Tapio Puolimatka

Päivi Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat vihapuhelakien sisältämää vaaraa

Suomen lainsäädäntö ei tunne vihapuheen käsitettä, mutta Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on joissakin kansainvälisissä analyyseissa luokiteltu vihapuhelaiksi. Tämän lain perusteella on kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan käynnistetty kaikkiaan neljä eri esitutkintaa hänen puolustettuaan kristillistä avioliittokäsitystä. Hänen tapauksessaan panettelun ja solvaamisen käsitteitä on tulkittu niin tarkoitushakuisesti, että perinteisen avioliittokäsityksen puolustaminen saadaan näyttämään vihapuheelta. Ajankohtainen kysymys kuuluu: ”Voidaanko demokratiassa pitää rikoksena sitä, että kansanedustaja esittää perustellun kantansa avioliittolakia koskevassa keskustelussa?”

Neljä tutkimuspyyntöä ja rikoskomisarioiden vapauttavat lausunnot

Räsänen protestoi kesällä vuonna 2019 twiitillä evankelisluterilaisen kirkon osallistumista Pride-kulkueeseen siteeraten Roomalaiskirjettä (1:24−28). Tähän twiittiin liittyvän tutkintapyynnön lisäksi Päivi Räsäsestä tehtiin kolme muuta tutkintapyyntöä. Yksi tutkintapyyntö kohdistui Räsäsen kommentteihin Ruben Stillerin keskusteluohjelmassa 20.12. 2019 liittyen siihen, vaikuttaako geneettinen perimä seksuaaliseen suuntautumiseen. Tutkimuspyyntöä arvioinut rikoskomisario Teemu Jokinen toteaa kuitenkin päätöksessään 2.3.2020, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta.

Tutkintapyyntö tehtiin myös Räsäsen esiintymisestä ohjelmassa ”Yökylässä Maria Veitola” 1.2.2018.  Tutkintapyynnöstä päätöksen tehnyt rikoskomisario Teemu Jokinen kuitenkin päättelee, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta. ”Räsänen laittaa ohjelmassa myös itseään likoon”, joten ”sananvalinnalla ei ole itsenäistä solvaavaa tai panettelevaa merkityssisältöä tässä asiassa”.

Tutkintapyyntö tehtiin myös Räsänen 2004 julkaisemasta pamfletista Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Pamfletin osalta rikoskomisario Markku Silen teki 13.9. 2019 päätöksen olla toimittamatta esitutkintaa, koska asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Silen perustelee kymmensivuisessa päätöksessään, että kyse on mielipiteistä, jotka kuuluvat sananvapauden suojan piiriin.

Loppupäätelmässään Silen toteaa: Sananvapautta ei voida rajoittaa laajemmin, kuin se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa.” Koska solvaamisen ja panettelun tunnusmerkit ovat osin tulkinnanvaraisia, ”tulee sananvapausnäkökohdat huomioida varovaisella lainsoveltamisella, etenkin silloin, kun on kyse poliittisesta tai muusta yhteiskunnalliselta kannalta merkittävästä asiasta” (9−10).

Valtakunnansyyttäjän päätökset

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen lähetti sekä Räsäsen twiitin, pamfletin että Räsäsen esittämät kommentit Stillerin ja Veitolan ohjelmissa esitutkintaan välittämättä rikoskomisario Markku Silenin ja Teemu Jokisen huolellisista analyyseista ja niiden vapauttavista päätöksistä.

Sisä-Suomen kihlakunnansyyttäjä Marika Visakorpi kirjoittaa Facebook-päivityksessään: ”Tutkintojen jatkuva määrääminen on herättänyt paljon ihmettelyä somessa. Oli Räsäsen puheista sitten ihan mitä mieltä tahansa, näyttäytyy varsin outona, että valtakunnansyyttäjä kohdistaa yhden ihmisen tekemisiin näin paljon huomiota. Aivan varmasti olisi lukuisia muita ihmisiä, joita voisi epäillä erinäisiin ihmisryhmiin kohdistuneesta solvaamisesta. Toisekseen, kun vielä ei tiedetä, mitä mieltä tuomioistuimet ovat tästä ennakkotapauksen luonteisesta asiasta, olisi syytä odottaa lainvoimaisen ratkaisun saamista ja mahdollista EIT:n kantaa. Mikäli syytteet hylättäisiin, olisi Räsäsen perusoikeuksia loukattu aika raskaasti lukuisilla esitutkintojen teettämisillä.”

