Tapio Puolimatka

Hermostuiko Seta uuden kirjani paljastuksista?

Kirjassani Saanko luvan – sanoa? Sananvapaus ja vihapuhe (Perussanoma 2020) kuvaan aktivistien kampanjoita niitä vastaan, jotka puolustavat lasten perustavia ihmisoikeuksia, oikeutta isään ja äitiin ja oikeutta sukupuoliseen ja seksuaaliseen koskemattomuuteen.

Kampanjoissa käytetään kolmiosaista taktiikkaa:

1) Aktivistit leimaavat lasten oikeuksien puolustajat homofobian ja transfobian kaltaisilla tunneilmaisuilla.

2) Aktivistit tuhoavat lasten oikeuksien puolustajien mainetta, vetävät heitä oikeuteen ja pyrkivät saamaan heidät erotetuiksi työpaikoistaan. Kansanedustaja Päivi Räsänen on neljän eri esitutkinnan kohteena. Aito avioliitto -yhdistyksen toiminnanjohtajaan Susanna Koivulaan kohdistettu häirintä kertoo siitä, että aktivistit pyrkivät saamaan jopa kirkon työntekijän erotetuksi virastaan, jos hän uskaltaa julkisesti puolustaa ydinperheen merkitystä.

3) Aggressiivista politiikkaa toteuttaessaan aktivistit uhriutuvat ja kyynelehtien kertovat turvattomuuden tunteistaan, joita he kokevat kohdatessaan ihmisiä, jotka ovat heidän kanssaan eri mieltä.

Setan mainoskampanja Googlessa

Seta on huolissaan kirjastani, koska siinä paljastan ne epärehelliset strategiat, joiden avulla aktivistit pyrkivät tukahduttamaan keskustelua lapsen oikeudesta seksuaaliseen koskemattomuuteen.

Aktivistien ohjelmaan kuuluu heikentää ydinperhettä ja ohjata nuoret seksuaaliseen kokeiluun perustuvaan elämäntapaan välittämättä siitä, että tällainen elämäntapa altistaa nuoret hyväksikäytölle.

Sananvapautta puolustavan kirjani julkaisemisen jälkeen Seta alkoi Googlessa mainostaa Setan valtakunnallisen pääsihteerin Kerttu Tarjamon pari vuotta aikaisemmin kirjoittamaa blogia: ”Puolimatka jatkaa tieteen kaapuun puettujen homofobisten ennakkoluulojen revittelyä.”

Homofobian ja transfobian kaltaiset, vailla selkeää merkitystä olevat tunnesanat synnyttävät välittömän tunnereaktion ihmisissä, vaikka niiden tarkka merkitys jää epäselväksi. Mitä vähemmän perusteluja esitetään, sitä vähemmän ihmisten itsenäinen ajattelu aktivoituu, mikä maksimoi demagogian vaikutusvoiman. Kyse on pitkälle kehitetystä julkisuuspelistä.

Homofoobikoksi leimataan jokainen, joka puolustaa lapsen oikeutta isään ja äitiin. Puhe lapsen oikeudesta vaiennetaan, koska se paljastaa aktivistien tavoitteiden epäoikeudenmukaisuuden ja epäinhimillisyyden. Muuttamalla avioliittokäsitys sukupuolineutraaliksi, heikennetään isä-äiti-lapsi kolmoissidoksen tukena olevia yhteiskuntarakenteita ja terveen yhteiskunnan perustaa.

Aggressiivisten kampanjoiden tarkoituksena on vaientaa kriittinen keskustelu ja luoda yhteiskunta, jossa kukaan ei uskalla kyseenalaistaa aktivistien sukupuoli- ja seksuaali-ideologian iskostamista lapsiin päiväkodeissa ja kouluissa.

Vihapuhelakien avulla aktivistien sukupuoli- ja seksuaali-ideologia suojataan kritiikiltä. Näin luodussa yhteiskunnassa valtio päättää lasten kasvatuksesta. Vanhemmilta viedään oikeus puuttua lapsensa sukupuolisiin valintoihin edes kotikasvatuksessa. Tällainen puuttuminen on jo määritelty perheväkivallaksi Brittiläisen Kolumbian oikeusistuimessa. (A.B. v. C.D. and E.F, 2019BCSC 604, pykälä 21, 72.)

