Tapio Puolimatka

Hermostuiko Seta uuden kirjani paljastuksista?

Kirjassani Saanko luvan – sanoa? Sananvapaus ja vihapuhe (Perussanoma 2020) kuvaan aktivistien kampanjoita niitä vastaan, jotka puolustavat lasten perustavia ihmisoikeuksia, oikeutta isään ja äitiin ja oikeutta sukupuoliseen ja seksuaaliseen koskemattomuuteen.

Kampanjoissa käytetään kolmiosaista taktiikkaa:

1) Aktivistit leimaavat lasten oikeuksien puolustajat homofobian ja transfobian kaltaisilla tunneilmaisuilla.

2) Aktivistit tuhoavat lasten oikeuksien puolustajien mainetta, vetävät heitä oikeuteen ja pyrkivät saamaan heidät erotetuiksi työpaikoistaan. Kansanedustaja Päivi Räsänen on neljän eri esitutkinnan kohteena. Aito avioliitto -yhdistyksen toiminnanjohtajaan Susanna Koivulaan kohdistettu häirintä kertoo siitä, että aktivistit pyrkivät saamaan jopa kirkon työntekijän erotetuksi virastaan, jos hän uskaltaa julkisesti puolustaa ydinperheen merkitystä.

3) Aggressiivista politiikkaa toteuttaessaan aktivistit uhriutuvat ja kyynelehtien kertovat turvattomuuden tunteistaan, joita he kokevat kohdatessaan ihmisiä, jotka ovat heidän kanssaan eri mieltä.

Setan mainoskampanja Googlessa

Seta on huolissaan kirjastani, koska siinä paljastan ne epärehelliset strategiat, joiden avulla aktivistit pyrkivät tukahduttamaan keskustelua lapsen oikeudesta seksuaaliseen koskemattomuuteen.

Aktivistien ohjelmaan kuuluu heikentää ydinperhettä ja ohjata nuoret seksuaaliseen kokeiluun perustuvaan elämäntapaan välittämättä siitä, että tällainen elämäntapa altistaa nuoret hyväksikäytölle.

Sananvapautta puolustavan kirjani julkaisemisen jälkeen Seta alkoi Googlessa mainostaa Setan valtakunnallisen pääsihteerin Kerttu Tarjamon pari vuotta aikaisemmin kirjoittamaa blogia: ”Puolimatka jatkaa tieteen kaapuun puettujen homofobisten ennakkoluulojen revittelyä.”

Homofobian ja transfobian kaltaiset, vailla selkeää merkitystä olevat tunnesanat synnyttävät välittömän tunnereaktion ihmisissä, vaikka niiden tarkka merkitys jää epäselväksi. Mitä vähemmän perusteluja esitetään, sitä vähemmän ihmisten itsenäinen ajattelu aktivoituu, mikä maksimoi demagogian vaikutusvoiman. Kyse on pitkälle kehitetystä julkisuuspelistä.

Homofoobikoksi leimataan jokainen, joka puolustaa lapsen oikeutta isään ja äitiin. Puhe lapsen oikeudesta vaiennetaan, koska se paljastaa aktivistien tavoitteiden epäoikeudenmukaisuuden ja epäinhimillisyyden. Muuttamalla avioliittokäsitys sukupuolineutraaliksi, heikennetään isä-äiti-lapsi kolmoissidoksen tukena olevia yhteiskuntarakenteita ja terveen yhteiskunnan perustaa.

Aggressiivisten kampanjoiden tarkoituksena on vaientaa kriittinen keskustelu ja luoda yhteiskunta, jossa kukaan ei uskalla kyseenalaistaa aktivistien sukupuoli- ja seksuaali-ideologian iskostamista lapsiin päiväkodeissa ja kouluissa.

