Kansanedustaja Riitta Mäkinen

Päihde- ja mielenterveysongelmaisten lähiomaisten hyvinvointia on tuettava

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen lainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan. Odotettu, ajankohtainen ja tarpeellinen esitys on annettu eduskunnan käsiteltäväksi. Suomalaisista jopa noin joka viides kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin vuonna 2020 yhteensä noin 203 000 potilasta. Koronapandemia pahensi entisestään tilannetta ja erityisesti huoli lasten ja nuorten pahoinvoinnin kasvusta on valtaisa. Tarvitsemme paitsi lainsäädännön uudistamista, myös resursseja ennaltaehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön. Tätä ei voida kuitenkaan tehdä vaativan hoidon kustannuksella, vaan kokonaisuutta on kehitettävä rinnakkain.

Lakiesitys sisältää runsaasti mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asemaa ja hoitoa parantavia toimia. Parannettavaa on kuitenkin edelleen. Keski-Suomen Mielenterveysomaiset ry on painottanut, että lainsäädännössä tulee kiinnittää enemmän huomiota mielenterveyden häiriöistä kärsivien omaisia. Mielen sairastuminen kuormittaa merkittävästi myös sairastuneen lähipiiriä, perhettä ja omaisia. Lainsäädäntö koskettaa Suomessa satoja tuhansia mielenterveysomaisia. Omainen voi olla psyykkisesti sairastavan henkilön puoliso, vanhempi, sisarus, lapsi, isovanhempi tai muu läheinen ja usein henkilö, joka huolehtii sairastuneen pärjäämisestä arjessa.

Apua ja hoitoa tarvitsevalla ei usein ole kykyä itse hakeutua palvelujen piiriin, sillä se vaatii melko lailla omatoimisuutta. Usein tämä tarkoittaa, että omaisen on oltava tilanteessa aktiivinen ja sinnikäs toimija. Olisikin tärkeää, että omais- ja perhelähtöisyys toteutuisi lainsäädännössä ja sitä kautta palveluissa nykyistä paremmin. Omaisen rooli on usein myös merkittävä, kun toivutaan mielen sairauksista. Toisaalta omainen on vaarassa kuormittua, uupua ja sairastua itse. Psyykkisesti sairastuneiden omaisista lähes puolet on vaarassa masentua läheisen sairastumisen myötä kuormittavassa elämäntilanteessa.

Omaisten rooli ja asema on tunnistettava ja tunnustettava paremmin. Omaisille tarjottavaan apuun ja tukeen on syytä siis panostaa eri keinoin. Heidän huomioimisensa, tuen antaminen sekä kuormituksen vähentäminen ovat merkittävä mielenterveysongelmia ennaltaehkäiseviä toimia. Lähtökohtaisesti hyvän lakiesityksen käsittelyssä on nyt oltava tarkkana ja tehdä valiokunnissa työtä tarvittavien parannuksien aikaansaamiseksi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*