Valtakunnansyyttäjä Toiviaisen mukaan sukupuolivähemmistöjä loukkaa syvästi perinteinen kristillinen opetus, jonka mukaan ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi, seksuaalielämä kuuluu vain avioliittoon ja avioliitto on naisen ja miehen välinen puolisouskollinen ja elinikäinen liitto. Mutta asiassa on myös kääntöpuoli: perinteisen kristinuskon kannattajien identiteettiä loukkaa syvästi se, että heidän uskontonsa ja todellisuustajunsa kannalta keskeinen sukupuolijakoon perustuva avioliitto-opetus määritellään luonteeltaan syrjiväksi ja sortavaksi tai jonkinlaiseksi vihapuheeksi. Tässä moraalisessa väittelyssä molemmat osapuolet voivat kokea itsensä loukatuiksi. Kuitenkin kilpailevien moraalisten kantojen esilläolo yhteiskunnallisessa keskustelussa on yksi edellytys yhteiskunnan vapaudelle ja uudistumiskyvylle. ”Tämä on yksi syy yksinkertaisesti välttää käyttämästä pakkoa tällaisissa kysymyksissä.” (Anderson & Girgis 170.)

Demokratia edellyttää sananvapautta

Demokratian edellytyksenä olevan sananvapauden alue kapenee merkittävästi, jos valtiovalta ottaa itselleen oikeuden päättää kansalaisten puolesta, mikä on totta ja epätotta. Näin toimiessaan valtiovalta vahvistaa mukautumista ja ryhmäajattelua, estää kiistanalaisten kysymysten tutkimusta ja rohkaisee epäaitoutta. Tällä tavalla estetään niiden totuuksien etsimistä ja arvostamista, joita näillä toimenpiteillä väitetään puolustettavan. (Anderson & George 2019)

Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat epämääräisiin ja tulkinnanvaraisiin vihapuhelakeihin sisältyvää vaaraa: niitä voidaan käyttää rajoittamaan asiallista keskustelua yhteiskunnan kannalta tärkeistä kysymyksistä kuten perhearvoista.

 

Kirjallisuus:

Anderson, Ryan T. & George, Robert P. (2019) ”The Baby and the Bathwater”. National Affairs 2019: 41.

Anderson, Ryan T. & Girgis, Sherif (2017) ”Against the New Puritanism: Empowering All, Encumbering None.” Teoksessa John Corvino & Ryan T. Anderson & Sherif Girgis (2017) Debating Religious Liberty and Discrimination. Oxford University Press.

Puolimatka, Tapio (2020) Saanko luvan – sanoa?  Sananvapaus ja vihapuhe. Perussanoma. https://tapio.blog/kirja-saanko-luvan-sanoa/

Räsänen, Päivi (2004) Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Luther-säätiö.

Silen, Markku (2019) Tutkinnanjohtajan päätös esitutkinnan toimittamatta jättämisestä 5500/R/55510/19, Helsingin Poliisilaitos 13.09.2019.

Kommentit (204 kpl)

 • Jape

  Nautitteko te uskovaiset siitä, että uhoatte jumalanne kostolla (mm. myllynkivi kaulassa mereen upottaminen) heitä, jotka eivät usko satusetänne olemassaoloon. Tuntuu ilmeisesti teistä hyvältä, mutta minusta tuo on sairasta. No, kukin tyylillään.

  Ja nuo homojen eheytysjutut on ihan paskaa, lukekaa uskontojen uhrien sivuilta, miten asia oikeasti on.

 • MIEHEKSI JA NAISEKSI HÄN HEIDÄT LOI!

  Päivi Räsänen: MIEHEKSI JA NAISEKSI HÄN HEIDÄT LOI
  http://devel.luthersaatio.fi/wp-content/uploads/2014/01/29_mieheksijanaiseksi.pdf

