Tapio Puolimatka

Päivi Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat vihapuhelakien sisältämää vaaraa

Suomen lainsäädäntö ei tunne vihapuheen käsitettä, mutta Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on joissakin kansainvälisissä analyyseissa luokiteltu vihapuhelaiksi. Tämän lain perusteella on kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan käynnistetty kaikkiaan neljä eri esitutkintaa hänen puolustettuaan kristillistä avioliittokäsitystä. Hänen tapauksessaan panettelun ja solvaamisen käsitteitä on tulkittu niin tarkoitushakuisesti, että perinteisen avioliittokäsityksen puolustaminen saadaan näyttämään vihapuheelta. Ajankohtainen kysymys kuuluu: ”Voidaanko demokratiassa pitää rikoksena sitä, että kansanedustaja esittää perustellun kantansa avioliittolakia koskevassa keskustelussa?”

Neljä tutkimuspyyntöä ja rikoskomisarioiden vapauttavat lausunnot

Räsänen protestoi kesällä vuonna 2019 twiitillä evankelisluterilaisen kirkon osallistumista Pride-kulkueeseen siteeraten Roomalaiskirjettä (1:24−28). Tähän twiittiin liittyvän tutkintapyynnön lisäksi Päivi Räsäsestä tehtiin kolme muuta tutkintapyyntöä. Yksi tutkintapyyntö kohdistui Räsäsen kommentteihin Ruben Stillerin keskusteluohjelmassa 20.12. 2019 liittyen siihen, vaikuttaako geneettinen perimä seksuaaliseen suuntautumiseen. Tutkimuspyyntöä arvioinut rikoskomisario Teemu Jokinen toteaa kuitenkin päätöksessään 2.3.2020, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta.

Tutkintapyyntö tehtiin myös Räsäsen esiintymisestä ohjelmassa ”Yökylässä Maria Veitola” 1.2.2018.  Tutkintapyynnöstä päätöksen tehnyt rikoskomisario Teemu Jokinen kuitenkin päättelee, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta. ”Räsänen laittaa ohjelmassa myös itseään likoon”, joten ”sananvalinnalla ei ole itsenäistä solvaavaa tai panettelevaa merkityssisältöä tässä asiassa”.

Tutkintapyyntö tehtiin myös Räsänen 2004 julkaisemasta pamfletista Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Pamfletin osalta rikoskomisario Markku Silen teki 13.9. 2019 päätöksen olla toimittamatta esitutkintaa, koska asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Silen perustelee kymmensivuisessa päätöksessään, että kyse on mielipiteistä, jotka kuuluvat sananvapauden suojan piiriin.

Loppupäätelmässään Silen toteaa: Sananvapautta ei voida rajoittaa laajemmin, kuin se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa.” Koska solvaamisen ja panettelun tunnusmerkit ovat osin tulkinnanvaraisia, ”tulee sananvapausnäkökohdat huomioida varovaisella lainsoveltamisella, etenkin silloin, kun on kyse poliittisesta tai muusta yhteiskunnalliselta kannalta merkittävästä asiasta” (9−10).

Valtakunnansyyttäjän päätökset

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen lähetti sekä Räsäsen twiitin, pamfletin että Räsäsen esittämät kommentit Stillerin ja Veitolan ohjelmissa esitutkintaan välittämättä rikoskomisario Markku Silenin ja Teemu Jokisen huolellisista analyyseista ja niiden vapauttavista päätöksistä.

Sisä-Suomen kihlakunnansyyttäjä Marika Visakorpi kirjoittaa Facebook-päivityksessään: ”Tutkintojen jatkuva määrääminen on herättänyt paljon ihmettelyä somessa. Oli Räsäsen puheista sitten ihan mitä mieltä tahansa, näyttäytyy varsin outona, että valtakunnansyyttäjä kohdistaa yhden ihmisen tekemisiin näin paljon huomiota. Aivan varmasti olisi lukuisia muita ihmisiä, joita voisi epäillä erinäisiin ihmisryhmiin kohdistuneesta solvaamisesta. Toisekseen, kun vielä ei tiedetä, mitä mieltä tuomioistuimet ovat tästä ennakkotapauksen luonteisesta asiasta, olisi syytä odottaa lainvoimaisen ratkaisun saamista ja mahdollista EIT:n kantaa. Mikäli syytteet hylättäisiin, olisi Räsäsen perusoikeuksia loukattu aika raskaasti lukuisilla esitutkintojen teettämisillä.”