Lasten identiteetin horjuttaminen

Ydinperheen hajotessa lapset menettävät identiteettinsä keskeisen rakennusalustan ja altistuvat suurelle inhimilliselle kärsimykselle. Kuitenkin aktivistit pitävät suurena rikoksena asettaa lapsen perustavat ihmisoikeudet aktivistien seksuaalisia mieltymyksiä tärkeämmiksi.

Tarkoituksena on saada lasten identiteetti horjutettua niin, että he päiväkodista asti kyseenalaistavat oman sukupuolensa ja ohjautuvat seksuaaliseen kokeiluun perustuvaan elämäntapaan. Tällaiseen elämäntapaan tottuneina heidän on vaikeampi luoda eheitä ja vakaita avioliittoja ja perheitä, jotka tarjoaisivat lapsille turvallisen kasvuympäristön.

Professori Douglas Farrow kiteyttää asian ytimen; Kun kehon merkitys mitätöidään ja sen sijaan asetetaan subjektiivinen kokemus, menetämme yhteisöllisen kykymme erottaa toisistaan todellinen ja haluttu, objektiivinen ja subjektiivinen, tosiasiat ja epätotuudet, totuus ja erehdys. Tällainen yhteisö ei pysty enää puolustautumaan mielikuvien ja epätotuuksien avulla toteutettua manipulaatiota vastaan.

Eliitille rajoittamaton seksuaalinen vapaus

Jotkut rikkaimmista ja etuoikeutetuimmista eliitin jäsenistä haluavat luoda yhteiskunnan, jossa ei aseteta mitään rajoituksia heidän mielihalujensa toteuttamiselle. Heidän ohjelmansa ydin on ilmaistu Yogyagartan periaatteissa (YP), jotka Seta pyrkii saattamaan osaksi Suomen lainsäädäntöä.

YP 2f kieltää asettamasta mitään seksuaalista elämäntapaa toista paremmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että seksuaalisuuden ja sukupuoli-ilmaisun alueella ei tulisi olla mitään, mitä yhteiskunnassa pidetään turmeltuneena, perverssinä tai haitallisena.

Professori Farrow’n mukaan tämän periaatteen avulla pyritään poistamaan kaikki esteet siltä, että rikkaat ja vaikutusvaltaiset ihmiset saavat tehdä mitä haluavat. Tässä on Farrow’n mielestä aikamme sukupuoli-ideologian kaikkein vakavin ongelma.

Kirjallisuus

Farrow, Douglas (2015) Desiring a Better Country: Forays in Political Theology. McGill-Queen’s University Press.

Farrow, Douglas (2017b) The Politicization of “gender” – Disfiguring of the West. Youtube 9.7. 2017. https://www.youtube.com/watch?v=K-qVuq6Ux1Y

Farrow, Douglas (2017c) “The Right to Be Yourself? Gender Identity as the Baptism of Autonomy.” First Things, 3.9. 2017.

Farrow, Douglas (2019) “The New Family Violence”. First Things 5.8. 2019.

Farrow, Douglas (2020) “No More Lies: Exposing the Roots of Gender Ideology.” Catholic World Report, 25.4. 2020.

Puolimatka ,Tapio (2020) Saanko luvan – sanoa? Sananvapaus ja vihapuhe. Perussanoma.

https://tapio.blog/kirja-saanko-luvan-sanoa/

Tarjamo, Kerttu (2018) Puolimatka jatkaa tieteen kaapuun puettujen homofobisten ennakkoluulojen revittelyä.

https://seta.fi/2018/08/16/puolimatka-jatkaa-tieteen-kaapuun-puettujen-homofobisten-ennakkoluulojen-revittelya/

The Yogyagarta Principles. https://yogyakartaprinciples.org/principles-en/

 

Kommentit (86 kpl)

 • Jape

  Haloo ja nyt hereille siellä Keskisuomalaisen toimituksessa. Tehkää nyt oikeasti jotain Tapio Puolimatkan järjettömien blogikirjoitusten julkaisemiselle. Tämä ei ole enää hyvän journalistisen tavan mukaista.

 • Lahtelainen

  Miksi on järjetön kirjoitus? Voitko perustella, eikä vaan heittää lokaa. Minusta se on kokonaan täyttä asiaa!
  Minun perusteluni ovat kirjoituksen sisällössä ja johdonmukaisuudessa. Puolimatka ei todellakaan edusta marginaalia näissä teemoissa, vaan perinteellisesti ajattelevia suomalaisia ja meitä on paljon tässä maassa.

