Ville Seppälä

Ilmastobarometri: Suomalaiset valmiita kunnianhimoisempaan ilmastopolitiikkaan

 

Kommentoin tässä blogissa joitain eilen julkistetun ilmastobarometrin tuloksia. Tuloksiin voi tutustua tarkemmin täällä: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ilmastobarometri-2019-suomalaiset-haluavat-ilmastokriisin-ratkaisut-politiikan-ytimeen

 

Ensimmäisen kuvani vastausjakauma osoittaa, että suomalaiset ovat erittäin huolissaan ilmastonmuutoksesta. 77,54 prosenttia on joko täysin(43,29%) tai jokseenkin(34,25%) samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos voi aiheuttaa merkittäviä haittoja itselle tai seuraaville sukupolville yli 10 vuoden aikajänteellä.

Suurimmat uhkakuvat saattavat tulla Suomen ulkopuolella tapahtuvista asioista. Lämpötilanousun vaikutukset voivat tuhota eliöiden elinympäristöjä ja tehdä laajoja alueita väliaikaisesti tai pysyvästi viljelykelvottomiksi. Päiväntasaajaa lähellä olevat runsasväkiset maat tulevat kärsimään luultavasti eniten, sillä niissä lämpötilat ovat jo valmiiksi korkeita. Lämpötilan noustessa pakolaisuuden odotetaan nousevan huomattavasti yleisemmäksi kuin mihin toistaiseksi on totuttu.

Valtiot eivät ole valmiita pakolaisuuden kasvuun. Ilmastopakolaisuuden taakanjakoon liittyvät kiistat voivat lisätä oleellisesti kansainvälistä poliittista jännitettä, joka on jo nyt erittäin virittynyt. Laajat kansainväliset konfliktit voisivat nykyaikana olla tuhoisia koko ihmiskunnalle. Valtaosa suomalaisista yhtyy lukuisten tutkijoiden varoituksiin siitä, että ilmastonmuutos on merkittävä globaali uhka (esim: https://yle.fi/uutiset/3-10613472).

 

Toinen kuvani osoittaa, että suomalaiset ovat valmiita torjumaan ilmastonmuutoksen uhkaa kunnianhimoisella ilmastopolitiikalla. Nykyhallituksen toimia pidetään riittämättömänä. Suomalaiset ovat valmiita siihen, että Suomen ja muiden EU-maiden kilpailukyky voi kärsiä päästövähennystoimien vuoksi. EU-maiden päästöt ovat henkeä kohti mitattuna korkeat muuhun maailmaan verrattuna, joten meidän täytyykin vähentää niitä muita rivakammin, mahdollisesta kilpailuhaitasta riippumatta. Päästöjen vähentäminen myös valmistaa elinkeinorakennettamme tulevaisuuden vähäpäästöiseen maailmaan, mikä voi lopulta muodostua kilpailueduksi.

EU:n 2030-päästövähennystavoitteen kiristäminen saa kannatusta, ja se olisikin ensi-arvoisen tärkeää, sillä tavoite vaikuttaa konkreettisesti esimerkiksi päästökauppasektorilla jaettujen päästöoikeuksien määrään. Vuoden loppupuolella on Suomen puheenjohtajakausi Euroopan Unionissa. Istuva hallitus on silloin tärkeässä asemassa EU:n ilmastopolitiikan esille nostamisessa.

 

Ei-päästökauppasektorilla Suomi on itse päävastuussa päästövähennyksistä, ja niiden toteuttamisessa verotus on usein tehokkain keino. Kolmas kuvani osoittaa, että suomalaiset antavat tukensa nykyistä vahvemmalle vero-ohjaukselle päästöjen hillitsemiseksi. Mielestäni on tärkeää, että päästöveroista syntyvän verokertymän myötä ohjattaisiin lisätulonsiirtoja heille, joiden elämää päästövähennysten kustannukset rasittavat kaikista eniten.

