Tapio Puolimatka

Hermostuiko Seta uuden kirjani paljastuksista?

Kirjassani Saanko luvan – sanoa? Sananvapaus ja vihapuhe (Perussanoma 2020) kuvaan aktivistien kampanjoita niitä vastaan, jotka puolustavat lasten perustavia ihmisoikeuksia, oikeutta isään ja äitiin ja oikeutta sukupuoliseen ja seksuaaliseen koskemattomuuteen.

Kampanjoissa käytetään kolmiosaista taktiikkaa:

1) Aktivistit leimaavat lasten oikeuksien puolustajat homofobian ja transfobian kaltaisilla tunneilmaisuilla.

2) Aktivistit tuhoavat lasten oikeuksien puolustajien mainetta, vetävät heitä oikeuteen ja pyrkivät saamaan heidät erotetuiksi työpaikoistaan. Kansanedustaja Päivi Räsänen on neljän eri esitutkinnan kohteena. Aito avioliitto -yhdistyksen toiminnanjohtajaan Susanna Koivulaan kohdistettu häirintä kertoo siitä, että aktivistit pyrkivät saamaan jopa kirkon työntekijän erotetuksi virastaan, jos hän uskaltaa julkisesti puolustaa ydinperheen merkitystä.

3) Aggressiivista politiikkaa toteuttaessaan aktivistit uhriutuvat ja kyynelehtien kertovat turvattomuuden tunteistaan, joita he kokevat kohdatessaan ihmisiä, jotka ovat heidän kanssaan eri mieltä.

Setan mainoskampanja Googlessa

Seta on huolissaan kirjastani, koska siinä paljastan ne epärehelliset strategiat, joiden avulla aktivistit pyrkivät tukahduttamaan keskustelua lapsen oikeudesta seksuaaliseen koskemattomuuteen.

Aktivistien ohjelmaan kuuluu heikentää ydinperhettä ja ohjata nuoret seksuaaliseen kokeiluun perustuvaan elämäntapaan välittämättä siitä, että tällainen elämäntapa altistaa nuoret hyväksikäytölle.

Sananvapautta puolustavan kirjani julkaisemisen jälkeen Seta alkoi Googlessa mainostaa Setan valtakunnallisen pääsihteerin Kerttu Tarjamon pari vuotta aikaisemmin kirjoittamaa blogia: ”Puolimatka jatkaa tieteen kaapuun puettujen homofobisten ennakkoluulojen revittelyä.”

Homofobian ja transfobian kaltaiset, vailla selkeää merkitystä olevat tunnesanat synnyttävät välittömän tunnereaktion ihmisissä, vaikka niiden tarkka merkitys jää epäselväksi. Mitä vähemmän perusteluja esitetään, sitä vähemmän ihmisten itsenäinen ajattelu aktivoituu, mikä maksimoi demagogian vaikutusvoiman. Kyse on pitkälle kehitetystä julkisuuspelistä.

Homofoobikoksi leimataan jokainen, joka puolustaa lapsen oikeutta isään ja äitiin. Puhe lapsen oikeudesta vaiennetaan, koska se paljastaa aktivistien tavoitteiden epäoikeudenmukaisuuden ja epäinhimillisyyden. Muuttamalla avioliittokäsitys sukupuolineutraaliksi, heikennetään isä-äiti-lapsi kolmoissidoksen tukena olevia yhteiskuntarakenteita ja terveen yhteiskunnan perustaa.

Aggressiivisten kampanjoiden tarkoituksena on vaientaa kriittinen keskustelu ja luoda yhteiskunta, jossa kukaan ei uskalla kyseenalaistaa aktivistien sukupuoli- ja seksuaali-ideologian iskostamista lapsiin päiväkodeissa ja kouluissa.

Vihapuhelakien avulla aktivistien sukupuoli- ja seksuaali-ideologia suojataan kritiikiltä. Näin luodussa yhteiskunnassa valtio päättää lasten kasvatuksesta. Vanhemmilta viedään oikeus puuttua lapsensa sukupuolisiin valintoihin edes kotikasvatuksessa. Tällainen puuttuminen on jo määritelty perheväkivallaksi Brittiläisen Kolumbian oikeusistuimessa. (A.B. v. C.D. and E.F, 2019BCSC 604, pykälä 21, 72.)

