Ville Seppälä

Ihmiskunnan tulevaisuus on loistava – ja siksi sitä täytyy nyt varjella

Ihmiskunnan hyvä kehitys

Maailma on muuttunut koko ajan paremmaksi usealla mittarilla, ja monen hyvän trendin voikin olettaa jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen. Seuraavassa kuvia mainiolta www.ourworldindata.org -sivustolta.

 

Ensimmäinen kuva näyttää, kuinka viimeisen kahdensadan vuoden aikana esimerkiksi perustason koulutus(basic education), lukutaito(literacy), demokratia(democracy) ja rokotusten saaminen(vaccination) ovat yleistyneet, siinä missä äärimmäinen köyhyys(extreme poverty) ja lapsikuolleisuus(child mortality) ovat käyneet harvinaisemmiksi.

 

Toinen kuva osoittaa maailman väestön tulokehityksen dollaria päivässä -asteikolla kolmena eri ajanjaksona. Maailman taloudellisessa kehityksessä tapahtuu niin kutsuttua konvergenssiä – köyhät maat ottavat jatkuvasti rikkaimpia maita kiinni tulotasossa muun muassa palkkakilpailukykyetunsa ansiosta. Samalla rikkaatkin maat ovat toki myös jatkaneet vaurastumistaan.

 

 

Moni on yhä huolissaan niin sanotusta väestöräjähdyksestä. Pelätään, että väestö jatkaa kasvamistaan ja maapallon resurssit eivät riitä. Väestönkasvun nopeus on kuitenkin koko ajan hidastunut, ja YK:n väestöennusteen perusteella väestönkasvu tulee pysähtymään joskus vuoden 2100 jälkeen. Syntyvyys, ja sitä mukaa väestönkasvu, on voimakkainta matalan tulotason maissa. Yllä kuvattu tulojen konvergenssi hillitsee väestönkasvua. Ekologisen jalanjälkemme tulee toki pienentyä huomattavasti, mutta kestävä kehitys on täysin mahdollista saavuttaa ennustetuilla väestötasoilla.

 

Ihmiskunnan hyvän kehityksen taustalla on ollut etenkin tieteen ja teknologian edistys, joka on vaikuttanut elämäämme kokonaisvaltaisesti, ja jonka oletetaan yhä jatkuvan. IT-alan viime vuosikymmenten harppausten jälkeen nyt ennustetaan suuria innovaatioita muun muassa bioteknologia-alalle. Ihmiskunta on myös ottamassa suuria askeleita avaruuden valloituksessa – miehitettyjä Mars-lentoja suunnitellaan jo lähivuosikymmenille.

 

 

Kehityksen varjelu on äärimmäisen tärkeää

 

Rauhan ylläpitäminen on paras tae hyvän kehityksen jatkumiselle. Edellisen suursodan päättymisestä on aikaa jo 74 vuotta. Muun muassa maiden välisen kaupankäynnin ja muun keskinäisriippuvuuden kasvu on tehnyt sodat yhä haitallisemmiseksi. Kaupankäynnin ja esimerkiksi teollisuuden ja maatalouden tehostumisen myötä meidän ei myöskään enää tarvitse käydä kiivasta taistelua joillain alueilla sijaitsevista resursseista tai maasta.  

 

Suursodat on osaltaan estänyt myös yleinen tieto siitä, että asearsenaaliemme tuhovoiman kasvun myötä isojen toimijoiden täysimittainen yhteenotto uhkaisi koko nykyistä kehittynyttä sivilisaatiota. Meidän tulee toimia aktiivisesti sen eteen, että ydinaseiden ja muiden joukkotuhoaseiden määrää rajoitettaisiin. Tämä on poliittisesti vaikea tehtävä. On tärkeää välttää isoja kansainvälisiä konflikteja. Suursodan uhka ei ole pieni. Tutkijoiden vuodesta 1947 ylläpitämä kuvaannollinen “Tuomiopäivän kello” esittää ydinsodan tai muun ihmiskuntaa kohtaavan tuhon läheisyyttä (https://en.wikipedia.org/wiki/Doomsday_Clock). Kello on nyt lähempänä “keskiyötä” kuin koskaan sitten kylmän sodan uhkaavimpien vuosien.

 

Tuomiopäivän kelloa ylläpitävien tutkijoiden – ja monien muidenkin asiantuntijoiden – mukaan ilmastonmuutos on yksi suurimmista uhkista ihmiskunnalle (https://yle.fi/uutiset/3-10613472). Ilmastonmuutoksen seuraukset voivat heikentää yhteiskuntajärjestystä ja siten aiheuttaa tai voimistaa konflikteja.

 

Ihmiskunta etenee kohti yhä suurempaa kukoistusta, ja jokainen sukupolvi voi edellistä paremmin. Mitä parempi tulevaisuutemme on, sitä enemmän meillä on menetettävää, ja sitä suuremmalla syyllä meidän tulee tehdä kaikkemme tulevaisuuden varjelemiseksi. Tulevat sukupolvet tulevat kiittämään meitä nyt tehtävistä pienistäkin uhrauksista esimerkiksi ilmastonmuutoksen pysäyttämisen ja kestävän kehityksen hyväksi.

Kommentit

 • science

  Okei, entä näkemys, jonka mukaan rumat ihmiset häiritsevät muita ihmisiä?

 • science

  Entä näkemys, jonka mukaan heikommille annettu on pois vahvemmilta?

  Voin demonstroida väitteeni.

 • science

  Osaatko määritellä demokratian tyhjentävästi? Entä muut antamasi käsitteet?

  Jos et kykene, mitä ne tarkoittavat esim. minulle, henkilö B:lle, henkilö C:lle, …?

 • tieteellinenmaailmankuva

  “Ihmiskunta” on retorinen ilmaisu. Kukaan ei tiedä, mihin se tarkalleen viittaa.

 • Kelpoisuus

  Mikä on nk. heikomman aineksen funktio?

  _Jos_ se voidaan korvata laadukkaammalla?

 • Evoluutioteoria

  Okei, mutta kuuluvatko rumat ja heikot ihmiset evoluutioon?

 • Wannabe-Älykkyys

  “Väikkäri” on nk. appeal to accomplishment -fallaasi.

  Se tarkoittaa sitä, että sen käyttäjä yrittää oikeuttaa näkemyksensä oikeana/totena “kokemukseensa perustuen”. Tämä ei ole konsistentisti totta.

  Kaikkien pitäisi demonstroida väitteensä evidenssillä. Riippumatta “kvalifikaatioista”.

 • AppealToAccomplishment

  “Lue minun väikkäristä (siksi väite oikein)”.

  Ei ole konsistentti _demonstraatio_, koska monista asioista ei vallitse mitään yleistä oikeaa. Siten auktoriteettipositio ei ole tae oikeellisuudesta.

  Lisäksi, koska sosiaalitieteet ovat hyvin subjektiivisia konteksteja, niin niissä auktoriteetin rooli on “vieläkin vähäisempi” ja vastaavasti aineiston/datan rooli on suurempi.

 • Argumentum ad populum

  Koska “me” olemme jotain mieltä on (ainakin joskus):

  Argumentum ad populum

  “Enemmistöääni” ei takaa “oikeellisuutta”. Enemmistö voi olla väärässä. Tai enemmistö voi soveltaa “enemmistön tyranniaa” eli syrjiä vähemmistöä / evätä vähemmistön mielipiteen.

 • AppealToFear

  “Ilmastonmuutoksen seuraukset voivat heikentää yhteiskuntajärjestystä ja siten aiheuttaa tai voimistaa konflikteja.”

  Ehkä tätä on retorista käyttää Suomessa, joka on ilmastonmuutoksen kannalta “ihan suotuisa” asema.

  Argumentti toimisi lähempänä ekvaattoria.

  kts. appeal to fear -fallaasi

 • Pseudo-Objektiivinen Väite

  “Kehityksen varjelu on äärimmäisen tärkeää”

  Kenen _mielestä_ (subj. preferenssi)?

 • AdVerecundiam

  “Koska ihmiskunta”
  “Koska YK”

  “Argumentum ad verecundiamissa vedotaan jonkin tunnetun instanssin arvovaltaan. Tyyppiesimerkkejä ovat tunnettu tiedemies, arvovaltainen teos tai laki.”

 • Wannabe-Älykäs

  Oletko ottanut huomioon, että on myös olemassa yhteiskunta”järjestyksiä”, joissa ei ole olemassa “tulotasoja”?

 • Idealismi

  Sotia ei ehkä vältellä abstraktilla rauhalla, vaan ymmärtämällä sotien syitä. Joitain:

  -ideologiat
  -resurssit
  -ihmiset, joista emme tykkää

 • Sinun vihapuheesi ei ole kaikkien vihapuhe

  “Sananvapauden piiriin eivät kuulu ainoastaan sellaiset tiedot tai mielipiteet, jotka otetaan vastaan mielellään tai joita pidetään harmittomina tai yhdentekevinä, vaan myös sellaiset, jotka koetaan esimerkiksi järkyttävinä, häiritsevinä tai epämiellyttävinä.”

  https://www.poliisi.fi/vihapuhe

 • Ihmiskunta on huono konsepti

  Tosiaan “ihmiskunta” -käsitteen käyttäminen on jokseenkin naiivia, koska se on niin laaja.

 • Kehitys on huono konsepti, jos se ei ole tarkasti määritelty

  Entä konsepti “kehitys”? On olemassa erilaisia kehityksiä, mitä siten “hyvä kehitys” tarkoittaa? Sinulle, minulle, henkilö C:lle?

 • Lisää ongelmia

  “Rauhan ylläpitäminen on paras tae hyvän kehityksen jatkumiselle.”

