Tapio Puolimatka

Päivi Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat vihapuhelakien sisältämää vaaraa

Suomen lainsäädäntö ei tunne vihapuheen käsitettä, mutta Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on joissakin kansainvälisissä analyyseissa luokiteltu vihapuhelaiksi. Tämän lain perusteella on kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan käynnistetty kaikkiaan neljä eri esitutkintaa hänen puolustettuaan kristillistä avioliittokäsitystä. Hänen tapauksessaan panettelun ja solvaamisen käsitteitä on tulkittu niin tarkoitushakuisesti, että perinteisen avioliittokäsityksen puolustaminen saadaan näyttämään vihapuheelta. Ajankohtainen kysymys kuuluu: ”Voidaanko demokratiassa pitää rikoksena sitä, että kansanedustaja esittää perustellun kantansa avioliittolakia koskevassa keskustelussa?”

Neljä tutkimuspyyntöä ja rikoskomisarioiden vapauttavat lausunnot

Räsänen protestoi kesällä vuonna 2019 twiitillä evankelisluterilaisen kirkon osallistumista Pride-kulkueeseen siteeraten Roomalaiskirjettä (1:24−28). Tähän twiittiin liittyvän tutkintapyynnön lisäksi Päivi Räsäsestä tehtiin kolme muuta tutkintapyyntöä. Yksi tutkintapyyntö kohdistui Räsäsen kommentteihin Ruben Stillerin keskusteluohjelmassa 20.12. 2019 liittyen siihen, vaikuttaako geneettinen perimä seksuaaliseen suuntautumiseen. Tutkimuspyyntöä arvioinut rikoskomisario Teemu Jokinen toteaa kuitenkin päätöksessään 2.3.2020, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta.

Tutkintapyyntö tehtiin myös Räsäsen esiintymisestä ohjelmassa ”Yökylässä Maria Veitola” 1.2.2018.  Tutkintapyynnöstä päätöksen tehnyt rikoskomisario Teemu Jokinen kuitenkin päättelee, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta. ”Räsänen laittaa ohjelmassa myös itseään likoon”, joten ”sananvalinnalla ei ole itsenäistä solvaavaa tai panettelevaa merkityssisältöä tässä asiassa”.

Tutkintapyyntö tehtiin myös Räsänen 2004 julkaisemasta pamfletista Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Pamfletin osalta rikoskomisario Markku Silen teki 13.9. 2019 päätöksen olla toimittamatta esitutkintaa, koska asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Silen perustelee kymmensivuisessa päätöksessään, että kyse on mielipiteistä, jotka kuuluvat sananvapauden suojan piiriin.

Loppupäätelmässään Silen toteaa: Sananvapautta ei voida rajoittaa laajemmin, kuin se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa.” Koska solvaamisen ja panettelun tunnusmerkit ovat osin tulkinnanvaraisia, ”tulee sananvapausnäkökohdat huomioida varovaisella lainsoveltamisella, etenkin silloin, kun on kyse poliittisesta tai muusta yhteiskunnalliselta kannalta merkittävästä asiasta” (9−10).

Valtakunnansyyttäjän päätökset

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen lähetti sekä Räsäsen twiitin, pamfletin että Räsäsen esittämät kommentit Stillerin ja Veitolan ohjelmissa esitutkintaan välittämättä rikoskomisario Markku Silenin ja Teemu Jokisen huolellisista analyyseista ja niiden vapauttavista päätöksistä.

Sisä-Suomen kihlakunnansyyttäjä Marika Visakorpi kirjoittaa Facebook-päivityksessään: ”Tutkintojen jatkuva määrääminen on herättänyt paljon ihmettelyä somessa. Oli Räsäsen puheista sitten ihan mitä mieltä tahansa, näyttäytyy varsin outona, että valtakunnansyyttäjä kohdistaa yhden ihmisen tekemisiin näin paljon huomiota. Aivan varmasti olisi lukuisia muita ihmisiä, joita voisi epäillä erinäisiin ihmisryhmiin kohdistuneesta solvaamisesta. Toisekseen, kun vielä ei tiedetä, mitä mieltä tuomioistuimet ovat tästä ennakkotapauksen luonteisesta asiasta, olisi syytä odottaa lainvoimaisen ratkaisun saamista ja mahdollista EIT:n kantaa. Mikäli syytteet hylättäisiin, olisi Räsäsen perusoikeuksia loukattu aika raskaasti lukuisilla esitutkintojen teettämisillä.”

