Tapio Puolimatka

Päivi Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat vihapuhelakien sisältämää vaaraa

Suomen lainsäädäntö ei tunne vihapuheen käsitettä, mutta Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on joissakin kansainvälisissä analyyseissa luokiteltu vihapuhelaiksi. Tämän lain perusteella on kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan käynnistetty kaikkiaan neljä eri esitutkintaa hänen puolustettuaan kristillistä avioliittokäsitystä. Hänen tapauksessaan panettelun ja solvaamisen käsitteitä on tulkittu niin tarkoitushakuisesti, että perinteisen avioliittokäsityksen puolustaminen saadaan näyttämään vihapuheelta. Ajankohtainen kysymys kuuluu: ”Voidaanko demokratiassa pitää rikoksena sitä, että kansanedustaja esittää perustellun kantansa avioliittolakia koskevassa keskustelussa?”

Neljä tutkimuspyyntöä ja rikoskomisarioiden vapauttavat lausunnot

Räsänen protestoi kesällä vuonna 2019 twiitillä evankelisluterilaisen kirkon osallistumista Pride-kulkueeseen siteeraten Roomalaiskirjettä (1:24−28). Tähän twiittiin liittyvän tutkintapyynnön lisäksi Päivi Räsäsestä tehtiin kolme muuta tutkintapyyntöä. Yksi tutkintapyyntö kohdistui Räsäsen kommentteihin Ruben Stillerin keskusteluohjelmassa 20.12. 2019 liittyen siihen, vaikuttaako geneettinen perimä seksuaaliseen suuntautumiseen. Tutkimuspyyntöä arvioinut rikoskomisario Teemu Jokinen toteaa kuitenkin päätöksessään 2.3.2020, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta.

Tutkintapyyntö tehtiin myös Räsäsen esiintymisestä ohjelmassa ”Yökylässä Maria Veitola” 1.2.2018.  Tutkintapyynnöstä päätöksen tehnyt rikoskomisario Teemu Jokinen kuitenkin päättelee, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta. ”Räsänen laittaa ohjelmassa myös itseään likoon”, joten ”sananvalinnalla ei ole itsenäistä solvaavaa tai panettelevaa merkityssisältöä tässä asiassa”.

Tutkintapyyntö tehtiin myös Räsänen 2004 julkaisemasta pamfletista Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Pamfletin osalta rikoskomisario Markku Silen teki 13.9. 2019 päätöksen olla toimittamatta esitutkintaa, koska asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Silen perustelee kymmensivuisessa päätöksessään, että kyse on mielipiteistä, jotka kuuluvat sananvapauden suojan piiriin.

Loppupäätelmässään Silen toteaa: Sananvapautta ei voida rajoittaa laajemmin, kuin se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa.” Koska solvaamisen ja panettelun tunnusmerkit ovat osin tulkinnanvaraisia, ”tulee sananvapausnäkökohdat huomioida varovaisella lainsoveltamisella, etenkin silloin, kun on kyse poliittisesta tai muusta yhteiskunnalliselta kannalta merkittävästä asiasta” (9−10).

Valtakunnansyyttäjän päätökset

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen lähetti sekä Räsäsen twiitin, pamfletin että Räsäsen esittämät kommentit Stillerin ja Veitolan ohjelmissa esitutkintaan välittämättä rikoskomisario Markku Silenin ja Teemu Jokisen huolellisista analyyseista ja niiden vapauttavista päätöksistä.

Sisä-Suomen kihlakunnansyyttäjä Marika Visakorpi kirjoittaa Facebook-päivityksessään: ”Tutkintojen jatkuva määrääminen on herättänyt paljon ihmettelyä somessa. Oli Räsäsen puheista sitten ihan mitä mieltä tahansa, näyttäytyy varsin outona, että valtakunnansyyttäjä kohdistaa yhden ihmisen tekemisiin näin paljon huomiota. Aivan varmasti olisi lukuisia muita ihmisiä, joita voisi epäillä erinäisiin ihmisryhmiin kohdistuneesta solvaamisesta. Toisekseen, kun vielä ei tiedetä, mitä mieltä tuomioistuimet ovat tästä ennakkotapauksen luonteisesta asiasta, olisi syytä odottaa lainvoimaisen ratkaisun saamista ja mahdollista EIT:n kantaa. Mikäli syytteet hylättäisiin, olisi Räsäsen perusoikeuksia loukattu aika raskaasti lukuisilla esitutkintojen teettämisillä.”

Valtakunnansyyttäjä Toiviaisen mukaan sukupuolivähemmistöjä loukkaa syvästi perinteinen kristillinen opetus, jonka mukaan ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi, seksuaalielämä kuuluu vain avioliittoon ja avioliitto on naisen ja miehen välinen puolisouskollinen ja elinikäinen liitto. Mutta asiassa on myös kääntöpuoli: perinteisen kristinuskon kannattajien identiteettiä loukkaa syvästi se, että heidän uskontonsa ja todellisuustajunsa kannalta keskeinen sukupuolijakoon perustuva avioliitto-opetus määritellään luonteeltaan syrjiväksi ja sortavaksi tai jonkinlaiseksi vihapuheeksi. Tässä moraalisessa väittelyssä molemmat osapuolet voivat kokea itsensä loukatuiksi. Kuitenkin kilpailevien moraalisten kantojen esilläolo yhteiskunnallisessa keskustelussa on yksi edellytys yhteiskunnan vapaudelle ja uudistumiskyvylle. ”Tämä on yksi syy yksinkertaisesti välttää käyttämästä pakkoa tällaisissa kysymyksissä.” (Anderson & Girgis 170.)

Demokratia edellyttää sananvapautta

Demokratian edellytyksenä olevan sananvapauden alue kapenee merkittävästi, jos valtiovalta ottaa itselleen oikeuden päättää kansalaisten puolesta, mikä on totta ja epätotta. Näin toimiessaan valtiovalta vahvistaa mukautumista ja ryhmäajattelua, estää kiistanalaisten kysymysten tutkimusta ja rohkaisee epäaitoutta. Tällä tavalla estetään niiden totuuksien etsimistä ja arvostamista, joita näillä toimenpiteillä väitetään puolustettavan. (Anderson & George 2019)

Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat epämääräisiin ja tulkinnanvaraisiin vihapuhelakeihin sisältyvää vaaraa: niitä voidaan käyttää rajoittamaan asiallista keskustelua yhteiskunnan kannalta tärkeistä kysymyksistä kuten perhearvoista.

 

Kirjallisuus:

Anderson, Ryan T. & George, Robert P. (2019) ”The Baby and the Bathwater”. National Affairs 2019: 41.

Anderson, Ryan T. & Girgis, Sherif (2017) ”Against the New Puritanism: Empowering All, Encumbering None.” Teoksessa John Corvino & Ryan T. Anderson & Sherif Girgis (2017) Debating Religious Liberty and Discrimination. Oxford University Press.

Puolimatka, Tapio (2020) Saanko luvan – sanoa?  Sananvapaus ja vihapuhe. Perussanoma. https://tapio.blog/kirja-saanko-luvan-sanoa/

Räsänen, Päivi (2004) Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Luther-säätiö.

Silen, Markku (2019) Tutkinnanjohtajan päätös esitutkinnan toimittamatta jättämisestä 5500/R/55510/19, Helsingin Poliisilaitos 13.09.2019.

Kommentit

 • Elise Suominen-Savola

  On erittäin arvokasta työtäTapio Puolimatkalla selvittää ko. vääryyksiä. Jotenkin ei mene tajuntaan se pimeyden pimeys maassamme, että todellakin näin
  pitkälle on pimeys mennyt. Jumalan sana on hylätty. Kiitos Puolimatkalle taistelusta lasten, nuorten ja kaikkien kristillisten arvojen ja oikeamukaisuuden puolesta. Rukoilemme, että hän jaksaa jatkaa huippuarvokasta työtä vielä jatkossa.

 • Vieras Mies

  Oli jumalista mitä mieltä hyvänsä, tuollainen ajojahti on perusteetonta. Itse en kuulu mihinkään kirkkoon mutta mielestäni Räsäsellä on täysi oikeus olla mitä mieltä hyvänsä. Jos hän on homovastainen, se on ikävää ja olen tästä täysin eri mieltä (olen itse 100% hetero), mutta hänellä on silti oikeus tuoda oma mielipiteensä ilmi.

 • Suomen tila ja tulevaisuus?

  Itsestä tuntuu ja näyttää, että tässä on nyt haluttu vaan alkaa vainoamaan tietyn vakaumuksen omaavaa ryhmää ja tätä tehtävää käytännössä hoitaa nyt ylin syyttäjä. Kun Räsänen on näkyvä ja vaikutusvaltainen henkilö konservatiisia arvoja kunnioittaen piireissä, niin paine ollaan laitettu tässä vaiheessa hänen niskaansa. Pidän tätä ajojahtia kyllä vaarallisena avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan kannalta. Oli sitten mitä mieltä tahansa tästä yksittäisestä kysymyksestä, niin ei tämä valitettavasti hyvältä kehitykseltä tunnu. Ei ollenkaan.

 • Pielipide minullakin

  Sanon vain että Toiviainen on ihan väärä henkilö pestiin missä on.
  Hänellä näyttää olevan oman mielipiteensä mukainen asia olevan se, mikä on oikein, ja sen mikä ei ole sen mukainen, on vihapuhetta.
  Kuten muutenkin nykyään, vasemmistolainen kanta on se ainoa oikea, muut, vastakkaiset, ovat aina vihapuhetta.
  Vaikka kuinka väittävätkin olevan “suvaitsevaisia”.
  Todellisuudessa ovat ihan kaikkea muuta.

 • Tasapuolisuutta

  Jokainen ymmärtää vihapuheen kansanryhmää vastaan hyökkäyksen eri tavoin omista lähtökohdistaan. Minusta se on aivan oikein lain mukaan täysin tuomittavaa. Olen kristitty ja minusta Jeesuksen ja Raamatun pilkkaaminen pilkaaminen täyttää rikoksen merkistöt.Mutta kyllä Jeesus sen kestää. Hän on pahempaakin kokenut.Minäkin kestän sen, koska tiedän, että maailmassa yli 200 milj kristittyä on todellisen vainon kohteena uskonsa tähden. Valtakunnansyyttäjältä toivoisi tasapuolisempaa kohtelua. Esim. vertailussa Raamattu / Koraani.

 • Heli Viljanen

  Jos Räsänen saa tuomion..Suomi on sen jälkeen maa jossa pitää harkita jokainen lause mitä julkisesti puhuu. Raija Toiviainen käyttää aikaa ja yhteiskunnan varoja väärin.

 • Ari Kunnamo

  Surullista, että Suomessa sallitaan julkinen ja hyvin henkilökohtainen ajojahti valtion virka taholta. Elämme hyvin merkillistä aikaa!

 • Timo c

  Jos joku pitäisi laittaa esitutkintaan, niin eikö juuri Toiviainen?!

 • Vesa Kiertokari

  Ainakaan Suomessa ei ole olemassa lainkaan mielenpahoittamisrikosta! …Saati tapauksessa, jossa on motiivina lähimmäisenrakkaus ja yhteiskunnan hyvinvointi. Tähän kun lisätään epäpätevien väitteiden pätevästi ja kiihkottomasti paljastaminen, sekä, oikeiden tieteellisten faktojen esilletuonti, PR ansaitsisi vaikuttamisestaan mitalin. Jopa kirkoltansakin, koska hän muistuttaa sitä sen voimassaolevasta – eduskunnankin hyväksymästä – teologis-juridisesta perustasta. Papit ja piispat kun ovat laajasti unohtaneet, että kristinuskoa ei lainkaan ole olemassa ilman näkyvää ja kuuluvaa uskoa Raamatun opetukseen.

 • Jari

  Kiitos Tapio Puolimatka. Käsittelit yhteiskunnan kannalta hyvin tärkeää asiaa, sananvapautta. Toki histoasta olemme nähneet tai ainakin lukeneet totalitaarisista valtioista vastaavan suuntaista.
  Myös viime vuosina erityisesti ns suvakki-ryhmät ovat tuoneet voimakkaasti omia mielipiteitä, mutta samalla pyrkineet rajoittamaan toismielisten oikeutta omaan mielipiteeseensä.
  Nyt tervettä sanan- ja mielipiteenvapautta pyrkii rajoittamaan itse valtakunnansyyttäjä.
  Olemme vaarallisella tiellä.

 • Juhani Starczewski

  TÄNÄÄN TARVITSEMME PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUSTA JA PUHETTA JÄLLEEN! ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ TIETOA!
  https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous_ja_puhe_talvisodan_aikana_1939
  +
  PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUS!
  MAASEUDUN TULEVAISUUS 17.4.2020 SIVU 14!
  HELSINGIN SANOMAT LA 11.4.2020 KOTIMAA SIVU A 40!
  HÄMEEN SANOMIEN ETUSIVU 9.4.2020!
  KESKISUOMALAISEN ETUSIVU 5.4.2020!
  KIITOS JEESUS! ❤️
  ❤️ JAA/LAITA KAVERILLEKIN!
  https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157327872438262

 • Juhani Starczewski

  Päivi Räsäsen avoin kirje sodomiittiarkkipiispaTapio Luomalle meni “väärään osoitteseen”: Luoma ei ottanut varoitusta tosissaan!
  https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157398719598262

  Päivi Räsänen: Toivon sydämestäni, että ottaisitte vakavasti apostoli Paavalin varoituksen sanat Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Siinä apostoli kuvaa niin homoseksuaalisuuteen kuin muihin elämänalueisiin liittyviä syntejä. Lopuksi apostoli suuntaa sanansa niille, jotka ”vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.”

  Avoin kirje arkkipiispa Luomalle

  18.6.2019 17:31 Päivi Räsänen

  Olen lähettänyt arkkipiispa Luomalle avoimen kirjeen, joka nousee kirkon Pride-kumppanuuden herättämästä huolesta. Olen huolestunut siitä, että suuri joukko kirkon aktiivisimpia kristittyjä on alkanut enenevästi pohtia mahdollista eroa kirkosta. Kirjeeni on tässä kokonaisuudessaan alla.

  Arvoisa Arkkipiispa Tapio Luoma!

  Lähestyn Teitä avoimella kirjeellä suuren huolen vuoksi. Kotiseurakuntani Riihimäen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen Kaarlo Saxell ilmoitti viime viikolla kirkkoneuvoston kokouksessa eroavansa raskain sydämin kirkosta, jota hän oli palvellut 40 vuoden ajan kirkon nuorisotyöntekijänä. Riihimäen seurakunta päätti kirkkoherran johdolla osallistua Pride-viikon tapahtumiin juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kirkkovaltuustossa tekemämme ehdotus sateenkaarimessun torjumisesta jäi vähemmistöön. Kaarlo Saxell totesi, että hän ei omantunnonsyistä voi olla osallinen sellaisessa kirkossa, jossa tietoisesti tehdään Raamatun, Jumalan sanan vastaisia valintoja.

  Saxell ei ole ratkaisussaan yksin. Suuri joukko aktiivisia, Raamattua elämänsä ja uskonoppinsa auktoriteettina pitäviä kirkon jäseniä pohtii tällä hetkellä, voiko kirkkoa pitää enää hengellisenä kotinaan. He kyselevät, missä tulee vastaan raja, jota ei voi enää ylittää. Tätä pohdintaa käyn itsekin.

  Kirkkomme on nyt julkisesti ilmoittautunut tämän vuoden Pride-tapahtuman viralliseksi kumppaniksi. Surukseni olen saanut tietää, että kirkkohallituksen johtoryhmän lisäksi myös te, arkkipiispa Luoma olette antanut tälle hyväksyntänne.

  Miksi juuri Pride nostaa esiin nämä kysymykset? Huolessa ei ole kysymys homofobiasta tai seksuaalivähemmistön syrjinnästä. On kysymys Raamatusta. Kirkkomme tunnustaa kirkkolainkin mukaan Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa. Raamattu on kristitylle uskon ja elämän ylin ohje. Raamatun opetus homoseksuaalisuuden harjoittamisesta on johdonmukainen ja selkeä. Ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi ja avioliitto säädettiin naisen ja miehen väliseksi. Pride-tapahtuman aatteellisena tavoitteena on ylpeys sellaisista suhteista, joita Raamatussa johdonmukaisesti kuvataan Jumalan tahdon vastaisiksi. Homoseksuaaliset suhteet, samoin kuin muutkin avioliiton ulkopuoliset suhteet kuvataan Raamatussa synniksi ja häpeäksi.

  Toivon sydämestäni, että ottaisitte vakavasti apostoli Paavalin varoituksen sanat Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Siinä apostoli kuvaa niin homoseksuaalisuuteen kuin muihin elämänalueisiin liittyviä syntejä. Lopuksi apostoli suuntaa sanansa niille, jotka ”vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.”

  Jokainen ihminen on Jumalan kuvaksi luotuna arvokas. Jeesus on sovittanut kaikkien ihmisten synnit ristinkuolemallaan. Kirkon tehtävä on pitää esillä armon ja totuuden sanomaa Kristuksesta. Armon sanoma kuuluu meille kaikille syntisille. Kirkko ei syyllisty syrjintään, jos se uskaltaa käyttää sanaa synti niin homosuhteista kuin muista avioliiton ulkopuolisista sukupuolisuhteista. Sen sijaan kirkko syyllistyy homoseksuaalien syrjintään, jos he eivät saa kuulla Jumalan sanan koko totuutta, joka sisältää niin lain kuin evankeliuminkin. Armoa tarvitsevat vain syntinsä tietävät ja tuntevat ihmiset.

  Toivotan siunausta ja johdatusta vaativaan tehtäväänne ja aurinkoista kesää!

  Helsingissä 18.6.2019

  ystävällisin terveisin Päivi Räsänen

  kansanedustaja, kirkkovaltuutettu, ex-kirkkoministeri (2011-2015)

 • Juhani Starczewski

  Amadeus Oilinki: “Eheydyin homosta heteroksi”
  http://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/ihmiset/amadeus_oilinki_eheydyin_homosta_heteroksi
  +
  Ex-homo Amadeus Oilinki kohuhaastattelun jälkeen: �Kun jaan elämäntarinani, suvaitsevaisuus loppuu�
  http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/ex-homo-amadeus-oilinki-kohuhaastattelun-jalkeen-%c2%94kun-jaan-elamantarinani-suvaitsevaisuus-loppuu%c2%94/#.V93BQVoCqYN.facebook
  +
  Homoudesta eheytyneellä miehellä on nyt vaimo ja kolme lasta
  https://www.oikeamedia.com/o1-113205
  +
  Eheytyneet homot Vapausmarssillaan Washingtonissa – “Maassamme olevat valheet ja harhat alkavat murtua!”
  “Miksi meillä ei voi olla kulkueita, kun kaikilla LGBT-ryhmillä ja tällaisilla on… olemme tulleet kaapista ulos niistä elämäntavoista ja haluamme kertoa tarinamme”
  https://www.oikeamedia.com/o1-66709
  +

 • Pekka E Salminen

  Raamattuun uskovat, sitä ohjenuoranaan pitävät ja sen mukaan elävät kristityt ovat kansanryhmä, johon myös Päivi Räsänen kuuluu.
  Vaatimalla esitutkintaa Päivi Räsäsen kirjoituksista ja mielipiteistä, jotka puolustavat raamatun sanaa ja arvovaltaa, valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen pitäisi asettaa syytteeseen kiihottamisesta kyseistä kansanryhmää vastaan.

 • Terveen järjen asiamies

  Valtakunnan syyttäjän toiminta on kyllä alaarvoisia. Terrorismi rikoksista ei nosteta syytteitä, mutta jostain Räsäsen vanhoista Raamatun siteerauksista nostetaan Ihan seinähullua toimintaa. Menee ihmisiltä luottamus koko valtiovaltaan ja oikeusvaltioon. Toiviainen on epäpätevä tehtäväänsä ja hänet on erotettava.Kuka ja mitkä tahot on tommosen ääliön valinneet tehtäväänsä?

 • Niin on jos siltä näyttää

  “Demokratian edellytyksenä olevan sananvapauden alue kapenee merkittävästi, jos valtiovalta ottaa itselleen oikeuden päättää kansalaisten puolesta, mikä on totta ja epätotta.”
  On tietysti myös vaihtoehtoja; Suomen Uutiset, persut ja lahkolaisten sekä Trump- tyyli. Eri asia palvelevatko ne totuuden löytymistä. Tuskin kansalaisten elämä ja viisaus siitä paranee.

 • Tosi Asia

  Jahah!

  On sitten tieteellisestä työstä viraantunut professori herännyt vappuaamuna oikeusoppineena.

  Räsäsen sekaviin puheisiin ei sinänsä kannattaisi kenenkään ottaa kantaa. Räsänen on luvannut vuosia sitten esittää ‘lääketieteelliset todisteet’ homoseksuaalisuuden tulkinnasta sairaudeksi. Ei ole kuulunut eikä näkynyt. Eikä tule näkymään.

  Tuo yksi raamatunjakeita ja jumalantuomiolla nykyisen europarlamentaarikon edesmennyttä puolisoa solvannut tyyppi pitäisi poistaa näiltä palstoilta lopulisesti. Muistaakseni jopa hihhulit erottivat hänet puolueestaan.

 • Vieno

  Tällaisen soovanko suoltamisesta herra professorille maksetaan? Olin jo ehtinyt toivoa, että hänen raukeaa katsettaan ei tarvitsisi enää nähdä.

 • Juhani Starczewski

  Jumalan huumorintajua! : ))

  Minut erotettiin noin viidessä tunnissa KDsta ja saman verran meni aikaa KDn puoluevaltuuston puheenjohtaja Aki Ruotsalan erottamiseen Pori Jazzista!

  Pikapotkut Aki Ruotsalalle!
  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005710983.html

  Nyt Räsästä syytetään samoista Raamatun kohdista, joiden tähden minut erotettiiin yhdistyslain vastaisesti KDsta.

  Lähettäjä: Mikkola Tiina
  Lähetetty: 27. huhtikuuta 2015 18:59
  Vastaanottaja: Starczewski Juhani
  Aihe: Yhdistyslaki ja erottamismenettely

  Hei Juhani,

  Yhdistyslain 15 § toteaa erottamisesta seuraavaa:

  ” Erottamismenettely

  Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, jollei säännöissä ole toisin määrätty.
  Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa
  esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.

  Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen
  asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

  Jos erottamisesta sääntöjen mukaan päättää hallitus, voidaan säännöissä määrätä, että jäsenellä on
  oikeus saattaa erottaminen säännöissä määrätyssä ajassa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

  Säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä,
  jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta.”

  Jossakin määrin menettely on riippuvainen mahdollisista sääntöihin tehdyistä kirjauksista menettelyn suhteen.

  Jos erityisiä kirjauksia ei säännöissä ole, on erotettavalle annettava mahdollisuus tulla kuulluksi/antaa
  selityksensä asiassa. Tälle toimenpiteelle ei ole asetettu määräaikaa ja
  voi tapahtua vaikka menettelyä käsittelevässä kokouksessa.

  Voi tietysti pohtia, mitä tapaa kuulla voidaan pitää asianmukaisena ja myös ns. rikkeen laatu ja laajuus
  vaikuttaa asiaan, mutta erityisiä määräaikoja ei ole määritetty (ellei säännöissä ole määrätty).

  Yst. Terv. Tiina

  ****

  Tiina Mikkola
  Kaupunginlakimies
  Jyväskylän kaupunki

 • Tosi Asia

  Tällaista roskaa viitsii Keskisuomalainen tunkea ulos kerta toisensa jälkeen.

  Varmaan tässä olisi järkeä jos joku Jumala tosiaan olisi olemassa. Juttu on samaa kastia kuin joulupukki, hammaskeiju ja pääsiäispupu.

  Tuo yksi raamatunlauseita suoltava tyyppi voisi tarkistaa lääkityksensä.

 • Juhani Starczewski

  Psalmit:
  14:1 Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Hullu sanoo sydämessänsä: “Ei ole Jumalaa.” Turmiollinen ja iljettävä on heidän menonsa; ei ole ketään, joka tekee, mikä hyvää on.

  53:2 Hullu sanoo sydämessänsä: “Ei ole Jumalaa.” Turmiollinen ja iljettävä on heidän väärä menonsa; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on.

 • Juhani Starczewski

  Entiset homoseksuaalit valitsevat Kristuksen ja Pyhyyden synnin yli
  Google-kääntäjällä:

  https://www.charismamag.com/spirit/church-ministry/41573-former-homosexuals-choose-christ-and-holiness-over-sin?fbclid=IwAR1ioTCuDcRVvqHTkwCvSQeVOMwsq_FzOeU-b3GVTSNr8KXpb8Qr_nZOMbU
  kirkossa ja ministeriössä

  Osallistujat vuoden 2019 DC Freedom -marssiin. (Vapaus maaliskuu / Facebook)
  Overcomer-sarja: LGBT: stä poistuminen Janet Boynesin kanssa

  Millennials ja Gen-Xers seisoivat yhdessä, yhtenäisenä äänellä, joka julisti vapauden olevan mahdollista Kristuksen kautta. Viesti on mitä niin monien on kuulla, mutta se on niin nopeasti ohitettu. Sillä ei ole suosiota, mutta se on täynnä voimaa.

  Vapauden maaliskuun perustaja Jeffrey McCall kutsui minut osallistumaan tähän historialliseen tapahtumaan. Katsella niin monta nuorta kuin minä seison häpeättömänä ja intohimoisena heidän kokemuksestaan ​​kävellä homoseksuaalisuuden elämäntyyliä vapauden elämään Kristuksessa oli upea kokemus. Tämä on ollut vastaus rukoukseen.

  He seisoivat yhdessä, jokaisella oli oma tarinansa siitä, kuinka Kristus tuli heidän sydämeensä ja antoi heille aivan uuden elämän. Nämä nuoret olivat elinvoimaisia ​​ja energisiä. Heidän innostumisensa oli selvästi näkyvissä, kun he jakoivat todistuksensa pimeydestä tulemisesta Kristuksen ihmeelliseen valoon. 1. Piet. 2: 9 sanoo viestiraamatussa: “Mutta te olette niitä, jotka Jumala on valinnut pappeuden korkealle kutsumukselle, valittu olemaan pyhä kansa, Jumalan välineet tehdä työnsä ja puhua hänen puolestaan, kerro muille yö- ja päiväerosta, jonka hän on tehnyt sinulle – mistä tahansa jotain, hylätystä hyväksytyksi. ”

  Vaikka heillä ei ollut taitoja, jotka muistuttivat minua siitä, että olen osa “vanhempaa sukupolvea” ja puhui “äitiisestä sydämestäni”, en voinut hämmästyä, kun katsoin heidän puhuvan rohkeasti ja vakuuttavasti siitä, että vain Jeesus piti heidät ja toi ne tähän pisteeseen. He eivät epäröineet kertoa kaikille, että muutos on mahdollista, toivo on konkreettinen ja rakkaus on saatavilla.

  Tämä marssi edusti paljon muuta kuin vain joukko ihmisiä, jotka kokoontuivat jakamaan ajatuksiaan. Tämä oli marssi Yhdysvaltain pääkaupungissa Washington DC: ssä. Tämä oli todellinen julistus siitä, että Jeesus ei ole lepotilassa tai kuollut. Hän on hyvin elossa ja pystyy muuttamaan elämää.

  Vaikka LGBTQ-yhteisö ei epäröi oppiensa ja asialistansa paradointia kenenkään edelle, tämä vapausmarssi antoi entiselle homoseksuaalille selkeän äänen. He pystyivät julistamaan avoimesti, suoraan kansan pääkaupungissa, että heidän käyttämänsä elämäntapa ei ollut Jumalan tahto heidän elämäänsä tai kenenkään muun elämään. He pystyivät seisomaan vapaasti ja sanomaan, että he valitsivat Kristuksen ja pyhyyden kaikista synneistään.

  Piilotettuja esityslistoja ei ollut. Kaikki hyväksyttiin. Siellä oli niin paljon ihmisiä kaikista kulttuureista ja kansallisuuksista. Kaikki olivat tärkeitä riippumatta siitä, mitä tittelit heillä oli tai mitä heillä ei ollut. Rakkaus ja kunnioitus toisiaan kohtaan olivat niin ilmeisiä. Unohdin hetkeksi, että olin 61-vuotias ja sekoitin juuri näitä nuoria motivoivia marssereita.

  Oli tosi kunnia olla osa tätä upeaa tapahtumaa. Tällä hetkellä jokaisella kristityllä oli ääni. Jokainen tämän marssin henkilö puhui niin monien muiden puolesta. Viesti oli heidän laulamansa kappaleissa ja ilmoittamissa viesteissä.

  He puhuivat lukemattomien ihmisten puolesta, jotka eivät pystyneet marssimaan eivätkä pystyneet osallistumaan. He puhuivat seksuaalisuudestaan ​​kamppailevan henkilön puolesta. He puhuivat sen henkilön puolesta, joka on epätasainen ja epävarma. He puhuivat pukeutumisen ja transsukupuolten puolesta. He puhuivat kaikille ja kaikille, jotka ovat epävarmoja itsestään ja jotka eivät löydä rakkautta ja toivoa. He marssivat osoittaakseen, että Herralla Jeesuksella Kristuksellamme on toivoa ja ehdotonta rakkautta.

  Vapauden maaliskuu julisti kaikille, ettei meidän Jumalamme ole kuollut. Hän on hyvin elossa kaikissa meissä ja kaikissa, jotka sallivat Hänen tulla sisään. Ketään ei kielletä. Mikään synti ei ole liian ruma tai turha. Jeesus seisoo ojennetulla käsivarrella kaikille (Ps. 136: 12). Se on todellinen vapaus, ja se löytyy vain rakastavasta Vapahtajastamme, Jeesuksesta Kristuksesta.

 • Ei-uskova

  Voi näitä satukirjaan uskovia!

 • Tosi Asia

  Sydän ei sano eikä ajattele yhtään mitään. Se on veripumppu. Joillekin se antaa virtaa jopa aivoihin asti. Hihhuleilla lienee joku tukos.

  Jos johonkin oppiin on syytä uskoa, niin hankeen pissiessä syntyy kyllä keltainen reikä, eikä keltaista lunta kannata syödä, Tiedä sitten mitä ohjeita raamatusta löytyy tähän asiaan.

 • Jotainrajaa

  Puuttumatta päivän aiheeseen, veli Starczewski varmaan ajattelee, että puheen määrä korvaa laadun. Mitäpä Uusi testamentti siitä liiasta hokemisesta sanoo? Liiallisuus eii oikein palvele ajamaasi asiaa. Ilmaise itseäsi ytimekkäästi ja tule otetuksi huomioon.

 • Jotainrajaa

  Starczewskin kommentteja lukiessa tuli myös mieleen, ettei kristityn sovi nimitellä kirkon päämiestä, olipa hänestä mitä mieltä hyvänsä. Nimittely ei edistä mitään asiaa – ja on vihapuhetta.

  1. Piet. 2:17 : Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta

 • Suomi Poika-nimi merkki

  Uskova Suomi Poika Pahoittelee kun veli Juhani ei malta ajoissa lopettaa sana tulvaansa ja vaieta . Kyllä opettaja taustalla voisi pystyä parempaankin .

 • Juhani Starczewski

  Sananlaskut 16
  18 Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.
  18 Kopeus käy kukistumisen edellä, ylpeys lankeemuksen edellä.
  18 Pöyhkeys vie perikatoon, ylpeys käy lankeemuksen edellä.
  [Sananl. 11:2, Sananl. 18:12]

  Herra käy oikeutta
  Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat.
  Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat
  hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.
  Jesaja 3

 • Juhani Starczewski

  pe 12. heinäk. 2019 klo 18.24 juhani.starczewski@elisanet.fi kirjoitti:

  Arvoisa SETA!
  KSML 27.6.2019: Yritykset, yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat halutessaan ottaa yhteyttä Jyväskylän Setaan. Sieltä pääsee osaksi luomaan Jyväskylän Pridea eri keinoin.

  https://www.ksml.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4ss%C3%A4-j%C3%A4rjestet%C3%A4%C3%A4n-Pride-tapahtuma-yhdeks%C3%A4n-vuoden-j%C3%A4lkeen-%E2%80%93-Mallia-on-helppo-ottaa-muiden-kaupunkien-Prideista/1396797

  Juttelin tänään ideastani, joita lehtiartikkelissanne pyysitte, puheenjohtaja Petri Janhoselle.
  Esitin hänelle, että voisimme tulla mukaan Pride-tapahtumaan Raamattu-julisteita kantamalla.

  Minulla on 35 julistetta, joissa on 10 erilaista Raamatun teksiä → katso tekstit ja liitteenä olevat kuvat.

  Kuvien tekstit:

  Pitäkää usko Jumalaan! Markuksen evankeliumi 11:22

  Usko minua! Johanneksen evankeliumi 4:21

  Seuraa minua! Matteuksen evankeliumi 9:9

  Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos! Johanneksen evankeliumi 6:37

  Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Matteus 11:28

  Kootkaa aarteita taivaaseen. Matteuksen evankeliumi 6:20

  Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Matteuksen evankeliumi 28:18

  Joka seuraa minua, ei kulje pimeässä. Johanneksen evankeliumi 8:12

  Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Johanneksen evankeliumi 14:1

  Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon.
  Johanneksen evankeliumi 7:37

  Olisi todella hienoa tulla mukaan tapahtumaanne ja odotan vastaustanne mukaanpääsystä.

  Vastaustanne odottaen!