  Tässä on ongelmat:

  -Rauhan ylläpitäminen ei riipu kenenkään yhden subjektin mielipiteestä. Ja voi olla myös eriäviä mielipiteitä.
  -Paras on subjektiivista.
  -Ei ole olemassa “yleistä oikeaa kehitystä”, joten “kehitys” on monitulkintainen.

 • Puheenjohtajan kelpoisuus

  Menikö vaalit niinkuin puheenjohtajalta voi odottaa?

  (tämä ei ole vitsi, vaan ihan validi empir. psykologia -motivoitu huomio siitä, miten “asema” ansaitaan)

 • Pseudotiedepuolue

  Osa esitetyistä väitteistä:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudoscience

  Esimerkiksi:

  subjektiivisen mielipiteen sekoittaminen aineistoon.

  väitteiden, joita aineisto ei demonstroi, väittäminen, ilman, että ne merkitään hypoteeseiksi: esim.

  “mutta kestävä kehitys on täysin mahdollista saavuttaa ennustetuilla väestötasoilla.”

 • Posing

  https://urbaanisanakirja.com/word/poser/

  Esittää olevansa poliitikko/vallanhaltija, ei omaa niihin vaadittavaa kelpoisuutta. Esim. heikko vaalimenestys.

  Tämä ei ole kiusaamista, vaan evidenssiperustainen observaatio.

 • Belief

  Belief:

  an acceptance that something exists or is true, especially one without proof.

 • Retoriikka

  “In addition, some critics accuse the Bulletin of pushing a political agenda.[20][23][24]. “

 • Tieteellisten lähteiden tulkinta ja niihin liittyvät virheet

  Tiede voi saavuttaa totuutta, mutta siitä tehdyt “omat arvolliset tulkinnat” voivat vääristää sitä. Jos kyseessä on mielipide, niin sen käyttäytyminen tieteellisen aineiston kanssa on “vaaranpaikka”. Esimerkiksi “yleisen väitteen” kontekstissa: eli jos väittää arvoja, niin kenen arvoja ne ovat?

  Esimerkiksi:
  On aineiston mukaan totta, että lapsikuolleisuus on vähentynyt. Se, mitä aineisto ei sano, on: onko lapsikuolleisuuden vähentyminen hyvä tai huono asia. Siten, jos sitä argumentoi esim. “loistavaksi”, niin tämä on subjektiivinen näkemys, mutta ei välttämättä “aineiston demonstroima totuus”.

  Tieteelliseen viestintään kuuluu oleellisena osana se, että lähteitä käsitellään siten, ettei tulkkaaja muuntele siinä ilmaistuja totuuksia “mielensä mukaiseksi” eli lisää subjektiivista biasia. Tai jos lisää, niin näyttää aineistosta tai loogisella päättelyllä sen, miten bias on aineiston tai “muun” valossa totta, eikä subj. bias. Tai ylipäänsä on tarkka “totuuksista”.

  Esimerkiksi, onko sinun “loistavasi” nyt muidenkin “loistava”, vaikka meillä on sama aineisto?

 • Puheenjohtajan kelpoisuus

  Rivijäsenet saavat esim. 1.67, 1.94 kertaa enemmän ääniä kuin “päättävin jäsen” eli pj.

  Logiikkasi?

 • Voiko poliittista retoriikkaa pitää petoksena?

  “Joka, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä, on tuomittava petoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

  Tämä ei ole yllytys tms., vaan spekulaatio siitä, että voiko esim. retoriikalla “voitettu” verohyöty tms. toteuttaa yo. määritelmän.

  Eli:

  tuota retoriikkaa
  voita vaaleissa
  toteuta eduskunnassa etuja, jotka saatiin “vedättämällä äänestäjiä”

  Kysymys ei ole triviaali, mutta minusta se on aiheellinen.

  Esim. tekstin “doomsday clock” ei edusta tieteellistä näkemystä, vaan retoriikkaa:

  http://google.com/search?q=doomsday+clock+rhetoric

  ?

 • Tiedekelpoisuus

  Ovatko “ihmiskunta”, “tulevaisuus”, “loistava”, “täytyy” … tiedekelpoisia käsitteitä?

 • Mitä on syrjintä?

  Onko syrjintää syrjiä muita mielipiteitä? Kyllä on.

  Missä menee raja?

  Ei ole triviaalia.

 • Mitä on syrjintä?

  Syrjiikö anti-rasismi rasisteja? Mitä on syrjintä?

 • Kiiltokuva-argumentti

  Onko retorista viitata käsitteisiin, joita moni pitäisi intuitiivisesti hyvinä? Onko näiden tarkoitus “oikeuttaa jotain muuta”?

  Nk. kiiltokuva-argumentti.

 • Subjektiivinen mielipide ei ole yleinen demonstraatio

  Subjektiivinen mielipide ei ole yleinen demonstraatio.

 • Pelkkä käsitteiden esittäminen tai niistä samanmielisyys ei ole demonstraatio

  Pelkkä käsitteiden esittäminen tai niistä samanmielisyys ei ole demonstraatio:

  appeal to definition
  appeal to authority
  appeal to common belief

 • Periaate voi myös olla väärä.

  Periaate voi myös olla väärä.

 • Tohtorikoulutettavuus ei tae? Appeal to accomplishment

  “Tohtorikoulutettavana olen oppinut tunnistamaan tieteellisten lähteiden luotettavuden, mikä on nykyisenä informaatiotulvan aikakaudella ensiarvoisen tärkeää.”

 • Isot vaikuttavat käsitteet -retoriikka / pelkkä data riittäisi

  Tulee omista mielipiteistä painavampia kun ne nitoo “isoihin vaikuttaviin käsitteisiin”?

  Ehkä pelkkä data riittäisi?

 • "Common good" / Appeal to Common Belief

  Miksi “common good” (eli esim. “yleishyödyllisyys”) ei ole appeal to common belief?

 • Poliitikon ego suhteessa viestintään?

  Onko mahdollista, että poliitikon “pätemisen tarpeen” ja “egon tilan” välillä on korrelaatiota?

 • Kunnioitus ansaitaan.

  Kunnioitus ansaitaan.

 • Mielipide: demokratia on heikkoja varten

  Mielipide:

  demokratia, äänestys yms. on fallaasi, jonka tarkoitus on kuunnella niitä, joilla ei ole muissa järjestelyissä vaaditavaa kelpoisuutta.

 • Elitismi

  Ovatko muut jotenkin vähemmän tiedepuolueita kuin tiedepuolue? Elitismi.

 • Subjective validation

  https://en.wikipedia.org/wiki/Subjective_validation

  “In essence, subjective validation is a confirmation bias towards information that personally benefits one’s self-esteem.”

  Eli:

  koska väitteestä tulee minulle hyvä olo, niin tuen väitettä

 • Tekopyhä, valikoiva anti-rasismi

  Esiintyy anti-rasistisena puolueena, syrjii niitä, joilla ei ole sama mielipide.

  Logiikkasi?

  Onkohan anti-rasismi edes konsistentti kokoelma? Tarkoitan, että onko mahdollista olla anti-rasisti?

  Syy miksi se ei olisi mahdollista:

  -anti-käsite on syrjivä.

 • Ei edellytyksiä => everything goes?

  Sisältääkö Vihreiden idea:

  “ei tarvitse toteuttaa tiettyjä edellytyksiä”

  että saa latoa mitä vaan mielipiteitä?

 • Edistävätkö "huonolaatuiset" yksilöt menestystä?

  Edistävätkö “huonolaatuiset” yksilöt menestystä?

  Miksi?

 • Luokittelu on myös aistien ominaisuus

  Vielä toinen vinkki anti-rasismiin:

  Se miksi anti-rasismi on/voi olla ristiriitaista voi liittyä siihen, että “diskrimointi” on (muun muassa) aistien perusominaisuus. Sen tarkoitus on toteuttaa sitä, että luonnossa voisi havaita “eroja”. Mikäli emme havaitsisi eroja, vaan näkisimme asiat “samanarvoisina”, esim. karhun kettuna, niin? Tuossa tilanteessa voisi esim. pelätä karhua enemmän kuin kettua ja “diskriminointi” olisi rationaalista?

  Eli “luokittelu” on …?

 • Demarkaatio-ongelma

  Tiedätkö, mikä on demarkaatio-ongelma?

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Demarkaatio-ongelma

  Se laajenee/yhtyy fallibilismiin siten, että on mahdollista, että valloille on “epätarkkoja” uskomuksia, joiden “tieteellisyydestä” ei voi päättää konklusiivisesti. Koska uskomukset voivat osoittautua myöhemmin tai eri tarkastelulle erilaisiksi.

 • Informaatioaikakauden demokratian tulisi olla anti-autoritääristä?

  Onko mahdollista, että informaatioaikakauden demokratian ei tulisi olla “auktoriteettivetoista”, vaan “datavetoista”?

 • Tekopyhä tieteellinen luotettavuus?

  Lähteiden luotettavuutta tuskin edistää se, että levittää “spekulatiivisia” väitteitä.

 • Kertaus: appeal to accomplishment

  Kerrataan:

  appeal to accomplishment/success:

  “Koska henkilö X kokee olevansa menestynyt/ansioitunut, on hänen mielipiteensä parempi kuin muiden (kokemukseen perustuen)”

  Esimerkkimuoto:

  “koska minulla on tohtorintutkinto, niin minulla on hyvä mielipide ja mielipidettäni (sekä asemaani) tulee arvostaa”

  Tämä on (informaali) looginen fallaasi, mikäli se on “appeal to authority” ja mikäli auktoriteetti ei muuten perustele näkemyksiään evidenssillä, kuten kaikki muutkin.