Yksittäisen verojen nimeäminen usein hillitsee veronkorotustahtoa, mutta suomalaiset ovat useammin samaa mieltä kuin eri mieltä siitä, että liikenteen ja ruuan päästöjä pitäisi verottaa nykyistä enemmän. Poliitikot voisivat ottaa mallia kansalaisten kunnianhimosta ja valmiudesta päästövähennyksiin – esimerkiksi Ylen edellisessä puheenjohtajatentissä vain Pekka Haavisto oli valmis nostamaan liikenteen fossiilisten polttoaineiden verotusta.

Kommentit

 • protip

  Ei ole olemassa konsistenttia ryhmää nimeltä “suomalaiset”.

 • Taloustiede on arkijärkeä, taloustiede ei ole tiede

  Protip:

  https://netn.fi/artikkeli/taloustiede-ja-arjen-jarki

  1) 95 % taloustieteestä on arkijärkeä,
  2) taloustiede ei ole tiede,
  3) taloustiede on politiikkaa,
  4) älä koskaan luota taloustieteilijään ja
  5) talous(tiede) on liian tärkeää jätettäväksi asiantuntijoille.

  Asiantuntijuutesi rakentuu siten minkä varaan?

  Relevant concepts:

  pseudointellektualismi

 • ArgumentumAdPopulum

  Enemmistön mielipide ei ole tae oikeellisuudesta. Tämä on tunnettu demokratian ongelma.

  kts. Argumentum Ad Populum

 • Wannabe-Älykkyys

  “mutta suomalaiset ovat useammin samaa mieltä kuin eri mieltä siitä”

  Mistä voi tietää, että on “useammin samaa mieltä”? Tuon totuus riippuu tulevaisuuden observaatioista. Tuo tarkoittaa “jos otamme tulevaisuudessa sampleja, niin ne näyttävät edelleen ‘enemmän samaa mieltä'”. Mutta tätä ei ole todistettu.

  Mitä tarkoittaa “kilpailukyky”? Miksi se on tärkeää?

  “Mielestäni on tärkeää, että päästöveroista syntyvän verokertymän myötä ohjattaisiin lisätulonsiirtoja heille, joiden elämää päästövähennysten kustannukset rasittavat kaikista eniten.”

  Ohjattaisiin? Mikset sano suoraan, että “varastetaan”?

 • Lisää biaseja

  Kts. expert bias, subjective bias.

  Expert bias:

  Kun henkilö, joka pitää itseään asiantuntijana, myös väittää esitystään “oikeaksi”, vaikka asian “totuus” ei olisi mitenkään triviaali. Tällöin asiantuntija yrittää edelleen oikeuttaa näkemyksen oikeana, “koska hän on asiantuntija”, vaikka evidenssi ei olisi konklusiivinen.

  Subjective bias:

  Kun oma mielipide pidetään “parempana” kuin muiden mielipide, vaikka mittana pitäisi olla “evidenssi”. Jos evidenssi ei ole konklusiivinen, niin kenenkään mielipide ei välttämättä ole “sen parempi”.

 • Evidenssi uupuu

  “päästövähennyksistä, ja niiden toteuttamisessa verotus on usein tehokkain keino”

  Missä tämän todistus on?

 • Retoriikkaa

  “Suomalaiset” on sekä auktoriteettiin vetoaminen, että ad populum.

  Syy: ilmaisun tarkoitus on oikeuttaa näkemys oikeana, “koska suomalaiset” tai koska “enemmistö suomalaisista”. Tämä ei tarkoita välttämättä, että näkemys olisi totta.

 • AppealToAuthority

  “Kysytäänkö [arvovaltainen elin] lupa”

  Tämä ei ole argumentti argumentin oikeellisuudesta, vaan auktoriteettiin vetoaminen.

 • Autoritarismi, Institutionalismi

  Tukee demokratiaa ja institutionalismia, koska ei pärjää itsenäisesti?

 • Pseudotiedepuolue

  On niitä muitakin barometrejä:

  “Opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Arno Kotro on kiinnittänyt huomiota ilmiöön, jossa monella mittarilla erinomainen Suomen peruskoulutusjärjestelmä tuottaa paljon näennäistieteisiin uskovia ihmisiä.”

