Ville Seppälä

Ihmiskunnan tulevaisuus on loistava – ja siksi sitä täytyy nyt varjella

Ihmiskunnan hyvä kehitys

Maailma on muuttunut koko ajan paremmaksi usealla mittarilla, ja monen hyvän trendin voikin olettaa jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen. Seuraavassa kuvia mainiolta www.ourworldindata.org -sivustolta.

 

Ensimmäinen kuva näyttää, kuinka viimeisen kahdensadan vuoden aikana esimerkiksi perustason koulutus(basic education), lukutaito(literacy), demokratia(democracy) ja rokotusten saaminen(vaccination) ovat yleistyneet, siinä missä äärimmäinen köyhyys(extreme poverty) ja lapsikuolleisuus(child mortality) ovat käyneet harvinaisemmiksi.

 

Toinen kuva osoittaa maailman väestön tulokehityksen dollaria päivässä -asteikolla kolmena eri ajanjaksona. Maailman taloudellisessa kehityksessä tapahtuu niin kutsuttua konvergenssiä – köyhät maat ottavat jatkuvasti rikkaimpia maita kiinni tulotasossa muun muassa palkkakilpailukykyetunsa ansiosta. Samalla rikkaatkin maat ovat toki myös jatkaneet vaurastumistaan.

 

 

Moni on yhä huolissaan niin sanotusta väestöräjähdyksestä. Pelätään, että väestö jatkaa kasvamistaan ja maapallon resurssit eivät riitä. Väestönkasvun nopeus on kuitenkin koko ajan hidastunut, ja YK:n väestöennusteen perusteella väestönkasvu tulee pysähtymään joskus vuoden 2100 jälkeen. Syntyvyys, ja sitä mukaa väestönkasvu, on voimakkainta matalan tulotason maissa. Yllä kuvattu tulojen konvergenssi hillitsee väestönkasvua. Ekologisen jalanjälkemme tulee toki pienentyä huomattavasti, mutta kestävä kehitys on täysin mahdollista saavuttaa ennustetuilla väestötasoilla.

 

Ihmiskunnan hyvän kehityksen taustalla on ollut etenkin tieteen ja teknologian edistys, joka on vaikuttanut elämäämme kokonaisvaltaisesti, ja jonka oletetaan yhä jatkuvan. IT-alan viime vuosikymmenten harppausten jälkeen nyt ennustetaan suuria innovaatioita muun muassa bioteknologia-alalle. Ihmiskunta on myös ottamassa suuria askeleita avaruuden valloituksessa – miehitettyjä Mars-lentoja suunnitellaan jo lähivuosikymmenille.

 

 

Kehityksen varjelu on äärimmäisen tärkeää

 

Rauhan ylläpitäminen on paras tae hyvän kehityksen jatkumiselle. Edellisen suursodan päättymisestä on aikaa jo 74 vuotta. Muun muassa maiden välisen kaupankäynnin ja muun keskinäisriippuvuuden kasvu on tehnyt sodat yhä haitallisemmiseksi. Kaupankäynnin ja esimerkiksi teollisuuden ja maatalouden tehostumisen myötä meidän ei myöskään enää tarvitse käydä kiivasta taistelua joillain alueilla sijaitsevista resursseista tai maasta.  

 

Suursodat on osaltaan estänyt myös yleinen tieto siitä, että asearsenaaliemme tuhovoiman kasvun myötä isojen toimijoiden täysimittainen yhteenotto uhkaisi koko nykyistä kehittynyttä sivilisaatiota. Meidän tulee toimia aktiivisesti sen eteen, että ydinaseiden ja muiden joukkotuhoaseiden määrää rajoitettaisiin. Tämä on poliittisesti vaikea tehtävä. On tärkeää välttää isoja kansainvälisiä konflikteja. Suursodan uhka ei ole pieni. Tutkijoiden vuodesta 1947 ylläpitämä kuvaannollinen “Tuomiopäivän kello” esittää ydinsodan tai muun ihmiskuntaa kohtaavan tuhon läheisyyttä (https://en.wikipedia.org/wiki/Doomsday_Clock). Kello on nyt lähempänä “keskiyötä” kuin koskaan sitten kylmän sodan uhkaavimpien vuosien.

