Tapio Puolimatka

Voiko mies synnyttää?

Yläkoulun oppikirja toteaa: ”Nykyään mieskin voi synnyttää.” Onko tämä totta ja onko perusteltua opettaa näin koulussa?

Elämänkatsomustiedon oppikirjassa Kompassi: 7–9 yläkoulun elämänkatsomustieto on kuva yhdysvaltalaisesta Tom Beatiestä, joka on syntynyt naiseksi, mutta on muuttanut juridisen sukupuolensa mieheksi. Saamiensa hormonihoitojen vaikutuksesta hänelle kasvaa parta ja häneltä on sukupuolenkorjausleikkauksessa poistettu rinnat. Hän on kuitenkin säilyttänyt kohtunsa ja munasarjansa, joten hän on tullut raskaaksi ja synnyttänyt lapsen. Onko tämän pohjalta oikein sanoa, että mies voi synnyttää, kuten elämänkatsomustiedon oppikirjan kuvatekstissä väitetään?

Taustaoletuksia

Kirjan sukupuolta käsittelevä luku olettaa, että ihmisen sukupuoli ei määrity objektiivisesti havaittavien biologisten tuntomerkkien perusteella vaan sen mukaan, miten kukin ihminen itse hahmottaa ja määrittelee oman sukupuolensa. Tämä näkemyksen pohjana on niin sanottu konstruktivistinen tietoteoria ja todellisuuskäsitys, jonka mukaan todellisuus rakentuu ihmisten hahmotusten pohjalta: eri ihmiset ja erilaiset kulttuurit rakentavat todellisuuden eri tavoilla erilaisten hahmotustensa pohjalta. Konstruktivistisen oletuksen mukaan ei ole mitään tapaa päästä selville tosiasioista sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat. Kukin ihminen määrittää oman sukupuolensa oman subjektiivisen kokemuksensa perusteella eikä sukupuolelle ole objektiivisesti havaittavia tuntomerkkejä.

Konstruktivistisen lähtökohtaoletuksen mukaan kunkin ihmisen sukupuoli riippuu siitä, miten hän itse sen kokee, hahmottaa ja määrittelee. Kukin ihminen hahmottaa todellisuuden omalla tavallaan, omien lähtökohtaoletustensa ehdoilla ja elää omien hahmotustensa pohjalta rakentuvassa maailmassa. Jos nainen kuvittelee olevansa mies, hän on mies. Jos hän hahmottaa oman kehonsa miehen kehoksi, hänen kehonsa on miehen keho. Jos hänellä on kohtu ja munasarjat, niin hänen hahmotuksensa ja konstruktioidensa mukaan miehellä voi olla kohtu ja munasarjat. Niinpä kohdun ja munasarjat omaava henkilö voi olla biologisesti mies, jos hän hahmottaa itsensä biologisesti mieheksi. Mitään yleispäteviä totuuksia ei siis ole olemassa (paitsi se yleispätevä ”totuus”, ettei mitään yleispäteviä totuuksia ole olemassa).

Feton puolustelu

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien liitto Feto puolustelee kirjan tekstiä näin: ”Kuvateksti pitää teknisesti ottaen paikkansa, mutta on ymmärrettävää, että se voidaan kokea provokatiiviseksi, koska sellaiseksi se oli tarkoitettukin. Elämänkatsomustiedon perusluonteeseen kuuluu keskustelun herättäminen.”

Ongelmana kuvatekstissä ei kuitenkaan ole sen oletettu provokatiivisuus, vaan sen harhaanjohtavuus ja sen epäinformatiivisuus. Kirjan sukupuolisuutta käsittelevä luku on yksipuolinen: se esittää vain konstruktivistisen tietoteorian pohjalta hahmotetun käsityksen sukupuolisuudesta ja yhdenvertaisuudesta ja jättää kokonaan tarkastelun ulkopuolelle realistisen tietoteorian ja todellisuuskäsityksen mukaisen tavan tarkastella sukupuolta. Paitsi, että kyseinen kuvateksti on epäinformatiivinen, se sekoittaa kategorioita.

Feto jatkaa: ”Jokaisella oppilaalla on oltava oikeus muodostaa niistä vapaasti oma informoitu näkemyksensä. Muuten ajaudumme kohti yhden totuuden yksinkertaistettua ja köyhää maailmaa, jossa opetuksen ammattilaisten perustellut pedagogiset valinnat pyritään sensuroimaan, jos ne eivät vastaa lukijan omaa maailmankuvaa ..”

