Ville Seppälä

Ihmiskunnan tulevaisuus on loistava – ja siksi sitä täytyy nyt varjella

Ihmiskunnan hyvä kehitys

Maailma on muuttunut koko ajan paremmaksi usealla mittarilla, ja monen hyvän trendin voikin olettaa jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen. Seuraavassa kuvia mainiolta www.ourworldindata.org -sivustolta.

 

Ensimmäinen kuva näyttää, kuinka viimeisen kahdensadan vuoden aikana esimerkiksi perustason koulutus(basic education), lukutaito(literacy), demokratia(democracy) ja rokotusten saaminen(vaccination) ovat yleistyneet, siinä missä äärimmäinen köyhyys(extreme poverty) ja lapsikuolleisuus(child mortality) ovat käyneet harvinaisemmiksi.

 

Toinen kuva osoittaa maailman väestön tulokehityksen dollaria päivässä -asteikolla kolmena eri ajanjaksona. Maailman taloudellisessa kehityksessä tapahtuu niin kutsuttua konvergenssiä – köyhät maat ottavat jatkuvasti rikkaimpia maita kiinni tulotasossa muun muassa palkkakilpailukykyetunsa ansiosta. Samalla rikkaatkin maat ovat toki myös jatkaneet vaurastumistaan.

 

 

Moni on yhä huolissaan niin sanotusta väestöräjähdyksestä. Pelätään, että väestö jatkaa kasvamistaan ja maapallon resurssit eivät riitä. Väestönkasvun nopeus on kuitenkin koko ajan hidastunut, ja YK:n väestöennusteen perusteella väestönkasvu tulee pysähtymään joskus vuoden 2100 jälkeen. Syntyvyys, ja sitä mukaa väestönkasvu, on voimakkainta matalan tulotason maissa. Yllä kuvattu tulojen konvergenssi hillitsee väestönkasvua. Ekologisen jalanjälkemme tulee toki pienentyä huomattavasti, mutta kestävä kehitys on täysin mahdollista saavuttaa ennustetuilla väestötasoilla.

 

Ihmiskunnan hyvän kehityksen taustalla on ollut etenkin tieteen ja teknologian edistys, joka on vaikuttanut elämäämme kokonaisvaltaisesti, ja jonka oletetaan yhä jatkuvan. IT-alan viime vuosikymmenten harppausten jälkeen nyt ennustetaan suuria innovaatioita muun muassa bioteknologia-alalle. Ihmiskunta on myös ottamassa suuria askeleita avaruuden valloituksessa – miehitettyjä Mars-lentoja suunnitellaan jo lähivuosikymmenille.

 

 

Kehityksen varjelu on äärimmäisen tärkeää

 

Rauhan ylläpitäminen on paras tae hyvän kehityksen jatkumiselle. Edellisen suursodan päättymisestä on aikaa jo 74 vuotta. Muun muassa maiden välisen kaupankäynnin ja muun keskinäisriippuvuuden kasvu on tehnyt sodat yhä haitallisemmiseksi. Kaupankäynnin ja esimerkiksi teollisuuden ja maatalouden tehostumisen myötä meidän ei myöskään enää tarvitse käydä kiivasta taistelua joillain alueilla sijaitsevista resursseista tai maasta.  

 

Suursodat on osaltaan estänyt myös yleinen tieto siitä, että asearsenaaliemme tuhovoiman kasvun myötä isojen toimijoiden täysimittainen yhteenotto uhkaisi koko nykyistä kehittynyttä sivilisaatiota. Meidän tulee toimia aktiivisesti sen eteen, että ydinaseiden ja muiden joukkotuhoaseiden määrää rajoitettaisiin. Tämä on poliittisesti vaikea tehtävä. On tärkeää välttää isoja kansainvälisiä konflikteja. Suursodan uhka ei ole pieni. Tutkijoiden vuodesta 1947 ylläpitämä kuvaannollinen “Tuomiopäivän kello” esittää ydinsodan tai muun ihmiskuntaa kohtaavan tuhon läheisyyttä (https://en.wikipedia.org/wiki/Doomsday_Clock). Kello on nyt lähempänä “keskiyötä” kuin koskaan sitten kylmän sodan uhkaavimpien vuosien.