 • Demokratia ja auktoriteetit?

  Tukee demokratiaa ja tukee puheenjohtajan kaltaisia auktoriteettikonstruktioita samanaikaisesti.

  #liberaloxymoron

 • Mielipiteet voivat muuttua

  Kannattaa painaa mieleen, että mielipiteet voivat myös muuttua. Esimerkiksi eduskunnassa jotkut äänestävät puoluekantaa vastaan.

  Faktat säilyvät pidempään, mutta ne voi olla vaikea tunnistaa.

 • Aina ei ole mitään ristiriitaa

  Aina ei ole mitään ristiriitaa, joskus joku on vaan objektiivisesti katsoen väärässä tai “tyhjä mielipide”.

 • Psykologiaa: Ihmisillä on usein vaikeuksia myöntää omia heikkouksiaan.

  Ihmisillä on usein vaikeuksia myöntää omia heikkouksiaan.

 • Virheistä voi ehkä oppia

  Aloittaa puheenjohtajana, tekee virheen, ei myönnä virhettä, alennetaan jälkeenpäin sihteeriksi?

 • Toisille saarnataan, itse toimitaan vielä härskimmin?

  Vihreät:

  Toisille saarnataan, itse toimitaan vielä härskimmin?

 • Mitä on tasa-arvo?

  Mitä on tasa-arvo, jossa osa ihmisistä näyttäytyy olevan “reaalisesti heikompia”, mutta jotka silti väittävät, että “olemme tasa-arvoisia”?

 • Oma mielipide ok, muiden vihapuhetta?

  Ei kai poliitiikot luule, että päätöksentekoa olisi vain se, mikä sattuu olemaan oma mielipide. Ja se mikä jää sen ulkopuolelle on “haitallista vihapuhetta”.

  avainsanat: puolueellisuus, pseudoliberaalius, tekopyhyys, tekohurskaus

 • Ääriliikkeet syntyvät siitä, kun heitä ei oteta muualle?

  Hyvä tapa tuottaa äärioikeistoa ja muita “ääriliikkeitä” on sulkea ihmisiä pois niistä liikkeistä, jotka toimivat toiseen suuntaan.

  Eli esim. edistää demokratiaa ja sitten sulkea pois ihmisiä. Demokratian pitäisi hyväksyä kaikki, muuten se ei ole sitä. No hallitusrakenne ei tue tätä, elleivät kaikki ole hallituksessa.

 • Kaikki, mitä ei itse tee, on kiusaamista?

  Syrjii (eli kiusaa) niitä, joilla ei ole sama mielipide. Syyttää muita kiusaamisesesta.

 • Syrjii muiden mielipiteitä väittämällä omaa mielipidettä muiden mielipiteeksi?

  Syrjii muiden mielipiteitä väittämällä omaa mielipidettä muiden mielipiteeksi?

  Syrjintä mielipiteen perusteella on non-triviaali konstruktio.

 • Sisältääkö "saa olla sellainen kuin on", että saa myös olla laumanjohtaja, kiusaaja yms.?

  Sisältääkö “saa olla sellainen kuin on”, että saa myös olla laumanjohtaja, kiusaaja yms.? Miksi ei?

 • Kiusaaminen on monipuolisempi käsite

  Jotkin lähteet liittävät kiusaaminen myös:

  -pelin sääntöjen muuttaminen

 • Mielipide: Wannabe-Johtaja

  Mielipide: Wannabe-Johtaja

 • Näkemys yhdenvertaisuudesta

  Näkemys:

  Myös yhdenvertaisuuslaki on kusetus kusettaa oikeuksia ihmisille, joilla ei ole intrinsiittistä valtaa.

 • Estää paremmat hakijat, potkimalla paremmat hakijat pois

  Estää parempien hakijoiden pärjäämisen potkimalla ulos paremmat hakijat. Success.

  Suomen tekopyhin puolue.

 • Anti-rasismi, joka ristiriitoittaa itsensä

  Jos syrjintää on käsky tai kehoitus syrjiä:

  Eli

  “ei saa [x]” kieltää x:n, joten se syrjii x:ää.

  Onko siten syrjintää sanoa:

  “ei saa syrjiä”

  Syrjiikö tämä syrjijöitä ja heidän omatunnon- mielipiteenvapauttaan? Koska omatunto ja mielipide ovat ihmisoikeuksia, niin niidenhän pitäisi olla silloin ihmisoikeudellisesti aksiomaattisesti totta? Mutta tässä ne eivät olisi.

  Onko siten ihmisoikeus-“systeemi” on sisäisesti ristiriitainen? Jos se sisältää väitteitä, jotka tuottavat ristiriitaa sen omilla säännöillä?

  => Jos syrjinnän määritelmä ulotetaan liian pitkälle, niin se ei voi olla ristiriidaton.

 • Oma argumentti oikein, muiden häirintää?

  Oma argumentti oikein, muiden häirintää?

 • Seppälän idea demokratiasta, sellainen, jossa manipuloidaan, kuka saa asettua ehdolle?

  Seppälän idea demokratiasta, sellainen, jossa manipuloidaan, kuka saa asettua ehdolle?

  Ja jossa käytetään harhaanjohtavaa markkinointia?

  Luovatko nämä luottamusta?

 • Ette korvaa itselle epämieluisia lähteitä?

  “Viitteessä emme katso suopeasti yrityksiä murentaa luottamusta asiantuntijoihin ja korvata itselle epämieluisat tutkimustulokset vaihtoehtoisilla lähteillä.”

  Vihreät on Suomen ylivoimaisesti tekopyhin puolue.

 • Mitä on, jos kelpuuttaa vain puolueen hyväksymiä ehdokkaita?

  Mitä on, jos kelpuuttaa vain puolueen hyväksymiä ehdokkaita?

 • Retoriikan kritiikki

  “Mitä parempi tulevaisuutemme on, sitä enemmän meillä on menetettävää, ja sitä suuremmalla syyllä meidän tulee tehdä kaikkemme tulevaisuuden varjelemiseksi.”

  appeal to future
  appeal to common belief
  appeal to consequences
  appeal to fear

 • Käänteisrasismi: tietynlaiset ihmiset, muttei kaikenlaiset?

  Onko kuitenkin tietynlaiset ihmiset, muttei kaikenlaiset?

  Eikö tämä ole käänteisrasismia eli rasismia? Vähemmistöjen preferoimista enemmistön kustannuksella.

 • Onko "jako" oikein, jos se perustuu muilta varastamiseen?

  Onko “jako” oikein, jos se perustuu muilta varastamiseen?

 • Valittaa muiden uskottavuutta, kun pärjää itse huonommin

  Valittaa muiden uskottavuutta, vaikka:

  -hänellä on ruma naama (tämä ei ole kiusaamista, koska rumuus on myös tieteellinen käsite)
  -hän ei pärjännyt vaaleissa ja hän pärjäsi huonommin kuin he, joita hän yritti/yrittää pomotella

 • Egocentric bias -sovellus demokratiaan

  Egocentric biasin sovellus demokratiaan:

  Koska sanomalla/uskomalla/ylläpitämällä käsitystä:

  “Me elämme demokratiassa”

  Villelle tulee hyvä olo eli hänen egonsa saa konfirmaation.

  =>

  Tämän takia demokratia on oikein.

  Vrt. tätä esim.

  “Me emme elä demokratiassa”

  => Villellä ei ole valtaa
  => Villen ego kärsii tästä

  (tämä on tieteen kritiikkiä)

 • Ei voi syyttää kiusaamisesta silloin, kun kritisoidaan sitä, mitä itse ehdottaa.

  Ei voi syyttää kiusaamisesta silloin, kun kritisoidaan sitä, mitä itse ehdottaa.

 • Myös vastaamattomuus voi olla kiusaamista?

  “Kiusaaminen merkitsee usein uhrin eristämistä luokan, ryhmän tai virtuaaliryhmän sosiaalisesta kanssakäymisestä.”

  Miksei myös siis esim.

  -blokkaa lisäkysymykset
  -ei vastaa lisäkysymyksiin/kritiikkiin
  -syrjii heitä, joilla on eri mielipide

  ?

 • Ehkä myös loistavuus on egosentrinen bias

  Ehkä myös “loistavuus” on egosentrinen bias. Vaikka sen reaalisena ja olemassaolevana vastakohtana on väkivalta (kts. aiempi linkki “Vaihtoehtonäkemyksiä rauhan “parhaudelle””).

  “Koska optimismi tukee egoani, niin väite kuulostaa hyvältä”

  (edelleen tämä on kritiikki)

 • Kun itsellä ei ole valtaa, niin vedotaan abstrakteihin yli-instansseihin?

  Vinkki. Tämä “emo-viite” tai muu yli-instanssi (esim. demokratia) ei takaa, että esitetyt väitteet ovat oikeita.

  appeal to authority
  appeal to social norms
  ad verecundiam

 • Mitä on syrjintä, jota itse suorittaa, mutta jota ei itseen saakkaan kohdistaa?

  Kritiikki: Syyllistyy itse hypot. laittomaan syrjintään syrjimällä mielenterveysongelmaista asettumasta ehdolle?

  Pyrkii kitkemään syrjintää.

  Suomen tekopyhin puolue.

 • Egocentric bias -sovellus

  Potkii ulos, kun esittää jotain, joka herättää hänessä tietyn ennakkoluulon? Tai kyseenalaistaa hänen statuksensa?

  Eikö tämä ole ihan samaa, jos he syyttävät muita?

