Ville Seppälä

Kiinan ihmisoikeusrikkomuksiin tulee puuttua nyt, sillä puuttuminen käy koko ajan vaikeammaksi

Kiinan Kommunistinen Puolue haluaa muokata maan väestön tarkasti puolueen muottiin sopiviksi kuuliaisiksi kansalaisiksi. Tämä on johtanut surkeaan ihmisoikeustilanteeseen. Vakavia ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu muuallakin maailmassa, mutta Kiina on erityisen kriittinen maa sen alati kasvavan globaalin vaikutusvallan vuoksi.

 

Länsi-Kiinassa noin miljoona uiguuria on YK:n arvion mukaan uudelleenkoulutusleireillä, joissa osa joutuu kidutettaviksi. Kaikki Kiinan valtauskonnosta poikkeavat halutaan joko aivopestä, vaientaa tai hävittää. Valtaväestöä hallitaan dystooppisella valvonta- ja ohjauskoneistolla, jonka keskeisenä välineenä on vielä kehittelyvaiheessa oleva pistejärjestelmä. Kansalaisen pisteet riippuvat muun muassa hänen käytöksestään töissä ja somessa sekä hänen ystäväpiiristään ja ostoksistaan. Esimerkiksi hallituksen kritisointi johtaa pisteiden menetykseen. Hyvät pisteet takaavat alennuksia esimerkiksi laina- tai byrokratiakuluissa. Huonoista pisteistä voidaan muun muassa asettaa omistus- ja matkustusrajoituksia tai estää pääsy tiettyihin ammatteihin.  

 

Väestön kontrolloinnissa auttaa kasvontunnistukseen kykenevä massiivinen valvontakameroiden verkosto. Mitä paremmaksi Kiina tulee toisinajattelijoiden tunnistamisessa ja automaattisessa hallinnassa, sitä pienempi on vaikuttavan vastarinnan tai vallankumouksen todennäköisyys, ja sitä enemmän Kiina aina uskaltaa rajoittaa kansalaistensa vapautta. Pisteiden jakelu voi muuttua yhä läpitunkevammaksi kaiken toiminnan osalta, ja matalien pisteiden seuraukset voivat muuttua yhä vakavammiksi. Järjestelmän monimutkaisuus mahdollistaa sen, että sitä voi kiristää pikku hiljaa, mikä vähentää spontaania vastarintaa.

 

Tiukentuvan kontrollin vastustusta on vähentänyt myös Kiinan järisyttävän kova talouskasvu, joka on nostanut miljoonia kiinalaisia köyhyydestä muutamissa vuosissa. Moni on ymmärrettävästi ollut valmis luovuttamaan vapautensa hallitukselle, jonka he näkevät turvana köyhyyttä ja nälkää vastaan. Mikäli hallitus saa talouskasvun aikana rakennettua järjestelmänsä riittävän aukottomaksi, niin taloustilanteen heikentymisestä seuraava tyytymättömyyskään ei enää riitä sen purkamiseen.

 

Kiinan talouskasvun takana on osaltaan se, että länsimaat ottivat sen mukaan Maailman kauppajärjestö WTO:n jäseneksi. Matalien tullien myötä Kiinasta on tullut maailman tehdas. Lännellä oli toive, että kun liberaali markkinatalous leviää Kiinaan, niin lisääntyneen kanssakäynnin myötä sinne leviävät myös länsimaiset liberaalit arvot. Kiina omaksui markkinatalouden, mutta ei liberaaleja arvoja.

