Tapio Puolimatka

Päivi Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat vihapuhelakien sisältämää vaaraa

Suomen lainsäädäntö ei tunne vihapuheen käsitettä, mutta Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on joissakin kansainvälisissä analyyseissa luokiteltu vihapuhelaiksi. Tämän lain perusteella on kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan käynnistetty kaikkiaan neljä eri esitutkintaa hänen puolustettuaan kristillistä avioliittokäsitystä. Hänen tapauksessaan panettelun ja solvaamisen käsitteitä on tulkittu niin tarkoitushakuisesti, että perinteisen avioliittokäsityksen puolustaminen saadaan näyttämään vihapuheelta. Ajankohtainen kysymys kuuluu: ”Voidaanko demokratiassa pitää rikoksena sitä, että kansanedustaja esittää perustellun kantansa avioliittolakia koskevassa keskustelussa?”

Neljä tutkimuspyyntöä ja rikoskomisarioiden vapauttavat lausunnot

Räsänen protestoi kesällä vuonna 2019 twiitillä evankelisluterilaisen kirkon osallistumista Pride-kulkueeseen siteeraten Roomalaiskirjettä (1:24−28). Tähän twiittiin liittyvän tutkintapyynnön lisäksi Päivi Räsäsestä tehtiin kolme muuta tutkintapyyntöä. Yksi tutkintapyyntö kohdistui Räsäsen kommentteihin Ruben Stillerin keskusteluohjelmassa 20.12. 2019 liittyen siihen, vaikuttaako geneettinen perimä seksuaaliseen suuntautumiseen. Tutkimuspyyntöä arvioinut rikoskomisario Teemu Jokinen toteaa kuitenkin päätöksessään 2.3.2020, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta.

Tutkintapyyntö tehtiin myös Räsäsen esiintymisestä ohjelmassa ”Yökylässä Maria Veitola” 1.2.2018.  Tutkintapyynnöstä päätöksen tehnyt rikoskomisario Teemu Jokinen kuitenkin päättelee, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta. ”Räsänen laittaa ohjelmassa myös itseään likoon”, joten ”sananvalinnalla ei ole itsenäistä solvaavaa tai panettelevaa merkityssisältöä tässä asiassa”.

Tutkintapyyntö tehtiin myös Räsänen 2004 julkaisemasta pamfletista Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Pamfletin osalta rikoskomisario Markku Silen teki 13.9. 2019 päätöksen olla toimittamatta esitutkintaa, koska asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Silen perustelee kymmensivuisessa päätöksessään, että kyse on mielipiteistä, jotka kuuluvat sananvapauden suojan piiriin.

Loppupäätelmässään Silen toteaa: Sananvapautta ei voida rajoittaa laajemmin, kuin se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa.” Koska solvaamisen ja panettelun tunnusmerkit ovat osin tulkinnanvaraisia, ”tulee sananvapausnäkökohdat huomioida varovaisella lainsoveltamisella, etenkin silloin, kun on kyse poliittisesta tai muusta yhteiskunnalliselta kannalta merkittävästä asiasta” (9−10).

Valtakunnansyyttäjän päätökset

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen lähetti sekä Räsäsen twiitin, pamfletin että Räsäsen esittämät kommentit Stillerin ja Veitolan ohjelmissa esitutkintaan välittämättä rikoskomisario Markku Silenin ja Teemu Jokisen huolellisista analyyseista ja niiden vapauttavista päätöksistä.

Sisä-Suomen kihlakunnansyyttäjä Marika Visakorpi kirjoittaa Facebook-päivityksessään: ”Tutkintojen jatkuva määrääminen on herättänyt paljon ihmettelyä somessa. Oli Räsäsen puheista sitten ihan mitä mieltä tahansa, näyttäytyy varsin outona, että valtakunnansyyttäjä kohdistaa yhden ihmisen tekemisiin näin paljon huomiota. Aivan varmasti olisi lukuisia muita ihmisiä, joita voisi epäillä erinäisiin ihmisryhmiin kohdistuneesta solvaamisesta. Toisekseen, kun vielä ei tiedetä, mitä mieltä tuomioistuimet ovat tästä ennakkotapauksen luonteisesta asiasta, olisi syytä odottaa lainvoimaisen ratkaisun saamista ja mahdollista EIT:n kantaa. Mikäli syytteet hylättäisiin, olisi Räsäsen perusoikeuksia loukattu aika raskaasti lukuisilla esitutkintojen teettämisillä.”