Valtakunnansyyttäjä Toiviaisen mukaan sukupuolivähemmistöjä loukkaa syvästi perinteinen kristillinen opetus, jonka mukaan ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi, seksuaalielämä kuuluu vain avioliittoon ja avioliitto on naisen ja miehen välinen puolisouskollinen ja elinikäinen liitto. Mutta asiassa on myös kääntöpuoli: perinteisen kristinuskon kannattajien identiteettiä loukkaa syvästi se, että heidän uskontonsa ja todellisuustajunsa kannalta keskeinen sukupuolijakoon perustuva avioliitto-opetus määritellään luonteeltaan syrjiväksi ja sortavaksi tai jonkinlaiseksi vihapuheeksi. Tässä moraalisessa väittelyssä molemmat osapuolet voivat kokea itsensä loukatuiksi. Kuitenkin kilpailevien moraalisten kantojen esilläolo yhteiskunnallisessa keskustelussa on yksi edellytys yhteiskunnan vapaudelle ja uudistumiskyvylle. ”Tämä on yksi syy yksinkertaisesti välttää käyttämästä pakkoa tällaisissa kysymyksissä.” (Anderson & Girgis 170.)

Demokratia edellyttää sananvapautta

Demokratian edellytyksenä olevan sananvapauden alue kapenee merkittävästi, jos valtiovalta ottaa itselleen oikeuden päättää kansalaisten puolesta, mikä on totta ja epätotta. Näin toimiessaan valtiovalta vahvistaa mukautumista ja ryhmäajattelua, estää kiistanalaisten kysymysten tutkimusta ja rohkaisee epäaitoutta. Tällä tavalla estetään niiden totuuksien etsimistä ja arvostamista, joita näillä toimenpiteillä väitetään puolustettavan. (Anderson & George 2019)

Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat epämääräisiin ja tulkinnanvaraisiin vihapuhelakeihin sisältyvää vaaraa: niitä voidaan käyttää rajoittamaan asiallista keskustelua yhteiskunnan kannalta tärkeistä kysymyksistä kuten perhearvoista.

 

Kirjallisuus:

Anderson, Ryan T. & George, Robert P. (2019) ”The Baby and the Bathwater”. National Affairs 2019: 41.

Anderson, Ryan T. & Girgis, Sherif (2017) ”Against the New Puritanism: Empowering All, Encumbering None.” Teoksessa John Corvino & Ryan T. Anderson & Sherif Girgis (2017) Debating Religious Liberty and Discrimination. Oxford University Press.

Puolimatka, Tapio (2020) Saanko luvan – sanoa?  Sananvapaus ja vihapuhe. Perussanoma. https://tapio.blog/kirja-saanko-luvan-sanoa/

Räsänen, Päivi (2004) Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Luther-säätiö.

Silen, Markku (2019) Tutkinnanjohtajan päätös esitutkinnan toimittamatta jättämisestä 5500/R/55510/19, Helsingin Poliisilaitos 13.09.2019.

Kommentit (204 kpl)

 • Se ensimmäinen Jotainrajaa

  Korjaan: … kirkossa kuuntelemalla…

 • Jape

  Se sama nimimerkkivaras on pöllinyt Japenkin. Kaikki tänään klo 15-18 Japen kirjoittamat on jonkun mulkeron sepustuksia, ei siis Sen Ainoan Oikean Japen. Käytä seuraavan kerran omaasi, tai keksi joku uusi, esim Mulkvisti olisi sinulle hyvä.

  Nm. Jotain rajaa: en lue enää yhtään lisää raamattua, koska oleellisimmat jutut on pakkosyötetty koulussa. Taivaaseen pääsystä jotain mainitsit, mutta harmi kun siellä ei ole ketään, juuri äsken ulkona käydessäni tarkistin. Lisäksi luonnontiede todistaa, mistä ihminen tulee, ei ainakaan minkään jumalan taikasauvan heilautuksesta. Uskonnothan on keksitty vallan ja rahan takia. Sitten kun on saatu ne molemmat, voidaankin tehdä mitä tahansa, kuten esimerkiksi vainota homoja. Siinä ei paljoa ole ihmisoikeuksia muisteltu, kun on raamatulla paukutettu homoja päähän. Vielä 50 v siten meno oli meillä Suomessakin todella järkyttävää ja edelleen Räsänen kuvittelee, että hän voi raamatun säkeiden suojasta laukoa mitä tärkeimpiä solvauksia, eikä kukaan saisi edes pahoittaa mieltään. Sekaisin se akka on.

