Tapio Puolimatka

Transfobia-syytös ”julmaa ja solvaavaa retoriikkaa”?

Kaksitoista kansainvälisesti tunnettua yliopistotutkijaa ilmaisee huolensa siitä, että pyrkimykset rajoittaa sukupuolisuudesta käytävää akateemista keskustelua vähentävät akateemisen keskustelun yhteiskunnallista merkitystä. Tutkijoiden mukaan keskustelua ei ole perusteltua rajoittaa vedoten keskustelun mahdollisesti ihmisissä tuottamiin ahdistuksen ja loukkaantumisen tunteisiin. Vaikka kaikkia ihmisiä tulisi kunnioittaa, kiistanalaisia kysymyksiä ei tule vältellä eikä niitä koskevia argumentteja tule sensuroida.

Tutkijat kirjoittajat julkilausumassaan: ”Viimeaikaisessa akateemisten filosofien keskusteluissa on vaadittu sensuroimaan tai hiljentämään tutkijoita, jotka kyseenalaistavat nykyisen sukupuoli-identiteetin käsitteen tai vastustavat biologisen sukupuolen korvaamista sukupuoli-identiteetin käsitteellä instituutioiden toimintaohjelmissa. Näiden rajoitusten puolustajat vetoavat muun muassa siihen, että tällaiset näkemykset kyseenalaistavat transihmisten identiteetin ja tekevät siten akateemisesta filosofiasta vähemmän avoimen ja johtavat siihen, etteivät kaikki koe itseään tervetulleiksi. Me eurooppalaiset, pohjoisamerikkalaiset ja australialaiset filosofit kuitenkin vastustamme tällaisia rajoituksia.”

Mitä tarkoittaa olla nainen?

Tutkijoiden kannanotto liittyy erityisesti feministien ja transteoreetikkojen väliseen kiistaan siitä, mitä tarkoittaa olla nainen: Määräytykö naiseus biologisesti, vai perustuuko sukupuoli itsemäärittelyyn? Tulisiko transnaisille (syntymässä biologisiksi miehiksi määritellyille mutta itsensä naiseksi määritteleville henkilöille) antaa vapaa pääsy kaikkiin biologisille naisille varattuihin tiloihin ja asemiin.

Eräs transnaiseksi identifioituva filosofian jatko-opiskelija ilmoitti julkisessa viestissään luopuvansa akateemisesta urastaan, koska hänen on vaikea tunnetasolla kohdata niitä argumentteja, joita sukupuolikysymyksestä akateemisessa keskustelussa esitetään. Hän vaatii ”transfobisten” näkemysten sensuroimista akateemisesta keskustelusta.

Opiskelija kritisoi viestissään Kathleen Stockia, Sussexin yliopiston filosofian professoria ja tunnettua sukupuoli-kriittistä feministiä. Hän moitti sitä, että Stock oli kutsuttu puhumaan seksuaalisesta suuntautumisesta Aristoteelisen yhdistyksen kokoukseen Britanniassa.

Opiskelija siteerasi Stockin kommentteja Twitterissä, esimerkiksi: ”Transnaiset ovat miespuolisia. – – On olemassa dokumentoituja tapauksia siitä, että transnaiset vahingoittavat naisia. Jos transnaisille annetaan laillinen pääsy erityisesti naisille varattuihin tiloihin, JOTKUT transnaiset tulevat vahingoittamaan JOITAKIN naisia. Tämä on ennustettavissa.”

Professori Stock vastasi opiskelijan kirjeeseen sanomalla, että sen kirjoittaja näytti syyttävän häntä omista teoistaan. ”Aikuiset tekevät omat ratkaisunsa ja on selvää, ettei filosofin ammatti sovi kaikille.”

Stock kirjoitti: ”Lukijat voivat ehkä myös pitää mielessään, että yksi oletettavasti kauheista näkemyksistäni, jonka mukaan subjektiivinen ’sukupuoli-identiteetti’ ei määrittele naiseutta ja mieheyttä, on loogisesti johdettavissa tunnettujen feministifilosofien näkemyksistä.”

Transfobia-syytökset ”julmia ja solvaavia

Julkilausuman allekirjoittaneet kaksitoista filosofia pitävät transfobia-syytöksiä ”julmana ja solvaavana retoriikkana” silloin, kun he kohdistetaan filosofeihin, jotka ovat sukupuolikeskustelussa esittäneet filosofisia argumentteja. He puolustavat transsukupuolisten yksilöiden oikeutta elää vapaana häirinnästä ja toivottavat heidät tervetulleiksi filosofisen keskustelun osallistujiksi. Mutta he hylkäävät vaatimukset sensuroida ja siirtää syrjään akateemisia kollegoita sillä perusteella, että he ovat esittäneet sukupuolisuutta ja sukupuoli-identiteettiä koskevia filosofisia argumentteja tai puolustaneet biologiseen sukupuoleen perustuvia oikeuksia.

