Tapio Puolimatka

Translaki-kansalaisaloitteen hämäävä ihmisoikeusretoriikka

Yhteiskuntajärjestys muuttuu perustavalla tavalla, jos lainsäädännön sukupuolikäsitys muutetaan subjektiivisesti koettuun mielikuvaan perustuvaksi biologisten sukupuoliominaisuuksien sijasta, kuten Marinin hallitusohjelmassa ja äskettäin käynnistetyssä translaki-kansalaisaloitteessa vaaditaan.

Translaki-kansalaisaloitteessa vedotaan perus- ja ihmisoikeuksiin, mutta kuten juristi Karin Cederlöf argumentoi: ”sen kaikki vaatimukset eivät yksiselitteisesti nojaa ihmisoikeusvelvoitteisiin. Perus- ja ihmisoikeudet eivät esim. velvoita perustamaan järjestelmää, jossa sukupuoli olisi kaikille ilmoituksenvaraisesti määriteltävissä.” (Twitter 10.4.2021)

Oikeuksien perustana todellisuus, ei tunne

Samaan tapaan argumentoi myös Rhode Islandin sukupuoli- ja naistutkimuksen professori Donna M. Hughes (2021), jonka mukaan mielikuvat tai tunteet eivät ole oikeutettu peruste ihmisoikeuksille. ”Jokaisella ihmisellä on oikeus arvokkuuteen, kansalaisoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin. Mutta oikeudet perustuvat lakeihin, totuuteen ja tieteelliseen todellisuuteen – – ei mielikuviin ja tunteisiin. ”

Hughes kritisoi pyrkimystä antaa yksilölle oikeus määrätä juridinen sukupuolensa omien tunteidensa perusteella, koska kansalaiset tällöin pakotetaan elämään mielikuvitusmaailmassa. Tämän mielikuvitusmaailman harhauttamiksi joutuneet nuoret voivat päätyä tuhoamaan terveyttään hormonihoidoilla ja leikkauksilla kuvitellessaan voivansa niiden avulla vaihtaa sukupuoltaan. Näin lapsille ja nuorille voidaan tuottaa korjaamatonta vahinkoa ja suurta kärsimystä.

Hughes kritisoi sitä, että “poliittinen vasemmisto syöksyy päätä pahkaa omaan valheelliseen mielikuvitusmaailmaansa – – jonka todellisia uhreja ovat todelliset lapset. Mielikuva sukupuolenvaihdon mahdollisuudesta, uskomus, että ihminen voi vaihtaa sukupuoltaan, joko miehestä naiseksi tai naisesta mieheksi, leviää poliittisen vasemmiston keskuudessa ilman että sitä vakavasti kyseenalaistettaisiin.” (Hughes 2021)

Yhteiskunnallinen toimintaohjelma

Lainsäädännön sukupuolikäsityksen muuttaminen subjektiiviseen mielikuvaan perustuvaksi ei koskettaisi pelkästään transhenkilöitä, vaan kaikkia kansalaisia, kuten Karin Cederlöf toteaa, ”Oikeus vaihtaa sukupuolensa ilmoituksella ei koskettaisi vain transsukupuolisia ihmisiä, sillä aloitteen myötä kuka vain voisi vaihtaa sukupuolensa, ilman kriteereitä. – –  Sukupuoli on keskeinen yhteiskuntapoliittinen käsite. Jos sen sisältöä muutettaisiin ehdotetulla tavalla, vaikutukset eivät rajautuisi vain transhenkilöihin.”

Puhumalla sukupuolesta epämääräisessä merkityksessä eräänlaisena subjektiivisena mielikuvana, saadaan sukupuolikäsitteen alle ujutettua yhteiskunnallinen toimintaohjelma, joka murtaa ydinperheen varaan rakentuvan inhimillisen lisääntymisen prosessin ja lasten kasvatuksen ja vie yhteiskuntaa atomistiseen suuntaan: yhteiskunnan perussoluksi tulevat yksinäiset ja irralliset yksilön ydinperheen sijasta.

Määrittelemättömään subjektiiviseen kokemukseen perustuva sukupuolikäsitys pyritään tekemään yhteiskuntaelämän kulmakiveksi, jonka mukaan organisoidaan koko yhteiskuntajärjestys. Koetun sukupuolen (gender) käsitteestä on tarkoitus tehdä ”organisoiva periaate modernien yhteiskuntien koko yhteiskuntajärjestykselle ja kaikille yhteiskunnallisille instituutioille, ei pelkästään perheelle, vaan myös talouselämälle, politiikalle, uskonnolle, armeijalle, kasvatukselle ja lääketieteelle” (Lorber 2006: 448).

Biologista sukupuolta koskeva tieto on tärkeä yhteiskuntajärjestykselle

Karin Cederlöf perustelee sitä, että yhteiskuntajärjestys ja ihmisoikeuksien puolustaminen edellyttävät tietoa biologisesta sukupuolesta:

”Jos kuka vain vapaasti voisi ilmoittaa kokemansa sukupuolen valtiolle, sukupuolimerkintä väestötietojärjestelmässä vaihtuisi ainakin osittain rekisteriksi sukupuoli-identiteeteistä. Rekisteri kuvaisi ihmisten subjektiivista kokemusta itsestään. Valtiolla on kuitenkin ollut intressi pitää kirjaa nimenomaan todettavissa olevasta, biologisesta sukupuolesta, koska se vaikuttaa asioihin kuten terveydenhuoltoon, sairastavuuteen, rikollisuuteen, työelämään jne. Politiikan tueksi ja eri ryhmien oikeuksien edistämiseksi tarvitaan tilastotietoa, joka vastaa materiaalista todellisuutta. Biologinen sukupuoli on muodostanut perustan esim. tasa-arvolaille, jonka tarkoitus mm. on edistää naisten asemaa. Jos sukupuoli merkitsee käsitteenä väestöryhmän sijaan identiteettiä, miten tähän väestöryhmään kuuluvien ihmisten oikeuksia voidaan lainsäädännössä edistää?”