 

Länsimaiden pitää nyt arvioida tilanne uudestaan ja käyttää vaikutusvaltaansa. Olemme merkittävä vientikohde Kiinan tuotteille, ja voisimme ohjata sen kehitystä esimerkiksi kauppasanktioilla tai pitämällä ihmisoikeuskysymyksiä enemmän esillä. Sen sijaan olemme viime vuosina myöntäneet Kiinalle sekä kesä- että talviolympialaiset. Se on esimerkki imago-voitosta, jolla Kiina voi osoittaa omalle ja koko maailman väestölle sen toiminnalleen saamaa hyväksyntää. Olympialaisten tuoman pehmeän vallan lisäksi Kiina hankkii nyt taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaa esimerkiksi Afrikasta ja Euroopasta muun muassa valtavilla insfrastrukruurihankkeilla ja muilla sijoituksilla. Kiina on pyrkimässä ja pääsemässä asemaan, jossa sitä on yhä hankalampi painostaa, sillä painostamisesta seuraavat vastatoimenpiteet tuntuvat meihin yhä kovemmin. Samalla Kiinan hankkima vaikutusvalta tulee ohjaamaan muita maita sen määräämään suuntaan.

Kommentit

 • "Liberaali"

  Onko “appeal to authority” liberaalia?

 • Lisää fallaaseja

  “me elämme demokratiassa”, “demokratia” tms. ei ole yleisesti mikään todistus. On olemassa myös muita kuin “sinun käsitys demokratiasta” ja on myös olemassa muita kuin “demokratia”. Enemmistön mielipide voi myös olla väärä. Enemmistön mielipide voi olla oikea, jos mitataan jotain, johon enemmistön mielipide sopii. Koska demokratia ei ole muodollinen konteksti, niin näin ei kuitenkaan voi olla. Hypoteettinen “tieteellinen politiikka” voisi olla muodollinen konteksti, mutta sitä ei ole vielä realisoitu.

  Siten esim. “me” ja “demokratia” ei kumpikaan ole konsistentisti totta.Voin korvata “me” sanomalla, että “en ole samaa mieltä”, jolloin “me” ei ole olemassa. Sama “demokratia”:lle.

  Kts.
  ad populum
  appeal to definition
  yms.

 • Heikomman Aineksen Lisääntyminen

  Muistaakseni jossain on statistiikkaa myös huono-osaisuuden yms. periytymisestä.

  Ja sitten ihmetellään, miksi “heikompi aines” nähdään rasitteena. No koska osa siitä on “syöpä”. Tämä ei ole sosiaalista oikeudenmukaisuutta, vaan parasitismia ja ihmisoikeusrikosta.

 • Pseudoliberaalipuolue

  Hänen puolueensa sanoo:

  “ei tarvitse olla tietyt edellytykset toteuttava”

  Tässä hän kuitenkin vaatii, että ihmisoikeuksia pitäisi kunnioittaa. “Ihmisoikeuksien kunnioittaminen” on “edellytysten toteuttamista”. Ja näin huomaamme, että “vaatiminen” ja liberalismi ovat paradoksaalinen yhdistelmä. Liberalismi on “ei-vaatimista”, yksilönvapauden toteuttamista.

 • Ihmisarvo

  “Isot psykologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että viehättävyys on merkki hyödyllisistä sosiaalisista ja kognitiivisista ominaisuuksista. Evoluutio on muokannut kasvoja niin, että ne viestivät suvunjatkamisen kannalta tärkeistä asioista”

  Mikä on esim. tässä kontekstissa “ihmisoikeus” tai “ihmisarvo”?

  Eli siis, jos psykologia todentaa, että ihmiset eivät ole samanarvoisia, niin miksi “universaali ihmisarvo” ei olisi “uskonnonkaltainen wannabe-näkemys”?

 • Subjective bias

  Mielipide on oikein, koska se on sinun mielipide?

  Subjective bias.

 • Syrjintä on monitulkintaista

  Onko oikein vaatia yhdenvertaisuutta ja syrjiä niitä, jotka ovat eri mieltä?

  Mitä on yhdenvertaisuus?

  Mitä on tasa-arvo?

  Vinkki: kyseessä on varsin vaikea filosofinen ongelma.

 • Vilppi/vilpittömyys

  Vaatiiko Vihreät “ei tarvitse olla tietyt edellytykset toteuttava”, koska he tai osa heistä ei kykene toteuttamaan edellytyksiä?