Valtakunnansyyttäjä Toiviaisen mukaan sukupuolivähemmistöjä loukkaa syvästi perinteinen kristillinen opetus, jonka mukaan ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi, seksuaalielämä kuuluu vain avioliittoon ja avioliitto on naisen ja miehen välinen puolisouskollinen ja elinikäinen liitto. Mutta asiassa on myös kääntöpuoli: perinteisen kristinuskon kannattajien identiteettiä loukkaa syvästi se, että heidän uskontonsa ja todellisuustajunsa kannalta keskeinen sukupuolijakoon perustuva avioliitto-opetus määritellään luonteeltaan syrjiväksi ja sortavaksi tai jonkinlaiseksi vihapuheeksi. Tässä moraalisessa väittelyssä molemmat osapuolet voivat kokea itsensä loukatuiksi. Kuitenkin kilpailevien moraalisten kantojen esilläolo yhteiskunnallisessa keskustelussa on yksi edellytys yhteiskunnan vapaudelle ja uudistumiskyvylle. ”Tämä on yksi syy yksinkertaisesti välttää käyttämästä pakkoa tällaisissa kysymyksissä.” (Anderson & Girgis 170.)

Demokratia edellyttää sananvapautta

Demokratian edellytyksenä olevan sananvapauden alue kapenee merkittävästi, jos valtiovalta ottaa itselleen oikeuden päättää kansalaisten puolesta, mikä on totta ja epätotta. Näin toimiessaan valtiovalta vahvistaa mukautumista ja ryhmäajattelua, estää kiistanalaisten kysymysten tutkimusta ja rohkaisee epäaitoutta. Tällä tavalla estetään niiden totuuksien etsimistä ja arvostamista, joita näillä toimenpiteillä väitetään puolustettavan. (Anderson & George 2019)

Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat epämääräisiin ja tulkinnanvaraisiin vihapuhelakeihin sisältyvää vaaraa: niitä voidaan käyttää rajoittamaan asiallista keskustelua yhteiskunnan kannalta tärkeistä kysymyksistä kuten perhearvoista.

 

Kirjallisuus:

Anderson, Ryan T. & George, Robert P. (2019) ”The Baby and the Bathwater”. National Affairs 2019: 41.

Anderson, Ryan T. & Girgis, Sherif (2017) ”Against the New Puritanism: Empowering All, Encumbering None.” Teoksessa John Corvino & Ryan T. Anderson & Sherif Girgis (2017) Debating Religious Liberty and Discrimination. Oxford University Press.

Puolimatka, Tapio (2020) Saanko luvan – sanoa?  Sananvapaus ja vihapuhe. Perussanoma. https://tapio.blog/kirja-saanko-luvan-sanoa/

Räsänen, Päivi (2004) Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Luther-säätiö.

Silen, Markku (2019) Tutkinnanjohtajan päätös esitutkinnan toimittamatta jättämisestä 5500/R/55510/19, Helsingin Poliisilaitos 13.09.2019.

Kommentit (204 kpl)

 • Tosi Asia

  Tällaista roskaa viitsii Keskisuomalainen tunkea ulos kerta toisensa jälkeen.

  Varmaan tässä olisi järkeä jos joku Jumala tosiaan olisi olemassa. Juttu on samaa kastia kuin joulupukki, hammaskeiju ja pääsiäispupu.

  Tuo yksi raamatunlauseita suoltava tyyppi voisi tarkistaa lääkityksensä.

 • Juhani Starczewski

  Psalmit:
  14:1 Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Hullu sanoo sydämessänsä: ”Ei ole Jumalaa.” Turmiollinen ja iljettävä on heidän menonsa; ei ole ketään, joka tekee, mikä hyvää on.