Valtakunnansyyttäjä Toiviaisen mukaan sukupuolivähemmistöjä loukkaa syvästi perinteinen kristillinen opetus, jonka mukaan ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi, seksuaalielämä kuuluu vain avioliittoon ja avioliitto on naisen ja miehen välinen puolisouskollinen ja elinikäinen liitto. Mutta asiassa on myös kääntöpuoli: perinteisen kristinuskon kannattajien identiteettiä loukkaa syvästi se, että heidän uskontonsa ja todellisuustajunsa kannalta keskeinen sukupuolijakoon perustuva avioliitto-opetus määritellään luonteeltaan syrjiväksi ja sortavaksi tai jonkinlaiseksi vihapuheeksi. Tässä moraalisessa väittelyssä molemmat osapuolet voivat kokea itsensä loukatuiksi. Kuitenkin kilpailevien moraalisten kantojen esilläolo yhteiskunnallisessa keskustelussa on yksi edellytys yhteiskunnan vapaudelle ja uudistumiskyvylle. ”Tämä on yksi syy yksinkertaisesti välttää käyttämästä pakkoa tällaisissa kysymyksissä.” (Anderson & Girgis 170.)

Demokratia edellyttää sananvapautta

Demokratian edellytyksenä olevan sananvapauden alue kapenee merkittävästi, jos valtiovalta ottaa itselleen oikeuden päättää kansalaisten puolesta, mikä on totta ja epätotta. Näin toimiessaan valtiovalta vahvistaa mukautumista ja ryhmäajattelua, estää kiistanalaisten kysymysten tutkimusta ja rohkaisee epäaitoutta. Tällä tavalla estetään niiden totuuksien etsimistä ja arvostamista, joita näillä toimenpiteillä väitetään puolustettavan. (Anderson & George 2019)

Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat epämääräisiin ja tulkinnanvaraisiin vihapuhelakeihin sisältyvää vaaraa: niitä voidaan käyttää rajoittamaan asiallista keskustelua yhteiskunnan kannalta tärkeistä kysymyksistä kuten perhearvoista.

 

Kirjallisuus:

Anderson, Ryan T. & George, Robert P. (2019) ”The Baby and the Bathwater”. National Affairs 2019: 41.

Anderson, Ryan T. & Girgis, Sherif (2017) ”Against the New Puritanism: Empowering All, Encumbering None.” Teoksessa John Corvino & Ryan T. Anderson & Sherif Girgis (2017) Debating Religious Liberty and Discrimination. Oxford University Press.

Puolimatka, Tapio (2020) Saanko luvan – sanoa?  Sananvapaus ja vihapuhe. Perussanoma. https://tapio.blog/kirja-saanko-luvan-sanoa/

Räsänen, Päivi (2004) Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Luther-säätiö.

Silen, Markku (2019) Tutkinnanjohtajan päätös esitutkinnan toimittamatta jättämisestä 5500/R/55510/19, Helsingin Poliisilaitos 13.09.2019.

Kommentit (204 kpl)

 • Sateenkaaren sanoma

  Pridelippuhan ei ole ollenkaan Jumalan sateenkaaren mukainen ja värinen. Jumalan sateenkaaressa on seitsemän väriä ja pridelipussa on kuusi väriä eli nehän ovat toistensa vastakohtia.

  Setan täytyy muuttaa lippunsa nimitys, koska sillä ei ole mitään tekemistä Jumalan sateenkaaren kanssa.

  Sateenkaaren sanoma
  https://uusitie.com/sateenkaaren-sanoma/

 • Oikea Sateenkaari kunniaan!

  Toivottavasti Seta muuttaa pikaisesti sateenkaarinimityksen, ainakin ennen seuraavaa tempaustaan! Onhan se synti ja häpeä käyttää Jumalan antamaa Siunausta omien agendojensa ajamiseen!

  Helsinki Pride -viikko 2020 siirretään syyskuulle, ilmoittaa tapahtuman järjestävä Helsinki Pride -yhteisö ry.