  Räsäsen mukaan ” – – tieteellinen todistusaineisto osoittaa vastaansanomattomasti, että homoseksuaalisuus on psykoseksuaalisen kehityksen häiriö. Ne, jotka väittävät homouden olevan luonnollinen, ’terve’ seksuaalisuuden variaatio, mitätöivät perhetaustatutkimusten todistusarvon poliittisista syistä. Homoaktivistien painostuksen ansiosta poliittiset tavoitteet ovat syrjäyttäneet tieteelliset faktat. Seksuaalisen orientaation muutos on myös mahdollinen. Huomattava osa lesboista on elänyt aiemmin heteroseksuaalisissa suhteissa. Lesboaktivisti Paula Kuosmanen on todennut artikkelissaan ’Lesboäidit ja lapset=lesboperhe?’: ’Suomessa tyypillisin lesboperhemuoto on uusperhe, jossa lasten biologinen äiti on hankkinut lapsensa perinteisessä heteroliitossa ja vasta myöhemmin perustanut uusperheen toisen lesbon kanssa.’ Jos taipumus voi muuttua heteroseksuaalisuudesta homoseksuaalisuuteen, miksei se voisi muuttua toiseenkin suuntaan? Seksuaalisen identiteetin eheytyminen kohti normaalia heteroseksuaalista tunne-elämää on mahdollista, jos ihminen on itse motivoitunut ja halukas hoitoon.” (s. 10-11)

 • Jape

  VÄÄRIN, tiede sanoo asiasta näin:

  Homoseksuaalisuus ei ole valinta, vaan sillä on biologinen perusta. Homoseksuaalisuus on kiellettyä useissa maissa ja homoseksuaalisista teoista voi saada jopa kuolemanrangaistuksen. Homoseksuaalisuus on saanut useissa länsimaissa kuitenkin viime aikoina laajan hyväksynnän, eivätkä homoseksuaaliset teot ole enää rangaistavia eikä homoseksuaalisuutta enää pidetä psykiatrisena häiriönä. Homoseksuaalit voivat useissa maissa rekisteröidä parisuhteen tai solmia avioliiton.

  Räsäsen ”tieteet” ovat aina ollet huuhaa tieteitä.

 • Sebastian Tynkkynen: Jape tue ja auta meitä!

  Nyt, kun Räsänen tuomitaan, niin saamme tänne islamin sharialain. Islamilaisissa maissa homoseksuaalit heitetään korkeilta katoilta alas. Puolustan Räsäsen sananvapautta, vaikka hän onkin väärässä ja me homot olemme oikeassa. Tiedän erotettuna uskovana( entinen helluntalainen), että tulemme Räsäsen tuomion jälkeen saamaaan nopeasti sharialain, joka on vielä ikävämpi meitä homoja kohtaan. Valtakunnansyyttäjä ajaa nyt politiikkaa, jossa islam saa vallan EUssa.

  14. TOUKOKUUTA 2020 TULEE MAAILMAN CHRISLAM-PÄIVÄKSI, KUN PAAVI FRANCISCUS KUTSUU KAIKKIA USKONTOJA RUKOILEMAAN JUMALILLEEN MASSIIVISILLA MAAILMANLAAJUISILLA PYRKIMYKSILLÄ LOPETTAA COVID-19
  https://www.nowtheendbegins.com/pope-francis-may-14-chrislam-day-global-prayer-gods-covid-19-higher-committee-human-fraternity/

  Krislam on kristinuskon ja islamin yhdistyminen ja sen johdosta joudumme sharialain alaisuuteen!

  Imaami esitti homojen tappamista – demarikansanedustaja puhkesi nauramaan

  Mellunmäen imaamina toimiva Abbas Bahmanpour totesi Ylen Islam-illassa suorasanaisesti, että homoseksuaalisuus on kielletty, ja että siitä seuraa shariassa kuolemanrangaistus. Ohjelmaan keskustelijana osallistunut työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana toimiva kansanedustaja Tarja Filatov (sdp.) ei nähtävästi pitänyt asiaa kummoisena pulmana, koska hän puhkesi nauramaan asiaa käsiteltäessä.

  – Islam suhtautuu homoseksuaalisuuteen moraalisena paheena.

  Ohjelman juontajat pyysivät täsmennystä siihen, mikä on sharia-lain mukainen rangaistus homoseksuaalisesta teosta.

  – Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.

  Islamin opettaja Ahmad Fadil on sitä mieltä, että Suomessa pitäisi ottaa käyttöön sharialaki:

  – Kyllä kyllä, totta kai. Meille sopisi sharia-laki, Fadil kommentoi.

 • Sebastian! Kyllä rakkautesi kestää katolta heittämisenkin!

  Sebastian Tynkkynen erotettiin seurakunnasta homosuhteen takia – ei suostunut jättämään miesystäväänsä: ”Olemme rakastuneempia kuin koskaan”

  Avoimesti parisuhteestaan kertonut oululaispoliitikko ei ole enää helluntaiseurakunnan jäsen.
  Tynkkynen teki Youtube-kanavalleen videon poikaystävänsä Alanin kanssa.