  Olennainen kohta:
  “Esimerkiksi Tiedebarometrin mukaan joka kolmas suomalainen ei allekirjoita evoluutioteoriaa ja joka neljäs katsoo että homeopatia on käypä tapa hoitaa sairauksia. Selitykseksi Kotro esittää, että koulu onnistuu kyllä tiedon välittämisessä mutta tieteellinen ajattelu ja tieteenteon prosessi jäävät vieraiksi. Tosiasiat eivät kasvata maailmankatsomuksellista vastustuskykyä huuhaata kohtaan, jos ymmärtämättä jää se menetelmä, jolla niihin on päädytty.[28]”

  https://fi.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4enn%C3%A4istiede#Pseudotiede_ja_yhteiskunta

 • Sinun vihapuheesi ei ole kaikkien vihapuhe

  “Sananvapauden piiriin eivät kuulu ainoastaan sellaiset tiedot tai mielipiteet, jotka otetaan vastaan mielellään tai joita pidetään harmittomina tai yhdentekevinä, vaan myös sellaiset, jotka koetaan esimerkiksi järkyttävinä, häiritsevinä tai epämiellyttävinä.”

  https://www.poliisi.fi/vihapuhe

 • Pseudotiedepuolue

  “Pseudotiede ja yhteiskunta
  Sekä skeptikot että Bright-liikkeen huomattavimmat edustajat, kuten Richard Dawkins, Mario Bunge, Carl Sagan ja James Randi, pitävät kaikkia näennäistieteen muotoja haitallisina riippumatta siitä, aiheuttavatko ne kannattajilleen välitöntä haittaa. Heidän mukaansa näennäistieteen harjoittaminen johtuu yleensä monenlaisista syistä – joko lapsellisesta tai alkeellisesta tiedekäsityksestä tai pahimmillaan petoksesta, jolla tavoitellaan taloudellista tai poliittista hyötyä.”

  https://fi.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4enn%C3%A4istiede#Pseudotiede_ja_yhteiskunta

 • Auktoriteettiiuden ja kelpoisuuden korrelaatio?

  Menikö vaalit siten kuin puheenjohtajalta sopii odottaa?

  (tämä ei ole vitsi, vaan ihan validi kysymys siitä, että miten “asema” ansaitaan)

 • Argumentin kumoaminen ei ole kiusaamista

  Valittaa kiusaamisesta, kun hänen argumenttinsa kumoaa.

  kts. tieteen peruskäsite: fallibilismi

 • Pseudotiedepuolue

  Väittää tieteenfilosofisia tekstejä “sekaviksi”, eikä pyydä selventämistä, esiintyy tiedepuolueena.

 • Oletus ei ole demonstraatio

  Oletus ei ole demonstraatio.

 • Onko taloustiede tiede?

  Näkemys:

  and they try to impress you because they know damn well that economics is not a science, but they’re trying to fool us into thinking it’s a real science. It’s not.

  https://imgur.com/eBqZUjw

 • Onko verotuksen ja ihmisten käyttäytymisen välillä välttämättä yhteys?

  Lisäksi voisi/tulisi “todistaa”, että veroilla ja ihmisten käyttäytymisellä on väitettyä yhteyttä. Koska voidaan omata myös seuraava näkemys, jota on historiallisesti ainakin osin demonstroitu:

  -hinta ei välttämättä muuta joidenkin ihmisten kulutuskäyttäytymistä, esim. korkea alkoholivero ei vähennä alkoholinkulutusta, vaan esim. lisää Viron viinarallia / vast. pimeitä markkinoita, joista alkoholia saa halvalla, tai esim. “ne jotka juovat, juovat silti”.

  Eli johtaako ilmastoverotus siihen, että kulutus todella vähenee? Ja väheneekö se kaikilla vai vain “tietyissä luokissa”?

  Voi myös spekuloida, onko verotuksella “piilotavoitteita”, kuten se, että siivutetaan veroista jotain tukia eli jaetaan rahaa joillekin ihmisille “varastamalla” se “näennäisyleishyödyllisillä” veroilla. Kts. “taxation as theft”.