  Helsinki Pride -viikko järjestetään vuosittain juhannuksen jälkeisellä viikolla. Tänä vuonna tapahtuma oli tarkoitus järjestää 22.-28. kesäkuuta, mutta koronavirustilanteen vuoksi se siirtyy kokonaisuudessaan ja toteutetaan 7.-13. syyskuuta.

  https://pride.fi/helsinki-pride-viikko-siirtyy-syyskuulle/?fbclid=IwAR19tAOFq0qIY0sWFc7sNbsBDDv8h0miMlFwIw2ZaneqRLT03qk5wlrEIVw

 • Tulelle talletettu!

  Setan kannattaa muistaa, että tilanne on nyt vähän toinen!

  Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. 2.Pietarin kirje 3:7

  Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. 2.Pietarin kirje 2:6

  Samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.
  Juudaan kirje 1:7

 • Tapani Mäki

  Tässä samaan aiheeseen liittyen oleva kirjoitukseni Keskisuomalaisessa 27.3.2020. –

  PÄIVI RÄSÄSEN KÄSITTÄMÄTÖN AJOJAHTI

  Valtakunnansyyttäjä on määrännyt kaksi uutta rikostutkintaa kansanedustaja Päivi Räsäselle (kd.), koskien hänen ns. homo-kommenttejaan Ruben Stillerin, että Maria Veitolan TV-ohjelmissa. Elämme mielenkiitoisia, mutta huolestuttavia aikoja. Mielenkiintoisia siksi, mihin Suomi on menossa oikeusvaltiona ja mihin ahdasmielinen suhtautuminen Raamattuun lopulta johtaa. Samalla kristinuskoa vastaan hyökätään hyvinkin avoimesti.
  Jos Suomessa alkaa saamaan syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan siitä, kun lainaa ko. kirjaa olemme perin erikoisessa tilanteessa. Hämmentäväksi valtakunnansyyttäjän näkemyksen tekee se, että kansanryhmää vastaan kiihottaminen lisättiin rikoslakiin nykymuodossaan vasta vuonna 2011 ja vasta tällöin kiihottamisrikoksen vihaperusteeksi lisättiin seksuaalinen suuntautuminen.
  Ongelmallista on, jos lainsäädäntö mahdollistaa tuomioiden jakamisen jopa 15 vuotta sitten julkaistuista mielipiteistä. Jos tällaista tulkintaa ryhdytään soveltamaan laajemminkin, suomalaisia odottaa melkoinen siivousoperaatio internetissä sekä historiallisen suuret kirjaroviot.
  Nyt valtakunnansyyttäjän toimet eivät vastaa tervettä oikeustajua. Asia on mielestäni järjetön ja käsittämätön. Kyseisillä tutkintapyynnöillä ja niiden pohjalta käynnistetyillä rikostutkinnoilla pyritään rajoittamaan sanan- ja uskonnonvapautta sekä luomaan kristityille itsesensuurin ilmapiiriä. Kyseinen ajojahti vie sensuurin maailmaan, jota voisi verrata mm. Pohjois-Korean kaltaisiin systeemeihin. Pelon ja vaientamisen kierteeseen ei tule kansamme eikä maamme suostua, se ei olisi enää Suomi.

  TAPANI MÄKI Kaupunginvaltuutettu (Ps.) Jyväskylä

 • Todellinen Perussuomalainen!

  Miksi te tossumiehet puolustatte tällaista miesten alistajaa?! Äitienpäivä vahvistettiin viralliseksi liputuspäiväksi 1947. Isänpäivää ei vieläkään, kun Räsänen sisäministerinä sen esti! Ei ihme, että syytetään!

  Räsänen tyrmäsi: Isänpäivästä ei tule virallista liputuspäivää

  Ministeri Päivi Räsänen tyrmäsi kansanedustajan esityksen.
  Reijo Tossavaisen mielestä isänpäivä olisi muutettava viralliseksi liputuspäiväksi.Reijo Tossavaisen mielestä isänpäivä olisi muutettava viralliseksi liputuspäiväksi.

  Päivi Räsänen katsoo, ettei isänpäivän liputuspäivän virallistamiseen ole erityisiä syitä.Päivi Räsänen katsoo, ettei isänpäivän liputuspäivän virallistamiseen ole erityisiä syitä.