  Poliitikko Sebastian Tynkkynen on erotettu Oulun helluntaiseurakunnasta homosuhteensa takia. Oulun kaupunginvaltuutettu, perussuomalaisten entinen kolmas varapuheenjohtaja on seurustellut mosambikilaisen Alanin kanssa lähes kaksi vuotta. Hän kertoi suhteesta julkisuudessa keväällä.

  –Minut on erotettu seurakunnasta, johon olen lapsesta saakka kuulunut. Syy: parisuhde miehen kanssa. En ajatellut jättää tätä asiaa tähän, Tynkkynen kirjoittaa Instagramissa.

  Hän kertoo Iltalehdelle puhelimitse, että seurakunnan johtava pastori pyysi häntä loppukeväästä palaveriin, jonka aiheena oli Tynkkysen elämäntilanne ja seurakuntajäsenyys. Palaverissa johtava pastori ilmoitti, että aikoo käynnistää Tynkkysen seurakunnasta erottamisprosessin. Helluntaiseurakunnassa ensimmäinen askel prosessissa on kuuleminen.

  –Siinä yksi nuhtelee ensin, ja jos seurakunnan jäsen ei korjaa toimintaansa, hänet erotetaan. Minulla ei olisi ollut muuta vaihtoehtoa kuin erota poikaystävästä, Tynkkynen kertoo.

  Koska hän ei ollut valmis päättämään parisuhdetta, asian käsittely eteni vanhemmistoon, joka päätti syyskuussa nelituntisessa kokouksessa erottaa Tynkkysen seurakunnasta.

  Sebastian Tynkkynen on erotettu helluntaiseurakunnasta.Sebastian Tynkkynen on erotettu helluntaiseurakunnasta.

  Vaikeudet vahvistaneet
  Aiemmin Tynkkynen on tehnyt kristityille suunnatun videon, jossa kertoi miesystävänsä kanssa suhteestaan seurakunnan pastoreille. Videon tarkoitus oli kannustaa muita kristittyjä homoseksuaaleja olemaan oma itsensä vailla pelkoa.

  Tynkkynen on tehnyt nyt myös erottamisestaan minidokumentin, jossa kertoo vaihe vaiheelta eroprosessista. Hän sanoo, ettei aio viedä erottamistaan oikeuteen.

  –Jos lähtisin käräjille tämän asian kanssa, helluntailiike vetäytyisi omaan poteroonsa. Toivon enemmänkin, että tapaukseni herättäisi helluntaiseurakuntalaisten parissa keskustelua siitä, olisi jo aika päivittää näkemyksiä.

  Hän kertoo saaneensa ympäri Suomea muilta helluntailaisilta tukea.

  –He ovat sanoneet, että tämä ei edusta sitä ajattelua, mikä heillä on. Moni elää samassa tilanteessa kuin minä ja on vuosia piilotellut suhdettaan.

  Tynkkynen myöntää, että eroprosessi on ollut raskasta. Pahinta on, että hän uskoo erottamisesta päättäneiden seurakuntalaisten ajatelleen, että he tekevät vain sen, mikä on Tynkkyselle parasta.

  Vaikeudet ovat vain vahvistaneet Tynkkysen ja Alanin suhdetta.

  –Alan on ollut koko ajan tukenani. Parisuhteemme on hitsaantunut vielä enemmän yhteen. Rakkaus kukoistaa enemmän kuin koskaan. Olemme ihmetelleet, kun ihmiset sanovat, että parisuhde haalenee kahden vuoden jälkeen. Olemme rakastuneempia kuin koskaan.

  Häitä ei ole toistaiseksi suunnitelmissa. Tällä hetkellä Tynkkynen opiskelee ja Alan hakee töitä.

  Erottaminen on vain vahvistanut Tynkkysen ja Alan-rakkaan suhdetta.Erottaminen on vain vahvistanut Tynkkysen ja Alan-rakkaan suhdetta.
  Erottaminen on vain vahvistanut Tynkkysen ja Alan-rakkaan suhdetta.

  https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/8d966715-c602-4b9d-9e43-83e6256b889b

 • Olen kansallismielinen suomalainen ja Rakkani Alan da Silva kansallismielinen mosambikilainen!