 • Kauko Kokomatka

  Päivi Räsäsen kirkkolakikeskustelussa: Eduskunta säätää, että kirkon tulee noudattaa Raamattuun perustuvaa uskoa

  Voit katsota Räsäsen täysistuntopuheen eduskunnan verkkolähetyksen tallenteesta
  Täysistunto 20.9.2019 klo 13
  https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/taysistunnot/taysistunto-35-2019?start=64

  https://www.kdlehti.fi/2019/09/21/paivi-rasasen-kirkkolakikeskustelussa-eduskunta-saataa-etta-kirkon-tulee-noudattaa-raamattuun-perustuvaa-uskoa/

  Päivi Räsäsen piti eduskunnan täysistunnossa 20.9. poikkeuksellisen puheen kirkkolain uudistusta käsiteltäessä. Hän luki Raamatun kohdat, joiden takia häntä epäillään kiihotusrikoksesta.

  Kirkkolain muutosta koskevassa keskustelussa kansanedustaja Päivi Räsänen nosti esille sen, että kirkkolain toisessa pykälässä todetaan, että kirkko tunnustaa Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa.

  – Pienehköjen sisällöllisten muutosten sijaan huomionarvoisempaa on se, miten suurelta osin kirkkolaki säilyy keskeiseltä sisällöltään entisellään. Kiinnitän erityisen huomion siihen, että nyt ehdotetun kirkkolain toisessa pykälässä todetaan, että kirkko tunnustaa Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa. Sama pykälä on myös voimassa olevassa kirkkolaissa, entinen kirkkoministeri totesi.

  – Eduskunta ei siis ainoastaan ole sallinut kirkon noudattaa Raamattua sen toiminnassa ja opissa vaan suorastaan kirkkolailla säätänyt, että näin tulee toimia.

  Räsänen sävähdytti perjantaina eduskunnassa siteeraamalla samoja Roomalaiskirjeen jakeita, joiden vuoksi hän on parhaillaan epäiltynä kiihotusrikoksesta. Hän perusteli poikkeuksellista toimintaansa halulla alleviivata sitä, että uudistuksen jälkeenkin kirkkolaissa säädetään, että kirkon toiminta ja opetus pitää pohjata Raamattuun.

  – Raamattu ei ole miltään osin kielletty kirja, sen vuoksi juuri tässä yhteydessä poikkeuksellisesti otin tämän tukiaineistoksi puhujankorokkeelle mukaan.

  – Tarkoitukseni ei ole tässä avata keskustelua Pride-tapahtumasta vaan Kirkkolain toisesta pykälästä. En hae oikeutta rikostutkintaan johtaneessa tapauksessani tältä salilta, mutta nostan tapauksen esiin siksi, että eduskunnan on tärkeää tiedostaa, että kirkkolaissa sen tunnustusta ja tehtävää koskevassa pykälässä myös linjataan kirkon suhde Raamattuun.

  – Raamattu ei ole miltään osin kielletty kirja, sen vuoksi juuri tässä yhteydessä poikkeuksellisesti otin tämän tukiaineistoksi puhujankorokkeelle mukaan.

  Räsäsen muistutti puheenvuorossaan, että 70 prosenttia suomalaisista kuuluu kirkkoon, jonka toimintaa säätelevään lainsäädäntöön ollaan tekemässä kokonaisuudistus. Kirkon autonomiaa tukee se, että eduskunta voi tämänkin esityksen vain joko sellaisenaan hyväksyä tai sitten palauttaa valmisteltavaksi uudestaan kirkolliskokoukselle.