  53:2 Hullu sanoo sydämessänsä: ”Ei ole Jumalaa.” Turmiollinen ja iljettävä on heidän väärä menonsa; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on.

 • Juhani Starczewski

  Entiset homoseksuaalit valitsevat Kristuksen ja Pyhyyden synnin yli
  Google-kääntäjällä:

  https://www.charismamag.com/spirit/church-ministry/41573-former-homosexuals-choose-christ-and-holiness-over-sin?fbclid=IwAR1ioTCuDcRVvqHTkwCvSQeVOMwsq_FzOeU-b3GVTSNr8KXpb8Qr_nZOMbU
  kirkossa ja ministeriössä

  Osallistujat vuoden 2019 DC Freedom -marssiin. (Vapaus maaliskuu / Facebook)
  Overcomer-sarja: LGBT: stä poistuminen Janet Boynesin kanssa

  Millennials ja Gen-Xers seisoivat yhdessä, yhtenäisenä äänellä, joka julisti vapauden olevan mahdollista Kristuksen kautta. Viesti on mitä niin monien on kuulla, mutta se on niin nopeasti ohitettu. Sillä ei ole suosiota, mutta se on täynnä voimaa.

  Vapauden maaliskuun perustaja Jeffrey McCall kutsui minut osallistumaan tähän historialliseen tapahtumaan. Katsella niin monta nuorta kuin minä seison häpeättömänä ja intohimoisena heidän kokemuksestaan ​​kävellä homoseksuaalisuuden elämäntyyliä vapauden elämään Kristuksessa oli upea kokemus. Tämä on ollut vastaus rukoukseen.

  He seisoivat yhdessä, jokaisella oli oma tarinansa siitä, kuinka Kristus tuli heidän sydämeensä ja antoi heille aivan uuden elämän. Nämä nuoret olivat elinvoimaisia ​​ja energisiä. Heidän innostumisensa oli selvästi näkyvissä, kun he jakoivat todistuksensa pimeydestä tulemisesta Kristuksen ihmeelliseen valoon. 1. Piet. 2: 9 sanoo viestiraamatussa: ”Mutta te olette niitä, jotka Jumala on valinnut pappeuden korkealle kutsumukselle, valittu olemaan pyhä kansa, Jumalan välineet tehdä työnsä ja puhua hänen puolestaan, kerro muille yö- ja päiväerosta, jonka hän on tehnyt sinulle – mistä tahansa jotain, hylätystä hyväksytyksi. ”

  Vaikka heillä ei ollut taitoja, jotka muistuttivat minua siitä, että olen osa ”vanhempaa sukupolvea” ja puhui ”äitiisestä sydämestäni”, en voinut hämmästyä, kun katsoin heidän puhuvan rohkeasti ja vakuuttavasti siitä, että vain Jeesus piti heidät ja toi ne tähän pisteeseen. He eivät epäröineet kertoa kaikille, että muutos on mahdollista, toivo on konkreettinen ja rakkaus on saatavilla.

  Tämä marssi edusti paljon muuta kuin vain joukko ihmisiä, jotka kokoontuivat jakamaan ajatuksiaan. Tämä oli marssi Yhdysvaltain pääkaupungissa Washington DC: ssä. Tämä oli todellinen julistus siitä, että Jeesus ei ole lepotilassa tai kuollut. Hän on hyvin elossa ja pystyy muuttamaan elämää.

  Vaikka LGBTQ-yhteisö ei epäröi oppiensa ja asialistansa paradointia kenenkään edelle, tämä vapausmarssi antoi entiselle homoseksuaalille selkeän äänen. He pystyivät julistamaan avoimesti, suoraan kansan pääkaupungissa, että heidän käyttämänsä elämäntapa ei ollut Jumalan tahto heidän elämäänsä tai kenenkään muun elämään. He pystyivät seisomaan vapaasti ja sanomaan, että he valitsivat Kristuksen ja pyhyyden kaikista synneistään.