  Tiedän, että kansallismielisyys Tom of Finland tyylisesti pelastaa minut ja Rakkaani katolta heittämiseltä!

  Sebastian Tynkkynen esittelee miesystävänsä Tom of Finland -henkisessä yhteiskuvassa

  Sebastian Tynkkynen kertoo avoimesti Alan-rakkaastaan sosiaalisessa mediassa.

  Sebastian Tynkkynen seurustelee. Mies kertoi aiemmin tällä viikolla Facebookissa olevansa parisuhteessa Alan-rakkaansa kanssa.

  Tynkkynen kirjoittaa asiasta myös Twitterissä:

  – Sanoin poikaystävälleni vuosi sitten, että jos joskus uskallan tulla kaapista ulos, niin tämä on sitten se kuva, mikä menee parisuhdetilapäivitykseen. Koska se suorastaan hivelee homofoobikoiden silmiä. No niin, nyt se on sitten Facebookissa.

  Tynkkynen on viime kuukausina julkaissut joukon yhteiskuvia itsestään ja Alanista Instagramissa. Kuvissa pari on nähty laskettelemassa, ostoksilla ja tietokoneella.

  Tynkkynen on julkaissut myös Youtube-videon, jossa miehet kertovat kokemuksistaan kristittyinä homoseksuaaleina.

  Oulun kaupunginvaltuutettu Tynkkynen on aiemmin toiminut perussuomalaisten nuorten puheenjohtajana ja perussuomalaisten varapuheenjohtajana. Hän on kertonut aiemmin julkisuudessa biseksuaalisuudestaan.

  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005616847.html

 • Jape

  Tätä tiedeväittelyä voidaan käydä vaikka loputtomiin, mutta uskonnot ovat ”tieteenä” sikäli kummallisia, etteivät ne kehity ja siksi ne eivät oikeita tieteitä olekaan. Räsänen on joskus sanonut, että silloin kun hän opiskeli lääkäriksi, tiede luokitteli homoseksuaalisuuden sairaudeksi, mutta se poistettiin sairausluokituksista jo vuonna 1981. Arvaatte varmaan miksi: kuten kaikissa todellisissa tieteissä, vanhat opit kumoutuvat, kun jostain asiasta saadaan uutta kiistatonta näyttöä. Ei homoseksuaalisuudessa ole mitään väiteltävää: se ei ole ollut sairaus tieteen mukaankaan 40 vuoteen ja Suomen lain mukaan homoilla on oikeus solmia avioliitto siinä missä heteroparienkin. Asia on loppuun käsitelty. Mitäs teillä uskovaisilla on tähän vastineeksi, muuta kuin se 2000 v. sitten kirjoitettu satukirja nimeltä Raamattu, jota vain idiootit pitävät enää totena?

 • Sebastian ja Alan voisivat olla ensimmäiset Tom of Finland kansallismieliset marttyyrit!

  Marttyyri (kr. μαρτύρ, martyr, todistaja) on uskonsa tai jonkin muun aatteensa puolesta kuollut henkilö. Kirkkohistoriassa marttyyreilla tarkoitetaan yleensä varhaiskristillisenä aikana, Rooman valtakunnassa toimeenpannuissa vainoissa surmattuja kristittyjä.

  Usein sanaa käytetään myös jostakin muusta ”jalosta syystä” kuolleesta henkilöstä, kuten isänmaallisesti kansansa kunnian puolesta esimerkiksi sodassa kuolleesta taistelijasta. 1900- ja 2000-luvulla sitä ovat käyttäneet itsestään muun muassa useat islaminuskoiset itsemurhapommittajat. Sanan viittausala on laajentunut niinkin paljon, että marttyyriksi voidaan sanoa ketä tahansa syyttömästi kärsivää tai sellaisena esiintyvää henkilöä, jolloin merkitys voi olla jopa ivallinen.

 • Jape ei uskalla arvostella koraania ja islamia!