Vihapuhelakien avulla aktivistien sukupuoli- ja seksuaali-ideologia suojataan kritiikiltä. Näin luodussa yhteiskunnassa valtio päättää lasten kasvatuksesta. Vanhemmilta viedään oikeus puuttua lapsensa sukupuolisiin valintoihin edes kotikasvatuksessa. Tällainen puuttuminen on jo määritelty perheväkivallaksi Brittiläisen Kolumbian oikeusistuimessa. (A.B. v. C.D. and E.F, 2019BCSC 604, pykälä 21, 72.)

Lasten identiteetin horjuttaminen

Ydinperheen hajotessa lapset menettävät identiteettinsä keskeisen rakennusalustan ja altistuvat suurelle inhimilliselle kärsimykselle. Kuitenkin aktivistit pitävät suurena rikoksena asettaa lapsen perustavat ihmisoikeudet aktivistien seksuaalisia mieltymyksiä tärkeämmiksi.

Tarkoituksena on saada lasten identiteetti horjutettua niin, että he päiväkodista asti kyseenalaistavat oman sukupuolensa ja ohjautuvat seksuaaliseen kokeiluun perustuvaan elämäntapaan. Tällaiseen elämäntapaan tottuneina heidän on vaikeampi luoda eheitä ja vakaita avioliittoja ja perheitä, jotka tarjoaisivat lapsille turvallisen kasvuympäristön.

Professori Douglas Farrow kiteyttää asian ytimen; Kun kehon merkitys mitätöidään ja sen sijaan asetetaan subjektiivinen kokemus, menetämme yhteisöllisen kykymme erottaa toisistaan todellinen ja haluttu, objektiivinen ja subjektiivinen, tosiasiat ja epätotuudet, totuus ja erehdys. Tällainen yhteisö ei pysty enää puolustautumaan mielikuvien ja epätotuuksien avulla toteutettua manipulaatiota vastaan.

Eliitille rajoittamaton seksuaalinen vapaus

Jotkut rikkaimmista ja etuoikeutetuimmista eliitin jäsenistä haluavat luoda yhteiskunnan, jossa ei aseteta mitään rajoituksia heidän mielihalujensa toteuttamiselle. Heidän ohjelmansa ydin on ilmaistu Yogyagartan periaatteissa (YP), jotka Seta pyrkii saattamaan osaksi Suomen lainsäädäntöä.

YP 2f kieltää asettamasta mitään seksuaalista elämäntapaa toista paremmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että seksuaalisuuden ja sukupuoli-ilmaisun alueella ei tulisi olla mitään, mitä yhteiskunnassa pidetään turmeltuneena, perverssinä tai haitallisena.

Professori Farrow’n mukaan tämän periaatteen avulla pyritään poistamaan kaikki esteet siltä, että rikkaat ja vaikutusvaltaiset ihmiset saavat tehdä mitä haluavat. Tässä on Farrow’n mielestä aikamme sukupuoli-ideologian kaikkein vakavin ongelma.

Kirjallisuus

Farrow, Douglas (2015) Desiring a Better Country: Forays in Political Theology. McGill-Queen’s University Press.

Farrow, Douglas (2017b) The Politicization of “gender” – Disfiguring of the West. Youtube 9.7. 2017. https://www.youtube.com/watch?v=K-qVuq6Ux1Y

Farrow, Douglas (2017c) “The Right to Be Yourself? Gender Identity as the Baptism of Autonomy.” First Things, 3.9. 2017.

Farrow, Douglas (2019) “The New Family Violence”. First Things 5.8. 2019.

Farrow, Douglas (2020) “No More Lies: Exposing the Roots of Gender Ideology.” Catholic World Report, 25.4. 2020.