Miten oppilaat voivat muodostaa aiheesta informoidun näkemyksen, kun kirjassa on esitelty vain yksi näkemys, konstruktivistiseen tietoteoriaan ja todellisuuskäsitykseen perustuva näkemys sukupuolesta, jonka mukaan sukupuoli on yksilöllinen tai sosiaalinen konstruktio. Kokonaan tarkastelun ulkopuolelle on jätetty realistiseen todellisuuskäsitykseen ja tietoteoriaan perustuva näkemys, jonka mukaan sukupuoli perustuu objektiivisesti havaittaviin biologisiin tuntomerkkeihin.

Kasvatuksellisesti kehittävän opetuksen tarkoituksena on kehittää oppilaan itsenäistä harkintakykyä ja kriittistä ajattelua. Kompassi elämänkatsomustiedon oppikirjan ongelmana tältä osin on se, että se esittelee sukupuolinäkemyksistä vain yhden näkemyksen ja esittää sen epäkriittisesti ja julistuksenomaisesti ja lisäksi tavalla, joka sisältää argumenttivirheitä.

Objektiivisen kuvauksen ja subjektiivisten kuvitelmien välinen ero katoaa

Yläasteen Kompassi -oppikirjassa häivytetään ero todellisuuden objektiivisen kuvauksen ja yksilön subjektiivisten kuvitelmien väliltä: jos biologinen nainen kuvittelee olevansa mies ja saa kuvitelmansa juridisesti tunnustetuksi, hän on mies. Jos hän lisäksi hormoneilla ja leikkauksilla muokkaa ruumistaan joiltakin osin, hän on myös biologisesti mies. Tämä siitä huolimatta, että hänen kehonsa on muutamia kosmeettisesti muokattuja ulkoisia tuntomerkkejä lukuun ottamatta naisen keho. Itse asiassahan sukupuoleen kytkeytyviä ominaisuuksia määräävät geenit ovat lähes kaikissa hänen biljoonissa ihmissolussaan, myös aivoissa.

Oppikirjan puolustaman konstruktivistisen lähestymistavan seurauksena itsensä mieheksi määrittelevälle biologiselle naiselle saatetaan antaa testosteronihoitoja, joiden vaikutuksesta hänelle esimerkiksi kasvaa parta. Eikö hän siis ole nyt biologisesti mies? Ei ole, sillä todellisuudessa hänen kehonsa reagoi testosteroniin kuten naisen keho. Kun hänelle testosteronihoitojen seurauksena tulee 10-40 kertainen testosteronimäärä verrattuna siihen, mitä pidetään normaalina naisen keholle, hän altistaa itsensä monille terveysongelmille. Naisen keho ei muuta toimintatapaansa sen takia, että biologinen nainen kuvittelee olevansa mies.

Lasten ja nuorten terveys vaarannetaan

Vastakkaisen sukupuolen hormonien käyttöön (tytöillä testosteroni ja pojilla estrogeeni) liittyy riskejä. Tytöillä, jotka saavat testosteronia voi olla korkeampi riski alhaiseen HDL kolesteroliin ja kohonneisiin triglyserideihin (altistaen sydänverisuonitautien kehittymiseen), maksavaurioihin, polysytemiaan (veren punasolujen runsauteen), uniapneaan, insuliiniresistenssiin sekä muutoksiin rintarauhasissa, kohdun limakalvossa ja munasarjoissa. Samaten suun kautta annosteltava estrogeeni pojille voi altistaa heidät vaarallisille terveysriskeille: laskimotukos ja veritulppa, sydänsairaudet, painonnousu, kohonnut verenpaine, heikentynyt glukoositoleranssi, sappivaivat sekä rintasyöpä. (Olson-Kennedy & Forcier 2015; Moore & Wisniewski & Dobs 2003; Eyler 2014; FDA; WHO.)

Jos tytölle kerrotaan, että koska hän identifioituu pojaksi, hänen kehonsa voi todella muuttua biologisesti pojan kehoksi, häntä johdetaan harhaan. Jos hän hormonihoidoilla nostaa kehonsa testosteronitason pojan testosteronitasoa vastaavaksi hän heikentää hedelmällisyyttään ja altistaa kehonsa edellä mainituille terveysriskeille. Jos nämä tosiasiat salataan häneltä, hän ei voi tehdä informoitua ratkaisua näiden hoitojen osalta, joten tältä osin häntä kohdellaan hoitotilanteessa epäeettisellä tavalla.