 • Plyyssisukka

  Kiitos, Tapio Puolimatka, erittäin ajankohtaista, ja tärkeää aihetta käsittelevästä blogikirjoituksesta jälleen!

 • Innostunut Sonni

  Eikö ?

  Minun mielestäni tämä taas edustaa älyä ja järkeä, toisin sanoen kriittistä pohdintaa.

  Eikös meillä kaikilla, siis kaikilla ole oikeuksia täällä Suomessa ?

  Minun mielestäni näyttäisi olevan, tosin liiankin kanssa nykyään.

  Mitä taas tulee tähän naisnais ja miesmies pareihin, niin siellähän ei missään nimessä toteudu lapsenhankinta tasa-arvoisuus ja ”helppous”

  Miehet ovat suuren pulman äärellä, haaveillessaa lapsesta.
  Mitä mieltä tästä on lesbot, onko se oikein ?

  Rakastakoon kukin ketä, tai geitä rakastaa ja hyvä niin.

  Hyvää kesää

 • Esirukoilija

  Hienoa Tapio että jaksat kirjoittaa ajankohtaisesta aiheesta. Jonkun on todellakin puolustettava lapsia nykyaikana. Sinua tukevat monet, kiitos Tapio.

 • Jouko

  Huh Jape. Mieti vähän mitä kirjoitat. Edustat siis heitä, joiden mielestä on ollut oikein poliittistaa sukupuolen määrittely ja torjua sen jälkeen jokin objektiivisesti ajatelleen yhtä poliittinen mielipide, kuin minkä itse olet valinnut.
  Lähes joka lomakkeelle voi ilmoittaa nykyään menestyksekkään lobbauksen ansioista omavalintaisesti mitä sukupuolta edustaa tai voi merkitä vain että ”muu”. Biorealismi ei olisi enää siis ratkaisevaa vaan oma kokemus. Ja tämä meidän kaikkien pitäisi niellä nyt ja tulevaisuudessa.
  Todellakin kaiken periaatteellisesta poliittisuudesta vakuuttuneen mielestä tämä ei tietenkään voi pitää paikkaansa. Jos kokemus on se joka ratkaisee, sinun on hyväksyttävä, että periaatteessa kuka tahansa voi päätyä uudessa normaalissa omanlaisiinsa näkemyksiin myös tässä puheena olevassa asiassa.
  Siinä katsannossa tuntuu mielestäni vähintään ”järjettömältä” alkaa ampua alas eri mieltä itsesi kanssa olevia parilla lauseella, jonka pointti on että ”en tykkää”.
  On todellakin järkevää myös uskoa ja hyväksyä toisten ajattelevan, että sukupuolia on kaksi eikä ihmiskunta historiassaan olekaan ollut väärässä, vaikka juuri sinä uskot, että sukupuolen voi valita tai ”korjata”, ihan kuin se uusi ratkaisu ei kenties vähän ajan päästä voisi myöskin tuntua väärältä. Luotuisuus on tai sinun mielestäsi taas ei ole. Tässä jännitteessä meidän on nyt elettävä. Eikö niin?

 • AZ

  Mielenkiintoinen kirjoitus tärkeästä asiasta. Sananvapaus on perustuslain takaama oikeus, joka kuuluu myös Tapio Puolimatkalle. Kiitos Keskisuomalaiselle jutun julkaisemisesta.

 • Sirutse

  Loistava kirjoitus Tapio Puolimatkalta. Uskaltaa puolustaa lasten oikeuksia aikuisten nykyään sairaassa maailmassa.

 • Samassa joukossa

  Kiitos! Todella hyvin argumentoitu ja selkeä kirjoitus tärkeästä asiasta. Kiitos vielä. Ja siunausta!

 • Sara

  Japelle: ”Tehkää jotain”?

  Miksi Tapio Puolimatkalle ja hänen kirjoituksilleen pitäisi tehdä jotain? Jos hän on väärässä, kirjoita oma kannanottosi perusteluineen, tai pyydä tarkennusta ja todisteita. Vaatimus vaieta ja vaientaa kertoo vain siitä että ei kestä sitä kun joku sanoo totuuden.

 • AK

  Totta!

 • Jape

  Tässä Puolimatkan blogien otsikoit viimeisen 12 kk ajalta.

  Hermostuiko Seta uuden kirjani paljastuksista?