Puolimatka ,Tapio (2020) Saanko luvan – sanoa? Sananvapaus ja vihapuhe. Perussanoma.

https://tapio.blog/kirja-saanko-luvan-sanoa/

Tarjamo, Kerttu (2018) Puolimatka jatkaa tieteen kaapuun puettujen homofobisten ennakkoluulojen revittelyä.

https://seta.fi/2018/08/16/puolimatka-jatkaa-tieteen-kaapuun-puettujen-homofobisten-ennakkoluulojen-revittelya/

The Yogyagarta Principles. https://yogyakartaprinciples.org/principles-en/

 

Kommentit (86 kpl)

 • Yksi sinulta puuttuu

  Jape on jatkuvasti kiinnostunut Jumalan ”olemattomuudesta”. Kun vielä kampanjoit, Hän varmaan on sitten entistä ”olemattomampi”.
  Me voimme kaikki ottaa kaksi asennetta:
  a. kerromme, miten asia on. Tai
  b. selvitämme, miten asia on.
  a. on hiukan itseä ja omaa tietämystä korottava asenne.
  b-asenteella saatamme päästä paremmin selville, myös ”itseään kätkevistä” asioista, jos ”alennumme” noudattamaan annettuja ohjeita. Sittenpähän se selviää kun ”menemme asiaan sitään”, emmekä rikkiviisaina kerro asiasta ulkopuolella (varsinkin kun Asianomainen on varta vasten ilmoittanut, ettei antaudu ihmisviisauden tutkittavaksi). Suurella portilla kukaan tämän maailman viisas ja oppinut ei ole sinua sisään päästämässä. Kun luet eri uskontojen ”pyhiä” kirjoja, selviää aika nopeasti, mikä on ihmisviisaudesta ja mikä jostain muusta peräisin. Joutukaa sielut, on aikanne kallis.

 • Kristitty

  Erittäin hyvä kirjoitus. Liian hiljaa ollaan perinteisten arvojen puolesta. Eikä avioliitto miehen ja naisen välillä ole pelkästään perinne. Se on Jumalan säätämä.

 • Jape

  Avioliittoko jonkun satuolennon säätämä, ja höpön löpön. Avioliitto määritellään Suomen laissa, eikä siinä mainita mitään jumalista tai menninkäisistä. Lue tästä, niin saatat oppia jotain: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234

 • Henri Tapani Heinonen

  Moi!

  Toivon minäkin, että olisi vähemmän vihaamista. Toimituksen olisi myös syytä pohtia tätä asiaa.

  Terveisin, Henri.

 • Sofia

  Hyvä, Tapio!! Ja Päivi ja muut, jotka vielä rohkeasti puhuvat silkkaa totuutta, siunausta ja voimia teille.
  Kaikki tämä, niin vallitseva moraalittomuus kuin tämä kritiikkikin ynnä muu on profetoitu Raamatussa 2000 vuotta sitten. Jos kyseessä on satukirja, miten sen selitätte? Ai niin, eihän kukaan kritisoija ole Raamattua koskaan lukenutkaan. Paljastatte puheillanne itse oman tietämättömyytenne. ”Sanoessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet.”
  Mutta kuten Raamattu ilmoittaa, Pyhä Henki on myös totuuden henki. Jos sinulla ei sitä ole, et voi tätä ymmärtää. Tämä aika on paha, sen voi jokainen myöntää, ja hullummaksi kaikki menee. Niinpä kehoitan kaikkia kääntymään Jumalan puoleen, rukoilemaan ja vahvistumaan hengessä. Ja lukekaa ihmiset Raamattua, ottakaa itse selvää asioista. Oman itsenne takia. Kadotus on todellinen, samoin taivas, ja jokainen saa itse päättää kumpaan menee. Jumala ei pakota ketään, mutta samalla Hän haluaa nähdä mahdollisimman monta pelastunutta luonaan. Älä tahallasi hankkiudu tilanteeseen, jossa seisot Kaikkivaltiaan edessä ja sinut tuomitaan ikuiseen kadotukseen. Se ei ole mikään Jumalan toivomus! Ota Jeesus vastaan, Hän kolkuttaa ovellasi ja haluaa pelastaa sinut. Olet hänelle rakas kaikesta syntisyydestä huolimatta, mutta huomaa: ”Hädän päivänä huuda minua avuksesi niin minä tahdon auttaa sinua ja (HUOM) sinun tulee kunnioittaman minua.” Reilua, eikö?