  Tässä lisää tästä aiheesta:

  https://aeon.co/essays/is-the-struggle-for-equality-a-fight-against-nature?fbclid=IwAR37F9pk7q2gt1i4eJErwlCXfX8c9VjozaYb2t3kDSyRAs31WGjSR-qTq4Y

  “Hunter gatherers may have very egalitarian societies, but evolution says the human love of status runs deeper”

 • Anti-rasismi ei ole "ei-rasisti", vaan rasismi toiseen suuntaan.

  Anti-rasismi ei ole “ei-rasisti”, vaan rasismi toiseen suuntaan.

  (Filosofia 101)

 • Psykologian kritiikki: kuka korvaa itselle mieluisilla lähteillä?

  Voiko Seppälä Ville tarkentaa, että missä tässä kuvassa tapahtuu lähteen korvaaminen itselle vaihtoehtoisilla lähteillä (eli se, mitä Viite Ry väittää ei-hyväksyvänsä)?

  Unattractive people are unaware of their (un)attractiveness
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sjop.12631

  “In the present research, the idea is examined that those who are objectively unattractive overestimate their attractiveness and thus maintain unrealistically positive self‐views.”

  #bodypositive
  #kritiikki
  #confirmationbias
  #subjectivevalidation

 • Sensuroi mielipiteitä, joista ei pidä, mutta jotka eivät ole laittomia?

  Ja jatka(vat) Facebookin sensurointia itseään miellyttämättömistä mielipiteistä, joissa ei ole mitään laitonta.

  Mee nyt oikeesti helvettiin ja lue sanakirjasta, mitä tarkoittaa tekopyhyys. Sen jälkeen lue riittävän monta kertaa yhdenvertaisuuslaki ja sisäistä, että jos haluaa toimia sen mukaan, niin se vaaditaan myös itseltä.

  #suomentekopyhinpuolue
  #vihreat
  #kritiikki

 • Miksi Ville ei halua toimia yhdenvertaisuuden mukaan? No koska se sallisi muille myös _heidän mielipiteensä_.

  Miksi Ville ei halua toimia yhdenvertaisuuden mukaan? No koska se sallisi muille myös _heidän mielipiteensä_.

  Eikä tämä ole kiusaamista.

  #kritiikki

 • Naturalismin korvaaminen ihmisoikeuksilla? Eikö tämä ole bias?

  Onko naturalismin korvaaminen “ihmisoikeuksilla” kontekstin korvaamista “itselle mieluisilla väitteillä”?

  Mutta eikö Viite ry ole biasoimista vastaan?

  Kritiikki:

  Taitaa olla, mutta eihän se ole, koska #confirmationbias #subjectivevalidation

  Epistemologinen kritiikki:

  Human rights and faith: a ‘world-wide secular religion’?
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/egp.v7.26262

  (kyseessä on ihan vakava teksti)

 • Onko "ihmisoikeus" parasta mahdollista tietoa?

  Onko “ihmisoikeus” parasta mahdollista tietoa?

  Mihin sen validius perustuu? Miten sen paremmuus mitataan?

  #pseudotiedepuolue
  #wannabeismi

 • Onko mahdollista, että paras mahdollinen tieto on retorinen kikka?

  Onko mahdollista, että laki ei heijastaisikaan parasta mahdollista tietoa, vaan että “paras mahdollinen tieto” on retorinen markkinointikikka?

  Ja että ihmiset ovat silti biasoituneita.

 • Estetään kaikki vaihtoehtoiset näkemykset, sitten oma näkemys voittaa.

  Ville Seppälä strategia:

  Estetään kaikki vaihtoehtoiset näkemykset, sitten oma näkemys voittaa.

  liittyvät käsitteet:

  liberaloxymoron
  sananvapauden rajoittaminen
  egosentrinen bias
  tekopyhyys

 • Onko ihmiskunta homogeeninen, jotta sitä voi käsitellä "klönttinä"?

  Onko ihmiskunta homogeeninen, jotta sitä voi käsitellä “klönttinä”?

 • Vain Viite ry:n VIRALLISESTI HYVÄKSYMIÄ väitteitä saa esittää.

  Tarkoittaako Viite ry:n “emme hyväksy lähteiden korvaamista” sitä, että vain Viite ry:n VIRALLISESTI HYVÄKSYMIÄ väitteitä saa esittää.

  Onko tämä epäliberaalia?
  Onko tämä mielipiderasismia?
  Onko tämä sananvapauden rajoittamista?
  Onko tämä tekopyhyyttä?

 • Denialismi

  Denialismi:

  Todellisuuden, joka on psykologisesti epämiellyttävä, välttäminen.

  Eli esim. monet yo. mainitut erivät mielipiteet.

 • Kritiikki: Sooloilu kuluttaa kaikkien aikaa.

  Sooloilu kuluttaa kaikkien aikaa.

 • Poliitikolle ei riitä "claimata" oikeuksia, vaan hänen pitäisi myös osata säilyttää luottamus.

  Poliitikolle ei riitä “claimata” oikeuksia, vaan hänen pitäisi myös osata säilyttää luottamus.

 • Onko psykologisissa aineistoissa mahdollista saavuttaa "absoluuttista" lain vaatimaa totuutta?

  Onko psykologisissa aineistoissa mahdollista saavuttaa “absoluuttista” lain vaatimaa totuutta?

 • Kritiikki: Ilmastonmuutos ei ehkä aiheuta kiusaamisilmiötä.

  Kritiikki: Ilmastonmuutos ei ehkä aiheuta kiusaamisilmiötä.

 • Kritiikki: Sinun menestyksesi politiikassa ei oikeuta johtajapositioihin siinä kontekstissa.

  Kritiikki: Sinun menestyksesi politiikassa ei oikeuta johtajapositioihin siinä kontekstissa.

 • Itsekorjaavuus?

  Tieteen eräs merkki on:

  -itseäänkorjaavuus

  Eli se, että kun tulee eri evidenssiä, niin se muokkaa mielipidettä.

 • “mutta kestävä kehitys on täysin mahdollista saavuttaa ennustetuilla väestötasoilla.”

  Minusta oikeasti älykäs ekonomisti ei väittäisi täyttä varmuutta kompleksisesta ilmiöstä, jossa on “ainakin 9 miljardia muuttujaa”:

  “mutta kestävä kehitys on täysin mahdollista saavuttaa ennustetuilla väestötasoilla.”

 • “mutta kestävä kehitys on täysin mahdollista saavuttaa ennustetuilla väestötasoilla (eli siten, ettei mitää väestöryhmää väheyksytä materiaalisesti)”

  Ehkä

  “mutta kestävä kehitys on täysin mahdollista saavuttaa ennustetuilla väestötasoilla.”

  on retorinen yrite motivoida ihmisoikeuksien säilyttäminen eli ettei kukaan ajattelisi, että jokin osa suuresta ihmismassasta olisi joteknin vähempiarvoisempi, turhempi yms. kuin muut “tärkeiden tavoitteiden edessä”.

  Eli että väitteen voisi tulkita:

  “mutta kestävä kehitys on täysin mahdollista saavuttaa ennustetuilla väestötasoilla (eli siten, ettei mitää väestöryhmää väheyksytä materiaalisesti)”

 • Jos ainoa kriteeri oikeellisuudelle on "kyky muodostaa mielipide", niin kuka tahansahan pärjäisi poliitikkona.

  Jos ainoa kriteeri oikeellisuudelle on “kyky muodostaa mielipide”, niin kuka tahansahan pärjäisi poliitikkona.

  Mutta tämä ei ole “evidenssistä politiikkaa”.

 • Kritiikki: Älykkyydestä saattaa kertoa myös se, että exposaako mielipiteensä julkiselle kommenttiriville.

  Kritiikki: Älykkyydestä saattaa kertoa myös se, että exposaako mielipiteensä julkiselle kommenttiriville.

 • Kritiikki: Villellä saattaa olla korkeammat odotukset itsestään kuin muilla.

  Kritiikki: Villellä saattaa olla korkeammat odotukset itsestään kuin muilla.

 • Demokratian eräs haittapuoli on että se antaa valtaa niille, joilla ei välttämättä ole sen vaatimaa kelpoisuutta.

  Demokratian eräs haittapuoli on että se antaa valtaa niille, joilla ei välttämättä ole sen vaatimaa kelpoisuutta.

 • Vihreät on Suomen tekopyhin puolue. Muille saarnataan siitä, mihin itse sorrutaan.

  Vihreät on Suomen tekopyhin puolue.

  Muille saarnataan siitä, mihin itse sorrutaan.

 • Kova usko väitteeseen, ei tee väitteestä tarkkaa.

  Kova usko väitteeseen, ei tee väitteestä tarkkaa.

 • Mitä se on, jos henkilö yrittää määritellä muille, minkälainen jokin konteksti on?

  Mitä se on, jos henkilö yrittää määritellä muille, minkälainen jokin konteksti on?

 • Definitionalismi: Jos saan toisen uskomaan määritelmääni, niin väite on totta.

  https://www.czayz.com/dox/definitionalism

  Definitionalismi:

  Jos saan toisen uskomaan määritelmääni, niin väite on totta.

 • Uskottavuutta tuskin kasvattaa se, että käyttäytyy itse vähän miten sattuu.

  Uskottavuutta tuskin kasvattaa se, että käyttäytyy itse vähän miten sattuu.

 • Tokihan sosiaalikonstruktionismissa saa vaikka mitä väitteitä pysymään mielissä. Tämä ei tarkoita, että väitteet ovat tarkkoja.

  Tokihan sosiaalikonstruktionismissa voi saada vaikka mitä väitteitä pysymään mielissä. Esim. demokratian. Tämä ei tarkoita, että väitteet ovat tarkkoja tai konsistentteja.

  Koska

  bandwagon fallacy
  subjective bias
  confirmation bias
  yms.