  Ystävällisin terveisin
  Juhani Starczewski

  ——– Alkuperäinen viesti ——–
  Aihe: Re: Haluamme mukaan Pride-tapahtumaan! Viides kuva
  Päiväys: 19.7.2019 12:05
  Lähettäjä: Jyväskylän Seta ry
  Vastaanottaja: juhani.starczewski@elisanet.fi

  Hei,

  kiitos mielenkiinnostanne osallistua Jyväskylä Pride 2019 marssille.
  Valitettavasti tulimme siihen tulokseen, että moni koki sen heille ahdistavaksi ja näin ollen joudumme ilmoittamaan, että osallistumisenne ei onnistu.
  Haluamme kulkueen olevan niin sanotun “TURVALLISEN TILAN” jossa kenellekään ei tule epämiellyttävää oloa.

  Ystävällisin terveisin,
  Petri Janhunen
  puheenjohtaja
  Jyväskylän Seta ry

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Jyväskylän Seta ry
  Matarankatu 6
  40100 Jyväskylä
  Http: http://www.jklseta.fi [1]
  Email: jklsetainfo (at) gmail.com [2]
  Facebook: Jyväskylän Seta ry

  Kansalaistoiminnankeskus Matara
  (Vanha Ylen toimitalo), Tourula
  (2. krs, huone 217)

 • Juhani Starczewski

  ——– Alkuperäinen viesti ——–
  Aihe: Onnistuisiko kortin jako tapahtuman aikana henkilöille, jotka sen haluavat ottaa vastaan.
  Päiväys: 23.7.2019 22:41
  Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
  Vastaanottaja: jklsetainfo@gmail.com

  OK! Kiitos tiedosta!

  Vielä kuitenkin lähestyn Teitä.
  Varmaan tiedät Presidentti Kyösti Kallion rukouskortin.
  Laitan kortin liitteeksi:
  Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua Herra, auta meitä hädässämme äläkä anna meidän hukkua.

  Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä.

  Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme Sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä.

  Herra, Sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme Sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä Sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra armahda meitä.

  Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi Sinun vapauttavasta armostasi.

  Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, että tulemme kuuliaisiksi Sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme.

  Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme sinun kauttasi. Siihen me uskomme.

  Armahda meitä.

  Amen.

  Olemme jakaneet niitä monenlaisissa tapahtumissa, kertoen aina, mistä on kysymys.
  Onnistuisiko kortin jako tapahtuman aikana henkilöille, jotka sen haluavat ottaa vastaan.
  Tänä vuonna tulee 80 vuotta Talvisodan alkamisesta.

  Ehdottaa vielä Juhani Starczewski

  ————————————————————————

  SOITIN puheenjohtaja Petri Janhuselle pe 26.7.2019.
  Petri sanoi, ettei Presidentti Kyösti Kallion rukouskortteja saa jakaa tapahtumassa!

  ———————————————————————–

 • Juhani Starczewski

  Varsinkin Helsinkipride 2019 syyllistyi sukupuolisiveelisyydenloukaamiseen!
  Marssijat pilkkasivat avoimesti Raamatullisia perhearvoja ja niiden edustajia!
  SODOMIITTIOIKEUSVALTIOSUKUPUUTTOSUOMEN HELSINKIPRIDEKAPINAMARSSI 2019 HÄPÄISEE JA PILKKAA AITO AVIOLIITTO RY:N EDUSTAJIA! ☹️️‍
  https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157371378253262

  Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen herättää pahennusta » Lakipuhelin neuvoo – Soita 0600 12 450 »

  Joka tekee julkisesti sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon siten, että se aiheuttaa pahennusta, syyllistyy sukupuolisiveellisyyden julkiseen loukkaamiseen. Kyseessä on yleiseen järjestykseen kohdistuva rikos, joka herättää sellaista yllättäen tai vastentahtoisesti näkevässä katsojassa ärtymystä. Säännös soveltuu lähinnä kolmenlaisissa tapauksissa. Ensinnäkin se soveltuu niin sanottuihin itsensä paljastajiin. Toinen säännöksen soveltamisalue on seksuaalinen kanssakäyminen yleisellä paikalla. Kolmanneksi säännöstä voidaan soveltaa sukupuolisiveellisyyttä loukkaaviin julkisiin esityksiin, esimerkiksi show-esityksiin, jotka sisältävät sukupuoliyhteyttä, ravintoloissa tai muissa vastaavissa paikoissa. Sukupuolisiveellisyyden julkista loukkaamista koskeva rikossäännös soveltuu myös erilaisiin säädyllisyyden rajat selvästi ylittäviin julkisiin esityksiin. Sellaisia voivat olla esimerkiksi poikkeuksellisen rivojen kirjallisten tekstien esittäminen sähköisessä joukkotiedotusvälineessä tai yleisötilaisuudessa tai taiteellisista syistä perustelemattomien vastaavien kohtausten liittäminen teatteri- tai muuhun vastaavaan esitykseen.
  Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tekoa ei kuitenkaan ole mahdollista yksiselitteisesti määritellä, koska sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat teot saattavat erilaisissa yhteyksissä olla erilaisia. Käyttäytyminen, joka nudistirannalla on tavanomaista auringonpalvontaa, voisi esimerkiksi yleisötilaisuudessa olla sukupuolisiveellisyyden julkista loukkaamista. Sukupuolisiveellisyyden julkisena loukkaamisena voidaan pitää esimerkiksi silloin tällöin käytännössäkin esiintyneitä tapauksia, joissa joku vaatteensa riisunut katsoja on yllättäen lähtenyt juoksemaan ympäri urheilukilpailun tapahtumapaikkaa. Itsensä paljastamisen rangaistavuuden edellytyksenä ei kuitenkaan ole, että teko tapahtuu suuren yleisöjoukon edessä. Sukupuolisiveellisyyden julkisena loukkaamisena rangaistaan myös esimerkiksi itsensä paljastaminen yksittäisille ihmisille tai seksuaaliyhteyden harjoittaminen puistossa tai muussa vastaavassa paikassa. Julkisesti tehty on tyypillisesti sellainen teko, jonka voi nähdä ennalta määräämätön joukko ihmisiä, vaikka teon tapahtumapaikka olisi esimerkiksi yksityisasunto. Näin ollen esimerkiksi itsensä paljastelu tai seksuaalinen kanssakäyminen asunnossa siten, että teko on kadulla kulkevien ihmisten esteettä katsottavissa, voi toteuttaa rikoksen tunnusmerkit.

  Rikoslaki 17: 20 § (24.7.1998/563) Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi. Joka ansiotarkoituksessa
  http://www.heikniemi.fi/rikoslaki/rl17.html

  luovuttaa 15 vuotta nuoremmalle,
  asettaa julkisesti yleisön nähtäville,
  toimittaa toiselle tämän suostumuksetta tai
  yleistä pahennusta herättävällä tavalla julkisesti ilmoituksessa, esitteessä tai julisteessa tai muulla tavoin mainostaen tarjoaa myytäväksi tai esittelee
  kuvan, kuvatallenteen tai esineen, joka sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana on omiaan herättämään yleistä pahennusta, on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta markkinoinnista sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

  Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta markkinoinnista tuomitaan myös se, joka 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla tarjoaa myytäväksi tai esittelee tekstiä tai ääntä sisältävän tallenteen, joka sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana on omiaan herättämään yleistä pahennusta.

  21 § (24.7.1998/563) Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen. Joka tekee julkisesti sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon siten, että se aiheuttaa pahennusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä rangaistusta, sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

  = Pride- marssissa kuvien perusteella on loukattu ko rikoslakia.

  Eduskunnan toinen varapuhemies: Juho Eerola: Tämän voisi kurillaan kokeilla priden yhteydessä. Että nyt loukataan sukupuolisiveellisyyttä. Jotkuthan niistä puvuista tuntuvat ahdistuvan. En tiedä onko kukaan ilmoittanut poliisille, perusteena sukupuolisiveellisyyden loukkaus?

 • Jotainrajaa

  Starczewskille minun täytyy todeta näköjään sananlaskun sanoin: “…vain yllytät, jos yrität apuun…”
  Snl. 19:19

 • AVIOLIITTO JA PUHTAUS!

  EILA RAJAHALME: AVIOLIITTO JA PUHTAUS
  HIENO, HARVINAINEN JA ERITTÄIN KOSKETTAVA PUHE ÄITIENPÄIVÄNÄ 10.5.2020 KLO 14 RADIO PATMOS.
  PUHE KANNATTAA ÄÄNITTÄÄ JA LEVITTÄÄ MAHDOLLISIMMAN MONELLE KUULTAVAKSI!

 • Jape

  Kansanedustajilta edellytetään asiallista käytöstä, eikä Räsäsellä ole oikeutta laukoa tuommoisia loukkauksia, ei edes höpökirjan säkeiden suojista. T. Puolimatka on näköjään ottanut tehtäväkseen solvaajan puolustamisen ja mikä ettei, ainahan kristittyjen solvauksille on löytynyt puolustajia, mutta kohta tämä niiden peli loppuu. Ei mene kuin muutama vuosi, niin vain vähemmistö suomalaisista kuuluu kristittyihin yhteisöihin ja sitten on pidettävä mölyt mahassa. Koskee myös keskustelupalstojen kestohäirikkö Starczewskia.

 • Jape

  ”EILA RAJAHALME: AVIOLIITTO JA PUHTAUS”

  Osataan jo, ei tarvitse kuunnella. Aviovuoteen lakanat pestään viikoittain ja satuolennot (maahiset, muumit ja kristittyjen jumala, ym.) ovat kodissamme niille kuuluvalla paikalla

 • Jape

  ”Vuonna 2017 Kristus-päivässä 3.12.2017 pääministeri Juha Sipilä luki puheensa lopuksi presidentti Kyösti Kallion rukouksen. Juha Sipilä liikuttui puhetilaisuudessa…”

  Älkää nyt vaan yhtään enempää sotkeko tähän asiaan Suomen kaikkien aikojen huonointa pääministeriä. Hänen jälkiään siivotaan vielä pitkään. Jälleen yksi osoitus siitä, että uskonto sekoittaa pään ja voi lamaannuttaa muun aivotoiminnan. Lukekaa myös kestohäirikön kilometrin pituiset vuodatukset, siinä toinen esimerkki.

 • Sateenkaaren sanoma

  Pridelippuhan ei ole ollenkaan Jumalan sateenkaaren mukainen ja värinen. Jumalan sateenkaaressa on seitsemän väriä ja pridelipussa on kuusi väriä eli nehän ovat toistensa vastakohtia.

  Setan täytyy muuttaa lippunsa nimitys, koska sillä ei ole mitään tekemistä Jumalan sateenkaaren kanssa.

  Sateenkaaren sanoma
  https://uusitie.com/sateenkaaren-sanoma/

 • Oikea Sateenkaari kunniaan!

  Toivottavasti Seta muuttaa pikaisesti sateenkaarinimityksen, ainakin ennen seuraavaa tempaustaan! Onhan se synti ja häpeä käyttää Jumalan antamaa Siunausta omien agendojensa ajamiseen!

  Helsinki Pride -viikko 2020 siirretään syyskuulle, ilmoittaa tapahtuman järjestävä Helsinki Pride -yhteisö ry.

  Helsinki Pride -viikko järjestetään vuosittain juhannuksen jälkeisellä viikolla. Tänä vuonna tapahtuma oli tarkoitus järjestää 22.-28. kesäkuuta, mutta koronavirustilanteen vuoksi se siirtyy kokonaisuudessaan ja toteutetaan 7.-13. syyskuuta.

  https://pride.fi/helsinki-pride-viikko-siirtyy-syyskuulle/?fbclid=IwAR19tAOFq0qIY0sWFc7sNbsBDDv8h0miMlFwIw2ZaneqRLT03qk5wlrEIVw

 • Tulelle talletettu!

  Setan kannattaa muistaa, että tilanne on nyt vähän toinen!

  Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. 2.Pietarin kirje 3:7

  Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. 2.Pietarin kirje 2:6

  Samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.
  Juudaan kirje 1:7

 • Tapani Mäki

  Tässä samaan aiheeseen liittyen oleva kirjoitukseni Keskisuomalaisessa 27.3.2020. –

  PÄIVI RÄSÄSEN KÄSITTÄMÄTÖN AJOJAHTI

  Valtakunnansyyttäjä on määrännyt kaksi uutta rikostutkintaa kansanedustaja Päivi Räsäselle (kd.), koskien hänen ns. homo-kommenttejaan Ruben Stillerin, että Maria Veitolan TV-ohjelmissa. Elämme mielenkiitoisia, mutta huolestuttavia aikoja. Mielenkiintoisia siksi, mihin Suomi on menossa oikeusvaltiona ja mihin ahdasmielinen suhtautuminen Raamattuun lopulta johtaa. Samalla kristinuskoa vastaan hyökätään hyvinkin avoimesti.
  Jos Suomessa alkaa saamaan syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan siitä, kun lainaa ko. kirjaa olemme perin erikoisessa tilanteessa. Hämmentäväksi valtakunnansyyttäjän näkemyksen tekee se, että kansanryhmää vastaan kiihottaminen lisättiin rikoslakiin nykymuodossaan vasta vuonna 2011 ja vasta tällöin kiihottamisrikoksen vihaperusteeksi lisättiin seksuaalinen suuntautuminen.
  Ongelmallista on, jos lainsäädäntö mahdollistaa tuomioiden jakamisen jopa 15 vuotta sitten julkaistuista mielipiteistä. Jos tällaista tulkintaa ryhdytään soveltamaan laajemminkin, suomalaisia odottaa melkoinen siivousoperaatio internetissä sekä historiallisen suuret kirjaroviot.
  Nyt valtakunnansyyttäjän toimet eivät vastaa tervettä oikeustajua. Asia on mielestäni järjetön ja käsittämätön. Kyseisillä tutkintapyynnöillä ja niiden pohjalta käynnistetyillä rikostutkinnoilla pyritään rajoittamaan sanan- ja uskonnonvapautta sekä luomaan kristityille itsesensuurin ilmapiiriä. Kyseinen ajojahti vie sensuurin maailmaan, jota voisi verrata mm. Pohjois-Korean kaltaisiin systeemeihin. Pelon ja vaientamisen kierteeseen ei tule kansamme eikä maamme suostua, se ei olisi enää Suomi.

  TAPANI MÄKI Kaupunginvaltuutettu (Ps.) Jyväskylä

 • Todellinen Perussuomalainen!

  Miksi te tossumiehet puolustatte tällaista miesten alistajaa?! Äitienpäivä vahvistettiin viralliseksi liputuspäiväksi 1947. Isänpäivää ei vieläkään, kun Räsänen sisäministerinä sen esti! Ei ihme, että syytetään!

  Räsänen tyrmäsi: Isänpäivästä ei tule virallista liputuspäivää

  Ministeri Päivi Räsänen tyrmäsi kansanedustajan esityksen.
  Reijo Tossavaisen mielestä isänpäivä olisi muutettava viralliseksi liputuspäiväksi.Reijo Tossavaisen mielestä isänpäivä olisi muutettava viralliseksi liputuspäiväksi.

  Päivi Räsänen katsoo, ettei isänpäivän liputuspäivän virallistamiseen ole erityisiä syitä.Päivi Räsänen katsoo, ettei isänpäivän liputuspäivän virallistamiseen ole erityisiä syitä.

  Kansanedustaja Reijo Tossavaisen (ps) mielestä isänpäivä olisi muutettava viralliseksi liputuspäiväksi äitienpäivän tapaan.

  Tossavainen perustelee esitystään miesten ja naisten tasa-arvoisella kohtelulla, kun nykyään eri yhteyksissä jatkuvasti peräänkuulutetaan tasa-arvoisuutta.

  Hänen mielestään yksi konkreettinen ja helposti toteutettavissa oleva teko tasa-arvoisuuden parantamiseksi olisi isänpäivän muuttaminen viralliseksi liputuspäiväksi. Se lisäisi Tossavaisen mielestä yhdenvertaisuutta ja sillä olisi ”muutoinkin positiivinen vaikutus”.

  Isänpäivä on nykyään niin sanottu vakiintunut liputuspäivä, mutta ei virallinen. Tossavaisen mielestä se ei olekaan samassa kategoriassa äitienpäivän liputuksen kanssa.

  Hän teki asiasta kirjallisen kysymyksen, jossa kysyi, mitä hallitus ja ministeriö aikovat tehdä, jotta isänpäivä luokitellaan viralliseksi liputuspäiväksi.

  Ei syytä

  Sisäministeri Päivi Räsänen (kd) torjui esityksen.

  – Kun sekä äitienpäivänä että isänpäivänä liputetaan jo vakiintuneen käytännön mukaan yleisesti, sisäministeriö katsoo, ettei liputuksen osalta ole erityisiä syitä miesten yhteiskunnallisen tasa-arvon korostamiseen määräämällä myös isänpäivä viralliseksi liputuspäiväksi, Räsänen vastasi.

  Tossavainen on pettynyt ministerin vastaukseen.

  – Olen siitä harmissani ja pahoillani. Kyse on kuitenkin asiasta, jonka voisi helposti korjata, jos vain olisi tahtoa, hän sanoo Iltalehdelle.

  Tossavainen korostaa, ettei isänpäivän muuttaminen viralliseksi liputuspäiväksi olisi keneltäkään pois eikä maksaisi ekstraa.

  – Tämä on puhtaasti periaatteellinen kysymys. Siitä syystä en ymmärrä ministerin kantaa lainkaan, hän sanoo.

  Tossavaisen mielestä isät ovat ansainneet virallisen liputuspäivänsä siinä kuin äiditkin.

  – On hyvä ja pitkä perinne, että äideillä on virallinen liputuspäivä, mutta samalla lailla myös isät ovat arvostuksensa ansainneet. Yksi osa arvostuksesta on, että myös isänpäivä olisi virallinen liputuspäivä, kun tänä päivänä muutoinkin pyritään kaikessa tasa-arvoon, hän huomauttaa.

  Valtion virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan virallisina liputuspäivinä.

 • Jape

  Ei voi muuta sanoa kuin että ovatpa tosiuskovaiset äärimmäisen suvaitsematonta sakkia. Ja entäpä se lähimmäisenrakkaus?? Mikään ei ole niin ilkeä, kuin uskovainen toista ihmistä kohtaan, joka ajattele uskonasioista hieman toisin. Hävetkää koko sakki!

 • Ottakaa allekirjoituksenne heti pois!

  Todella vähän on Räsäsen puolustajia, vain 10.900! Kyllähän ihmiset ymmärtävät, etteivät halua joutua samaan rumbaan kuin Räsänen. Varmaan monet peruvat allekirjoituksensa ja ymmärtävät tilanteen toivottomuuden!

  TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE!
  https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle

 • Ottakaa allekirjoituksenne heti pois!

  Onhan täällä myös Aito Avioliitto ryn toiminnanjohtaja Susanna Koivulan adressi.
  https://aitoavioliitto.fi/
  Siinä on 5 520 nimeä.
  Sananvapauden puolesta! Tuki Räsäselle
  https://www.adressit.com/sananvapauden_puolesta_tki_rasaselle?u=55170

  Sanan- ja uskonnonvapaus ovat uhattuina Suomessa. Poliisi on aloittanut kansanedustaja ja kirkkovaltuutettu Päivi Räsäsen kirjoituksesta esitutkinnan. Räsänen otti kesällä 2019 Twitterissä kantaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyöhön Helsinki Pride 2019 -tapahtuman kanssa näin:

  #kirkko on ilmoittanut olevansa #seta n #Pride2019 virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, #raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?

  Hän jakoi samassa yhteydessä Raamattu -sitaatin.

  Me allekirjoittaneet olemme huolissamme sanan- ja uskonnonvapauden tilasta Suomessa ja tuemme kansanedustaja Päivi Räsästä.

  Tuomitsemme kaikki yritykset tehdä kristillinen vakaumus ja sen julkinen ilmaisu rangaistavaksi ja laittomaksi Suomessa.

  Sanan- ja uskonnonvapaus ovat luovuttamattomia ihmisoikeuksia, joiden puolustaminen on jokaisen kansalaisen oikeus ja velvollisuus.

 • Jape

  Kaikki järjissään olevat ihmiset tietävät, että täyttä paskaahan se luomiskertomus on, mutta teidän uskovaisten mukaanhan kaikki on täällä jumalanne luomaa ja ihmiset – homotkin – on luotu sen omaksi kuvaksi. Onko siis jumalassakin pieni ripaus homoseksuaalisuutta? Solvatessanne homoja te solvaatte omaa erehtymätöntä jumalanne. Miettikääpä sitä!

 • Jape

  Stareseski kirjoittaa tuolla ylempänä:

  Herra käy oikeutta
  Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.
  Jesaja 3

  Nyt Stareseskin pilkka osuu omaan nilkkaan! Kristillistä puoluetta johtaa naiset. Puolueen puheenjohtaja on Sari Essayah ja eduskunnassa mölyää Päivi Räsänen eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

 • Jape

  Stareseski herjaa Suomea sukupuuttosuomeksi. Suomessahan on ensimmäistä kertaa maailmassa mies synnyttänyt ja varmaan uuden hallituksen määräyksestä ja rajoitusten poistumisesta miehet alkavat yhä enemmän synnyttämään, kun miehet ovat aviossakin! Tällaiset Räsäset estävät prosessin .

  LM: Mies synnytti vauvan Suomessa

  Mies synnytti vauvan Suomessa. Kuvituskuva.

  Raskaus sujui isän mukaan ongelmitta.

  Suomessa on tiettävästi ensimmäistä kertaa syntynyt lapsi, jonka on synnyttänyt lapsen isä. Asiasta uutisoivan Lännen Median mukaan laskettu aika oli maaliskuun alkupuolella, mutta vauva antoi odottaa itseään pari viikkoa pitempään.

  Lapsen synnyttäneellä isällä on miehen henkilöllisyystunnus.

  Raskaus sujui lapsen synnyttäneen isän mukaan ongelmitta.

  – Vauvalla oli painoa melkein neljä kiloa ja pituutta 53 senttiä, isä kertoo.

  – Pari viimeistä viikkoa olivat aika tuskaisia, silloin alkoi vähän huumori loppua. Synnytys meni kuitenkin tosi hyvin, hän jatkaa.

  Pariskunta kertoi lokakuussa Lännen Median haastattelussa, että paperityö oli ollut heille ongelmallista. Terveydenhuollon tietojärjestelmät eivät tunnista tilannetta, jossa raskaana olevalla on miehen henkilöllisyystunnus. Ongelmia oli tämän takia sekä neuvolassa että sairaalassa, pariskunta kertoi.

 • Jape

  Petri Janhunen on Jyväskylän Setan puheenjohtaja / bilevastaava / koulutusvastaava ja hän osaa kyllä ”bilettää” Jyväskylän seurakuntaa oikella ja tahtomallaan tavalla. https://www.jklseta.fi/yhteystiedot-hallitus/

  Petri Janhunen on Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan varapuheenjohtaja ja pystyy kyllä pysäyttämään kaiken epäsopivan toiminnan, joka perustuu raamattuun. Petrihän sanoo, ettei ole”uskossa” eikä hyväksy raamattua kuten Räsänen tai Stareseski.
  https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/yhteisen-seurakuntatyon-johtokunta

 • Jape

  Stareseski kuulemani mukaan yritti saada luvan jakaa 6.12.2019 Taulumäen kirkon Itsenäisyysjumalanpalvelukseen osallistuville presidentti Kyösti Kallion rukouskorttia. Talvisodasta oli kulunut 80 vuotta. Kirkkoherra Arto Viitala tyrmäsi tarjouksen, koska halusi tarjota turvallisen tilan kaikille messuun osallistujille. Viesti Petri Janhuselta oli onneksi mennyt perille, kun Seta tyrmäsi osallistumis- ja jakotarjoukset Jyväskylä prideen.

  Jämsän miestenpäivillä syyskuussa 2019 oli tapahtunut paha erehdys, kun Kallion rukouskortit jaettiin kirkossa olevlle miehille.

  Laukaan miestenpäivillä jako onneksi epäonnistui, kun tapahtuman järjestysmiehenä ollut pappi otti kortit Stareseskilta luvaten jakaa ne tilaisuudesta lähteville miehille. Jälkeen päin selvisi, että pappi oli laittanut kortit piiloon hyllyyn ja oli poistunut paikalta.

 • Jotainrajaa

  Kunnioitetaan: Arkkipiispa kiitteli Tom of Finland -musikaalia: “Nyt rakentuu suvaitsevaisempi yhteiskunta”
  https://www.iltalehti.fi/viihde/a/201701292200061645

  Jos Tom of Finlandia ei olisi ollut, Suomi olisi miehitetty!
  Tom of Finland Helsinkiä ja Suomea puolustamassa 1940-1944
  https://ranneliike.net/teemat/6492/tom-of-finland-helsinkia-ja-suomea-puolustamassa-1940-1944

  Starczewski tietysti laittoi tämän tuomittavan artikkelin:
  Arkkipiispa Kari Mäkinen homomusikaalin ensi-illassa
  https://mvlehti.net/2017/01/29/arkkipiispa-kari-makinen-homomusikaalin-ensi-illassa/

 • Vihapuhe

  Löysin tämän jutun, joka liittyi vihapuhetyöryhmän mietintöön Starczewskin fbsivulta:

  Sanat ovat tekoja Vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien tehostaminen
  Sisäministeriön julkaisuja 2019:23

  “Karhunpalvelus”-työryhmä esittää kansallista vihapuheen vastaista toimintaohjelmaa – Näin katsoo sodomiittiexarkkipiispa emeritus Kari Mäkisen johtama työryhmä, joka puolen vuoden ajan pohti keinoja VIHApuheeseen puuttumiseen!

  Sodomiittiexarkkipiispa Kari Mäkinen tekee nyt karhunpalveluksen Suomelle! La Fontainen runo päättyy opettavaiseen lauseeseen: “Vaikka mitä parhain oli tarkoitus, ei hyväksi ole kellekään karhunpalvelus!”

  Miten sodomiittiexarkkipiispa Kari Mäkinen torjuu tämän vihan? Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa…Room 1:18-32.

  Suositus 10: Vahvistetaan uskontoon kohdistuvan ja uskontoon perustuvan vihapuheen torjuntaa
  Työryhmä esittää, että vahvistetaan uskontoon kohdistuvan ja uskontoon perustuvan vihapuheen torjuntaa sekä uskontolukutaitoa ja uskontojen vuoropuhelua.
  Poliisiammattikorkeakoulun tekemän selvityksen mukaan poliisin tietoon tulleiden
  uskontoperusteisten viharikosten määrä on kasvanut. Työskennellään yhdessä kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa vihapuheen tunnistamiseksi ja
  torjumiseksi.
  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161613/SM_23_19_Sanat%20ovat%20tekoja%20Vihapuhe%20ja%20nettikiusaamisen%20vastaisten%20toimien%20tehostaminen_final.pdf

  Sodomiittiarkkipiispa Kari Mäkinen: “Homous ole minkäänlainen synti!” MTV Kotimaa Julkaistu 18.10.2010.

  Mäkinen pyysi anteeksi homojen kohtelua Porin SuomiAreenalla maanantaina 14.7.2014 pitämässään puheessa.

  Karhunpalvelus-sana on peräisin Ranskasta. Karhunpalveluksella tarkoitetaan palvelusta, josta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Sanonta juontuu 1600-luvulta ranskalaisen Jean de La Fontainen eläinsadusta Karhu ja puutarhuri. Faabelissa karhu yrittää auttaa nukkuvaa isäntäänsä hätistämällä tämän otsalta kärpäsen mutta tekee sen kivellä ja murskaa vahingossa isäntänsä pään.

 • Hyvä todistus!

  Setan yhteisen seurakuntatyön johtokunnan varapuheenjohtaja ja biletyskoulutustoiminnanjohtaja Petri Janhunen antaa hyvän todistuksen Tapio Puolimatkan puolisosta Mia Puolimatkasta. Mia on seurakunnan kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen ja Kuokkalan alueneuvoston jäsen. Mia hyväksyi viime kesänä Jyväskyläpridetapahtuman, eikä kuten kirkkovaltuutettu Päivi Räsänen, joka sanoi kirkon osallisuuden olevan synti ja häpeä. Jväskylän kaupunginkirkossa siunattiin tapahtuman viimeisenä päivänä tapahtuma – Kello 17.00–19.00 – Sateenkaarimessu Osoite: Kaupunginkirkko, Kirkkopuisto, Kauppakatu 16 – eikä mistään suunnasta ei kuulunut kritiikkiä, jos ei lasketa tälläkin sivulla esiintynyttä henkilöä mukaan.

 • Se ei ollut normaalia

  …mikä oli outoa. Se ei ollut normaalia, Aalto kertaa…Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

  Saara Aalto avautuu brittilehdelle hääpettymyksestään: ”Se ei ollut yhtään sitä mitä odotin”
  3.5.2020 klo 18:06
  https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/2929c10d-6e04-47e2-836a-1568f48faeb3

  Saara Aalto kertoo brittitabloidi The Sunille millaisen tunnemyrskyn valtaan hän joutui vihkiseremoniassaan.
  Saara Aalto näyttää, miten hän testaa ääntänsä.
  Saara Aalto ja hänen Meri-kumppaninsa paljastivat viime keskiviikkona menneensä naimisiin. Pariskunta meni kihloihin kahden vuoden seurustelun jälkeen elokuussa 2018, ja he ovat toistuvasti puhuneet häähaaveistaan.

  – Olisi mahtavaa saada Nicole Scherzinger laulamaan häissämme ja tietenkin haluan kutsua Sharon Osbournen, Aalto kertoi The Sunille kaksi vuotta sitten.

  Toisin kävi. Aalto kuvailee nyt samaiselle lehdelle heidän koruttomia häitään, joissa ei ollut yhtään vierasta.

  –Se oli todella tunteellista. Ei yhtään sellaista, mitä olimme suunnitelleet. En todellakaan olettanut häitteni olevan tällaiset. Emme saaneet edes kätellä henkilöä, joka vihki meidät. Meidän piti pysytellä kahden metrin etäisyydellä, mikä oli outoa. Se ei ollut normaalia, Aalto kertaa.

  Meri ja Saara Aalto nähtiin joulukuussa Frozen 2 -elokuvan ensi-illassa. Meri ja Saara Aalto nähtiin joulukuussa Frozen 2 -elokuvan ensi-illassa.
  Meri ja Saara Aalto nähtiin joulukuussa Frozen 2 -elokuvan ensi-illassa. TIMO KORHONEN / AOP
  Syynä kummalliseen vihkimiseen ja tilaisuuden pienimuotoisuuteen on koronapandemia, ja sen aiheuttamat rajoitukset.

  Aallon mukaan heidän oli tarkoitus mennä tulevana kesänä naimisiin, häämekkokin on ostettuna, mutta korona sotki suunnitelmat.

  –Emme halunneet riskeerata vanhempiamme tai ystäviämme, joten ajattelimme siirtävämme häitä. Mutta olimme odottaneet jo niin pitkään ja halusin kutsua häntä vaimokseni. Lakiteknisestikin on turvallisempaa olla naimisissa, joten tässä oli sekä romanttisia että käytännöllisiä syitä. Ajattelimme, että nyt tehdään se.

  Perhe ja läheiset ymmärsivät päätöksen, ja hääjuhlat on tarkoitus järjestää joskus tulevaisuudessa.

  -Se oli katkeransuloista eikä täydellinen tapa mennä naimisiin. Mutta elämässä tulee vastaan hulluja haasteita, ja tämä oli yksi niistä, tätä voimme sitten myöhemmin muistella.

  Vihkimisen myötä Meri luopui sukunimestään Sopanen, eli hänkin on Aalto.

  –Rakastan kutsua häntä vaimokseni, ja me jaamme myös saman sukunimen. Se on jotain, mihin pitää tottua, mutta se on myös todella ihanaa.

  Lähde: The Sun

 • Jotainrajaa

  Huomaan, että joku on käyttänyt samaa nimimerkkiä kuin minä aiemmissa kommenteissani. Tämä ei siis ole sen ensimmäisen “Jotainrajaa” -nimimerkin kirjoituksia:

  Jotainrajaa
  3.5.2020 klo 18:12
  Kunnioitetaan: Arkkipiispa kiitteli Tom of Finland -musikaalia: “Nyt rakentuu suvaitsevaisempi yhteiskunta”

 • Se ensimmäinen Jotainrajaa

  Varmaan Todellinen perussuomalainen on pohjimmiltaan kuitenkin sitä mieltä, että kukin oikeusasiia käsitellään sen omista lähtökohdista käsin. Eli käsiteltävään asiaan ei sotekta sitä, mitä Päivä Räsänen aiemmin on muissa yhteyksissä ja mussa asioissa tehnyt. Menisi aikamoiseksi sotkuksija vainoamiseksi siltä pohjalta. Mutta sellaistahan se totalitaarisissa maissakin on: Ensi tiedetään syyllinen ja sitten nostetaan “syyte” ja sitten hankitaan “todisteita”.

