Tapio Puolimatka

Päivi Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat vihapuhelakien sisältämää vaaraa

Suomen lainsäädäntö ei tunne vihapuheen käsitettä, mutta Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on joissakin kansainvälisissä analyyseissa luokiteltu vihapuhelaiksi. Tämän lain perusteella on kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan käynnistetty kaikkiaan neljä eri esitutkintaa hänen puolustettuaan kristillistä avioliittokäsitystä. Hänen tapauksessaan panettelun ja solvaamisen käsitteitä on tulkittu niin tarkoitushakuisesti, että perinteisen avioliittokäsityksen puolustaminen saadaan näyttämään vihapuheelta. Ajankohtainen kysymys kuuluu: ”Voidaanko demokratiassa pitää rikoksena sitä, että kansanedustaja esittää perustellun kantansa avioliittolakia koskevassa keskustelussa?”

Neljä tutkimuspyyntöä ja rikoskomisarioiden vapauttavat lausunnot

Räsänen protestoi kesällä vuonna 2019 twiitillä evankelisluterilaisen kirkon osallistumista Pride-kulkueeseen siteeraten Roomalaiskirjettä (1:24−28). Tähän twiittiin liittyvän tutkintapyynnön lisäksi Päivi Räsäsestä tehtiin kolme muuta tutkintapyyntöä. Yksi tutkintapyyntö kohdistui Räsäsen kommentteihin Ruben Stillerin keskusteluohjelmassa 20.12. 2019 liittyen siihen, vaikuttaako geneettinen perimä seksuaaliseen suuntautumiseen. Tutkimuspyyntöä arvioinut rikoskomisario Teemu Jokinen toteaa kuitenkin päätöksessään 2.3.2020, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta.

Tutkintapyyntö tehtiin myös Räsäsen esiintymisestä ohjelmassa ”Yökylässä Maria Veitola” 1.2.2018.  Tutkintapyynnöstä päätöksen tehnyt rikoskomisario Teemu Jokinen kuitenkin päättelee, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta. ”Räsänen laittaa ohjelmassa myös itseään likoon”, joten ”sananvalinnalla ei ole itsenäistä solvaavaa tai panettelevaa merkityssisältöä tässä asiassa”.

Tutkintapyyntö tehtiin myös Räsänen 2004 julkaisemasta pamfletista Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Pamfletin osalta rikoskomisario Markku Silen teki 13.9. 2019 päätöksen olla toimittamatta esitutkintaa, koska asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Silen perustelee kymmensivuisessa päätöksessään, että kyse on mielipiteistä, jotka kuuluvat sananvapauden suojan piiriin.

Loppupäätelmässään Silen toteaa: Sananvapautta ei voida rajoittaa laajemmin, kuin se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa.” Koska solvaamisen ja panettelun tunnusmerkit ovat osin tulkinnanvaraisia, ”tulee sananvapausnäkökohdat huomioida varovaisella lainsoveltamisella, etenkin silloin, kun on kyse poliittisesta tai muusta yhteiskunnalliselta kannalta merkittävästä asiasta” (9−10).

Valtakunnansyyttäjän päätökset

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen lähetti sekä Räsäsen twiitin, pamfletin että Räsäsen esittämät kommentit Stillerin ja Veitolan ohjelmissa esitutkintaan välittämättä rikoskomisario Markku Silenin ja Teemu Jokisen huolellisista analyyseista ja niiden vapauttavista päätöksistä.