  Onko tämä vilpitöntä?

 • Kuka syrjii ja ketä?

  Jos syrjii kyvykkäämpiä kuin itse, niin eikö tämäkin ole syrjintää?

 • Pitääkö ei-suvaitsemattomat suvaita? Mitä on suvaitsevaisuus?

  Jos ei pidä olla mitkään edellytykset toteuttava tai jos pitää suvaita kaikki, niin pitääkö myös ei-suvaitsemattomat ja esim. kiusaajat hyväksyä? Miksi ei?

 • Oma mielipide / yleinen mielipide

  Mielipide on oikein, koska se on oma mielipide.

 • Poliitikon tulee sietää kritiikkiä, koska hän on julkinen ihminen

  Poliittisen henkilön tulee sietää häneen kohdistettu kritiikki tai hän ei ole kykenevä poliitikon kaltaiseen julkiseen virkaan.

 • "länsimaiset liberaalit arvot"

  “länsimaiset liberaalit arvot”

  Mitä ne ovat?

  Onko niissä monitulkintaisuutta?

 • Näkemys: An absurdity of democratic power

  An absurdity of democratic power:

  Strong man
  vs
  vote/ticket man

 • Liberaalien arvojen implisiittinen "paremmuus"?

  Miksi “liberaalit arvot” ovat arvokkaita? Onko se sinun mielipide vai muidenkin mielipide? Entä mihin “arvot” perustuvat?

 • Jos syrjii ja vastustaa syrjintää?

  Mitä on väittää olevansa liberaali, vastustaa syrjintää ja syrjiä samalla muita mielipiteitä?

  Tekopyhyyttä.

 • Mitä on syrjintä? Kuka syrjii ja ketä?

  Miksi hallitus ei voi syrjiä muita?

  “Käsky tai ohje voi olla esimerkiksi syrjintään liittyvä tai syrjinnän aikaansaamiseksi annettu opastus, toimintaohje tai velvoite. Edellytyksenä on, että ohjeen tai käskyn antajalla on toimivalta tai asema antaa ohjeen tai käskyn saajalle velvoittavia määräyksiä.”

 • Ihmisoikeus ja a priorismi

  Ihmisoikeus ja a priorismi:

  Esimerkki:

  “Human Rights Act means there must be no discrimination when applying the other protections in the Act, on any grounds.”

  Tämä on analyyttinen a priorinen väite, koska se ei perustu kokemukseen. Kokemus voisi huomauttaa, että “must not” ei aina päde. Siten “must not” ei ole empir. konsis. totta.

  Voisi muotoilla toisen väitteen:

  “Natural Rights means that there must be no anti-discrimination when applying the other rights in natural rights”

  Joka on aiemman väitteen “negaatio”.

  Kuitenkin koska “natural” on fysikalistinen eli fundamentaalimpi, niin tämä ei ole analyyttinen a priori vaan synteettinen, koska “natural right” esiintyy varmasti kokemuksessa.

 • Tekopyhyyspuolue

  Tarvitseeko hallitus Vihreitä?

  “Vihreät ei osallistu hallitukseen, joka suhtautuu kielteisesti…”

  PS: onko tuo liberaali kanta vai diskriminoiva?

  #tekopyhyyspuolue

 • Näkemys: demokratia on preferenssinen, ei yleinen

  Näkemys: demokratia on preferenssinen, ei yleinen

  Demokratia on fallaasi, jonka tarkoitus on kuunnella ihmisiä, joilla ei ole muissa järjestelyissä vaadittavaa kelpoisuutta.

 • Ulkonäkösyrjintä

  Onko ulkonäkösyrjintä väärin, jos se on biologinen, aistien ominaisuus?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Lookism

  “These findings indicate that lookism is an innate product of how the human visual system functions.[18]”

 • Sosiaalikonstruktionismi on inkonsistentti.