Lasten identiteetin horjuttaminen

Ydinperheen hajotessa lapset menettävät identiteettinsä keskeisen rakennusalustan ja altistuvat suurelle inhimilliselle kärsimykselle. Kuitenkin aktivistit pitävät suurena rikoksena asettaa lapsen perustavat ihmisoikeudet aktivistien seksuaalisia mieltymyksiä tärkeämmiksi.

Tarkoituksena on saada lasten identiteetti horjutettua niin, että he päiväkodista asti kyseenalaistavat oman sukupuolensa ja ohjautuvat seksuaaliseen kokeiluun perustuvaan elämäntapaan. Tällaiseen elämäntapaan tottuneina heidän on vaikeampi luoda eheitä ja vakaita avioliittoja ja perheitä, jotka tarjoaisivat lapsille turvallisen kasvuympäristön.

Professori Douglas Farrow kiteyttää asian ytimen; Kun kehon merkitys mitätöidään ja sen sijaan asetetaan subjektiivinen kokemus, menetämme yhteisöllisen kykymme erottaa toisistaan todellinen ja haluttu, objektiivinen ja subjektiivinen, tosiasiat ja epätotuudet, totuus ja erehdys. Tällainen yhteisö ei pysty enää puolustautumaan mielikuvien ja epätotuuksien avulla toteutettua manipulaatiota vastaan.

Eliitille rajoittamaton seksuaalinen vapaus

Jotkut rikkaimmista ja etuoikeutetuimmista eliitin jäsenistä haluavat luoda yhteiskunnan, jossa ei aseteta mitään rajoituksia heidän mielihalujensa toteuttamiselle. Heidän ohjelmansa ydin on ilmaistu Yogyagartan periaatteissa (YP), jotka Seta pyrkii saattamaan osaksi Suomen lainsäädäntöä.

YP 2f kieltää asettamasta mitään seksuaalista elämäntapaa toista paremmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että seksuaalisuuden ja sukupuoli-ilmaisun alueella ei tulisi olla mitään, mitä yhteiskunnassa pidetään turmeltuneena, perverssinä tai haitallisena.

Professori Farrow’n mukaan tämän periaatteen avulla pyritään poistamaan kaikki esteet siltä, että rikkaat ja vaikutusvaltaiset ihmiset saavat tehdä mitä haluavat. Tässä on Farrow’n mielestä aikamme sukupuoli-ideologian kaikkein vakavin ongelma.

Kirjallisuus

Farrow, Douglas (2015) Desiring a Better Country: Forays in Political Theology. McGill-Queen’s University Press.

Farrow, Douglas (2017b) The Politicization of “gender” – Disfiguring of the West. Youtube 9.7. 2017. https://www.youtube.com/watch?v=K-qVuq6Ux1Y

Farrow, Douglas (2017c) “The Right to Be Yourself? Gender Identity as the Baptism of Autonomy.” First Things, 3.9. 2017.

Farrow, Douglas (2019) “The New Family Violence”. First Things 5.8. 2019.

Farrow, Douglas (2020) “No More Lies: Exposing the Roots of Gender Ideology.” Catholic World Report, 25.4. 2020.

Puolimatka ,Tapio (2020) Saanko luvan – sanoa? Sananvapaus ja vihapuhe. Perussanoma.

https://tapio.blog/kirja-saanko-luvan-sanoa/

Tarjamo, Kerttu (2018) Puolimatka jatkaa tieteen kaapuun puettujen homofobisten ennakkoluulojen revittelyä.

https://seta.fi/2018/08/16/puolimatka-jatkaa-tieteen-kaapuun-puettujen-homofobisten-ennakkoluulojen-revittelya/

The Yogyagarta Principles. https://yogyakartaprinciples.org/principles-en/

 

Kommentit (86 kpl)

 • Yks Jukka

  Perin kummallista, jos ei ymmärrä biologiaa sen vertaa, että
  tarvitaan nainen ja mies parina tekemään lapsia.
  Jos muuta väittää tai paheksuu biologiaa, on todellakin outo tapaus.

  Räsänen puhuu asiaa ja Puolimatka puolustaa Räsästä.

 • Hede

  Erinomainen kirjoitus, Todellakin keskustelu halutaan tukahduttaa kaikin tavoin.
  maailmasta halutaan muokata sairas yhteiskunta. Mutta ehkä ympyrän on sulkeuduttava, mentävä takaisin eläimelliselle tasolle.
  Naiset ja lapset eivät siinä taistossa ole vahvoilla.