 • Käänteissyrjintä: Kun heikompi asettuu vahvemman yläpuolelle keinotekoisesti, esim. hallituspositiolla.

  Käänteissyrjintä:

  Kun heikompi asettuu vahvemman yläpuolelle keinotekoisesti, esim. hallituspositiolla.

 • Pitääkö myös tyhmien ihmisten ideoita varjella?

  Pitääkö myös tyhmien ihmisten ideoita varjella?

 • Kritiikki: Sinun analyysisi muiden uskottavuuksista tai validiuksista yms. ei välttämättä ole validia.

  Kritiikki: Sinun analyysisi muiden uskottavuuksista tai validiuksista yms. ei välttämättä ole validia.

 • Wannabe-johtaja: Yrittää ohjailla yhteisön/yhteiskunnan toimintaa, ottamatta vastuuta.

  Wannabe-johtaja:

  Yrittää ohjailla yhteisön/yhteiskunnan toimintaa, ottamatta vastuuta.

 • Kritiikki: Ole hyvä ja eroa auktoriteettiasemistasi ja -intresseistäsi. Tai kanna niihin liittyvää kelpoisuutta.

  Touko Aalto saa noin 8x enemmän ääniä kuin sinä. Ja Ville piti itseään puheenjohtajana.

  kts. käsitteet: wannabe, poser

 • Kritiikki: "Kompetenssiwannabeismi"

  Sinä ansaitset tämän runnun, koska sinä pilaat itseäsi parempien ihmisten mahdollisuuksia pelleilemällä kompetenssiwannabeismilla, jota sinulla ei todennettavasti ole ollut. Kuten tekee jotkut muutkin Vihreissä:

  https://www.is.fi/politiikka/art-2000006381400.html

  Se siitä pätevyydestä, parhaasta tiedosta tai kompetenteimmista ehdokkaista.

 • Kritiikki: Ei se väikkär tms. nyt taida muuttaa kaikkea sosiaalipsykologiaa.

  Kritiikki: Ei se väikkär tms. nyt taida muuttaa kaikkea sosiaalipsykologiaa.

 • Onko mahdollista, että Ville yrittää kohottaa itsetuntoaan luomalla "mielekkäitä väitteitä", joita tuijottamalla itsetunto kohoaa?

  Onko mahdollista, että Ville yrittää kohottaa itsetuntoaan luomalla “mielekkäitä väitteitä”, joita tuijottamalla itsetunto kohoaa?

 • Evidenssi ei ole oman mielen mukaista. => kiusaamista

  Evidenssi ei ole oman mielen mukaista.

  => kiusaamista

 • Jos annan sinulle vaihtoehtoisen väitteet, niin miksi sinun väitteesi olisi parempi?

  Jos annan sinulle vaihtoehtoisen väitteet, niin miksi sinun väitteesi olisi parempi?

 • Jos enemmistö olisi sitä mieltä, että he eivät tykkää X:stä. Niin tämäkin olisi demokraattista.

  Jos enemmistö olisi sitä mieltä, että he eivät tykkää X:stä.

  Niin tämäkin olisi demokraattista.

 • "Emoviitteen" tms. näkökulma ei välttämättä muuta tosiasioita.

  “Emoviitteen” tms. näkökulma ei välttämättä muuta tosiasioita.

 • Jos enemmistö olisi eri mieltä kuin sinä niin tukisitko edelleen enemmistöä?

  Jos enemmistö olisi eri mieltä kuin sinä niin tukisitko edelleen enemmistöä?

 • Jos X ei ole rasistinen, niin tämä ei tarkoita, että muut kuin X eivät ole.

  Jos X ei ole rasistinen, niin tämä ei tarkoita, että muut kuin X eivät ole.

 • Kannattaa ehkä miettiä sitä strategiaa uudestaan.

  Kannattaa ehkä miettiä sitä strategiaa uudestaan.

 • Jos X tarvitsee ihmisoikeuslait ylläpitääkseen mielipidettään, niin mikä on X:n mielipiteen totuuskonteksti?

  Jos X tarvitsee ihmisoikeuslait ylläpitääkseen mielipidettään, niin mikä on X:n mielipiteen totuuskonteksti?

 • Ville ilmeisesti luulee, että poliitikoksi pääsee ilman, että kukaan kritisoisi siinä välissä?

  Ville ilmeisesti luulee, että poliitikoksi pääsee ilman, että kukaan kritisoisi siinä välissä?

 • Tokihan jos hyväksyy oman mielipiteensä, niin pitäisi hyväksyä myös muiden, esim. epävarmuuden piirissä.

  Tokihan jos hyväksyy oman mielipiteensä, niin pitäisi hyväksyä myös muiden, esim. epävarmuuden piirissä.

 • Se, että X haluaa asiaa Y ei tarkoita, että Y toteutuu.

  Se, että X haluaa asiaa Y ei tarkoita, että Y toteutuu.

  Käytäntö voi näyttää, että näin ei ehkä ole.

 • Evidenssi saattaa olla tasa-arvoa vastaan.

  Evidenssi saattaa olla tasa-arvoa vastaan.

 • Jos X tarvitsee häirintäyhdyshenkilöä, niin onko X samanarvoinen niiden kanssa, jotka eivät tarvitse?

  Jos X tarvitsee häirintäyhdyshenkilöä, niin onko X samanarvoinen niiden kanssa, jotka eivät tarvitse?

 • Evidenssi ei ole Villen mukainen, Ville jatkaa, muut lähtevät.

  Evidenssi ei ole Villen mukainen, Ville jatkaa, muut lähtevät.

 • Miten talous"tiede" edistää ihmiskunnan menestystä?

  Miten talous”tiede” edistää ihmiskunnan menestystä?

 • Millainen on ilmiö, jossa henkilö esiintyy johtajana, mutta he, joita hän yrittää johtaa, pärjäävät paremmin kuin johtaja itse?

  Millainen on ilmiö, jossa henkilö esiintyy johtajana, mutta he, joita hän yrittää johtaa, pärjäävät paremmin kuin johtaja itse?

 • Luetko Ville uutisiakin silleen, että valikoit ne, joissa ei näy käsitteitä, jotka viittaavat esim. joidenkin ihmisten heikompaan arvoon?

  Luetko Ville uutisiakin silleen, että valikoit ne, joissa ei näy käsitteitä, jotka viittaavat esim. joidenkin ihmisten heikompaan arvoon?

 • Arvokkuuteen ei riitä se, että omaksuu sos. konstruktionistisia asemia.

  Arvokkuuteen ei riitä se, että omaksuu sos. konstruktionistisia asemia. Aseman oikeutuksen pitää myös olla suhteessa muiden aistimaan “kelpoisuuteen”.

  Muuten tämä viittaa tekohurskauteen ja poserismiin yms.

 • Onko ideasi tasa-arvosta sellainen, jossa se on sinun mielestä olemassa, mutta ei muiden?

  Onko ideasi tasa-arvosta sellainen, jossa se on sinun mielestä olemassa, mutta ei muiden?

 • Se ei ole muiden vika, jos itse latelee vähän mitä sattuu.

  Se ei ole muiden vika, jos itse latelee vähän mitä sattuu.

 • Keihin meihin viittaat?

  “Suursodat on osaltaan estänyt myös yleinen tieto siitä, että asearsenaaliemme tuhovoiman kasvun myötä isojen toimijoiden täysimittainen yhteenotto uhkaisi koko nykyistä kehittynyttä sivilisaatiota.”

  Keiden meidän?

  Kuinka paljon aseita sinulla on?

 • Onko heikompi aines lisääntymiskykyinen? Miten se voi sitten käsitellä tulevia sukupolvia?

  “Tulevat sukupolvet tulevat kiittämään meitä nyt tehtävistä pienistäkin uhrauksista esimerkiksi ilmastonmuutoksen pysäyttämisen ja kestävän kehityksen hyväksi.”

  Tuleeko heikomman aineksen yksilöistä tulevia sukupolvia? Tulisiko niistä tulla?

 • Oma arvio itsestä ja muista ei välttämättä ole hyvä, koska kogn. biasit.

  Oma arvio itsestä ja muista ei välttämättä ole hyvä, koska kogn. biasit. Kuten subjective validation: jos väite kohottaa itsetuntoani, niin uskon siihen enemmän.

 • Jos biasoi itse, niin varmaan pitäisi hyväksyä muidenkin biasoiminen. Jos kyse on vain biasista.

  Jos biasoi itse, niin varmaan pitäisi hyväksyä muidenkin biasoiminen. Jos kyse on vain biasista.

 • Ville Seppälä demokratia, semmoinen, jossa Seppälä päättää muiden puolesta?

  Ville Seppälä demokratia, semmoinen, jossa Seppälä päättää muiden puolesta?

 • Se, että evidenssi on sinua vastaan, ei ole kiusaamista.

  Se, että evidenssi on sinua vastaan, ei ole kiusaamista.

 • Sensuuri ei kumoa evidenssiä, se vain piilottaa sen.

  Sensuuri ei kumoa evidenssiä, se vain piilottaa sen.

 • Ole hyvä ja eroa.

  Ole hyvä ja eroa.

 • Varmaan Ville nyt sitten kantaa vastuunsa. Eikö?

  Varmaan Ville nyt sitten kantaa vastuunsa. Eikö?

 • Jos "vihapuhe" ilmaisee toden asian, niin miksi se olisi negatiivista?

  Jos “vihapuhe” ilmaisee toden asian, niin miksi se olisi negatiivista?

 • Sietääkö Seppälä oikeaa vapautta vai vain hänen rajoittamaansa?

  Sietääkö Seppälä oikeaa vapautta vai vain hänen rajoittamaansa?