  Piilotettuja esityslistoja ei ollut. Kaikki hyväksyttiin. Siellä oli niin paljon ihmisiä kaikista kulttuureista ja kansallisuuksista. Kaikki olivat tärkeitä riippumatta siitä, mitä tittelit heillä oli tai mitä heillä ei ollut. Rakkaus ja kunnioitus toisiaan kohtaan olivat niin ilmeisiä. Unohdin hetkeksi, että olin 61-vuotias ja sekoitin juuri näitä nuoria motivoivia marssereita.

  Oli tosi kunnia olla osa tätä upeaa tapahtumaa. Tällä hetkellä jokaisella kristityllä oli ääni. Jokainen tämän marssin henkilö puhui niin monien muiden puolesta. Viesti oli heidän laulamansa kappaleissa ja ilmoittamissa viesteissä.

  He puhuivat lukemattomien ihmisten puolesta, jotka eivät pystyneet marssimaan eivätkä pystyneet osallistumaan. He puhuivat seksuaalisuudestaan ​​kamppailevan henkilön puolesta. He puhuivat sen henkilön puolesta, joka on epätasainen ja epävarma. He puhuivat pukeutumisen ja transsukupuolten puolesta. He puhuivat kaikille ja kaikille, jotka ovat epävarmoja itsestään ja jotka eivät löydä rakkautta ja toivoa. He marssivat osoittaakseen, että Herralla Jeesuksella Kristuksellamme on toivoa ja ehdotonta rakkautta.

  Vapauden maaliskuu julisti kaikille, ettei meidän Jumalamme ole kuollut. Hän on hyvin elossa kaikissa meissä ja kaikissa, jotka sallivat Hänen tulla sisään. Ketään ei kielletä. Mikään synti ei ole liian ruma tai turha. Jeesus seisoo ojennetulla käsivarrella kaikille (Ps. 136: 12). Se on todellinen vapaus, ja se löytyy vain rakastavasta Vapahtajastamme, Jeesuksesta Kristuksesta.

 • Ei-uskova

  Voi näitä satukirjaan uskovia!

 • Tosi Asia

  Sydän ei sano eikä ajattele yhtään mitään. Se on veripumppu. Joillekin se antaa virtaa jopa aivoihin asti. Hihhuleilla lienee joku tukos.

  Jos johonkin oppiin on syytä uskoa, niin hankeen pissiessä syntyy kyllä keltainen reikä, eikä keltaista lunta kannata syödä, Tiedä sitten mitä ohjeita raamatusta löytyy tähän asiaan.

 • Jotainrajaa

  Puuttumatta päivän aiheeseen, veli Starczewski varmaan ajattelee, että puheen määrä korvaa laadun. Mitäpä Uusi testamentti siitä liiasta hokemisesta sanoo? Liiallisuus eii oikein palvele ajamaasi asiaa. Ilmaise itseäsi ytimekkäästi ja tule otetuksi huomioon.

 • Jotainrajaa

  Starczewskin kommentteja lukiessa tuli myös mieleen, ettei kristityn sovi nimitellä kirkon päämiestä, olipa hänestä mitä mieltä hyvänsä. Nimittely ei edistä mitään asiaa – ja on vihapuhetta.

  1. Piet. 2:17 : Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta

 • Suomi Poika-nimi merkki

  Uskova Suomi Poika Pahoittelee kun veli Juhani ei malta ajoissa lopettaa sana tulvaansa ja vaieta . Kyllä opettaja taustalla voisi pystyä parempaankin .

 • Juhani Starczewski

  Sananlaskut 16
  18 Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.
  18 Kopeus käy kukistumisen edellä, ylpeys lankeemuksen edellä.
  18 Pöyhkeys vie perikatoon, ylpeys käy lankeemuksen edellä.
  [Sananl. 11:2, Sananl. 18:12]

  Herra käy oikeutta
  Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat.
  Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat
  hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.
  Jesaja 3

 • Juhani Starczewski

  pe 12. heinäk. 2019 klo 18.24 juhani.starczewski@elisanet.fi kirjoitti:

  Arvoisa SETA!
  KSML 27.6.2019: Yritykset, yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat halutessaan ottaa yhteyttä Jyväskylän Setaan. Sieltä pääsee osaksi luomaan Jyväskylän Pridea eri keinoin.

  https://www.ksml.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4ss%C3%A4-j%C3%A4rjestet%C3%A4%C3%A4n-Pride-tapahtuma-yhdeks%C3%A4n-vuoden-j%C3%A4lkeen-%E2%80%93-Mallia-on-helppo-ottaa-muiden-kaupunkien-Prideista/1396797

  Juttelin tänään ideastani, joita lehtiartikkelissanne pyysitte, puheenjohtaja Petri Janhoselle.
  Esitin hänelle, että voisimme tulla mukaan Pride-tapahtumaan Raamattu-julisteita kantamalla.

  Minulla on 35 julistetta, joissa on 10 erilaista Raamatun teksiä → katso tekstit ja liitteenä olevat kuvat.

  Kuvien tekstit:

  Pitäkää usko Jumalaan! Markuksen evankeliumi 11:22

  Usko minua! Johanneksen evankeliumi 4:21

  Seuraa minua! Matteuksen evankeliumi 9:9

  Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos! Johanneksen evankeliumi 6:37

  Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Matteus 11:28

  Kootkaa aarteita taivaaseen. Matteuksen evankeliumi 6:20

  Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Matteuksen evankeliumi 28:18

  Joka seuraa minua, ei kulje pimeässä. Johanneksen evankeliumi 8:12

  Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Johanneksen evankeliumi 14:1

  Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon.
  Johanneksen evankeliumi 7:37

  Olisi todella hienoa tulla mukaan tapahtumaanne ja odotan vastaustanne mukaanpääsystä.

  Vastaustanne odottaen!

  Ystävällisin terveisin
  Juhani Starczewski

  ——– Alkuperäinen viesti ——–
  Aihe: Re: Haluamme mukaan Pride-tapahtumaan! Viides kuva
  Päiväys: 19.7.2019 12:05
  Lähettäjä: Jyväskylän Seta ry
  Vastaanottaja: juhani.starczewski@elisanet.fi

  Hei,

  kiitos mielenkiinnostanne osallistua Jyväskylä Pride 2019 marssille.
  Valitettavasti tulimme siihen tulokseen, että moni koki sen heille ahdistavaksi ja näin ollen joudumme ilmoittamaan, että osallistumisenne ei onnistu.
  Haluamme kulkueen olevan niin sanotun ”TURVALLISEN TILAN” jossa kenellekään ei tule epämiellyttävää oloa.

  Ystävällisin terveisin,
  Petri Janhunen
  puheenjohtaja
  Jyväskylän Seta ry

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Jyväskylän Seta ry
  Matarankatu 6
  40100 Jyväskylä
  Http: http://www.jklseta.fi [1]
  Email: jklsetainfo (at) gmail.com [2]
  Facebook: Jyväskylän Seta ry

  Kansalaistoiminnankeskus Matara
  (Vanha Ylen toimitalo), Tourula
  (2. krs, huone 217)

 • Juhani Starczewski

  ——– Alkuperäinen viesti ——–
  Aihe: Onnistuisiko kortin jako tapahtuman aikana henkilöille, jotka sen haluavat ottaa vastaan.
  Päiväys: 23.7.2019 22:41
  Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
  Vastaanottaja: jklsetainfo@gmail.com

  OK! Kiitos tiedosta!

  Vielä kuitenkin lähestyn Teitä.
  Varmaan tiedät Presidentti Kyösti Kallion rukouskortin.
  Laitan kortin liitteeksi:
  Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua Herra, auta meitä hädässämme äläkä anna meidän hukkua.

  Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä.

  Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme Sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä.

  Herra, Sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme Sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä Sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra armahda meitä.

  Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi Sinun vapauttavasta armostasi.

  Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, että tulemme kuuliaisiksi Sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme.

  Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme sinun kauttasi. Siihen me uskomme.

  Armahda meitä.

  Amen.