  Jokaisen länsimaalaisen tulisi tietää mitä monet entiset muslimit sekä Islamin asiantuntijat sanovat, jotka uskaltavat kertoa totuuden Islamin todellisesta luonteesta, joka perustuu todennettuihin faktoihin. Kirjoitukseni ei ole hyökkäys muslimeita vastaan, sillä maailmassa on paljon rauhaa rakastavia muslimeita. Kirjoitukseni tarkoitus on tuoda esille se mitä Islam todellisuudessa edustaa. Kaikki muslimit eivät ole terroristeja, eivätkä halua sotaa, mutta Islam itsessään on sotaisa uskonto sekä maailmanvaltaan pyrkivä poliittinen järjestelmä. Ennen kuin syytät minua rasistiksi, jota en suinkaan ole, niin kehotan sinua lukemaan koko kirjoitukseni, sillä sen kautta näet kuinka koraani ja Islamin pyhät kirjoitukset kehottavat muslimeita taistelemaan vääräuskoisia vastaan ja tappamaan heitä. Sen jälkeen myös ymmärrät paremmin niitä väkivaltaisia tapahtumia ja niiden taustoja, joita parhaillaan tapahtuu islamistisissa maissa.

  http://www.kotipetripaavola.com/islammitalannentuleetietaa8.html

 • Jape! Laitapa tänne yksikin islamia pilkkaava juttusi!

  Jape! Nyt rohkeasti esiin!

 • Jape

  ” Jape ei uskalla arvostella koraania ja islamia” No mitäs hittoa se tähän kuuluu? Tässä on kyse siitä, että Suomen ev.lut kirkko ja siinä sivussa kaikki kristilliset yhteisöt ovat saaneet Suomessa ylikorostuneen yhteiskunnallisen aseman, jolloin uskovaiset saamatta sanktioita pystyvät laukomaan törkeitä loukkauksia muista ihmisistä. Samaa soopaa ne muutkin uskonnot ovat, mutta painopisteeni on tässä meidän harhaopissa nimeltä kristinusko. No, kirkosta eroaminen jatkuu vilkkaana, joten ei mene kauaa, kun alkaa puhaltaa uudet tuulet ja kristilliset yhteisöt pakotetaan lain voimalla siihen asemaan, mikä heille kuuluu. Vielä vähän aika te uskovaiset ilakoitte laukoessanne törkeyksiä, mutta kannattaa jo pikkuhiljaa sopeutua muutokseen. Ei mene kauaa, kun sanomisistaan joutuu vastuuseen.

 • Jape kiistää homojen teloitukset!

  Jape ei usko tulevaan sharialakiin, vaikka selkeästi on kuullut ja nähnyt, mitä tuleman pitää!

  Mitä sharialaki tekee homoille?

  Mihin Japen usko katosi?

 • Jape

  Ei jumalauta mitä sekopäisten paskaa tänne tulee. Minun puolesta saat työntää shariasi ja muutkin uskonnolliset jutut sinne, minne ei päivä paista. Siirryn jonnekin toiselle palstalle keskustelemaan, missä esiintyy pääasiassa älyllisiä olentoja. Saatte ihan rauhassa jorista täällä, että on se Jape sitä ja on se Jape tätä ja ei sillä Japella ole tähänkään mitään sanottavaa, varmaan se on tästäkin sitä ja tätä mieltä. Minua ei voisi vähempää kiinnostaa teidänlaisten vajakkien mielipiteet.

 • JAPE! Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi. Ahteripuheesi on taltioitu!

  Jape pilkkaa kristinuskoa ja työntää islamin ja muhamedin ahteriinsa. Arkkipiispat Luoman ja Mäkisen mukaan homous ei ole synti. Voipi olla, että tämä synnitön porukka pääsee samalle katonreunalle yhdessä Sebastianin ja Alanin kanssa, kun krislamin sharialaki korvaa kristinuskon Suomessa.

  Ohjelman juontajat pyysivät täsmennystä siihen, mikä on sharia-lain mukainen rangaistus homoseksuaalisesta teosta.

  – Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.

  Islamin opettaja Ahmad Fadil on sitä mieltä, että Suomessa pitäisi ottaa käyttöön sharialaki:

  – Kyllä kyllä, totta kai. Meille sopisi sharia-laki, Fadil kommentoi.

  JAPE, MUISTA! Sharialain kannatus on nousemassa!

 • Ei kait tarvitse muuta sanoa?

  Perussuomalaiset ja homoseksuaalisuus
  Arkkipiispojen Luoman ja Mäkisen ideologian perustalle synnytetty PERUSTOMMIT!
  https://www.youtube.com/watch?v=p3xIw6Zr7sw&t=615s

  subrosa
  4 päivää sitten
  Tietysti seksuaalivähemmistöt ovat kansallismielisiä. Koska Länsi-Eurooppa muuttuu musliminemisitöiseksi 35 vuoden kuluessa pätevän laskelman mukaan. Ruotsi vielä nopeammin eli nopeiten Euroopan maista. Kiihkomuslimit ovat heitelleet homoja tornitalojen katoilta monissa maissa. Ei kait tarvitse muuta sanoa?

