Tapio Puolimatka

Seksuaalinen vapaus poliittisen vallankäytön välineenä

Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen on merkittävimpiä suomalaisia eetikkoja. Hänen tutkimuksensa Markiisi de Saden filosofia julkaistaan 27.6. pokkaripainoksena kirjailija Harald Olausenin esipuheella ja Airaksisen ajankohtaisella jälkipuheella varustettuna (Kulttuuriklubi 2019).

Markiisi de Saden kirjoituksia on lähes mahdotonta lukea, koska ne sisältävät puistattavia kuvauksia sadistisesta väkivallasta. Miksi Saden ajattelua on kuitenkin tärkeä ymmärtää? Yksi ilmeinen syy lienee se, että jotkut Saden perverssit oivallukset ovat nykyisen länsimaisen politiikan kulmakiviä. Saden ajattelun pohjalta on mahdollista kiteyttää yhteiskuntaelämän keskeinen paradoksi: kun yksilön vapaus korotetaan ylimmäksi arvoksi, seurauksena on perheen ja yhteiskunnan hajoamisprosessi, jonka lopputuloksena yksilön vapaus kaventuu.

Seksuaalinen vapaus ja poliittinen kontrolli

Seksuaalisen vapauden ajatellaan johtavan estottomien, suvaitsevaisten ja onnellisten ihmisten kehittymiseen ja syrjinnän häviämiseen. Tällainen ihminen on vapaa ennakkoluuloista, syrjivistä asenteista, homofobiasta, insestifobiasta ja jopa lajifobiasta (kammosta ihmisten ja eläinten välisiä seksuaalisuhteita kohtaan).

Sade kuitenkin osoittaa, että seksuaalinen vapaus johtaa himojen orjuuteen, joka kärjistyy sadistiseksi hyväksikäytöksi. Näin syntyvää anarkiaa yhteiskunnan on hallittava lisäämällä valtiovallan harjoittamaa kontrollia.

Seksuaalisen vapauden ja valtion keskitetyn kontrollin ajatellaan usein olevan toistensa vastakohtia. Todellisuudessa ne saattavat olla toistensa edellytyksiä, kuten Aldous Huxley kirjoittaa vuonna 1932 esipuheessa kirjaansa Uusi uljas maailma: ”Poliittisen ja taloudellisen vapauden vähetessä on seksuaalisella vapaudella taipumusta vastaavasti kasvaa.”

Airaksisen tutkimus on oivallinen apu pyrittäessä ymmärtämään yhteiskuntaamme, jota Saden ajatukset ovat muovanneet ja jonka pohjalta yhteiskuntaamme kiihtyvällä vauhdilla muutetaan. Airaksisen ajattelun innoittamana olen itsekin pohtinut Saden ajattelun poliittisia sovelluksia kirjassani Seksuaalivallankumous: perheen ja kulttuurin romahdus.

Seksuaalinen vapaus poliittisen kontrollin välineenä

Markiisi de Sade (1740−1814) oli yksi Ranskan vallankumouksen ideologeista ja kansalliskokouksen vasemmistosiiven jäsenistä. Ranskan vallankumouksen alkaessa Sade oli ollut Bastiljissa vankina jo 13 vuotta. Hänellä oli vankisellissään itse kustantamansa 600 kirjan kirjasto, jossa hän omistautui pornografisille kirjoituksille ja kehitteli teoriaansa seksuaalisesta vapaudesta keinona ihmisen hallitsemiseen.

Saden mukaan seksuaalisuuden vapauttamista voidaan käyttää poliittisen kontrollin välineenä. Kun ihminen saadaan riippuvaiseksi seksuaalisten halujensa tyydyttämisestä, häntä voidaan ohjailla halujensa avulla tavalla, jota hän ei itse huomaa. Tällä tavalla valtiovalta pystyy ohjailemaan ihmisten käyttäytymistä heidän tietämättään ja ”ilman pakkoa”. Ihmiselle annetaan oikeus vapaasti toteuttaa seksuaalisia halujaan samalla kun hänen riippuvuutensa seksuaalisesta nautinnosta tekee mahdolliseksi ohjailla hänen käyttäytymistään haluja manipuloimalla.