Sisä-Suomen kihlakunnansyyttäjä Marika Visakorpi kirjoittaa Facebook-päivityksessään: ”Tutkintojen jatkuva määrääminen on herättänyt paljon ihmettelyä somessa. Oli Räsäsen puheista sitten ihan mitä mieltä tahansa, näyttäytyy varsin outona, että valtakunnansyyttäjä kohdistaa yhden ihmisen tekemisiin näin paljon huomiota. Aivan varmasti olisi lukuisia muita ihmisiä, joita voisi epäillä erinäisiin ihmisryhmiin kohdistuneesta solvaamisesta. Toisekseen, kun vielä ei tiedetä, mitä mieltä tuomioistuimet ovat tästä ennakkotapauksen luonteisesta asiasta, olisi syytä odottaa lainvoimaisen ratkaisun saamista ja mahdollista EIT:n kantaa. Mikäli syytteet hylättäisiin, olisi Räsäsen perusoikeuksia loukattu aika raskaasti lukuisilla esitutkintojen teettämisillä.”

Valtakunnansyyttäjä Toiviaisen mukaan sukupuolivähemmistöjä loukkaa syvästi perinteinen kristillinen opetus, jonka mukaan ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi, seksuaalielämä kuuluu vain avioliittoon ja avioliitto on naisen ja miehen välinen puolisouskollinen ja elinikäinen liitto. Mutta asiassa on myös kääntöpuoli: perinteisen kristinuskon kannattajien identiteettiä loukkaa syvästi se, että heidän uskontonsa ja todellisuustajunsa kannalta keskeinen sukupuolijakoon perustuva avioliitto-opetus määritellään luonteeltaan syrjiväksi ja sortavaksi tai jonkinlaiseksi vihapuheeksi. Tässä moraalisessa väittelyssä molemmat osapuolet voivat kokea itsensä loukatuiksi. Kuitenkin kilpailevien moraalisten kantojen esilläolo yhteiskunnallisessa keskustelussa on yksi edellytys yhteiskunnan vapaudelle ja uudistumiskyvylle. ”Tämä on yksi syy yksinkertaisesti välttää käyttämästä pakkoa tällaisissa kysymyksissä.” (Anderson & Girgis 170.)

Demokratia edellyttää sananvapautta

Demokratian edellytyksenä olevan sananvapauden alue kapenee merkittävästi, jos valtiovalta ottaa itselleen oikeuden päättää kansalaisten puolesta, mikä on totta ja epätotta. Näin toimiessaan valtiovalta vahvistaa mukautumista ja ryhmäajattelua, estää kiistanalaisten kysymysten tutkimusta ja rohkaisee epäaitoutta. Tällä tavalla estetään niiden totuuksien etsimistä ja arvostamista, joita näillä toimenpiteillä väitetään puolustettavan. (Anderson & George 2019)

Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat epämääräisiin ja tulkinnanvaraisiin vihapuhelakeihin sisältyvää vaaraa: niitä voidaan käyttää rajoittamaan asiallista keskustelua yhteiskunnan kannalta tärkeistä kysymyksistä kuten perhearvoista.

 

Kirjallisuus:

Anderson, Ryan T. & George, Robert P. (2019) ”The Baby and the Bathwater”. National Affairs 2019: 41.

Anderson, Ryan T. & Girgis, Sherif (2017) ”Against the New Puritanism: Empowering All, Encumbering None.” Teoksessa John Corvino & Ryan T. Anderson & Sherif Girgis (2017) Debating Religious Liberty and Discrimination. Oxford University Press.

Puolimatka, Tapio (2020) Saanko luvan – sanoa?  Sananvapaus ja vihapuhe. Perussanoma. https://tapio.blog/kirja-saanko-luvan-sanoa/

Räsänen, Päivi (2004) Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Luther-säätiö.

Silen, Markku (2019) Tutkinnanjohtajan päätös esitutkinnan toimittamatta jättämisestä 5500/R/55510/19, Helsingin Poliisilaitos 13.09.2019.

Kommentit (204 kpl)

 • Jape! Anna Räsäselle sananvapaus! Ei sharialakia!

  Laajasalo kävi sosiaalisessa mediassa aiheesta lyhyen keskustelun Räsäsen kanssa. Räsänen kiitti Laajasaloa uskonnonvapauden puolustamisesta ja kysyi, oliko piispa lukenut alkuperäisen tekstin. Hän kysyi, mikä pamfletissa on sellaista, mitä Laajasalo arvioi vahingolliseksi.

