Tommi Liinalampi

Ydinvoima on osa energiapalettia

Usein kuulee kysyttävän kysymyksen, miten aion turvata energiantuotannon, kun en kannata ydinvoimaa. Vaikka vihreä poliitikko olenkin, niin tämä ydinvoimakantaani liittyvä oletus on väärä. Kannatan ydinvoimaa, kunhan se on markkinaehtoista. Enkä edes ole ainoa ydinvoimamyönteinen vihreä poliitikko. Meitä on näissäkin vaaleissa monta ehdolla.

Ydinvoima on ilmastoystävällinen energianmuoto. Paljon parempi kuin ilmastoa kuormittavat kivihiili tai turve, joista jälkimmäinen aiheuttaa lisäksi runsaita vesistöpäästöjä. Ydinvoimahysteria on aiheuttanut monessa maassa siirtymisen takaisin hiilen polttoon, mikä on epätoivottava ilmiö. Tällaista ei saisi tapahtua enää 2010-luvulla

Ydinvoimakatastrofin riski on minimaalinen, muttei poissuljettu. Kyseiseen energiamutoon liittyy kuitenkin useita muita epäkohtia, joiden johdosta se ei ole kaikkein paras ja ensisijainen tapa tuottaa energiaa. Uraanin louhinta aiheuttaa ongelmia alueilla, jossa louhinta tapahtuu. Ydinjätteen varastointiinkin liittyy aina riski.

Edellä mainituista ympäristöriskeistä huolimatta, en sulkisi ydinvoimaa pois tulevaisuuden energiapaletista. Epäilen kuitenkin uraanin käyttöön perustuvan ydinvoiman taloudellista kannattavuutta. Voimaloiden rakentaminen kestää kauan ja valmistuessaan ne tulevat taloudellisesti kannattaviksi vasta useiden vuosikymmenien jälkeen. En usko, että nykyisen kaltainen ydinvoima olisi enää kolmenkymmenen vuoden kuluttua kustannustehokkain energianmuoto.

Valtion tehtävä ei kuitenkaan ole kannattavuusharkinnan tekeminen, vaan tämä on jätettävä markkinoiden tehtäväksi. Jos ydinvoima täyttää puhtauteen ja turvallisuuteen liittyvät reunaehdot, niin markkinaehtoisesti rakentuvalle ydinvoimmalle tulisi mielestäni antaa lupa.

Ilmastonmuutos on kiistatta aikamme suurin uhka tai oikeammin jo meneillään oleva katastrofi. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa ilmastoystävällisten energiamuotojen poissulkemiseen.

Viime aikoina huomiota saannut Fennovoiman ydinvoimaprojekti on markkinaehtoisuuden osalta ongelmallinen. Fennovoiman omistuspohjaan kuuluu pääosin kunnalliset energiayhtiöt, jotka ovat enemmän tai vähemmän poliittisen ohjausvallan alaisia. Tämän vuoksi en pidä Fennvoimaa markkinaehtoisena projektina, enkä siten ole vakuuttunut myöskään sen taloudellista kannattavuudesta.

Toisaalta, Fennovoimankin omistuspohjaan vaikuttaa osaltaan yleinen asenneilmapiiri ydinvoimaa kohtaan. Moni yritys ei ole valmis imagosyistäkään ydinvoiman rahoittamiseen. Myös ydinvoimaan liittyvien yleisten asenteiden tulisi jossain määrin rationalisoitua.

Ilmastonmuutos on kiistatta aikamme suurin uhka tai oikeammin jo meneillään oleva katastrofi. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa ilmastoystävällisten energiamuotojen poissulkemiseen. Uusiutuvat energianmuodot ja energiatehokkuus ovat aina ensisijaisia menetelmiä tulevaisuuden energiatarpeen turvaamisessa. Tarvitsemme kuitenkin näiden ohella myös ydinvoimaa. Ainakin toistaiseksi.

Kommentit (4 kpl)

 • Lauri Jokinen

  Missäs olet käynyt tarkistamassa nykyaikaisen turvetuotantoalueen päästöt? Viime kesänä esimerkiksi eräältä turvetuotantoalueelta ei viimeiseen tarkistuskaivoon tullut vettä tippaakaan ja Kyyjärven turvetuotantoalueella suoritettu näytteiden vertailu tavallisen jokiveden ja tuotantoalueelta tulevan veden välillä osoitti, että jokivesi oli tummaa, kahvinruskeaa, sen sijaan tuotantolalueelta tuleva vesi oli lähes kirkasta. Satuitko tietämään tämän. Pitää tietää, kun kerran kirjoittaa.vai mitä.

 • Antti Korttinen

  Jos ehdokkaasta tulisi kansanedustaja, niin kuinka montaa uuttaa ydinvoimalalupahakemusta olisit valmis siunaamaan? 1, 2, 3 vai enemmän?

  Ymmärtääkseni vihreän puolueen kanta on selvä: yhtään uutta ydinvoimalaa ei rakenneta. (Fennovoima rakennetaan, koska sille on jo annettu luvat.)

  Eli pitäisikö Suomeen rakentaa lisää ydinvoimaloita vai ei?

  P.S. Suomen maaperästä ei löydy kivihiiltä. Sillä pelottelu on turhaa.

 • Tommi Liinalampi

  Kiitos kommenteista!

  Kantani poikkeaa Vihreiden kannasta liittyen uusiin ydinvoimalalupiin. Sen sijaan jo olemassa olevan ydinvoiman nopeaa alasajoa ei edes Vihreät puolueena kannata. Yhteneväinen kantani on myös sen kanssa, että ensisijaisia ovat kuitenkin uusiutuvat energianlähteet ja panostuksen energiatehokkuuden parantamiseen.

  Olen siis valmis seisomaan näkemykseni takana myös eduskunnassa, jos turvallisuuskriteerit täyttävä markkinaehtoinen ydinvoimalalupa – tai useampi sellainen – tulee päätettäväksi.

  Ilmastonmuutoksen torjunta ja energiatarpeen täyttäminen mahdollisimman ilmastoystävällisin keinoin on päätavoite. Minulla ei ole kantaa kysymykseen ”pitäisikö Suomeen rakentaa lisää ydinvoimaloita vai ei” vaan päätöksen tekee tässä suhteessa kannattavuusharkintaa tekevät markkinat. Se että olen valmis myöntämään luvan ei tarkoita sitä, että ydinvoimalaa välttämättä pitäisi pystyttää.

  Ja mitä hiilivoimaan tulee, niin valitettavasti se on ollut monessa Euroopan maassa korvike ydinvoimalle. Lisäydinvoiman myötä Suomen nykyisin toiminnassa olevat hiilivoimalat voitaisiin sulkea. Sillä olisi huomattava vaikutus kotimaisiin ilmastopäästöihin.

 • Talous"tiede" ei tuota asioita?

  Mikä on talous”tieteilijän” osuus energiantuotannosta?

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*