Tapio Puolimatka

Päivi Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat vihapuhelakien sisältämää vaaraa

Suomen lainsäädäntö ei tunne vihapuheen käsitettä, mutta Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on joissakin kansainvälisissä analyyseissa luokiteltu vihapuhelaiksi. Tämän lain perusteella on kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan käynnistetty kaikkiaan neljä eri esitutkintaa hänen puolustettuaan kristillistä avioliittokäsitystä. Hänen tapauksessaan panettelun ja solvaamisen käsitteitä on tulkittu niin tarkoitushakuisesti, että perinteisen avioliittokäsityksen puolustaminen saadaan näyttämään vihapuheelta. Ajankohtainen kysymys kuuluu: ”Voidaanko demokratiassa pitää rikoksena sitä, että kansanedustaja esittää perustellun kantansa avioliittolakia koskevassa keskustelussa?”

Neljä tutkimuspyyntöä ja rikoskomisarioiden vapauttavat lausunnot

Räsänen protestoi kesällä vuonna 2019 twiitillä evankelisluterilaisen kirkon osallistumista Pride-kulkueeseen siteeraten Roomalaiskirjettä (1:24−28). Tähän twiittiin liittyvän tutkintapyynnön lisäksi Päivi Räsäsestä tehtiin kolme muuta tutkintapyyntöä. Yksi tutkintapyyntö kohdistui Räsäsen kommentteihin Ruben Stillerin keskusteluohjelmassa 20.12. 2019 liittyen siihen, vaikuttaako geneettinen perimä seksuaaliseen suuntautumiseen. Tutkimuspyyntöä arvioinut rikoskomisario Teemu Jokinen toteaa kuitenkin päätöksessään 2.3.2020, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta.

Tutkintapyyntö tehtiin myös Räsäsen esiintymisestä ohjelmassa ”Yökylässä Maria Veitola” 1.2.2018.  Tutkintapyynnöstä päätöksen tehnyt rikoskomisario Teemu Jokinen kuitenkin päättelee, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta. ”Räsänen laittaa ohjelmassa myös itseään likoon”, joten ”sananvalinnalla ei ole itsenäistä solvaavaa tai panettelevaa merkityssisältöä tässä asiassa”.

Tutkintapyyntö tehtiin myös Räsänen 2004 julkaisemasta pamfletista Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Pamfletin osalta rikoskomisario Markku Silen teki 13.9. 2019 päätöksen olla toimittamatta esitutkintaa, koska asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Silen perustelee kymmensivuisessa päätöksessään, että kyse on mielipiteistä, jotka kuuluvat sananvapauden suojan piiriin.

Loppupäätelmässään Silen toteaa: Sananvapautta ei voida rajoittaa laajemmin, kuin se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa.” Koska solvaamisen ja panettelun tunnusmerkit ovat osin tulkinnanvaraisia, ”tulee sananvapausnäkökohdat huomioida varovaisella lainsoveltamisella, etenkin silloin, kun on kyse poliittisesta tai muusta yhteiskunnalliselta kannalta merkittävästä asiasta” (9−10).

Valtakunnansyyttäjän päätökset

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen lähetti sekä Räsäsen twiitin, pamfletin että Räsäsen esittämät kommentit Stillerin ja Veitolan ohjelmissa esitutkintaan välittämättä rikoskomisario Markku Silenin ja Teemu Jokisen huolellisista analyyseista ja niiden vapauttavista päätöksistä.

Sisä-Suomen kihlakunnansyyttäjä Marika Visakorpi kirjoittaa Facebook-päivityksessään: ”Tutkintojen jatkuva määrääminen on herättänyt paljon ihmettelyä somessa. Oli Räsäsen puheista sitten ihan mitä mieltä tahansa, näyttäytyy varsin outona, että valtakunnansyyttäjä kohdistaa yhden ihmisen tekemisiin näin paljon huomiota. Aivan varmasti olisi lukuisia muita ihmisiä, joita voisi epäillä erinäisiin ihmisryhmiin kohdistuneesta solvaamisesta. Toisekseen, kun vielä ei tiedetä, mitä mieltä tuomioistuimet ovat tästä ennakkotapauksen luonteisesta asiasta, olisi syytä odottaa lainvoimaisen ratkaisun saamista ja mahdollista EIT:n kantaa. Mikäli syytteet hylättäisiin, olisi Räsäsen perusoikeuksia loukattu aika raskaasti lukuisilla esitutkintojen teettämisillä.”