 • Se ensimmäinen Jotainrajaa

  Jape. Olen lukenut paljon “satuja” eli eri uskontojen pyhiä kirjoja. Mutta Sinulle suosittelisin iltaisin Johanneksen evankeliumia: “Alussa oli informaatio…” jne. Jatkat siitä Apostolien tekoihin ja Roomalaiskirjeeseen, jotka seuraavat perässä.
  Sitten tulee 1. Korinttilaiskirje, jonka alkuluvuissa käsitellään raamatun hengellisen informaation olemusta, eli että se ei ole yks-yhteen sen kanssa, mitä luonnontiede sanoo. Jos luomiskertomus olisi tieteellistä “tämän maailman tietoa”, silloin ihminen tekisi johtopäätöksensä Jumalan puoleen kääntymisestä loogisin perustein: “Kylläpä luonto näyttää noudattavan raamatussa mainittuja asioita. Raamattu on siis totta ja minun tulee siis anoa pelastusta Jumalalta, jotta pääsen taivaaseen”. Tällaista toimintatapaa Jumala ei suoraan halua, vaan hän haluaa, että ihminen etsii Häntä, salattua Jumalaa, sisäisesti, kuten seppä Högman sanoi Paavo Ruotsalaiselle. (Toki luomiskertomuksesta on suuri kalabaliikki kummallakin puolella ja osa haluaa pitää kiinni kirjaimellisesta luomiskertomuksesta). Mutta antaako 1. Korittilaiskirje aiheen ajatella näin? Minusta raamattu lupaa, ettei ihminen löydä Jumalaa maailman tiedon kautta, joten jätetään se tutkintalinja siihen. En nyt “saarnaa” siitä, miten monikin pelastushistorian asia on sen sijaan nupullaan jo luomiskertomuksessa jne. Varmaan toisia näkemyksiäkin löytyy. – Mutta jos kätkisin lottovoiton Kompassiaukion katukivien alle ja kertoisin asiasta Sinulle, niin ei Sinun kannata lähteä “viisailta ja oppineilta” tai Jyväskylän yliopistosta kysymään, että onko lottovoittoja katukivien alla. Selvität asian vain siten, että noudatat neuvoani ja kaivat kerrotusta kohdasta, elikkä vastaavasti etsit Jumalaa raamatun sanan ja rukouksen kautta. Vain itse raamattua lukemalla, kirjossa kuuntelemalla ja lähestymällä Jumalaa rukouksessa pääset homman jäljille. Ei omilla ehdoilla, vaan Sanan ehdoilla pääset eteenpäin.
  Matt. 11:25
  Luuk. 10:21
  Verkkoraamattu:
  https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible

 • Se ensimmäinen Jotainrajaa

  Korjaan: … kirkossa kuuntelemalla…

 • Jape

  Se sama nimimerkkivaras on pöllinyt Japenkin. Kaikki tänään klo 15-18 Japen kirjoittamat on jonkun mulkeron sepustuksia, ei siis Sen Ainoan Oikean Japen. Käytä seuraavan kerran omaasi, tai keksi joku uusi, esim Mulkvisti olisi sinulle hyvä.

  Nm. Jotain rajaa: en lue enää yhtään lisää raamattua, koska oleellisimmat jutut on pakkosyötetty koulussa. Taivaaseen pääsystä jotain mainitsit, mutta harmi kun siellä ei ole ketään, juuri äsken ulkona käydessäni tarkistin. Lisäksi luonnontiede todistaa, mistä ihminen tulee, ei ainakaan minkään jumalan taikasauvan heilautuksesta. Uskonnothan on keksitty vallan ja rahan takia. Sitten kun on saatu ne molemmat, voidaankin tehdä mitä tahansa, kuten esimerkiksi vainota homoja. Siinä ei paljoa ole ihmisoikeuksia muisteltu, kun on raamatulla paukutettu homoja päähän. Vielä 50 v siten meno oli meillä Suomessakin todella järkyttävää ja edelleen Räsänen kuvittelee, että hän voi raamatun säkeiden suojasta laukoa mitä tärkeimpiä solvauksia, eikä kukaan saisi edes pahoittaa mieltään. Sekaisin se akka on.

 • Kauko Kokomatka

  Päivi Räsäsen kirkkolakikeskustelussa: Eduskunta säätää, että kirkon tulee noudattaa Raamattuun perustuvaa uskoa

  Voit katsota Räsäsen täysistuntopuheen eduskunnan verkkolähetyksen tallenteesta
  Täysistunto 20.9.2019 klo 13
  https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/taysistunnot/taysistunto-35-2019?start=64

  https://www.kdlehti.fi/2019/09/21/paivi-rasasen-kirkkolakikeskustelussa-eduskunta-saataa-etta-kirkon-tulee-noudattaa-raamattuun-perustuvaa-uskoa/

  Päivi Räsäsen piti eduskunnan täysistunnossa 20.9. poikkeuksellisen puheen kirkkolain uudistusta käsiteltäessä. Hän luki Raamatun kohdat, joiden takia häntä epäillään kiihotusrikoksesta.

  Kirkkolain muutosta koskevassa keskustelussa kansanedustaja Päivi Räsänen nosti esille sen, että kirkkolain toisessa pykälässä todetaan, että kirkko tunnustaa Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa.

  – Pienehköjen sisällöllisten muutosten sijaan huomionarvoisempaa on se, miten suurelta osin kirkkolaki säilyy keskeiseltä sisällöltään entisellään. Kiinnitän erityisen huomion siihen, että nyt ehdotetun kirkkolain toisessa pykälässä todetaan, että kirkko tunnustaa Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa. Sama pykälä on myös voimassa olevassa kirkkolaissa, entinen kirkkoministeri totesi.

  – Eduskunta ei siis ainoastaan ole sallinut kirkon noudattaa Raamattua sen toiminnassa ja opissa vaan suorastaan kirkkolailla säätänyt, että näin tulee toimia.

  Räsänen sävähdytti perjantaina eduskunnassa siteeraamalla samoja Roomalaiskirjeen jakeita, joiden vuoksi hän on parhaillaan epäiltynä kiihotusrikoksesta. Hän perusteli poikkeuksellista toimintaansa halulla alleviivata sitä, että uudistuksen jälkeenkin kirkkolaissa säädetään, että kirkon toiminta ja opetus pitää pohjata Raamattuun.

  – Raamattu ei ole miltään osin kielletty kirja, sen vuoksi juuri tässä yhteydessä poikkeuksellisesti otin tämän tukiaineistoksi puhujankorokkeelle mukaan.

  – Tarkoitukseni ei ole tässä avata keskustelua Pride-tapahtumasta vaan Kirkkolain toisesta pykälästä. En hae oikeutta rikostutkintaan johtaneessa tapauksessani tältä salilta, mutta nostan tapauksen esiin siksi, että eduskunnan on tärkeää tiedostaa, että kirkkolaissa sen tunnustusta ja tehtävää koskevassa pykälässä myös linjataan kirkon suhde Raamattuun.

  – Raamattu ei ole miltään osin kielletty kirja, sen vuoksi juuri tässä yhteydessä poikkeuksellisesti otin tämän tukiaineistoksi puhujankorokkeelle mukaan.

  Räsäsen muistutti puheenvuorossaan, että 70 prosenttia suomalaisista kuuluu kirkkoon, jonka toimintaa säätelevään lainsäädäntöön ollaan tekemässä kokonaisuudistus. Kirkon autonomiaa tukee se, että eduskunta voi tämänkin esityksen vain joko sellaisenaan hyväksyä tai sitten palauttaa valmisteltavaksi uudestaan kirkolliskokoukselle.

  – Esitys on pääasiassa lainsäädäntötekninen, mutta siihen sisältyy joitakin kannatettavia sisällöllisiä muutoksia. Seurakuntajaon muutosta koskevia säännöksiä tarkistettaisiin. Seurakunnan jäsenen vaikuttamismahdollisuuksia tuettaisiin säätämällä viestinnästä ja tietojenantovelvollisuudesta. Kirkon hallintoa kevennettäisiin luopumalla alistusmenettelystä muun muassa kiinteistöjen luovuttamista, seurakunnan hautausmaakaavaa, hautausmaan käyttösuunnitelmaa ja jumalanpalveluksen alkamisaikaa koskevien päätösten osalta. Sähköiset kokoukset ja sähköinen päätöksentekomenettely mahdollistettaisiin, Räsänen kertoi kirkkolakiin nyt tehtävistä muutoksista.

 • Esivalta on Jumalan asettama?!

  Päivi Räsäsen kirkkolakikeskustelussa: Eduskunta säätää, että kirkon tulee noudattaa Raamattuun perustuvaa uskoa

  Miten tällainen eduskunta voi säätää kirkkoa noudattamaan Raamattuun perustuvaa uskoa?

  Tällä hetkellä eduskunnassa on vain 18 mieskansanedustajaa ja kuusi naiskansanedustajaa, jotka olivat Raamatun avioliiton kannalla!
  Kaikki muut ovat sodomain kannalla!

  Suomen uusin 76. sodomiittihallitus…ja niitähän on ollut parisuhdelaki 28.9.2001 alkaen: 72. Katainen, 73. Stubb, 74. Sipilä, 75. Rinne… Sodomiitti tarkoittaa kaikkea muuta kuin luonnollista avioseksiä!

  Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki niinkuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa.

  Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät.

  Sanokaa hurskaasta, että hänen käy hyvin, sillä he saavat nauttia tekojensa hedelmiä.

  Voi jumalatonta! Hänen käy pahoin, sillä hänen kättensä teot maksetaan hänelle.

  Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset – 12 naista ja 7 miestä – sitä hallitsevat.

  Sdp ottaa feministisen talouden ymmärryksen kaiken politiikkansa lähtökohdaksi!

  https://www.aamulehti.fi/a/24152921

  Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.

  Sdp haluaa kyseenalaistaa perinteiset sukupuoliroolit!

  Herra asettuu käymään oikeutta, nousee kansoja tuomitsemaan.

  Herra käy tuomiolle kansansa vanhinten ja sen päämiesten kanssa…

  +

  Suomen hallitus
  Pääministeri Sanna Marinin hallitus
  https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/ministerit

  +

  Tätä historiallista kommunistista taustaa vasten tarkasteltuna on hätkähdyttävää lukea SDP:n nyt virkaa tekevää puheenjohtajaa Sanna Marinia käsittelevää Helsingin Sanomien artikkelia 26.1.2019. Hätkähdyttäväksi artikkelia ei tee sen sanallinen sisältö, vaan artikkelin yhteydessä oleva kuva SDP:n vuoden 2017 puoluekokouksesta. Kuvassa SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm ja puheenjohtajistoon lukeutuva Sanna Marin tekevät valituksi tulonsa kunniaksi kommunistisen nyrkkitervehdyksen.
  https://www.oikeamedia.com/o1-97606

  +

  Pääministeri 10.12.2019 –

  Marin, Sanna SDP Pirkanmaan vaalipiiri 19 087 Valitaan
  Liikenne- ja viestintäministeri 06.06.2019 – 10.12.2019

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä – JEESUS sanoi: “Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ‘loi heidät mieheksi ja naiseksi’ ja sanoi: ‘Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”

  +

  Valtiovarainministeri 10.12.2019 –

  Kulmuni, Katri KESK Lapin vaalipiiri 8 418 Valitaan

  Elinkeinoministeri 06.06.2019–10.12.2019

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Omistajaohjaus- ja eurooppaministeri10.12.2019 –

  Tuppurainen, Tytti SDP Oulun vaalipiiri 9 398 Valitaan
  Eurooppaministeri 06.06.2019 – 10.12.2019

  28.11.2014 homolain puolesta

  12.12.2014 homolain puolesta

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 POISSA avioliiton pitäminen miehen ja naisen välisenä

  +

  Ulkoministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 –

  Haavisto, Pekka VIHR Helsingin vaalipiiri 20 159 Valitaan

  28.11.2014 homolain puolesta

  12.12.2014 homolain puolesta

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Kehitys- ja ulkomaankauppaministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 –

  Skinnari, Ville SDP Hämeen vaalipiiri 8 323 Valitaan

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Oikeusministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 –

  Henriksson, Anna-Maja RKP Vaasan vaalipiiri 14 481 Valitaan 10K/ 17.6.2019

  (Tulevaisuusvaliokunta: ( Anna-Maja Henriksson (r) 2.5.2019 -> 5.6.2019 )

  28.11.2014 homolain puolesta

  12.12.2014 homolain puolesta

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 –

  Blomqvist, Thomas RKP Uudenmaan vaalipiiri 6 141 Valitaan

  28.11.2014 homolain puolesta

  12.12.2014 homolain puolesta

  16.2.2016 POISSA homolaki

  17.2.2017 POISSA avioliiton pitäminen miehen ja naisen välisenä

  +

  Sisäministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 –

  Maria Ohisalo VIHR Helsingin vaalipiiri 11 797 Valitaan Uusi

  Päivän iloinen uutinen, Liukkosen sanoin todella toivoisi, että “Suomessakin oivalletaan mahdollisimman pian, että tämä on asia, josta ei tarvitse sen enempää keskustella. Homoseksuaalisuus on samanlainen ihmisen ominaisuus kuin se, onko siniset tai ruskeat silmät tai onko oikea- tai vasenkätinen.”

  Suomalainen olympiauimari kaapista ulos – ”Vihdoin voin olla oma itseni”

  Olympiatason uimari Ari-Pekka Liukkonen kertoi olevansa homoseksuaali Ylen suorassa Urheiluviikonloppu-ohjelmassa ja sitä ennen Ylen Urheilun haastattelussa tänään. Tasan viikon päästä 25 vuotta täyttävä Liukkonen on tiettävästi ensimmäinen suomalainen huippumiesurheilija, joka on tullut julkisesti ulos kaapista uransa aikana.

  – JEESUS sanoi: “Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ‘loi heidät mieheksi ja naiseksi’ ja sanoi: ‘Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”
  +

  Puolustusministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 –

  Kaikkonen, Antti KESK Uudenmaan vaalipiiri 10 747 Valitaan

  28.11.2014 homolain puolesta

  12.12.2014 homolain puolesta

  16.2.2016 POISSA homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Elinkeinoministeri 10.12.2019 –

  Lintilä, Mika KESK Vaasan vaalipiiri 6 003 Valitaan

  Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) 06.06.2019 – 10.12.2019

  28.9.2001 vastaan parisuhdelaki

  28.11.2014 homolakia vastaan

  12.12.2014 homolakia vastaan

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Kuntaministeri 10.12.2019 —

  Paatero, Sirpa SDP Kaakkois-Suomen vaalipiiri 7 859 Valitaan
  Kunta- ja omistajaohjausministeri 06.06.2019 – 29.11.2019

  28.11.2014 homolain puolesta

  12.12.2014 homolaki POISSA

  16.2.2016 POISSA homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Opetusministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 –

  Andersson, Li VAS Varsinais-Suomen vaalipiiri 24 404 Valitaan

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Tiede- ja kulttuuriministeri sijainen elokuusta 2019 – elokuu 2020

  Kosonen, Hanna KESK Kaakkois-Suomen vaalipiiri 5 576 Valitaan

  Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk), sijainen elokuusta 2019 – elokuu 2020

  ( – Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hanna Kosonen (kesk)

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Maa- ja metsätalousministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 —

  Leppä, Jari KESK Kaakkois-Suomen vaalipiiri 7 462 Valitaan

  28.9.2001 vastaan parisuhdelaki

  28.11.2014 homolakia vastaan

  12.12.2014 homolaki POISSA

  16.2.2016 vastaan homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Työministeri 10.12.2019 —

  Haatainen, Tuula SDP Helsingin vaalipiiri 10 871 Valitaan
  Eduskunnan 1.varapuhemies 7.6.2019 – 10.12.2019

  28.9.2001 puolesta parisuhdelaki

  16.2.2016 POISSA homolaki

  17.2.2017 POISSA avioliiton pitäminen miehen ja naisen välisenä

  +

  Liikenne- ja viestintäministeri 10.12.2019 –

  Harakka, Timo SDP Uudenmaan vaalipiiri 5 470 Valitaan

  Työministeri Timo Harakka (sd) 06.06.2019 – 10.12.2019

  ( Valtiovarainvaliokunta puheenjohtaja Timo Harakka (sd) 2.5.2019 -> 5.6.2019 )

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Sosiaali- ja terveysministeri 2019-2021 06.06.2019 – 10.12.2019 —

  Pekonen, Aino-Kaisa VAS Hämeen vaalipiiri 6 872 Valitaan

  ( Eduskuntaryhmän puheenjohtaja 23.04.2015–06.06.2019 )

  28.11.2014 homolain puolesta

  12.12.2014 homolain puolesta

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Perhe- ja peruspalveluministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 —

  Kiuru, Krista SDP Satakunnan vaalipiiri 8 278 Valitaan

  28.11.2014 homolain puolesta

  12.12.2014 homolain puolesta

  16.2.2016 POISSA homolaki

  17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä

  +

  Ympäristö- ja ilmastoministeri 06.06.2019 – 10.12.2019 —

  Mikkonen, Krista VIHR Savo-Karjalan vaalipiiri 6 189 Valitaan

  16.2.2016 puolesta homolaki

  17.2.2017 POISSA avioliiton pitäminen miehen ja naisen välisenä

  +

 • Jape

  Jahas, nm. ” Esivalta on Jumalan asettama?!” olla Juhanin opissa, kun tekstin sisältö muistuttaa kovasti opettejansa tuotoksia,

 • Jape

  Räsäsen käytös eduskunnassa on pöyristyttävää: “Raamattu ei ole miltään osin kielletty kirja, sen vuoksi juuri tässä yhteydessä poikkeuksellisesti otin tämän tukiaineistoksi puhujankorokkeelle mukaan.” Ei muuten ole koraanikaan, eli kuka tahansa kansanedustaja voisi ryhtyä puhujapöntöstä lukemaan koraanin jakeista absoluuttisena totuutena. Eikös oliis hyvä juttu.

  Kirkko pitää pikinmiten eroittaa lopullisesti valtiosta ja ryhtyä soveltamaan yhdistyslakia. Kirkko saa ihan itse laatia sääntönsä ja hyväksyttää ne PRH:ssa kuten muuntkin yhdistykset. Kirkkolaki ja kirkon veronkanto-oikeus on lakkautettava. Kristillisiä yhteisöjä on tasapuolisuuden nimissä kohdeltava kaikessa samoin kuin muitakin uskonnollisia yhdistyksiä ja yhteisöjä.

 • Se ensimmäinen Jotainrajaa

  Onneksi tuo vieressä oleva kuvio paljastaa kuka on alkuperäinen Jape ja Se ensimmäinen Jotainrajaa. Starczewski sen sijaan ei pysy piilossa, vaikka (ehkä) vaihtaa nimimerkkiä, puhetulva ja retoriikka ainakin on samanlaista (tai jäljiteltyä). Toimitus voisi ehkä tehdä jotain, ettei nimimerkeillä kikkailu enää onnistuisi.

  Japen kanssa voimme puolestamme pohtia sitä, tuleeko siitä hyvää, että kerromme miten asia on vai siten, että mahdollisimman tarkoin selvitämme sen, miten ainakin jokin (tärkeä) asia on, (etenkin jos meille on jo edeltä käsin kerrottu, että hommassa on jokin kikka). Muutoin pääsee “ylpeyden perkele” estämään meidät oikeasta lopputuloksesta. En muuten ikinä lähde enää Helsinkiin, jos juna ei hae minua täältä kotipihasta silloin kun minä itse haluan. Olen saanut tarpeekseni aikatauluista – niitä opetettiin liiaksikin jo kouluissa. (Taitaa jäädä Helsinkiin meno kokonaan sillä politiikalla…) Se on ikäänkuin nöyryyssuodatin, että tarvitsee vaivautua juna-asemalle ja tutkia aikatauluja (Raamattua). Mutta niin kauan kuin Herra ei anna vaikeuksia, on ihminen niin “rikas”, ettei Jumalaa tarvitse ja kuten Raamatusta luemme. “rikkaan on mahdotonta päästä Jumalan valtakuntaan”. En ole tästä säännöstä poikkeus itsekään. Nöyryys tarvittiin ensin.

 • Jape

  Kiitos kommentistasi nm. ”Jotainrajaa”. Katselemme maailmaa elämänmenoa hieman eri kulmalla. Ihminen pystyy olemaan terveellä tavalla nöyrä ja muutenkin hyvä ihminen ilman jumalia. En tiedä mitä vaikeuksia kirjoituksessasi tarkoitat, missä jumalista olisi apua, mutta kyllä vaikeuksia kohtaa niin uskovainen kuin pakanakin ja osasta selvitään kohtuudella, osa ottaa kovemmalle. Kyllähän Starczewski on kirjoituksissaan väittänyt eripituisista jaloista kärsivän saaneen rukouksella apua, että niin vaan yläkerran hahmo lähetti raaka-ainetta ja kas, se lyhyempi koipi otti ja kasvoi lisää pituutta. No, aina löytyy herkkäuskoisia jymäytettäviä, jotka hyppäävät kelkkaan kuultuaan tämmöisistä silmänkääntötempuista.

  Kuten aiemmin kirjoitin, kristinuskokin perustuu siihen, että joku keksi käsitteen nimeltä jumala ja alkoi myymään aatetta verkostomarkkinoinnin tavoin ja kuten markkinoinnissa yleensäkin, tärkein tavoite oli voiton (aineellisen tai aineettoman) maksimointi ja määräävä markkina-asema. Hatunnosto homman alullepanneelle siitä, että onnistui vedätyksessään harvinaisen hyvin, mutta se ei tee jumalasta yhtään todellisempaa. Kaikella on aikansa ja nyt kristinuskolla on länsimaissa käsillä jyrkkä alamäki. Valta on monissa maissa jo murentunut ja Suomessakin se tapahtuu aika pian. Jumala ei luonut maapalloa eikä ihmistä omaksi kuvakseen. Lupaus kuolemanjälkeisestä elämästä on ollut kristinuskon sisäänheittotuote, vai pitäisikö sanoa aineeton liittymislahja heille, joille on ollut vaikea hyväksyä tosiasiaa, että elämä loppuu elintoimintojen lakkaamiseen. Minulle riittää hyvin se, että minua ei ollut olemassa ennekuin vanhempani laittoivat minut alulle ja homma loppuu kansanomaisesti ilmaistuna ”kylmään pieruun”. Toivottavasti läheisille jää positiivista mitä muistella.

 • Se ensimmäinen Jotainrajaa

  Jape. Ymmärrän täysin, mitä tarkoitat (jo vanhastaan). Toivottavasti Sinäkin ymmärrät, että olet itse valinnut tuon kannan. Olet valinnut sen itsestäsi lähtöisin (toki tiede paljolti tulee, sanoisinko kosmoksen sisältä päin katsottuna). Mutta silti olet itse päättänyt. Sinulle riittää… “Kristinuskolla on alamäki” (= Jumalan asema määräytyy gallupeissa, mitähän mieltä Hän on asiasta, Häntä “ei ole” kun et lue Hänen toimittamiaan tekstejä)…
  Et halua “varmentaa” asiaa tutustumalla asian lähteisiin, eli Raamattuun. Se on Sinun valintasi ja vähän luulen, että pelkäät tehdä niin. Raamattu aukeaa kovin hitaasti ja vaiheittain, Ja voihan ehkä olla, että elämäsi varrella olet tavallut vaikeita tai vähän erikoisia kristittyjä (niitä piisaa ennen ja jälkeen kääntymisen) tai jokin muu asia on tehnyt “tehtävänsä” ja olet saanut tuollaisen asenteen. Jos näin on, tiedosta asenteen aiheuttaja. Kristinuskon näkökulmasta olet kuitenkin “kartoittamattomilla vesillä” eikä pitkäaikainen ennusteesi ole hyvä. En minä muuten tässä jänkkäisi, on tuossa auton pesut ym. kesken… Kristus tuli etsimään sitä, mikä kadonnut on.

 • Lothar

  Jape esiintyy täällä kaikkitietävänä asiantuntijana uhoamalla että luomiskertomuskin on satua. Mistä sen tiedät varmasti. Uskot kuitenkin kaikkein suurinta Satua, että mies muka olisi synnyttänyt.
  Vaikka hormoonihoidoilla naisesta saadaankin miehen näköinen, ei se biologialtaan silti muutu mieheksi vaan on aina oleva nainen. Eikä sekään, että annetaan miehen Hetu muuta naista mieheksi. Ei kannata kirjoitella asioista joista ei tiedä mitään. Teet itsesi vaan naurunalaiseksi.

 • Jape

  Nm. “Lothar” on jostain lukenut minun väittäneen, että mies on synnyttänyt. Olisiko lääkityksen tarkistamisen paikka? Ei maksa vaivaa selittää hänelle luomissadusta tai muustakaan. Tiedättehän ilmiön helmiä sioille.

 • Jape

  Nm. ”Jotainrajaa”. Kyllä, itse olen kantani valinnut ja vaadin myös muita kunnioittamaan valintaani, koska kukaan ei voi väittää valintaani vääräksi. Kyse on siis henkilökohtaisesta asiasta, mitä sen myös jumalaan uskovilla pitäisi olla. Usko on ihan ok, mutta kun perään laitetaan kirjaimet NTO, niin siinähän se sitten menikin pieleen. Uskonnot ovat tuoneet hyvin paljon väärää ja pahaa tähän maailmaan. Hyvät uskovaiset ovat tyytyväisiä omaan tilanteeseensa, eivätkä ryhdy uskonnon myyntimiehiksi, mutta on ihan liikaa niistä huonoja uskovaisia, jotka tekevät asiastaan julkisen ja korostavat sen olevan ainoan oikean vakaumuksen. En pelkää oikeastaan mitään, en ainakaan minkään tekstin lukemista, mutta olen lukenut hyvin paljon semmoisia julkaisuja, jotka ovat täysin ristiriidassa raamatun tekstien kanssa. 9+3 vuotta uskontoa koulussa + rippikoulu kyllä antavat riittävän kattavan yleiskuvan kristinuskosta ja olen 100% varma, että se ei ole minun juttu, koska se ei suurimmalta osin voi olla totta. En ymmärrä, mihin viittaat, ettei pitkäaikainen ennusteeni ole hyvä.

  Jos vielä palataan Päivi Räsäsen toimintatapoihin, niin hän on ottanut oman vakaumuksensa jatkeeksi uskonnollisen yhteisön ja sillä hän kyseenalaistaa yhteiskunnan hyväksi todetut periaatteet. Hän on sanonut, jos raamattu ja Suomen laki ovat ristiriidassa, mennään raamatun tekstin mukaan, eli tarvittaessa vaikka Suomen lain vastaisesti. Käsittämätön lause kansanedustajan suusta! Tässä vihapuhesyytöksessä on kyse samasta asiasta: kun raamatussa homous luokitellaan synniksi, se antaa hänelle oikeuden kansanedustajanakin lausua homoista todella loukkaavasti. Toisaalta kansanedustajalta edellytetään asiallisuutta ja nuhteettomuutta, mutta Räsäsen mielestä pahatkin solvaukset ovat hyväksyttyjä, kun raamattua siteerataan, ihan sama vaikka niillä loukattaisi toisia ihmisiä kuinka pahasti. Tämmöistä touhua ei saada millään muulla loppumaan, kun erottamalla kirkko täysin valtiosta ja muutamalla se juridiselta kannalta yhdistykseksi.

 • Lohduttaja!

  Päivi Räsäsen ei pidä ihmetellä, miksi on joutunut vainon kohteeksi, sillä kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Elät kuten Paavali aikoinaan!
  Monet vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä. Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niinkuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni, vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

 • Iloitkaa kärsimyksistä! : ))

  Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.
  Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin; mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.
  Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Ja jos hurskas tuskalla vapaaksi tulee, kussa sitte jumalatoin ja syntinen näkyy? Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on.

 • Jape

  ” nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä”
  ” Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.”
  ” älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi,”
  ” olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä,”
  “ Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?”
  ” Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät”

  Kylläpä uskonto on iloinen asia. Jos näillä myyntipuheilla yritätte käännyttää, niin kiitos ei.

 • Eksyttävät opetukset

  Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan; sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella.

 • Lopunajan ihmiset

  Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

 • Se ensimmäinen Jotainrajaa

  “”Moni viskoo sanoja kuin miekanpistoja, mutta viisasten kieli on lääke.” Sananlaskut 11:18

  Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itsekullekin vastata.” Kol. 3:6

  “Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.” Room. 11:18

 • JEESUS: Kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?

  Jeesus osasi lääkitä oikein!

  Matteuksen evankeliumi: JEESUS:
  10:34 Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.

  Matteuksen evankeliumi: JEESUS:
  3:7 Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: “Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?

  12:34 Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.

  23:33 Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?

  Luukkaan evankeliumi:
  3:7 Niin hän sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen: “Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa?

 • JEESUS: Ei rauhaa, vaan riitaa

  JEESUS: Ei rauhaa, vaan riitaa

  Luukas 12:49 Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!
  12:50 Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!
  12:51 Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta.
  12:52 Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan,
  12:53 isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan.”

 • Arkkipiispa ei tiedä!

  Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.
  Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta.

 • Varoitus vieraista opeista

  Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu.

 • Jeesuksen lääke!

  Markuksen evankeliumi: JEESUS:
  8:38 Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa.”

 • Päivi Räsänen Suomen tasavallan presidentiksi

  Päivi Räsänen Suomen tasavallan presidentiksi
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=129421528519631&id=101124464682671&__tn__=K-R

  Tervetuloa rohkaisemaan Päivi Räsäsen asettumista vuoden 2024 Tasavallan presidentin vaaleissa presidenttiehdokkaaksi tämän puolueista riippumattoman kannatusryhmän toimesta. Sivustosta tykkäämällä ja jakamalla tätä nimenomaista julkaisua edesautat ja rohkaiset parhaiten Päivi Räsäsen asettumista ehdolle. Todennäköisesti myös kannatat Päivi Räsäsen edustamaa arvopohjaa.

  Suomessa voidaan katsoa olevan juuri nyt huutava tarve Päivi Räsäsen edustamalle poliittiselle suunnalle ja arvomaailmalle. Kodin, uskonnon ja isänmaan kunnioittamiselle. Toisistamme välittämiselle ja toistemme hyväksymiselle. Hyvyyttä kasvattavalle myötäelämiselle. Kaikkien oikeudenmukaiselle ja tasa-arvoiselle kohtelulle. Työn tekemisen ja ahkeruuden arvostamiselle. Yksilön vapaudelle.

  Yleisen oikeustajun on voinut tuntea viime aikoina jo kääntyneen Päivi Räsäsen edustamien arvojen puolelle ja puolustamiselle, kun suuren enemmistön perusarvoihin on poliittisin toimin koskettu rajusti kansallista kulttuuria ja arvokkaita perinteitä tuhoamalla. Tuntuu kuin yhteiskuntaamme ylläpitävä kaikki arvokas olisi otettu tuhoamisen kohteeksi. Näin ei voi jatkua.

  Sivustoa tykkäämällä osoitat myös huolesi uskonnottomien ja ei-kristillisten edustamien aatteiden ja ajatusten nopeasti laajenevalle kannatukselle ja ujuttautumiselle yhteiskuntamme valtarakenteisiin kuten kirkkoon, oikeuslaitokseen ja mediaan. Ilman yhteiskuntaa ylläpitävien tärkeiden Päivi Räsäsen edustamien perusarvojen nostamista uudelleen kaiken keskiöön, on edessä yhteiskuntamme rapautuminen ja päätyminen kaaokseen ja sekasortoon. Tästä on jo lukuisia merkkejä havaittavissa yhteiskuntamme eri osa-alueilla.

  Tulevissa presidentinvaaleissa pidetään realistisena tavoitteena Päivi Räsänen nousemista Suomen tasavallan presidentiksi. Tavoitteeseen päästään eri puolueiden yhteistyöllä tämän puolueista riippumattoman kannatusryhmän avulla.

  Sivustolla julkaistaan kirjoituksia, joiden katsotaan edesauttavan Päivi Räsäsen presidentinvaaliehdokkaaksi asettumista ja hänen kannatuksensa kasvattamista. Kirjallisen materiaalin tuottamiseen toivotaan mahdollisimman monen Päivi Räsäsen tukijan osallistuvan. Materiaali tarkistetaan ennen julkaisemista ylläpidon toimesta. Stilistisiä korjauksia lukuun ottamatta – oikeinkirjoitus-, sanajärjestys- yms. virheet – kirjoittajaa pyydetään tarvittaessa moderoimaan tekstiä paremmin sivuston tavoitteeseen ja henkeen sopivaksi ennen julkaisemista. Vähäiset stilistiset korjaukset tehdään ylläpidon toimesta.

  Tätä julkaisua jakamalla mahdollisimman laajasti autat sivuston ylläpitoa saamaan asialle toivottua tunnettuutta ja mahdollisimman paljon tykkäyksiä ympäri Suomen. Tykkäyksiä toivotaan erityisesti sivuston ylinnä olevan kansikuvan Tykkää-kohtaan, jota kautta sivuston kannatus parhaiten näkyy Päivi Räsäselle itselleen ja sivuston kävijöille ja rohkaisee kaikkia liittymään mukaan kannustamaan Päivin asettumista ehdolle.

  Olet sydämellisesti tervetullut tekemään Päivi Räsäsestä Suomen Tasavallan seuraavaa presidenttiä!

 • En pelkää!

  En pelkää
  https://www.facebook.com/enpelkaa/

  Räsänen: “Rohkaisen kaikkia käyttämään perustuslaissa turvattua uskonnonvapautta”
  https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/en-halua-olla-uhmakas-mutta-kansanedustaja-paivi-rasasen-pridea-koskevasta-twitter-viestista/

  Päivi Räsänen julkaisi twiitissään kuvan, jossa näkyi Raamatun tekstiä Roomalaiskirjeestä (1:24–27) vanhan, vuosien 1933/38 käännöksen mukaan: “Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.”