  Sosiaalikonstruktionismi on inkonsistentti.

  Väite A on “about yhtä oikein” kuin väite B. Mikäli konteksti on sosiaalikonstruktionismi ilman fysikaalista yhteyttä.

 • Mitä olet tehnyt? Mitä aiot tehdä?

  Mitä olet tehnyt asian eteen? Mitä aiot tehdä?

  “Tekopyhä on ihminen, joka jeesustelee, moralisoi muita tai latelee elämän neuvoja, joita ei kuitenkaan itse noudata.”

 • Fallibilismi in action

  Suomi on taantuman partaalla koronan takia – Kiinan talouden hiipuminen iskee kovemmin kuin koskaan aiemmin

  https://yle.fi/uutiset/3-11236873

 • Vihreät

  “Esimerkiksi hallituksen kritisointi johtaa pisteiden menetykseen.”

  Ai kuten Vihreissäkin?

 • Survival of the fittest

  “With savages, the weak in body or mind are soon eliminated; and those that survive commonly exhibit a vigorous state of health. We civilised men, on the other hand, do our utmost to check the process of elimination; we build asylums for the imbecile, the maimed, and the sick; we institute poor-laws; and our medical men exert their utmost skill to save the life of every one to the last moment. There is reason to believe that vaccination has preserved thousands, who from a weak constitution would formerly have succumbed to small-pox. Thus the weak members of civilised societies propagate their kind. No one who has attended to the breeding of domestic animals will doubt that this must be highly injurious to the race of man. It is surprising how soon a want of care, or care wrongly directed, leads to the degeneration of a domestic race; but excepting in the case of man himself, hardly any one is so ignorant as to allow his worst animals to breed.”

  -Darwin

 • Demokratia-bias

  Tarkkailkaa ilmaisua “me elämme demokratiassa” tai vastaava ja tulkitkaa, että liittyykö siihen bias:

  “koska demokratia on hyödyllinen minulle”

 • Näkemys: Demokratia heikkojen kusetuksena

  Illustraatio demokratian tai vast. normatiivisen järjestelyn ja luonnonvalinnan eroista:

  Luonnonlaki:

  Jos olet heikompi kuin minä, sinulla on vähemmän sananvaltaa.

  Demokratia:

  Meillä pitäisi olla saman verran sananvaltaa, riippumatta siitä, kuinka arvokkaita tai vahvoja olemme.

  =>

  demokratia kusettaa vahvoja.
  demokratia hyödyttää heikkoja.
  myös mahdollisesti:
  heikot eivät pärjää ilman demokratiaa, koska heillä ei ole riittäviä luonnonoikeuksia.

 • Hyödyttääkö demokratia kaikkia?

  Demokratia yritetään myydä kaikkia hyödyttävinä, onko se sitä, miksi?

 • Miten velvollisuudet syntyvät?

  Jos ei tarvitse olla tietynlainen, niin tarkoittaako tämä, että tietynlaisia voi velvoittaa kohtelemaan ei-tietynlaisia erilailla? Miksi?

  Miten velvollisuudet syntyvät? Ovatko ne makuasioita? Voiko niistä olla eri mieltä?

 • Miten voi olla egalitaristi, jos syrjii muita mielipiteitä?

  Puolueena väittää edistävänsä kaikkien ihmisten oikeuksia, silti syrjii omistaan eriäviä mielipiteitä.

  Logiikkasi?

  Vai tekopyhyys?

 • Yhdenvertaisuuden intersubjektivismi

  Oletko miettinyt, että kuinka tyhmältä idealta yhdenvertaisuus vaikuttaa, kun selvästi heikompi ihminen väittää olevansa “vertainen”?

  On olemassa vain jokin “osajoukko” yhdenvertaisuuksia, joiden perusteella syrjintä on ideologista ja siten kyseenalaisetettavaa tai “yhdenvertaista” (koska _pelkät näkemykset_ ovat about samanvertaisia). Sen sijaan psyk.-empir. demonstroitava eroavaisuus voi olla aktuaalista.