Vallankumous edellyttää ihmisten turmelemista

Ranskan vallankumouksen aikana Sade kirjoitti poliittisen traktaatin, jossa hän valittaa sitä, että moraalista ihmistä on vaikea ohjailla ulkoapäin, koska hänellä on hyvä omatunto ja mielenrauha: ”ihmisen moraalinen tila on rauhan ja levollisuuden tila, kun taas hänen epämoraalinen tilansa on alituisen liikkeen tila” (Sade 2003: 140). Jatkuvan levottomuuden vallassa olevaa ihmistä on helpompi ohjata vallankumoukselliseen toimintaan. Siksi on välttämätöntä ”turmella yhteiskunnan jäseniä, jotta heidän moraalinen hajaannuksensa hyödyttäisi koneistoa kansannousun muodossa”. (Emt.)

Hyvän omantunnon omaavaa ja mielenrauhan tilassa elävää ihmistä on vaikea kontrolloida ja ohjata ulkoapäin. Kansalaisten mielenrauhan horjuttamiseksi heissä on herätettävä himoja, jotka estävät heitä nauttimasta hyvän omantunnon tuomaa mielenrauhaa. Huonon omantunnon aiheuttama levottomuus ja omantunnon syytösten torjumisesta johtuva kapina moraalista järjestystä vastaan tekevät mahdolliseksi kansalaisten hallitsemisen. Samalla himojensa tyydyttämiseen antautunut ihminen kokee olevansa vapaa.

Himojen orjaa hallitaan ulkoapäin

Intohimojensa valtaan ”vapautettu” ihminen tarvitsee tekojensa seurausten hoitamiseksi yhteiskunnan tiukentuvaa asioihin puuttumista, koska hänen holtittoman elämänsä seurauksena on hylättyjä äitejä ja heitteille jätettyjä lapsia. Tämä on Saden mukaan edullista valtion hallitsemisen näkökulmasta: ”kaikkien avioliiton siteiden lopullisesti tuhouduttua syntyy naisen nautinnon hedelminä vain sellaisia lapsia, joilta isän tunteminen ja mahdollisuus kuulua johonkin tiettyyn perheeseen on ehdottomasti kielletty, niin että he ovat asianmukaisesti vain ja ainoastaan isänmaan lapsia” (Emt. 147).

Saden perverssinä päämääränä on heikentää lasten kiintymyssuhdetta isäänsä ja äitiinsä, jotta voitaisiin taata heidän uskollisuutensa valtiolle. Totalitaariseksi kehittyvän valtion näkökulmasta on ”mitä hyödyllisintä” erottaa lapset perheistään.

Seksuaalinen vapaus edistää totalitaarista kontrollia

Saden mukaan vallankumousliikkeen täytyy edistää seksuaalista hillittömyyttä, jotta levottomuuden ja huonon omantunnon valtaamia ihmismassoja voitaisiin ohjailla heidän intohimojensa avulla. Tätä Saden oivallusta ja sen innoittamia tekniikoita on hiottu länsimaisessa kulttuurissa viimeisen kahden vuosisadan ajan sen yleisen periaatteen mukaan, että poliittisen ja taloudellisen vapauden vähentyminen jää ihmisiltä huomaamatta, kun heidän seksuaalisia vapauksiaan lisätään. Paras tapa tehdä ihminen tietämättömäksi poliittisen vapauden puutteesta on antaa hänelle lupa antautua seksuaalisiin nautintoihin. Vapauttamalla kansalaiset irstailemaan, heidät voidaan ”huumata” niin, että he suostuvat hallittaviksi (Emt. 142).

Saden mukaan ei niinkään tule pohtia ”intohimon sammuttamista vaan sitä, miten järjestää keinot tyydyttää se rauhassa” ja tarjota ihmisille mahdollisuus ”antautua kaikkeen mitä hänen himonsa hänelle sanelevat, minkään koskaan estämättä.” (Emt. 141.)

Pornografisen viihdekulttuurin perustelu

Jos ihminen saa rahalla ostaa itselleen seksuaalisen tyydytyksen ja ”koota ympärilleen orjia, joiden on pakko tyydyttää hänet”, hän pysyy tyytyväisenä, vakuuttaa Sade (2003: 141). Mutta jos häntä estetään saamasta tyydytystä seksuaalisille haluilleen ja vallanhimolleen, hän on häiriöksi valtiolle.