  – Esitys on pääasiassa lainsäädäntötekninen, mutta siihen sisältyy joitakin kannatettavia sisällöllisiä muutoksia. Seurakuntajaon muutosta koskevia säännöksiä tarkistettaisiin. Seurakunnan jäsenen vaikuttamismahdollisuuksia tuettaisiin säätämällä viestinnästä ja tietojenantovelvollisuudesta. Kirkon hallintoa kevennettäisiin luopumalla alistusmenettelystä muun muassa kiinteistöjen luovuttamista, seurakunnan hautausmaakaavaa, hautausmaan käyttösuunnitelmaa ja jumalanpalveluksen alkamisaikaa koskevien päätösten osalta. Sähköiset kokoukset ja sähköinen päätöksentekomenettely mahdollistettaisiin, Räsänen kertoi kirkkolakiin nyt tehtävistä muutoksista.

 • Esivalta on Jumalan asettama?!

  Päivi Räsäsen kirkkolakikeskustelussa: Eduskunta säätää, että kirkon tulee noudattaa Raamattuun perustuvaa uskoa

  Miten tällainen eduskunta voi säätää kirkkoa noudattamaan Raamattuun perustuvaa uskoa?

  Tällä hetkellä eduskunnassa on vain 18 mieskansanedustajaa ja kuusi naiskansanedustajaa, jotka olivat Raamatun avioliiton kannalla!
  Kaikki muut ovat sodomain kannalla!

  Suomen uusin 76. sodomiittihallitus…ja niitähän on ollut parisuhdelaki 28.9.2001 alkaen: 72. Katainen, 73. Stubb, 74. Sipilä, 75. Rinne… Sodomiitti tarkoittaa kaikkea muuta kuin luonnollista avioseksiä!

  Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki niinkuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa.

  Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät.

  Sanokaa hurskaasta, että hänen käy hyvin, sillä he saavat nauttia tekojensa hedelmiä.

  Voi jumalatonta! Hänen käy pahoin, sillä hänen kättensä teot maksetaan hänelle.

  Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset – 12 naista ja 7 miestä – sitä hallitsevat.

  Sdp ottaa feministisen talouden ymmärryksen kaiken politiikkansa lähtökohdaksi!

  https://www.aamulehti.fi/a/24152921

  Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.

  Sdp haluaa kyseenalaistaa perinteiset sukupuoliroolit!

  Herra asettuu käymään oikeutta, nousee kansoja tuomitsemaan.

  Herra käy tuomiolle kansansa vanhinten ja sen päämiesten kanssa…

  +

  Suomen hallitus
  Pääministeri Sanna Marinin hallitus
  https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/ministerit

  +

  Tätä historiallista kommunistista taustaa vasten tarkasteltuna on hätkähdyttävää lukea SDP:n nyt virkaa tekevää puheenjohtajaa Sanna Marinia käsittelevää Helsingin Sanomien artikkelia 26.1.2019. Hätkähdyttäväksi artikkelia ei tee sen sanallinen sisältö, vaan artikkelin yhteydessä oleva kuva SDP:n vuoden 2017 puoluekokouksesta. Kuvassa SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm ja puheenjohtajistoon lukeutuva Sanna Marin tekevät valituksi tulonsa kunniaksi kommunistisen nyrkkitervehdyksen.
  https://www.oikeamedia.com/o1-97606

  +

  Pääministeri 10.12.2019 –

  Marin, Sanna SDP Pirkanmaan vaalipiiri 19 087 Valitaan
  Liikenne- ja viestintäministeri 06.06.2019 – 10.12.2019

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä – JEESUS sanoi: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ’loi heidät mieheksi ja naiseksi’ ja sanoi: ’Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”

  +

  Valtiovarainministeri 10.12.2019 –

  Kulmuni, Katri KESK Lapin vaalipiiri 8 418 Valitaan

  Elinkeinoministeri 06.06.2019–10.12.2019

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Omistajaohjaus- ja eurooppaministeri10.12.2019 –

  Tuppurainen, Tytti SDP Oulun vaalipiiri 9 398 Valitaan
  Eurooppaministeri 06.06.2019 – 10.12.2019

  28.11.2014 homolain puolesta

  12.12.2014 homolain puolesta

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 POISSA avioliiton pitäminen miehen ja naisen välisenä

  +

  Ulkoministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 –

  Haavisto, Pekka VIHR Helsingin vaalipiiri 20 159 Valitaan

  28.11.2014 homolain puolesta

  12.12.2014 homolain puolesta

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Kehitys- ja ulkomaankauppaministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 –

  Skinnari, Ville SDP Hämeen vaalipiiri 8 323 Valitaan

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Oikeusministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 –