  “En halua olla uhmakas, mutta…” – Kansanedustaja Päivi Räsäsen Pridea koskevasta Twitter-viestistä esitutkinta
  23.08.2019 17:07 – Olli Seppälä | PolitiikkaPäivi Räsänen
  Poliisi on aloittanut esitutkinnan kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) kesäkuussa julkaiseman Twitter-viestin sisällöstä. Viesti liittyi Helsinki Pride -tapahtumaan ja kirkon osallisuuteen tapahtuman tukijana. Räsästä epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

  “Poliisille tehdyn rikosilmoituksen perusteella selvitetään, onko kansanedustaja syyllistynyt kesäkuussa julkaisemallaan Twitter-viestillä rikokseen. Viesti kuvaa Helsinki Pride -tapahtumaa synnin ja häpeän nostamiseksi ylpeyden aiheeksi sekä kyseenalaistaa kirkon osallistumisen tapahtumaan. Ilmoittajan mukaan viesti on vähemmistöihin kohdistuva suvaitsemattomuuden ilmaus”, kerrotaan poliisin tiedotteessa.

  Räsänen puolestaan sanoo omassa tiedotteessaan olevansa “hämmästynyt siitä, että asia on viety näin pitkälle”. Räsäsen tiedote on otsikoitu: “Rikostutkinta kohdistuu uskonnon- ja sananvapauden alueelle”.

  Räsänen katsoo, ettei ole syyllistynyt mihinkään rikokseen. Hänen mukaansa twiitin kärki kohdistui hänen omaan evankelis-luterilaiseen kirkkoonsa, ei mihinkään kansanryhmään.

  “Kirkon jäsenenä ja kirkkovaltuutettuna mielestäni toteutin kirkkojärjestystä, jossa kehotetaan: ‘kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan’. Olen edelleen samaa mieltä, että Pride-tapahtuman ideologia on jyrkässä ristiriidassa Raamatun opetusten kanssa”, Räsänen kirjoittaa.

  Räsänen: “Rohkaisen kaikkia käyttämään perustuslaissa turvattua uskonnonvapautta”

  Päivi Räsänen julkaisi twiitissään kuvan, jossa näkyi Raamatun tekstiä Roomalaiskirjeestä (1:24–27) vanhan, vuosien 1933/38 käännöksen mukaan: “Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.”

  Edellä sanotun jälkeen Räsänen kysyi twiitissään: “Miten kirkon oppiperusta, Raamattu sopii yhteen aatteen kanssa, jossa häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?”.

  Räsänen sanoo tiedotteessaan, että on mahdotonta edes ajatella, että “tämä klassinen kristillinen näkemys ja useimpien kirkkokuntien opetus tulisi kyseenalaiseksi tai lainvastaiseksi”.

  “En halua olla uhmakas, mutta aion kyllä edelleen käyttää vapauttani uskoa ja myös puhua uskoni mukaisesti, olipa lopputulos tästä prosessista mikä tahansa. Rohkaisen edelleen kaikkia käyttämään perustuslaissa turvattua uskonnonvapautta myös kiistanalaisissa ajankohtaisissa kysymyksissä”, Räsänen kirjoittaa.

  Kolmen kansaedustajan sanomisia tutkitaan

  Räsäsen Twitter-viestin lisäksi poliisi tiedottaa aloittaneensa esitukinnan kahden muun kansanedustajan toiminnasta. Myös heitä epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

  Kansanedustaja Hussein al-Taeeta (sd.) koskeva tutkinta liittyy hänen aiempaan Facebook-kirjoitteluunsa. Kansanedustaja Juha Mäenpäätä (ps.) koskeva tutkinta puolestaan liittyy eduskunnan täysistunnossa pidettyyn puheeseen. “Kansanedustaja vertasi puheessaan tiettyyn etniseen ryhmään ja tiettyyn uskontokuntaan kuuluvia turvapaikanhakijoita torjuttaviin eli haitallisiin vieraslajeihin”, poliisi toteaa tiedotteessaan.

  Kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikos määritellään Suomen rikoslaissa seuraavasti:

  “Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

 • Jape

  Srarczewski yrittää hämätä uusilla nimimerkeillä, mutta käsiala paljasti. Jutut yhtä sairaita kuin ennenkin.

 • Se ensimmäinen Jotainrajaa

  Maanisena ajanjaksona ei kannattaisi olla kovin maaninen, mutta ei sitä kai itse silloin huomaa.

 • Suomen perustuslaki § Uskonnon ja omantunnon vapaus!

  Suomen perustuslaki 11 § Uskonnon ja omantunnon vapaus

  Suomen perustuslaki
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
  Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

  Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

  12 § Sananvapaus ja julkisuus

  Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

  Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

  Mielipiteen- ja sananvapaus 19. artikla

  Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

  Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

 • Julkilausuma: Sananvapaus, Raamattu ja Räsänen

  Me allekirjoittaneet haluamme julkisesti tukea Päivi Räsästä häneen kohdistuneen poliisitutkinnan ja syyteharkinnan vuoksi. Kyse on ennen kaikkea sananvapaudesta ja meille elintärkeästä kirjasta, Raamatusta. Tiedämme, että jokainen suomalainen ei näe Raamattua tärkeänä ja suuri osa ei tunne sitä lainkaan. Meille seurakunnissa se on kuitenkin elämämme perusta. Päivi kuuluu tähän joukkoon. Me kuulumme eri kirkkokuntiin mutta siitä huolimatta olemme samaa perhettä.

  Twiitissään Päivi julkaisi kuvan valituista Raamatun jakeista. Jos se ei ole sallittua, se tarkoittaa, että Suomessa Raamattu on tästedes kielletty kirja. Vastaavaa asennoitumista Raamattua kohtaan löytyy mm. Pohjois-Koreasta ja Kiinasta, ja se kertoo hyvin paljon näiden yhteiskuntien sananvapaudesta. Hyvin pitkään on Suomessa ollut sallittua puhua kristityistä pahaa julkisesti. Se on helppoa, koska useimmat kristityt antavat asian olla. Kristityt antavat anteeksi, eivätkä tee numeroa siitä, että heitä kohdellaan väärin.

  Viimeisten vuosien aikana on ollut sallittua hyvinkin kovin sanoin arvostella ja mustamaalata uskovia, kun toisaalta vaaditaan suvaitsevaisuutta kaikkia kohtaan. Suvaitsevaisuuskeskustelussa vain äänekkäimmät kuullaan, eivätkä kristityt ole kuuluneet siihen joukkoon. Tuntuu usein siltä, että kaikki muut mielipiteet ovat sallittuja paitsi kristityn mielipiteet. Siksi monet ovatkin hiljaa.

  Päivi Räsänen ei ole ollut hiljaa. Hän on rohkeasti seissyt niiden asioiden puolesta, jotka ovat hänelle ja kaikille Raamattuun uskoville tärkeitä. Hän ei ole vaatinut, että kaikkien on uskottava samoin, mutta eikö hänellä ja meillä ole enää oikeutta sanoa mielipidettä? Päivi ei ole yllyttänyt ketään vihatekoihin tai muuhun vastaavaan, hän on vain tuonut esiin Raamatun sanoman. Eikä niinkään heitä varten, jotka eivät Raamattuun usko, vaan sille kirkolle, johon hän itse kuuluu.

  Open Doors -järjestö, joka tutkii kristittyjen maailmanlaajuista tilannetta, on jo kauan raportoinut, että kyseessä on maailman vainotuin ryhmä. Tätä ei kuitenkaan huomioida Suomessa, sillä täällähän sitä ongelmaa ei ole. Vai onko? Jos kristitty kansanedustaja joutuu viranomaistutkinnan kohteeksi siitä, että on julkaissut tekstiä Raamattuun perustuen, olemme erittäin kaukana siitä Suomesta, joka taisteli itsensä vapaaksi vain vähän yli 100 vuotta sitten.

  Me allekirjoittaneet olemme johtajia ja vaikuttajia kristillisissä seurakunnissa ja järjestöissä. Olemme osa kristillisyyden monimuotoisuutta, joten uskomme, että myös meidän äänemme saa kuulua. Suomessa on paljon uskovia, niitä, jotka uskovat Raamatun olevan Jumalan Sana. Me elämme luottaen Raamatun lupauksiin ja Raamatussa itsestään ilmoittavaan Jumalaan. Hän on meille rakastava Isä, Veli ja Auttaja. Hän on kanssamme joka hetki. Hän on tie, totuus ja elämä. Me emme tule luopumaan Raamatusta; me tulemme aina tukemaan toisiamme.

  Mutta sananvapaudesta Suomessa päättää koko kansa. Me allekirjoittaneet toivomme, että kansa nousee rohkeasti puhumaan sen puolesta.

  Seppo Pehkonen, City-seurakunta, Helsinki

  Peter Hackzell, ESY Church, Helsinki

  Veikko Lipponen, ESY Church, Helsinki

  Matti Savolainen, Elävät Kivet srk, Hirvaskangas

  Word of Faith Church Finland, Kokkola

  Jari Sippola, Suomen Evankelinen Allianssi, Vantaa

  Kari Pölönen, Helluntaiseurakunta, Kitee

  Juhani Kolehmainen, Akaan helluntaiseurakunta

  Mika Särkkä, johtava pastori, helluntaisrk Saalem Malmi Helsinki

  Markku Tuppurainen, Johtava pastori. Seinäjoen Helluntaiseurakunta

  Antti Ronkainen, Majakka-seurakunta, Espoo

  Vesa Seppälä, Majakka-seurakunta, Espoo

  Rauno Kokkola, SUHE

  Asko Alajoki, Tampere, Tampereen hiippakuntavaltuuston pj

  Hannu Haukka, IRR–TV ry

  Laura Haukka, IRR–TV ry

  Martti Ojares, toimitusjohtaja, TV7

  Pasi Turunen, Patmos Lähetyssäätiö

  Arto Hämäläinen, Maailman helluntaiyhteisön uskonnonvapauskomission puheenjohtaja, Vantaa

  Jari Rankinen, pääsihteeri, Suomen teologinen instituutti

  V.P.Kumpulainen, Elävät Kivet srk, Hirvaskangas

  Reijo Hänninen, City-seurakunta, Helsinki

  Jasmin Saari, City-seurakunta, Helsinki

  Atte Helminen, pastori, Adventtiseurakunta, Vantaa

  Onni Haapala, Helluntaiseurakunta, Hämeenlinna

  Ismo Valkoniemi, Samaria rf

  Olavi Hakola, Porvoon Helluntaiseurakunta

  Ari Talja, Medialähetysjärjestö IRR-TV

  Ali Niemelä, Vapaa evankeliumiyhdistys

  Kirsi Niemelä, Vapaa evankeliumiyhdistys

  Matias Gädda, Etelä-suomen Rauhan Sana

  Juhani Nikula, Vantaan vapaaseurakunta

  HM Ojala, Saalem.TV, eSpecial.TV, todistajat.net

  Daniela Persin, kanavapäällikkö, Himlen TV7

  Rami Ojares, kanavapäällikkö, Nebesa TV7

  Saku Pitkänen, puheenjohtaja, ICCC Suomi ry, Tuusula

  Arto Sädeaho, GNN Finland ry ja VICF (Vantaan kv.srk)

  Risteyspaikka seurakunta, Helsinki

  Niko Kauppi, Love Story, Helsinki

  Tapani Suonto, One Way Mission ry, toiminnanjohtaja

  Mika Tenetz, puhujalähettiläs, Open Doors Finland ry

  Onni Haapala, Raamattu Kansalle ry. Puheenjohtaja

  Jan Cedercreutz, Agape-keskus ry, Helsinki

  Markus Miettinen, päätoimittaja, Näky-lehti

  Tapio Kyyhkynen, Mth, emeritus pastori, Nastolan Helluntaisrk, Lahti

  Kohtaamispaikka-seurakunta, Helsinki

  Kirkkonummen Helluntaiseurakunta, Kirkkonummi

  Tapio Litzén, pastori, Elämän Sana, Turku

  Anne Litzén, pastori, Elämän Sana, Turku

  Tommi Suonpää, helluntaiseurakunta, Harjavalta

  Kimmo Malinen, pappi, raamattuajassamme.fi

  Niilo Närhi, Medialähetysjärjestö Avainmedia ry

  Harun Ibrahim, Medialähetysjärjestö Avainmedia

  Matti Rahja, Lähetysyhdistys Rauhan Sana

  Juhani Huotari, Marttyyrien Ääni ry

  Pertti Lehmuskoski, Helluntaiseurakunta, Kangasala

  Markku Vuorinen, Radio Patmos

  Jukka Kakriainen, Helsingin Lähetysseurakunta

  Kari Muukka, Mäntsälän helluntaiseurakunta

  Jussi ja Seija Seppo, E-P:n Kansanlähetys

  Veli-Matti Männikkö, STELK-liikemies järjestö, Helsinki

  Arto Heinonen, Helluntaiseurakunta, Tampere

  Mikko Juhala, Karvian helluntaiseurakunta

  Ritva Juhala, Karvian helluntaiseurakunta

  Lea Heinonen, Helluntaiseurakunta, Tampere

  Tapani Huotari, Seinäjoen helluntaikirkko

  Juhani Ahola, OM Europe

  Matti Rusama, Karkun evankelinen opisto, Sastamala

  Kauko Karvonen, Medialähetysjärjestö IRR-TV

  Sakari Vehkavuori, Adventtiseurakunta, Lohja

  Raija Sepponen, Alavuden helluntaiseurakunta, Alavus

  Tuomo Sepponen, Alavuden helluntaiseurakunta, Alavus

  Fredrik Ekholm, Vasa Sionförsamlingen, Vaasa

  Kerstin Ekholm, Vasa Sionförsamlingen, Vaasa

  Mika Rantanen, Alavuden Helluntaiseurakunta, Alavus

  Aarto Holmi, Helluntaiseurakunta, Mouhijärvi

  Tuomas Lankinen, Loimaan evankelinen kansanopisto, Loimaa

  Pauli Kemi, Uusi Elämä -lehti, Uusi Elämä ry

  Juhana Lähdesmäki, Ilmajoen Helluntaiseurakunta, Ilmajoki

  Jukka Mäkelä, Alavuden helluntaiseurakunta, Alavus

  Kauko Vainiomäki, Vammalan Helluntaiseurakunta, Sastamala

  Esa Vainionpää, Jurvan Helluntaiseurakunta, Kurikka

  Thomas Lindeman, Alavuden Helluntaiseurakunta, Alavus

  Timo Aro-Heinilä, pastori, Toivon portti -seurakunta, Tampere

  Tarja Kuusela, Alavuden Helluntaiseurakunta, Alavus
  Arto ja Irma Orre, My Church Ystäväkirkko, Forssa

  Markku Kuusela, Alavuden Helluntaiseurakunta, Alavus

  Juhani Mattelmäki, Huittisten vapaaseurakunta

  Kaarlo Hakasalo, Saarijärven vapaaseurakunta

  Harriet Lohikari, diakoni, Kristityt Yhdessä ry. Rukouspuhelin

  Jarno Piipponen, Loimaan Elävät virrat -seurakunta

  Lauri Vartiainen, toiminnanjohtaja, Suomen Raamattuopiston Säätiö

  Juha Haatanen, pastori Riihimäki Raamattu Puhuu srk

  Veli-Matti Mars, Itä-Vantaan Gideonit

  Taneli Halonen, Ivalon helluntaiseurakunta, Ivalo

  Jouni Niiranen, Leppävirran helluntaiseurakunta

  Risto Wotschke, Oulun Vapaaseurakunta, Oulu

  Jarmo Moisio, Suolahden vapaaseurakunta, Äänekoski

  Kari Korhonen, Alajärven helluntaiseurakunta

  Andrei Hinkonen, SILA church

  Pekka Ryhänen, opiskelijatyöntekijä, Suomen OPKO

  Voitto Marjeta, pastori, Kälviän Helluntaiseurakunta

  Päivi Marjeta, seurakuntatyöntekijä, Kälviän Helluntaiseurakunta

  Jaakko Pasanen, Tampereen Kristillinen Yhteisö, Tampere

  Esa Hyvönen, johtava pastori, Jyväskylän helluntaiseurakunta, Jyväskylä.

  Kari Härkönen, Pieksämäen vapaaseurakunta, Pieksämäki.

  Gabriel Grönroos, Betania-seurakunta, Sipoo

  Kari Teikari, Satakunnan Kansanlähetys

  Ilkka Rytilahti, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Hyvinkää

  Sami Hartikainen, Elämän Sana Suomi

  Arno Alajoki, Operaatio Mobilisaatio

  Markku Günther, Nokian Helluntaiseurakunta

  Antti Koskenpää, Raamattu Puhuu srk, Rovaniemi

  Maila Mustonen, Pohjois-Karjalan Kansanlähetyksen piirihallituksen jäsen

  Ari Malmi, Varsinais-Suomen Kansanlähetys

  Isä Anders Hamberg, kirkkoherra, Katolinen kirkko suomessa, Jyväskylä

  Allan Armas Lindberg, Toiminnanjohtaja, Suomen romanifoorumi ry

  Markku Kyrölä, Lemun Rukoushuoneyhdistys, Masku

  Timo Keskitalo, Patmoksen lähetyssaarnaaja ja luterilaisen kirkon pappi

  Kaarina Hoffrén, pastori, seurakunnanjohtaja Karttulan Vapaaseurakunta, Karttula

  Jari Nuutinen, Turun Helluntaiseurakunta

  Arto Riihinen, Saarijärven helluntaiseurakunta, Saarijärvi

  Alpo Tuomilinna, Karttulan Vapaaseurakunta, Karttula

  Martti Ihalainen, Lahden Kääntöpiiri seurakunta

  Mika Ebeling, Helsingin Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Helsinki

  Anders Olin, Sionförsamlingen i Vasa

  Pekka Hartikainen, Hyvinkään Vapaaseurakunta

  Arto Boa, Gospel First

  Pia Hackzell, ESY Church, Helsinki

  Miisu Piipari, ESY Church, Helsinki

  Stefan Salonen, Andreaskyrkan, Missionskyrkan i Finland, Helsingfors

  Timo Flink, pastori, teologian tohtori, Suomen Adventtikirkko

  Petri Kortelahti, julistustyön johtaja, Suomen Raamattuopiston Säätiö

  Pertti Keisu, Ylitornion helluntaiseurakunta

  Raimo Tikka, Kaustisen Helluntaiseurakunta

  Juupajoen vapaaseurakunta

  Risto Kyrö, Raamattu Puhuu -seurakunta, Helsinki

  Kari Ahola, lähetyssaarnaaja, ESY church, Helsinki

  Sarah Tiainen, Karleby och Jakobstads metodistförsamlingar

  Petri Päivärinta, vanhimmiston jäsen,Helluntaiseurakunta, Kälviä

  Tommi Matikka, Espoon Kotikirkko, Espoo

  Päivi Juola, Helluntaiseurakunta, Helsinki

  Jani Liukkonen, Katupaimen ry, Rovaniemi

  Timo Laato, Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys, Nakkila

  Juha Saari, pastori, lähetystyöntekijä, Inkerin ev.lut kirkon edustusto Suomessa ry.

  Martti Haverinen, Helsingin Luther-kirkko

  Soili Haverinen, Helsingin Luther-kirkko

  Aulikki Niiranen, Leppävirran helluntaiseurakunta

  Martti Ahvenainen, Tampereen helluntaiseurakunta

  Marja Ahvenainen, Tampereen hell.srk.

  Päivi Tyrni, Myyrmäen helluntaiseurakunta

  Margaretha Jägerhult, ESY church. Helsinki

  Matti Korhonen, Helluntaiseurakunta, Kajaani

  Kirsti Männistö, Kotikirkko, Huittinen

  Ari Puonti, pastori, Helsinki Vineyard-seurakunta

  Sven Loosen, Saarijärven Helluntaiseurakunta

  Tuomas Vuorinen, pastori, Pietarsaaren Helluntaiseurakunta

  Harri Lammi, pastori, Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta

  Teemu ja Minna Tapio, Gideon Herätysliike ry

  Timo Jormakka, Pieksämäen vapaaseurakunta. Pieksämäki

  Veijo Piipponen ja Aulikki Hartikainen-Piipponen, Rakkauden kosketus ry

  Tor G. Gull, Andreaskyrkan, Helsingfors

  Esko Hakulinen, Cityseurakunta, Helsinki

  Riina Björkman, Soihtukirkko, Kotka

  Sami karppanen, Halel

  Juhani Laitinen, Keravan Cityseurakunta, Kerava

  Tapio Kiviranta, pastori, Pyhän Sydämen kappeli, Helsinki

  Jussi-Pekka Tahvanainen, pastori, Kälviän Helluntaiseurakunta

  Tapani Harju,vanhin, Vimpelin Helluntaiseurakunta

  Kari Hämäläinen, pastori, Jyväskylän Vapaaseurakunta

  Erkki Huhtala, vanhin, Kälviän Helluntaiseurakunta

  Raimo Torvinen, Lähetysyhdistys Toivontähti ry

  Ari Kangas-Kärki, Helsingin Raamattu Puhuu -seurakunta

  Marko Mitronen, Keski-Pohjanmaan Kansanlähetys

  Ilmari Mäkisalo, vanhin, Kuhmon Helluntaiseurakunta

  Kari Saarinen, Helsingin Raamattu Puhuu – seurakunta

  Sakari Kalliomaa, Satakunnan Kansanlähetys

  Heimo Damski, Haminan Helluntaiseurakunta

  Juha Koivu, Haminan Helluntaiseurakunta

  Tuula Koivu, Haminan Helluntaiseurakunta

  Palvottu ry, Espoo

  Martti Keskinen, Keuruun Helluntaiseurakunta

  Heikki Lehikoinen, Elämän Sana Jämsä

  Hervannan Katukappeli helluntaiseurakunta, Tampere

  Tuula Sahlin, pastori, Helsingfors svenska metodistförsamling

  Nils-Gustav Sahlin, pastor, Helsingfors svenska metodistförsamling

  Tapio Lohikko, pastori, Tampereen baptistiseurakunta

  Markus Hanhisalo , Vammalan helluntaiseurakunta

  Helena Rautiainen, Helsingin Saalem

  Hannele Kallio, Tampereen vapaaseurakunta

  Jussi Saarela, You Church

  Riku Kaatrasalo, pastori, Hankasalmen helluntaiseurakunta

  Veijo Moilanen, vanhin, Kajaanin Helluntaisrk.

  Ilkka Hakkarainen, eläkeläispastori, Nokian Helluntaiseurakunta

  Ari Urhonen, seurakunnanjohtaja, Seinäjoen vapaaseurakunta

  Annika Enlund-Piirto, styrelsemedlem i Karleby Metodistförsamling

  Päivi Kastepohja, viestintäkoordinaattori, Singapore/ Jyväskylä

  Kristiina Seppälä, evankelista, Liperin ja Rääkkylän rukouspiirit

  Markku J. Kumpula, pastori, Ylivieskan vapaaseurakunta

  Mika Falk, toiminnanjohtaja, Lahden Kohtaamispaikka

  Taina Päivinen, Lastenmissio

  One Big Family ry, Kouvola

  Simo Tuominen, Linkkiseurakunta, Askola

  Juha Österlund, Live It True ry

  Nurmijärven Nuorten Kristillinen yhdistys ry, Nurmijärvi

  Pekka Tuomaala, seurakunnanjohtaja, Lappeenrannan vapaaseurakunta

  Ken Helmes, Etelä-Suomen Rauhan Sana

  Jaana ja Heikki Jukarainen, Hal’el ry

  Hannu Kuosmanen, Johtava pastori. Raahen Helluntaiseurakunta

  Timo Konttinen, Nastolan Helluntaiseurakunta

  Soihtukirkko, pastori Hannu Haapaluoma

  Heikki Järvi, pastori, Kokkolan baptistiseurakunta

  Johanna Karela, seurakunnan johtaja, Herätyksen Tuli seurakunta, Jyväskylä

  Per-Ole Hjulfors, LFF Laestadianernas Fridsföreningars Förbund, Toiminnanjohtaja, Pietarsaari

  Jyrki Poutanen, My Church Ystäväkirkko, Forssa

  Jaakko Haapanen, Calvary Chapel Helsinki

  Mertsi Roth, Pastori, Keski-Espoon lähisrk

  Reijo Siipola, Kalajoen Helluntaiseurakunta

  Harri Kröger, Helsingin Saalem

  Hannu Stenbäck, hpj, Kalajoen Helluntailähetys ry.

  Marika Raunioniemi, Mäntän Helluntaiseurakunta

  Juhani Jämsen pastori Mäntän helluntaiseurakunta

  Marjut Haapasaari, Jyväskylän Satamaseurakunta

  Niklas Kallenberg, Missionskyrkan Finland, Korsholm

  Ari Tanhula, pastori, Pirkanmaan Perinteinen Helluntaiseurakunta

  Jyrki Alanko, pastori, Hattulan Kotikirkko

  Mikko Sivonen, TT, Espoon Kotikirkko

  Leif Åkerlund, Lappeenrannan helluntaiseurakunta

  Tiina Sabu, Järvenpään Helluntaiseurakunta

  Jorma Lappalainen, pastori Kolarin helluntaiseurakunta

  Tarja Lappalainen, Kolarin helluntaiseurakunta

  Minna Aro, Lähetysyhdistys Kylväjä

  Mirja Morander, vanhin, Herätyksen Tuli Seurakunta

  Kari Kärkkäinen, City-seurakunta, Helsinki

  Mauno Lappalainen, Hosea International Finland ry

  Anne Miettinen, Hosea International Finland ry

  Jarkko Malinen, pastori, Mäntän helluntaiseurakunta

  Hannu Mikkonen, pastori, Filippuksen luterilainen seurakunta, Kajaani

  Paavo Riekkinen, Helluntaiseurakunta, Kuopio

  Kaija Riekkinen, Helluntaiseurakunta, Kuopio

  Sari Mikkonen, Mäntän helluntaiseurakunta

  Harri Mikkonen, Mäntän helluntaiseurakunta

  Antti Kakriainen, Helsingin Saalem

  Jani Laivo, Ylöjärven helluntaiseurakunta

  Lähetysyhdistys Kylväjä ry

  Olavi Hyvösaho, Rauman Avainseurakunta, Evankelista

  Soili Hyvösaho Avainseurakunta Rauma

  Harri Eräjoki, Oulun lähetysseurakunta

  Mauno Järvinen, Hakunilan Kotikirkko

  Anneli Viljanen-Järvinen, Hakunilan Kotikirkko

  Johannes Laatu, Diakoni / Vanhin, Calvary Chapel, Helsinki

  Mika Turunen, Lappeenrannan helluntaiseurakunta

  Marja-Kaarina Marttila, rehtori, Suomen Raamattuopisto

  Mika Tuovinen, lähetysjohtaja, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

  Pauli Hyppönen, Baptistiseurakunta, Tampere

  Risto Soramies, Suomen ev.lut. lähetyshiippakunta

  Petri Laajala, Etelä-Suomen Rauhan Sana.

  Yrjö Nurmisto, pastori, Nummelan helluntaiseurakunta

  Jukka Mononen, pastori, Missio Church Jyväskylä

  Jan Tunér, Missionskyrkan i Ekenäs

  Olavi von Bell, Heinolan helluntaiseurakunta

  Merja Tamminen, Agape ry.

  Laura-Kaisa Omar, seurakuntatyöntekijä, Missio Church Jyväskylä

  Kimmo Takaluoma, Alavuden Helluntaiseurakunta, Alavus

  Teija Rantamaula, FL church, Upplands Väsby, Ruotsi

  Neea Perho, Seinäjoen Helluntaiseurakunta

  Hannu Rinta-Marttila, Härmän Helluntaiseurakunta, Härmä

  Petri Melander, pastori, Imatran helluntaiseurakunta

  Tuomo Trög, Missio Church, Jyväskylä, vanh. pj.

  Uuden Toivon Seurakunnat, Jukka Mononen pj.

  Glory Backman, Global Power Evangelism ry

  Timo Vento, Isän Sydän ry, Imatra

  Leila Valmari, pastori, Rovaniemen vapaaseurakunta

  Pekka Valmari, Rovaniemen vapaaseurakunta

  Pauliina Kuikka, pastori, Miehikkälän helluntaiseurakunta

  Kari Kinni, Imatran Katulähetyksen puheenjohtaja

  Pentti Kautto, STELK-Espoo ry, puheenjohtaja, Espoo

  Riitta Talo, Turun Evankeliumintalo Ry, Turku

  Heikki Talo, Christ Vision Oy, Turku

  Marja-Leena Kuusjärvi, Saarijärven helluntaiseurakunta

  Joona Isokorpi, Evankelista, Porin Vapaaseurakunta

  Henri Seppänen, Mesila

  Jari Vahtera, johtava pastori, Korson helluntaiseurakunta

  Porin metodistiseurakunta, pastori Timo R.A. Virtanen

  Henry Seilonen, Kuhmon helluntaiseurakunta

  Matti Nurmela, vanhimmiston pj. Miehikkälän helluntaiseurakunta

  Arto Mäkinen, Ylistyksenvuori-seurakunta, Kouvola

  Jyrki Korhonen, Lappeenrannan Helluntaiseurakunta.

  Arto Salmi, Kankaanpään vapaaseurakunta

  Seija Maanselkä, Karstulan helluntaiseurakunta

  Kai Salokanta, Hollolan helluntaiseurakunta

  Juha Korkiala, vanhin, Kälviän Helluntaiseurakunta

  Fredrik Södö, Fridsföreningen i Södra Finland

  Pekka Hautakangas, Loisto-yhteys ry Savonlinna

  Mikko Tikkanen, Siilinjärven helluntaiseurakunta

  Sari Marttinen, Savonlinnan vapaaseurakunta

  Ulla-Maija Melander, Imatran helluntaiseurakunta

  Heidi Hautakangas, Loisto- yhteys ry Savonlinna

  Veera Hytönen, Missio Church Jyväskylä

  Hannu Haapasalo, Huittisten vapaaseurakunta

  Heikki Järvenpää, Hangon Vapaaseurakunta

  Markku Virkki, STELK-Espoo ry

  Marja-Leena Nurminen, vanhimmiston pj. Tornion Vapaasrk

  Akseli Lindgren, vanhimmiston jäsen, Tornion Vapaasrk

  Pirjo Oförsagd, vanhimmiston jäsen, Tornion Vapaasrk

  Jarmo Karhula, vanhin, Lappeenrannan Helluntaiseurakunta

  Marita Rautio, Muurinaukossa-rukousarmeija

  Heikki ja Terttu Sinnemäki, Parkano helluntaisrk.

  Seppo Tekkala, Salon Vapaaseurakunta

  Josi Voutilainen, Siilinjärven helluntaiseurakunta

  Rauno Tuomisto, Seinäjoki Helluntaiseurakunta ry.

  Suvi-Päivikki Tuomisto, Seinäjoen Helluntaiseurakunta ry.

  Karstulan helluntaiseurakunnan puolesta Vanhimmiston pj.

  Jukka Hammarén, Palatsiseurakunta, Tampere

  Jorma Haapakoski, Vapaaseurakunta, Ylivieska

  Leena Haapakoski, Vapaaseurakunta, Ylivieska

  Jukka Huittinen, Savonlinnan helluntaikirkko

  Riitta Voutilainen, Varkauden Helluntaiseurakunta

  Elisa Takala, Satakala ry, Mänttä-Vilppula

  Markus Nurmesniemi, Muurinaukossa -rukousarmeija

  Waltteri Haapala, Helluntaiseurakunta, Siilinjärvi

  Jukka Laukkanen, Helluntaisrk, Savonlinna

  Erja Kalpio, pastori, Evankelinen Lähetysyhdistys -ELY ry, Sulkava

  Maini Laukkanen, Helluntaisrk, Savonlinna

  Kari Karhu, Helluntaisrk, Savonlinna

  Tuula Karhu, Helluntaisrk, Savonlinna

  Mari Hrustaljova, helluntaiseurakunta, Savonlinna

  Timo Hirviniemi, Forssan Vapaaseurakunta, Loimaa

  Rauni Hirviniemi, Forssan Vapaaseurakunta, Loimaa

  Jaakob Happonen, Menorah seurakunta, Espoo

  Auli Happonen, Menorah seurakunta, Espoo

  Risto Viinikka, Kotiseurakuntaliike, Turku

  Elina Karonen, Gospelkaroset, Heinola

  Markku Karonen, Gospelkaroset, Heinola

  Hannu Lyytikäinen, puheenjohtaja, Ebenezer Operation Exodus Finland ry

  Outi Lyytikäinen, kansallinen koordinaattori, Ebenezer Operation Exodus Finland ry

  Kurikan Kotiseurakunta

  Petri Rantala, Turun Lähde srk:n johtaja.

  Juha Keskinen, vanhin, Kälviän helluntaiseurakunta

  Markus Lastikka, Turun Vapaaseurakunta.

  Salme Blomster, Trigonos ryn toiminnanjohtaja

  Barbro Österberg, Sibbo friförsamling, Missionskyrkan i Finland, Sibbo.