  Kansanedustaja Reijo Tossavaisen (ps) mielestä isänpäivä olisi muutettava viralliseksi liputuspäiväksi äitienpäivän tapaan.

  Tossavainen perustelee esitystään miesten ja naisten tasa-arvoisella kohtelulla, kun nykyään eri yhteyksissä jatkuvasti peräänkuulutetaan tasa-arvoisuutta.

  Hänen mielestään yksi konkreettinen ja helposti toteutettavissa oleva teko tasa-arvoisuuden parantamiseksi olisi isänpäivän muuttaminen viralliseksi liputuspäiväksi. Se lisäisi Tossavaisen mielestä yhdenvertaisuutta ja sillä olisi ”muutoinkin positiivinen vaikutus”.

  Isänpäivä on nykyään niin sanottu vakiintunut liputuspäivä, mutta ei virallinen. Tossavaisen mielestä se ei olekaan samassa kategoriassa äitienpäivän liputuksen kanssa.

  Hän teki asiasta kirjallisen kysymyksen, jossa kysyi, mitä hallitus ja ministeriö aikovat tehdä, jotta isänpäivä luokitellaan viralliseksi liputuspäiväksi.

  Ei syytä

  Sisäministeri Päivi Räsänen (kd) torjui esityksen.

  – Kun sekä äitienpäivänä että isänpäivänä liputetaan jo vakiintuneen käytännön mukaan yleisesti, sisäministeriö katsoo, ettei liputuksen osalta ole erityisiä syitä miesten yhteiskunnallisen tasa-arvon korostamiseen määräämällä myös isänpäivä viralliseksi liputuspäiväksi, Räsänen vastasi.

  Tossavainen on pettynyt ministerin vastaukseen.

  – Olen siitä harmissani ja pahoillani. Kyse on kuitenkin asiasta, jonka voisi helposti korjata, jos vain olisi tahtoa, hän sanoo Iltalehdelle.

  Tossavainen korostaa, ettei isänpäivän muuttaminen viralliseksi liputuspäiväksi olisi keneltäkään pois eikä maksaisi ekstraa.

  – Tämä on puhtaasti periaatteellinen kysymys. Siitä syystä en ymmärrä ministerin kantaa lainkaan, hän sanoo.

  Tossavaisen mielestä isät ovat ansainneet virallisen liputuspäivänsä siinä kuin äiditkin.

  – On hyvä ja pitkä perinne, että äideillä on virallinen liputuspäivä, mutta samalla lailla myös isät ovat arvostuksensa ansainneet. Yksi osa arvostuksesta on, että myös isänpäivä olisi virallinen liputuspäivä, kun tänä päivänä muutoinkin pyritään kaikessa tasa-arvoon, hän huomauttaa.

  Valtion virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan virallisina liputuspäivinä.

 • Jape

  Ei voi muuta sanoa kuin että ovatpa tosiuskovaiset äärimmäisen suvaitsematonta sakkia. Ja entäpä se lähimmäisenrakkaus?? Mikään ei ole niin ilkeä, kuin uskovainen toista ihmistä kohtaan, joka ajattele uskonasioista hieman toisin. Hävetkää koko sakki!

 • Ottakaa allekirjoituksenne heti pois!

  Todella vähän on Räsäsen puolustajia, vain 10.900! Kyllähän ihmiset ymmärtävät, etteivät halua joutua samaan rumbaan kuin Räsänen. Varmaan monet peruvat allekirjoituksensa ja ymmärtävät tilanteen toivottomuuden!

  TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE!
  https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle

 • Ottakaa allekirjoituksenne heti pois!

  Onhan täällä myös Aito Avioliitto ryn toiminnanjohtaja Susanna Koivulan adressi.
  https://aitoavioliitto.fi/
  Siinä on 5 520 nimeä.
  Sananvapauden puolesta! Tuki Räsäselle
  https://www.adressit.com/sananvapauden_puolesta_tki_rasaselle?u=55170

  Sanan- ja uskonnonvapaus ovat uhattuina Suomessa. Poliisi on aloittanut kansanedustaja ja kirkkovaltuutettu Päivi Räsäsen kirjoituksesta esitutkinnan. Räsänen otti kesällä 2019 Twitterissä kantaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyöhön Helsinki Pride 2019 -tapahtuman kanssa näin:

  #kirkko on ilmoittanut olevansa #seta n #Pride2019 virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, #raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?