 

Tuomiopäivän kelloa ylläpitävien tutkijoiden – ja monien muidenkin asiantuntijoiden – mukaan ilmastonmuutos on yksi suurimmista uhkista ihmiskunnalle (https://yle.fi/uutiset/3-10613472). Ilmastonmuutoksen seuraukset voivat heikentää yhteiskuntajärjestystä ja siten aiheuttaa tai voimistaa konflikteja.

 

Ihmiskunta etenee kohti yhä suurempaa kukoistusta, ja jokainen sukupolvi voi edellistä paremmin. Mitä parempi tulevaisuutemme on, sitä enemmän meillä on menetettävää, ja sitä suuremmalla syyllä meidän tulee tehdä kaikkemme tulevaisuuden varjelemiseksi. Tulevat sukupolvet tulevat kiittämään meitä nyt tehtävistä pienistäkin uhrauksista esimerkiksi ilmastonmuutoksen pysäyttämisen ja kestävän kehityksen hyväksi.

Kommentit (865 kpl)

 • Tekopyhä on henkilö, joka tekee oletuksia muiden puolesta.

  Tekopyhä on henkilö, joka tekee oletuksia muiden puolesta.

 • Ehkä sinun kannattaisi saavuttaa korkeahko äänimäärä, ennenkuin määrittelet muille.

  Ehkä sinun kannattaisi saavuttaa korkeahko äänimäärä, ennenkuin määrittelet muille.

 • Väitettä "minä olen puheenjohtaja" tulisi testata sillä, että onko se suhteessa saavutettuun äänimäärään vai ei.

  Väitettä

  ”minä olen puheenjohtaja”

  tulisi testata sillä, että

  onko se suhteessa saavutettuun äänimäärään vai ei.

 • Syrjintää on se, että X voi asettua ehdolle, mutta Y ei. Tai, että X voi olla puheenjohtaja, mutta Y ei.

  Syrjintää on se, että X voi asettua ehdolle, mutta Y ei.

  Tai, että X voi olla puheenjohtaja, mutta Y ei.

 • Biasoitunutta on myös syrjiä mielentilan perusteella.

  Biasoitunutta on myös syrjiä mielentilan perusteella.

  Kts. Kaksinaismoraali

 • Tasa-arvo on kivaa, kun se kohdistuu itseen.

  Tasa-arvo on kivaa, kun se kohdistuu itseen.

 • Myös tasa-arvo on bias.

  Myös tasa-arvo on bias.

 • Tasa-arvo on rikos

  Tasa-arvo on rikos:

  -törkeä kunnianloukkaus
  -petos

  Lista on pitkä.

 • Tekopyhä on henkilö, joka yrittää väittää, että hänen mielipiteensä olisi myös muiden mielipide.

  Tekopyhä on henkilö, joka yrittää väittää, että hänen mielipiteensä olisi myös muiden mielipide.

 • Idea anti-rasismista ei ole samaa tyyppiä kuin sen sosiofysikalistinen ilmiö.

  Idea anti-rasismista ei ole samaa tyyppiä kuin sen sosiofysikalistinen ilmiö.

 • Estää parempien ehdokkaiden ehdokkuuden. No alibi.

  Estää parempien ehdokkaiden ehdokkuuden.

  No alibi.

 • Vinkki: Poliittinen kokemus sisältää naamakertoimen.

  Vinkki: Poliittinen kokemus sisältää naamakertoimen.

 • Emo-viitteen tms. näkemys ei muuta evidenssiä.

  Emo-viitteen tms. näkemys ei muuta evidenssiä.

 • Ihmiskunnan homogenisointi on rasismin muoto.

  Ihmiskunnan homogenisointi on rasismin muoto.

  Koska se denialisoi biologiset erot. Ts. se väittää, että aliarvoisemmat ja yliarvoisemmat ovat eriarvoisia kuin heidän nat. biol. olemuksensa (koska samanarvoisia). Eli rasismia.

 • Anti-rasismi on myös bias.

  Anti-rasismi on myös bias.

 • Tasa-arvo on kivaa, kun muut velvoitetaan noudattamaan sitä, mutta itse sitä ei tarvitse noudattaa.

  Tasa-arvo on kivaa, kun muut velvoitetaan noudattamaan sitä, mutta itse sitä ei tarvitse noudattaa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*