Kansanedustaja Joonas Könttä

Turvallisuus kuuluu kaikille

Poliisien määrä on Suomessa laskenut tasaisesti koko 2010-luvun – liki 8000:sta nykyiseen 7200:aan. Tämänhetkinen tilanne on monin paikoin kestämätön: poliisi ei kerkeä hoitamaan kaikkia tehtäviä, rikoksia jää tutkimatta ja poliisien jaksaminen on äärirajoilla. Poliisijohto on toivonut 650:tä uutta poliisi-virkaa vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Hallitusohjelmassa on päätetty palkata 300 uutta poliisia. Määrä ei ole riittävä, mutta se on hyvä alku. Poliisikoulutus huomioiden tulemme saamaan nykytilanteeseen merkittävää parannusta jo lähivuosina. Keskustan tavoitteena on ollut poliisien määrän runsas kasvattaminen.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Timo Vuola on arvioinut, että lisäys tarkoittaisi vähintään 30 uutta poliisia Sisä-Suomeen. Keski-Suomeen tämän tulisi tarkoittaa noin 15:sta uutta virkaa. Myönteisen kehityksen on syytä jatkua tulevaisuudessa.

Poliisin on oltava läsnä kansalaisten arjessa joka puolella maata. Niin kaupungeissa, kylissä, kuin myös sosiaalisessa mediassa. Poliisin läsnäolo laajasti yhteiskunnassa on välttämätöntä. 

Osassa lievemmistä rikkeistä kansalaiset ovat jättäneet ilmoittamatta poliisille. Tämä kehitys pitää katkaista ennen kuin se kunnolla alkaakaan. On myös tärkeää ylläpitää laajaa turvallisuudentunnetta, jotta luottamus poliisiin säilyy korkealla. 

Poliisien toimintakyvyn turvaamisen ensimmäisestä parannuksesta on nyt päätetty. Saamme lisää poliiseja ja lisää turvallisuutta tähän maahan. Riittävistä resursseista on huolehdittava myös jatkossa. Keskusta ei ole valmis tinkimään Suomen sisäisestä turvallisuudesta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*