  Laajasalo kertoo Kirkko ja kaupungille, että hän päätti ottaa asiaan kantaa, koska uskonnonvapaudella on koko länsimaisen yhteiskuntajärjestyksen kannalta perustavanlaatuinen merkitys.

  – Vapaus on nimenomaisesti vapautta uskoa, ajatella ja sanoa sellaisia asioita, joita joku toinen voi pitää tyhminä, väärinä tai pahoina. Uskonnonvapauden – samalla tavalla kuin esimerkiksi taiteen vapauden – tulisi sallia mahdollisimman laajaa keskustelua, Laajasalo painottaa.

 • Suomi/Haavisto järjestää tämän katoltapudottajaporukan Suomeen.

  Al-Holin leirin Isis-oikeudenkäynnit jäissä
  – Haavisto: Suomalaisia ”ei ole unohdettu”

  Haavisto ilmoittaa, ettei suomalaisia ole unohdettu! Suomi järjestää tämän katoltapudottajaporukan Suomeen.

  Suojelupoliisi pitää todennäköisenä, että palaajat lisäävät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa. Supo arvioi, että konfliktialueelta mahdollisesti palaavat naiset verkostoituvat keskenään ja heistä tulee olennainen osa Suomeen jo muodostunutta jihadistista alamaailmaa.

 • Tosi Asia

  Välillä pitää töitäkin tehdä, joten lähden tästä keskustelusta odottelemaan professorin tulevia aivopieruja. Minulle kaikki uskonnot ovat yhtä ja samaa puuta heinää. Onneksi en kuulu mihinkään kirkkokuntaan ja säästin lapsenikin koulussa uskonnonopetuksen hapatukselta. Laitan tähän loppuun tunnetuimman suomalainen julkisuudessa esitetyn saarnan todelliselta ja ainoalta Lordilta. Tästä veti muuten pari kirkonmiestä herneet nenään.

  Hard Rock Hallelujah!

  The saints are crippled
  On this sinners’ night
  Lost are the lambs with no guiding light

  The walls come down like thunder
  The rocks about to roll
  It’s The Arockalypse
  Now bare your soul

  All we need is lightning
  With power and might
  Striking down the prophets of false
  As the moon is rising
  Give us the sign
  Now let us rise up in awe

  Rock ’n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
  Demons and angels all in one have arrived
  Rock ’n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
  In God’s creation supernatural high

  The true believers
  Thou shall be saved
  Brothers and sisters keep strong in the faith
  On the day of Rockoning
  It’s who dares, wins
  You will see the jokers soon’ll be the new kings

  All we need is lightning
  With power and might
  Striking down the prophets of false
  As the moon is rising
  Give us the sign
  Now let us rise up in awe

  Rock ’n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
  Demons and angels all in one have arrived
  Rock ’n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
  In God’s creation supernatural high

  Wings on my back
  I got horns on my head
  My fangs are sharp
  And my eyes are red
  Not quite an angel
  Or the one that fell
  Now choose to join us or go straight to Hell

  Hard Rock Hallelujah!

 • Päivi Räsäsen terveiset!

  Prosessi jatkuu edelleen, kirjoitan parhaillaan loppulausuntoa pamflettijutusta ja kahteen muuhun syytteeseen liittyvät poliisikuulustelut ovat vielä edessä. Twitter-juttu on jo edennyt syyteharkintaan. Siunausta! Päivi

 • Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!

  Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.

  Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä.

  Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

 • Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin!

  Näköjään Suomi saa olla esimerkkinä Jumalan vihan ilmestymisestä länsimaisen yhteisön kärjessä! Arkkipiispa Mäkisen vihapuhetyöryhmä ei pysty estämään tulevaa Jumalan vihaa…

  Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
  Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
  1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
  Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
  Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
  Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
  He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

 • Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla! Aika on rakastaa ja aika vihata!