 • Ihmisnäkemysoikeus?

  Onko mahdollista, että “ihmisoikeus” käsitys itsessään luo sitä tukeville illuusion siitä, että “heillä on tietty oikeus”.

 • Syrjiikö ihmisoikeus niitä, joiden mielestä oikeudet eivät ole olemassa?

  Mitä jos Y on perustellusti sitä mieltä, että ihmisoikeudet eivät ole olemassa?

  Syrjiikö ihmisoikeuslaki silloin totuutta?

 • Kiusaajat oikeassaolejina epärationaalisissa yhteisöissä?

  Onko mahdollista, että joitain syrjitään, koska he ovat irrationaalisia?

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhteis%C3%B6llinen_kiusaaminen

  “Kiusaajan epäsosiaalisuus voi siis olla myös yhteisön tuote ja yhteisön epärationaalisuuden tuote.”

 • Kiusatuksi joutuu, kun yrittää esiintyä vahvempana?

  Kiusatuksi joutuu, kun yrittää esiintyä vahvempana?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Dominance_hierarchy

  “Rather than fighting each time they meet, relative rank is established between members of the same sex. Based on repetitive interactions a social order is created that is subject to change each time a dominant animal is challenged by a subordinate one.[1]”

 • Mielipide kyseenalaistetaan => Kiusaamista

  Heikko logiikka:

  -A väittää B:lle X
  -B kyseenalaistaa X
  -A syyttää B:tä kiusaamisesta

 • Oma mielipide oikein, muiden rikkomusta?

  Oma mielipide oikein, muiden rikkomusta?

 • Kritiikki: oma oikeus vai kaikkien oikeus

  Kritiikki:

  Seppälän ihmisoikeus saattaa sittenkin olla “oma oikeus”, mutta ei kaikkien oikeus.

 • Kritiikki: onko oikeuksien muokkaaminen toisten oikeuksien estämistä?

  Onko ihmisoikeusrikkomuksiin puuttuminen joidenkin muiden intressien estämistä?

 • Ehkä ihmisoikeuksien huonontumiseen on myös muita mahdollisia selityksiä

  “Kiinan Kommunistinen Puolue haluaa muokata maan väestön tarkasti puolueen muottiin sopiviksi kuuliaisiksi kansalaisiksi. Tämä on johtanut surkeaan ihmisoikeustilanteeseen.”

  No jaa. Minun tulkinnallani surkeaan ihmisoikeustilanteeseen johtaa myös esim. wannabe-poliitikot, ihmisoikeusretoriikka, valehtelu, … Syy: nämä syövät uskottavuutta intrinsiittiseen ihmisarvoon ja siihen, että kohtelisi muita vertaisina.

 • Kritisoi kommunisteja, kun omassa poppoossa on "piinkovia kommunisteja"?

  Kritisoi kommunistista puoluetta, mutta hänen puolueessaan on “piinkovia kommunisteja”.

  Logiikkasi?

 • Onko "tulee puuttua" liberaali kanta? Vai pakko?

  Onko “tulee puuttua” liberaali kanta? Vai pakko?

 • Onko rikkojien syrjintä yhdenvertaista?

  Onko rikkojien syrjintä yhdenvertaista?

 • Lähes kaikki on biasia(?)

  Miksi korvaat väitteen (esim.):

  ihmisoikeudet ovat epäkonsistentti sosiaalinen keksintö

  Sillä, että:

  ihmisoikeuksia pitää puolustaa

  Eikö tämä ole se sama bias, jota Viite ry väittää ei-hyväksyvänsä?

 • Kritiikki: Entä jos jotkut vihaavat joitain ihmisiä?

  Entä jos jotkut vihaavat joitain ihmisiä?

  Niin tällöin selityksesi on?

 • Eikö tämä ole biasoimista?

  Eikö tämä ole biasoimista?