Valtakunnansyyttäjä Toiviaisen mukaan sukupuolivähemmistöjä loukkaa syvästi perinteinen kristillinen opetus, jonka mukaan ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi, seksuaalielämä kuuluu vain avioliittoon ja avioliitto on naisen ja miehen välinen puolisouskollinen ja elinikäinen liitto. Mutta asiassa on myös kääntöpuoli: perinteisen kristinuskon kannattajien identiteettiä loukkaa syvästi se, että heidän uskontonsa ja todellisuustajunsa kannalta keskeinen sukupuolijakoon perustuva avioliitto-opetus määritellään luonteeltaan syrjiväksi ja sortavaksi tai jonkinlaiseksi vihapuheeksi. Tässä moraalisessa väittelyssä molemmat osapuolet voivat kokea itsensä loukatuiksi. Kuitenkin kilpailevien moraalisten kantojen esilläolo yhteiskunnallisessa keskustelussa on yksi edellytys yhteiskunnan vapaudelle ja uudistumiskyvylle. ”Tämä on yksi syy yksinkertaisesti välttää käyttämästä pakkoa tällaisissa kysymyksissä.” (Anderson & Girgis 170.)

Demokratia edellyttää sananvapautta

Demokratian edellytyksenä olevan sananvapauden alue kapenee merkittävästi, jos valtiovalta ottaa itselleen oikeuden päättää kansalaisten puolesta, mikä on totta ja epätotta. Näin toimiessaan valtiovalta vahvistaa mukautumista ja ryhmäajattelua, estää kiistanalaisten kysymysten tutkimusta ja rohkaisee epäaitoutta. Tällä tavalla estetään niiden totuuksien etsimistä ja arvostamista, joita näillä toimenpiteillä väitetään puolustettavan. (Anderson & George 2019)

Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat epämääräisiin ja tulkinnanvaraisiin vihapuhelakeihin sisältyvää vaaraa: niitä voidaan käyttää rajoittamaan asiallista keskustelua yhteiskunnan kannalta tärkeistä kysymyksistä kuten perhearvoista.

 

Kirjallisuus:

Anderson, Ryan T. & George, Robert P. (2019) ”The Baby and the Bathwater”. National Affairs 2019: 41.

Anderson, Ryan T. & Girgis, Sherif (2017) ”Against the New Puritanism: Empowering All, Encumbering None.” Teoksessa John Corvino & Ryan T. Anderson & Sherif Girgis (2017) Debating Religious Liberty and Discrimination. Oxford University Press.

Puolimatka, Tapio (2020) Saanko luvan – sanoa?  Sananvapaus ja vihapuhe. Perussanoma. https://tapio.blog/kirja-saanko-luvan-sanoa/

Räsänen, Päivi (2004) Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Luther-säätiö.

Silen, Markku (2019) Tutkinnanjohtajan päätös esitutkinnan toimittamatta jättämisestä 5500/R/55510/19, Helsingin Poliisilaitos 13.09.2019.

Kommentit (204 kpl)

 • Jape

  Oletko Juhani S todellakin kärsinyt kuumuudessa korventumisesta?? Eilen tuli Keski-Suomessa räntää ja päivälläkin jumalattoman kylmää ja yöksi pakastuu. Tarvittaisi varmaan vähän lisää homostelua, että lämpenisi.

 • Kaikella aikansa!

  Oletko käynyt lumen varastohuoneissa, ja oletko nähnyt rakeiden varastot, jotka minä olen säästänyt ahdingon ajaksi, sodan ja taistelun päiväksi?

 • Jape

  Kuulkaapas Juhani S ja muutkin homojen vihaajat. Mustanaamio inhoaa homojen vihaajia ja tietää, mistä teidät löytää. Ei tarvitse odottaa mitään tuomiopäivää, vaan hänelle voi tulla mitta täyteen jo huomenna, sitten teitä viedään.

 • Tosi Asia

  Toisinaan Mustanaamio poistuu viidakosta ja liikkuu kaupunkien kaduilla kuin kuka tahansa meistä. Pitäkää varanne.

 • Jape

  Nm. ”Tosi Asia” tietää mistä puhuu, on varmaan nähnyt vastaavia tapahtumia kuin minäkin. Ei ole Mustanaamion kyydiltä välttyneet kirkonmiehet eikä maallikkosaarnaajatkaan. Joskus puoli vuosisataa sitten oli todistamassa tapausta, missä Suomen ev.lut seurakunnan pappi kieltäytyi vihkimästä naista, joka oli muutama vuosi sitten eronnut väkivaltaisesta miehestään ja oli sittemmin löytänyt uuden rakkauden. Pappi vetosi jonkun omituisen kirjan höpinöihin, mutta se pappi lähti Mustanaamion matkaan että kantapäät vaan vilkkuivat. Muutama vuosi sitten Mustanaamio tuli juttelemaan ihan tässä kotikaupunkimme kadulla, kyseli vastenmielisestä tyypistä, joka oli julkisesti solvannut erästä kansanedustajaa siitä, että hänen puolison kuolema oli jonkun hiton satuolennon kosto siitä, että hän oli eduskunnassa puoltanut tasa-arvoista avioliittolakia. Kerroin että olen kuullut tapauksesta ja hämärästi tiedänkin sen oksettavan olennon, joka näin on lausunut, taitaapa valitettavasti asua samassa kaupungissa. En vaan valitettavasti silla hetkellä muistanut tarkempaa osoitetta joten Mustanaamio kiitti ja lähti ehtimään. Sitä en tiedä, löysikö Mustanaamio koskaan tätä kusipäätä, toivottavasti löysi ja paha sai palkkansa.