  Karhunpalvelus-sana on peräisin Ranskasta. Karhunpalveluksella tarkoitetaan palvelusta, josta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Sanonta juontuu 1600-luvulta ranskalaisen Jean de La Fontainen eläinsadusta Karhu ja puutarhuri. Faabelissa karhu yrittää auttaa nukkuvaa isäntäänsä hätistämällä tämän otsalta kärpäsen mutta tekee sen kivellä ja murskaa vahingossa isäntänsä pään.

 • Petkuttaja puolustaa!

  Timo Soini hyväksyi homolain hallituksessa! Ei Soini vastustanut näiden lakien hyväksymistä, vaikka muuta esittää! Kolmen SSSn – SIPILÄ, SOINI, STUBB – hallitus esitti 17.2.2016: Eduskunta hyväksyi uuden avioliittolain muutokset 106 – 42 poissa 51, Presidentti vahvisti 8.4.2016!

  Eduskunta hyväksyi uudistetun avioliittolain edellyttämät lakimuutokset
  https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/avioliittolakimuutokset_17.2.2016.aspx

  ​Eduskunta hyväksyi täysistunnon toisessa käsittelyssä keskiviikkona 17. helmikuuta avioliittolain muutoksen edellyttämät lakimuutokset äänin 106-42, poissa 51. Muutokset ovat seurausta jo vahvistetusta lainmuutoksesta, jolla avioliiton säännökset muutettiin sukupuolineutraaliin muotoon.

  Muutokset koskevat avioliittolakia, rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia, transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia, uskonnonvapauslakia ja hedelmöityshoidoista annettua lakia. Lakimuutokset tulevat voimaan samanaikaisesti jo vahvistetun avioliittolain muutoksen kanssa 1.3.2017.

  Muutosten voimaan tultua rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa ilmoituksella avioliitoksi ja uusien parisuhteiden rekisteröinnistä luovutaan. Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista puolestaan poistetaan edellytys, jonka mukaan sukupuolen vahvistamista pyytävä henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

  Lakimuutokset eivät koske sosiaaliturvaetuuksia tai sosiaali- ja terveyspalveluita koskevaa lainsäädäntöä. Niihin tarvittavat lainsäädäntömuutokset valmistellaan erikseen siten, että nekin voivat tulla voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.

  Täysistuntokäsittelyn pohjana oli lakivaliokunnan mietintö (LaVM 7/2015). Valiokunta esitti, että eduskunta hyväksyy muuttumattomina hallituksen esityksen kohdat 1. ja 3–6 ja muutoksin esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Valiokunnan mietintöön sisältyy valiokunnan jäsenten Antero Laukkasen (kd.) ja Laura Huhtasaaren (ps.) kannattama vastalause.

 • Paavi Franciscus: Jumala teki sinusta tällaisen ja rakastaa sinua sellaisena kuin olet, enkä minä välitä siitä, paavi Franciscus totesi yksityisessä keskustelussaan homomiehelle nimeltä Juan Carlos Cruz!

  Timo Soini kimpaantui Päivi Räsäsen polii­si­tut­kin­noista, varoittaa kristinuskon sensu­roi­mi­sesta – ”Miksi luterilainen kirkko on hiljaa? MIKSI?”
  Soi­ni muis­te­lee saa­neen­sa tu­kea ka­to­li­sel­ta kir­kol­ta taivaan kuningattaren kautta, kun hän jou­tui epä­luot­ta­mus­lau­se­ää­nes­tyk­seen abort­ti­kan­na­no­tois­taan.
  https://www.suomenmaa.fi/uutiset/timo-soini-kimpaantui-paivi-rasasen-poliisitutkinnoista-varoittaa-kristinuskon-sensuroimisesta–34miksi-luterilainen-kirkko-on-hiljaa-miksi34-6.3.584849.ad7a8e1cc4