 • Onko rasistien syrjiminen rasismia?

  Onko rasistien syrjiminen rasismia?

 • Omaan maineeseen voi vaikuttaa.

  Omaan maineeseen voi vaikuttaa.

 • Villellä on outo käsitys uskottavuudesta.

  Villellä on outo käsitys uskottavuudesta.

 • Lesoo sitten kun voitat vaaleissa.

  Lesoo sitten kun voitat vaaleissa.

 • Denialisti-Seppälä

  Denialismiksi on kutsuttu tilannetta, jossa väitteen mukaan henkilö kieltää asian, jonka tiedeyhteisö kykenee todistamaan mm. toistettavin ja tilastollisesti merkitsevin mittaustuloksin. Käsitteen käyttäjien mukaan denialisti kieltää tosiasiat välttääkseen epämiellyttävän totuuden

 • Kritiikki: Jos anti-rasisti on idiootti, niin mikä motivoi olemaan ei-rasisti?

  Kritiikki: Jos anti-rasisti on idiootti, niin mikä motivoi olemaan ei-rasisti?

 • Kyllä tieteelliseen kontekstiin kuuluu myös moniselitteisyys joskus.

  Kyllä tieteelliseen kontekstiin kuuluu myös moniselitteisyys joskus.

 • Kritiikki: Kauhea uho ja leso ja sitten pärjää huonommin kuin muut.

  Kritiikki: Kauhea uho ja leso ja sitten pärjää huonommin kuin muut.

 • Kerrotko vielä, että miten "huonolaatuiset yksilöt" edustavat tätä loistavuutta?

  Kerrotko vielä, että miten “huonolaatuiset yksilöt” edustavat tätä loistavuutta?

 • Subjective validation effect: Jos väitteellä on minulle henkilökohtaista merkitystä, niin pidän sitä oikeana (riippumatta siitä, onko se intersubj. sellainen).

  Subjective validation effect:

  Jos väitteellä on minulle henkilökohtaista merkitystä, niin pidän sitä oikeana (riippumatta siitä, onko se intersubj. sellainen).

 • Koska demokratia on minulle hyödyllinen, niin tuen demokratiaa.

  Koska demokratia on minulle hyödyllinen, niin tuen demokratiaa.

 • Miksi vain syrjinnän vastustaminen olisi oikein?

  Miksi vain syrjinnän vastustaminen olisi oikein?

  Selective attention
  Strawman fallacy

 • Onko "ihmiskunnan tulevaisuus on loistava" suuri kunnianloukkaus, mikäli olisikin niin, ettei se ole loistava?

  Onko “ihmiskunnan tulevaisuus on loistava” suuri kunnianloukkaus, mikäli olisikin niin, ettei se ole loistava?

  Koska/jos kunnianloukkaukseen soveltuu toisista valheellisen tiedon esittäminen?

  (tämä on lingvistisen rajoittaminen mielivaltaisuuden kritiikki)

 • Onko anti-kiusaaminen kiusaamista?

  Jos kiusaajista esittää väitteen: “kiusaajat ovat [neg.]” tai “kiusaaminen on väärin”. Niin onko tämäkin kunnianloukkaus, mikäli kiusaajien kunnia vaatii kiusaajien luonnollisen paremman aseman kunnioittamista? Ja “anti-kiusaajien” näkemys taas pyrkii _vähällistämään_ kiusaajien biologista supremaattisuutta? Eli anti-kiusaaja kiusaa kiusaajia, yrittämällä huonontaa heidän mainettaan?

 • Jos ihmiset eivät ole samanarvoisia, niin voiko kaikkien tulevaisuus olla samanlailla loistava?

  Jos ihmiset eivät ole samanarvoisia, niin voiko kaikkien tulevaisuus olla samanlailla loistava?

 • Sisältääkö loistava tulevaisuus myös sen mahdollisuuden, että se toteutuisi sosiaalidarvinistisesti?

  Sisältääkö loistava tulevaisuus myös sen mahdollisuuden, että se toteutuisi sosiaalidarvinistisesti?

 • Demokratia syrjii niitä, jotka eivät halua demokratiaa.

  Demokratia syrjii niitä, jotka eivät halua demokratiaa.

  Miten tämä ei ole syrjintää?

 • Vaikka heikompi aines leikattaisiin pois, niin tämä ei välttämättä muuttaisi mitään. Koska pohjimmiltaan kaikki on "melko mielivaltaista".

  Vaikka heikompi aines leikattaisiin pois, niin tämä ei välttämättä muuttaisi mitään. Koska pohjimmiltaan kaikki on “melko mielivaltaista”.

  Siten argumentti yleisestä loistavuudesta tai “varjelun tärkeydestä” on mielivaltainen.

 • Kiihottaminen kansanryhmästä poispäin?

  Kiihottaminen kansanryhmästä poispäin?

 • Jos esiintyy parempana kuin on, niin siitä kyllä huomautetaan.

  Jos esiintyy parempana kuin on, niin siitä kyllä huomautetaan.

 • Jos tunnet itsesi nyt arvottomaksi, niin ehkä se on se, miten asia on. Eikä se, miten esitit sen.

  Jos tunnet itsesi nyt arvottomaksi, niin ehkä se on se, miten asia on. Eikä se, miten esitit sen.

 • Varmaan suvaitsevaisuus tarkoittaa myös näitä muiden mielipiteiden hyväksymistä?

  Varmaan suvaitsevaisuus tarkoittaa myös näitä muiden mielipiteiden hyväksymistä?

 • Pitääkö anti-rasistin vastustaa itseään, jos hän vastustaa jotain muuta?

  Pitääkö anti-rasistin vastustaa itseään, jos hän vastustaa jotain muuta?

 • Jos demokratia päättää, että kaikkien tulevaisuus ei ole samanarvoinen, niin tuetko edelleen demokratiaa?

  Jos demokratia päättää, että kaikkien tulevaisuus ei ole samanarvoinen, niin tuetko edelleen demokratiaa?

 • Jos X:ää kiusataan, niin kertooko tämä kenties jostain sosiaalisesta ilmiöstä?

  Jos X:ää kiusataan, niin kertooko tämä kenties jostain sosiaalisesta ilmiöstä?

 • Anti-ras. propagandan kritiikki

  PS: “että ulkoiset tekijät eivät ole aktuaalisia” on anti-ras. propagandaa. Joidenkin ulkoisten tekijöiden tuottamat psykososiaaliset reaktiot ovat hyvin aktuaalisia, ne voidaan demonstroida kokeilla.

 • Demokratian eräs haittapuoli on, että se antaa nostaa myös ihmisiä, joilla ei välttämättä ole hallitsijan kelpoisuutta.

  Demokratian eräs haittapuoli on, että se antaa nostaa myös ihmisiä, joilla ei välttämättä ole hallitsijan kelpoisuutta.

 • Entä jos kaikkien tulevaisuus ei ole sama?

  Entä jos kaikkien tulevaisuus ei ole sama?

 • Parempi sosiaalinen kyky ei ole mikään "laki", vaan psykobiologinen ilmiö.

  Parempi sosiaalinen kyky ei ole mikään “laki”, vaan psykobiologinen ilmiö.

 • Se ei ole syrjintää, jos X pärjää todistetusti huonommin.

  Se ei ole syrjintää, jos X pärjää todistetusti huonommin.

 • Luulen, että tämän postauksen viesti on #subjectivevalidation eli "väite, joka tuottaa itsetunnolleni hyvää".

  Luulen, että tämän postauksen viesti on #subjectivevalidation eli “väite, joka tuottaa itsetunnolleni hyvää”.

  (tämä on psykologinen kritiikki)

 • Tule pätemään sitten, kun pärjäät vaaleissa paremmin kuin ne, joita kyseenalaistat.

  Tule pätemään sitten, kun pärjäät vaaleissa paremmin kuin ne, joita kyseenalaistat.

 • Onko kriitikkojen syyttäminen kiusaamisesta kiusaamista, jos se pyrkii esittämään perättömän väitteen (syytös kiusaamisesta)?

  Onko kriitikkojen syyttäminen kiusaamisesta kiusaamista, jos se pyrkii esittämään perättömän väitteen (syytös kiusaamisesta)?

 • "Yllä kuvattu tulojen konvergenssi hillitsee väestönkasvua."

  “Yllä kuvattu tulojen konvergenssi hillitsee väestönkasvua.”

  Missä tämä malli on?

  Tämä kuulostaa siltä kuin väität, että sinulla on tieto 9 miljardin (tai muun ison luvun) semi-stokastisen yksilön käyttäytymisestä.

 • Uskottavuutta saattaa edistää se, jos pitäytyy konteksteissa, joiden totuuksia hallitsee.

  Uskottavuutta saattaa edistää se, jos pitäytyy konteksteissa, joiden totuuksia hallitsee.

 • "Mielestäni" ei ole sama kuin "on yleisesti demonstroitu".

  “Mielestäni” ei ole sama kuin “on yleisesti demonstroitu”.

 • Evidenssi on X:ää vastaan => "Evidenssi on väärin"

  Evidenssi on X:ää vastaan => “Evidenssi on väärin”

 • Huonomman argumentin antaneen tulisi hävitä, ei voittaa.

  Huonomman argumentin antaneen tulisi hävitä, ei voittaa.

 • Jos kaikki eivät ole hallituksessa, niin kaikilla ei ole "samat oikeudet". Pseudoegalitaari.

  Jos kaikki eivät ole hallituksessa, niin kaikilla ei ole “samat oikeudet”. Pseudoegalitaari.

 • Jos anti-rasisti kokee alemmuuden tunnetta, kun häntä kommentoidaan, niin miksi tämä ei olisi demonstraatio "alemmasta kelpoisuudesta"?