  Henriksson, Anna-Maja RKP Vaasan vaalipiiri 14 481 Valitaan 10K/ 17.6.2019

  (Tulevaisuusvaliokunta: ( Anna-Maja Henriksson (r) 2.5.2019 -> 5.6.2019 )

  28.11.2014 homolain puolesta

  12.12.2014 homolain puolesta

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 –

  Blomqvist, Thomas RKP Uudenmaan vaalipiiri 6 141 Valitaan

  28.11.2014 homolain puolesta

  12.12.2014 homolain puolesta

  16.2.2016 POISSA homolaki

  17.2.2017 POISSA avioliiton pitäminen miehen ja naisen välisenä

  +

  Sisäministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 –

  Maria Ohisalo VIHR Helsingin vaalipiiri 11 797 Valitaan Uusi

  Päivän iloinen uutinen, Liukkosen sanoin todella toivoisi, että ”Suomessakin oivalletaan mahdollisimman pian, että tämä on asia, josta ei tarvitse sen enempää keskustella. Homoseksuaalisuus on samanlainen ihmisen ominaisuus kuin se, onko siniset tai ruskeat silmät tai onko oikea- tai vasenkätinen.”

  Suomalainen olympiauimari kaapista ulos – ”Vihdoin voin olla oma itseni”

  Olympiatason uimari Ari-Pekka Liukkonen kertoi olevansa homoseksuaali Ylen suorassa Urheiluviikonloppu-ohjelmassa ja sitä ennen Ylen Urheilun haastattelussa tänään. Tasan viikon päästä 25 vuotta täyttävä Liukkonen on tiettävästi ensimmäinen suomalainen huippumiesurheilija, joka on tullut julkisesti ulos kaapista uransa aikana.

  – JEESUS sanoi: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ’loi heidät mieheksi ja naiseksi’ ja sanoi: ’Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”
  +

  Puolustusministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 –

  Kaikkonen, Antti KESK Uudenmaan vaalipiiri 10 747 Valitaan

  28.11.2014 homolain puolesta

  12.12.2014 homolain puolesta

  16.2.2016 POISSA homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Elinkeinoministeri 10.12.2019 –

  Lintilä, Mika KESK Vaasan vaalipiiri 6 003 Valitaan

  Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) 06.06.2019 – 10.12.2019

  28.9.2001 vastaan parisuhdelaki

  28.11.2014 homolakia vastaan

  12.12.2014 homolakia vastaan

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Kuntaministeri 10.12.2019 —

  Paatero, Sirpa SDP Kaakkois-Suomen vaalipiiri 7 859 Valitaan
  Kunta- ja omistajaohjausministeri 06.06.2019 – 29.11.2019

  28.11.2014 homolain puolesta

  12.12.2014 homolaki POISSA

  16.2.2016 POISSA homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Opetusministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 –

  Andersson, Li VAS Varsinais-Suomen vaalipiiri 24 404 Valitaan

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Tiede- ja kulttuuriministeri sijainen elokuusta 2019 – elokuu 2020

  Kosonen, Hanna KESK Kaakkois-Suomen vaalipiiri 5 576 Valitaan

  Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk), sijainen elokuusta 2019 – elokuu 2020

  ( – Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hanna Kosonen (kesk)

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Maa- ja metsätalousministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 —

  Leppä, Jari KESK Kaakkois-Suomen vaalipiiri 7 462 Valitaan

  28.9.2001 vastaan parisuhdelaki

  28.11.2014 homolakia vastaan

  12.12.2014 homolaki POISSA

  16.2.2016 vastaan homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Työministeri 10.12.2019 —

  Haatainen, Tuula SDP Helsingin vaalipiiri 10 871 Valitaan
  Eduskunnan 1.varapuhemies 7.6.2019 – 10.12.2019

  28.9.2001 puolesta parisuhdelaki

  16.2.2016 POISSA homolaki

  17.2.2017 POISSA avioliiton pitäminen miehen ja naisen välisenä

  +

  Liikenne- ja viestintäministeri 10.12.2019 –

  Harakka, Timo SDP Uudenmaan vaalipiiri 5 470 Valitaan

  Työministeri Timo Harakka (sd) 06.06.2019 – 10.12.2019

  ( Valtiovarainvaliokunta puheenjohtaja Timo Harakka (sd) 2.5.2019 -> 5.6.2019 )