 • Suoma­lai­suuden päivä ja islamille alistettu Suomen hallitus

  Suoma­lai­suuden päivä ja islamille alistettu Suomen hallitus

  Tänään 12.5 on Suomalaisuuden päivä. Suomalaisuuden päivä tunnetaan myös suomenkielen viralliseen asemaan merkittävästi vaikuttaneen Johan Vilhelm Snellmanin (1806–1881) syntymäpäivänä ja vuodesta 1952 alkaen liputuspäivänä. J.V. Snelmanilla on oma merkittävä osuutensa suomen kielen, kansan ja valtion kehityksessä. Snellmanilla oli merkittävää vaikutusta myös Suomen rahayksikköön markkaan, sekä koulutukseen. Suomalaisuuden päivällä on vakaa ja syvällinen suomalaisuutta kunnioittava merkitys Suomen kansalle. Päivän merkityksellisyydestä kertoo myös se, että se ylipäätään on hyväksytty liputuspäiväksi.

  Vaan mitä tekeekään valtioneuvosto eli hallitus suomalaisuuden päivänä. Julkaisee twittersivullaan ”Rauhallista ramadania kaikille” toivotuksen. Mukaan on liitetty video, jossa on imaameja koronaohjeineen. Videolla esiintyy mm Mellunmäen moskeijan imaami Abbas Bahmapur, joka Ylen islam-illassa sanoi suoraan, että seksuaalista aktia harjoittavat homot tulee tappaa. Tämäkö on hallituksemme tapa kunnioittaa suomalaisuuden päivää ja Suomen kansaa ja suomalaisia arvoja. Homojen tappamista puoltava imaami onkin erittäin sopiva suomalaisuudenpäivän puhuja valtioneuvoston toivotukseen ja kuvastaa erittäin hyvin sitä, kunka alas suomalainen yhteiskunta on vajonnut, sen korkeimpien virkaatekevien ”henkilöiden” toimesta. Hallitus joka on hehkuttanut feministisyyttään ja viisikkooaan, naisten arvoa, osaamista ja asemaan yhteiskunnassa ja sen eri asteissa, julkaisee videon sen uskontoryhmän ihmisiltä, joiden uskonto ei edes hyväksy naisen ja miehen tasa-arvoa, ei demokratiaa, eikä seksuualivähemmistöjen oikeuksia. Uskonnon joka loukkaa niitä suomalaisia arvoja joiden saavuttamisen eteen Suomen kansa on tehnyt työtä yli 102:n vuoden ajan.

  Minun on aika vaikea edes kuvitella, että hallitus julkaisisi suomalaisuudenpäivänä tai muunakaan päivänä videon, jossa olisi vaikka Pohjoismaisen vastarintaliikkeen edustaja puhujana tai vaikka Soldiers of Odinin joku tunnettu jäsen, molempia ryhmiä kun on syytetty jopa uhkakuvista suomalaiselle yhteiskunnalle. Mutta homojen tappamista uskontosa nimissä esiin tuova puhuja sopii oikein hyvin suomalaisuuden päivään.

  Onko tämä oikeastaan kuitenkaan mikään yllätys, vaikka moni katsoikin ensin ihmeissään, että onko tämä todellakin valtioneuvoston julkaisema toivotus, vai jokin surkea pila. Olemme näneet jo niin monia tämän nykyisen feministihallituksen tekemiä asioita joissa ei ole järjen häivää ja joissa suljetaan silmät kaikilta realiteeteilta. Suljetaan tottakai, kysehän on suvaitsevaisuudesta, sairaalloiselle asteelle menneestä suvaistevaisuudesta, jossa ei todellisuudessa ole enää mitään tekemistä suvaistevaisuuden, tasa-arvon tai hallituksen itse hokeman jakamattoman ihsmiasrvon kanssa. Ne kun ovat hallituksen romukoppaan heittämiä arvoja kaikki, silloin kun on kyse islamista.