  Hän jakoi samassa yhteydessä Raamattu -sitaatin.

  Me allekirjoittaneet olemme huolissamme sanan- ja uskonnonvapauden tilasta Suomessa ja tuemme kansanedustaja Päivi Räsästä.

  Tuomitsemme kaikki yritykset tehdä kristillinen vakaumus ja sen julkinen ilmaisu rangaistavaksi ja laittomaksi Suomessa.

  Sanan- ja uskonnonvapaus ovat luovuttamattomia ihmisoikeuksia, joiden puolustaminen on jokaisen kansalaisen oikeus ja velvollisuus.

 • Jape

  Kaikki järjissään olevat ihmiset tietävät, että täyttä paskaahan se luomiskertomus on, mutta teidän uskovaisten mukaanhan kaikki on täällä jumalanne luomaa ja ihmiset – homotkin – on luotu sen omaksi kuvaksi. Onko siis jumalassakin pieni ripaus homoseksuaalisuutta? Solvatessanne homoja te solvaatte omaa erehtymätöntä jumalanne. Miettikääpä sitä!

 • Jape

  Stareseski kirjoittaa tuolla ylempänä:

  Herra käy oikeutta
  Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.
  Jesaja 3

  Nyt Stareseskin pilkka osuu omaan nilkkaan! Kristillistä puoluetta johtaa naiset. Puolueen puheenjohtaja on Sari Essayah ja eduskunnassa mölyää Päivi Räsänen eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

 • Jape

  Stareseski herjaa Suomea sukupuuttosuomeksi. Suomessahan on ensimmäistä kertaa maailmassa mies synnyttänyt ja varmaan uuden hallituksen määräyksestä ja rajoitusten poistumisesta miehet alkavat yhä enemmän synnyttämään, kun miehet ovat aviossakin! Tällaiset Räsäset estävät prosessin .

  LM: Mies synnytti vauvan Suomessa

  Mies synnytti vauvan Suomessa. Kuvituskuva.

  Raskaus sujui isän mukaan ongelmitta.

  Suomessa on tiettävästi ensimmäistä kertaa syntynyt lapsi, jonka on synnyttänyt lapsen isä. Asiasta uutisoivan Lännen Median mukaan laskettu aika oli maaliskuun alkupuolella, mutta vauva antoi odottaa itseään pari viikkoa pitempään.

  Lapsen synnyttäneellä isällä on miehen henkilöllisyystunnus.

  Raskaus sujui lapsen synnyttäneen isän mukaan ongelmitta.

  – Vauvalla oli painoa melkein neljä kiloa ja pituutta 53 senttiä, isä kertoo.

  – Pari viimeistä viikkoa olivat aika tuskaisia, silloin alkoi vähän huumori loppua. Synnytys meni kuitenkin tosi hyvin, hän jatkaa.

  Pariskunta kertoi lokakuussa Lännen Median haastattelussa, että paperityö oli ollut heille ongelmallista. Terveydenhuollon tietojärjestelmät eivät tunnista tilannetta, jossa raskaana olevalla on miehen henkilöllisyystunnus. Ongelmia oli tämän takia sekä neuvolassa että sairaalassa, pariskunta kertoi.

 • Jape

  Petri Janhunen on Jyväskylän Setan puheenjohtaja / bilevastaava / koulutusvastaava ja hän osaa kyllä ”bilettää” Jyväskylän seurakuntaa oikella ja tahtomallaan tavalla. https://www.jklseta.fi/yhteystiedot-hallitus/

  Petri Janhunen on Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan varapuheenjohtaja ja pystyy kyllä pysäyttämään kaiken epäsopivan toiminnan, joka perustuu raamattuun. Petrihän sanoo, ettei ole”uskossa” eikä hyväksy raamattua kuten Räsänen tai Stareseski.
  https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/yhteisen-seurakuntatyon-johtokunta

 • Jape

  Stareseski kuulemani mukaan yritti saada luvan jakaa 6.12.2019 Taulumäen kirkon Itsenäisyysjumalanpalvelukseen osallistuville presidentti Kyösti Kallion rukouskorttia. Talvisodasta oli kulunut 80 vuotta. Kirkkoherra Arto Viitala tyrmäsi tarjouksen, koska halusi tarjota turvallisen tilan kaikille messuun osallistujille. Viesti Petri Janhuselta oli onneksi mennyt perille, kun Seta tyrmäsi osallistumis- ja jakotarjoukset Jyväskylä prideen.