  Olemme jakaneet niitä monenlaisissa tapahtumissa, kertoen aina, mistä on kysymys.
  Onnistuisiko kortin jako tapahtuman aikana henkilöille, jotka sen haluavat ottaa vastaan.
  Tänä vuonna tulee 80 vuotta Talvisodan alkamisesta.

  Ehdottaa vielä Juhani Starczewski

  ————————————————————————

  SOITIN puheenjohtaja Petri Janhuselle pe 26.7.2019.
  Petri sanoi, ettei Presidentti Kyösti Kallion rukouskortteja saa jakaa tapahtumassa!

  ———————————————————————–

 • Juhani Starczewski

  Varsinkin Helsinkipride 2019 syyllistyi sukupuolisiveelisyydenloukaamiseen!
  Marssijat pilkkasivat avoimesti Raamatullisia perhearvoja ja niiden edustajia!
  SODOMIITTIOIKEUSVALTIOSUKUPUUTTOSUOMEN HELSINKIPRIDEKAPINAMARSSI 2019 HÄPÄISEE JA PILKKAA AITO AVIOLIITTO RY:N EDUSTAJIA! ☹️️‍
  https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157371378253262

  Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen herättää pahennusta » Lakipuhelin neuvoo – Soita 0600 12 450 »

  Joka tekee julkisesti sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon siten, että se aiheuttaa pahennusta, syyllistyy sukupuolisiveellisyyden julkiseen loukkaamiseen. Kyseessä on yleiseen järjestykseen kohdistuva rikos, joka herättää sellaista yllättäen tai vastentahtoisesti näkevässä katsojassa ärtymystä. Säännös soveltuu lähinnä kolmenlaisissa tapauksissa. Ensinnäkin se soveltuu niin sanottuihin itsensä paljastajiin. Toinen säännöksen soveltamisalue on seksuaalinen kanssakäyminen yleisellä paikalla. Kolmanneksi säännöstä voidaan soveltaa sukupuolisiveellisyyttä loukkaaviin julkisiin esityksiin, esimerkiksi show-esityksiin, jotka sisältävät sukupuoliyhteyttä, ravintoloissa tai muissa vastaavissa paikoissa. Sukupuolisiveellisyyden julkista loukkaamista koskeva rikossäännös soveltuu myös erilaisiin säädyllisyyden rajat selvästi ylittäviin julkisiin esityksiin. Sellaisia voivat olla esimerkiksi poikkeuksellisen rivojen kirjallisten tekstien esittäminen sähköisessä joukkotiedotusvälineessä tai yleisötilaisuudessa tai taiteellisista syistä perustelemattomien vastaavien kohtausten liittäminen teatteri- tai muuhun vastaavaan esitykseen.
  Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tekoa ei kuitenkaan ole mahdollista yksiselitteisesti määritellä, koska sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat teot saattavat erilaisissa yhteyksissä olla erilaisia. Käyttäytyminen, joka nudistirannalla on tavanomaista auringonpalvontaa, voisi esimerkiksi yleisötilaisuudessa olla sukupuolisiveellisyyden julkista loukkaamista. Sukupuolisiveellisyyden julkisena loukkaamisena voidaan pitää esimerkiksi silloin tällöin käytännössäkin esiintyneitä tapauksia, joissa joku vaatteensa riisunut katsoja on yllättäen lähtenyt juoksemaan ympäri urheilukilpailun tapahtumapaikkaa. Itsensä paljastamisen rangaistavuuden edellytyksenä ei kuitenkaan ole, että teko tapahtuu suuren yleisöjoukon edessä. Sukupuolisiveellisyyden julkisena loukkaamisena rangaistaan myös esimerkiksi itsensä paljastaminen yksittäisille ihmisille tai seksuaaliyhteyden harjoittaminen puistossa tai muussa vastaavassa paikassa. Julkisesti tehty on tyypillisesti sellainen teko, jonka voi nähdä ennalta määräämätön joukko ihmisiä, vaikka teon tapahtumapaikka olisi esimerkiksi yksityisasunto. Näin ollen esimerkiksi itsensä paljastelu tai seksuaalinen kanssakäyminen asunnossa siten, että teko on kadulla kulkevien ihmisten esteettä katsottavissa, voi toteuttaa rikoksen tunnusmerkit.