 • Me voimme muuttaa maailmaa!

  Kls. – Vielä täällä on meitä
  https://www.youtube.com/watch?v=4KuBT18keuk

  kaikki sankarit ovat kuolleet
  tai muoviksi muuttuneet
  jäänyt vain kadotettu sukupolvi
  me itseltämme eksyneet
  jotka saaneet ovat liikaa
  ja liian nopeaan
  ja joiden suurimmatkin unelmat
  ovat unelmia vaan

  vielä täällä on meitä jotka uskomme
  vielä täällä on meitä jotka taistelemme
  vielä täällä on meitä jotka laulamme

  vielä täällä on meitä jotka väisty emme

  vaikka sankarit ovat kuolleet
  ja haudoissaan kääntyneet
  on tullut uuden ajan soturien aika
  jotka toivon ovat löytäneet
  ja niin väkivallan alta
  nousee rakkauden valta
  me voimme muuttaa maailmaa
  siis nouskaa vastarintaan

  vielä täällä on meitä jotka uskomme
  vielä täällä on meitä jotka taistelemme
  vielä täällä on meitä jotka laulamme
  vielä täällä on meitä jotka väisty emme
  ja me aiomme tehdä kaikkemme
  rakkauden eteen
  ja me aiomme antaa kaikkemme hyvyyteen

 • Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä?

  Eihän samasta lähteensilmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä.

 • JULISTAMME SYNTISILLE VAPAUTTA JEESUKSESSA, EMME VÄKIVALTAA!

  Tosiuskovat julistavat Vapautusta ja Pelastusta JEESUKSESSA kaikille JEESUKSEN ulkopuolella oleville mm. kaikille homoille! Tosiuskovat eivät turvaudu väkivaltaan, kuten Jape ja Tosia Asia täällä palstoilla. Homot Uskovat näitä arkkipiispoja ja pappeja ja hengenheimolaisiaan, jotka pitävät TTOTUUTTA VÄÄRYYDEN VALLASSA – Roomalaiset 1:18 – jotka sanovat, ettei homous ole synti mm. arkkipiispa Tapio Luoma, arkkipiispa Kari Mäkinen emeritus, piispa Teemu Laajasalo jne: Homoseksuaalisuus ei ole synti! Vakavampaa JEESUKSEN EDESSÄ ei voi tehdä kuin julistaa syntinen synnittömäksi!

  Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat JEESUKSEN ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat JEESUKSEN sisäpuolella? Mutta JEESUKSEN ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala.
  ”Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha.” Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa; en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan VELJEKSI – KUTEN ARKKIPIISPAA JA HÄNEN HENGENHEIMOLAISIAAN – on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa.

  Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa.
  Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi! Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne?
  Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo, niinkuin läsnäollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on – sittenkuin olemme, te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima, tulleet yhteen –
  Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä.
  Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan?
  Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.
  Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa.

 • Paha on saanut ja tulee saamaan palkkansa!

  Jape kirjoittaa: ”Muutama vuosi sitten Mustanaamio tuli juttelemaan ihan tässä kotikaupunkimme kadulla, kyseli vastenmielisestä tyypistä, joka oli julkisesti solvannut erästä kansanedustajaa siitä, että hänen puolison kuolema oli jonkun hiton satuolennon kosto siitä, että hän oli eduskunnassa puoltanut tasa-arvoista avioliittolakia. Kerroin että olen kuullut tapauksesta ja hämärästi tiedänkin sen oksettavan olennon, joka näin on lausunut, taitaapa valitettavasti asua samassa kaupungissa. En vaan valitettavasti silla hetkellä muistanut tarkempaa osoitetta joten Mustanaamio kiitti ja lähti ehtimään. Sitä en tiedä, löysikö Mustanaamio koskaan tätä kusipäätä, toivottavasti löysi ja paha sai palkkansa.”

  Asianajajani ja poliisi tietävät näistä uhkailijoista yhtä ja toista. Vuosien varrella on uhkailtu ja tappouhkauksia tullut. Kuusivärisyys on joissakin tapauksissa noussut niiden takaa esiin.