  Professori Airaksisen jäähyväiset uskonnolle

  Päivi Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat vihapuhelakien sisältämää vaaraa

  Voiko mies synnyttää?

  Tuleeko sukupuolesta pelkkä ilmoitusasia?

  Transfobia-syytös “julmaa ja solvaavaa retoriikkaa”?

  Seksuaalinen vapaus poliittisen vallankäytön välineenä

  Setan kunniarotta-antipalkinto ja itävaltalainen rottaruno

  Itsemäärittelyyn perustuva sukupuolikäsitys luo turvattomuutta

  Huomannette, että pyöritään koko ajan saman aiheen ympärillä. Mitä liikkuu ihmisen mielessä, kun koko ajan pitää olla arvostelemassa sitä, mitä joidenkin makuuhuoneessa tapahtuu? Kaikessahan tuntuu olevan takana se, että homoseksuaalisuutta tai trassukupuolisuutta ei pidä hyväksyä. Jos syntymästään saakka homoseksuaalinen on jossain vaiheessa elämäänsä ollut parisuhteessa vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa ja hankkinut lapsen, niin siitäpä tulikin herra Puolimatkalle kauhea ongelma, jonka hän yrittää vääntää koko yhteiskunnan ongelmaksi. Useimmille asianosaisille – lapsille ja heidän vanhemmille – tämä ei ole minkäänlainen ongelma, mutta miksi se on Puolimatkalle, sitä en ymmärrä. Tai oikeastaan ymmärrän: vakaumuksensa mukaisesti hänellä on oikeus arvostella kaikkea, mikä ei mene tarkalleen vakaumuksen oppien mukaisesti. Professorin titteliä käyttäen yritetään oma mielipide saada näyttämään absoluuttiselta totuudelta.

  On suorastaan huvittavaa, että tässä asiayhteydessä on nostettu esiin huoli siitä, ettei lapsella olisi oikeutta isäänsä ja äitiinsä. Jos tämä asia herra professoria huolestuttaa, kannattaisi ryhtyä puolustamaan isän oikeuksien toteutumista eron jälkeisessä tilanteessa. Suomessakin on tuhansia surullisia tarinoita siitä, että lasten lähivanhempana tyypillisesti toimiva äiti tekee katkeruudessaan kaikkensa, ettei lasten biologinen isä pääse koskaan tapaamaan lapsiaan. Jos lasten oikeus molempiin vanhempiinsa yhtään kiinnostaisi, kannattaisi herra professorin nostaa tämä asia tikun nokkaan. Ai niin, siinähän ei ole kristinuskon kannalta mitään väärää, joten taitaa jäädä nostamatta.

 • Sara

  Jape: ”Mitä liikkuu ihmisen mielessä, kun koko ajan pitää olla arvostelemassa sitä, mitä joidenkin makuuhuoneessa tapahtuu? Kaikessahan tuntuu olevan takana se, että homoseksuaalisuutta tai trassukupuolisuutta ei pidä hyväksyä.”

  -Tapio Puolimatkan tulkinnat kaikesta tästä ovat ehkä ”hieman” laaja-alaisempia ja yhteiskunnallisempia kuin joidenkin makuuhuonepuuhat.
  Jos tämä otetaan lähtöolettamukseksi, niin kaikki näyttää siltä, että puretaan vain jotain epämääräistä ”vihaa” ja ”ennakkoluuloja” ja halutaan välttämättä ”syrjiä” vähemmistöjä.
  Tämä ei juuri edistä asioista puhumista ja niiden käsittelyä. Keskiössä on ihminen joka on yksiselitteisen paha. Tämä juuri on ongelma aiheen, minkä tahansa aiheen, käsittelyssä.

  Ja sikäli kun olen itse lukenut Tapio Puolimatkan tekstejä, kyllä hän näkee muutakin kuin homo- ja transasiaa ja näihin linkittyviä huolenaiheita. Esim siinä miten avioerojen helpottaminen muutti yhteiskuntaa.

  Oletko siis etukäteen päättänyt että mikään muu ei Puolimatkaa kiinnosta, koska hän nyt vain on ”homo”- ja ”transfobinen”? Kommenttisi sisältää lähes yksinomaan sen ”tietämistä” mitä toinen ajattelee ja oikeasti haluaa.
  Eikö ole tullut mieleen kysyä, käydä dialogia, väittää vastaan, argumentoida, perustella toinen kanta asiaan? Sen sijaan että selostat mitä toinen haluaa ja mihin hän ”oikeasti” pyrkii?