Vaikka Cederlöfin asiantunteva kritiikki on suunnattu nimenomaan translaki-kansalaisaloitetta vastaan, monet sen olennaiset huomiot soveltuvat yhtä lailla Marinin hallituksen ohjelmaan säätää itsemääräämisoikeuteen perustuva laki sukupuolen vahvistamiseksi.

Sananvapauden kaventuminen

Voidaksemme arvioida seurauksia laista, jossa sukupuoli määräytyy henkilön oman itsemääräämisoikeuden pohjalta, on järkevää tutkia vastaavien lakien seurauksia muissa maissa. Yksi hyvä esimerkki on Kanada, jossa vastaavia lainsäädännöllisiä muutoksia on tehty jo aikaisemmin.

Kun Kanadassa vuonna 2017 säädettiin laki (Bill C16), joka kielsi syrjinnän sukupuoli-identiteetin perusteella, maailmankuulu psykologian professori Jordan Peterson ennusti, että lain soveltaminen johtaisi vakaviin sananvapauden rajoituksiin.

Vaikka Petersonin arviota kritisoitiin ja sitä pidettiin epärealistisena, viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet hänen olleen oikeassa. Lääketieteellistä sukupuolenvaihdosta läpikäyvän tytön (A. B.) isä Robert Hoogland (C. D.) vangittiin 16.3. 2021 syytettynä oikeuden halventamisesta, koska hän oli jättänyt noudattamatta Brittiläisen Kolumbian korkeimman oikeuden hänelle 27.2. 2019 antamaa päätöstä. Oikeusistuin määritteli AB:hen kohdistuvaksi perheväkivallaksi, jos joku hänen perheenjäsenensä kutsuu häntä syntymänimellä, kutsuu häntä tytöksi – – tai rohkaisee häntä luopumaan sukupuoliahdistuksen hoidoista. Oikeus päätti vahvistaa näitä kieltoja sallimalla isän pidättämisen ilman pidätyslupaa, jos isä näyttäisi jatkavan ”väkivaltaista” käyttäytymistään.

Kun Robert Hoogland julkisesti protestoi tätä isän kasvatusoikeuden loukkausta vastaan, hänet vangittiin ja hänet viedään 12.4.2021 oikeuteen syytettynä “perheväkivallasta” tytärtään kohtaan, koska hän on kutsunut tytärtään tyttäreksi välittämättä oikeuden päätöksestä. Jordan Peterson twiittasi: “Ne jotka pitivät näkemystäni Bill C16: sta pelotteluna, sanoivat, ettei näin voisi koskaan tapahtua. Luin lain ja ymmärsin, että päinvastoin, näin väistämättä tapahtuisi.”

 

Kirjallisuus

Hughes, Donna M. (2021) “Fantasy World on the Political Right and Left: QAnon and Trans-Sex Beliefs.”  https://4w.pub/fantasy-worlds-on-the-political-right-and-left-qanon-and-trans-sex-beliefs-2/

Lorber, Judith (2006) ”Shifting Paradigms and Challenging Categories”, Social Problems 53 (4): 448–453.

Puolimatka, Tapio (2021) Laittomuuden salainen vaikutus. Perussanoma. https://apowiki.fi/wiki/Laittomuuden_salainen_vaikutus_(kirja)

Soh, Debra (2020) The End of Gender: Debunking the Myths about Sex and Identity in Our Society. Threshold Editions.

Kommentit (3 kpl)

 • Risto Friman

  Kiitos valaisusta Tapio.
  Onhan tämä järkyttävää luettavaa.
  Tuntuu tavallisen kristityn näkökulmasta suorastaan kauhealta että lapsia ohjeistetaan mielikuvitusmaailmaan ja vanhempia ei tarvitse kuunnella asiassa.
  Omasta mielestäni alkusysäys näille asioille on ollut naispappeus 60- luvun lopulla, josta pikkuhiljaa Raamatun sanomaa on ruvettu soveltamaan ja nykyaikaistamaan. Setalla on ollut suuri osa näiden asioiden eteenpäiviemisessä. Onhan tämä toki maailman laajuinen koko länsimaista yhteiskuntaa rapauttava.
  Ev.lut.kirkko on jakaantumassa tai jopa hyväksymässä tällaisen toiminnan. Kirkossa harvoin, jos ollenkaan puhutaan synnistä ja Jeesus Kristusta tuskin monesti mainitaan.
  Synti on näille kirosana ja koetaan vihapuheena.

 • Vierailija

  Erittäin hyvä teksti, kiitos.
  Olen huomannut, että ihmiset todella monenlaisista eri lähtökohdista ovat huolissaan itsemäärittelylaista ja sen seurauksista. Itse olen agnostikko ja poliittisesti sitoutumaton, ja tunnen eri vähemmistöjen edustajia jotka myös ovat huolissaan asiasta. Tämä, että näkee mihin tämä yhteiskunta on menossa ja pitää sitä erittäin huonona asiana on kuitenkin näköjään asia, joka yhdistää meitä kaikkia.

  Olenkin miettinyt, miten tämän lain astumista voimaan voisi edes hidastaa?

  Olisiko keinoja saada asiaa enemmän esiin, että suuri yleisö tulisi tietoisemmaksi tästä?

 • Ruskokorento

  Kiitos Tapio Puolimatka!

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*