  Anni Nwaeze, pastori, Uskonyhteys Fellowship srk, Riihimäki

  Leena Ingalsuo, vanhempi pastori, Uskonyhteys Fellowship srk, Riihimäki

  Ulf Krokfors, Uskonyhteys Fellowship srk, Riihimäki

  Riitta Mela, Uskonyhteys Fellowship srk, Riihimäki

  Leppävirran helluntaiseurakunta, Leppävirta

  Rauli Verkkomäki, Hyvinkään Helluntaiseurakunta, Hyvinkää

  Osmo Suortti, vanhin, Miehikkälän helluntaiseurakunta

  Sven Bäcksbacka, Filadelfiaförsamlingen i Pargas

  Markku Saikkonen, Vantaan Vapaaseurakunta

  Mika Uusimäki, Gamlakarleby Svenska Metodistförsamling, Kokkola

  Ari Tuokkola, krist.yhd.Toivon ovi ry

  Matti Auramo, ev. lut. srk. Lahti

  Teuvan Helluntaiseurakunta

  Robin Söderholm, Jakobstads Svenska Metodistförsamling

  Veli-Matti Junnola, Kittilän Helluntaiseurakunta

  Pekka Pökälä, One Way Mission Lahti, Asikkala

  Arto Koivukoski, Teuvan vapaaseurakunta

  Raimo Huotelin, Forssan helluntaiseurakunta

  Mirjami Ikonen, Joensuun vapaaseurakunta

  Veli-Pekka Ikonen, Joensuun vapaaseurakunta

  Tenho Bollström, vanhimmiston jäsen, Imatran helluntaiseurakunta

  Jukka Laamanen, pastori, Joensuun vapaaseurakunta

  Kari Järvinen , Salon Kristillinen Päiväkotiyhdistys ry. pj.

  Eila Haapajoki, Lappajärven Helluntaiseurakunta

  Lasse Haapajoki, Lappajärven Helluntaiseurakunta

  Ilmajoen Helluntaiseurakunnan yhdistys ry, Ilmajoki

  Jukka Palomäki, IAM Finland ry

  Sami Karppanen, Hal’el ry

  Paul Raja-aho, pastori, Järvenpään Vapaaseurakunta ARKKI

  Petri Mielonen, pastori, Vääksyn helluntaiseurakunta

  Jarkko Haapanen, Kansanlähetysopisto

  Barbro Holmberg, Betesdachurch, Ekenäs

  One Way -seurakunta, Seinäjoki

  Erno Manni, Helsingin Siion – Seurakunta

  Ritva Salokanta, Hollolan helluntai srk

  Albert Häggblom, verksamhetsledare, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

  Pentti Sinko, Etelä-Suomen Rauhan Sana, Helsinki

  Sonja Turunen, Esy Church, Helsinki

  Maarit Verkkoperä, Salon vapaaseurakunta, Kangasala

  Harri Verkkoperä, Salon vapaaseurakunta, Kangasala

  Päivö T. Juntumaa, Lammin vapaaseurakunta

  Anne Juntumaa, Lammin vapaaseurakunta

  Tuula Åkerlund, tj. Romano Missio

  Kauko Nevalainen, Pielaveden Helluntaiseurakunta

  Anniina Taiminen, Suomen Ev.Lut. Kansanlähetys, JoensuuJ

  Jorma Lahikainen , Rukouskoordinaattori, Helsinki-rukoilee verkosto

  Jari Venetvaara, pastori, vapaakirkko, Hollola

  Merja-Riitta Anttila, Ähtärin Helluntaiseurakunta

  Markus Linde, Pastor, Sundom Missionskyrka

  Minna Kujala-Wirth, Järvenpään Vapaaseurakunta

  Mirkka Lammi, Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlähetys, Joensuu

  Kimmo Kuuskoski, Stelk, ev. lut.srk, Espoo

  Niina Saarikangas, Overflow Järvenpää

  Vile Saarikangas, Overflow Järvenpää

  Koskela Kyllikki, lähetystyöntekijä, Tampereen Vapaakirkko

  Kenneth Witick, Borgå Filadelfiaförsamlingen

  Jarkko Jokimies, Riihimäen vapaaseurakunta

  Matti Niemelä, johtava pastori, Joensuun helluntaiseurakunta

  Matti metsälä, Haminan Helluntaiseurakunta

  Hellevi Meriläinen, Haminan Helluntaiseurakunta

  Liisa Riikonen, Haminan Helluntaiseurakunta

  Tanja Laulainen, Iso Kirja -opisto, Keuruu

  Heikki Jeronen, Outokumpu Helluntaiseurakunta

  Kalevi Lahti, Kyyjärven Helluntaiseurakunta

  Phuketin Suomalainen Kotikirkko

  Mauno Mattila, saarnaaja, Seinäjoen seurakunta

  Mario Heinilä, Ulvilan ev.lut, Satakunnan Kansanlähetys

  Ruach Finland ry, Kouvola

  Pekka Tolonen, vanhimmiston jäsen, Rovaniemen vapaaseurakunta

  Riitta Tolonen, vanhimmiston jäsen, Rovaniemen vapaaseurakunta

  Cornelis Visser, ev.lut srk. ja Suomen Ev.Lut. Kansanlähetys, Laihia

  Sauli Takala, Parkanon Helluntaiseurakunta

  Jukka Zitron, Evankelista , Haminan Helluntaiseurakunta

  Anne Zitron, Haminan Helluntaiseurakunta

  Seppo Suokas, Haminan Vapaaseurakunta

  Helena Selkäinaho-Suokas, Haminan Vapaaseurakunta

  Tanja Laulainen, Iso Kirja -opisto, Keuruu

  Heikki Jeronen, Outokumpu Helluntaiseurakunta

  Taisto Pitkänen, Evankelista, Haminan Helluntaiseurakunta

  Juha Turunen, Karhulan Helluntaiseurakunta

  Teuvo Tikkanen, pastori, Lapinlahden Helluntaiseurakunta

  Kaarlo Melander, Ankkuriseurakunta, Vuosaari

  Haminan Vapaaseurakunta, pj. Ismo Backm

  Kari Teittinen, elamanmarssi.fi/Helsinki

  Teppo Lehtomäki, Pastori One Way, Helsinki

  P. Robert Pecoraro, Calvary Chapel Turku

  Jari Välilä, pastori, One Way Helsinki

  Heimo Enbuska, pastori, Kuopion helluntaiseurakunta

  Antti Viljakainen, One Way, Hyvinkää

  Päivi Tuomi, Huittisten Vapaaseurakunta

  Taito Syren, Sanan Sydän seurakunta, Helsinki

  Tapio Salo, vanhin, Lahden Helluntaiseurakunta

  Pentti Leinonen, Haminan helluntaisrk

  Anna-Liisa Leinonen, Haminan helluntaista

  Kai Niemelä, E-P:n Kansanlähetys

  Jarno Omar, pastori, Kuopion helluntaiseurakunta

  Piia-Maaria Matkoski, E-P:n Kansanlähetys

  Pentti Laukkanen, Outokummun helluntaiseurakunta

  Jarkko Läspä, Hämeenlinnan Luther-talo

  Harri Tiainen Haapavesi, Helluntaisrk

  Esko Hartikainen, Kaavin helluntaiseurakunta

  Helena Surakka, Kaavin Helluntaiseurakunta

  Hannu Surakka, Kaavin Helluntaisrk.

  Jouko Hyypiä, Lahden Jeesus Fan Club

  Väinö Katainen, Kaavin Helluntaiseurakunta

  Eero ja Tellervo Peteri, Kemin Helluntaiseurakunta

  Annukka Suonpää, Harjavallan helluntaiseurakunta

  Tomi Kaasinen, polvijärven helluntaiseurakunta

  Raimo Kauppinen Saarijärven vapaaseurakunta

  Päivi Tuomi, Huittisten vapaaseurakunta

  Oiva Isopahkala, Kälviän helluntaiseurakunta, vanhin

  Rauno Enqvist, Lahden helluntaiseurakunta, vanhin

  Tapio Syrjätie, kappalainen em., Skövden suomenkielinen evl. Seurakuntatyö, Svenska kyrkan, Ruotsi

  Sanna-Kaisa Niemelä, Vaasan vapaaseurakunta

  Mirjam Ritola, Seinäjoen helluntaiseurakunta

  Vammalan helluntaiseurakunta, srk:n puolesta srk:n johtoryhmä

  Tommi Ritola, Seinäjoen helluntaiseurakunta

  Kirsi Tuokkola, Krist.yhd.Toivon ovi

  Samuel Autio, pastori, Varkauden Helluntaiseurakunta

  Veli-Matti Köykkä, johtava pastori, Lapuan Helluntaiseurakunta

  Outi Kylliäinen, johtoryhmän jäsen, Imatran helluntaiseurakunta

  Eino Koistinen, pastori eläk. Kaavin Helluntaiserakunta

  Taina Leppänen, evankelista, Helluntaiseurakunta, Outokumpu

  Arja Koistinen, Kaavin Helluntaiserakunta

  Esa Juuri, Joensuun helluntaiseurakunta

  Samuel Vainiomäki, Vammalan helluntaiseurakunta, Sastamala

  Tarja ja Vesa Raiskio Parkanon Helluntaiseurakunta
  Juha Kivisalo, Lapuan Helluntaiseurakunta

  Markus Tattari, Lapuan Helluntaiseurakunta
  Tapani Keisala, Lapuan Helluntaiseurakunta
  Sami Vitikka, nuorisopastori, Lapuan Helluntaiseurakunta
  Juha-Matti Nieminen, Lapuan Helluntaiseurakunta

  Jouko Ahonen, Espoon One Way seurakunta
  Anssi Sillanpää, Lapuan Helluntaiseurakunta

  Eini Selin, Temppeliseurakunta, Mikkeli

  Stina Ahonen, Espoon One Way seurakunta

  Sami Kosonen, One Way Helsinki

  Lauri Lahtinen, Kyyjärven Helluntaiseurakunta

  Raili Lahtinen, Kyyjärven Helluntaiseurakunta

  Anne Aalto, Open Heaven ry, Parainen

  Jakobstads Kristna Center – GLOBE, Jakobstad

  Tuija Niskanen, One Way, Helsinki

  Tom Säilä, toiminnanjohtaja, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry

  Gunnar Lundberg, Metrokappeli, Helsinki

  Markku ja Susanne Laitinen, toiminnanjohtajat, Healing Rooms Finland ry

  Kalervo ja Leena Kulmala, Siilas-srk, Lähetyshiippakunta. Hamina

  Heikki Palomäki, Ruoveden vapaaseurakunta

  Antti ja Eeva Turunen, Kuopion Koti-seurakunta

  Ari ja Hanna Onjukka, Kuopion Koti-seurakunta

  Magnus Ahlberg, Andreaskyrkan, Helsingfors

  Pirjo Metsälä, pastori, Keuruun Helluntaiseurakunta

  Tom Riska, pastori, Pirkkalan metodistiseurakunta

  Vesa Mertanen, Imatran Helluntaiseurakunta vanhimmisto

  Eija Hauska-Mertanen, Imatran KD pj, KD K-S naispiiri

  Tapio Kangasluoma, Vaasan Vapaaseurakunta

  Martti Merisaari, vanhin, Vammalan Helluntaiseurakunta

  Jon Kontinen, vanhin, Keuruun Helluntaiseurakunta

  Riitta-Liisa Kangasluoma, Vaasan Vapaaseurakunta

  Vesa Ojala, vastuutiimin pj, Espoonlahden kohtaamispaikka (Espoonlahden ev. lut. srk)

  Juha Laitinen, Keuruun Helluntaiseurakunta

  Aurinkorannikon Turistikirkko, Rauno Rantala, vanhin, Fuengirola, Espanja

  Kaija-Leena Laukkanen, Outokummun helluntaiseurakunta

  Marja Paukkunen, Vaasan Vapaaseurakunta

  Jari Ruonala, Oulun Lähetysseurakunta

  Juha Grönqvist, Saarijärven Vapaaseurakunta

  Elina Grönqvist, Saarijärven Vapaaseurakunta

  Miika Nieminen, pastori, Lähetyshiippakunta

  Markus Pöyry, pastori, Luukkaan luterilainen seurakunta, Seinäjoki.

  Ville Typpö, pastori, Luukkaan luterilainen seurakunta, Seinäjoki

  Erja Koskinen, Tampereen ev.lut.srk

  Iikka Kyllönen, ev.lut. pastori, Kankaanpää

  Samuli Siikavirta, pastori, Pyhän Markuksen luterilainen seurakunta (Lähetyshiippakunta), Helsinki

  Eero Pihlava, pastori, Lähetyshiippakunta

  Tuulevi Juvonen, Jokilaakson seurakunta, Kokemäki

  Jukka Peranto, pastori, Pyhän Marian luterilainen seurakunta, Rauma

  Anne Mykkänen, Hamina

  Pirkko Vesavaara, Oulu

  Seija Stavén, Ruokolahti evl srk

  Päivi Enlund, Keski-Lahden ev.lut srk

  Jyrki Koivisto, kirkkoherra

  Pasi Jaakkola, kappalainen, Turku

  Jorma Kalajoki, rovasti, Turku

  Markus Alajoki, ev. lut pastori

  Markku Tuomikorpi, pastori, Jokilaakson seurakunta

  Sari Pelkonen, vapaaehtoinen aktiivi, Espoonlahden ev.lut. srk

  Kia Sammalkorpi, Joutjärven srk Lahti

  Marja-Liisa Ezzine, Kauhajoen evankelis-luterilainen seurakunta, Kauhajoki

  David Ezzine, Kauhajoen evankelis-luterilainen seurakunta. Kauhajoki

  Keijo Rainerma, ev.lut kirkko, Kankaanpää

  Henrik Hirn, Espoon seurakunta

  Arto ja Taina Hintsanen, Tammelan ev. lut. srk

  Pirjo Alajoki, Tampere ev.lut.srk

  Eila Murphy, Jyväskylän ev.lut.srk

  Mirja-Irene Hätälä, aktiivinen jäsen, Tuiran seurakunta, Oulu

  Pirjo Viinikainen, Jyväskylän ev. lut. srk

  Marja Mäkelä, Vartiokylän ev. lut. srk. Helsinki

  Pekka Huhtinen, pastori, TT, Suomen ev.lut kirkko

  Päivi Huhtanen, valtuutettu Huittisten evl.srk

  Sara Kaukoranta, Pirkkalan ev.lut. srk

  Sirkka-Liisa Huhtinen, seurakuntalehtori, Suomen ev. lut. kirkko

  Jouni Vallinen, Lahden seurakuntayhtymä, yhteinen kirkkovaltuusto, jäsen.

  Raimo Kytölä, pastori, Perhon seurakunta

  Riitta Kytölä, diakonissa, Kyyjärven seurakunta

  Harri Niemelä, ev. lut srk Jämsä

  Erkki Kiiski, kappalainen, Salon seurakunta

  Reijo Telaranta, ev.lut kirkko, Patmos Lähetyssäätiö

  Mikko Haapasaari, ev. lut. kirkko. Jyväskylän Seurakunta

  Erkki Hietalahti, Halsuan ev.lut. seurakunta

  Lauri Lempinen, ev.lut. seurakunta Kristiinankaupunki

  Sylvi Lempinen, ev.lut. seurakunta, Kristiinankaupunki

  Mikko Kaartama, seurakuntapastori, Kittilä

  Tiina Virtanen, Amersfoort, Hollanti ja joulukuussa 2019 Kannelmäen ev.-lut. srk, Helsinki

  Seppo Tourunen Lähetystyöntekijä Helsingin Lähetysseurakunta

  Graham Turner, Turun vapaaseurakunta

  Pertti Korhonen, Joensuu

  Kristiina Bertani, kotirouva, Italia

  Mauro Bertani, eläkkeellä oleva opettaja, Italia

  Soili Sartio, ev.lut., Espoo

  Marketta Pekkala,Espoo

  Henri Hirvonen, opettaja, Espoo

  Lauri Huhtinen, Inkoo

  Arja Tuulikki Huhtinen, Inkoo

  Juha Erkkilä, Kankaanpää

  Anita Mäkilä, Naantali

  Kari Kämäräinen. ev.lut. Lahti

  Aino Kämäräinen, ev.lut. Lahti

  Seppo Salonen , pastori ev.lut

  Harri J. Nurmi, Oulainen

  Harri Lunkka, katuevankelista, Imatra.

  Miikka Paananen, Raisio

  Mika Ratilainen, Naantali

  Mika Ratilainen, Naantali

  Anne Hinkkanen, Simpele

  Sari Tanus, kansanedustaja, kirkkovaltuutettu, ev.lut Tampere

  Jouko Kuusjärvi, eläkeläispastori, Saarijärven helluntaiseurakunta

  Eija Harju, ev. lut., Espoo

  Jukka Harju, ev.lut., Espoo

  Mikkeli Kivimäki Hämeenkyrön seurakunnan nuorisotyönohjaaja

  Ari Lehtinen, Ulvilan ev.lut.srk

  Rukouspiiri Valtapiiri Lappeenranta Ev.lut

  Jussi Kauppinen, Tikkakoski

  Karoliina Laitinen, Joroinen

  Tarja Ikävalko, Savonlinna

  Veli-Pekka Joki-Erkkilä, Tampere

  Jenni Koljonen, Siilinjärvi

  Juha Koljonen, Siilinjärvi

  Antti Nironen, Etelä-Saimaan Kansanlähetys

  Lukas Kallenberg, Korsholm

  Taito Hänninen Ev.lut Seurakunta Keski-Lahti

  Saara Hänninen Ev.lut Seurakunta Keski-Lahti

  Harri Rämö, Hämeenlinna

  Saara Vellacott, Viitasaari

  Asko Riihimäki, Eurajoki ev.lut

  Ari Passilahti, Pomarkku

  Annabel Bruun, Vantaa

  Riitta Passilahti, Pomarkku

  Antero Polso, Espoo

  Pekka Lahtinen, pastori, eläk. Hausjärvi

  Erkki Lehtimaa, Leppävirta

  Jouko Mikkola, Asikkalan seurakunta

  Jorma Aittila Jyväskylä

  Pertti Järvenpää, Olarin seurakunta

  Tapani Suojanen, Ev.lut seurakunta Huittinen

  Helena Suojanen, ev.lut. srk. Huittinen

  Pentti Heinilä,piirijohtaja Kansanlähetys, eläkkeellä

  Pirkko Heinilä, lapsityönohjaaja, eläkkeellä

  Tapani Maanselkä, yrittäjä Karstula

  Inkeri Lampola, Espoo

  Pauli Selkee, pastori, kappalainen

  Veikko Kettunen, srk-aktiivi, Outokumpu

  Raimo Toikkanen,Leppävirta

  Auvo Kolari, Karstula

  Marja Joukio-Hirvijärvi, ev.lut kirkko Harjavalta

  Terhi Vuoristo-Mikkola, Asikkalan seurakunta

  Maija Väkiparta, ev.lut. Helsinki

  Ilpo Rautio, Salo

  Miika Koskela, pastori, Kotka

  Reino Väisänen Sosiaalineuvos, Suonenjoki

  Vesa Kiertokari, pastoti, kirkkovaltuutettu, evlut., Uusikaupunki

  Simo Rautio pastori Loimaa

  Taina Rautio, Evangelista, Loimaa

  Risto Rautkoski, Tampere

  Eeva Airaksinen, Savonlinna

  Mikko Saira, Lappeenranta

  Marja Saira, Lappeenranta

  Tuovi Karhumäki, Lappeenranta

  Liisa Juuti, evl. srk, Ruokolahti

  Pentti Juuti, evl. srk. Ruokolahti

  Irmeli Leino, Lappeenranta

  Irja Olkkonen, Lappeenranta

  Sanna Hämäläinen, ev.lut , Savonlinna

  Jari Araneva, Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys

  Keijo & Salme Lindeman, Nokia

  Timo Kuutti, pastori, Laukaa

  Riitta Kuutti, evankelista, Laukaa

  Senja Ahvonen, Como, Italia

  Jaana Ropponen, Heinolan ev.lut. srk, valtuuston ja neuvoston jäsen

  Seija Kääriäinen, Heinolan seurakunta

  Anne-Mirjami Hänninen, Mänttä

  Kimmo Jaatila, luterilainen pastori, Savonlinna

  Paavo Peuhkuri, Ypäjä.

  Sirkku Chambers, Helsinki

  Andy Chambers, Helsinki

  Jukka Sipilä, Tuusula

  Aune Pennanen, evl. srk. Ruokolahti

  Kirsi Huoponen, tutkija, seurakunnan luottamushenkilö, Piikkiö

  Anni Hupli, evl. srk. Ruokolahti

  Tanja Heino Kotka Kymin seurakunta

  Tapio Heino Kotka Kymin seurakunta

  Raimo Heino, Kotka Kymin seurankunta

  Harri Yli-Huita, Laihian ev.lut.srk, valtuuston ja neuvoston jäsen

  Erik Silvola, ev.lut. Rovasti, Seinäjoki

  Kyllikki Syrjänen, ev. lut. srk, Ruokolahti

  Eino Fabritius, ev. lut. srk, Ruokolahti

  Valma Vento, ev. lut. Ruokolahti

  Reijo Heikkilä, ev.lut. srk. Otamo

  Leena Lipiäinen, Helsingin Mikaelin ev. lut. srk

  Heikki Lipiäinen, Helsingin Mikaelin ev. lut. srk

  Keijo Niemelä, Laihian ev.lut. srk

  Aino Kiljunen, evl. srk, Ruokolahti

  Yrjö Rautio, evl. srk, Ruokolahti

  Antti Tiilikainen, evl. srk, Ruokolahti

  Aili Korpimäki – Tiilikainen, evl.srk,Ruokolahti

  Ritva Halmesmaa, Keuruu

  Eeva Mikkelä, Keuruu

  Pirjo Pulli, Keuruu

  Asta Kauppinen, Vilppula

  Satu-Maria Heino, Keuruu

  Anita Ollikainen, Keuruu

  Esko Koikkalainen, Mänttä

  Juhani Sihvola, Hollola

  Sirkku Sihvola, Hollola

  Aarre Oinonen, Karstula

  Laimi Oinonen, Karstula

  Tuulikki Mäkelä, Karstula

  Teuvo Mäkelä, Karstula

  Markus Mäkelä, Karstula

  Kari Viippola, Karstula

  Erkki J. Anttila, Tapiolan ev.lut seurakunta, Espoo

  Leena Seppänen, Keuruu

  Raija Jokisavi, Keuruu

  Pirkka Sieviläinen, Kangasniemen evl.lut. srk, pastori

  Meeri Auramo ev. lut. srk., Lahti

  Hanna Kärpänen, Sipoo

  Ulla Paavola, Helsinki

  Eini Sulander, ev. lut. srk. Ruokolahti

  Henry Liivola, kirkkoherra, Rauma

  Marja-Riitta Ketonen, Alajärvi

  Mauri Miettinen ev.lut. srk. Lahti

  Raija Miettinen ev.lut. srk. Lahti

  Leo Ketonen, Alajärvi
  Anne Visser-Keltto, kappalainen, Laihia

  Tuula Liivola, ev.lut.srk Rauma

  Juhani Laukkonen, Alajärvi

  Raija Laukkonen, Alajärvi

  Tuula Heikkilä, ev.lut.srk., Orimattila

  Salla Haaksio-Sipaviciene, Espoo

  Noomi Ketonen, Oulu

  Pauli Huhtinen, rovasti, Turku

  Tuulia Tiikkainen,Hal’el ry

  Markku Niemelä, rovasti Lohtaja

  Kaija Niemelä, ev.lut. kirkko Lohtaja

  Lauri Sorila, Porvoo

  Soile Inkari, Ilpoistenpiiri

  Å.Dickson, rovasti, Helsinki

  Rauno Rantala Lieto Hel,srk

  Helena Rantala, Lieto Hel,srk.

  Mikko Tuuliranta, kirurgian erikoislääkäri, Jyväskylä

  Ulla-Maija Tuuliranta, sairaanhoitaja, Jyväskylä

  Markku Fräntilä, Joensuu

  Kaija Fräntilä, Joensuu

  Aleksi Fräntilä, Joensuu

  Antti Fräntilä, Joensuu

  Raino Ojala, koulupastori, Iin helluntaiseurakunta

  Eero Junkkaala, TT, Helsinki

  Aleksi Rinne, Lahti

  Virva Nieminen, Lahti

  Markus Rantanen, Nuorisotyönohjaaja, Lauritsalan seurakunta, Lappeenranta

  Esko Mäki-Soini, Sastamala

  Sandi Mäki-Soini, Sastamala

  Sirpa Vallinen, Pori

  Marja-Liisa Mäki, pastori, evl, Hollola

  Tuula Kosonen, Simpele

  Liisa Karkama-Rainio, Turku

  Elina Räsänen, ev.lut. srk, Viitasaari

  Elias Lammi, teologian opiskelija, Joensuu

  Kaija Turunen, Karstula

  Antti Turunen, Karstula

  Kaija Iso- Metsälä, Kouvola

  Anitta Mäkinen, Karstula

  Seija Sinervo, Kotka

  Jani Rastas, Helsinki

  Sirkka Viippola, Karstula

  Kaarlo Favorin, Espoo

  Irja Favorin, Espoo

  Keijo Reijonen Lahti

  Lilja Heikkilä ev.lut.srk. Siikainen

  Riitta Lahti, Kyyjärvi

  Eero Antturi, Vantaa

  Krister Mård, Pedersöre.

  Pentti Mattila, Helsinki

  Heikki Hilvo, rovasti, Helsinki

  Vesa Rauttu Tj Järvenpää

  Markku ja Katriina Kuokkanen, Tampere

  Juhani Koivisto, pastori, Hausjärvi

  Jussi Onttonen, Lahti

  Shaukat Anjam, Pihtipudas

  Helena Anjam, Pihtipudas

  Anna-Liisa Pieviläinen, Eno

  J. Hirn, Espoo

  Pauli Huhtinen, Turku

  Gabriel Marinica, Turku

  Arto Mielonen, Asikkalan seurakunta

  Teuvo Huhtinen, Kustavi

  Zacharias Onditi, kirkkoherra

  Seija Lähteenmäki, vt. kirkkoherra

  Sirkku Chewning, Lähetyssaarnaaja, Kouvola

  Markus Lampola, Espoo

  Raimo Tuppurainen, Eura

  Maria Lindgren, luokanopettaja, Merikarvia

  Lennart Saari, dosentti, Naantali

  Antti Ijäs, pastori, Lieto

  Kaisa Yrjölä, seurakuntapastori, Tampere

  Markku Ollikainen, lähetyssaarnaaja, Japani

  Tapani Vähäkangas, lähetyspastori, Helsinki

  Ritva Olsbo, Oulu

  Pirkko Laakkonen, vapaaehtoinen julistustyöntekijä, Outokummun seurakunta

  Tom Nyman, Kankaanpää

  Joonas Mähönen, Helsinki

  John Laasonen, Joutjärven srk. Lahti

  Cindy Laasonen, vapaa kristillinen uskova ja aktivisti

  Eliel Vargas, Porvoo

  Ana Vargas, Porvoo

  Paavo Järvinen, Saarijärvi

  Sari Järvinen, Saarijärvi

  Hanna Reenilä, Saarijärvi

  Risto Huvila, blogisti, Seurakuntalainen.fi

  Jiia Mononen, blogisti, Jyväskylä

  Katja Komonen, kirjastonjohtaja, FM, Heinola

  Dr Mike Story, DD, eläkkeellä oleva lähetyssaarnaaja

  Tapio Koivula, Turku

  Pertti Tuominen

  Sari Kröger, Lappeenranta

  Heikki Sumuvuori, Helsinki

  Maarit Sumuvuori, Helsinki

  Riitta Lahti, Kyyjärvi

  Charles Plagens, Lohja

  Heikki Huhtiainen, Lahti

  Tuire Huhtiainen, Lahti

  Taina Huhtiainen, Leivonmäki

  Jorma Simola, Lahti

  Paavo Räsänen, Raasepori

  Pirkkoleena Räsänen, Raasepori

  Jari Vornanen, Lohja

  Arja Sipilä, Hamina

  Armi Takala, Parkano

  Mika Merenheimo, Espoo

  Marjatta Haapalampi, Lohja

  Sirkka Viippola, Karstula

  Keijo Reijonen, Lahti

  Lilja Heikkilä, ev.lut.srk. Siikainen

  Riitta Lahti, Kyyjärvi

  Charles Plagens, Lohja

  Heikki Huhtiainen, Lahti

  Tuire Huhtiainen, Lahti

  Taina Huhtiainen, Leivonmäki

  Jorma Simola, Lahti

  Paavo Räsänen, Raasepori

  Pirkkoleena Räsänen, Raasepori

  Jari Vornanen, Lohja

  Arja Sipilä, Hamina

  Armi Takala, Parkano

  Jari Puustelli, Harjavalta

  Mika Merenheimo, Espoo

  Martti Stenius, Rusko evl.srk

  Sirpa Stenius, Rusko evl.srk

  Riitta Siltaia, Rsko evl.srk

  Mika Stenius, Turku

  Piia Karhinen, diakonissa, Polvijärven sro

  Mari Merikanto, evl.srk

  Olli Leivo, Lahti

  Merja Leivo, Lahti

  Anitta Melander, Vuosaari

  Juha Muukkonen, Tornio

  Rauno Helppi, Lappajärvi

  Salme Helppi, Lappajärvi

  Marita Keitaanranta-Hyypiä, Hollola

  Marketta Juutilainen, Heinolan evl.srk

  Pekka Sirviö, Outokumpu

  Ulla-Maija Sirviö, Outokumpu

  Laila Tastula, Lahti

  Leena Hietalahti, Halsuan evl. srk

  Saara Tuominen, Turku evl. Srk.

  Pirkko Kumpula, Turku

  Hannu Penttinen, Hyvinkää

  Kirsti Penttinen, Hyvinkää

  Pekka Mustajärvi, Tampere

  Sirpa Mustajärvi, Tampere

  Anneli Asp-Peuhkuri, Ypäjä

  Pirjo Kalpio Imatran evl. Srk

  Lars-Erik Wennqvist, Kotka

  Alinda Anneli Wennqvist, Kotka

  Aino Siirilä, Espoo

  Meri-Heini Siirilä, Espoo

  Päivi Maunola, Heinola

  Mauno Maunola, Heinola

  Markku Ylipää, Pirkkala

  Katriina Tamminen, Tampere

  Anita Hartikainen, Kerava

  Sinikka Savonen, ev.lut.Hollola

  Pia Vesa, Raisio

  Tarmo Suominen, Vilppula

  Paula Jääskö, Pirkkala

  Ville Saarikangas, Järvenpää

  Päivi Sarjasto, Tampere

  Pekka Auvinen, pastori, Savonlinna

  Jari Kuusi, kirkkoherra, Isojoen ev.lut.srk

  Leila Vertanen, Karstula

  Paula Niininen, Äänekoski

  Vesa Ollilainen, vararehtori, Hausjärvi

  Ensio Niininen, Äänekoski

  Anneli Örn, Karstula

  Eija Romppanen, Kontiolahti

  Jouko Romppanen, Kontiolahti

  Teuvo Hynynen, Kajaani

  Tuomo Tahvanainen, Lappeenranta

  Jouko Kukkonen, Keitele

  Aulis Juuti, Ruokolahti

  Aarre Saarinen, Taipalsaari

  Joona Rissanen, Joensuu

  Aleksi Havukainen, Joensuu

  Peter Vatanen, Joensuu

  Marko Sutinen, pastori, Joensuu

  Petri Flinck, ev.lut pastori, Helsinki

  Pekka Miinin, Lahti

  Arto Mikkola, evl, Jyväskylä

  Heljä Hinkkanen, evl, Ruokolahti,

  Ismo Sarvi, evl, Ruokolahti

  Erkki Kosonen, rovasti, Savonlinna

  Ritva Kosonen, taidegraafikko, Savonlinna

  Heli Ojala, kanttori, Espoonlahden ev. lut. srk

  Hannu Häkämies, pastori, Tampere

  Annukka Häkämies, Tampere

  Nelli Riihuhta, Jyväskylä

  Maija-Liisa Paananen, Karstula

  Julkilausuma: Sananvapaus, Raamattu ja Räsänen

 • Jape

  Viestin pituudesta päätelleen Starczewski on taas vauhdissa uuden nimimerkin turvin. Ehkä minä nyt jätän teidät samanhenkiset tänne vaihtamaan keskenään näitä kilometrin pitusia tyhjänpäiväisiä sepustuksia. Räsäselle terveisiä, toivotan iloisia hetkiä kärätuomarin edessä. Jos ei lautamiehet pelasta, niin sitten jeesus. Äänestäjät sitten antavat tunnustusta muutaman vuden kuluttua palkiten KD liikkeen 1,5% kannatuksella. Siitä kannattaa iloita, onhan se enemmän kuin yhdelläkään Paavo Väyrysen perustamalla puolueella.

 • Tervetuloa torstaina livetunnille

  Tervetuloa torstaina 7.5.2020 livetunnille keskustelemaan! Voit lähettää kysymyksiäsi ja yritän niihin vastata klo 17.05-17.45.

  https://www.facebook.com/PaiviRasanenkd/

 • Sunt a tergo credentes

  Luottamus oikeuslaitokseen ja ihmisarvoon menee, jos Räsänen ei saa tuomiota. Aivan uskomatonta, että johonkin keksittyyn kirjaan ja tarinoihin vetoaminen voisi vapauttaa rikoksista.

 • Päivi Räsänen näyttää esimerkkiä alamaisuudesta!

  Pään peittäminen jumalanpalveluksessa
  Seuratkaa minun esimerkkiäni, niin kuin minäkin seuraan Kristusta. Kiitän teitä siitä, että aina muistatte ja noudatatte niitä opetuksia, jotka olen välittänyt teille. Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä. Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois. Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä.
  Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia. Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden. 1. kirje korinttilaisille 11

  Efesolaiskirje:
  5:24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.