  On tietysti ikävää, jos joku haluaa uhrata läheisensä emerituksen valheiden johdosta. Parempi olisi kuitenkin syyttää oikeaa osoitetta. JEESUS ei hyväksynyt näiden emeritusten valheita, koska he pitävät Totuutta vääryyden vallassa Roomalaiset 1:18-32 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.

  Armaan menetys:
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/heinaluoma-vuoden-merkittavin-arvopuheenvuoro/3526836#gs.6j1lsj

 • Jape

  No, leikkiähän minä sillä Mustanaamiolla, kuten kai tekin sillä jumalallanne, ei kai kukaan täsyipäinen aikuinen voi sitäkään totena pitää. Tulee ja tuhoaa tämän maan, siis voi jeesus mitä paskaa! Lapsiahan huijataan kaiken maailman joulupukeilla ja hammaskeijuilla, mutta kun ikää tulee, niistäkin totuus paljastuu.

  Se vaan tässä kummastuttaa, että taitaa uskovaisilla olla tekemisen puutetta, kun noin kovasti riittää intoa paneutua naapureiden makuuhuoneissa tapahtuviin asioihin. Jos siellä kaksi samaa sukupuolta olevaa tekee ”sitä niin” niin hittojako se teille kuuluu. Heitä on vainottu uskonnoilla vuosisatojen ajan, mutta nyt homma muuttuu. Te olette hävinneet sen sodan. Homojen vainoa on enää vain jossain diktatuurisissa tai todella takapajuisissa maissa ja samaan aikaan muualla uskontoon vetoaminen on tässä asiassa pikku hiljaa hiipunut. Niin käy meilläkin ihan varmasti ja homma muuttuu niin päin, että homojen vainoojat ovat kohta kusessa ja se on teille typeryksille ihan oikein.

 • Kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?

  Arkkipiispa Kari Mäkinen homomusikaalin ensi-illassa
  https://mvlehti.net/2017/01/29/arkkipiispa-kari-makinen-homomusikaalin-ensi-illassa/?fbclid=IwAR1ewNGiN5w1kuaMUplh08Aqp9PW4E4TaRol2-crmJsMxio6uu0_HR89l4A

  JEESUS: Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette! Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?

 • Jape ja Tosi Asia kuuluu myllynkiviporukkaan!

  Vuoden homoksi kruunasi Helsingin piispa Irja Askola alaikäisen Tuukka Boeliukselle.
  Eikö Suomen laki suojele (tai pitäisi suojella) alaikäisiä tälläisilta jutuilta?
  “Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.”

  Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

 • Jape

  Ai ai, nyt tämä myllynkivijuttu meni jo uhkailun puolelle. Kai se teidän satukirja jotain tästäkin sanoo, siis että onko sinulla mitättömällä maan matosella oikeus ottaa tämmöistä roolia. Kyllä se on näköjään ihan sama lopputulos, jos sekoittaa päänsä kovilla huumeilla tai uskonnolla.

  Ps. hän ei muuten ole Tuukka, mutta tokihan siinä nimet vähän sekoittuu, kun ei sitä aivotoimintaa voi enää olla, kun sinne on joku jeesus päässyt.

 • Jumalalle ei mikään ole mahdotonta!

  Jokunen vuosi sitten tuli nuori mies rukoustilanteeseen ja tuli ilmi, että hän on homo. Sanoin hänelle, että tietääkö hän, että homous on synti (arkkipiispa ja nykykirkko ei tiedä). Hän sanoi, että kyllä hän tietää ja että hän kärsii tästä tilanteesta ja homoudestaan. Kysyin, että tunnustaako hän homouden syntinä. Kyllä hän halusi ja tunnusti syntinsä. Julistin hänelle synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja Hänen sovintoveressään. Sitten kysyin, että haluaako hän lähteä seuraamaan Jumalan Sanan mukaista Jeesusta ja hän halusi. Siunasin hänet ja hän lähti.

  Meni useampi vuosi, kun olin kävelemässä Kirkkopuistosta kohti Sokosta, kun ennen Kompassia vastaani tuli mies juoksuaskelin, joka sanoi. ”Rauhantervehdys Juhani, mitä sinulle kuuluu?” En tunnistanut miestä ja jouduin kysymään, kuka hän on. Silloin hän kertoi, että hän on se homomies, jonka puolesta rukoilin. Sitten hän esitteli takanaan olevan vaimonsa ja rattaissa istuvan ja rattaiden vieressä olevat pikkutytöt. Pala nousi kurkkuuni ja tippa silmäkulmaan ja liikutukseltani en pystynyt sanomaan muuta kuin, että ”Kiitos Jumalalle! Kiitos Jeesus”. “….sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*