 • Marja

  Kiitos Keskisuomalaiselle Puolimatkan kirjoitusten julkaisusta. Ja kiitos Puolimatkalle tästä(kin) kirjoituksesta. On rohkaisevaa huomata että joku osaa ja uskaltaa pitää totuutta esillä. Siunausta edelleen.

 • MMN

  Tapion kirja on vessapaperiakin arvottomampi ja paperin ja musteen tuhlausta. Tapion kirja on täynnä vääristelyä ja lapsenomaista asioiden ylösalaisin kääntämistä ja huvittavinta on Tapion uhriutuminen.

 • MMN

  On myös kiinnostavaa se että Puolimatka ja AitoAvioliittolaiset eivät näytä olevan huolestuneita lasten asemasta muuten kuin jos on kyse homoseksuaalisista ihmisistä ja heidän perheistään.

 • Tuija

  Hyvä Tapio. Kirjoitat tärkeästä asiasta. Vanhempien pitäisi valveutua ja tarkastaa lastensa oppikirjojen sisältö ja kaikki koulussa tapahtuva. Seta pakkosyöttää aivopesuaan kaikkiin koulu-aineisiin.

 • Rami

  Hyvä kirjoitus! Nykyään tuntuu marginaalivähemmistöjen asioiden julkituominen olevan valtamedialle tärkeintä vaikka 95% kansasta olisi eri mieltä. Halutaan näyttää että meidänkin media on ajan tasalla. Sitten tätä 95% syyllistetään kaiken maailman fobioista. Hienoa että saadaan valtaväestönkin ääni kuuluville. Ei ketään kiinnosta eikä haittaa mitä ihmiset makuuhuoneissaan tekevät mutta näiden vähemmistöjen asioiden rummuttamine n on jo kääntynyt näitä asioita vastaan kun niistä koitetaan tehdä uutta normaalia. Mielestäni lapsen etu on ehjä ydinperhe äiteine ja isineen.

 • PHP

  Kiitos Tapio Puolimatkalle tästä ja aiemmista kirjoituksista ja Keskisuomalaiselle sananvapauden ylläpitämisestä käytännössä (eikä vain mainospuheissa kuten pääkaupunkiseudun paikallislehtemme).

 • Hyvää pohdintaa

  Kiitos, kun julkaisitte, tämä on mielenkiintoista pohdintaa ja hyvä lukea jotain tällaistakin, mitä noista suurimmista lehdistä ei oikein löydy hakemallakaan, ne on niin yksisilmäisiä.

 • Jape

  Suora kysymys Puolimatkalle ja kaikille hänen mielipiteitään kompanneille: mitä pitäisi tehdä? Pitäisikö palata reilun 50 v taakse, jolloin homoseksuaalit laitettiin vankilaan ja transsukupuoliset mielisairaaloihin? Kummastakaan aiheesta ei saanut puhua varsinkaan lapsille mitään ja jos semmoinen käveli tiellä vastaan, vaihdettiin puolta. Heitä kohtaan oli mitä vakavinta väkivaltaa, fyysistäkin, mutta erityisesti henkistä. Kirkonmiehet saarnasivat, että siinä teille hurskaille esimerkki sielunvihollisen aikaansaannoksista ja varoituksena kaikille, jotka eivät ole uskossaan vahvoja, heille voi käydä samalla tavalla. Jumala ei jätä rankaisematta – tiedättehän.

  Yksikään homoseksuaali tai transsukupulinen ei ole esteenä kenellekään, joka haluaa mennä parisuhteeseen vastakkaisen sukuolen henkilön kanssa ja hankkia lapsia. Tasa-arvoinen avioliittolaki ei myöskään estä yhdenkään mies-naisparin avioliittoa, joten mikä tässä on ongelma?

 • PV

  Kiitos hyvästä kirjoituksesta Tapio ja kiitos Keskisuomalaista joka uskalsi julkaista kirjoituksen. Nykyisin jokainen joka.puolustaa kristillisiä arvoja joutuu syyttäjän ja setan silmätikuksi.
  Asiaa.