  Ramadan alkoi tänävuonna 23.4 ja loppuu 23.5, joten edes ramadanin alun tai lopun suhteen hyvän ramadanin toivottaminen ei ole ajankohtaista erityisesti juuri tänään. Tämä on hallitukselta selvä ja suora osoitus siitä kuinka vakaan ja vahvan aseman islam on saanut yhteiskunnassamme. Miten islamista on noussut niin merkittävä tekijä suomalaisessa yhteiskunnassa, että sen olemassaoloa halutaan korostaa nimenomaan suomalaisuuden päivänä, sen suomalaisten arvojen vastaisuudesta huolimatta. Tämä on selkeä osoitus siitä miten voimakkaassa islamin otteessa Suomi jo on. Islamin joka kehoittaa alistamaan muut uskonnot alleen ja valloittamaan kaikki muut ihmiset ja alueet islamin alaisuuteen. Islamin jossa ei ole edes uskonnonvapautta.

  Seuraavaksi odotamme Valtioneuvoston toivotukset myös kaikille buddhalaisuuden, taolaisuuden, Jehovantodistajien, kungfutselaisuuden, hindulaisuuden ja muiden uskontoryhmien juhlapäiville.

  Ab absurdo

 • Imaami esitti homojen tappamista – demarikansanedustaja puhkesi nauramaan! Itku pitkästä ilosta!

  Imaami esitti homojen tappamista –demarikansanedustaja puhkesi nauramaan

  Mellunmäen imaamina toimiva Abbas Bahmanpour totesi Ylen Islam-illassa suorasanaisesti, että homoseksuaalisuus on kielletty, ja että siitä seuraa shariassa kuolemanrangaistus. Ohjelmaan keskustelijana osallistunut työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana toimiva kansanedustaja Tarja Filatov (sdp.) ei nähtävästi pitänyt asiaa kummoisena pulmana, koska hän puhkesi nauramaan asiaa käsiteltäessä.

  – Islam suhtautuu homoseksuaalisuuteen moraalisena paheena.

  Ohjelman juontajat pyysivät täsmennystä siihen, mikä on sharia-lain mukainen rangaistus homoseksuaalisesta teosta.

  – Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.

  Islamin opettaja Ahmad Fadil on sitä mieltä, että Suomessa pitäisi ottaa käyttöön sharialaki:

  – Kyllä kyllä, totta kai. Meille sopisi sharia-laki, Fadil kommentoi.

  Mitä ajatteli ulkoministeri Haavisto, kun Bahmanpour puhui Valtioneuvoston videolla

  Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.

  Suomen valtio syyttää/ahdistaa Päivi Räsästä monien kuulustelujen kautta!

  Imaami Bahmanpour saa kertoa homojen tappamisesta suorassa lähetyksessä ja puhua suomalaisuuden päivänä Valtioneuvoston videolla!

  VALTIONSYYTTÄJÄ EI TEE MITÄÄN!
  https://syyttajalaitos.fi/valtakunnansyyttajan-toimisto-yhteystiedot

 • SETA JA SUOMEN VALTIO RISTIRIIDASSA! SETA EI VAIKENE ENÄÄ ISLAMIN UHKASTA!

  Valtakunnansyyttäjälle lisää työtä takautuvasti!

  Tämä mies puhuu jälleen 12.5.2020 Valtioneuvoston suomalaisuuden videolla!
  Tämä sharialaki on aivan sama nyt kuin aikaisemminkin, se ei ole muuttunut, eikä muutu!
  Me homoseksuaalit pelkäämme tuota lakia ja sen edustajia!

  Mellunmäen imaamina toimiva Abbas Bahmanpour totesi Ylen Islam-illassa suorasanaisesti, että homoseksuaalisuus on kielletty, ja että siitä seuraa shariassa kuolemanrangaistus. Ohjelmaan keskustelijana osallistunut työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana toimiva kansanedustaja Tarja Filatov (sdp.) ei nähtävästi pitänyt asiaa kummoisena pulmana, koska hän puhkesi nauramaan asiaa käsiteltäessä.