 • Handels

  En usko satukirjoihin ja ymmärrän sukupuolen moninaisuuden. Itseäni häiritsee, että antamalla kriitiikittä Puolimatkan kirjoituksille palstatilaa Keskisuomalainen hyväksyy osaltaan hänen väitteensä, jotka ovat hänen vakaumuksensa värittämiä ja selkeästi tehty ahdistamaan ihmisiä, jotka eivät maailmaa samoin näe. Jos twitterkin laittaa faktantarkistuksia tms. huomioita Trumpin teksteihin voisi Ksml toimia Puolimatkan osalta samoin. Esimerkiksi: HUOMIO: Puolimatkan tekstit eivät edusta KSMLn kantaa ja niihin liittyy vahvan ristiriitaisia kantoja, joita esim. avattu kommenteissa tms. Tällöin ei ainakaan jäisi epäselväksi tukeeko Ksml näitä kirjoituksia. Mielipiteen vapauden nimissä Puolimatka kirjoittakoon mitä lystää lain suomissa puitteissa. KSMLn tarjoaman alustan kannalta olisi sen intressissä, että se irtisanoutuu selkeästi Puolimatkan teksteistä esimerkiksi ehdottamallani tavalla.

 • Jape

  Nm. ”Sofia” on juuri näitä helvetillä pelottelijoita, joiden takia ihmiset ei pitkällä tikullakaan koske uskontoon. Onneksi hänen kaltaiset ovat jäämässä vähemmistöön ja myös kristillisten yhteisöjen valta vähenee: v. 2020 yli 10 000 ihmistä on eronnut kristillisistä yhteisöistä ja tuhannet yhteisöihin vielä kuuluvat vanhemmat jättävät lapsensa kastamatta. 10 v kuluttua todennäköisesti alle puolet suomalaista tunnustaa kristillistä uskontoa ja heistäkin suuri osa on tapakristittyjä. Muuten tämmöinen uskonasioilla pelottelu on lähinnä säälittävää, mutta Puolimatkan rajut hyökkäykset seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä kohtaan ovat minusta vihapuhetta.

 • Jape

  Luin, en pitänyt.

 • Tosi Asia

  Persujen Hankamäki menee tutkintaan veronmaksajien rahoilla tuotetun naisvihaa lietsovan roskan levittämisestä. Rahoja peritään puolueelata mahdollisesti ja aiheellisesti takaisin. Yliopiston kohdalla pitäisi ryhtyä samaan tarkasteluun jos tämä ’professori’ tuottaa näitä seksuaaliaivopieruja työaikanaan veronmaksajien rahoilla.

 • J-Veikko

  Tämä blogikirjoitus oli hyvin perusteltu kirjoitus vakavaan haasteeseen ajassamme. Jos kukaan ei rohkene puolustaaa sananvapautta, joudumme totalitääriseen yhteiskuntaan, joista on meillä on jo liiaksikin esimerkkejä. Suurkiitos Tapio Puolimatkalle.
  Kiitos myös Keskisuomalaiselle, että antaa palstatilaa sananvapauden puolustajalle. Tärkeä osa lehdistön tehtävää on tuoda asioita päivänvaloon. Jos menetämme sananvapauden, menetämme myös vapaan lehdistön.