”Ehdotetut rajoitukset, kuten se, että kiistanalaisia näkemyksiä edustavia filosofeja sensuroidaan ja heitä kielletään esittämästä näkemyksiäänn alan konferensseissa ja journaaleissa, loukkaa akateemista sitoutumista vapaaseen tutkimukseen. Lisäksi tällainen keskustelun rajoittaminen muodostaa vaarallisen ennakkotapauksen, joka uhkaa filosofien mahdollisuutta käsitellä ajankohtaisia kysymyksiä.”

Julkilausuma on luettavissa: https://www.insidehighered.com/views/2019/07/22/philosophers-should-not-be-sanctioned-their-positions-sex-and-gender-opinion

Kommentit (15 kpl)

 • Pekka

  Erittäin ajankohtainen ja asiallinen kannanotto. Aivan liian kritiikittömästi meillä otetaan vastaan kaikki mitä liberaalit uskomukset esittävät. Jo kouluihin tarkoitettu opas ”Tasa-avotyö on taitolaji” tekee kardinaalivirheen kun siinä lähtökohtana (!) on kyseenalaistaa entiset sukupuoliset ja seksuaaliset normit. Kyseenalaistaminen ei vielä todista mitään, mutta nyt tästä kyseenalaistamisesta onkin tullut virallinen ”totuus”, joka hämmentää lapsia, nuorisioa ja heidän vanhempiaan. Meiltä puuttuu kritiikin kritiikki näissä asioissa. ”Mutu” (minusta tuntuu) sekä säälipisteet katsotaan riittävän totuuden kriteeriksi.

 • Matias

  Se, että kyseenalaistaa vanhastaan selvinä pidettäviä käsityksiä, ei oikeuta pitämään niitä omia käsityksiään ainoina oikeina. Jos näin kuitenkin tapahtuu, se on merkki siitä, ettei pyritä totuuteen vaan valtaan.

 • Ms green

  Keskustelun rajaamista ja sensurointia ei tule hyväksyä. Ei ole edes mitään loukkaavaa todeta, että ihmiset ovat hedelmöittäviä tai hedelmöittyviä.

  Ei miehistä tule naisia ulkoisella muutoksella, ei naiseus ole hameita, huulipunaa ja korkokenkiä. Naisella on naisen keho ja naisen kokemukset, ei miehillä. Luonnollisestikaan..

 • Ymmyrkäinen

  Tämä filosofien keskustelu on melko vaikeaa maalikolle, mutta asian kyllä ymmärtää vähemmälläkin sivistyksellä. Miksi keskustelua vaikeista asioista pitäisi välttää siksi, että se aiheuttaa ikäviä tunteita? Sillä perusteella ei mitään keskustelua voisi käydä.

  Mitään sellaista yhteiskuntaa ei voi olla olemassa, jossa kenellekään ei synny ikäviä tunteita, jos ikävät tunteet syntyvät erilaisista mielipiteistä. Dystopiassa sellainen olisi mahdollista tietyille ihmisryhmille joidenkin toisten kustannuksella.

 • Andrei Klausevits

  Ajatus ihmisen syntymisestä väärää sukupuolta olevaan ruumiiseen sisältää ajatuksen jotenkin vaan ennen ruumista syntyneestä aineettomasta ja sukupuolittuneesta persoonasta. Kovin vaikeasti puolustettava konstruktio. Sukupuolihan kuuluu nimenomaan ruumiillisuuteen, jonka koodi on DNA:ssa. Sukupuolen korjaaminen on siten pakostakin sosiaalista roolileikkiä, jota tehostetaan mahdollisissa epäfysiologisilla keinoilla. Olisiko keskustelussa pidettävä esillä näitä kahta: geneettistä ja sosiaalista sukupuolta, joista edellinen on annettu.

 • Luksan Kalle

  Voisiko tämän herran pitkät sepustukset jättää akateemiselle medialle. Keskisuomalaisen ei näitä tarvitse julkaista. Hoitakoot akateemiset tämän sisältöisten pitkien raapustusten käsittelyn omassa sisäänlämpiävässä norsunluukuplassaan. Me tavikset emme todellakaan näitä ”selityksiä” arjessamme kaipaa. Vai kaipaako joku? Pyytäkööt herraa esitelmöimään ja menkää hänen oppiinsa, missä sitten lieneekin.

 • Arja

  Tavallisia pulliasiakin on hyvä sivistää. Mielenkiintoinen juttu ja hyvin ajankohtainen. Asioita on todella tärkeää tarkastella monelta kannalta. Kiitos.

 • Ymmyrkäinen

  Luksan Kalle. Esimerkiksi ne tavalliset ihmiset kaipaavat tällaisia artikkeleita, jotka on leimattu sairaiksi (foobikoiksi) täysin ilman perusteita, vieläpä sellaisten ihmisten taholta joilla ei ole mitään lääketieteellistä pätevyyttä antaa sairausdiagnooseja kenestäkään.