 • Pseudo-yleinen, tässä evidenssitön väite

  “Valtiot eivät ole valmiita pakolaisuuden kasvuun.”

  Kenen mielestä?

  Pseudo-yleinen, tässä evidenssitön väite.

 • Auktoriteettimielipide vs oma mielipide

  Jos tilastot sanovat jotain, niin mihin tarvitaan “paapojapäättäjää” päättämään tilastojen yli? Eikö tilastot riitä? Pitääkö jonkun vielä “olla jotain mieltä niistä”?

  Miksi emme voi olla sitä mieltä, mitä olemme?

  appeal to authority

 • Mistä tiedämme, että ennuste johtaa ennustettuun?

  “Mielestäni on tärkeää, että päästöveroista syntyvän verokertymän myötä ohjattaisiin lisätulonsiirtoja heille, joiden elämää päästövähennysten kustannukset rasittavat kaikista eniten.”

  Mistä tiedämme, että tuo johtaa halutunlaisiin seuraamuksiin?

  Vastaesimerkki:

  While Poverty in Africa Has Declined, Number of Poor Has Increased

  https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/poverty-rising-africa-poverty-report

 • Miten talous"tiede" edistää tätä tavoitetta?

  Miten talous”tiede” edistää tätä tavoitetta?

 • Mihin oletus ihmisoikeudesta perustuu?

  Esiintyykö oletus ihmisoikeuksista ilman valtiota. Jos ei, niin mihin se perustuu?

 • Onko "rasitus" subjektiivinen?

  “Mielestäni on tärkeää, että päästöveroista syntyvän verokertymän myötä ohjattaisiin lisätulonsiirtoja heille, joiden elämää päästövähennysten kustannukset rasittavat kaikista eniten.”

  Mistä tiedetään, ketä kustannukset rasittavat eniten?

  Onko mahdollista, että päästövähennykset rasittavat myös esim. superrikkaita, jotka tykkäävät halvasta öljystä? Siten, että tämä verotus johtaa öljyn hinnan nousuun.

 • Kritiikki: Onko "suomalaiset" rasistinen käsite?

  Kritiikki: Onko “suomalaiset” rasistinen käsite?

  No miksi sitten käytät sitä?

 • Onko mahdollista, että lisätulonsiirtojen ohjaaminen haittaa joidenkin muiden elämää?

  “Mielestäni on tärkeää, että päästöveroista syntyvän verokertymän myötä ohjattaisiin lisätulonsiirtoja heille, joiden elämää päästövähennysten kustannukset rasittavat kaikista eniten.”

  Onko mahdollista, että lisätulonsiirtojen ohjaaminen haittaa joidenkin muiden elämää? Eli että tällä on muitakin vaikutuksia?

 • Jos tarkoitus on vain kerätä kolehtia, niin ehkä sen voi tehdä muutenkin kuin sitomalla sen muihin ilmiöihin

  Jos tarkoitus on vain kerätä kolehtia, niin ehkä sen voi tehdä muutenkin kuin sitomalla sen muihin ilmiöihin ja käyttämällä niiden appeal to emotionia eli sitä, että “ilmastonmuutos herättää tunteita, siksi sillä voi motivoida jotain muuta”.

 • Verotus varastamisena

  “Mielestäni on tärkeää, että päästöveroista syntyvän verokertymän myötä ohjattaisiin lisätulonsiirtoja heille, joiden elämää päästövähennysten kustannukset rasittavat kaikista eniten.”

  Onko tämä varastamista? Eli että otetaan muilta rahaa kysymättä, haluavatko he antaa sitä?

  #taxationastheft
  #verotusvarastamisena

 • Verotus on tehokkain, koska se tuottaa eniten verotuloja?

  Onko mahdollista, että

  “päästövähennyksistä, ja niiden toteuttamisessa verotus on usein tehokkain keino”

  on yhteydessä

  “enemmän veroja tarkoittaa enemmän tukia” -haluun

  #pseudotiedepuolue
  #kritiikki
  #confirmationbias
  #subjectivevalidation

  Tiedepuolue, joka väittää olevansa biasoimaton, suhtautuvansa biasointiin ei-hyväksyvästi yms. sisältää jäseniä, joilla on piilotettuja biaseja eli arkisemmin “psykologista manipulointia”.