 

Tuomiopäivän kelloa ylläpitävien tutkijoiden – ja monien muidenkin asiantuntijoiden – mukaan ilmastonmuutos on yksi suurimmista uhkista ihmiskunnalle (https://yle.fi/uutiset/3-10613472). Ilmastonmuutoksen seuraukset voivat heikentää yhteiskuntajärjestystä ja siten aiheuttaa tai voimistaa konflikteja.

 

Ihmiskunta etenee kohti yhä suurempaa kukoistusta, ja jokainen sukupolvi voi edellistä paremmin. Mitä parempi tulevaisuutemme on, sitä enemmän meillä on menetettävää, ja sitä suuremmalla syyllä meidän tulee tehdä kaikkemme tulevaisuuden varjelemiseksi. Tulevat sukupolvet tulevat kiittämään meitä nyt tehtävistä pienistäkin uhrauksista esimerkiksi ilmastonmuutoksen pysäyttämisen ja kestävän kehityksen hyväksi.

Kommentit (865 kpl)

 • Ihmisoikeus on keinotekoinen väite yrittää motivoida non-fundamentaaleja fundamentaaleina.

  Ihmisoikeus on keinotekoinen väite yrittää motivoida non-fundamentaaleja fundamentaaleina.

 • Tulemme muistuttamaan sinua sinun ansiostasi, niin kauan, kun puheenjohtajana on joku muu kuin se, jolla on korkein äänimäärä.

  Tulemme muistuttamaan sinua sinun ansiostasi, niin kauan, kun puheenjohtajana on joku muu kuin se, jolla on korkein äänimäärä.

 • Anti-rasismi ei poista psykobiologisia aistimuksia.

  Anti-rasismi ei poista psykobiologisia aistimuksia.

 • Aistimus rumista ihmisistä ei muutu poistamalla niihin viittaavat käsitteet.

  Aistimus rumista ihmisistä ei muutu poistamalla niihin viittaavat käsitteet.

 • Anti-kiusaaminen tarkoittaa joidenkin biologian muotojen kieltämistä.

  Anti-kiusaaminen tarkoittaa joidenkin biologian muotojen kieltämistä.

  Siten se on rasismia.

 • Tekopyhä on henkilö, joka myöntää itselleen oikeuksia asettua ehdolle, mutta ei muille.

  Tekopyhä on henkilö, joka myöntää itselleen oikeuksia asettua ehdolle, mutta ei muille.

 • No voititko vaaleissa?

  No voititko vaaleissa?

 • Some disabilities look like this, some like

  Some disabilities look like this:

  [physical deformation]

  Some look like this:

  [mental disability]

 • Tekopyhä on henkilö, joka ei myönnä, että koprolalia on oikea psykiatrinen konditio.

  Tekopyhä on henkilö, joka ei myönnä, että koprolalia on oikea psykiatrinen konditio.

 • Liberals love free speech.....until you disagree with them.

  Liberals love free speech…..until you disagree with them.

 • Kiusatuksi joutuu, kun ei ymmärrä itseään parempia ehdokkaita.

  Kiusatuksi joutuu, kun ei ymmärrä itseään parempia ehdokkaita.

 • Väitteesi kaatuu myös esim. siihen, että eri kansakuntien psykologiat eivät ole samanlaisia.

  Väitteesi kaatuu myös esim. siihen, että eri kansakuntien psykologiat eivät ole samanlaisia.

 • Hyödyllisempi on ehdokas, joka pääsee eduskuntaan kuin sellainen, joka ei pääse.

  Hyödyllisempi on ehdokas, joka pääsee eduskuntaan kuin sellainen, joka ei pääse.

 • Anti-rasistiseen puolueeseen tuskin kuuluu henkilöitä, jotka syrjivät psykiatrisen biologian perusteella, eikö?

  Anti-rasistiseen puolueeseen tuskin kuuluu henkilöitä, jotka syrjivät psykiatrisen biologian perusteella, eikö?

 • Jokaisella on oikeus olla sellainen kuin on, kunhan ei häiritse muita.

  Jokaisella on oikeus olla sellainen kuin on, kunhan ei häiritse muita.

 • Tekopyhä on henkilö, jonka konseptio biologisista eroista rajoittuu joihinkin muotoihin, mutta ei kaikkiin.

  Tekopyhä on henkilö, jonka konseptio biologisista eroista rajoittuu joihinkin muotoihin, mutta ei kaikkiin.

 • Puolueesta erottaminen on ulkopuolelle jättämistä.

  Puolueesta erottaminen on ulkopuolelle jättämistä.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*