  Viite ry sanoo, ettei se hyväksy lähteiden korvaamista itselle mielekkäillä?

  Eikö “ihmisoikeusrikkomus” ole sellainen? Joku muuhan voisi sanoa, että “ei ole mitään ‘ihmisoikeutta'”.

 • YK-tutkimus: Lähes kaikilla ihmisillä on naisia alistavia ajatusmalleja

  Hieman erilainen perspektiivi tähän “tasa-arvo” -mantraan:

  Vieläpä samalta instanssilta kuin joka edistää tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia.

  YK-tutkimus: Lähes kaikilla ihmisillä on naisia alistavia ajatusmalleja

  https://yle.fi/uutiset/3-11244436

 • Mielestäni Villen asemassa pitäisi olla kiitollinen siitä, että Ville on saanut pysyä jokseenkin turvassa.

  Kritiikki:

  Mielestäni Villen asemassa pitäisi olla kiitollinen siitä, että Ville on saanut pysyä jokseenkin turvassa.

  Koska Villen jutut eivät ehkä vakuuta kaikkia.

 • Conspiracy theory?

  “Väestön kontrolloinnissa auttaa kasvontunnistukseen kykenevä massiivinen valvontakameroiden verkosto. Mitä paremmaksi Kiina tulee toisinajattelijoiden tunnistamisessa ja automaattisessa hallinnassa, sitä pienempi on vaikuttavan vastarinnan tai vallankumouksen todennäköisyys, ja sitä enemmän Kiina aina uskaltaa rajoittaa kansalaistensa vapautta. Pisteiden jakelu voi muuttua yhä läpitunkevammaksi kaiken toiminnan osalta, ja matalien pisteiden seuraukset voivat muuttua yhä vakavammiksi. Järjestelmän monimutkaisuus mahdollistaa sen, että sitä voi kiristää pikku hiljaa, mikä vähentää spontaania vastarintaa”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theory

 • Kritiikki: wannabe-auktoriteetti

  Kritiikki: wannabe-auktoriteetti

  Kun X:llä ei ole varmuutta asiasta, niin tulisi käyttää modaaliverbejä, eikä käskyjä.

  Käskystä tulee kuva, että X haluaa esiintyä “tietäjänä”.

 • Kritiikki ei ole kiusaamista, eikä se ole kunnianloukkausta. Mikäli se siis perustuu toisen antaman valheellisen tiedon kritiikkiin tai paljastamiseen.

  Kritiikki ei ole kiusaamista, eikä se ole kunnianloukkausta. Mikäli se siis perustuu toisen antaman valheellisen tiedon kritiikkiin tai paljastamiseen.

 • Rajoittaako ihmisoikeuksiin puuttuminen "ihmisoikeusrikkojien" omatunnon- ja mielipiteenvapauden ilmentämistä?

  Rajoittaako ihmisoikeuksiin puuttuminen “ihmisoikeusrikkojien” omatunnon- ja mielipiteenvapauden ilmentämistä?

  Esim. vihapuheen tapauksessa.

 • Tokihan sinun pitää myöntää myös muiden mielipiteiden esittäminen?

  Tokihan sinun pitää myöntää myös muiden mielipiteiden esittäminen?

 • Tokihan tasapisteiden vaatiminen vaatisi myös sitä, että myöntää itse tasapisteet muille.

  Tokihan tasapisteiden vaatiminen vaatisi myös sitä, että myöntää itse tasapisteet muille.

 • Miten käänteisrasismi ei ole rasismia? Eli vähemmistön preferoiminen muiden kustannuksella?

  Voiko Ville Seppälä selittää, että miten käänteisrasismi ei ole rasismia? Eli vähemmistön preferoiminen muiden kustannuksella?

 • Toivottavasti kritiikki vaikuttaa haluusi rajoittaa muiden vapautta.

