Tapio Puolimatka

Hermostuiko Seta uuden kirjani paljastuksista?

Kirjassani Saanko luvan – sanoa? Sananvapaus ja vihapuhe (Perussanoma 2020) kuvaan aktivistien kampanjoita niitä vastaan, jotka puolustavat lasten perustavia ihmisoikeuksia, oikeutta isään ja äitiin ja oikeutta sukupuoliseen ja seksuaaliseen koskemattomuuteen.

Kampanjoissa käytetään kolmiosaista taktiikkaa:

1) Aktivistit leimaavat lasten oikeuksien puolustajat homofobian ja transfobian kaltaisilla tunneilmaisuilla.

2) Aktivistit tuhoavat lasten oikeuksien puolustajien mainetta, vetävät heitä oikeuteen ja pyrkivät saamaan heidät erotetuiksi työpaikoistaan. Kansanedustaja Päivi Räsänen on neljän eri esitutkinnan kohteena. Aito avioliitto -yhdistyksen toiminnanjohtajaan Susanna Koivulaan kohdistettu häirintä kertoo siitä, että aktivistit pyrkivät saamaan jopa kirkon työntekijän erotetuksi virastaan, jos hän uskaltaa julkisesti puolustaa ydinperheen merkitystä.

3) Aggressiivista politiikkaa toteuttaessaan aktivistit uhriutuvat ja kyynelehtien kertovat turvattomuuden tunteistaan, joita he kokevat kohdatessaan ihmisiä, jotka ovat heidän kanssaan eri mieltä.

Setan mainoskampanja Googlessa

Seta on huolissaan kirjastani, koska siinä paljastan ne epärehelliset strategiat, joiden avulla aktivistit pyrkivät tukahduttamaan keskustelua lapsen oikeudesta seksuaaliseen koskemattomuuteen.

Aktivistien ohjelmaan kuuluu heikentää ydinperhettä ja ohjata nuoret seksuaaliseen kokeiluun perustuvaan elämäntapaan välittämättä siitä, että tällainen elämäntapa altistaa nuoret hyväksikäytölle.

Sananvapautta puolustavan kirjani julkaisemisen jälkeen Seta alkoi Googlessa mainostaa Setan valtakunnallisen pääsihteerin Kerttu Tarjamon pari vuotta aikaisemmin kirjoittamaa blogia: ”Puolimatka jatkaa tieteen kaapuun puettujen homofobisten ennakkoluulojen revittelyä.”

Homofobian ja transfobian kaltaiset, vailla selkeää merkitystä olevat tunnesanat synnyttävät välittömän tunnereaktion ihmisissä, vaikka niiden tarkka merkitys jää epäselväksi. Mitä vähemmän perusteluja esitetään, sitä vähemmän ihmisten itsenäinen ajattelu aktivoituu, mikä maksimoi demagogian vaikutusvoiman. Kyse on pitkälle kehitetystä julkisuuspelistä.

Homofoobikoksi leimataan jokainen, joka puolustaa lapsen oikeutta isään ja äitiin. Puhe lapsen oikeudesta vaiennetaan, koska se paljastaa aktivistien tavoitteiden epäoikeudenmukaisuuden ja epäinhimillisyyden. Muuttamalla avioliittokäsitys sukupuolineutraaliksi, heikennetään isä-äiti-lapsi kolmoissidoksen tukena olevia yhteiskuntarakenteita ja terveen yhteiskunnan perustaa.

Aggressiivisten kampanjoiden tarkoituksena on vaientaa kriittinen keskustelu ja luoda yhteiskunta, jossa kukaan ei uskalla kyseenalaistaa aktivistien sukupuoli- ja seksuaali-ideologian iskostamista lapsiin päiväkodeissa ja kouluissa.

Vihapuhelakien avulla aktivistien sukupuoli- ja seksuaali-ideologia suojataan kritiikiltä. Näin luodussa yhteiskunnassa valtio päättää lasten kasvatuksesta. Vanhemmilta viedään oikeus puuttua lapsensa sukupuolisiin valintoihin edes kotikasvatuksessa. Tällainen puuttuminen on jo määritelty perheväkivallaksi Brittiläisen Kolumbian oikeusistuimessa. (A.B. v. C.D. and E.F, 2019BCSC 604, pykälä 21, 72.)