  – Islam suhtautuu homoseksuaalisuuteen moraalisena paheena.

  Ohjelman juontajat pyysivät täsmennystä siihen, mikä on sharia-lain mukainen rangaistus homoseksuaalisesta teosta.

  – Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.

  Islamin opettaja Ahmad Fadil on sitä mieltä, että Suomessa pitäisi ottaa käyttöön sharialaki:

  – Kyllä kyllä, totta kai. Meille sopisi sharia-laki, Fadil kommentoi.

  Mitä ajatteli ulkoministeri Haavisto, kun Bahmanpour puhui Valtioneuvoston videolla

  Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.

  Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiihotus_kansanryhm%C3%A4%C3%A4_vastaan

  on puhetta tai kirjoitusta, jonka tarkoitus on halventaa tai PELOTELLA kansanryhmää tai LIETSOA VÄKIVALTAISTA TAI SYRJIVÄÄ TOIMINTAA kansanryhmää kohtaan. Yleensä kansanryhmällä tässä yhteydessä tarkoitetaan rodun, etnisen taustan, kansallisuuden, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden määrittämää kansanryhmää.

  Kansanryhmää vastaan kiihottamisen juridinen asema vaihtelee maittain, sillä sen nähdään usein olevan eri kannalla sananvapauden kanssa. Toisaalta kunnianloukkauskin ohittaa sananvapautta määrittelevät lait useimmissa maissa.

 • Kummallista ja järjetöntä touhua!

  Ensin säädetään homolaki ja sitten nostetaan samojen päättäjien toimesta valtion uskonnoksi islam, joka ei hyväksy tuollaisia lakeja!

 • PELASTUS VAI KUOLEMANTUOMIO!?

  Räsänen yrittää pelastaa kertomalla JEESUKSESTA näIle synnin ja häpeän alaisille ja muille syntisille.

  Islam sanoo: KUOLEMANTUOMIO!

 • Imaami Anas Hajjar: Virret eivät kuulu suomalaiseen kulttuuriin.

  ”Kunnia Jumalalle on eri asia kuin kunnia Jumalan pojalle. Muslimit uskovat, että Jumalalla ei ole poikaa.”
  ”Jos yhdessä laulettaviin virsiin otettaisiin vain ne osat, jotka ovat yhteisiä, puhuttaisiin Jumalan ylistämisestä eikä sanottaisi mitään Jumalan pojasta, silloin virressä ei olisi mitään, mikä on vastoin meidän uskontoamme. Kun Jumalaa ylistetään, se on hyvä. Mekin ylistämme Jumalaa. Silloin viittaus Jumalan poikaan loukkaisi.”

 • Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.

  Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.
  Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.
  Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.
  Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

 • Siniristilippu -> .., sitten pridelippu ja sen jälkeen islamin lippu! Muslimisaarnaaja: ”Islamin lippu liehuu vielä eduskuntatalon salossa!” Milloin?

  ”Piispat hukkasivat henkisen johtajuuden!”

  JEESUS: Jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.

  Nyt kun kirkko on hylännyt Jumalan Pojan ja Hänen Sanansa, on mielenkiintoista nähdä, miten Suomen valtion uusi uskonto, joka nostettiin esiin suomalaisuuden päivänä 12.5.2020, ottaa haltuunsa piispojen menettämän johtajuuden!?

  Kun homolaki astui voimaan 1.3.2017, niin kaikki odottivat, että Suomi ensimmäisenä maana poistaa Siniristilipun ja korvaa sen pridelipulla. Ristihän kertoo synnistä ja sen sovituksesta ristillä.

  Nythän tilanne Päivi Räsäsen kohdalla on kohdistunut koko länsimaailman suunnalla tulevaan tuomioon, jolloin Raamattu ja Jumalan Poika, Jeesus Kristus, lopullisesti tuomitaan ja kriminalisoidaan!