  Jos anti-rasisti kokee alemmuuden tunnetta, kun häntä kommentoidaan, niin miksi tämä ei olisi demonstraatio “alemmasta kelpoisuudesta”?

 • En edelleenkään usko, että kaikkien tulevaisuus on samankaltainen

  En edelleenkään usko, että kaikkien tulevaisuus on samankaltainen:

  Kaunis ihminen pärjää rumaa paremmin – työelämässä ja käräjillä
  https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000002747360.html

 • Kritiikki: Mikään muu puolue ei toimi niin paljon vastaan kaikkea sitä, mitä se itse opettaa.

  Kritiikki: Mikään muu puolue ei toimi niin paljon vastaan kaikkea sitä, mitä se itse opettaa.

 • Kritiikki: Ulkonäkö vaikuttaa elämässä menestymiseen monin tavoin

  Ulkonäkö vaikuttaa elämässä menestymiseen monin tavoin, ja lopulta voimme joutua kierteeseen, jossa maksamme jatkuvasti ”ulkonäkövelkaa”, sanoo tutkija.

  https://www.hs.fi/elama/art-2000006249346.html

 • Villen mielipide oikein, muiden kritiikki kiusaamista?

  Villen mielipide oikein, muiden kritiikki kiusaamista?

 • Vain koska sinä et kestä joitain mielipiteitä, ei tarkoita, että ne ovat väärin.

  Vain koska sinä et kestä joitain mielipiteitä, ei tarkoita, että ne ovat väärin.

 • Voi olla, että joidenkin pitäisi demonstroida loistavuutensa.

  Voi olla, että joidenkin pitäisi demonstroida loistavuutensa.

 • Väitä omaa mielipidettä muiden mielipiteeksi, sitten kun voit demonstroida sen.

  Väitä omaa mielipidettä muiden mielipiteeksi, sitten kun voit demonstroida sen.

 • Haluaa kitkeä poissulkemista, sulkee itse pois muita.

  Haluaa kitkeä poissulkemista, sulkee itse pois muita.

 • Itsetuntosuggestio: Jos väite tukee itsetuntoani, niin pidän sitä oikeana.

  Itsetuntosuggestio:

  Jos väite tukee itsetuntoani, niin pidän sitä oikeana.

 • Tule puhumaan uskottavuudesta sitten kun pystyt antamaan paremman argumentin kuin ne, joita kyseenalaistat.

  Tule puhumaan uskottavuudesta sitten kun pystyt antamaan paremman argumentin kuin ne, joita kyseenalaistat.

 • Äänestys oli konklusiivinen siitä, että Seppälän kelpoisuus ei ole puheenjohtajan kaltainen.

  Äänestys oli konklusiivinen siitä, että Seppälän kelpoisuus ei ole puheenjohtajan kaltainen.

 • Hallitusposition pitäisi olla suhteessa saavutettuun äänimäärään.

  Hallitusposition pitäisi olla suhteessa saavutettuun äänimäärään.

 • Kateellista mantraa?

  Kateellista mantraa?

 • Pyrkii edistämään osallisuutta, poissulkee eri mielipiteitä.

  Pyrkii edistämään osallisuutta, poissulkee eri mielipiteitä.

 • Jos kaikki eivät ole hallituksessa, niin kaikilla ei ole samankaltainen osallisuus.

  Jos kaikki eivät ole hallituksessa, niin kaikilla ei ole samankaltainen osallisuus.

 • Jos kaikkien ei anneta asettua ehdolle, niin kaikilla ei ole samanlainen osallisuus.

  Jos kaikkien ei anneta asettua ehdolle, niin kaikilla ei ole samanlainen osallisuus.

  #pseudoegalitarismi

 • Show-business argumentti

  Show-business argumentti

 • Valtaa on sitten, kun äänimäärääkin?

  Valtaa on sitten, kun äänimäärääkin?

 • Oma mielipide sallitaan, muiden ei?

  Oma mielipide sallitaan, muiden ei?

 • Tämä jatkuu niin kauan kuin sinä olet hallituspositioissa, joihin sinulla ei ole kelpoisuutta.

  Tämä jatkuu niin kauan kuin sinä olet hallituspositioissa, joihin sinulla ei ole kelpoisuutta.

 • Tule mussuttamaan sitten, kun naamakin on loistava.

  Tule mussuttamaan sitten, kun naamakin on loistava.

 • Tule mussuttamaan sitten, kun äänimäärä oikeuttaa sen.

  Tule mussuttamaan sitten, kun äänimäärä oikeuttaa sen.

 • Mene helvettiin.

  Mene helvettiin.

 • Onko se kunnianloukkaus, jos syrjii parempia kuin itseään?

  Onko se kunnianloukkaus, jos syrjii parempia kuin itseään?

 • Kritiikki: Aloita kohtelemalla muita tasa-arvoisesti ennen kuin vaadit sitä itselle.

  Kritiikki: Aloita kohtelemalla muita tasa-arvoisesti ennen kuin vaadit sitä itselle.

 • Tämä taitaa olla nyt tämmöinen subjektiivinen väite?

  Tämä taitaa olla nyt tämmöinen subjektiivinen väite?

 • Minusta rumat ihmiset eivät ole samanarvoisia kuin kauniit.

  Minusta rumat ihmiset eivät ole samanarvoisia kuin kauniit.

 • Mielipiteenvapaus ei tarkoita, että huonompi mielipide on oikein.

  Mielipiteenvapaus ei tarkoita, että huonompi mielipide on oikein.

 • Vain koska sinä uskot X, ei tarkoita, että X on tosi väite.

  Vain koska sinä uskot X, ei tarkoita, että X on tosi väite.

 • Wannabe-Poliitikko

  Wannabe-Poliitikko

 • Onko mahdollista, että ihmisten menestys riippuu viehättävyydestä?

  Onko mahdollista, että ihmisten menestys riippuu viehättävyydestä?

 • Muille hirveä itku ja parku ja itse pärjää huonommin.

  Muille hirveä itku ja parku ja itse pärjää huonommin.

 • Onko tämä tämmöistä statuspyrkyryyttä?

  Onko tämä tämmöistä statuspyrkyryyttä?

 • Onko pretenderiys kiusaamista?

  Onko pretenderiys kiusaamista?

 • Mitä jos emo-viite ja X ovat molemmat väärässä?

  Mitä jos emo-viite ja X ovat molemmat väärässä?

 • Kritiikki: No sinä et sinne päässyt kuitenkaan johtamaan.

  Kritiikki: No sinä et sinne päässyt kuitenkaan johtamaan.

 • Äläs nyt juokse pakoon, kun joku soveltaa vapauksiaan.

  Äläs nyt juokse pakoon, kun joku soveltaa vapauksiaan.

 • Miksi et hyväksy muita mielipiteitä?

  Miksi et hyväksy muita mielipiteitä?

 • Rajoittaako anti-rasismi rasistien mielipiteenvapautta?

  Rajoittaako anti-rasismi rasistien mielipiteenvapautta?

 • Tekopyhyys: Oman mielipiteen ylittäminen toisen päälle ei ole kiusaamista, mutta se on jos toinen tekee sen, eikä itse.

  Tekopyhyys:

  Oman mielipiteen ylittäminen toisen päälle ei ole kiusaamista, mutta se on jos toinen tekee sen, eikä itse.

 • Voitko kertoa, miten ihmisoikeus syntyy? Onko se minkälainen ilmiö?

  Voitko kertoa, miten ihmisoikeus syntyy? Onko se minkälainen ilmiö?

  Entä rumien ihmisten samanarvoisuus?

 • Ajaa anti-rasismia pärjää vaaleissa huonommin kuin häntä biologisesti kelpoisemmat?

  Ajaa anti-rasismia pärjää vaaleissa huonommin kuin häntä biologisesti kelpoisemmat?

 • Tottakai suggestiolla voi uskoa itsestään vaikka mitä.

  Tottakai suggestiolla voi uskoa itsestään vaikka mitä.

 • Tasa-arvo syrjii ihmisiä, joiden mielestä sitä ei ole.

  Tasa-arvo syrjii ihmisiä, joiden mielestä sitä ei ole.

 • Syrjijä ei anna kaikkien asettua ehdolle.

  Syrjijä ei anna kaikkien asettua ehdolle.

 • Toivomme sinulle huonompaa jatkoa.

  Toivomme sinulle huonompaa jatkoa.

 • Onko tämä tällaista hyväksynnän hakemista?

  Onko tämä tällaista hyväksynnän hakemista?

 • Määrittele käsitteet

  Määrittele käsitteet:

  -loistavuus
  -uskottava
  -ihmiskunta

 • Kyllä se lähteiden korvaaminen mielekkäillä taitaa olla monen muunkin ongelma.

  Kyllä se lähteiden korvaaminen mielekkäillä taitaa olla monen muunkin ongelma.

 • Outoa, että hän kehtaa vielä jatkaa?

  Outoa, että hän kehtaa vielä jatkaa?

  Sen jälkeen, kun hän väärinarvottaa itseään parempia ihmisiä.

 • Tämä ei ole mitään sovittelua, vaan kaikki mulle ja muunmieliset ulos.

  Tämä ei ole mitään sovittelua, vaan kaikki mulle ja muunmieliset ulos.

 • Kuule ei se nyt oikeen riitä, että sanot olevasi johtaja. Muiden pitäisi tunnustaa sitä.

  Kuule ei se nyt oikeen riitä, että sanot olevasi johtaja. Muiden pitäisi tunnustaa sitä.

 • Valta estämällä muita asettumasta ehdolle.