Lasten identiteetin horjuttaminen

Ydinperheen hajotessa lapset menettävät identiteettinsä keskeisen rakennusalustan ja altistuvat suurelle inhimilliselle kärsimykselle. Kuitenkin aktivistit pitävät suurena rikoksena asettaa lapsen perustavat ihmisoikeudet aktivistien seksuaalisia mieltymyksiä tärkeämmiksi.

Tarkoituksena on saada lasten identiteetti horjutettua niin, että he päiväkodista asti kyseenalaistavat oman sukupuolensa ja ohjautuvat seksuaaliseen kokeiluun perustuvaan elämäntapaan. Tällaiseen elämäntapaan tottuneina heidän on vaikeampi luoda eheitä ja vakaita avioliittoja ja perheitä, jotka tarjoaisivat lapsille turvallisen kasvuympäristön.

Professori Douglas Farrow kiteyttää asian ytimen; Kun kehon merkitys mitätöidään ja sen sijaan asetetaan subjektiivinen kokemus, menetämme yhteisöllisen kykymme erottaa toisistaan todellinen ja haluttu, objektiivinen ja subjektiivinen, tosiasiat ja epätotuudet, totuus ja erehdys. Tällainen yhteisö ei pysty enää puolustautumaan mielikuvien ja epätotuuksien avulla toteutettua manipulaatiota vastaan.

Eliitille rajoittamaton seksuaalinen vapaus

Jotkut rikkaimmista ja etuoikeutetuimmista eliitin jäsenistä haluavat luoda yhteiskunnan, jossa ei aseteta mitään rajoituksia heidän mielihalujensa toteuttamiselle. Heidän ohjelmansa ydin on ilmaistu Yogyagartan periaatteissa (YP), jotka Seta pyrkii saattamaan osaksi Suomen lainsäädäntöä.

YP 2f kieltää asettamasta mitään seksuaalista elämäntapaa toista paremmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että seksuaalisuuden ja sukupuoli-ilmaisun alueella ei tulisi olla mitään, mitä yhteiskunnassa pidetään turmeltuneena, perverssinä tai haitallisena.

Professori Farrow’n mukaan tämän periaatteen avulla pyritään poistamaan kaikki esteet siltä, että rikkaat ja vaikutusvaltaiset ihmiset saavat tehdä mitä haluavat. Tässä on Farrow’n mielestä aikamme sukupuoli-ideologian kaikkein vakavin ongelma.

Kirjallisuus

Farrow, Douglas (2015) Desiring a Better Country: Forays in Political Theology. McGill-Queen’s University Press.

Farrow, Douglas (2017b) The Politicization of “gender” – Disfiguring of the West. Youtube 9.7. 2017. https://www.youtube.com/watch?v=K-qVuq6Ux1Y

Farrow, Douglas (2017c) “The Right to Be Yourself? Gender Identity as the Baptism of Autonomy.” First Things, 3.9. 2017.

Farrow, Douglas (2019) “The New Family Violence”. First Things 5.8. 2019.

Farrow, Douglas (2020) “No More Lies: Exposing the Roots of Gender Ideology.” Catholic World Report, 25.4. 2020.

Puolimatka ,Tapio (2020) Saanko luvan – sanoa? Sananvapaus ja vihapuhe. Perussanoma.

https://tapio.blog/kirja-saanko-luvan-sanoa/

Tarjamo, Kerttu (2018) Puolimatka jatkaa tieteen kaapuun puettujen homofobisten ennakkoluulojen revittelyä.

https://seta.fi/2018/08/16/puolimatka-jatkaa-tieteen-kaapuun-puettujen-homofobisten-ennakkoluulojen-revittelya/

The Yogyagarta Principles. https://yogyakartaprinciples.org/principles-en/

 

Kommentit (86 kpl)

 • Äiti

  Tärkeää ja täyttä asiaa. Kiitos. On suuri huoli koululaisista, jotka joutuvat setan ja sekspon lobbaamien opettajien aivopesuun. Opettajatkin ovat puun ja kuoren välissä, eivät kaikki niele aivopesua, mutta paine on kova. Seuraavasta sukupolvesta on kysymys. Jonkun täytyy puhua tästä vaikka kuraa tulee tietysti naamaan.