  Mutta on erikoista, että esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen nosti Riihimäellä Suomen suurimman pridelipun salkoon. Maanantai 24.6.2019 Pellolla, Merkos-kauppakeskuksen ja Helsinki-Tampere moottoritien välissä on lipputanko, joka pitkään oli Suomen korkein. Nyt lipputanko on kakkossijalla, mutta maanantai-iltana 24.6.2019 klo 18 juhlallisesti salkoon nostettava pride-lippu on Suomen suurin. Juhlatilaisuuden puhuja on sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen, riihimäkeläinen ministeri ja kansanedustaja.

  Nyt sama ministeri nostaa islamin suomalaisuuden päivänä valtiomme uskonnoksi. Ristiriita syntyy, kun tietää, että islamia loukkaa näiden kuolemaantuomittujen pridelippu. Myöskin Suomen nykyinen lippu loukkaa islamia, koska se kertoo Jeesuksen, Jumalan Pojan, rististä ja islam ei sitä voi millään tavoin hyväksyä, se on heidän mielestään jumalan pilkkaa! Tähän samaan yhteyteen liittyy se, että muslimi ei voi koskaan tunnustaa Jeesusta ihmiseksi tulleeksi Jumalaksi. Nämä molemmat taas ovat kristityille aivan luovuttamattomia lähtökohtia. Ei ole kristinuskoa ilman Jeesuksen jumaluutta — ja ihmisyyttä. Tämä on juuri kuitenkin se suuri kauhistus, joka islamissa tuomitaan. Tästä seuraa, että Jeesuksen merkitys islamissa on hyvin erilainen kuin kristinuskossa.

  Muslimisaarnaaja: ”Islamin lippu liehuu vielä eduskuntatalon salossa”

  Helsingissä vieraillut muslimisaarnaaja Anjem Chourdary kehotti kuulijoitaan nousemaan kapinaan.

  Helsingissä järjestettiin torstaina salaisessa paikassa tapahtuma, jossa puhujina oli radikaaleja muslimeja.

  Tilaisuuden yksi puhujista oli radikaali muslimisaarnaaja Anjem Chourdary. Hänen johtamansa Islam4UK-järjestö on kielletty Britanniassa terrorismilain perusteella. Chourdary kohautti Britanniaa vähän aikaa sitten lausumalla, että pääministeri David Cameronin pitäisi kuolla. Vain pari päivää kohun jälkeen Chourdary suuntasi kotoaan Lontoosta Suomeen.

  Brittilehti The Sun kertoo, että Choudary puhui Helsingissä 60 ihmiselle. Lehden mukaan Choudary kehotti kuulijoita nousemaan kapinaan ja ennusti, että islamin lippu liehuu vielä jonain päivänä Suomen eduskuntatalon salossa.

  – Eurooppalaisilla on puutetta asunnoista, köyhyyttä, alkoholiongelmia ja huumeita. Heillä ei ole kunnianhimoa. Britanniassa tulosi eivät vastaa elinkustannuksia, vanhusten on pakko valita sähkön ja ruoan väliltä.

  Sun-lehden mukaan Choudary vaati myös ”viattomien panttivankien” kuten muslimisaarnaaja Abu Hamzan ja Abu Qatadan vapauttamista. Hamza tuomittiin seitsemäksi vuodeksi vankeuteen murhaan kiihottamisesta. Myös Qatada on ollut säännöllisesti vangittuna Britanniassa, sillä hänet katsotaan uhaksi maan turvallisuudelle.

  – Pitäisi olla ylpeä siitä, että he kutsuvat terroristiksi. Jos sanotaan radikaaliksi, se tarkoittaa sitä, että et tee kompromisseja. Kun he kutsuvat ääriryhmään kuuluvaksi, se tarkoittaa sitä, että seuraat sanomaa.

  Lähde: The Sun

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*