 • Word

  Laitan Keskisuomalaisen tilaukseen ihan vain siksi että, sillä on kanttia julkaista myös toisinajattelevan mielipiteitä. Harvinaista. Tämä nyt oli jopa lähdeviitteillä tuettu mielipide, joten jos ja kun olen eri mieltä joistain kohdista niin täytyy tässä tutustua sekä Tapion, että eri kantaa edustavien lähteisiin ja niistä muodostettuihin väitteisiin. Vasta sitten voi sanoa jotakin, jolla on jotain painoarvoa. Asiatonta ja kypsymätöntä sen sijaan on vetää esille fobiakorttit, uhkailla, rääkyä ja yrittää vaientaa tai kyseenalaistaa kirjoittajan luetettavuus vedoten kirjoittajan vakaumukseen. Meillä kaikilla on jokin maailmankuva ja arvot, jonka läpi tarkastelemme asioita. Mikään ei ole vain neutraalia, arvovapaata ja objektiivista vaikka, joku saattaa erehtyä niin luulemaan. Suurista maailman uskonnoista kaikki suhtautuvat kielteisesti / varauksella niihin, jotka toimivat luonnon vastaisesti, ovat jotakin muuta kuin heteroja. Ei kristinusko ole tässä poikkeava. Tapion kanssa eri mieltä olevat kirjoittakoon vastineen, joka osoittaa tieteellisesti ettei lapselle sittenkään paras kasvualusta ole naisen ja miehen muodostama ehyt ydinperhe vaan jokin muu. Ei se ole kenenkään syyllistämistä tai fobiaa vaan ihan tutkittu fakta. Ehyen ydinperheen merkityksestä ja ylivoipaisuudesta löytyi vertaisarvioituja psykologian ja sosiologian julkaisuja googlettamallakin melko helposti. On ihan absurdia argumentoida ja tässä yhteydessä verraten puhua niistä ydinperheistä, joissa lapset on otettu huostaan ja heitä on laiminlyöty tms. Ei ne tietenkään ole se paras mahdollinen ydinperhe, jota yhteiskunnan pitäisi toimillaan tukea! Totta kai on siinä tapauksessa parempi kasvaa vanhemmuuteen kykenevän yksinhuoltajan tai vanhemmuuteen kykenevän miesparin kanssa, mutta sehän ei ole Tapion pointti ensinkään vaan halu etsiä sitä, mikä olisi lapselle aina se paras mahdollinen kasvualusta. Se, että emme aikuisina aina onnistu sitä tarjoamaan, ei suinkaan tarkoita etteikö sellaista olisi tai etteikö siihen pitäisi yhteiskuntana ensisijaisesti pyrkiä.

 • Jape

  Ennen kun nm ”word” rupeat sen enempää hehkuttamaan Puolimatkan sepustuksia, kannattaa palauttaa mieliin parin vuoden takaa tämä, jossa hän esittää sujuvasti pedofilian olevan tasa-arvoisen avioliittolain jatkumo. Tästähän yliopisto johto sitten sanoutuu selvästi irti vakuuttaen, että Puolimatka mielipiteellään ei edusta yliopiston arvomaailmaa. Tässä tämä ”vääränmadian” juttu: https://www.oikeamedia.com/o1-75907

 • Jape

  Kysymys nimimerkille ”word”: Haluat siis, että Keskisuomalaisen blogissa on sijaa ihan kainenlaisille mielipiteille, siis ilman mitään rajoituksia. Sallisitko myös uusnatsien kirjoittelevan tänne näkemyksistään, esim. aluksi kerran viikossa ja myöhemmin infopläjäys vaikka parin päivän välein?

 • Jeps...