 • Tosi Asia

  Äiti voisi tutustua opetussuunnitelmiin, opettajankoulutuskseen, oppimateriaaleihin ja koulujen arkeen. Opettajia yrittävät lobata lähinnä hihhuliuskovaiset.

  Täytyy kyllä hämmästellä, että onko tämä ”kirjailija” todellakin töissä yliopistossa. Jos on, niin mistä hänelle maksetaan palkkaa? Ei kai professorin tehtävä ole suoltaa täyttä epätieteellistä aivopierua täysipäiväisesti? Jos Puolimatka tekee tätä omien ”kirjojen” kirjoittamista työajallaan niin hänen kohdallaan on syytä aloittaa samanlainen prosessi kuin ministeri Kulmunin kohdalla. Veronmaksajien rahoja ei ole tällaiseen tarkoitettu.

  Myös Keskisuomalaisen toimintaa täytyy ihmetellä. Miten tällaiselle epätieteelliselle fundamentalistiselle roskalle tarjotaan kerta toisensa jälkee ilmaista mainostilaa? Luultavasti lähden sisäpiirissä on hänen uskonveljiä tai -siskoja.

  Omalta osaltani Keskisuomalaisen tilaaminen ei jatku.

 • Valoja päälle

  Tosi Asia voisi varmaan kertoa, että miksi koronatilastoissa näkyy vain miehet ja naiset? Eivätkö nämä 47 muuta sukupuolta saa tartuntaa ollenkaan, vai onko heidät laskettu epähuomiossa miehiksi ja naisiksi? Miksei aktivistit vaadi tilastoijien erottamista, kun ovat päästäneet tuollaisen epätieteellisen aivopierun maailmanlaajuisiin tilastoihin?

 • Jape

  Nm. ”Äiti” kirjoittaa täyttä soopaa. Sexpo ei lobbaa opettajia. Jos kouluissa avoimesti kerrotaan seksuaalivähemmistöistä, niin eikös se ole vain hyvä asia yleissivistyksen kannalta. Yhden pahan vian löydän koulujärjestelmästä: uskonnonopetus. On täysin väärin, että koulujärjestelmä laittaa ekaluokkalaiste opettajat kirkon ylivallan välikappaleiksi. Kertoessaan luomiskertomuksesta ja evoluutioteorian vastaista asioista opettaja syyllistyy valehteluun ja sitä ei koulussa todellakaan saisi tehdä. Lisäksi on aiheellista kysyä, miksi koulun niukkenevia opetusresursseja käytetään uskonnollisten väärien tietojen levittämiseen. Ainoa järkevä tapa tällä hetkellä on erota kirkosta, niin välttyy tuolta koulun typerimmältä oppiaineelta.

 • Valoja päälle

  Japella on yksi hyvä pointti. Nimittäin tuo kirkosta eroaminen. Mielestäni jokaisen ei-uskovan tulisi erota kirkosta ja jättää kirkko vain heille, jotka uskovat Raamatun Jeesukseen. Liittykööt sitten takaisin, mikäli joskus tulevat uskoon. Päivi Räsänen on jo ansiokkaasti puhdistanut kirkkoa pakanoista, mutta työtä on vielä jäljellä. Jape ei puolestaan ymmärrä sitä, että ev.lut. kirkon papit Suomessa eivät opeta luomiskertomusta kirjaimellisena totuutena. He lukevat sen kyllä kirjaimellisesti (valitettavasti pääosa vuoden 1992 käännöstä), mutta he kilpailevat keskenään, että kuka onnistuu vääristelemään sen sanomaa kaikkein räikeimmin. Joten huolesi tuon suhteen on täysin turha.