Ristiriita kuvitelmien ja todellisuuden välillä

Juuri tämä ristiriita transpropagandassa kuvatun todellisuuden ja tosi todellisuuden välillä ajaa monia sukupuolensa korjanneita ihmisiä vakavaan masennukseen ja jopa itsemurhaan. Lähdettyään korjaamaan sukupuoltaan hormonihoidoilla ja leikkauksilla hänelle välitettyjen harhaanjohtavien mielikuvien pohjalta, joiden mukaan naisen olisi todella mahdollista muuttua biologisesti mieheksi (tai päinvastoin), henkilö huomaa hoitojen ja leikkausten jälkeen saaneensa psyykkisen ahdistuksensa lisäksi monia terveysongelmia ja ehkä menettäneensä lisääntymiskykynsä. Sukupuolenkorjausleikkausten komplikaatioriski on huomattavan korkea ja niihin kuuluu kivuliaita toipumisjaksoja.

Puhe siitä, että hormonihoitojen ja sukupuolenkorjausleikkausten avulla voitaisiin vähentää itsemurhariskiä, on harhaanjohtavaa sikäli, että ruotsalaisen pitkittäistutkimuksen mukaan sukupuolensa kirurgisesti korjanneiden ihmisten itsemurhakuolleisuus on kymmenen vuotta leikkauksen jälkeen lähes kaksikymmenkertainen muuhun väestöön verrattuna.

On myös huomattava, että jos nuoria autetaan välttämään tämän populaarin sukupuolikäsityksen sisältämät harhakäsitykset, ja he murrosiän normaalin kehityksen seurauksena identifioituvat oman kehonsa mukaiseen sukupuoli-identiteettiin, kuten normaalisti käy neljässä tapauksessa viidestä sukupuoliahdistuneista nuorista, niin he välttävät kaikki nämä terveysriskit.

Keskustelua aiheesta

AlfaStudiossa aiheesta olivat olivat 3.10. 2019 keskustelemassa kansanedustaja Mauri Peltokangas, Opetushallituksen opetusneuvos Satu Honkala, kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka sekä transprosessin läpi käynyt somevaikuttaja Sametti. Uusinta sunnuntaina 6.10. klo 21.00. Ohjelman voi myös katso Alfatv:n arkistosta: http://www.permanto.fi/fi/web/alfatv/player/vod?assetId=34971396

 

Kommentit (80 kpl)

 • TLT

  En ole Puolimatkan kanssa samaa mieltä, mutta eihän tässä blogikirjoituksessa näy Raamattu mitenkään. Puolimatka perustelee väitteensä tutkimuksilla. On myös päinvastaisiin tsi toisenlaisiin tuloksiin päätyneitä tutkimuksia. Jokainen voi itse ottaa selvää ja muodostaa mielipiteensä. Siihen pitäisi koulukirjojenkin kannustaa.

 • Per Suolimutka

  Voiko Puolimatka yleensäkään miettiä mitään muuta asiaa? Jokainen juttu kun liittyy jollain lailla muiden ihmisten seksikäyttäytymiseen.

 • Luitsi

  ”Kun ennenvanhaan kansan piti kuvitella keisarille vaatteet, nykyään vaaditaan kansaa kuvittelemaan miehelle kohtu.”

  Hyvä kommentti. Ei tosiaankaan ”rakettiteidettä!”
  Nyt kun kaikkenlaista julistusta ihan asetuksilla rajoitetaan, niin miksi Setan maailmankuvaa tyrkytetään koululaisille.
  ESY luokanopena itsekin toimineena olisin hypännyt tuon höpöhöpö-sivun yli.

 • suvaitsevaisuus kunniaan

  Jos näin on koulukirjojen kohdalla niin sitten voi suoraan poistaa uskonnonopetuksen koulusta. Saadaan tilaa jollekin järkevämmälle. Esim. 3-luokan oppilaan, jolla ussaa 2 tuntia viikossa olisi parempi käyttää aika vaikka luketun ymmärtämiseen, matematiikkaan tai kirjoittamiseen.

 • Luitsi

  Uskonnon, historian, yhteiskuntaoppi jne. kuuluu kuule ihan yleissivistykseen. Mies+kohtu opetus ei voi perustella muulla kuin sillä, että jollain o,ooo1% vähemmistöllä olisi parempi mieli?