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Sosiaali- ja terveysministeri 2019-2021 06.06.2019 – 10.12.2019 —

  Pekonen, Aino-Kaisa VAS Hämeen vaalipiiri 6 872 Valitaan

  ( Eduskuntaryhmän puheenjohtaja 23.04.2015–06.06.2019 )

  28.11.2014 homolain puolesta

  12.12.2014 homolain puolesta

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Perhe- ja peruspalveluministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 —

  Kiuru, Krista SDP Satakunnan vaalipiiri 8 278 Valitaan

  28.11.2014 homolain puolesta

  12.12.2014 homolain puolesta

  16.2.2016 POISSA homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Ympäristö- ja ilmastoministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 —

  Mikkonen, Krista VIHR Savo-Karjalan vaalipiiri 6 189 Valitaan

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 POISSA avioliiton pitäminen miehen ja naisen välisenä

  +

 • Jape

  Jahas, nm. ” Esivalta on Jumalan asettama?!” olla Juhanin opissa, kun tekstin sisältö muistuttaa kovasti opettejansa tuotoksia,

 • Jape

  Räsäsen käytös eduskunnassa on pöyristyttävää: ”Raamattu ei ole miltään osin kielletty kirja, sen vuoksi juuri tässä yhteydessä poikkeuksellisesti otin tämän tukiaineistoksi puhujankorokkeelle mukaan.” Ei muuten ole koraanikaan, eli kuka tahansa kansanedustaja voisi ryhtyä puhujapöntöstä lukemaan koraanin jakeista absoluuttisena totuutena. Eikös oliis hyvä juttu.

  Kirkko pitää pikinmiten eroittaa lopullisesti valtiosta ja ryhtyä soveltamaan yhdistyslakia. Kirkko saa ihan itse laatia sääntönsä ja hyväksyttää ne PRH:ssa kuten muuntkin yhdistykset. Kirkkolaki ja kirkon veronkanto-oikeus on lakkautettava. Kristillisiä yhteisöjä on tasapuolisuuden nimissä kohdeltava kaikessa samoin kuin muitakin uskonnollisia yhdistyksiä ja yhteisöjä.

 • Se ensimmäinen Jotainrajaa

  Onneksi tuo vieressä oleva kuvio paljastaa kuka on alkuperäinen Jape ja Se ensimmäinen Jotainrajaa. Starczewski sen sijaan ei pysy piilossa, vaikka (ehkä) vaihtaa nimimerkkiä, puhetulva ja retoriikka ainakin on samanlaista (tai jäljiteltyä). Toimitus voisi ehkä tehdä jotain, ettei nimimerkeillä kikkailu enää onnistuisi.

  Japen kanssa voimme puolestamme pohtia sitä, tuleeko siitä hyvää, että kerromme miten asia on vai siten, että mahdollisimman tarkoin selvitämme sen, miten ainakin jokin (tärkeä) asia on, (etenkin jos meille on jo edeltä käsin kerrottu, että hommassa on jokin kikka). Muutoin pääsee ”ylpeyden perkele” estämään meidät oikeasta lopputuloksesta. En muuten ikinä lähde enää Helsinkiin, jos juna ei hae minua täältä kotipihasta silloin kun minä itse haluan. Olen saanut tarpeekseni aikatauluista – niitä opetettiin liiaksikin jo kouluissa. (Taitaa jäädä Helsinkiin meno kokonaan sillä politiikalla…) Se on ikäänkuin nöyryyssuodatin, että tarvitsee vaivautua juna-asemalle ja tutkia aikatauluja (Raamattua). Mutta niin kauan kuin Herra ei anna vaikeuksia, on ihminen niin ”rikas”, ettei Jumalaa tarvitse ja kuten Raamatusta luemme. ”rikkaan on mahdotonta päästä Jumalan valtakuntaan”. En ole tästä säännöstä poikkeus itsekään. Nöyryys tarvittiin ensin.