 • Perustommien turva! ”Me ollaan naimisissa!”

  Piispat kutsuvat kaikkia 17.5. yhteiseen rukoukseen!

  Apostoli kirjoittaa: ”Heittäkää kaikki murheenne Jumalan kannettavaksi, sillä hän pitää teistä huolen.” (1. Piet. 5:7)

  Jumala on luonut meidät kaikki. Hän tietää ajatuksemme, tunteemme, koko elämämme. Missä olemmekin, hän ei hylkää meitä vaan on luvannut olla siellä meidän kanssamme.

  Helsingin tuomiokirkon portailla otettiin historiallinen yhteiskuva – ”Me ollaan naimisissa!”

  Helsingin tuomiokirkon portailla otettiin yhteiskuva naimisiin menneistä samaa sukupuolta olevista nais- ja miespareista.

  Paikalle oli kokoontunut paljon eri-ikäistä väkeä tuulisesta ja tihkusateisesta säästä huolimatta. Yhteiskuvaan valmistautuneet keskustelivat toistensa kanssa hyväntuulisesti tavaten samalla myös tuttujaan.

  Joidenkin paikallaolijoiden varusteista löytyi sateenkaarivärejä ja usealla oli sateenkaarenvärisiä sateenvarjoja mukanaan. Kotimaa24:n saamien tietojen mukaan yhteiskuvaan ilmoittautuneita aviopareja oli 37 paria eli 74 henkeä. Paikalla oli myös jonkin verran avioparien lapsia ja heitä vihkineitä pappeja.

  Tilaisuuden avasi Espoon hiippakunnan piispaehdokas ja yliopisto- sekä kisapappi Leena Huovinen, joka toivotti kaikki tervetulleiksi.

  – Ihmiselle on tärkeä tulla nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin on, ja siksi iloitsen suuresti, että olette täällä tänään.

  – Muutama ajatus näistä tuomiokirkon portaista. Tulee tietysti mieleen, miksi emme ole kirkon sisällä tai alttarin äärellä. Yhteiskunta on jo mennyt alttarille avioliiton suhteen, se kuuluu kaikille. Kirkko vielä empii täällä portailla, miettii kuka saa vihkiä, keitä saa vihkiä ja missä saa vihkiä. Jumalan läsnäolo ei kuitenkaan vaadi kirkon seiniä, Huovinen sanoi auringon samalla pilkistäessä tummien pilvien takaa avioparien ylle ja ihmisten taputtaessa sekä hurratessa.

  Huovisen alkusanojen jälkeen luettiin niin arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen kuin nykyisen arkkipiispa Tapio Luoman välittämät terveiset ja siunaukset tilaisuuteen osallistuneille aviopareille.

  ”Olette löytäneet rinnallenne kumppanin, jonka kanssa haluatte elämänne jakaa. Onnittelen teitä tapahtumaan osallistuvia aviopareja ja toivotan teille Jumalan siunausta ja hänen hyvää johdatustaan”, arkkipiispa Luoman jättämässä viestissä luki.

  Vielä ennen varsinaista yhteiskuvaa Huovinen lausui siunauksen, jonka jälkeen laulettiin Akselin ja Elinan häävalssi.

  Tuomiokirkon portaille kuvattavien eteen oli asetettu sateenkaaren väreissä oleva ryijy. Useampi silmäpari seurasi sivusta, kun avioparit asettuivat tuomiokirkon portaiden ylätasanteelle. Moni innostui ottamaan myös itsekin kuvia ryhmään asettuneista aviopareista.

  Kuvaan asettuneet avioparit tuntuivat olevan silminnähden iloisia ja samaan aikaan myös liikuttuneita. Osa yltyi tuulettamaan tilanteessa.

  – Me ollaan naimisissa!

  Lempeä demonstraatio kirkon suuntaan

  Tapahtuman ideoivat ja toteuttivat kaksi pariskuntaa, Arja ja Maija Majuri sekä Outi ja Aino-Maija Elonheimo. Arja Majuri ja Aino-Maija Elonheimo ovat myös tapahtuman järjestelytyöryhmän jäseniä.