 • jumaanki

  Tunnustuksellinen uskonnonopetus ei kuulu yleisivistykseen. Sitähän se peruskouluissa edelleen käytännössä on: ”Tunnustuksellinen uskonnonopetus ei kuulu kouluihin, mutta kirkko on ylivoimainen sisällöntuottaja” https://yle.fi/uutiset/3-10885305

 • Luksan Kalle

  Ovatko Maisa Torppa ja herra Puolimatka ”ostaneet”Keskisomalaiselta omille kuvilleen kiinteän paikan. Herra puolimatka kuitenkin on jo kohta vuoden verran ollut kestokuva lehdessä. Laittakaa se herrannimessä heti etusivun otsikon eteen, ettei sitä tarvitse joka päivä täältä lukusivuilta katsella. Pitääköhän tämän lehden tilaus ihan tämän takia peruuttaa.? Niin pitääkö, vai lähteekö tuo pysyväiskuva lehdestänne?

 • Luitsi

  Pysytään asiassa.. yht’äkkiä joku suvivirsikin kiinnostaa jumaankii niinku aikaisempaa nillittäjää.. pöö pois kaikki kansanperinteet ”ettei kukaan loukkaannu”.. Öööö..kielletään ja samalla kilpaillaan kuka on suvaitsevaisin .
  Asiaan: Kikkeli sukupuoleksi syntynyt ei saa lapsia, vaikka istuis maamiinan päälle. Biologia on biologiaa eikä mikään mielipide. Ja mun lapsenlapsille ei tuota höpönhöpöä syötetä. En minäkään puutu toisten elämään oli sitten muuttunu vaikka zombeiksi tai parisuhteessa oravan kanssa. Voitte nysvätä niitä liikennemerkkejä, kun siitäkin varmaan jaksatte mielenne pahoittaa. Mutta jättäkää koululaiset rauhaan hullutukselta.

 • huhhuh

  :) :) :)

 • Jape

  Kiitos nm ”huhhuh” 15.10. klo 10:45 viiltävän analyyttisestä kannanotosta. On ilo huomata, että todella satsaat kaikkesi kommenteissasi. Tämä viimeisinkin antaa varmasti meille jokaiselle ajattelemisen aihetta. Hyvä, pidä tämä tyyli.

 • huhhuh

  Hyvä, että nimimerkki ”Jape”kin ymmärsi asian. Hetken jo pelkäsin, että nyt se on kuvittelemassa itseään aasiksi, aasitammaksi tai muuksi kavioeläimeksi.

 • Jape

  Jaahas, se eilinen ”huhhuh”:n kommentti olikin vain hetkellinen valonpilkahdus ja nyt hän on palannut omalle tasolleen. T. Puolimatka varmaan ilahtuu tästä.

 • huhhuh

  Ei kannata, ”Jape”, kuvitella olemattomia, kannattaa tavoitella elämässään suuria ja yleviä asioita. Kuvittele itsesi mieluummin vaikkapa Näsinneulaksi ;) (Joku voi vaikka kosia)

 • Teemu R

  En tiedä, onko Puolimatkalla tarvetta tuoda esiin omia näkemyksiään pukien ne tieteeksi, kuten joku on täällä väittänyt. Hän nyt kuitenkin perustelee väitteensä, eikä minulla ei-kasvatustieteilijänä ole nokankoputtamista hänen perusteluille. Joku voi tietenkin ajatella, että 20-kertaisesti kohonnut itsemurhien määrä johtuisi vihapuheesta tai siitä, kun ympäristö ei hyväksy. Toinen voi taas sanoa, että sukupuolta vaihtavat/korjaavat ihmiset ovat niin hukassa itsensä kanssa, että ilman tehokkaita yhteiskunnan palveluita itsemurhia olisi vielä enemmän. Lopullista vastausta ei tiedetä, joten tämän Puolimatkan käyttämän perustelun kritisoiminen on helposti omaan ideologiaan perustuvaa saivartelua.