Saden määrittelemästä vapaudesta tulee huomaamaton kontrollin menetelmä, koska se perustuu intohimojen manipulointiin. Ihmisille annetaan mahdollisuus rauhassa tyydyttää himonsa samalla kun omistava luokka saa tästä himojen tyydytyksestä itselleen taloudellista hyötyä ja tavan hallita ihmistä. Himojensa orjuuttamasta ihmisestä tulee lopulta ihminen vailla omaa tahtoa.

Raamatun opetusten perverssi sovellus

Sade on tässä ottanut käyttöönsä ja vääristänyt Jaakobin kirjeen oivalluksen himon lainomaisesta kehityksestä: ”Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttaa. Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman.” (Jaak. 1: 14−15.) Sade kääntää tämän oivalluksen poliittisen vallankäytön lähteeksi.

Himo etenee omien lainalaisuuksiensa mukaisesti ja alkaa hallita ihmiselämää. Himo johtaa syntiin ja synti puolestaan johtaa yhteiskuntaa sekasortoon ja kärsimykseen. Himon tuottamaa hävitystä hallitessaan ja korjatessaan valtiovalta saa tekosyyn hallita ihmistä hänen syvimpiä halujaan myöten. Vapautuessaan moraalisesta järjestyksestä ihminen joutuu niiden orjuuttamaksi, jotka osaavat manipuloida hänen halujaan.

Vapaa yhteiskunta edellyttää perhekeskeistä kulttuuria

Vapaan yhteiskunnan edellytyksenä on perhekeskeinen kulttuuri, joka tukee sekä aikuisten että lasten moraalista kehitystä. Seksuaalisen vapauden kulttuuri johtaa perheen hajoamiseen ja lasten syrjäytymiseen. Ongelmien kasautuessa yhteiskunta ei enää pysty hallitsemaan niitä asettamatta lisärajoituksia kansalaisten vapaudelle. Kärjistetysti voimme sanoa, että ilman rakastavia perheitä yhteiskunta ajautuu kohti poliisivaltiota, joka lisääntyvästi kontrolloi yksilön toimintaa.

 

Kommentit (50 kpl)

 • Luksan Kalle

  Tällä miehellä ne ovat aivot jääneet ”nahkapussiin”!!!
  Ja siitä maksetaan kovatasoista palkkaa. Miksi???

 • Matti Turunen

  Tapio Pulimatka on aikamme selväjärkisin oivaltaja. Olen miettinyt nimen omaan ihmisten mieltymyksiä totutusta poikkeavaan seksuaalikäyttäytymiseen ja kritiikittömään suhtautumiseen perheinstituution hajottamiseen. Kirjoitus avaa syyn ja seuraukset edellä mainittuihin ongelmiin.

 • Vieno

  Milloin tästä sänkykamarikatseisesta hyypiöstä oikein päästään eroon? Vaalithan meni jo.

 • Argu Mentti

  On harmillista, etteivät kommentoijat osaa aina argumentoida.

  fi.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_hominem

 • Mattikale

  Asioisra voi olla eri mieltä kuin Puolimatka, mutta olisi hyvä edes yrittää perustella erimielisyyttään. Muuten sivullinen voi pitää erimielisyyttä pelkkänä mielettömyytenä…

 • Raimo ihanus

  Aina sieltä pusikosta joku ryömii professoriakinhaukkumaan.Ihan kuin kuulostais vihiriävasurin kommentilta,mikä lie hänen oppiarvonsa.hehee

 • Raimo ihanus

  Aina sieltä pusikosta joku ryömii professoriakinhaukkumaan.Ihan kuin kuulostais vihiriävasurin kommentilta,mikä lie hänen oppiarvonsa.hehee

 • Vieno

  Olen eläkkeellä oleva professori ja edelleen dosenttina kahdessa yliopistossa. En kyllä tiedä, miten tätä asiaa koskeva Raimo Ihanuksen kysymys liittyy tähän asiaan. Mites Ihanuksen oma koulutus?

 • Toinen Tapio

  On hienoa, että yliopistossa on joku terveestikin ajatteleva, joka rohkenee sanoa niinkuin asiat ovat. Nostan hattua Tapiolle.