 • Sofia Wise

  Kysymys on tutkimuksen,tieteen ja mielipiteen vapaudesta viime kädessä. Transaktivistit taitavat olla aika nuoria, koska he eivät tunnu tajuavan, miten moniarvoinen yhteiskunta toimii. Se, että jollekulle tulee paha mieli jonkun toisen ilmaisemasta mielipiteestä tai ajatuksesta, ei vielä tarkoita, että mielipide olisi kiellettävä ja ihmisen työmahdollisuudet tuhottava. Hieman toleranssia, akateeminen nuoriso! Noin toimittiin muinaisessa DDR:ssä ja Neuvostoliitossa toisinajattelijoita kohtaan, haluammeko samaa uudessa muodossa?.

  Jokin aika sitten transaktivistit kävivät bloggari Maria Nordinin kimppuun, kun hän käsitteli transsukupuolisuutta ja identiteetti-käsitettä vähän toisella tavalla kuin virallinen taho. Aktivistit keräsivät kiertokirjeeseen nimiä ja laittoivat viestin Nordinin yhteistyökumppaneille, jotta nämä sanoisivat sopimuksensa Nordinin kanssa irti. Mielestäni tällainen ihmisen jahtaaminen ja hänen elinkeinonsa vaarantaminen hänen mielipiteittensä tai maailmankuvansa takia on moraalitonta, ja sotii ihmisoikeuksia vastaan. Ketään ei saisi vainota hänen mielipiteittensä takia, ei transihmisiä, ei ”new age -hörhöjä” tai uskonnollisia ihmisiäkään. Miten tämän saisi näille nuorille trans-fanaatikoille jakeluun ?

 • Sofia Wise

  Nämä Nordinin kimppuun käyneissä ihmisissä oli mm. kolme filosofian tohtoria, yksi filosofian maisteri ja kolme väitöskirjatutkijaa, pari tutkijatohtoria, uskontotieteen tohtorikoulutettava, historioitsija, dosentti ja yliopistonlehtori. Useita taiteilijoita, taidekasvattaja, kulttuurituottaja, folkloristi, muutama ohjaaja, dramaturgi ja teatteritaiteen maisteri. Ihmisiä, joiden luulisi ymmärtävän sananvapauden merkityksen yhteiskunnan toimivuudelle.

 • Luksan Kalle

  Minä juuri olen se ”tavallinen” lukija, joka en kertakaikiaan jaksa edes lukea ja se tässä tympiikin, kun lehteä täytetään tekstillä, jota tuskin muut, kuin yksi sadasta Keskisuomalaisen lukijasta vaivautuu kahlaamaan läpi. Ja varsinkin, jos on yhden tämän herran kirjoituksen lukenut, niin jo alkaa naamakin näyttämään siltä, että ”taasko”! Että siinä sitä tavallisen lukijan tuntoja tähän jonninjoutavaan

 • Asser Jarafat

  Hei Luksan Kalle! Onko teillä päin pakko lukea myös ne jutut, jotka tuntuvat turhilta tai poikkeavat omasta mielipiteestä? Tosin voi olla hyvin terveellistä lukea juuri niitä. Ehkä siellä Ksml:n sivuilla on turhempaakin kuin Puolimatkan jutut.

 • kaukaa

  Kannatetaan, Asser Jarafat!

 • guillory

  Transsukupuolisuus on melkoista hevonkukkua. Naisena olen joutunut kohtaamaan miehiä joiden mielestä ovat tyttöjä. huom. He ovat aina tyttöjä! Ei naisia. Pukeutuvat rumasti kuin halvat sutturat, käyttäytyvät järjettömästi mutta kaikki se on heidän mielestään naisellista. Ei todellakaan ole- miehet haluavat olla toisten miesten halujen kohde ja se hohkaa heidän käytöksestään.

  Nuo miehet haluavat tunkeutua naisten pukuhuoneisiin ja naisten tiloihin, mihin on pääsy vain naisilla. Naisena se ahdistaa. Minua sanotaan ”cis-naiseksi” vaikka olen nainen ilman mitään etuliitteitä. Olen jopa kuullut että naisena minä olen etuoikeutettu ja minun pitää antaa tilaa näille trans-identifioiville miehille. Hahahahaha

 • Tosi Asia

  Konferessiesitelmät ja tieteellisten journaleiden artikkelit läpikävät asiamukaisen ja ammattitaitoisen vertaisarvioinnin. Jos Puolimatkan tekeleet eivät tätä seulaa läpäise, on syytä katsoa peiliin – tai sitten kehitellä salaliittoteorioita puolivillaisissa blogeissa. Uppoaa ainakin uskonveljiin ja -siskoihin.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*