  Ohjeita jumalanpalvelusta varten
  2:8 Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä;
  2:9 niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla,
  2:10 vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.
  2:11 Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena;
  2:12 mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.
  2:13 Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;
  2:14 eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.
  2:15 Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä.

 • Jape

  Räsäsen vastaisku, Robert Brotherus (Artikkeli on julkaistu Vapaa Ajattelijassa 1/2020)

  Raamattu ei juurikaan puhu homoista. 800 000 sanan joukosta löytyy vain seitsemän kohtaa, jotka voidaan tulkita homoja tuomitsevaksi ja niissäkin tuomitaan lähinnä raiskaukset, prostituutio ja uskonnolliset kultit [1]. Kun esimerkiksi kristityt siteeraavat Paavalin Roomalaiskirjeestä ”Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan”, he jättävät pois edeltävän ”he ovat vaihtaneet Jumalan kirkkauden ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin”. Jälkimmäinen viittaisi siihen, että Paavalin tarkoitus oli lähinnä mustamaalata kristinuskon kanssa Roomassa suosiosta kilpaillutta Isiksen kulttia.

  Raamatun melko laimea homoteema ei toki estä 2010 Homoillasta mainetta niittänyttä Päivi Räsästä kirjoittamasta 2004 ”Mieheksi ja Naiseksi hän heidät loi” -pamfletissaan [2]: ”Raamatun etiikka tässä kysymyksessä on vastustamattoman selkeä. Homoseksuaalisia suhteita pidetään selvästi Jumalan luoman seksuaalisuuden vastaisena toimintana, ei pelkästään Vanhassa testamentissa, vaan vielä voimakkaammin Uudessa testamentissa.” Räsänen puhuu Raamatusta ”Jumalan Sanana” ja väittää jopa, että ”Koko Raamattu on pohjimmiltaan Kristuksen sanaa”, vaikka Raamattu on ihmisten eikä jumalan kirjoittama eikä Jeesus sano homoista yhtään mitään.

  Kun liberalisoitunut kirkkomme päätti viime kesänä ryhtyä Pride-tapahtuman kumppaniksi, twiittasi Räsänen [3] Roomalaiskirjeen tekstin kommentilla ”Miten kirkon oppiperusta, raamattu, sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?” Tämä johti poliisitutkintaan kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Marraskuussa valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen määräsi käynnistettäväksi toinen esitutkinta verkossa edelleen olevasta Räsäsen 2004 pamfletista. Räsänen totesi haastattelussa että ”Teksti on edelleen ajankohtainen ja seison sen takana.”

  Jokaisella ihmisellä on perusihmisoikeus päättää itse seksuaalisuudestaan ilman julkista häpäisyä ja tuomiota. Tilanteessa on vielä parantamisen varaa, sillä itsemurhariski seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on moninkertainen, puhumattakaan ahdistuksesta, itseinhosta ja yksinäisyydestä, jotka homouden tuomitseva ilmapiiri aiheuttaa. On hyvä, että nyt homoja lyttäävät eivät voi enää yhtä helposti vetäytyä suojaan raamatunlauseiden taakse. ”Raamattu-siteeraus voi olla rikos”, sanoo Toiviainen.

  Syy Räsäsen takertumiseen homokysymykseen valkenee hyvin hänen pamfletistaan: ”Luottamus Jumalan sanaan ja evankeliumin ilo ja varmuus kulkevat käsi kädessä. Jos Jumala ei ole pyhä Jumala, joka tuomitsee Raamatussa kerrotulla tavalla synnin – myös homoseksuaalisen käyttäytymisen kohdalla, miksi Jumalan Pojan täytyi kuolla?” Kysymykseen on kuitenkin helppo vastata: Ei ole mitään hyvää syytä miksi ”Jumalan Pojan piti kuolla”, Jeesus ei edes ollut jumalan poika, ja Raamattu on hyvin epäluotettava ihmisten tuotos. Ei ole mitään hyvää syytä miksi jumala tuomitsisi homot, vaikka olisikin olemassa, vielä vähemmän paljastuessaan mielikuvitushahmoksi.

  Räsänen kumppaneineen eivät homojen ahdistuksesta tunnu piittaavan. Kun hiljattain väittelin aiheesta lestadiolaisen tuttavani kanssa, tämä totesi tylysti: ”Seksuaaliselle suuntautumiselle ei voi mitään, mutta sille voi, elääkö sen mukaisesti. Niin kauan kuin Pyhän Hengen voimasta ihminen taistelee syntiä vastaan, hänelle kuuluu armo.” Homojen siis pitäisi ”vain” taistella seksuaalista suuntautumistaan vastaan välttyäkseen tuomiolta – ei hyvä. Tällainen tiukkuus homokysymyksessä repii kirkkoa hajalle monien hylätessä uskonnon saadakseen vapauden sen suvaitsemattomuudesta. Tässä piileekin homovastaisen pilven kultareuna: sen johtaessa yhä useammat uskonnottomiksi menettää uskonnon tuomitseva ilmapiiri vähitellen otettaan.

 • Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako!

  Jeesus loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, ei homoksi. Homous on synnin seuraus ja nyt jumalaton Suomi menee yhdistelemään näitä Jeesuksen tahdon vastaisesti!

  Matteuksen evankeliumi: JEESUS:
  19:4 Hän vastasi ja sanoi: “Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ‘loi heidät mieheksi ja naiseksi’
  19:5 ja sanoi: ‘Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’?
  19:6 Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”

  3. Moos. 18:22
  Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.

  3. Moos. 20:13
  Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.

 • Jape

  Kiitos kommentistasi Juhani Starczewski – alias ” Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako!”. Voisitko vielä laittaa sen Kallion rukouksen tänne, kun et ole moneen tuntiin sitä jakanut mihinkään. Lisäksi illemmalla voisit laittaa sen, missä arkkipiispa luokitellaan sodomiitiksi. Naurattaa aina niin pirusti, kun niiden otsikot näen.

 • Erikoista ystävyystoimintaa!

  Helsinkipridessa 2019 oli mukana eri maiden diplomaatteja Israelin johdolla. Israelin ulkoministeriö on määrrännyt, että niissä maissa, joissa pridemarsseja on, niin Israelin suurlähetystöjen on niihin osallistuttava. Varmaan valtakunnansyyttäjälle on tullut paineita myös näiden diplomaattien taholta, että sodomiittitoiminta hyväksytään täysin myös Suomessa. Israelissa on myös Sodoman ja Gomorran kaupungit, jotka Jumala tuhosi näistä syistä.
  Maailman paras gaykaupunkihan on saman maan Tel Aviv. Jeesushan ristiinnaulittiin Jerusalemissa, jota Raamattu nimittää Sodomaksi ja Egyptiksi. Tulevaisuudessa kahden Jumalan profeetan ruumiit viruvat Jerusalemin kadulla. Ilmestyskirja: 11:8 Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.

  Erikoista on, että Räsänen kuuluu Eduskunnan Israel ystävyysryhmään, jonka tietääkseni on enemmän Räsäsen ajatusten kannalla kuin nykyisen sodommiittidiplomatian kannalla!

  Israel palkkaa homoja imagokampanjaansa

  Israel palkkaa homoseksuaaleja. Kuten Suomessa, lähettiläikseen eri puolille maailmaa. Tarkoituksena on parantaa Israelin imagoa maailmalla korostamalla moniarvoisuutta, sanoi diplomatiasta vastaava ministeriö.

  Israelilaissotilas liittyi pride-kulkueeseen Jerusalemissa.

  Ministeriö on julkistanut erilaisista vapaaehtoisista koostuvan ydinjoukon, jotka puhuvat Israelista eri maissa. Verkkosivullaan julkistamassa viestissä ministeriö rohkaisee vähemmistöjä ja homoyhteisön jäseniä liittymään kampanjaan.

  Ministeriön tiedottajan mukaan ihmisten mieleen ei useinkaan nouse homoyhteisöt, kun he ajattelevat Israelia. Israelissa on kuitenkin suuria seksuaalisten vähemmistöjen yhteisöjä.

  Lähteet: AP

  Israelissa on monena vuonna ollut laajoja paloja, jotka muistuttavat tulevista suuremmistä roihuista!

  2.Pietarin kirje:
  2:6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.

  Juudaan kirje:
  1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

 • Rikosoikeuteen perehtynyt juristi

  Seksuaalivähemmistöillä on nykyään kaikki oikeudet, joita Päivi Räsänen eikä kukaan muukaan kristitty ole heiltä viemässä pois. Hän ei myöskään ole arvostellut nimeltä ketään homoseksuaalia. Eli kyse ei ole mistään henkilökohtaisesta, vaan YLEISESTÄ mielipiteestä, johon kaikilla on Suomen perustuslain mukaan oikeus.

  Rikoslaki lähtee siitä, että henkeä, terveyttä, kunniaa ja muita vastaavia oikeushyviä loukkaavat rikokset kohdistuvat nimeltä mainittuun yksilöön tai yksilöihin; epämääräiseen joukkoon kohdistuva “vihapuhe” istuu huonosti rikoslain kokonaisuuteen, ja ko. pykälää pitäisikin sen vuoksi tulkita supistavasti silloin, kun se joutuu ristiriitaan muiden lainkohtien tai oikeusperiaatteiden kanssa.

  Sitä paitsi rikoslaissa yleensä edellytetään, että 1) kohteelle tulee rikoksesta jotain konkreettista haittaa (esim. kunnianloukkauksessa maineen ja sitä kautta jonkin edun menetys) ja/tai että 2) kohde kokee rikollisen teon vuoksi väkivaltaa tai ainakin sen uhkaa. Kumpikaan näistä ei toteudu epämääräisen vihapuheen yhteydessä, koska PR:n ja muiden uskovien tarkoitus ei ole haitan, vielä vähemmän väkivalkan aiheuttaminen kellekään, eikä haittaa ole todellisuudessa kellekään homoseksuaalille aiheutunut. Tästäkin syystä vihapuhepykälä istuu erittäin huonosti rikoslakiin ja koko oikeusjärjestelmään, eikä sellaista kummajaista olisi pitänyt ylipäätään säätää.

  Kun nyt sitten yleinen toisten elämäntapojen arvosteleminen leimataan vihapuheeksi, niin entä jos en pidä vaikka laiskoista tai ahneista ihmisistä, ja nettikirjoituksessa arvostelen laiskuutta, ahneutta ja sellaisia ihmisiä, pitäisikö minut tuomita vihapuheesta?
  Entä jos kritikoin turhan tärkeyttä, liiallista ylpeyttä, juoppoutta, kevään muotihousujen epäpukevaa mallia, pitäisikö tuomita? Nämä tilanteethan ovat analogisia homouden arvostelun kanssa, eli niiden pitäisi yhtä lailla johtaa tuomioon, mutta jotenkin tuntuu naurettavalta, että tällaisten mielipiteiden esittämisestä rangaistaisiin.

  Loogisena johtopäätöksenä seuraakin sitten, että myös homouden kritikoinnista ei pidä tuomita, koska se on aivan samanlainen mielipiteen ilmaus kuin edellämainitut. Kuuluisa filosofi Spinoza totesikin jo 1600-luvulla, että lait, joilla pyritään karsimaan ihmisten epätoivottavia käytöspiirteitä, ovat huonoja ja tehottomia, ja koska niitä ei voida kunnolla toimeenpanna, ne herättävät vain naurua ja alentavat lain kunnioitusta. Vihapuhepykälä on juuri tällainen: Ajatuspoliisi nostaa sormen pystyyn, mutta ihminen ei muuta ajatteluaan, eikä sen muuttamiseen ole mitään syytäkään, koska pelkkä ajatusten esiin tuominen ei haittaa ketään.

  Euroopan historiassa käytiin vuosisatojen ajan uskonnollisia kiistoja ja sotia ja tapettiin ihmisiä “oikean uskon” nimissä, kunnes karvaiden kokemusten jälkeen päädyttiin siihen, että uskonnollisten mielipiteiden perusteella ketään ei pidä rangaista eikä syrjiä. Mitään uskonnollista käsitystä ei myöskään tule pitää lähtökohtaisesti järjettömänä. Nämä kaikkien ihmisten luovuttamatonta ihmisarvoa korostavat näkemykset ovat eurooppalaisen sivustyksen kulmakiviä, mutta vihapuhe-doktriinilla tämä vuosisataisen kehityksen tulos ollaan tuhoamassa:

  Ollaan palaamassa pimeälle keskiajalle, mutta verisesti puolustettavan “oikean uskon” sijasta ollaan nyt kynsin hampain yksipuolisesti ajamassa ainoaa oikeaa ideologiaa, uskonnottomuutta! Kuten kuka tahansa järkevästi ajatteva ihminen tajuaa, sellainen asenne johtaa samanlaiseen inkvisitioon kuin keskiajalla ja uuden ajan alussa; inkvisiittoreina ns. suvakit, jotka suvaitsevat vain oman ideologiansa.

 • Rikosoikeuteen perehtynyt juristi

  Lisään edelliseen kirjoitukseeni kuvauksen kolmannesta tavasta, jolla vihapuhepykälä poikkeaa normaalista rikosoikeudellisesta arvioinnista:

  Perinteisistä rikoksista vihapuhepykälä muistuttaa eniten kunnianloukkausta. Sen osalta arvioitaessa, missä määrin teon kohde on ehkä tullut loukatuksi, kriteeri on objektiivinen. Toisin sanoen ei riitä, että kohde tuntee jonkinlaista subjektiivista ärtymystä, vaan vaaditaan, että kuka tahansa vastaavassa asemassa tuntisi itsensä loukatuksi, ja että teosta on haittaa loukatulle.

  “Vihapuhe” poikkeaa tässäkin normaalista, koska henkilökohtainen ärtymys vain oletetaan. Asian rikosoikeudellista etenemistä varten ei vaadita, että joku ilmaisisi edes subjektiivista loukkaantuneisuutta, objektiivisesta tarkastelusta puhumattakaan. Objektiivinen lähtökohta edellyttäisi, että kaikki Suomessa asuvat homoseksuaalit tuntisivat itsensä loukatuiksi, mutta se tuskin koskaan toteutuu, koska onhan heidän keskuudessaan paljon järkeviä ihmisiä, jotka ymmärtävät kyseen olevan vain kirjoittajan uskonnollisesta mielipiteestä, josta on turha polttaa päreitään. Tämäkin suuri löperyys ja löysyys sen suhteen, miten loukkaavuus arvioidaan olettamalla, on yksi tekijä, jonka vuoksi ko. pykälä ei sovellu rikoslakiin.

  Homoseksuaalien ihmisoikeuksien puoltajat, jotka hyökkäävät kristinuskoa vastaan, eivät ilmeisesti ole perillä siitä, että kaikki ihmisoikeudet ovat kehittyneet kristinuskon pohjalta. Erityisesti kaikille ihmisille kuuluva luovuttamaton ihmisarvo on käytännössäkin tyypillinen vain kristityissä länsimaisissa yhteiskunnissa; muualla sillä ei ole vastaavaa merkitystä, ja sen todella huomaa niissä asuessaan. Nämä kristinuskoa vastaan hyökkäävät sahaavat siten poikki sitä oksaa, jolla istuvat. Haluavatko he palata pakanayhteiskuntaan, jossa ihmisarvoa ei ole, vaan riistämistä ja orjuutta, naiset orjan asemassa, ei-toivottujen lasten tappamista, ihmisuhreja, jne.?

 • Ihmisuhreja?

  Ihmisuhreja?

  Suomessa tapetaan noin 100-200 aikuista vuodessa ja lapsia reilu 10.000!

  Suomessakin on tapettu lähes miljoona lasta. Nykyään noin 10.000 lasta vuodessa.

  Israelissa holokaustin jälkeläiset tappavat noin 50.000 lasta vuodessa. Ilmeisesti homma kulkee verenvikana.

  Suomi seuraa hyvin Israelin mallia. Israelissa valtio maksaa naissotilaan kaksi aborttia eli yksi / palvelusvuosi.

  Suomi laittaa paremmaksi ja laittaa elämänsä kunnossa olevat sukukypsät nuoret miehet ja tytöt samaan tupaan armeijassa.

 • Rauha Nurmela

  Olen kirjoittanut samoista asioista Arkkipiispalle ja 9:lle muulle piispalle. Huomaan, ettei heistä kukaan näytä väilittävän siitä mitä Raamatussa sanotaan, ja ovat mielestään Jumalan palvelijoita. Tulee mieleen Jeesuksen vertaus aikansa Fariseuksista, jotka ovat valkeiksi kalkittuja hautoja ja kyykäärmeen sikiöitä jotka itse eivät mene sisälle, eivätkä salli muidenkaan sisälle mennä. Mitä virkaa kirkolla on, kun yleisellä mielipiteellä on enemmän painoarvoa kuin Jumalan sanalla. Raha ratkaisee, ihmiskunnia ja yleinen mielipide, viis siitä vaikka paimennettavat joutuvat helvettiin piispojen ja pappien laiminlyöntien vuoksi kun eivät sanaa julista kuten se on kirjoitettu. Menisivät lapiohommiin, siellä voisivat olla ns. kansanmiehiä pahoittamatta kenenkään mieltä, ja mikä parasta, eivät olisi eksyttämässä kirkkokansaa.

 • Ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi!

  Arkkipiispa Mäkinen laittaa nyt Jumalan kuriin vihapuhetoimikunnan puheenjohtajana!

  Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa.

  Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa kaikkia tottelemattomia. Älkää siis olko sellaisten kanssa missään tekemisissä.

 • Jumala ja Raamattu valehtelevat!

  Piispa Teemu Laajasalo:
  ”Homoseksuaalisuus ei ole synti, sairaus tai häpeä!”

  Jumala ja Raamattu valehtelevat!

  Luterilaiset tunnustuskirjat | Suomen ev.lut.
  Luterilaisen kirkon tunnustus perustuu Raamattuun!

 • Korvasyyhypiispa!

  Papille sekä kirkkomme tunnustus että hänen henkilökohtaisesti vannomansa vala ovat pyhiä ja loukkaamattomia. Helsingin piispaa en tunne henkilökohtaisesti, mutta hänen lausumansa herättävät kysymyksiä: Onko pappisvala unohtunut vai onko ihmisten miellyttäminen tuota valaa kalliimpi asia? Nehän eivät missään tapauksessa ole toisiaan poissulkevia asioita. Kehottaisin piispaa lukemaan tarkkaan, mitä Raamattu näistä asioista sanoo. Asiaa ei voida kuitata vain toteamalla, että ”Raamatusta ei voi suoraan tehdä johtopäätöksiä asiasta, koska Raamattu ei tunne nykyaikaista avioliittoa.” Kuinkahan selkeästi asia olisi Raamatussa pitänyt ilmaista, että piispakin sen ymmärtäisi?

  Korvasyyhy

  Raamattu, kuvaannollisesti se että halutaan kuulla jotakin sanottavan oman mielen mukaisesti sen sijasta mitä olisi oikein sanoa.
  Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia. (2. Tim. 4. / 1933/38)

 • Jape

  Kuulkaapas nyt te uskovaiset ihmisperkeleet. Uskontojen voimalla on homoja vainottu Suomessa ja kriminalisointi poistettiin vasta v. 1971, mutta ei se siihen loppunut, vaan henkinen painostus jatkuu edelleen ja kaikki on kristinuskon syytä. Te olette mukana edistämässä tätä toimintaa ja silti nukutte yönne levollisesti. Hävetkää te perkeleet!

  Hetken mietin, voinko kirjoittaa näin ja voidaanko tämä tulkita vihapuheeksi, mutta eikös täällä juuri siitä keskustella, että kristitty voi hyvällä omatunnolla lausua muista ihmisistä vaikka kuinka pahasti ja loukkaavasti, jos se perustuu omaan vakaumukseen. No, minun vakaumuksen mukaan, te uskovaiset, joka uskontoanne hyväksikäyttäen lausutte homoista loukkaavasti ja jos uskontonne sisältä löytyy joku fiksu, joka puolustaa homojen ihmisarvoa, niin olette lynkkaamassa hänetkin, te olette ihmiskunnan alinta pohjasakkaa, teillä ei ole mitään arvoa.

 • RAAMATTUMARSSI!

  Rukous Suomen puolesta!

  Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua Herra, auta meitä hädässämme äläkä anna meidän hukkua.

  Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä.

  Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme Sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä.

  Herra, Sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme Sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä Sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra armahda meitä.

  Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi Sinun vapauttavasta armostasi.

  Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, että tulemme kuuliaisiksi Sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme.

  Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme sinun kauttasi. Siihen me uskomme.

  Armahda meitä.

  Kehoitamme kaikkia, jotka tänä vakavana aikana palvelevat Isänmaata, lukemaan Raamattua. Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa, sekä ahdingoissa ja vainoissa että rauhana päivinä ammentaneet siitä elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan sanan uudestiluovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunaukset!

  “Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä”.
  Sananlaskut 14:34

  RAAMATTUMARSSI

  Katso:

  Henki&Elämä-lehti sivu 10:
  https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/documents/608801/59713143/HE_8_20_verkkoversio.pdf/dd975229-33f3-054d-7cb8-2c5d1fca95e6?t=1588764294332

  Kotimaa sivu 15:
  https://indd.adobe.com/view/27a4110e-7eb1-47f1-ac93-61ec15c48265

 • Jape

  Rukoilkaa nyt mieluummin vaikka sen puolesta, että edes se pienen pieni järjen valon säde tavoittaisi Starczewskin ja hän lopettaisi kaikkien keskustelupalstojen häiriköinnin tuolla saastallaan. Suomessa on kaikki hyvin, kunhan te uskovaiset sun muut homojen vihaajat älyäisitte pitää mölynne mahassa ja keskittyä omiin asioihimme. Kohta Suomessa on asiat vieläkin paremmin, kun kirkkoon kuulumattomien määrä nousee yli 50% niin saadaan otettua kaikki yhteiskunnallinen valta kristityltä yhteisöiltä pois.

 • Esivalta on Jumalan asettama!

  Suomen Tasavallan Eduskunta 2019-2023
  https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/edustajakuvat.aspx

  ARVOISA KANSANEDUSTAJA – 200 – JUMALAN RAUHAA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA!

  Kunnioittaen lähestymme Teitä tällä kirjeellä ja samalla haluamme lahjoittaa Teille Jumalan alkuperäiset KYMMENEN KÄSKYÄ Toisen Mooseksen kirjan 20 luvun jakeiden 1- 17 mukaan.

  Toivomme, että liitteenä oleva huoneentaulu voisi saada paikan työhuoneessanne ja Sydämessänne muistuttamassa Hänestä, jonka kautta kaikki on luotu. Jeesuksessa Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Paavalin kirje kolossalaisille 2 luku jae 3.

  Raamattu sanoo esivallan olevan Jumalan asettama:
  Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. Sen tähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on; kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Paavalin kirje roomalaisille 13 luku jakeet 1-7.

  Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi. Pietarin 1 kirje 2 luku jakeet 13 ja 14.

  Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit, etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Paavalin kirje Tiitukselle 3 luku jakeet 1 ja 2.

  Jumala kehottaa rukoilemaan ja kiittämään myös esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
  Paavalin 1 kirje Timoteukselle 2 luku jakeet 1-5.

  Hallitseminen on jumalallinen hyve. Raamattu puhuukin esivallasta jumalina, ei luomisen tähden vaan hallitsemisen tähden.
  Johanneksen evankeliumi 10 luku jakeet 31-42 ja Psalmi 82.

  Haluamme siunata Teitä ja myös rukoilla puolestanne, jotta Suomi voisi yhdessä Jumalan ja Hänen siunauksensa myötä selvitä näistä vaikeista ajoista.

  elsingissä 23.4.2019

  Siunaten ja Onnitellen Juhani ja Terttu Starczewski

  JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ

  Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

  1. KÄSKY
  Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita Jumalia minun rinnallani.

  2. KÄSKY
  Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa tai patsasta, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

  3. KÄSKY
  Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

  4. KÄSKY
  Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

  5. KÄSKY
  Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

  6. KÄSKY
  Älä tapa.

  7. KÄSKY
  Älä tee huorin.

  8. KÄSKY
  Älä varasta.

  9. KÄSKY
  Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

  10. KÄSKY
  Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.

  Pyhä Raamattu;
  Toinen Mooseksen kirja 20 luku jakeet 1-17 ja
  Viides Mooseksen kirja 5 luku

  Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan: “Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan”, sanoo Herra: “Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä”; ja: “heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista.” Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Hebrealaiskirje 10: 15-18

  Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Matteus 5:17-18

  TOINEN MOOSEKSEN KIRJA, EXODUS 31
  18. Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella,
  antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu.

  TOINEN MOOSEKSEN KIRJA, EXODUS 32
  15. Ja Mooses kääntyi ja astui alas vuorelta, ja hänen kädessään oli kaksi laintaulua.
  Ja tauluihin oli kirjoitettu molemmille puolille; etupuolelle ja takapuolelle oli niihin kirjoitettu.
  16. Ja taulut olivat Jumalan tekemät, ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu.

  TOINEN MOOSEKSEN KIRJA, EXODUS 34
  1. Ja Herra sanoi Moosekselle: “Veistä itsellesi kaksi kivitaulua, entisten kaltaista, 
  niin minä kirjoitan niihin tauluihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, jotka sinä murskasit.
  27. Ja Herra sanoi Moosekselle: “Kirjoita itsellesi nämä sanat, sillä näiden sanojen mukaisesti minä olen tehnyt liiton sinun ja Israelin kanssa”.
  28. Ja hän oli siellä Herran tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.
  29. Ja kun Mooses astui alas Siinain vuorelta ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli kädessänsä kaksi laintaulua, ei hän tiennyt, että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa.

 • Jape

  Joko Juhani S. laitoit copy pastella koko raamattusi tänne? Mitäpä seuraavaksi, miten olisi Grimmin sadut?

 • ”PAPPA, ET ONNU ENÄÄ”

  Suomen Täyden Evankeliumin Liikemiesten Kansainvälinen Veljesliitto
  VOICE
  Kristittyjen liikemiesten ääni 2020

  ”PAPPA, ET ONNU ENÄÄ”
  sivut 42 – 45

  Kesäisellä nuorten leirillä vuonna 2002 kaaduin hiihtäessäni vesisuksilla ja tässä rytäkässä reisiluun kaula murtui vasemmassa lonkassani. Leikkauksen jälkeen jalka jäi muutaman sentin lyhyemmäksi kuin se oli ollut ennen onnettomuutta. Tämä ei kuitenkaan ollut vaivaksi minulle seuraavan kahden vuosikymmenen aikana, paitsi että liikunta ja urheileminen jäi vähemmälle. Kiertoliike reidessä oli ’nihkeää’ ja rajattua eikä siksi innostanut minua enää osallistumaan pallopeleihin tai muunlaiseen liikuntaan. Pidin koroketta kengässäni ja kyllä jonkin verran pelailin ja kävelin ja lenkkeilinkin. Mutta keväällä 2019 tuli muutos.

  Heti vuoden 2019 alusta lähtien oli sydämelleni tullut voimakas ja palava halu alkaa tietoisesti ja päämäärähakuisesti tutkia Raamatusta ja mietiskellä aamuisin – ja aivan päivittäin – Jeesuksen uhri-ja sijaiskuolemaa puolestamme ristillä, Hänen hautaamistaan ja ylösnousemustaan kuolleista. Ja sitä, mitä se tarkoittaa minulle ja jokaiselle Häneen uskovalle.
  Jatkuvasti palasin, yhä uudelleen ja uudelleen, tähän totuuteen: Jeesus ruumiissaan kantoi kaikki syntini ristinpuuhun ja kärsi niistä minulle säädetyn rangaistuksen minun sijastani, ja minun edestäni – ettei minun itseni tarvitse synneistäni niiden rangaistusta kärsiä. Ei myöskään niistä seurannutta kirousta, kuolemaa, tuomiota eikä ikuista eroon joutumista Jumalasta.
  Jumalan vanhurskas säädös ja laki kuuluu, että joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Me olemme syntiä tehneet, mutta Jeesus otti päälleen meille syyllisille kuuluneen kuoleman. Hän kuoli sijastamme ja poisti meille kuuluneen kuoleman odottamasta meitä nyt, ja ajan rajan toisella puolella toisen kuoleman muodossa; joka on kadotus ja helvetti.
  Joka päivä tammikuusta lähtien mietiskelin, kuinka Jeesus haudattiin ja kuinka Jumala herätti Hänet kuolleista kolmantena päivänä minun vanhurskauttamisekseni; kuinka olen nyt Jumalan julistamana Jeesuksen veren kautta syytön, kuinka minulla ei ole yhtään maksamatonta rangaistuksen velkaa jäljellä, kuinka olen vanhurskas ja puhdas ja pyhä kuin Jumala itse, ja viaton ja moitteeton Jumalan edessä. Ja kuinka nyt elän uutta ylösnousemuselämää uutena luomuksena ja uudella identiteetillä Jeesuksessa, ja kuinka Jeesus asuu nyt minussa. Mietiskelin ja toistin itselleni uudelleen ja uudelleen, kuinka Jeesus poisti meiltä hengellisen kuoleman ja lahjoitti tilalle ikuisen elämän henkeemme nyt, ja että Hän poisti ruumiinkin kuoleman lahjoittamalla meille uuden ylösnousemusruumiimme, kun Hän palaa takaisin maan päälle Taivaasta. Jeesus maistoi kuoleman edestämme ja tyhjensi koko tuomion ja synnin rangaistuksen maljan, eikä meille jäänyt jäljelle pisaraakaan juotavaksi. Syyllisyyteni on rangaistu Sijaisessani ristillä. Syytökset ovat kaikki myöhässä.
  Huolellisesti ja rikkaasti ja monisanaisesti mietiskellen – aivan kuten edellä kuvailin – annoin Jumalan Sanasta tulevan uskon sulautua henkeeni ja sydämeeni ja ajatuksiini. Joka aamu, päivittäin. Ja tämän jatkuvan Jeesuksen ristillä täytetyn työn mietiskelyn seurauksena aloin heräämään myös sille totuudelle, että eivät ainoastaan syntini, vaan myöskin sairauteni Hän otti päälleen ja kantoi nekin ruumiissaan ristinpuuhun. Ja yhtäkkiä huomasin, kuinka aloin haluamaan, että jalkani kasvaisi takaisin ennalleen! Kaikkien näiden melkein kahdenkymmenen vuoden jälkeen.
  Tuo halu nousi sydämestäni suuhuni ja sanoin ääneen ensin vaimolleni Katille, että minä haluan jalkani kasvavan ennalleen. Ja me rukoilimme sitä yhdessä. Sitten kerroin pastori ystävälleni, että tämä on rukoukseni, ja me rukoilimme. Sen jälkeen aloin puhua myös lastenlapsilleni että ’pappa rukoilee, että jalka alkaa kasvamaan’. Yhdellä paikkakunnalla ollessani julistamassa Jumalan evankeliumia sanoin seurakunnan vanhimmistoveljille, että ’voidelkaa minua öljyllä ja rukoilkaa puolestani, että jalkani kasvaisi’. Ja he tekivät sen. Näin kului muutama viikko tällaista Sanasta syntynyttä halua tunnustaen, kunnes tuli maaliskuun 12. päivä 2019 ja menimme yhdessä Katin kanssa Jyväskylän STELKIN järjestämään tilaisuuteen Muurameen, johon meidät oli kutsuttu puhumaan.

  Illan ohjelma alkoi yhteisellä aterialla ja siinä syödessämme juttelimme pöytävieraidemme kanssa, joita olivat myös Juhani Starczewski vaimonsa kanssa. Juhani kertoili ajoista juuri uskoon tultuaan ja 90-luvun voimakkaista Jumalan ihmeteoista, ja mainitsi samalla, kuinka he silloin rukoilivat usein ihmisten jalkojen kasvamisen puolesta – ja ne kasvoivat. Välittömästi sen kuultuani sanoin Juhanille: ”Nyt tänään sitten rukoile minunkin jalkani puolesta!” Sovimme, että rukous tapahtuu samalla, kun Katin kanssa puheittemme jälkeen pyydämme niitä ihmisiä tulemaan esirukoiltavaksi, jotka sitä haluavat. Kävi kuitenkin niin, että kun tuli hetki alkaa palvella rukouksin esille tulleita ihmisiä, Juhani lähestyi minua ja sanoi, että hänellä on kiire lähteä pois ja pyysi mutkattomasti, että rukoilisimme heti. Ja me rukoilimme.
  Ensimmäiseksi Juhani istutti minut tuoliin, ja seuraavaksi pyysi ojentamaan molemmat jalkani lepäämään hänen käsiensä päälle. Mitattuaan silmämääräisesti jalkojeni pituuseroa, hän sitten koruttomasti rukoillen Jumalaa käski jalkani kasvaa Jeesuksen nimessä. En tuntenut yhtään mitään tunnekokemusta ruumiissani enkä sielussani, mutta omin silmin näin kuinka jalkani kasvoi vastauksena rukoukseen. Ja Juhani sanoi naurahtaen: ”No sehän tulla tupsahti vauhdilla!” Aluksi en ollut ollenkaan varma siitä, mitä oli tapahtunut ja oliko jalkani todella kasvanut. Juhani ei epäillyt. Minä olin epävarma. Testasin jalkaa kävelemällä sukkasillani salin lattialla edestakaisin ja ihmettelin. Pian palasin kuitenkin hoitamaan velvollisuuksiani ja aloin esirukoilemaan ihmisten puolesta. Siinä vierähti parikin tuntia. Myöhään illalla ja lopulta poistuessamme kokouspaikasta, kävelin autollemme päin ja ajattelin itsekseni: ”Kyllä tämä taitaakin olla todellista ja jalkani on kasvanut”.
  Kotiin päästyämme pyysin vielä Katiakin tarkasti katsomaan, että onnunko vasenta jalkaani samalla tavoin kuin ennen kun kävelin asuntomme käytävää edestakaisin. Moneen kertaan hän katsoi ja iloisesti sanoi, että ”et kyllä onnu enää ”! Muutama päivä tapahtuneen jälkeen näin yhden lastenlapsistamme ja sanoin hänelle: ”katsopa kun pappa kävelee. Huomaatko mitään?” Ja heti hän sanoi: ”Pappa, et onnu enää!”
  Nyt on kohta vuosi kulunut tuosta illasta, ja eikä minun ole enää sen jälkeen tarvinnut pitää koroketta kengässäni – ja Jumalan ihmeteko on pysynyt voimassa! On tapahtunut niin kuin Raamattu julistaa: ”Hän vahvistaa sinun luusi” (Jes. 58:11).