  Rikoslaki 17: 20 § (24.7.1998/563) Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi. Joka ansiotarkoituksessa
  http://www.heikniemi.fi/rikoslaki/rl17.html

  luovuttaa 15 vuotta nuoremmalle,
  asettaa julkisesti yleisön nähtäville,
  toimittaa toiselle tämän suostumuksetta tai
  yleistä pahennusta herättävällä tavalla julkisesti ilmoituksessa, esitteessä tai julisteessa tai muulla tavoin mainostaen tarjoaa myytäväksi tai esittelee
  kuvan, kuvatallenteen tai esineen, joka sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana on omiaan herättämään yleistä pahennusta, on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta markkinoinnista sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

  Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta markkinoinnista tuomitaan myös se, joka 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla tarjoaa myytäväksi tai esittelee tekstiä tai ääntä sisältävän tallenteen, joka sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana on omiaan herättämään yleistä pahennusta.

  21 § (24.7.1998/563) Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen. Joka tekee julkisesti sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon siten, että se aiheuttaa pahennusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä rangaistusta, sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

  = Pride- marssissa kuvien perusteella on loukattu ko rikoslakia.

  Eduskunnan toinen varapuhemies: Juho Eerola: Tämän voisi kurillaan kokeilla priden yhteydessä. Että nyt loukataan sukupuolisiveellisyyttä. Jotkuthan niistä puvuista tuntuvat ahdistuvan. En tiedä onko kukaan ilmoittanut poliisille, perusteena sukupuolisiveellisyyden loukkaus?

 • Jotainrajaa

  Starczewskille minun täytyy todeta näköjään sananlaskun sanoin: ”…vain yllytät, jos yrität apuun…”
  Snl. 19:19

 • AVIOLIITTO JA PUHTAUS!

  EILA RAJAHALME: AVIOLIITTO JA PUHTAUS
  HIENO, HARVINAINEN JA ERITTÄIN KOSKETTAVA PUHE ÄITIENPÄIVÄNÄ 10.5.2020 KLO 14 RADIO PATMOS.
  PUHE KANNATTAA ÄÄNITTÄÄ JA LEVITTÄÄ MAHDOLLISIMMAN MONELLE KUULTAVAKSI!

 • Jape

  Kansanedustajilta edellytetään asiallista käytöstä, eikä Räsäsellä ole oikeutta laukoa tuommoisia loukkauksia, ei edes höpökirjan säkeiden suojista. T. Puolimatka on näköjään ottanut tehtäväkseen solvaajan puolustamisen ja mikä ettei, ainahan kristittyjen solvauksille on löytynyt puolustajia, mutta kohta tämä niiden peli loppuu. Ei mene kuin muutama vuosi, niin vain vähemmistö suomalaisista kuuluu kristittyihin yhteisöihin ja sitten on pidettävä mölyt mahassa. Koskee myös keskustelupalstojen kestohäirikkö Starczewskia.

 • Jape

  ”EILA RAJAHALME: AVIOLIITTO JA PUHTAUS”

  Osataan jo, ei tarvitse kuunnella. Aviovuoteen lakanat pestään viikoittain ja satuolennot (maahiset, muumit ja kristittyjen jumala, ym.) ovat kodissamme niille kuuluvalla paikalla

 • Jape

  ”Vuonna 2017 Kristus-päivässä 3.12.2017 pääministeri Juha Sipilä luki puheensa lopuksi presidentti Kyösti Kallion rukouksen. Juha Sipilä liikuttui puhetilaisuudessa…”

  Älkää nyt vaan yhtään enempää sotkeko tähän asiaan Suomen kaikkien aikojen huonointa pääministeriä. Hänen jälkiään siivotaan vielä pitkään. Jälleen yksi osoitus siitä, että uskonto sekoittaa pään ja voi lamaannuttaa muun aivotoiminnan. Lukekaa myös kestohäirikön kilometrin pituiset vuodatukset, siinä toinen esimerkki.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*