  “sitä pienempi on vaikuttavan vastarinnan tai vallankumouksen todennäköisyys, ja sitä enemmän Kiina aina uskaltaa rajoittaa kansalaistensa vapautta.”

  Sitten

  “Länsimaiden pitää nyt arvioida tilanne uudestaan ja käyttää vaikutusvaltaansa. Olemme merkittävä vientikohde Kiinan tuotteille, ja _voisimme ohjata sen kehitystä_ esimerkiksi kauppasanktioilla tai pitämällä ihmisoikeuskysymyksiä enemmän esillä. ”

  Toivottavasti kritiikki vaikuttaa haluusi rajoittaa muiden vapautta.

 • Edelleen on mahdollista, että annat teesisi jonkun muun ajettavaksi.

  Edelleen on mahdollista, että annat teesisi jonkun muun ajettavaksi.

 • Myös Vihreä epäloogisuus on monimutkaisuutta?

  “Järjestelmän monimutkaisuus mahdollistaa sen, että sitä voi kiristää pikku hiljaa, mikä vähentää spontaania vastarintaa”

  Myös Vihreä epäloogisuus on monimutkaisuutta?

 • Miten luotettava on argumentoija, joka ei vastaa esitettyyn kritiikkiin?

  Miten luotettava on argumentoija, joka ei vastaa esitettyyn kritiikkiin?

 • Olemme merkittävä vientikohde Kiinan tuotteille

  “Olemme merkittävä vientikohde Kiinan tuotteille, ja voisimme ohjata sen kehitystä esimerkiksi kauppasanktioilla tai pitämällä ihmisoikeuskysymyksiä enemmän esillä.”

  https://www.logicallyfallacious.com/logicalfallacies/Appeal-to-Common-Belief

  Ja minusta on mahdollista, että kiinan kauppa hoituu myös ilmankin ihmisoikeuskysymyksiä ja kauppasanktioita. Joten missä ovat riippuvuus-suhteet?

 • Onko mahdollista, että ihmisoikeuden "validiteetti" pyritään motivoimaan sitomalla se "helpommin myytäviin ilmiöihin"?

  Onko mahdollista, että ihmisoikeuden “validiteetti” pyritään motivoimaan sitomalla se “helpommin myytäviin ilmiöihin”?

  Eli sen sijaan, että esitettäisiin, mikä on ihmisoikeuden “reaalinen lopputulema”, niin esitetäänkin:

  jos ihmisoikeus realisoidaan, niin siitä seuraa taloudellista hyötyä (yms. kivaa)
  siksi ihmisoikeus on edellytys ja se tulee toteuttaa

 • Entä jos epätasa-arvoisten ihmisten kuuluisi omata epätasa-arvoiset edellytykset?

  Entä jos epätasa-arvoisten ihmisten kuuluisi omata epätasa-arvoiset edellytykset?

 • Miksi rasistien harjoittaman ideologian harjoittamisen kieltäminen ei ole viharikos?

  Miksi rasistien harjoittaman ideologian harjoittamisen kieltäminen ei ole viharikos?

 • Jos potkit muita, niin varmaan sinuakin potkitaan.

  Jos potkit muita, niin varmaan sinuakin potkitaan.

  Sosiaalipsykologia 101

 • Ole kiitollinen, että sinun tekemästä syrjinnästä ei raportoitu.

  Ole kiitollinen, että sinun tekemästä syrjinnästä ei raportoitu.

 • Tuu pätemään sitten ku voitat vaalit.

  Tuu pätemään sitten ku voitat vaalit.

 • Villen esityksellä minua kyllä alkaa viehättämään enemmän heikompien syrjintä.

  Villen esityksellä minua kyllä alkaa viehättämään enemmän heikompien syrjintä.

 • Kiihottaminen kansanryhmästä poispäin?

  Kiihottaminen kansanryhmästä poispäin?

 • Jos on ihmisoikeusrikkomuksia ja jos on vihapuhetta ja jos on muuta, niin ovatko nämä jotenkin automaattisesti vähemmän valideja käyttäytymismalleja?