 • Jape

  Hyvä on, luovutan. Uskonnollista paskaa on maailma tulvillaan, joten laittakaa vaan kaikki tänne. Mulle riitti tätä lajia.

 • JEESUS RAKASTAA PASKANJAUHAJA JAPEAKIN! : ))

  Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä – jopa paskanjauhaja-Japellakin – olisi iankaikkinen elämä.
  Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
  Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
  Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
  Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
  Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.” Johannes 3:16 – 21
  https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Joh.+3%3A1&rnd=1589057659925

 • Jape

  Tämmöistäkin se uskovaisten kanssa keskustelu on: ei ensimmäistäkään omaa ajatusta mistään, vaan pelkkiä raamatun jakeita. Taivaspaikkaa ja muita olemattomia on helppo lupailla, kun ei asoita ymmärrä. Sammuuko järjen valo, kun jeesus tulee kuvaan mukaan?

 • SIUNATTUA ÄITIENPÄIVÄÄ KAIKILLE ÄIDEILLE JA MUMMOILLE!

  SIUNATTUA ÄITIENPÄIVÄÄ KAIKILLE ÄIDEILLE JA MUMMOILLE!

  Sananlaskut: 12:4 Kelpo vaimo on puolisonsa kruunu!

  EILA RAJAHALME: AVIOLIITTO JA PUHTAUS HIENO, HARVINAINEN JA ERITTÄIN KOSKETTAVA PUHE ÄITIENPÄIVÄNÄ 10.5.2020 KLO 14:04 RADIO PATMOS. ÄÄNITÄ PUHE JA LEVITÄ MUILLEKIN KUULTAVAKSI!

  RADIO PATMOS TAAJUUDET:
  https://www.patmos.fi/radion-fm-taajuudet

 • Kuinka kauan he saavat rehennellä, syytää suustaan julkeita sanoja?

  Yleensä p…a tulee keskiruumiin takaosasta, mutta Jape työntää sen suustaan!

  Järki hoi äly älä jätä!

  Ne syytävät suustaan julkeita sanoja, ne röyhkeilevät, kaikki nuo väärintekijät.

  Kuinka kauan he saavat rehennellä, syytää suustaan julkeita sanoja?

 • Jape

  Julkeiden sanojen syytämisestä voi enemmänkin ihmetellä Päivi Räsästä. Toisista ihmisistä saa ladella vaikka mitä solvauksia ja Puolimatka ja kumppanit antaa sille täyden tuen. Samaan aikaan halutaan pitää laissa jumalanpilkka. Olette te uskovaiset ihme porukkaa, kun satuolentoa pitää suojella loukkauksilta, mutta uskovainen saa sanoa homoista mitä tahansa.

 • Eila Rajahalme - Avioliiton puhtaus ja pyhyys

  Eila Rajahalme – Avioliiton puhtaus ja pyhyys
  https://youtu.be/gHg4N3NgY5E
  Tässäpä Äitienpäiväksi vahvaa ruokaa!
  Laittakaapa kaikille mahdollisille tahoille!

 • Tosi Asia

  Jape,

  On parempi olla yksin oikeassa kuin näiden tollojen lauman kanssa väärässä. Raamatunlauseiden tyrkyttäjiä löytyy.

  Keskisuomalaisen linjaa täytyy ihmetellä. Tällaista roskaa voi suoltaa peräsuolen täydeltä kerta toisensa jälkeen. Suomessa oikeuslaitos on vielä toistaiseksi riippumaton. Uskonnollisten hörhöjen ei saa antaa murentaa sitä omilla äänestyspäätöksillään.

 • Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat!

  JEESUS! SINÄ NÄET NÄMÄ TÖRKEÄT PILKKAAJASI!

  Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä:
  “Kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattomain puolta?” Sela.
  “Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus.
  Vapauttakaa vaivainen ja köyhä, pelastakaa hänet jumalattomain käsistä.
  Ei ole heillä älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä: kaikki maan perustukset horjuvat.
  Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia; kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa.”
  Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat. Psalmi 82

 • Jape

  Teidän on hyvä muistaa, että Suomessa eduskunta säätää lait ja on säätänyt myös TASA-ARVOISEN avioliittolain. Räsänen pulikoi tätä lakia vastaan ja kaikenmaailman rajahalmeet höpisevät asiasta puuta heinää. Ennen vanhaan oli lainrikkojille kovat otteet, voi kunpa olisi vieläkin, niin ei tätäkään keskustelua tarvittaisi. Tässä maassa eletään eduskunnan säätäminen lakien mukaan ja jos ei meno miellytä, niin voi voi.

 • Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä!

  Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: “Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä”.

  Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat: “Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa; mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet”.

  Daarejaves näki hyväksi asettaa valtakuntaansa sata kaksikymmentä satraappia, että heitä olisi kaikkialla valtakunnassa.
  Ja heitä ylempänä oli kolme valtaherraa, joista Daniel oli yksi. Heille tuli satraappien tehdä tili, ettei kuningas kärsisi vahinkoa.
  Mutta Daniel oli etevämpi muita valtaherroja sekä satraappeja, sillä hänessä oli erinomainen henki; ja kuningas aikoi asettaa hänet koko valtakunnan päämieheksi.
  Silloin toiset valtaherrat sekä satraapit etsivät Danielia vastaan syytä valtakunnan hallinnossa. Mutta he eivät voineet löytää mitään syytä eikä rikkomusta, sillä hän oli uskollinen, eikä hänestä laiminlyöntiä eikä rikkomusta löydetty.
  Silloin nämä miehet sanoivat: “Me emme löydä tuossa Danielissa mitään syytä – ellemme löydä sitä hänen jumalanpalveluksessaan.”
  Senjälkeen nämä valtaherrat ja satraapit riensivät kiiruusti kuninkaan tykö ja sanoivat hänelle näin: “Kuningas Daarejaves eläköön iankaikkisesti!
  Kaikki kuninkaalliset valtaherrat, maaherrat, satraapit, hallitusmiehet ja käskynhaltijat ovat keskenänsä neuvotelleet, että olisi annettava kuninkaallinen julistus ja vahvistettava kielto, että kuka ikinä kolmenkymmenen päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdeltäkään jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta, kuningas, se heitettäköön jalopeurain luolaan.
  Nyt, kuningas! Säädä kielto ja kirjoita kirjoitus, jota meedialaisten ja persialaisten peruuttamattoman lain mukaan ei voida muuttaa.”
  Niin kuningas Daarejaves kirjoitti kirjoituksen ja kiellon.
  Niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän taloonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa, aivan niinkuin hän ennenkin oli tehnyt.
  Silloin nuo miehet riensivät kiiruusti sinne ja tapasivat Danielin rukoilemasta ja avuksi huutamasta Jumalaansa.
  Sitten he astuivat kuninkaan eteen ja muistuttivat kuninkaan kiellosta: “Etkö ole kirjoittanut kieltoa, että kuka ikinä kolmenkymmenen päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdeltäkään jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta, kuningas, se heitettäköön jalopeurain luolaan?” Kuningas vastasi ja sanoi: “Kielto on luja, meedialaisten ja persialaisten peruuttamattoman lain mukaan.”
  Silloin he vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: “Daniel, joka on juutalaisia pakkosiirtolaisia, ei välitä sinusta, kuningas, eikä kiellosta, jonka olet kirjoittanut, vaan kolmena hetkenä päivässä hän toimittaa rukouksensa.”
  Mutta kun kuningas sen kuuli, tuli hän sangen murheelliseksi, ja hän mietti, miten voisi pelastaa Danielin; auringon laskuun asti hän vaivasi itseään vapauttaaksensa hänet.
  Silloin ne miehet riensivät kiiruusti kuninkaan tykö ja sanoivat kuninkaalle: “Tiedä, kuningas, meedialaisten ja persialaisten laki on, ettei mitään kuninkaan vahvistamaa kieltoa tai julistusta peruuteta.”
  Silloin kuningas käski tuoda Danielin ja heittää hänet jalopeurain luolaan. Ja kuningas puhui Danielille ja sanoi: “Sinun Jumalasi, jota sinä lakkaamatta palvelet, pelastakoon sinut.” Sitten tuotiin kivi ja pantiin luolan suulle, ja kuningas sinetöi sen omallaan ja ylimystensä sineteillä, ettei Danielin asiassa muutosta tapahtuisi.
  Sitten kuningas meni palatsiinsa ja vietti yönsä paastoten eikä sallinut tuoda eteensä naisia, ja hänen unensa pakeni häneltä.
  Aamun sarastaessa kuningas sitten nousi ja meni kiiruusti jalopeurain luolalle.
  Ja lähestyessään luolaa hän huusi Danielille murheellisella äänellä, ja kuningas lausui ja sanoi Danielille: “Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija, onko sinun Jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, voinut pelastaa sinut jalopeuroilta?”
  Silloin Daniel vastasi kuninkaalle: “Kuningas eläköön iankaikkisesti!
  Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeurain kidat, niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet, sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessänsä, enkä minä ole sinuakaan vastaan, kuningas, rikosta tehnyt.”
  Silloin kuningas ihastui suuresti ja käski ottaa Danielin ylös luolasta. Ja kun Daniel oli otettu ylös luolasta, ei hänessä havaittu mitään vammaa; sillä hän oli turvannut Jumalaansa.
  Ja kuningas käski tuoda ne miehet, jotka olivat syyttäneet Danielia, ja heittää heidät lapsineen ja vaimoineen jalopeurain luolaan; eivätkä he ehtineet luolan pohjaan, ennenkuin jalopeurat hyökkäsivät heidän kimppuunsa ja murskasivat kaikki heidän luunsa.
  Sitten kuningas Daarejaves kirjoitti kaikille kansoille, kansakunnille ja kielille, mitä koko maan päällä asuu: “Suuri olkoon teidän rauhanne!
  Minä olen antanut käskyn, että minun valtakuntani koko valtapiirissä vavistakoon ja peljättäköön Danielin Jumalaa. Sillä hän on elävä Jumala ja pysyy iankaikkisesti. Hänen valtakuntansa ei häviä, eikä hänen herrautensa lopu.
  Hän pelastaa ja vapahtaa, hän tekee tunnustekoja ja ihmeitä taivaassa ja maan päällä, hän, joka pelasti Danielin jalopeurain kynsistä.”
  Ja tämä Daniel oli korkeassa arvossa ja kunniassa Daarejaveksen valtakunnassa sekä persialaisen Kooreksen valtakunnassa.

 • Patmos - paskaa tuutin täydeltä

  Kerran vahingossa kuuntelin Radio Patmosta. Siellä joku sekavan kuuloinen höpisi sekavia jonkun jeesuksen löytämisestä ja haastattelija mumisi jotain päälle. Ensin tuli mieleen, oliko molemmat päissään, siltä he kuulostivat ja äänenlaatukin oli surkea. Seuraavaksi joku tyyppi alkoi paasaamaan, miksi kannattaa jättää rintaperilliset puille paljaille ja määrätä testamentilla koko omaisuus Patmos säätiölle, annettiin puhelinnumero, josta tavoittaa ”fiksun” säätiön palkkaaman lakimiehen tekemään testamentti ja mitätöimään mahdollinen aikaisempi testamentti. Hyi helvetti mitä hommaa! Ei mikään ole yrjöttävämpää, kuin tämmöinen vanhusten kusettaminen.

 • Tosi Asia

  Minä olen kuunnellut Patmosta joskus ihan tarkoituksella. Olen myös joskus katsonut telkkarista sitä Jeesus-kanavaa. Aikanaan ruudun takana on näkynyt jopa näiden ketjujen pääjehu. Ei siellä tyypit ole päissään. He ovat sekaisin.
  Kusettaminen ei rajoitu vanhuksiin. Aivopesua on tarjolla vauvasta vaariin. Ei sellaisen jälkeen kykene järkevään ajatteluun.

 • EMME KUMARRA HOMOLAKIA!

  Kuningas Nebukadnessar teetti kultaisen kuvapatsaan, jonka korkeus oli kuusikymmentä kyynärää ja leveys kuusi kyynärää, ja pystytti sen Duuran lakeudelle Baabelin maakuntaan.
  Ja kuningas Nebukadnessar lähetti kokoamaan satraapit, maaherrat, käskynhaltijat, neuvonantajat, aarteiden hoitajat, lainoppineet, tuomarit ja kaikki muut maakuntain virkamiehet, että he tulisivat sen kuvapatsaan vihkiäisiin, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt.
  Silloin kokoontuivat satraapit, maaherrat, käskynhaltijat, neuvonantajat, aarteiden hoitajat, lainoppineet, tuomarit ja kaikki muut maakuntain virkamiehet sen kuvapatsaan vihkiäisiin, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt, ja he asettuivat sen kuvapatsaan eteen, jonka Nebukadnessar oli pystyttänyt.
  Ja kuuluttaja huusi voimallisesti: “Teille, kansat, sukukunnat ja kielet, julistetaan: heti kun te kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkaa maahan ja kumartaen rukoilkaa kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt.
  Mutta joka ei lankea maahan ja kumarra, se heitetään sillä hetkellä tuliseen pätsiin.”
  Sentähden, heti kun kaikki kansat kuulivat torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, lankesivat kaikki kansat, sukukunnat ja kielet maahan ja kumartaen rukoilivat kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt.
  Silloin astui heti kaldealaisia miehiä esiin syyttämään juutalaisia.
  He lausuivat ja sanoivat kuningas Nebukadnessarille: “Kuningas eläköön iankaikkisesti!
  Sinä, kuningas, olet antanut käskyn, että jokainen, joka kuulee torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkoon maahan ja kumartaen rukoilkoon kultaista kuvapatsasta, ja että joka ei lankea maahan ja kumarra, se heitetään tuliseen pätsiin.
  On juutalaisia miehiä, joiden hoitoon sinä olet antanut Baabelin maakunnan hallinnon, Sadrak, Meesak ja Abednego: nämä miehet eivät välitä sinun käskystäsi, kuningas; he eivät palvele sinun jumaliasi eivätkä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt.”
  Silloin Nebukadnessar vihan vimmassa käski tuoda Sadrakin, Meesakin ja Abednegon. Kun nämä miehet oli tuotu kuninkaan eteen, lausui Nebukadnessar ja sanoi heille: “Aivanko tahallanne te, Sadrak, Meesak ja Abednego, ette tahdo palvella minun jumalaani ettekä kumartaen rukoilla kultaista kuvapatsasta, jonka minä olen pystyttänyt?
  Nyt, jos te siinä silmänräpäyksessä, kun kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, olette valmiit lankeamaan maahan ja kumartaen rukoilemaan kuvapatsasta, jonka minä olen teettänyt, niin hyvä! Mutta ellette kumarra, niin teidät heti paikalla heitetään tuliseen pätsiin; ja kuka on se jumala, joka pelastaa teidät minun kädestäni?”
  Sadrak, Meesak ja Abednego vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: “Nebukadnessar! Ei ole tarpeellista meidän vastata sinulle tähän sanaakaan.
  Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä, ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi, kuningas.
  Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi emmekä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt.”
  Silloin Nebukadnessar tuli kiukkua täyteen Sadrakia, Meesakia ja Abednegoa kohtaan ja hänen hahmonsa muuttui. Ja hän käski ja sanoi, että pätsi oli kuumennettava seitsemän kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti.
  Ja hän käski sotajoukkonsa väkevimpien miesten sitoa Sadrakin, Meesakin ja Abednegon ja heittää heidät tuliseen pätsiin.
  Silloin nämä sidottiin vaippoineen, takkeineen, päähineineen ja muine vaatteineen ja heitettiin tuliseen pätsiin.
  Koska nyt kuninkaan sana oli niin ankara ja pätsi niin kovin kuumennettu, tappoi tulen liekki ne miehet, jotka veivät ylös Sadrakin, Meesakin ja Abednegon.
  Mutta nämä kolme miestä, Sadrak, Meesak ja Abednego, suistuivat sidottuina tuliseen pätsiin.
  Silloin kuningas Nebukadnessar hämmästyi ja nousi kiiruusti ylös ja lausui hallitusmiehilleen sanoen: “Emmekö heittäneet kolme miestä sidottuina tuleen?” He vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: “Totisesti, kuningas!”
  Hän vastasi ja sanoi: “Katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet, ja neljäs on näöltänsä niinkuin jumalan poika.”
  Silloin Nebukadnessar meni tulisen pätsin aukolle, lausui ja sanoi: “Sadrak, Meesak ja Abednego, te korkeimman Jumalan palvelijat, astukaa ulos ja tulkaa tänne.” Sadrak, Meesak ja Abednego astuivat silloin ulos tulesta.
  Satraapit, maaherrat, käskynhaltijat ja kuninkaan hallitusmiehet kokoontuivat ja näkivät, ettei tuli ollut voinut mitään näiden miesten ruumiille, etteivät heidän päänsä hiukset olleet kärventyneet eivätkä heidän vaatteensa vioittuneet; eikä heissä tuntunut tulen käryä.
  Silloin Nebukadnessar lausui ja sanoi: “Kiitetty olkoon Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumala, joka lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka häneen turvasivat eivätkä totelleet kuninkaan käskyä, vaan antoivat ruumiinsa alttiiksi, ennemmin kuin palvelivat ja kumartaen rukoilivat muuta jumalaa kuin omaa Jumalaansa.
  Ja minä annan käskyn, että jokainen, olkoon hän mitä kansaa, kansakuntaa ja kieltä tahansa, joka puhuu pilkaten Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumalasta, hakattakoon kappaleiksi, ja hänen talonsa tehtäköön soraläjäksi; sillä ei ole muuta jumalaa, joka niin voi pelastaa kuin tämä.”
  Sitten kuningas asetti Sadrakin, Meesakin ja Abednegon suureen valtaan Baabelin maakunnassa.
  “Kuningas Nebukadnessar kaikille kansoille, kansakunnille ja kielille, jotka asuvat kaiken maan päällä: suuri olkoon teidän rauhanne!
  Minä olen nähnyt hyväksi ilmoittaa ne tunnusteot ja ihmeet, jotka korkein Jumala on minulle tehnyt.
  Kuinka suuret ovat hänen tunnustekonsa ja kuinka voimalliset hänen ihmeensä! Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta ja hänen valtansa pysyy suvusta sukuun.”

 • Tosi Asia

  Et koskaan löydä Mustanaamiota – hän löytää sinut.

 • Tosi Asia: ETSIKKOPÄIVÄSI!?

  Tosi Asialle: Et koskaan löydä JEESUSTA -> HÄN löytää SINUT, KUN ISÄ KUTSUU ETSIKKOPÄIVÄNÄSI!

  Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmastikin ihmiselle, palauttaakseen hänen sielunsa haudasta ja antaakseen elämän valkeuden hänelle loistaa.

  Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut JEESUKSEN – lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Johannes 6: 44

  …ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa ETSIKKOPÄIVÄNÄ.

  Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata.
  Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa, silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen, kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä, säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin.
  Myös kuritetaan häntä tuskalla vuoteessansa, kun hänen luissaan on lakkaamaton kapina, ja hänen henkensä inhoaa leipää ja hänen sielunsa herkkuruokaa.
  Hänen lihansa kuihtuu näkymättömiin, ja hänen luunsa, ennen näkymättömät, paljastuvat.
  Näin lähenee hänen sielunsa hautaa ja hänen henkensä kuolonvaltoja.
  Jos silloin on hänen puolellansa enkeli, välittäjä, yksi tuhansista, todistamassa ihmisen puolesta hänen vilpittömyyttään, niin Jumala armahtaa häntä ja sanoo: ‘Vapauta hänet, ettei hän mene hautaan; minä olen saanut lunastusmaksun.’
  Silloin hänen ruumiinsa taas uhkuu nuoruuden voimaa, hän palajaa takaisin nuoruutensa päiviin.
  Hän rukoilee Jumalaa, ja Jumala mielistyy häneen ja antaa hänen riemuiten katsella hänen kasvojaan; niin hän palauttaa ihmiselle hänen vanhurskautensa.
  Hänpä nyt laulaa muille ihmisille ja sanoo: ‘Minä olin tehnyt syntiä ja vääristänyt oikean, mutta ei sitä kostettu minulle; hän pelasti minun sieluni joutumasta hautaan, ja minun henkeni saa iloiten katsella valkeutta.’

 • Tosi Asia

  Mustanaamio ei liikoja lavertele, mutta hänellä on Salomon viisaus.

 • Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.

  Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen.

 • Jape

  Olepa huoleti noista puhtausasioiista äläkä rupea uhkailemaan ja satuolennoillasi pelottelemaan. Sinulle ei taida olla pienenä opetettu kunnon käytöstapoja. Uskonnottomien ei tarvitse uhkailla uskovaisia, koska tunnemme lähinnä vain sääliä teitä/heitä kohtaan. Jos uskonnon takia on pakko ruveta tuollalailla pullistelemaan toisille ihmisille, niin eihän tuo terveellä pohjalla ole. Nukkuisitte yönne rauhassa, niin mekin teemme.

 • Jape

  Nm. ”Tosi Asia”: sanotaan että Hulk on vahvin, mutta onko Mustanaamio vieläkin vahvempi?

 • Tosi Asia

  Näin on Jape!

  Mustanaamio on kova koville. Se, joka näkee Mustanaamion kasvot, häntä kohtaa kauhea kuolema.

  Mustanaamio ei ole taruolento.

 • Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin.

  Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin.
  On kauheaa joutua elävän Jumalan käsiin.

 • Jape

  ”Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin.” Näin on! Jos silmä näkee jotain sopimatonta, se revitään irti ja jos käsi tekee jotain sopimatonta, se hakataan poikki, näin satukirja raamattu kertoo. Entäpä tähän itse aiheeseen liittyen, jos homoseksuaalinen ihminen tekee vehkeellään jotain homoseksuaalisuuten viittaavaa, mitä sille tehdään jumalan käsissä?

 • Varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät!

  Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.
  Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi.
  Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle.
  Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.
  Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla.
  Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät, ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden. Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja, vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä.

 • Tosi Asia

  Mustanaamion raivo on kuin hirmumyrsky.

 • Jape

  ”Varoitukseksi (HAH-HAH-HAA!!!) niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät!” Se teidän jumalanne on tosi paska, kun heittäytyy hankalasi niille, jotka kyseenalaistavat sen olemassaolon, mutta ei näköjään puutu siihen, miten ihminen (kristitty) kohtelee toista ihmistä (homoseksuaali). Jumalanne on siis pahemman luokan diktaattori, joka ei salli yhteään poikkipuolista sanaa, vaan tuhoaa kaikki. On se vaan hyvä, ettei semmoista ole oikeasti olemassa. Mutta entäpä Mustanaamio, hän on aina oikeudenmukaisuuden puolella auttamassa heikompaa. Jos joku perseilee heikommalleen, saa osakseen semmoisen hulabaloon, että Sodomanne ja Gomorranne ovat lasten leikkiä sen rinnalla. Ei siis kannata ärsyttää Mustanaamioita, ymmärrättekö? Teitä on varoitettu, ymmärrättekö sitäkään?

 • Jumalan tuomio kohtaa maailmaa ja mustanaamioita!

  Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat.
  Ja niinkuin kansan käy, niin papinkin, niinkuin orjan, niin hänen herransa, niinkuin orjattaren, niin hänen emäntänsä, niinkuin ostajan, niin myyjän, niinkuin lainanottajan, niin lainanantajan, niinkuin velallisen, niin velkojankin.
  Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut.
  Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät.
  Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen AVIOliiton.
  Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

 • Jape

  Oletko Juhani S todellakin kärsinyt kuumuudessa korventumisesta?? Eilen tuli Keski-Suomessa räntää ja päivälläkin jumalattoman kylmää ja yöksi pakastuu. Tarvittaisi varmaan vähän lisää homostelua, että lämpenisi.

 • Kaikella aikansa!

  Oletko käynyt lumen varastohuoneissa, ja oletko nähnyt rakeiden varastot, jotka minä olen säästänyt ahdingon ajaksi, sodan ja taistelun päiväksi?

 • Jape

  Kuulkaapas Juhani S ja muutkin homojen vihaajat. Mustanaamio inhoaa homojen vihaajia ja tietää, mistä teidät löytää. Ei tarvitse odottaa mitään tuomiopäivää, vaan hänelle voi tulla mitta täyteen jo huomenna, sitten teitä viedään.

 • Tosi Asia

  Toisinaan Mustanaamio poistuu viidakosta ja liikkuu kaupunkien kaduilla kuin kuka tahansa meistä. Pitäkää varanne.

 • Jape

  Nm. ”Tosi Asia” tietää mistä puhuu, on varmaan nähnyt vastaavia tapahtumia kuin minäkin. Ei ole Mustanaamion kyydiltä välttyneet kirkonmiehet eikä maallikkosaarnaajatkaan. Joskus puoli vuosisataa sitten oli todistamassa tapausta, missä Suomen ev.lut seurakunnan pappi kieltäytyi vihkimästä naista, joka oli muutama vuosi sitten eronnut väkivaltaisesta miehestään ja oli sittemmin löytänyt uuden rakkauden. Pappi vetosi jonkun omituisen kirjan höpinöihin, mutta se pappi lähti Mustanaamion matkaan että kantapäät vaan vilkkuivat. Muutama vuosi sitten Mustanaamio tuli juttelemaan ihan tässä kotikaupunkimme kadulla, kyseli vastenmielisestä tyypistä, joka oli julkisesti solvannut erästä kansanedustajaa siitä, että hänen puolison kuolema oli jonkun hiton satuolennon kosto siitä, että hän oli eduskunnassa puoltanut tasa-arvoista avioliittolakia. Kerroin että olen kuullut tapauksesta ja hämärästi tiedänkin sen oksettavan olennon, joka näin on lausunut, taitaapa valitettavasti asua samassa kaupungissa. En vaan valitettavasti silla hetkellä muistanut tarkempaa osoitetta joten Mustanaamio kiitti ja lähti ehtimään. Sitä en tiedä, löysikö Mustanaamio koskaan tätä kusipäätä, toivottavasti löysi ja paha sai palkkansa.

 • Me voimme muuttaa maailmaa!

  Kls. – Vielä täällä on meitä
  https://www.youtube.com/watch?v=4KuBT18keuk

  kaikki sankarit ovat kuolleet
  tai muoviksi muuttuneet
  jäänyt vain kadotettu sukupolvi
  me itseltämme eksyneet
  jotka saaneet ovat liikaa
  ja liian nopeaan
  ja joiden suurimmatkin unelmat
  ovat unelmia vaan

  vielä täällä on meitä jotka uskomme
  vielä täällä on meitä jotka taistelemme
  vielä täällä on meitä jotka laulamme

  vielä täällä on meitä jotka väisty emme

  vaikka sankarit ovat kuolleet
  ja haudoissaan kääntyneet
  on tullut uuden ajan soturien aika
  jotka toivon ovat löytäneet
  ja niin väkivallan alta
  nousee rakkauden valta
  me voimme muuttaa maailmaa
  siis nouskaa vastarintaan

  vielä täällä on meitä jotka uskomme
  vielä täällä on meitä jotka taistelemme
  vielä täällä on meitä jotka laulamme
  vielä täällä on meitä jotka väisty emme
  ja me aiomme tehdä kaikkemme
  rakkauden eteen
  ja me aiomme antaa kaikkemme hyvyyteen

 • Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä?

  Eihän samasta lähteensilmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä.

 • JULISTAMME SYNTISILLE VAPAUTTA JEESUKSESSA, EMME VÄKIVALTAA!

  Tosiuskovat julistavat Vapautusta ja Pelastusta JEESUKSESSA kaikille JEESUKSEN ulkopuolella oleville mm. kaikille homoille! Tosiuskovat eivät turvaudu väkivaltaan, kuten Jape ja Tosia Asia täällä palstoilla. Homot Uskovat näitä arkkipiispoja ja pappeja ja hengenheimolaisiaan, jotka pitävät TTOTUUTTA VÄÄRYYDEN VALLASSA – Roomalaiset 1:18 – jotka sanovat, ettei homous ole synti mm. arkkipiispa Tapio Luoma, arkkipiispa Kari Mäkinen emeritus, piispa Teemu Laajasalo jne: Homoseksuaalisuus ei ole synti! Vakavampaa JEESUKSEN EDESSÄ ei voi tehdä kuin julistaa syntinen synnittömäksi!

  Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat JEESUKSEN ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat JEESUKSEN sisäpuolella? Mutta JEESUKSEN ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala.
  “Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha.” Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa; en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan VELJEKSI – KUTEN ARKKIPIISPAA JA HÄNEN HENGENHEIMOLAISIAAN – on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa.

  Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa.
  Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi! Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne?
  Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo, niinkuin läsnäollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on – sittenkuin olemme, te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima, tulleet yhteen –
  Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä.
  Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan?
  Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.
  Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa.

 • Paha on saanut ja tulee saamaan palkkansa!

  Jape kirjoittaa: “Muutama vuosi sitten Mustanaamio tuli juttelemaan ihan tässä kotikaupunkimme kadulla, kyseli vastenmielisestä tyypistä, joka oli julkisesti solvannut erästä kansanedustajaa siitä, että hänen puolison kuolema oli jonkun hiton satuolennon kosto siitä, että hän oli eduskunnassa puoltanut tasa-arvoista avioliittolakia. Kerroin että olen kuullut tapauksesta ja hämärästi tiedänkin sen oksettavan olennon, joka näin on lausunut, taitaapa valitettavasti asua samassa kaupungissa. En vaan valitettavasti silla hetkellä muistanut tarkempaa osoitetta joten Mustanaamio kiitti ja lähti ehtimään. Sitä en tiedä, löysikö Mustanaamio koskaan tätä kusipäätä, toivottavasti löysi ja paha sai palkkansa.”

  Asianajajani ja poliisi tietävät näistä uhkailijoista yhtä ja toista. Vuosien varrella on uhkailtu ja tappouhkauksia tullut. Kuusivärisyys on joissakin tapauksissa noussut niiden takaa esiin.

  On tietysti ikävää, jos joku haluaa uhrata läheisensä emerituksen valheiden johdosta. Parempi olisi kuitenkin syyttää oikeaa osoitetta. JEESUS ei hyväksynyt näiden emeritusten valheita, koska he pitävät Totuutta vääryyden vallassa Roomalaiset 1:18-32 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.

  Armaan menetys:
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/heinaluoma-vuoden-merkittavin-arvopuheenvuoro/3526836#gs.6j1lsj

 • Jape

  No, leikkiähän minä sillä Mustanaamiolla, kuten kai tekin sillä jumalallanne, ei kai kukaan täsyipäinen aikuinen voi sitäkään totena pitää. Tulee ja tuhoaa tämän maan, siis voi jeesus mitä paskaa! Lapsiahan huijataan kaiken maailman joulupukeilla ja hammaskeijuilla, mutta kun ikää tulee, niistäkin totuus paljastuu.

  Se vaan tässä kummastuttaa, että taitaa uskovaisilla olla tekemisen puutetta, kun noin kovasti riittää intoa paneutua naapureiden makuuhuoneissa tapahtuviin asioihin. Jos siellä kaksi samaa sukupuolta olevaa tekee ”sitä niin” niin hittojako se teille kuuluu. Heitä on vainottu uskonnoilla vuosisatojen ajan, mutta nyt homma muuttuu. Te olette hävinneet sen sodan. Homojen vainoa on enää vain jossain diktatuurisissa tai todella takapajuisissa maissa ja samaan aikaan muualla uskontoon vetoaminen on tässä asiassa pikku hiljaa hiipunut. Niin käy meilläkin ihan varmasti ja homma muuttuu niin päin, että homojen vainoojat ovat kohta kusessa ja se on teille typeryksille ihan oikein.

 • Kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?

  Arkkipiispa Kari Mäkinen homomusikaalin ensi-illassa
  https://mvlehti.net/2017/01/29/arkkipiispa-kari-makinen-homomusikaalin-ensi-illassa/?fbclid=IwAR1ewNGiN5w1kuaMUplh08Aqp9PW4E4TaRol2-crmJsMxio6uu0_HR89l4A

  JEESUS: Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette! Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?

 • Jape ja Tosi Asia kuuluu myllynkiviporukkaan!

  Vuoden homoksi kruunasi Helsingin piispa Irja Askola alaikäisen Tuukka Boeliukselle.
  Eikö Suomen laki suojele (tai pitäisi suojella) alaikäisiä tälläisilta jutuilta?
  “Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.”

  Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

 • Jape

  Ai ai, nyt tämä myllynkivijuttu meni jo uhkailun puolelle. Kai se teidän satukirja jotain tästäkin sanoo, siis että onko sinulla mitättömällä maan matosella oikeus ottaa tämmöistä roolia. Kyllä se on näköjään ihan sama lopputulos, jos sekoittaa päänsä kovilla huumeilla tai uskonnolla.