  Japelle: Argmrntum AD hominem, kaksinaismoralismia ja lähinnä uskonnollista saarnaa! Hyökkää Puolimatkan väitteitä kohtaan, älä ihmistä vastaan. Sanat riitelevät, eibät ihmiset! Valitat, että muut saarnaavat, mutta saarnaat itse helvettiä ei ole -doktriinia ties millä uskonnollisia perusteilla! Tiede on muka todistanut, ettei Jumalaa ole! Väite on metafysiikkaa, eikä metafysiikka ei ole fysiikkaa, vaan jotain, joka on fysiikan ja luonnontieteiden tuolla puolen. Luonnontieteet tutkivat luontoa, ei yliluonnollisia ilmiöitä, sehän lukee jo sen nimessä. Yliluonnontiede olisi asia erikseen. Tiede lähtee siitä, että tutkittavaa ilmiötä täytyy pystyä kontrolloimaan. Esimerkiksi olisi sangen typerää tutkia veden kiehumista, jos ei voisi tietää ja kontrolloida veden lämpötilaa. Mitä mieltä siis olisi tutkia itse Jumalaa, jonka määritelmään kuuluu kontrolloimattomuus, eli kaikkivaltius?

 • Jape

  Nm ”Jeps”. Ei tiede ole suoraan todistanut, ettei jumalaa ole, mutta eihän sen niin kuulukaan mennä, vaan pitää todistaa, etttä joku on olemassa, jos niin väittää. Minähän voisin tarjota sinulle puolen kilon timanttia, tässä se on kämmenelläni, eikö olekin hieno, osta pois miljoonalla eurolla. Et sinä sitä näe, etkä voi koskettaa, mutta usko nyt kun sanon, on se siinä, etkä mistään saa näin halvalla. Timantti sinun reppuun ja milli minun taskuun ja molemmat ovat tyytyväisiä.

 • Word

  Jape,
  Jos joku uusnatsi viitsisi sokean vihaamisen, ja vähemmistöihin kohdistuvan fyysisen väkivallan sijasta kirjoittaakin tänne vain blogia, jossa hän vertaisarvioitujen julkaisujen ja tutkimusten valossa kirjoittaisi perustellun, vertailevan tekstin valkoihoisten ylivoipaisuudestamusta toisiin nähden niin toki lukisin sen, pohtisin ja kävisin vielä läpi hänen lähteensäkin. No en nyt ehkä kuitenkaan parin päivän välein :)…
  En minä Puolimatkaa hehkuta. Siedän erilaisuutta ja eriäviä mielipiteitä etenkin, jos ne on perusteltuja. Ne haastavat ajattelemaan ja muodostamaan oman kantani asioihin. Sen sijaan toisten nimitteleminen ja tyhmäksi julistaminen eriävän mielipiteen vuoksi on mielestäni kypsymätöntä.
  Täytyypä lukaista tuo jakamasi linkki. Sinä olet selvästikin hyvin perillä Puolimatkan kirjoituksista muissakin medioissa, minä en häntä seuraa. Kirjoita sinä hänelle vastine!!

 • Kohmelopää

  Puolimatkan jutuissa on sellainen kiusallinen piirre, että vaikka konservatiivisena kristittynä olen periaatteessa jokseenkin samaa mieltä monista asioista, yhä enemmän hänen ajatteluunsa on tullut klassisen salaliittoteorian piirteitä, kuten uhriutuminen, suuryritysten median manipulointi hänen kirjansa julkistamisen estämiseksi, yhteiskunnallisen eliitin juonet ja uuden maailmanjärjestyksen luominen.

  Tosiaan kuten jo joku kommentoikin, miksei esim. uusnatsi voisi kirjoittaa täsmälleen vastaavan vastineen, jossa jokainen joka herättää tervettä poliittista vuoropuhelua jossa mainitaan kansallissosialistista ajattelua leimataan natsiksi, suuryritykset sensuroivat ideologiaan liittyvää aineistoa (kuten itse asiassa tekevätkin, ja se on ihan oikein) ja yhteiskunnallinen eliitti pyrkii raivaamaan maailmanvaltaisen kommunismin tieltä mm. kansallissosialismin pois tekemällä kaikista isänmaallisista järjestöistä laittomia ja ottaa heidän lapsensa huostaan vanhempien vakaumuksen takia. Ja sitten 50 Vastarintaliikkeen tyyppiä lähettää näitä onelinereitä että kerrankin järjen valo ja joku uskaltaa lausua totuuden.