  Jämsän miestenpäivillä syyskuussa 2019 oli tapahtunut paha erehdys, kun Kallion rukouskortit jaettiin kirkossa olevlle miehille.

  Laukaan miestenpäivillä jako onneksi epäonnistui, kun tapahtuman järjestysmiehenä ollut pappi otti kortit Stareseskilta luvaten jakaa ne tilaisuudesta lähteville miehille. Jälkeen päin selvisi, että pappi oli laittanut kortit piiloon hyllyyn ja oli poistunut paikalta.

 • Jotainrajaa

  Kunnioitetaan: Arkkipiispa kiitteli Tom of Finland -musikaalia: ”Nyt rakentuu suvaitsevaisempi yhteiskunta”
  https://www.iltalehti.fi/viihde/a/201701292200061645

  Jos Tom of Finlandia ei olisi ollut, Suomi olisi miehitetty!
  Tom of Finland Helsinkiä ja Suomea puolustamassa 1940-1944
  https://ranneliike.net/teemat/6492/tom-of-finland-helsinkia-ja-suomea-puolustamassa-1940-1944

  Starczewski tietysti laittoi tämän tuomittavan artikkelin:
  Arkkipiispa Kari Mäkinen homomusikaalin ensi-illassa
  https://mvlehti.net/2017/01/29/arkkipiispa-kari-makinen-homomusikaalin-ensi-illassa/

 • Vihapuhe

  Löysin tämän jutun, joka liittyi vihapuhetyöryhmän mietintöön Starczewskin fbsivulta:

  Sanat ovat tekoja Vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien tehostaminen
  Sisäministeriön julkaisuja 2019:23

  ”Karhunpalvelus”-työryhmä esittää kansallista vihapuheen vastaista toimintaohjelmaa – Näin katsoo sodomiittiexarkkipiispa emeritus Kari Mäkisen johtama työryhmä, joka puolen vuoden ajan pohti keinoja VIHApuheeseen puuttumiseen!

  Sodomiittiexarkkipiispa Kari Mäkinen tekee nyt karhunpalveluksen Suomelle! La Fontainen runo päättyy opettavaiseen lauseeseen: ”Vaikka mitä parhain oli tarkoitus, ei hyväksi ole kellekään karhunpalvelus!”

  Miten sodomiittiexarkkipiispa Kari Mäkinen torjuu tämän vihan? Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa…Room 1:18-32.

  Suositus 10: Vahvistetaan uskontoon kohdistuvan ja uskontoon perustuvan vihapuheen torjuntaa
  Työryhmä esittää, että vahvistetaan uskontoon kohdistuvan ja uskontoon perustuvan vihapuheen torjuntaa sekä uskontolukutaitoa ja uskontojen vuoropuhelua.
  Poliisiammattikorkeakoulun tekemän selvityksen mukaan poliisin tietoon tulleiden
  uskontoperusteisten viharikosten määrä on kasvanut. Työskennellään yhdessä kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa vihapuheen tunnistamiseksi ja
  torjumiseksi.
  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161613/SM_23_19_Sanat%20ovat%20tekoja%20Vihapuhe%20ja%20nettikiusaamisen%20vastaisten%20toimien%20tehostaminen_final.pdf

  Sodomiittiarkkipiispa Kari Mäkinen: ”Homous ole minkäänlainen synti!” MTV Kotimaa Julkaistu 18.10.2010.

  Mäkinen pyysi anteeksi homojen kohtelua Porin SuomiAreenalla maanantaina 14.7.2014 pitämässään puheessa.

  Karhunpalvelus-sana on peräisin Ranskasta. Karhunpalveluksella tarkoitetaan palvelusta, josta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Sanonta juontuu 1600-luvulta ranskalaisen Jean de La Fontainen eläinsadusta Karhu ja puutarhuri. Faabelissa karhu yrittää auttaa nukkuvaa isäntäänsä hätistämällä tämän otsalta kärpäsen mutta tekee sen kivellä ja murskaa vahingossa isäntänsä pään.