  Ajatus Yhteinen hääkuva 2018 -tapahtumasta syntyi, kun pariskunnat tutustuivat yhteisen ystävänsä Kersti Juvan ja hänen puolisonsa Juliette Dayn juhlissa viime syksynä. Pariskunnat muistelivat kesällä 2017 pidettyjä häitään: toisilla kirkon portailla ja toisilla puistossa kirkon muurin ulkopuolella.

  – Kerroimme, kuuntelimme ja itkimme. Sitten tuntui, että meidän täytyy tehdä jotain konkreettista, ja aloimme kehitellä jotain lempeää demonstraatiota kirkon suuntaan, Aino-Maija Elonheimo kertoo puhuen myös kanssajärjestäjien puolesta.

  Kristillinen kirkkojen rajat ylittävä tukiryhmä Yhteys, joka puolustaa ja edistää seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutumista erityisesti kirkkojen piirissä, tuli mukaan tukemaan toteutusta, ja Helsinki Pride otti tapahtuman ohjelmaansa.

  Helsingin tuomiokirkkoseurakunta antoi luvan portaiden sekä kryptan käyttöön, ja henkilökunta tarjosi järjestelyissä apuaan.

  – Tietenkin tilaisuuden mahdollistavat myös kaikki kuvattavat parit, sekä meitä tukeneet ja vihkineet sateenkaaripapit. Talkootyöllä, pienin resurssein sekä lujalla uskolla ja innolla tämä on toteutettu.

  Tuomiokirkko valikoitui tapahtuman paikaksi, sillä se on Helsinki Priden samoin kuin monen muunkin tapahtuman luonteva ja kaunis näyttämö.

  – Portailla saa juhlallisia kuvia ja krypta on hyvä paikka kakkukahveille. Toki se on hengellisyydestä kiinnostuneelle sateenkaarikansalle tuttu ja rakas paikka, sillä Sateenkaarimessu järjestettiin pitkään tuomiokirkon kappelissa ennen kuin se siirtyi Kallion kirkkoon, Elonheimo sanoo.

  Syy juuri yhteisen hääkuvan ottamiselle on ajatus sen juhlallisuudesta ja intiimiydestä. Tarkoituksena on samalla kiittää Suomen lainsäätäjiä tasa-arvoisesta avioliittolaista ja juhlia yhdessä avioliittoja.

  – Pari tuhatta samaa sukupuolta olevien avioliittoa on solmittu tasa-arvoisen avioliiton tultua voimaan. Samalla rekisteröityjä parisuhteita on muutettu avioliitoiksi. Yhteinen hääkuva osoittaa, että meitä on paljon, ja että avioliitto on yhteinen asia kaikille. Me olemme jo päässeet kirkon portaille, mutta tahtoisimme päästä sisälle kirkkosaliin asti.

  Tapahtumalla on myös paljon symbolista arvoa ja merkitystä, myös paikalle pääsemättömille.

  – Kirkko empii yhä, saako vihkiä vai ei, ja missä saa vihkiä. Haluamme näyttää, että meitä on paljon, me olemme täällä jo, ja ettei kyse ole mistään kummajaisista tai ”niistä”, vaan kirkon omista jäsenistä, joille kirkko on monin tavoin tärkeä ja rakas. Me olemme jo naimisissa ja solmineet avioliittomme Jumalan kasvojen edessä ja seurakunnan läsnä ollessa.

  Tapahtuman järjestäjät toivovat, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko seuraisikin pian virallisesti muiden pohjoismaisten kirkkojen linjaa ja päättäisi vihkiä kaikki parit.

  – Aika monet sateenkaari-ihmiset ovat menettäneet toivonsa kirkon suhteen ja pettyneet sen muutoksen hitauteen. Haluamme näyttää, että toivoa on, ja että maailma muuttuu, kun sitä muutetaan. Niin myös kirkko.

  Arkkipiispa Tapio Luoma

 • Jape! Anna Räsäselle sananvapaus!

  Sharialaki tulee muuten tilalle!

 • Jape! Älä anna sharialain tulla Suomeen!

  Suomen perustuslaki 11 § Uskonnon ja omantunnon vapaus

  Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

  Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

  12 § Sananvapaus ja julkisuus

  Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

  Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.
  +

  Mielipiteen- ja sananvapaus 19. artikla

  Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

  Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

 • Jape! Kirkkohan on täysin samaa mieltä kanssasi!

  Miksi piiskaat kirkkoa!?

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*