 • Faktojen kannattaja

  Jape (5.6.2020 klo 16:40), kyllä se näyttää olevan edelleen kovasti tarpeellista, että sinullekin kerrotaan vielä monta, monta kertaa näitä yksinkertaisia asioita, koska kerrot ymmärtäneesi, että kaikki luettelemasi otsikot liittyvät makuuhuoneeseen. Lienee sinun päämielikuviesi miljöö? Puolimatka kirjoittaa niistä lasten ongelmista, jotka on hyvin selkeästi ja lukemattomissa tieteellisissä tutkimuksissa todettu. Siksi ne ovat yhteiskunnan ongelma, joista pitää argumentoidusti keskustella.
  Oikeus esittää kriittisiä kommentteja ja analysoida yhteiskunnassa esiintyviä ilmiötä ei nouse vakaumuksesta vaan mm. Suomen perustuslaista. Se on demokraattisen vapaan valtion ominaisuus ja kansalaisten oikeus, jonka genderistit systemaattisesti haluavat itsenäisesti ajattelevilta kansalaisilta kieltää. Itsenäinen looginen ajatteluhan on uhka kaikille totalitaristisille aatteille. Tiesithän muuten, että mikäli homoseksuaalisuus olisi synnynnäistä, identtisistä kaksosista molemmat olisivat aina joko heteroita tai homoja. Näin ei elävässä elämässä ole, sanoo tieteellinen tutkimus.
  On aina virkistävää lukea Puolimatkan kirjoituksia, jotka perustuvat todellisuuteen ja siitä tehtyihin loogisiin johtopäätöksiin. Lisää tällaista!

 • Faktojen kannattaja

  Pari kommenttia Japelle (7.6.2020 klo 23:44)
  – yliopistolaitos on syntynyt kirkon piirissä
  – vuosiluku, joka lukee jokaisessa todistuksessasi ja jokaisessa sanomalehdessä, on laskettu Jeesus Nasaretilaisen syntymästä (pieni laskuvirhe ei muuta laskemisen motiivia)
  – suomalaisen kansakoulun isäksi kutsuttu henkilö oli koulutukseltaan pappi. Siksi Suomessa on aina otettu kouluun sekä tytöt että pojat – eikä niin kuin monissa muissa maissa vain toisen sukupuolen edustajat.
  – harvan blogin perässä on lähdeluetteloa. Puolimatkan kirjoissa lähteitä on sivutolkulla. Et ole, Jape, tuonut esiin yhtäkään tutkimusta, joka tukisi kommenttejasi.
  – kalenterissa on sellaisia palkallisia vapaapäiviä kuin jouluaatto, joulupäivä, Tapaninpäivä, pyhäinpäivä, pitkäperjantai, 2. pääsiäispäivä, helatorstai. Kaikki kristillisiä juhlia. Uskonnon tunneilla lapsille kerrotaan, miksi meillä on tällaisia vapaapäiviä. Aika erikoista kieltää kertomasta faktoja.
  Ileh (6.6.2020 klo 15:28), lukutaitoisena varmaan huomaat, että Puolimatka ei väitä kaikkien ydinperheiden olevan mainioita. Älä siis suotta suggeroi itseäsi. Tilastollisesti, kun tutkitaan isoja ihmismääriä, se nyt vaan sattuu olemaan paras vaihtoehto. Ydinperhe on hieman vanhempi kuin 100 vuotta :D Kautta ihmiskunnan historian jokaisella lapsella on ollut yksi äiti ja yksi isä. Sinunkin soluistasi saadaan selville vanhempasi, heidän vanhempansa… jne. Lapsenoikeuksien sopimuksen 7 artiklan mukaan lapsella on oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan. Sen ohella asua voi tietenkin koko suvun tai ystäväperheiden kanssa, ei muuta itse ydinasiaa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*