 • Tosi Asia

  Valoja päälle voisi laittaa myös hissin kulkemaan yläkertaan asti. Peruskoulun terveystiedossa – jota Puolimatka pelkää – opetetaan erilaiset määritelmät seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Myös siitä miten se rekisteröidään. Tämä tieto auttaa välttämää aivopieruja.

  Kannatan Japen tapaan sitä, että tunnustuksellinen uskonto oppiaineena poistetaan koulusta. Tämä koskemaan kaikkia uskontoja.

 • Jape

  Opetushallituksen sivulla kerrotaan uskonnonopetuksesta näin:

  ”Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetuksessa perehdytään omaan uskontoon, tutustutaan monipuolisesti uskontojen maailmaan ja pohditaan hyvää elämää. Uskonnon oppiaineessa on useita eri oppimääriä, joilla on yhteinen tehtävä, tavoitteet ja sisältöalueet. Opetuksen yksityiskohtaiset sisällöt vaihtelevat oppimäärän mukaan. Oppilasmäärältään suurimpia oppimääriä ovat evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto ja islam.”

  Kaunis ajatus, mutta totuus on toisin: siinä on vahva kristinuskon lobbaaminen mukana Raamatulla paukutetaan oppilaita päähän koko peruskoulu ekaluokasta ysiluokkaan saakka, eli siihen käytetään hirvittävästi opetusresursseja, joille varmasti olisi hyödyllisempääkin käyttöä. Oma kokemukseni on muutaman vuosikymmenen takaa, silloin oli alaluokilla oppiaineena kansalasitaito ja 9-luokalla oli yhteiskuntaoppi, joka jäi kyllä pelkäksi pintaraapaisuksi jokaiselle tärkeistä asioista, mutta uskontoa tuli kyllä joka vuosi ja varmasti riittävästi. Tuo opetushallituksen määritelmä tulisi varmasti täytettyä 5%:lla nykyisestä uskontotuntien määrästä, eli loppu 95% on kristinuskon käännytystyötä.

  Kysymys: miksi Suomen valtion pitää järjestää ja maksaa kristinuskon käännytystyöstä?

 • lare

  Hyvä KSML. Sananvapauden asialla olette nyt. Myös Puolimatkalla oikeus blogikirjoitteluun. YLEn ja monen muun viherpunamedian politisoituminen ja uutisoinnin fokus seksuaalivähemmistöpropagandaan ja punavihreään viha- ja leimapopulismiin nakertaa kansakuntaa kuin syöpä.

 • Qvist

  On vaikea ottaa vakavasti sellaisen tohtorismiehen kirjoituksia, joka pitää oikeudenmukaisena Jumalaan, joka on nähnyt hyväksi luoda ihmiskunnan, jonka enemmistö tulee aikanaan kärsimään loputtomiin sietämättömiä tuskia tekemistään ”synneistä”, joiden määrä, kesto ja vaikutusala on ollut rajallinen.
  Jos ihmisen moraalin ytimessä on edellä mainitun kaltainen käsitys maailmankaikkeuden Luojasta, häneen ja hänen filosofointiinsa kannattanee suhtautua yhtä vakavasti kuin jonkin Isis-filosofin.

 • Valoja päälle

  Helvetti on oikeudenmukainen. Jokainen, jolla vähänkään on todellista moraalitajua tämän kyllä ymmärtää. Tämä kyllä vaatii Pyhän Hengen työtä ihmisessä, että sen tajuaa. Synnin sumentama mieli vain kieltää tämän totuuden loppuun asti. Jos haluaa vapaaksi tuosta sokeudesta, synnin tuomasta sokeudesta, on käännyttävä Raamatun Jeesuksen puoleen. Japella taas on täysin tahallaan vääristelevä käsitys koulun uskonnon opetuksesta. Jos minä olisin niellyt sen opin mitä koulussa sain, olisin tänä päivänä liberaaliteologi.