 • Sara

  Lapsen oikeudesta isään ja äitiin on syytä puhua. Voisiko toisen ihmisen haukkumisen ja motiivien analysoinnin sijaan puhua itse asiasta?

  Ydinkysymys on: onko lapselle oletusarvoisesti merkityksellistä vai merkityksetöntä että hän tuntee isänsä ja äitinsä ja saa kasvaa näiden molempien hoidossa.

  Tässsä näkökannat eroavat juuri lähtöoletuksen osalta. On tuotu esiin sitä näkemystä, että lähtökohtaisesti lapsi ei tarvitse isää (tai äitiä). Ja jos tämä on lapselle, tai aikuiselle myöhemmin, kipeä ja vaikea asia, se on ”vain yhden ihmisen kokemus”.

  Eli nähdäänkö tämä kokemus luonnollisena vain poikkeuksellisena?

  Sanotaan että ”tärkeintä on että lasta rakastetaan”. Niin onkin. Mutta voiko sanoa, olettaa, pitää itsestäänselvänä ja täysin luonnollisena, että ”isä ei ole lapselle tärkeä”?

  Olen itse tehnyt lapsi- ja perhetyötä 14 vuotta, ja huomannut ettei tosiaan ole yhdentekevää onko esim iltapäiväkerhotoiminnassa miestyöntekijöitä vai ei. Ja sillä on ollut merkitystä sekä tytöille että pojille.

  Samoin neuvoloissa on puhuttu ilmiöstä nimeltä ”miehen nälkä”, isättömien pikkulasten kohdalla.

  Lapsi pyrkii täyttämään isättömyyden jättämän aukon, ja siihen voi eri elämänvaiheissa kelvata kuka hyvänsä miespuolinen, turvallinen ihminen.

  Mutta saako isän ikävästä puhua? Kun on julkisessa keskustelussa, ja yhteiskunnallisessa viestinnässä todettu, että tällainen ikävä ei ole luonnollista eikä normaalia, vaan ”poikkeus”?

 • H.S

  Tutkikaapa vähän historiaa. Mitkä syyt ajoivat aikanaan Rooman valtakunnan rappiolle.

  Tapio Puolimatka on ainoita järjen ääniä tässä yhteiskunnassa.

 • JukkaSakari

  Kiitos artikkelin julkaisusta! Vielä toistaiseksi on medioita, joissa järjen ja moraalin ääni voi kuulua!
  Kuten edellä todettiin ”Tapio Puolimatka on ainoita järjen ääniä tässä yhteiskunnassa.”
  Ja niitä harvoja rohkeita.

 • väinötapani

  täyttä asiaa. huomioikaa vain kritiikit joissa petusteltu argumentti. tuosta tarpeettomasta lokaamisestahan tapio kirjoittaa!

 • Korppi

  Ihmettelen tätä Japen ajatusmaailmaa. Kirjoituksen kanssa voi olla eri mieltä monessakin kohtaa. Se silti voi tuoda uusia näkökulmia, joiden pohjalta voi kehittää omaa näkökantaansa. Jos taas ei kiinnosta, niin ei ole pakko lukea. Tämä kuitenkaan ei Japen kaltaisille riitä, vaan pitää pyrkiä estämään muitakin lukemasta niitä. Ihan kuin tietäisi, ettei oma kanta kestä kritiikkiä.

  Tässä on menty pitkälle petipuuhien ulkopuolelle. Tätä transasiaa tyrkytetään lapsille koulussa. Jopa perheen sisälle pyritään tunkeutumaan. Naisurheilua ollaan tuhoamassa sallimalla miesten osallistuminen. Ihmisiä suljetaan pois sosisaalisesta mediasta väärien mielipideiden takia. Maailmalla jopa potkuja saa tämän takia.

 • Kiitos Tapio

  Kiitos Tapio Puolimatka. Tästä ideologiasta tulee kallis lasku maksettavaksi ja sen laskun maksavat lapset eli tuleva sukupolvi. Nyt on aika herätä!

 • Sami

  Nostan kyllä hattua Keskisuomalaiselle, että suo moniäänisyyden toteutua yhteiskunnassa. Sen sijaan, että lyödään lokaa blogikirjoituksen ylle, voisivat eri mieltä olevat vastata siihen yhtä analyyttisesti.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*