 • Hyvä todistus!

  Setan yhteisen seurakuntatyön johtokunnan varapuheenjohtaja ja biletyskoulutustoiminnanjohtaja Petri Janhunen antaa hyvän todistuksen Tapio Puolimatkan puolisosta Mia Puolimatkasta. Mia on seurakunnan kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen ja Kuokkalan alueneuvoston jäsen. Mia hyväksyi viime kesänä Jyväskyläpridetapahtuman, eikä kuten kirkkovaltuutettu Päivi Räsänen, joka sanoi kirkon osallisuuden olevan synti ja häpeä. Jväskylän kaupunginkirkossa siunattiin tapahtuman viimeisenä päivänä tapahtuma – Kello 17.00–19.00 – Sateenkaarimessu Osoite: Kaupunginkirkko, Kirkkopuisto, Kauppakatu 16 – eikä mistään suunnasta ei kuulunut kritiikkiä, jos ei lasketa tälläkin sivulla esiintynyttä henkilöä mukaan.

 • Se ei ollut normaalia

  …mikä oli outoa. Se ei ollut normaalia, Aalto kertaa…Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

  Saara Aalto avautuu brittilehdelle hääpettymyksestään: ”Se ei ollut yhtään sitä mitä odotin”
  3.5.2020 klo 18:06
  https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/2929c10d-6e04-47e2-836a-1568f48faeb3

  Saara Aalto kertoo brittitabloidi The Sunille millaisen tunnemyrskyn valtaan hän joutui vihkiseremoniassaan.
  Saara Aalto näyttää, miten hän testaa ääntänsä.
  Saara Aalto ja hänen Meri-kumppaninsa paljastivat viime keskiviikkona menneensä naimisiin. Pariskunta meni kihloihin kahden vuoden seurustelun jälkeen elokuussa 2018, ja he ovat toistuvasti puhuneet häähaaveistaan.

  – Olisi mahtavaa saada Nicole Scherzinger laulamaan häissämme ja tietenkin haluan kutsua Sharon Osbournen, Aalto kertoi The Sunille kaksi vuotta sitten.

  Toisin kävi. Aalto kuvailee nyt samaiselle lehdelle heidän koruttomia häitään, joissa ei ollut yhtään vierasta.

  –Se oli todella tunteellista. Ei yhtään sellaista, mitä olimme suunnitelleet. En todellakaan olettanut häitteni olevan tällaiset. Emme saaneet edes kätellä henkilöä, joka vihki meidät. Meidän piti pysytellä kahden metrin etäisyydellä, mikä oli outoa. Se ei ollut normaalia, Aalto kertaa.

  Meri ja Saara Aalto nähtiin joulukuussa Frozen 2 -elokuvan ensi-illassa. Meri ja Saara Aalto nähtiin joulukuussa Frozen 2 -elokuvan ensi-illassa.
  Meri ja Saara Aalto nähtiin joulukuussa Frozen 2 -elokuvan ensi-illassa. TIMO KORHONEN / AOP
  Syynä kummalliseen vihkimiseen ja tilaisuuden pienimuotoisuuteen on koronapandemia, ja sen aiheuttamat rajoitukset.

  Aallon mukaan heidän oli tarkoitus mennä tulevana kesänä naimisiin, häämekkokin on ostettuna, mutta korona sotki suunnitelmat.

  –Emme halunneet riskeerata vanhempiamme tai ystäviämme, joten ajattelimme siirtävämme häitä. Mutta olimme odottaneet jo niin pitkään ja halusin kutsua häntä vaimokseni. Lakiteknisestikin on turvallisempaa olla naimisissa, joten tässä oli sekä romanttisia että käytännöllisiä syitä. Ajattelimme, että nyt tehdään se.

  Perhe ja läheiset ymmärsivät päätöksen, ja hääjuhlat on tarkoitus järjestää joskus tulevaisuudessa.

  -Se oli katkeransuloista eikä täydellinen tapa mennä naimisiin. Mutta elämässä tulee vastaan hulluja haasteita, ja tämä oli yksi niistä, tätä voimme sitten myöhemmin muistella.