 • Jape

  Nm. ”Valoja päälle”, harmiksesi totean, ettei helvettiä ole olemassa, joten sinne joutumisella on turha ketään ajattelevaa olentoa pelotella. Kristinuskon määrittelemää syntiäkään ei ole olemassa, se on keksitty vain uskonnon valta-aseman pönkittämiseksi ja hämmästyttävän hyvin sekin asia on ihmisiin uponnut. Ymmärrys voittaa ja ihmiset huomaavat, miten paljon paremman elämänlaadun saa, kun ei murehdi olemattomia. Uskonnonopetuksesta minulla on omakohtainen kokemus, ei tosin ihan tuore, mutta käsittääkseni se ei ole oleellisesti muuttunut. Riippuu tietysti aika paljon opettajasta, eli jos käy huono tuuri ja saa vakaumuksen omaavan opettajan, niin kyllä tiettyä uskontoa markkinoidaan aika raivokkaasti, mm. helvetillä pelottelemalla.

 • Perinteet

  Hyvä kirjoitus Tapio kiitos siitä. SETAn toiminta on rappiollista ja luonnottomuutta korostavaa.

 • Toni

  Tehdäänpäs Tapio niin, että vanhakantaisista mielipiteistäsi ahdistumisen johdosta lahjoitan Setalle euron joka kerta kun luen ksml.fi ja näen naamasi siellä etusivulla missä se nytkin oleilee. Voit Tapio laskea itsesi siis tästä lähtien Setan rahoittajaksi, olet kerännyt jo nyt 10 euroa pottiin, onnea!

 • Hohoijaa

  Hyvä! et toit koulumaailman esiin. Viimevuona tyttöjen piti pukeutua pojiksi ja pojat tytöiksi. Yhdenpäivän ajaksi.

 • Oskari

  Tapiolla on ongelmia seksuaalisuuden kanssa. Ainakin toisten seksielämä tuntuu kiinnostavan erittäin kovasti.

  Lasten oikeuksilla ei näiden höpinöiden kanssa ole mitään tekemistä. Se on vain syy päästellä toisenlaisista ihmisistä negatiivista juttua.

  Nämä höpinät voisi laittaa jonnekin uskonnollisten höpinöiden foorumille.

 • Paavo

  Tapion julkaisut noudattavat järjestään hyvän tieteellisen julkaisun periaatteita. Valitettavasti vasta-argumenteista ei useinkaan voi todeta samaa. Täällä olevista kommenteista voin todeta vain Q.E.D.

 • Jape

  Tapion julkaisuista tieteellisestä näkökulmasta voi sanoa, että hänen perusasiasta on pudonnut pohja pois, koska jumalan olemassaolosta ei ole minkäänlaista tieteellistä näyttöä. Raamattu ei sitä ole, koska se on ihmisten kirjoittama satukirja, johon on siteeksi kirjoitettu jotain, mitä on oikeasta voinutkin tapahtua, mutta ei se muuta sitä totuuteen perustuvaksi teokseksi. Tapion julkaisut ovat siis pelkkää P.A.S.K.A.A. kuten nm. ”Paavon” puolustuspuhekin.

 • Ulla

  Mä rupeen nyt Keskarin boikottiin ja pyrin saamaan kaikki tuttavani ja ystäväni myös mukaan.

 • RH

  Keskari menee boikottiin täälläkin. On eri asia vaalia moniäänisyyttä kuin järjestelmällisesti haeskella klikkauksia julkaisemalla jatkuvasti kritiikittä yhden marginaalisen vihaajan tekstejä ja tarjoamalla oman blogialustansa tämän käyttöön. Päätoimittajalla on mahdollisuus olla antamatta omassa lehdessään näin paljon palstatilaa vihaideologialle ja näennäistieteelle. Aika kantaa vastuuta, Mervola.

 • Yksi sinulta puuttuu

  RH ajattelee, että tietyn perustellun mielipiteen julkinen esittäminen on ”vihaamista”(?) Olisiko oikein estää Puolimatkaa esittämästä? Ja olla vain muodissa olevan virtauksen ”pauloissa”. Asioissa on puolensa, eikä virtauksessa mukana oleva niitä huomaa, ellei joku tuo toisenlaisia näkökantoja esiin. Lasten oikeudet ja tasa-arvo ovat tässä tärkeitä, etten sanoisi ensisijaisia. Aikuisten toissijaisia.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*