 • Herran Siunausta

  Kiitos Professori Puolimatkalle tästä tieteellisestä tutkielmasta, miten Seta on ostanut Googlen hakukoneeseen mainostilaa synnilliselle brobagandalleen. Missään muussa ingernetin kirjoituksessa en ole nähnyt tieteellistä lähde luetteloa, joten Puolimatkan mielipiteet perustuvat tieteelle ja ovat siis tiedettä joka ei riitele Raamatun totuuksien kanssa.
  Myös Setan kulttuuri Marxilaisten sanaliittojen paljastus on vuoden tieteellinen teko. On hienoa, että Professori Pulimatkalla riittää aikaa ja tarmoa Setan juonien paljastuksiin. Mutta palkkiota hän ei sanan kylvöstään saa vaan osakseen ainoastaan jumalattomien pilkkaa.

 • Mauno Voutilainen

  Perinteisesti ja kunnollisesti ajatteleva, tolkun ukko on Tapio, nimi on suomalaiskansallista perinnettä parhaimmillaan edustava, perinteinen, metsän henki.

 • Jape

  Juu, herran siunauksella ne satuihin uskovat tänne kirjoittelevat.

 • Ileh

  Puolimatkan tekstistä paistaa läpi ajatus, että ydinperhe on aina ja joka tapauksessa onnistunut ja hyvä.
  Niin vain ei ole. On hyviä perheitä, mutta on myös perhehelvettejä. Seksuaalinen suuntautuminen ei merkitse siinä suhteessa yhtään mitään.
  Tässä maassa on reilut 20 000 huostaanotettua lasta. He ovat syntyneet näille lapsista unelmoiville miehille – ja naisille. He jo olemassaolonsa kautta todistavat, että ydinperhe (=n. 100 vuotta vanha keksintö) ei ole automaattisesti hyvä eikä ihanteellinen. Mutta sitä ei saa sanoa ääneen, eikä tunnustaa. Itseään julkisesti kristityiksi kutsuvat ovat nykyisin supistaneet katsantokantansa homovihaan. Se on heidän kristinuskonsa ydin ja lähde. Siis viha. Säälittävää, sanoisin.

 • Tosi Asia

  Mikään vakavasti otettava tieteellinen tutkimus ei tue Puolimatkan näkemyksiä – tai siis ihan oikeasti aivopieruja.
  Onko Keskisuomalaisen toimituksessa todellakin joku uskonveli- tai sisko joka näitä kirjoituksia läpipäästää?
  Voisi ottaa selvää vaikka Puolimatkan seurakunnassa vaikuttaista Koivistosta ja Jalovaarasta. Riittävän varoittavia esimerkkejä.
  Keskisuomalaista on vaikea ottaa tosissaan luotettavana mediana.

 • Asko

  Ongelman ydin on siinä, että jape ym. Pyrkivät estämään Tapiota sanomasta asiaansa. Vaikka olisitte asioiden suhteen oikeassa, se ei tarkoita, että muilta pitää viedä puheoikeus. Se juuri on meiltä muilta pois ja se on iso asia.
  Asko

 • Tosi Asia

  Ota pää pois pensaasta Asko. Epätieteellistä valheellista tietoa ja fanaattista probagantaa tässä yritetään torjua. Puolimatkan tekeleillä ei ole mitään tekemistä tieteellisen tiedon kanssa. Puhdasta aivopierua. Julistakoon niitä kirkossaan. Sitähän tekivät Jalovaara ja Koivistokin. Toinen rullasi uskonnon varjolla rahaa hyväuskoisilta, toinen yritti jopa herättää kuolleita henkiin ruumishuoneella. Jälkimmäinen oli myös aktiivinen homoseksuaalien vastustaja, mutta ei muistanut elävänsä itse kaapissa.

 • Lasten arvostuksen puolesta

  Kiitos Tapiolle, hyvä kirjoitus taas.

 • Ammemi

  Lasteni Lontoossa asuvat serkut mieheni puolelta ovat yllättävän liberaaleja ja ajattelevat ettei oo väliä sukupuoliton/ tyttö ja poika. Tosin heidän perheen toinen huoltaja on kristitty Skandinavi ja toinen ateisti Britti.
  Hirveä ero omiin lapsiini verrattuna, jotka olemme kasvattaneet kristillisin arvoin. Omille lapsillemme, joista osa jo aikuisia on väliä ollaanko sukupuolettomia vaiko tyttöjä/poikia varsinkin sen jälkeen, kun eräs miespuoleinen erään uimahallin pukutiloissa kävi iholle. Tästä tehtiin rikosilmoitus.
  Kyllä sillä on väliä ollaanko tyttöjä vai poikia, mutta tytöt voi leikkiä autoilla ja pojat nukeilla.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*