 • Jape

  Kiitos kommentistasi nm. ”Jotainrajaa”. Katselemme maailmaa elämänmenoa hieman eri kulmalla. Ihminen pystyy olemaan terveellä tavalla nöyrä ja muutenkin hyvä ihminen ilman jumalia. En tiedä mitä vaikeuksia kirjoituksessasi tarkoitat, missä jumalista olisi apua, mutta kyllä vaikeuksia kohtaa niin uskovainen kuin pakanakin ja osasta selvitään kohtuudella, osa ottaa kovemmalle. Kyllähän Starczewski on kirjoituksissaan väittänyt eripituisista jaloista kärsivän saaneen rukouksella apua, että niin vaan yläkerran hahmo lähetti raaka-ainetta ja kas, se lyhyempi koipi otti ja kasvoi lisää pituutta. No, aina löytyy herkkäuskoisia jymäytettäviä, jotka hyppäävät kelkkaan kuultuaan tämmöisistä silmänkääntötempuista.

  Kuten aiemmin kirjoitin, kristinuskokin perustuu siihen, että joku keksi käsitteen nimeltä jumala ja alkoi myymään aatetta verkostomarkkinoinnin tavoin ja kuten markkinoinnissa yleensäkin, tärkein tavoite oli voiton (aineellisen tai aineettoman) maksimointi ja määräävä markkina-asema. Hatunnosto homman alullepanneelle siitä, että onnistui vedätyksessään harvinaisen hyvin, mutta se ei tee jumalasta yhtään todellisempaa. Kaikella on aikansa ja nyt kristinuskolla on länsimaissa käsillä jyrkkä alamäki. Valta on monissa maissa jo murentunut ja Suomessakin se tapahtuu aika pian. Jumala ei luonut maapalloa eikä ihmistä omaksi kuvakseen. Lupaus kuolemanjälkeisestä elämästä on ollut kristinuskon sisäänheittotuote, vai pitäisikö sanoa aineeton liittymislahja heille, joille on ollut vaikea hyväksyä tosiasiaa, että elämä loppuu elintoimintojen lakkaamiseen. Minulle riittää hyvin se, että minua ei ollut olemassa ennekuin vanhempani laittoivat minut alulle ja homma loppuu kansanomaisesti ilmaistuna ”kylmään pieruun”. Toivottavasti läheisille jää positiivista mitä muistella.

 • Se ensimmäinen Jotainrajaa

  Jape. Ymmärrän täysin, mitä tarkoitat (jo vanhastaan). Toivottavasti Sinäkin ymmärrät, että olet itse valinnut tuon kannan. Olet valinnut sen itsestäsi lähtöisin (toki tiede paljolti tulee, sanoisinko kosmoksen sisältä päin katsottuna). Mutta silti olet itse päättänyt. Sinulle riittää… ”Kristinuskolla on alamäki” (= Jumalan asema määräytyy gallupeissa, mitähän mieltä Hän on asiasta, Häntä ”ei ole” kun et lue Hänen toimittamiaan tekstejä)…
  Et halua ”varmentaa” asiaa tutustumalla asian lähteisiin, eli Raamattuun. Se on Sinun valintasi ja vähän luulen, että pelkäät tehdä niin. Raamattu aukeaa kovin hitaasti ja vaiheittain, Ja voihan ehkä olla, että elämäsi varrella olet tavallut vaikeita tai vähän erikoisia kristittyjä (niitä piisaa ennen ja jälkeen kääntymisen) tai jokin muu asia on tehnyt ”tehtävänsä” ja olet saanut tuollaisen asenteen. Jos näin on, tiedosta asenteen aiheuttaja. Kristinuskon näkökulmasta olet kuitenkin ”kartoittamattomilla vesillä” eikä pitkäaikainen ennusteesi ole hyvä. En minä muuten tässä jänkkäisi, on tuossa auton pesut ym. kesken… Kristus tuli etsimään sitä, mikä kadonnut on.

 • Lothar

  Jape esiintyy täällä kaikkitietävänä asiantuntijana uhoamalla että luomiskertomuskin on satua. Mistä sen tiedät varmasti. Uskot kuitenkin kaikkein suurinta Satua, että mies muka olisi synnyttänyt.
  Vaikka hormoonihoidoilla naisesta saadaankin miehen näköinen, ei se biologialtaan silti muutu mieheksi vaan on aina oleva nainen. Eikä sekään, että annetaan miehen Hetu muuta naista mieheksi. Ei kannata kirjoitella asioista joista ei tiedä mitään. Teet itsesi vaan naurunalaiseksi.