  Se mikä minua harmittaa on, että näissä kommenteissa joillekin oma mielipide näyttää olevan ylin totuus – tieteestä viis. Omien mielipiteiden toiselle välittyvä totuusarvo on kuitenkin mitätön, ellei mielipiteitä pysty perustelemaan erinomaisesti tieteellisesti. Tieteellinen perustelu ei tarkoita ”musta tuntuu” -ajattelulla, lehden vaatimista sensuroimaan kirjoittajaa, henkilöön menevää herjaamista tai muuta alatyylistä. Näillä tavoilla omaa totuuttaan perustelevat saavat itsensä kuulostamaan kovin lapsellisilta riippumatta siitä, pyrkivätkö he edistämään seksuaalivähemmistöjen asiaa, uskoa, sosialismia tai kapitalismia. Rohkenen väittää, että näillä konsteilla ihminen ampuu usein vain omaan jalkaansa. Jos asiaansa ei osaa viedä eteenpäin alentumatta herjaamaan muita, olisi asian kannalta parempi olla hiljaa.

  Eri tavoin ajattelevaa ihmistä ymmärtäviä ja kunnioittavia uskovia on kokemukseni mukaan kovin vähän. Eri tavoin ajattelevaa ihmistä ymmärtäviä ja kunnioittavia suvaitsevaista en ole vielä tavannut ainuttakaan. Kummaltakin ryhmältä kuitenkin odottaisin heidän omien puheidensa perusteella toisen osapuolen ajatuksiin perehtymistä, niiden kunnioittamista ja ymmärtämistä. On helppo rakentaa olkiukkoja ja herjata toista kuin koulukiusaaja – siinä sitten varsinaista uskoa ja suvaitsevaisuutta.

 • Sofia Wise

  Huomiota kiinnitti tässä keskustelussa parin fanaatikon (esim. Jape) toistuvasti esittämä Puolimatkan persoonaan kohdistama kritiikki, ilman että olisi käsitelty hänen esille tuomiaan asiatietoja. Näin keskustelu ajautui harhateille, mikä oli ehkä näiden mölisijöiden tarkoituskin.

  Eikö ketään hätkähdytä ajatus, että naiseksi haluavan miehen keho tosiaan kärsii liiasta estrogeenista ja mieheksi haluavan naisen keho liiasta testosteronista? Keho ei välitä siitä, miten nämä ihmiset itse kokevat sukupuolensa, vaan keho saa haittoja liioista hormoneista.Kuka kantaa vastuun, kun haitat alkavat realisoitua vuosien käytön jälkeen?

  Puolimatka antoi viitteen Maailman Terveysjärjestön (WHO) tutkimukseen (Olson-Kennedy & Forcier 2015; Moore & Wisniewski & Dobs 2003; Eyler 2014; FDA; WHO.).

  – Onko WHO siis ”hörhö-järjestö”, Jape? Vai jaksoitko edes lukea Puolimatkan koko tekstiä, koska et ole kommentoinut yhtäkään kohtaa hänen tekstissään. Voisitko vähän vaivautua: tehdä tutkimustyötä netissä ja tulla sitten kertomaan tänne, mitkä hänen tuossa tekstissä esittämistä faktoistaan eivät pidäkään paikkaansa?

  Puolimatkan kirjoituksen yksi pointti oli myös se, että yksipuolisen tiedon sijasta pitäisi tarjota useampia selityksiä ja näkökulmia, ainakin koulussa. Onko Jape ja Luksan Kalle tätäkin vastaan? Miten muuten voi opettaa nuorille kriittistä ajattelua kuin antamalla heidän vertailla erilaisia maailmankuvia ja käsityksiä? Tuo et-kirja ei opettanut kriittistä ajattelua vaan aivopesi.