 • Mark

  Ihanaa että on myös tervejärkisiä hyvin asiansa perustelevia professoreita kuten Puolimatka. – Totta: perhe on paras! ❤

 • vibescu

  Raikas näkökulma. Kun himojen tuttipullo otetaan lapselta pois, tulee raivokohtaus.

 • Kolmas Tapio

  Vienolle (Vieno 13.6.2019 klo 15:27): Nostan hattua Puolimatkalle hienosta tekstistä. Maltillista arvokeskustelua tarvitaan aina. Lopulta ovat maailmankatsomuksellisia kysymyksiä. Kukaan ei halua luopua omasta maailmankatsomuksestaan ja murheellista se on sikäli että vaikka olisi perusteetkin luopua siitä niin se on niin syvälle juurtunut meihin ja se tekee usein hyvinkin vaikeaksi sen. Ateismista on hyvät perusteet luopua nyt kun asioita on jo enemmän tutkittu. Kaikki viittaavat suunnittelijaan: että on olemassa Luoja. Tämä asiantila luonnollisesti monia ärsyttää, koska ihminen ei näin haluaisi olla (oikeastaan tyhmyyttään näin ajattelee). Tilan puutteen vuoksi mainitsen vain filosofi Thomas Nagel, joka on ateisti, sanoi kirjassaan että hän ei halua että on olemassa Jumala. Häntä suututtaa tai hän vihaa. Mielenmuutos on mahdollinen!

 • Kolmas Tapio

  Tarkennus edelliseen, Vienolle (Vieno 13.6.2019 klo 15:27): Tyhmyyttään-sana ei ollut se sana, jota hain. Ihminen ei ole tyhmä. Vaan siis toimii epäviisaasti kun ei tiedä toimia toisinkaan.

 • kotimaa

  Rohkeaa puhetta ja niin tarpeellista. Raamattu kunniaan!

 • Kansankynttilä

  Ala-arvoista juttua. Miksi KSML ottaa kirjoittajaksi tyypin joka on yleisesti hyvin kiistelty hahmo, ja jonka työnantajataho (jyy) on irtisanoutunut hänen teeseistä. Tästä syystä en tilaa KSML ää. Terv. Luokanopettaja / km

 • Kolmas Tapio

  kotimaalle (kotimaa 16.6.2019 klo 22:26): Kyllä kuten kirjoitit, hyvinkin tarpeellista tekstiä Puolimatkalta. Suomessa voisi edes v ä h ä n palauttaa Raamatunkin arvostusta. Olisi edes jonkinmoisena korkeampana ”tavoitteena” taustalla. Valtavirta Suomessa ei enää tiedä mihin viitataan kun puhutaan Raamatusta. Esimerkinomaisesti mainiten vaikka Vanhan Testamentin Jesaja 53:1-7. Osa siitä tässä: ”Omista teoistaan me uskoimme hänen (Jeesuksen) kärsivän rangaistusta,…vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet” Tämä on eräs useista Messias ennustuksista eli Raamatun profetiaksikin voidaan kutsua toisella nimellä. Toisin sanoen Jumala on kirjoituttanut ennustuksen hamassa menneisyydessä ja Jeesus Kristus on toteuttanut sen siitä hetkestä katsoen hamassa tulevaisuudessa. Ja meidän tästä päivästä katsoen Hän toteutti sen ja on historiallinen tosiasia, johon voimme sanoa Kiitos!

 • Neljäs "tapio"

  Kommenttisi taso on kyllä kaukana professoritasosta. Sen perusteella olet itsekin kaukana professorista.

 • Neljäs "tapio"

  Tarkennus: Vastaukseni oli Vienolle.

 • Sodoma

  Kyllä on mennyt hukkaan tämän kaverin koulutus.

 • Eetu Hiltunen

  Homoilu on syntiä, ja tulee aina olemaan syntiä. Täällä on suunsoittajia jotka eivät uskalla kirjoittaa omalla nimellä ja huutelevat sieltä nimimerkkien takaa joutavia.

  Puolimatka on mies paikallaan.

  Elämme lopun aikoja, ja luopumus Jumalan Sanasta on meneillään mutta älkäämme me uskovat luopuko siitä koskaan.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*