 • Jape

  Nm. ”Lothar” on jostain lukenut minun väittäneen, että mies on synnyttänyt. Olisiko lääkityksen tarkistamisen paikka? Ei maksa vaivaa selittää hänelle luomissadusta tai muustakaan. Tiedättehän ilmiön helmiä sioille.

 • Jape

  Nm. ”Jotainrajaa”. Kyllä, itse olen kantani valinnut ja vaadin myös muita kunnioittamaan valintaani, koska kukaan ei voi väittää valintaani vääräksi. Kyse on siis henkilökohtaisesta asiasta, mitä sen myös jumalaan uskovilla pitäisi olla. Usko on ihan ok, mutta kun perään laitetaan kirjaimet NTO, niin siinähän se sitten menikin pieleen. Uskonnot ovat tuoneet hyvin paljon väärää ja pahaa tähän maailmaan. Hyvät uskovaiset ovat tyytyväisiä omaan tilanteeseensa, eivätkä ryhdy uskonnon myyntimiehiksi, mutta on ihan liikaa niistä huonoja uskovaisia, jotka tekevät asiastaan julkisen ja korostavat sen olevan ainoan oikean vakaumuksen. En pelkää oikeastaan mitään, en ainakaan minkään tekstin lukemista, mutta olen lukenut hyvin paljon semmoisia julkaisuja, jotka ovat täysin ristiriidassa raamatun tekstien kanssa. 9+3 vuotta uskontoa koulussa + rippikoulu kyllä antavat riittävän kattavan yleiskuvan kristinuskosta ja olen 100% varma, että se ei ole minun juttu, koska se ei suurimmalta osin voi olla totta. En ymmärrä, mihin viittaat, ettei pitkäaikainen ennusteeni ole hyvä.

  Jos vielä palataan Päivi Räsäsen toimintatapoihin, niin hän on ottanut oman vakaumuksensa jatkeeksi uskonnollisen yhteisön ja sillä hän kyseenalaistaa yhteiskunnan hyväksi todetut periaatteet. Hän on sanonut, jos raamattu ja Suomen laki ovat ristiriidassa, mennään raamatun tekstin mukaan, eli tarvittaessa vaikka Suomen lain vastaisesti. Käsittämätön lause kansanedustajan suusta! Tässä vihapuhesyytöksessä on kyse samasta asiasta: kun raamatussa homous luokitellaan synniksi, se antaa hänelle oikeuden kansanedustajanakin lausua homoista todella loukkaavasti. Toisaalta kansanedustajalta edellytetään asiallisuutta ja nuhteettomuutta, mutta Räsäsen mielestä pahatkin solvaukset ovat hyväksyttyjä, kun raamattua siteerataan, ihan sama vaikka niillä loukattaisi toisia ihmisiä kuinka pahasti. Tämmöistä touhua ei saada millään muulla loppumaan, kun erottamalla kirkko täysin valtiosta ja muutamalla se juridiselta kannalta yhdistykseksi.

 • Lohduttaja!

  Päivi Räsäsen ei pidä ihmetellä, miksi on joutunut vainon kohteeksi, sillä kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Elät kuten Paavali aikoinaan!
  Monet vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä. Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niinkuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni, vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

 • Iloitkaa kärsimyksistä! : ))

  Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.
  Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin; mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.
  Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja jos hurskas tuskalla vapaaksi tulee, kussa sitte jumalatoin ja syntinen näkyy? Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on.

 • Jape

  ” nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä”
  ” Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.”
  ” älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi,”
  ” olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä,”
  “ Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?”
  ” Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät”

  Kylläpä uskonto on iloinen asia. Jos näillä myyntipuheilla yritätte käännyttää, niin kiitos ei.

 • Eksyttävät opetukset

  Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan; sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella.

 • Lopunajan ihmiset

  Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

 • Se ensimmäinen Jotainrajaa

  ””Moni viskoo sanoja kuin miekanpistoja, mutta viisasten kieli on lääke.” Sananlaskut 11:18

  Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itsekullekin vastata.” Kol. 3:6

  ”Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.” Room. 11:18

 • JEESUS: Kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?

  Jeesus osasi lääkitä oikein!

  Matteuksen evankeliumi: JEESUS:
  10:34 Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.

  Matteuksen evankeliumi: JEESUS:
  3:7 Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: ”Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?

  12:34 Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.

  23:33 Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?

  Luukkaan evankeliumi:
  3:7 Niin hän sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen: ”Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa?

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*