 • huhhuh

  Pyydän anteeksi ”Japelta”, karkasi keskustelussa mopo käsistä :(

 • Jape

  Nm. “Sofia Wise”: Kritiikkini Puolimatkan kirjoituksiin on lähinnä sitä, että kaikessa paistaa hyvin vahvasti läpi uskonnollinen vakaumus. Hän on aiemmin kirjoittanut homoista hyvin loukkaavasti ja nyt liipasimella ovat he, joiden sukupuoli ei ole ihan yksiselitteinen juttu. Homoja ja sukupuoleltaan epäselviä tapauksia on ollut aika keskuudessamme ja tulee olemaan. Mitäs jos heidän vaan annettaisi olla? Puolimatkan ikävä tapa on nostaa määrältään hyvin marginaaliset tapaukset tikun nokkaan ja tehdä niistä elämää suurempia tragedioita ja motiivi tälle on hyvin selvä: haetaan julkisuutta oman asemansa pönkittämiseksi. Lopuksi vielä mainostetaan Alfa TV:tä, josta nyt en edes viitsi kirjoittaa mitään painokelvotonta. Sitten Puolimatkan toiminta tiedemiehenä: hän professorin titteliä hyväksikäyttäen kritisoi hyvin voimakkaasti mm. demokraattisesti päätettyä avioliittolainsäädäntöä ja jopa evoluutioteoriaa ja homot ruoskitaan maan rakoon mennen tullen. Miksi: koska fiktiivisessä teoksessa nimeltä Raamattu lukee niin ja sen tekstit menevät ilmeisesti hänen mielestä kaiken tieteellisen tutkimuksen ja lainsäädännön edelle. Minä en ainakaan näiden jälkeen voi arvostaa häntä minkäänlaisena tiedemiehenä. Ei minusta ole mitään pahaa siinä, että peruskoulun oppimateriaalissa mainitaan miehestä, joka teoriassa voi synnyttää. Ei ole kyse aivopesusta, vaan pikemminkin siitä, että mitä itse kukin ajattelee tilanteessa, kun kohtaa tämmöisen ihmisen. Joku ajattelee kriittisesti, joku jotenkin toisin. Jos ”Sofia Wise” olet aidosti huolissasi peruskoulussa tapahtuvasta aivopesusta, voisit miettiä uskonnonopetusta. Lähtökohtanahan edelleen on se, että muitakin uskontoja esitellään, mutta mainitaan, mikä on oikea. Muistetaan mainita, mitä hyvää kristinusko on esim. Suomessa tehnyt, mutta nurjasta puolesta vaietaan, Se on aivopesua sanan varsinaisessa merkityksessä.

 • Sofia Wise

  Kiitos asiallisesta vastauksesta, Jape!

  Ehdotat, että trans-sukupuolisten vain ”annettaisiin olla”. Mutta eihän heidän anneta olla, vaan esim. poistetaan kirurgisesti terveitä elimiä ja alistetaan heidät rankkoihin hormonihoitoihin. Peruuttamattomien virheiden mahdollisuus on olemassa.

  Eikö nykyisen hoitolinjan arvosteleminen ole siis sallittua? Onko linja varmasti ehdottoman oikea? Kuinka voimme edes tietää sen, koska pitkän linjan seurantatutkimuksia ei vielä ole.

  Minusta terveiden elimien poistaminen psyykkisistä syistä kuulostaa aika vaaralliselta. Lääketieteen piirissäkään ei olla yksimielisiä hoitolinjoista.

  Trans-sukupuolisuudesta ilmiönä pitäisi voida keskustella rauhallisesti. Jos tutkimuksiin hakeutuvien määrä nousee 400 % kuten Englannissa, kyseessä ei voi olla kaikkien tutkimuksiin hakeutuvien kohdalla aito kokemus väärässä sukupuolessa olosta, vaan jotain muuta, esim. psykologinen reaktio tämän hetken kummallisiin nais- ja miesihanteisiin.

  Vastausta vailla on sekin kysymys, onko meillä kaikilla todella jokin sisäinen ”psyykkinen sukupuoli”, joka olisi kaikilla naisilla samantyyppinen ja miehillä samantyyppinen? (Tämä käsitys muuten lyö aika lailla korvalle toista tämän ajan muotiajatusta: sukupuolineutraalisuutta.)

  Jape moittii Puolimatkaa siitä, että hänellä on uskonnollinen vakaumus. Kuitenkin toistaiseksi maassamme saa ihmisellä sellainen olla. Uskonnollista vakaumusta ei ole (vielä) kriminalisoitu.

  Jape mainitsee ”demokraattisesti päätetyn avioliittolainsäädännön”. Äänestysluvut olivat 105-92, eli siis aika tasan. Melkein puolet kansasta vastusti tasa-arvoista avioliittolakia, mutta osoittivatko voittajat ymmärrystä niille, joiden maailmankuva on erilainen. Eivät, vaan jatkuva ilkkuminen ja foobikoksi nimittely on seurannut toisinajattelijoita.

  En ole myöskään huomannut homojen ”ruoskimista” Puolimatkan tehneen. Hän tuntuu olevan kuivasti asiapohjalta argumentoiva tyyppi.

  Itse en ole kristitty, mutta mielestäni heilläkin pitää olla sananvapaus.

 • Jape

  Kyllä Puolimatka lausui homoista aika pahasti yhdistäen heidän seksuaalisen suuntautumisen pedofiliaan. Törkeää vihapuhetta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*