  Jos on ihmisoikeusrikkomuksia ja jos on vihapuhetta ja jos on muuta, niin ovatko nämä jotenkin automaattisesti vähemmän valideja käyttäytymismalleja?

 • Jos ihmiset olisivat aidosti tasa-arvoisia, niin ehkä kritiikkiä ei tarvitsisi pyrkiä sensuroimaan.

  Jos ihmiset olisivat aidosti tasa-arvoisia, niin ehkä kritiikkiä ei tarvitsisi pyrkiä sensuroimaan.

 • Jos sinulla on "ihmisoikeusrikkomus" ja "ihmisoikeus" ja molemmat ovat sosiaalikonstruktioihin perustuvia, niin kumpikaan ei tällöin ole sen oikeampi.

  Jos sinulla on “ihmisoikeusrikkomus” ja “ihmisoikeus” ja molemmat ovat sosiaalikonstruktioihin perustuvia, niin kumpikaan ei tällöin ole sen oikeampi.

  Psykologinen evidenssi näyttäisi kuitenkin tukevan esim. viehättävien ihmisten parempaa kelpoisuutta?

 • Pyrkii sensuroimaan mielipiteitä, koska ei kestä niiden totuuskonteksteja?

  Pyrkii sensuroimaan mielipiteitä, koska ei kestä niiden totuuskonteksteja?

 • Jos X tarvitsee häirintäyhdyshenkilöä, niin onko X samanarvoinen niiden kanssa, jotka eivät tarvitse?

  Jos X tarvitsee häirintäyhdyshenkilöä, niin onko X samanarvoinen niiden kanssa, jotka eivät tarvitse?

 • Sovellus Suomesta

  Sovellus Suomesta:

  “Oli taustalla negatiiviset ennakkoluulot tai puhdas rasismi, suuri osa suomalaisista pitää syrjintää täysin hyväksyttävänä.”

  https://yle.fi/uutiset/3-11032186

  Eli tämä on enemmistödemokraattinen näkemys.

 • On mahdollista määritellä, että rikkomus on "epäsovelias biologia". Näin on myös tehty.

  On mahdollista määritellä, että rikkomus on “epäsovelias biologia”. Näin on myös tehty.

 • Onko "uiguuri" rasistinen käsite?

  Onko “uiguuri” rasistinen käsite?

 • Onko yhdenvertaisuus syrjintää, jos ei kannata sitä?

  Onko yhdenvertaisuus syrjintää, jos ei kannata sitä?

 • Miksi et hyväksy rasisteja? Mutta sinut pitäisi hyväksyä?

  Miksi et hyväksy rasisteja? Mutta sinut pitäisi hyväksyä?

 • Vain koska sinä et kestä joidenkin muiden ideoita, ei tee niistä invalideja.

  Vain koska sinä et kestä joidenkin muiden ideoita, ei tee niistä invalideja.

 • Niin, anti-rasistien ryhmää ei saa syrjiä, mutta rasisteja saa?

  Niin, anti-rasistien ryhmää ei saa syrjiä, mutta rasisteja saa?

 • Kritiikki:Tuolla naamalla?

  Kritiikki:Tuolla naamalla?

 • Kuuluuko ihmisoikeusrikkomuksiin myös mielenterveysongelman syrjiminen?

  Kuuluuko ihmisoikeusrikkomuksiin myös mielenterveysongelman syrjiminen?

  No miksi sitten teet sitä?

 • Onko ihmisoikeus_rikkomus_ rasismia?

  Onko ihmisoikeus_rikkomus_ rasismia?

 • Pseudopoliitikkoihin pitää puuttua nyt sillä puuttuminen käy kokoajan vaikeammaksi.

  Pseudopoliitikkoihin pitää puuttua nyt sillä puuttuminen käy kokoajan vaikeammaksi.

 • Ruma naama on rikos.

  Ruma naama on rikos.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*