 • Voitko todistaa, että miten vero-ohjaus johtaa haluttuihin lopputulemiin?

  Voitko todistaa, että miten vero-ohjaus johtaa haluttuihin lopputulemiin?

 • Jos useammat osaavat lukea dataa, niin miksi tarvitsisimme tietyn henkilön näkemystä siitä?

  Jos useammat osaavat lukea dataa, niin miksi tarvitsisimme tietyn henkilön näkemystä siitä?

 • Kyllä niitä tuloksia osaa muutkin ajaa.

  Kyllä niitä tuloksia osaa muutkin ajaa.

 • Onko tämä rasismia?

  “Mielestäni on tärkeää, että päästöveroista syntyvän verokertymän myötä ohjattaisiin lisätulonsiirtoja heille, joiden elämää päästövähennysten kustannukset rasittavat kaikista eniten.”

  Onko tämä rasismia?

  Että biologiset erot oikeuttavat epätasa-arvoisen kohtelun?

 • Voitko todistaa, että intentiosi tukea verotusta ei ole oikeuttaa muiden rahojen varastamista?

  Voitko todistaa, että intentiosi tukea verotusta ei ole oikeuttaa muiden rahojen varastamista?

 • Ei tainnut Villen kunnianhimo riittää.

  Ei tainnut Villen kunnianhimo riittää.

 • Onko muiden rahojen varastaminen "moraalisesti oikeampaa" kuin biologisesti huonompien syrjintä?

  Onko muiden rahojen varastaminen “moraalisesti oikeampaa” kuin biologisesti huonompien syrjintä?

 • Olisi mahdollista tehdä niinkin, että annat teesisi muille ajettavaksi.

  Olisi mahdollista tehdä niinkin, että annat teesisi muille ajettavaksi.

 • Mitä muita kuin verotus voisi toimia ilmastonmuutokseen?

  Mitä muita kuin verotus voisi toimia ilmastonmuutokseen?

 • Miksi vain jotkin optiot hyväksytään?

  Miksi optioksi ei kelpaisi:

  -karsimalla väestöä vähemmän tarpeellisista kuluttajista

 • Voitko vielä perustella, että miksi joillain on oikeus varastaa muilta rahoja?

  Voitko vielä perustella, että miksi joillain on oikeus varastaa muilta rahoja?

 • Jos demokratiaa tuottaa manipuloimalla tietoa, niin tehokkaasti ehkä kaivaa ojan demokratialle itselleen.

  Jos demokratiaa tuottaa manipuloimalla tietoa, niin tehokkaasti ehkä kaivaa ojan demokratialle itselleen.

 • "ylimääräisen lapsen "hiiliperintö" ja kasvihuonekaasupäästöjen vaikutus on lähes kertaa tärkeämpi asia hiilijalanjäljen kannalta kuin esimerkiksi kierrättäminen tai energiatehokkaiden laitteiden käyttö"

  https://www.tiede.fi/keskustelu/40508/ketju/kaikkien_aikojen_ekoteko_ala_lisaanny?fbclid=IwAR3xBuKxoKMcl_6yz06kEERcFZbFXLnHct7bD2_IauhbNVc-NC57mWFUZwM

  “Oregonilaisessa yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ylimääräisen lapsen “hiiliperintö” ja kasvihuonekaasupäästöjen vaikutus on lähes 20 kertaa tärkeämpi asia hiilijalanjäljen kannalta kuin esimerkiksi kierrättäminen tai energiatehokkaiden laitteiden käyttö.”

  => voi olla, että paras säästö saavutettaisiin, jos joidenkin ihmisten ei annettaisi elää.

 • Kritiikki: No sinä et sinne päässyt kuitenkaan johtamaan.

  Kritiikki: No sinä et sinne päässyt kuitenkaan johtamaan.

 • Tule pätemään sitten, kun voitat vaalit?

  Tule pätemään sitten, kun voitat vaalit?

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*