  Vihkimisen myötä Meri luopui sukunimestään Sopanen, eli hänkin on Aalto.

  –Rakastan kutsua häntä vaimokseni, ja me jaamme myös saman sukunimen. Se on jotain, mihin pitää tottua, mutta se on myös todella ihanaa.

  Lähde: The Sun

 • Jotainrajaa

  Huomaan, että joku on käyttänyt samaa nimimerkkiä kuin minä aiemmissa kommenteissani. Tämä ei siis ole sen ensimmäisen ”Jotainrajaa” -nimimerkin kirjoituksia:

  Jotainrajaa
  3.5.2020 klo 18:12
  Kunnioitetaan: Arkkipiispa kiitteli Tom of Finland -musikaalia: “Nyt rakentuu suvaitsevaisempi yhteiskunta”

 • Se ensimmäinen Jotainrajaa

  Varmaan Todellinen perussuomalainen on pohjimmiltaan kuitenkin sitä mieltä, että kukin oikeusasiia käsitellään sen omista lähtökohdista käsin. Eli käsiteltävään asiaan ei sotekta sitä, mitä Päivä Räsänen aiemmin on muissa yhteyksissä ja mussa asioissa tehnyt. Menisi aikamoiseksi sotkuksija vainoamiseksi siltä pohjalta. Mutta sellaistahan se totalitaarisissa maissakin on: Ensi tiedetään syyllinen ja sitten nostetaan ”syyte” ja sitten hankitaan ”todisteita”.

 • Se ensimmäinen Jotainrajaa

  Jape. Olen lukenut paljon ”satuja” eli eri uskontojen pyhiä kirjoja. Mutta Sinulle suosittelisin iltaisin Johanneksen evankeliumia: ”Alussa oli informaatio…” jne. Jatkat siitä Apostolien tekoihin ja Roomalaiskirjeeseen, jotka seuraavat perässä.
  Sitten tulee 1. Korinttilaiskirje, jonka alkuluvuissa käsitellään raamatun hengellisen informaation olemusta, eli että se ei ole yks-yhteen sen kanssa, mitä luonnontiede sanoo. Jos luomiskertomus olisi tieteellistä ”tämän maailman tietoa”, silloin ihminen tekisi johtopäätöksensä Jumalan puoleen kääntymisestä loogisin perustein: ”Kylläpä luonto näyttää noudattavan raamatussa mainittuja asioita. Raamattu on siis totta ja minun tulee siis anoa pelastusta Jumalalta, jotta pääsen taivaaseen”. Tällaista toimintatapaa Jumala ei suoraan halua, vaan hän haluaa, että ihminen etsii Häntä, salattua Jumalaa, sisäisesti, kuten seppä Högman sanoi Paavo Ruotsalaiselle. (Toki luomiskertomuksesta on suuri kalabaliikki kummallakin puolella ja osa haluaa pitää kiinni kirjaimellisesta luomiskertomuksesta). Mutta antaako 1. Korittilaiskirje aiheen ajatella näin? Minusta raamattu lupaa, ettei ihminen löydä Jumalaa maailman tiedon kautta, joten jätetään se tutkintalinja siihen. En nyt ”saarnaa” siitä, miten monikin pelastushistorian asia on sen sijaan nupullaan jo luomiskertomuksessa jne. Varmaan toisia näkemyksiäkin löytyy. – Mutta jos kätkisin lottovoiton Kompassiaukion katukivien alle ja kertoisin asiasta Sinulle, niin ei Sinun kannata lähteä ”viisailta ja oppineilta” tai Jyväskylän yliopistosta kysymään, että onko lottovoittoja katukivien alla. Selvität asian vain siten, että noudatat neuvoani ja kaivat kerrotusta kohdasta, elikkä vastaavasti etsit Jumalaa raamatun sanan ja rukouksen kautta. Vain itse raamattua lukemalla, kirjossa kuuntelemalla ja lähestymällä Jumalaa rukouksessa pääset homman jäljille. Ei omilla ehdoilla, vaan Sanan ehdoilla pääset eteenpäin.
  Matt. 11:25
  Luuk. 10:21
  Verkkoraamattu:
  https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*