  Valta estämällä muita asettumasta ehdolle.

 • Kritiikki: Jospa myöntäisit ensin oman väärinkäyttäytymisesti, ennenkuin syyllistät muita.

  Kritiikki: Jospa myöntäisit ensin oman väärinkäyttäytymisesti, ennenkuin syyllistät muita.

 • Onko tämä retoriikkaa?

  Onko tämä retoriikkaa?

 • Onko Seppälä demokratia sellainen, jossa kaikkien ei annetakaan vaikuttaa?

  Onko Seppälä demokratia sellainen, jossa kaikkien ei annetakaan vaikuttaa?

 • Emo-viite tms. ei tee väitteestä välttämättä oikeaa.

  Emo-viite tms. ei tee väitteestä välttämättä oikeaa.

 • Kyllä Seppälä taitaa ansaita kritiikin, joka johtuu siitä, että hän kääntää huonon argumenttinsa siihen, että parempi argumentti kiusaa häntä.

  Kyllä Seppälä taitaa ansaita kritiikin, joka johtuu siitä, että hän kääntää huonon argumenttinsa siihen, että parempi argumentti kiusaa häntä.

 • Kenen meidän?

  “Kaupankäynnin ja esimerkiksi teollisuuden ja maatalouden tehostumisen myötä meidän ei myöskään enää tarvitse käydä kiivasta taistelua joillain alueilla sijaitsevista resursseista tai maasta.”

  Kenen meidän?

  Psyk. tutkimukset tukevat, että esim. rumat ihmiset kokevat toiseuden tunnetta. Onko “me” konsistentti?

 • Onko ylenpaltinen kollektiivikäsitteiden käyttö egalitaarista retoriikkaa?

  Onko ylenpaltinen kollektiivikäsitteiden käyttö egalitaarista retoriikkaa?

 • Onko pahempi kiusaaja se, joka kyseenalaistaa puheenjohtajan kelpoisuuden, vai se, joka esiintyy puheenjohtajana?

  Onko pahempi kiusaaja se, joka kyseenalaistaa puheenjohtajan kelpoisuuden, vai se, joka esiintyy puheenjohtajana?

 • Entä jos biologiset erot _motivoivat_ yksilöiden väliset sosiaalisen arvon erot.

  Entä jos biologiset erot _motivoivat_ yksilöiden väliset sosiaalisen arvon erot.

 • Kritiikki: Ehkä se on joskus anti-rasisti, jonka ideoita voi korjata.

  Kritiikki: Ehkä se on joskus anti-rasisti, jonka ideoita voi korjata.

 • Toivottavasti tulevaisuus vastaa enemmän realismia.

  Toivottavasti tulevaisuus vastaa enemmän realismia.

 • Halutaan, että muut käyttäyvät hyvin. Muotoillaan "hyvän käytöksen malli", joka ei perustu reaalipsykologiaan eli sosiaaliseen kelpoisuuteen.

  Halutaan, että muut käyttäyvät hyvin.

  Muotoillaan “hyvän käytöksen malli”, joka ei perustu reaalipsykologiaan eli sosiaaliseen kelpoisuuteen.

 • Tämä ei ole kiusaamista, vaan kritiikkiä ontuvasta logiikasta.

  Tämä ei ole kiusaamista, vaan kritiikkiä ontuvasta logiikasta.

 • Ei sulla nyt tainnut olla kovin montaa perustelua sille asemallesi.

  Ei sulla nyt tainnut olla kovin montaa perustelua sille asemallesi.

 • Kiusaaminen on ihan oikein silloin kun X pakenee vastuuta ja ylläpitää asemaa tai väitettä, joka on huonosti perusteltu.

  Kiusaaminen on ihan oikein silloin kun X pakenee vastuuta ja ylläpitää asemaa tai väitettä, joka on huonosti perusteltu.

 • Kuule Ville, onko puolueen manageroiminen kiusaamista? Esim. jos päättää, ketä siinä saa olla ja ketä ei?

  Kuule Ville, onko puolueen manageroiminen kiusaamista? Esim. jos päättää, ketä siinä saa olla ja ketä ei?

 • Kyllä varmaan managerin pitää myös kantaa siihen liittyvää vastuuta.

  Kyllä varmaan managerin pitää myös kantaa siihen liittyvää vastuuta.

 • Ehkä tämä ei riitä perusteluksi anti-rasismille.

  Ehkä tämä ei riitä perusteluksi anti-rasismille.

 • Vielkään hän ei ole vastannut yhteenkään kritiikiin.

  Vielkään hän ei ole vastannut yhteenkään kritiikiin.

 • Oman aseman pitäminen ei ole kiusaamista. Mutta jos joku muu kyseenalaistaa sen, niin se kyllä sitten varmasti on.

  Oman aseman pitäminen ei ole kiusaamista.

  Mutta jos joku muu kyseenalaistaa sen, niin se kyllä sitten varmasti on.

 • Ihmisarvon kritiikki on oikein, jos se vastapainona on "abstrakti ihmisoikeus".

  Ihmisarvon kritiikki on oikein, jos se vastapainona on “abstrakti ihmisoikeus” eli esim. sellainen, joka ei perustu hyvin konklusiiviseen psykologiaan tms.

 • Kritiikki: Yritätkö kohottaa itsetuntoa näillä väitteillä?

  Kritiikki: Yritätkö kohottaa itsetuntoa näillä väitteillä?

 • Jospa arvostaisit ensin muidenkin mielipiteitä.

  Jospa arvostaisit ensin muidenkin mielipiteitä.

 • Taitaa sekin olla syrjintää, että Ville estää joidenkin ehdokkuuksia.

  Taitaa sekin olla syrjintää, että Ville estää joidenkin ehdokkuuksia.

 • Onko sinun oma mielipiteesi tärkeämpi kuin meidän muiden?

  Onko sinun oma mielipiteesi tärkeämpi kuin meidän muiden?

 • Kuka sinä oikein luulet olevasi?

  Kuka sinä oikein luulet olevasi?

 • Miten sinä oikeutat sen, että sinä hallitset muita?

  Miten sinä oikeutat sen, että sinä hallitset muita?

 • Se ei riitä, että sinä olet sitä mieltä, että sinä kuulut johonkin, esim. puheenjohtajaksi tai poliitikoksi. Muiden pitää olla samaa mieltä.

  Se ei riitä, että sinä olet sitä mieltä, että sinä kuulut johonkin, esim. puheenjohtajaksi tai poliitikoksi. Muiden pitää olla samaa mieltä.

 • Itsesuggestoitu todellisuus ei välttämättä intersubj. uskottavaa. Koska se on sinun mielipide.

  Itsesuggestoitu todellisuus ei välttämättä intersubj. uskottavaa. Koska se on sinun mielipide.

 • Mutta onko ruma tukka rikos?

  Onko ruma tukka rikos?

 • Onko itseään parempien syrjintä myös rasismia?

  Onko itseään parempien syrjintä myös rasismia?

 • Syrjijä estää erimielipiteisiä asettumasta ehdolle, vaikka hänen filosofiansa sisältää mielipiteenvapauden.

  Syrjijä estää erimielipiteisiä asettumasta ehdolle, vaikka hänen filosofiansa sisältää mielipiteenvapauden.

 • Mieti uudelleen sitä uskottavuutta.

  Mieti uudelleen sitä uskottavuutta.

 • Ehkä ehdokkuuden epäämisestä sopiva rangaistus tulisi olla vuotta kiusaamista, sen verran ehdokkaita syrjimällä menetetty kausi on.

  Ehkä ehdokkuuden epäämisestä sopiva rangaistus tulisi olla 4 vuotta kiusaamista, sen verran ehdokkaita syrjimällä menetetty kausi on.

 • Kuule ei se mielipide ole välttämättä oikea, vaikka joku ryhmä olisikin sitä mieltä.

  Kuule ei se mielipide ole välttämättä oikea, vaikka joku ryhmä olisikin sitä mieltä.

  Psykologinen suggestio.

 • Sinun perseilysi aiheutti minulle mielenterveysongelmia. Ai niin mutta eihän tällä ole väliä.

  Sinun perseilysi aiheutti minulle mielenterveysongelmia. Ai niin mutta eihän tällä ole väliä.

 • Voihan sinne pyrkii, mutta ei se tarkoita, että sinne pääsee.

  Voihan sinne pyrkii, mutta ei se tarkoita, että sinne pääsee.

 • Onko muiden mielipiteiden väittäminen syrjintää mielipiteen perusteella?

  Onko muiden mielipiteiden väittäminen syrjintää mielipiteen perusteella?

 • Onko syrjintää syrjiä muita kuin itsensäkaltaisia. Taitaa olla.

  Onko syrjintää syrjiä muita kuin itsensäkaltaisia. Taitaa olla.

 • Evidenssi itseä vastaan? Kiusaamista?

  Evidenssi itseä vastaan? Kiusaamista?

 • Kritiikki: Kuinka pahaa vaalihäirintää on evätä joitain ehdokkaita?

  Kritiikki: Kuinka pahaa vaalihäirintää on evätä joitain ehdokkaita?

 • Meidän mielipide ei ole välttämättä sama.

  Meidän mielipide ei ole välttämättä sama.

 • Wannabe-Poliitikko

  Suomen ~tekopyhin puheenjohtaja?

  Tulee areenalle:

  “minä olen täällä …”.

  Sitten pärjää huonommin kuin muut. Ja jatkaa esittelyä, jossa hänellä ei ole todennettavaa sijaa.

  avainsanat: wannabeismi

 • Emo-viite ei korvaa sitä, että evidenssi on eri mieltä.

  Emo-viite ei korvaa sitä, että evidenssi on eri mieltä.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*