  Ps. hän ei muuten ole Tuukka, mutta tokihan siinä nimet vähän sekoittuu, kun ei sitä aivotoimintaa voi enää olla, kun sinne on joku jeesus päässyt.

 • Jumalalle ei mikään ole mahdotonta!

  Jokunen vuosi sitten tuli nuori mies rukoustilanteeseen ja tuli ilmi, että hän on homo. Sanoin hänelle, että tietääkö hän, että homous on synti (arkkipiispa ja nykykirkko ei tiedä). Hän sanoi, että kyllä hän tietää ja että hän kärsii tästä tilanteesta ja homoudestaan. Kysyin, että tunnustaako hän homouden syntinä. Kyllä hän halusi ja tunnusti syntinsä. Julistin hänelle synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja Hänen sovintoveressään. Sitten kysyin, että haluaako hän lähteä seuraamaan Jumalan Sanan mukaista Jeesusta ja hän halusi. Siunasin hänet ja hän lähti.

  Meni useampi vuosi, kun olin kävelemässä Kirkkopuistosta kohti Sokosta, kun ennen Kompassia vastaani tuli mies juoksuaskelin, joka sanoi. “Rauhantervehdys Juhani, mitä sinulle kuuluu?” En tunnistanut miestä ja jouduin kysymään, kuka hän on. Silloin hän kertoi, että hän on se homomies, jonka puolesta rukoilin. Sitten hän esitteli takanaan olevan vaimonsa ja rattaissa istuvan ja rattaiden vieressä olevat pikkutytöt. Pala nousi kurkkuuni ja tippa silmäkulmaan ja liikutukseltani en pystynyt sanomaan muuta kuin, että “Kiitos Jumalalle! Kiitos Jeesus”. “….sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.”

 • Jape

  Nautitteko te uskovaiset siitä, että uhoatte jumalanne kostolla (mm. myllynkivi kaulassa mereen upottaminen) heitä, jotka eivät usko satusetänne olemassaoloon. Tuntuu ilmeisesti teistä hyvältä, mutta minusta tuo on sairasta. No, kukin tyylillään.

  Ja nuo homojen eheytysjutut on ihan paskaa, lukekaa uskontojen uhrien sivuilta, miten asia oikeasti on.

 • MIEHEKSI JA NAISEKSI HÄN HEIDÄT LOI!

  Päivi Räsänen: MIEHEKSI JA NAISEKSI HÄN HEIDÄT LOI
  http://devel.luthersaatio.fi/wp-content/uploads/2014/01/29_mieheksijanaiseksi.pdf

  Räsäsen mukaan ” – – tieteellinen todistusaineisto osoittaa vastaansanomattomasti, että homoseksuaalisuus on psykoseksuaalisen kehityksen häiriö. Ne, jotka väittävät homouden olevan luonnollinen, ’terve’ seksuaalisuuden variaatio, mitätöivät perhetaustatutkimusten todistusarvon poliittisista syistä. Homoaktivistien painostuksen ansiosta poliittiset tavoitteet ovat syrjäyttäneet tieteelliset faktat. Seksuaalisen orientaation muutos on myös mahdollinen. Huomattava osa lesboista on elänyt aiemmin heteroseksuaalisissa suhteissa. Lesboaktivisti Paula Kuosmanen on todennut artikkelissaan ’Lesboäidit ja lapset=lesboperhe?’: ’Suomessa tyypillisin lesboperhemuoto on uusperhe, jossa lasten biologinen äiti on hankkinut lapsensa perinteisessä heteroliitossa ja vasta myöhemmin perustanut uusperheen toisen lesbon kanssa.’ Jos taipumus voi muuttua heteroseksuaalisuudesta homoseksuaalisuuteen, miksei se voisi muuttua toiseenkin suuntaan? Seksuaalisen identiteetin eheytyminen kohti normaalia heteroseksuaalista tunne-elämää on mahdollista, jos ihminen on itse motivoitunut ja halukas hoitoon.” (s. 10-11)

 • Jape

  VÄÄRIN, tiede sanoo asiasta näin:

  Homoseksuaalisuus ei ole valinta, vaan sillä on biologinen perusta. Homoseksuaalisuus on kiellettyä useissa maissa ja homoseksuaalisista teoista voi saada jopa kuolemanrangaistuksen. Homoseksuaalisuus on saanut useissa länsimaissa kuitenkin viime aikoina laajan hyväksynnän, eivätkä homoseksuaaliset teot ole enää rangaistavia eikä homoseksuaalisuutta enää pidetä psykiatrisena häiriönä. Homoseksuaalit voivat useissa maissa rekisteröidä parisuhteen tai solmia avioliiton.

  Räsäsen ”tieteet” ovat aina ollet huuhaa tieteitä.

 • Sebastian Tynkkynen: Jape tue ja auta meitä!

  Nyt, kun Räsänen tuomitaan, niin saamme tänne islamin sharialain. Islamilaisissa maissa homoseksuaalit heitetään korkeilta katoilta alas. Puolustan Räsäsen sananvapautta, vaikka hän onkin väärässä ja me homot olemme oikeassa. Tiedän erotettuna uskovana( entinen helluntalainen), että tulemme Räsäsen tuomion jälkeen saamaaan nopeasti sharialain, joka on vielä ikävämpi meitä homoja kohtaan. Valtakunnansyyttäjä ajaa nyt politiikkaa, jossa islam saa vallan EUssa.

  14. TOUKOKUUTA 2020 TULEE MAAILMAN CHRISLAM-PÄIVÄKSI, KUN PAAVI FRANCISCUS KUTSUU KAIKKIA USKONTOJA RUKOILEMAAN JUMALILLEEN MASSIIVISILLA MAAILMANLAAJUISILLA PYRKIMYKSILLÄ LOPETTAA COVID-19
  https://www.nowtheendbegins.com/pope-francis-may-14-chrislam-day-global-prayer-gods-covid-19-higher-committee-human-fraternity/

  Krislam on kristinuskon ja islamin yhdistyminen ja sen johdosta joudumme sharialain alaisuuteen!

  Imaami esitti homojen tappamista – demarikansanedustaja puhkesi nauramaan

  Mellunmäen imaamina toimiva Abbas Bahmanpour totesi Ylen Islam-illassa suorasanaisesti, että homoseksuaalisuus on kielletty, ja että siitä seuraa shariassa kuolemanrangaistus. Ohjelmaan keskustelijana osallistunut työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana toimiva kansanedustaja Tarja Filatov (sdp.) ei nähtävästi pitänyt asiaa kummoisena pulmana, koska hän puhkesi nauramaan asiaa käsiteltäessä.

  – Islam suhtautuu homoseksuaalisuuteen moraalisena paheena.

  Ohjelman juontajat pyysivät täsmennystä siihen, mikä on sharia-lain mukainen rangaistus homoseksuaalisesta teosta.

  – Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.

  Islamin opettaja Ahmad Fadil on sitä mieltä, että Suomessa pitäisi ottaa käyttöön sharialaki:

  – Kyllä kyllä, totta kai. Meille sopisi sharia-laki, Fadil kommentoi.

 • Sebastian! Kyllä rakkautesi kestää katolta heittämisenkin!

  Sebastian Tynkkynen erotettiin seurakunnasta homosuhteen takia – ei suostunut jättämään miesystäväänsä: ”Olemme rakastuneempia kuin koskaan”

  Avoimesti parisuhteestaan kertonut oululaispoliitikko ei ole enää helluntaiseurakunnan jäsen.
  Tynkkynen teki Youtube-kanavalleen videon poikaystävänsä Alanin kanssa.

  Poliitikko Sebastian Tynkkynen on erotettu Oulun helluntaiseurakunnasta homosuhteensa takia. Oulun kaupunginvaltuutettu, perussuomalaisten entinen kolmas varapuheenjohtaja on seurustellut mosambikilaisen Alanin kanssa lähes kaksi vuotta. Hän kertoi suhteesta julkisuudessa keväällä.

  –Minut on erotettu seurakunnasta, johon olen lapsesta saakka kuulunut. Syy: parisuhde miehen kanssa. En ajatellut jättää tätä asiaa tähän, Tynkkynen kirjoittaa Instagramissa.

  Hän kertoo Iltalehdelle puhelimitse, että seurakunnan johtava pastori pyysi häntä loppukeväästä palaveriin, jonka aiheena oli Tynkkysen elämäntilanne ja seurakuntajäsenyys. Palaverissa johtava pastori ilmoitti, että aikoo käynnistää Tynkkysen seurakunnasta erottamisprosessin. Helluntaiseurakunnassa ensimmäinen askel prosessissa on kuuleminen.

  –Siinä yksi nuhtelee ensin, ja jos seurakunnan jäsen ei korjaa toimintaansa, hänet erotetaan. Minulla ei olisi ollut muuta vaihtoehtoa kuin erota poikaystävästä, Tynkkynen kertoo.

  Koska hän ei ollut valmis päättämään parisuhdetta, asian käsittely eteni vanhemmistoon, joka päätti syyskuussa nelituntisessa kokouksessa erottaa Tynkkysen seurakunnasta.

  Sebastian Tynkkynen on erotettu helluntaiseurakunnasta.Sebastian Tynkkynen on erotettu helluntaiseurakunnasta.

  Vaikeudet vahvistaneet
  Aiemmin Tynkkynen on tehnyt kristityille suunnatun videon, jossa kertoi miesystävänsä kanssa suhteestaan seurakunnan pastoreille. Videon tarkoitus oli kannustaa muita kristittyjä homoseksuaaleja olemaan oma itsensä vailla pelkoa.

  Tynkkynen on tehnyt nyt myös erottamisestaan minidokumentin, jossa kertoo vaihe vaiheelta eroprosessista. Hän sanoo, ettei aio viedä erottamistaan oikeuteen.

  –Jos lähtisin käräjille tämän asian kanssa, helluntailiike vetäytyisi omaan poteroonsa. Toivon enemmänkin, että tapaukseni herättäisi helluntaiseurakuntalaisten parissa keskustelua siitä, olisi jo aika päivittää näkemyksiä.

  Hän kertoo saaneensa ympäri Suomea muilta helluntailaisilta tukea.

  –He ovat sanoneet, että tämä ei edusta sitä ajattelua, mikä heillä on. Moni elää samassa tilanteessa kuin minä ja on vuosia piilotellut suhdettaan.

  Tynkkynen myöntää, että eroprosessi on ollut raskasta. Pahinta on, että hän uskoo erottamisesta päättäneiden seurakuntalaisten ajatelleen, että he tekevät vain sen, mikä on Tynkkyselle parasta.

  Vaikeudet ovat vain vahvistaneet Tynkkysen ja Alanin suhdetta.

  –Alan on ollut koko ajan tukenani. Parisuhteemme on hitsaantunut vielä enemmän yhteen. Rakkaus kukoistaa enemmän kuin koskaan. Olemme ihmetelleet, kun ihmiset sanovat, että parisuhde haalenee kahden vuoden jälkeen. Olemme rakastuneempia kuin koskaan.

  Häitä ei ole toistaiseksi suunnitelmissa. Tällä hetkellä Tynkkynen opiskelee ja Alan hakee töitä.

  Erottaminen on vain vahvistanut Tynkkysen ja Alan-rakkaan suhdetta.Erottaminen on vain vahvistanut Tynkkysen ja Alan-rakkaan suhdetta.
  Erottaminen on vain vahvistanut Tynkkysen ja Alan-rakkaan suhdetta.

  https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/8d966715-c602-4b9d-9e43-83e6256b889b

 • Olen kansallismielinen suomalainen ja Rakkani Alan da Silva kansallismielinen mosambikilainen!

  Tiedän, että kansallismielisyys Tom of Finland tyylisesti pelastaa minut ja Rakkaani katolta heittämiseltä!

  Sebastian Tynkkynen esittelee miesystävänsä Tom of Finland -henkisessä yhteiskuvassa

  Sebastian Tynkkynen kertoo avoimesti Alan-rakkaastaan sosiaalisessa mediassa.

  Sebastian Tynkkynen seurustelee. Mies kertoi aiemmin tällä viikolla Facebookissa olevansa parisuhteessa Alan-rakkaansa kanssa.

  Tynkkynen kirjoittaa asiasta myös Twitterissä:

  – Sanoin poikaystävälleni vuosi sitten, että jos joskus uskallan tulla kaapista ulos, niin tämä on sitten se kuva, mikä menee parisuhdetilapäivitykseen. Koska se suorastaan hivelee homofoobikoiden silmiä. No niin, nyt se on sitten Facebookissa.

  Tynkkynen on viime kuukausina julkaissut joukon yhteiskuvia itsestään ja Alanista Instagramissa. Kuvissa pari on nähty laskettelemassa, ostoksilla ja tietokoneella.

  Tynkkynen on julkaissut myös Youtube-videon, jossa miehet kertovat kokemuksistaan kristittyinä homoseksuaaleina.

  Oulun kaupunginvaltuutettu Tynkkynen on aiemmin toiminut perussuomalaisten nuorten puheenjohtajana ja perussuomalaisten varapuheenjohtajana. Hän on kertonut aiemmin julkisuudessa biseksuaalisuudestaan.

  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005616847.html

 • Jape

  Tätä tiedeväittelyä voidaan käydä vaikka loputtomiin, mutta uskonnot ovat ”tieteenä” sikäli kummallisia, etteivät ne kehity ja siksi ne eivät oikeita tieteitä olekaan. Räsänen on joskus sanonut, että silloin kun hän opiskeli lääkäriksi, tiede luokitteli homoseksuaalisuuden sairaudeksi, mutta se poistettiin sairausluokituksista jo vuonna 1981. Arvaatte varmaan miksi: kuten kaikissa todellisissa tieteissä, vanhat opit kumoutuvat, kun jostain asiasta saadaan uutta kiistatonta näyttöä. Ei homoseksuaalisuudessa ole mitään väiteltävää: se ei ole ollut sairaus tieteen mukaankaan 40 vuoteen ja Suomen lain mukaan homoilla on oikeus solmia avioliitto siinä missä heteroparienkin. Asia on loppuun käsitelty. Mitäs teillä uskovaisilla on tähän vastineeksi, muuta kuin se 2000 v. sitten kirjoitettu satukirja nimeltä Raamattu, jota vain idiootit pitävät enää totena?

 • Sebastian ja Alan voisivat olla ensimmäiset Tom of Finland kansallismieliset marttyyrit!

  Marttyyri (kr. μαρτύρ, martyr, todistaja) on uskonsa tai jonkin muun aatteensa puolesta kuollut henkilö. Kirkkohistoriassa marttyyreilla tarkoitetaan yleensä varhaiskristillisenä aikana, Rooman valtakunnassa toimeenpannuissa vainoissa surmattuja kristittyjä.

  Usein sanaa käytetään myös jostakin muusta ”jalosta syystä” kuolleesta henkilöstä, kuten isänmaallisesti kansansa kunnian puolesta esimerkiksi sodassa kuolleesta taistelijasta. 1900- ja 2000-luvulla sitä ovat käyttäneet itsestään muun muassa useat islaminuskoiset itsemurhapommittajat. Sanan viittausala on laajentunut niinkin paljon, että marttyyriksi voidaan sanoa ketä tahansa syyttömästi kärsivää tai sellaisena esiintyvää henkilöä, jolloin merkitys voi olla jopa ivallinen.

 • Jape ei uskalla arvostella koraania ja islamia!

  Jokaisen länsimaalaisen tulisi tietää mitä monet entiset muslimit sekä Islamin asiantuntijat sanovat, jotka uskaltavat kertoa totuuden Islamin todellisesta luonteesta, joka perustuu todennettuihin faktoihin. Kirjoitukseni ei ole hyökkäys muslimeita vastaan, sillä maailmassa on paljon rauhaa rakastavia muslimeita. Kirjoitukseni tarkoitus on tuoda esille se mitä Islam todellisuudessa edustaa. Kaikki muslimit eivät ole terroristeja, eivätkä halua sotaa, mutta Islam itsessään on sotaisa uskonto sekä maailmanvaltaan pyrkivä poliittinen järjestelmä. Ennen kuin syytät minua rasistiksi, jota en suinkaan ole, niin kehotan sinua lukemaan koko kirjoitukseni, sillä sen kautta näet kuinka koraani ja Islamin pyhät kirjoitukset kehottavat muslimeita taistelemaan vääräuskoisia vastaan ja tappamaan heitä. Sen jälkeen myös ymmärrät paremmin niitä väkivaltaisia tapahtumia ja niiden taustoja, joita parhaillaan tapahtuu islamistisissa maissa.

  http://www.kotipetripaavola.com/islammitalannentuleetietaa8.html

 • Jape! Laitapa tänne yksikin islamia pilkkaava juttusi!

  Jape! Nyt rohkeasti esiin!

 • Jape

  ” Jape ei uskalla arvostella koraania ja islamia” No mitäs hittoa se tähän kuuluu? Tässä on kyse siitä, että Suomen ev.lut kirkko ja siinä sivussa kaikki kristilliset yhteisöt ovat saaneet Suomessa ylikorostuneen yhteiskunnallisen aseman, jolloin uskovaiset saamatta sanktioita pystyvät laukomaan törkeitä loukkauksia muista ihmisistä. Samaa soopaa ne muutkin uskonnot ovat, mutta painopisteeni on tässä meidän harhaopissa nimeltä kristinusko. No, kirkosta eroaminen jatkuu vilkkaana, joten ei mene kauaa, kun alkaa puhaltaa uudet tuulet ja kristilliset yhteisöt pakotetaan lain voimalla siihen asemaan, mikä heille kuuluu. Vielä vähän aika te uskovaiset ilakoitte laukoessanne törkeyksiä, mutta kannattaa jo pikkuhiljaa sopeutua muutokseen. Ei mene kauaa, kun sanomisistaan joutuu vastuuseen.

 • Jape kiistää homojen teloitukset!

  Jape ei usko tulevaan sharialakiin, vaikka selkeästi on kuullut ja nähnyt, mitä tuleman pitää!

  Mitä sharialaki tekee homoille?

  Mihin Japen usko katosi?

 • Jape

  Ei jumalauta mitä sekopäisten paskaa tänne tulee. Minun puolesta saat työntää shariasi ja muutkin uskonnolliset jutut sinne, minne ei päivä paista. Siirryn jonnekin toiselle palstalle keskustelemaan, missä esiintyy pääasiassa älyllisiä olentoja. Saatte ihan rauhassa jorista täällä, että on se Jape sitä ja on se Jape tätä ja ei sillä Japella ole tähänkään mitään sanottavaa, varmaan se on tästäkin sitä ja tätä mieltä. Minua ei voisi vähempää kiinnostaa teidänlaisten vajakkien mielipiteet.

 • JAPE! Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi. Ahteripuheesi on taltioitu!

  Jape pilkkaa kristinuskoa ja työntää islamin ja muhamedin ahteriinsa. Arkkipiispat Luoman ja Mäkisen mukaan homous ei ole synti. Voipi olla, että tämä synnitön porukka pääsee samalle katonreunalle yhdessä Sebastianin ja Alanin kanssa, kun krislamin sharialaki korvaa kristinuskon Suomessa.

  Ohjelman juontajat pyysivät täsmennystä siihen, mikä on sharia-lain mukainen rangaistus homoseksuaalisesta teosta.

  – Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.

  Islamin opettaja Ahmad Fadil on sitä mieltä, että Suomessa pitäisi ottaa käyttöön sharialaki:

  – Kyllä kyllä, totta kai. Meille sopisi sharia-laki, Fadil kommentoi.

  JAPE, MUISTA! Sharialain kannatus on nousemassa!

 • Ei kait tarvitse muuta sanoa?

  Perussuomalaiset ja homoseksuaalisuus
  Arkkipiispojen Luoman ja Mäkisen ideologian perustalle synnytetty PERUSTOMMIT!
  https://www.youtube.com/watch?v=p3xIw6Zr7sw&t=615s

  subrosa
  4 päivää sitten
  Tietysti seksuaalivähemmistöt ovat kansallismielisiä. Koska Länsi-Eurooppa muuttuu musliminemisitöiseksi 35 vuoden kuluessa pätevän laskelman mukaan. Ruotsi vielä nopeammin eli nopeiten Euroopan maista. Kiihkomuslimit ovat heitelleet homoja tornitalojen katoilta monissa maissa. Ei kait tarvitse muuta sanoa?

 • Perustommien turva! ”Me ollaan naimisissa!”

  Piispat kutsuvat kaikkia 17.5. yhteiseen rukoukseen!

  Apostoli kirjoittaa: ”Heittäkää kaikki murheenne Jumalan kannettavaksi, sillä hän pitää teistä huolen.” (1. Piet. 5:7)

  Jumala on luonut meidät kaikki. Hän tietää ajatuksemme, tunteemme, koko elämämme. Missä olemmekin, hän ei hylkää meitä vaan on luvannut olla siellä meidän kanssamme.

  Helsingin tuomiokirkon portailla otettiin historiallinen yhteiskuva – ”Me ollaan naimisissa!”

  Helsingin tuomiokirkon portailla otettiin yhteiskuva naimisiin menneistä samaa sukupuolta olevista nais- ja miespareista.

  Paikalle oli kokoontunut paljon eri-ikäistä väkeä tuulisesta ja tihkusateisesta säästä huolimatta. Yhteiskuvaan valmistautuneet keskustelivat toistensa kanssa hyväntuulisesti tavaten samalla myös tuttujaan.

  Joidenkin paikallaolijoiden varusteista löytyi sateenkaarivärejä ja usealla oli sateenkaarenvärisiä sateenvarjoja mukanaan. Kotimaa24:n saamien tietojen mukaan yhteiskuvaan ilmoittautuneita aviopareja oli 37 paria eli 74 henkeä. Paikalla oli myös jonkin verran avioparien lapsia ja heitä vihkineitä pappeja.

  Tilaisuuden avasi Espoon hiippakunnan piispaehdokas ja yliopisto- sekä kisapappi Leena Huovinen, joka toivotti kaikki tervetulleiksi.

  – Ihmiselle on tärkeä tulla nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin on, ja siksi iloitsen suuresti, että olette täällä tänään.

  – Muutama ajatus näistä tuomiokirkon portaista. Tulee tietysti mieleen, miksi emme ole kirkon sisällä tai alttarin äärellä. Yhteiskunta on jo mennyt alttarille avioliiton suhteen, se kuuluu kaikille. Kirkko vielä empii täällä portailla, miettii kuka saa vihkiä, keitä saa vihkiä ja missä saa vihkiä. Jumalan läsnäolo ei kuitenkaan vaadi kirkon seiniä, Huovinen sanoi auringon samalla pilkistäessä tummien pilvien takaa avioparien ylle ja ihmisten taputtaessa sekä hurratessa.

  Huovisen alkusanojen jälkeen luettiin niin arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen kuin nykyisen arkkipiispa Tapio Luoman välittämät terveiset ja siunaukset tilaisuuteen osallistuneille aviopareille.

  ”Olette löytäneet rinnallenne kumppanin, jonka kanssa haluatte elämänne jakaa. Onnittelen teitä tapahtumaan osallistuvia aviopareja ja toivotan teille Jumalan siunausta ja hänen hyvää johdatustaan”, arkkipiispa Luoman jättämässä viestissä luki.

  Vielä ennen varsinaista yhteiskuvaa Huovinen lausui siunauksen, jonka jälkeen laulettiin Akselin ja Elinan häävalssi.

  Tuomiokirkon portaille kuvattavien eteen oli asetettu sateenkaaren väreissä oleva ryijy. Useampi silmäpari seurasi sivusta, kun avioparit asettuivat tuomiokirkon portaiden ylätasanteelle. Moni innostui ottamaan myös itsekin kuvia ryhmään asettuneista aviopareista.

  Kuvaan asettuneet avioparit tuntuivat olevan silminnähden iloisia ja samaan aikaan myös liikuttuneita. Osa yltyi tuulettamaan tilanteessa.

  – Me ollaan naimisissa!

  Lempeä demonstraatio kirkon suuntaan

  Tapahtuman ideoivat ja toteuttivat kaksi pariskuntaa, Arja ja Maija Majuri sekä Outi ja Aino-Maija Elonheimo. Arja Majuri ja Aino-Maija Elonheimo ovat myös tapahtuman järjestelytyöryhmän jäseniä.

  Ajatus Yhteinen hääkuva 2018 -tapahtumasta syntyi, kun pariskunnat tutustuivat yhteisen ystävänsä Kersti Juvan ja hänen puolisonsa Juliette Dayn juhlissa viime syksynä. Pariskunnat muistelivat kesällä 2017 pidettyjä häitään: toisilla kirkon portailla ja toisilla puistossa kirkon muurin ulkopuolella.

  – Kerroimme, kuuntelimme ja itkimme. Sitten tuntui, että meidän täytyy tehdä jotain konkreettista, ja aloimme kehitellä jotain lempeää demonstraatiota kirkon suuntaan, Aino-Maija Elonheimo kertoo puhuen myös kanssajärjestäjien puolesta.

  Kristillinen kirkkojen rajat ylittävä tukiryhmä Yhteys, joka puolustaa ja edistää seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutumista erityisesti kirkkojen piirissä, tuli mukaan tukemaan toteutusta, ja Helsinki Pride otti tapahtuman ohjelmaansa.

  Helsingin tuomiokirkkoseurakunta antoi luvan portaiden sekä kryptan käyttöön, ja henkilökunta tarjosi järjestelyissä apuaan.

  – Tietenkin tilaisuuden mahdollistavat myös kaikki kuvattavat parit, sekä meitä tukeneet ja vihkineet sateenkaaripapit. Talkootyöllä, pienin resurssein sekä lujalla uskolla ja innolla tämä on toteutettu.

  Tuomiokirkko valikoitui tapahtuman paikaksi, sillä se on Helsinki Priden samoin kuin monen muunkin tapahtuman luonteva ja kaunis näyttämö.

  – Portailla saa juhlallisia kuvia ja krypta on hyvä paikka kakkukahveille. Toki se on hengellisyydestä kiinnostuneelle sateenkaarikansalle tuttu ja rakas paikka, sillä Sateenkaarimessu järjestettiin pitkään tuomiokirkon kappelissa ennen kuin se siirtyi Kallion kirkkoon, Elonheimo sanoo.

  Syy juuri yhteisen hääkuvan ottamiselle on ajatus sen juhlallisuudesta ja intiimiydestä. Tarkoituksena on samalla kiittää Suomen lainsäätäjiä tasa-arvoisesta avioliittolaista ja juhlia yhdessä avioliittoja.

  – Pari tuhatta samaa sukupuolta olevien avioliittoa on solmittu tasa-arvoisen avioliiton tultua voimaan. Samalla rekisteröityjä parisuhteita on muutettu avioliitoiksi. Yhteinen hääkuva osoittaa, että meitä on paljon, ja että avioliitto on yhteinen asia kaikille. Me olemme jo päässeet kirkon portaille, mutta tahtoisimme päästä sisälle kirkkosaliin asti.

  Tapahtumalla on myös paljon symbolista arvoa ja merkitystä, myös paikalle pääsemättömille.

  – Kirkko empii yhä, saako vihkiä vai ei, ja missä saa vihkiä. Haluamme näyttää, että meitä on paljon, me olemme täällä jo, ja ettei kyse ole mistään kummajaisista tai ”niistä”, vaan kirkon omista jäsenistä, joille kirkko on monin tavoin tärkeä ja rakas. Me olemme jo naimisissa ja solmineet avioliittomme Jumalan kasvojen edessä ja seurakunnan läsnä ollessa.

  Tapahtuman järjestäjät toivovat, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko seuraisikin pian virallisesti muiden pohjoismaisten kirkkojen linjaa ja päättäisi vihkiä kaikki parit.

  – Aika monet sateenkaari-ihmiset ovat menettäneet toivonsa kirkon suhteen ja pettyneet sen muutoksen hitauteen. Haluamme näyttää, että toivoa on, ja että maailma muuttuu, kun sitä muutetaan. Niin myös kirkko.

  Arkkipiispa Tapio Luoma

 • Jape! Anna Räsäselle sananvapaus!

  Sharialaki tulee muuten tilalle!

 • Jape! Älä anna sharialain tulla Suomeen!

  Suomen perustuslaki 11 § Uskonnon ja omantunnon vapaus

  Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

  Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

  12 § Sananvapaus ja julkisuus

  Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

  Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.
  +

  Mielipiteen- ja sananvapaus 19. artikla

  Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

  Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

 • Jape! Kirkkohan on täysin samaa mieltä kanssasi!

  Miksi piiskaat kirkkoa!?

 • Jape! Anna Räsäselle sananvapaus! Ei sharialakia!

  Laajasalo kävi sosiaalisessa mediassa aiheesta lyhyen keskustelun Räsäsen kanssa. Räsänen kiitti Laajasaloa uskonnonvapauden puolustamisesta ja kysyi, oliko piispa lukenut alkuperäisen tekstin. Hän kysyi, mikä pamfletissa on sellaista, mitä Laajasalo arvioi vahingolliseksi.

  Laajasalo kertoo Kirkko ja kaupungille, että hän päätti ottaa asiaan kantaa, koska uskonnonvapaudella on koko länsimaisen yhteiskuntajärjestyksen kannalta perustavanlaatuinen merkitys.

  – Vapaus on nimenomaisesti vapautta uskoa, ajatella ja sanoa sellaisia asioita, joita joku toinen voi pitää tyhminä, väärinä tai pahoina. Uskonnonvapauden – samalla tavalla kuin esimerkiksi taiteen vapauden – tulisi sallia mahdollisimman laajaa keskustelua, Laajasalo painottaa.

 • Suomi/Haavisto järjestää tämän katoltapudottajaporukan Suomeen.

  Al-Holin leirin Isis-oikeudenkäynnit jäissä
  – Haavisto: Suomalaisia ”ei ole unohdettu”

  Haavisto ilmoittaa, ettei suomalaisia ole unohdettu! Suomi järjestää tämän katoltapudottajaporukan Suomeen.

  Suojelupoliisi pitää todennäköisenä, että palaajat lisäävät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa. Supo arvioi, että konfliktialueelta mahdollisesti palaavat naiset verkostoituvat keskenään ja heistä tulee olennainen osa Suomeen jo muodostunutta jihadistista alamaailmaa.

 • Tosi Asia

  Välillä pitää töitäkin tehdä, joten lähden tästä keskustelusta odottelemaan professorin tulevia aivopieruja. Minulle kaikki uskonnot ovat yhtä ja samaa puuta heinää. Onneksi en kuulu mihinkään kirkkokuntaan ja säästin lapsenikin koulussa uskonnonopetuksen hapatukselta. Laitan tähän loppuun tunnetuimman suomalainen julkisuudessa esitetyn saarnan todelliselta ja ainoalta Lordilta. Tästä veti muuten pari kirkonmiestä herneet nenään.

  Hard Rock Hallelujah!

  The saints are crippled
  On this sinners’ night
  Lost are the lambs with no guiding light

  The walls come down like thunder
  The rocks about to roll
  It’s The Arockalypse
  Now bare your soul

  All we need is lightning
  With power and might
  Striking down the prophets of false
  As the moon is rising
  Give us the sign
  Now let us rise up in awe

  Rock ‘n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
  Demons and angels all in one have arrived
  Rock ‘n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
  In God’s creation supernatural high

  The true believers
  Thou shall be saved
  Brothers and sisters keep strong in the faith
  On the day of Rockoning
  It’s who dares, wins
  You will see the jokers soon’ll be the new kings

  All we need is lightning
  With power and might
  Striking down the prophets of false
  As the moon is rising
  Give us the sign
  Now let us rise up in awe

  Rock ‘n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
  Demons and angels all in one have arrived
  Rock ‘n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
  In God’s creation supernatural high

  Wings on my back
  I got horns on my head
  My fangs are sharp
  And my eyes are red
  Not quite an angel
  Or the one that fell
  Now choose to join us or go straight to Hell

  Hard Rock Hallelujah!

 • Päivi Räsäsen terveiset!

  Prosessi jatkuu edelleen, kirjoitan parhaillaan loppulausuntoa pamflettijutusta ja kahteen muuhun syytteeseen liittyvät poliisikuulustelut ovat vielä edessä. Twitter-juttu on jo edennyt syyteharkintaan. Siunausta! Päivi

 • Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!

  Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.

  Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä.

  Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

 • Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin!

  Näköjään Suomi saa olla esimerkkinä Jumalan vihan ilmestymisestä länsimaisen yhteisön kärjessä! Arkkipiispa Mäkisen vihapuhetyöryhmä ei pysty estämään tulevaa Jumalan vihaa…

  Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
  Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
  1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
  Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
  Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
  Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
  He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

 • Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla! Aika on rakastaa ja aika vihata!

  Karhunpalvelus-sana on peräisin Ranskasta. Karhunpalveluksella tarkoitetaan palvelusta, josta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Sanonta juontuu 1600-luvulta ranskalaisen Jean de La Fontainen eläinsadusta Karhu ja puutarhuri. Faabelissa karhu yrittää auttaa nukkuvaa isäntäänsä hätistämällä tämän otsalta kärpäsen mutta tekee sen kivellä ja murskaa vahingossa isäntänsä pään.

 • Petkuttaja puolustaa!

  Timo Soini hyväksyi homolain hallituksessa! Ei Soini vastustanut näiden lakien hyväksymistä, vaikka muuta esittää! Kolmen SSSn – SIPILÄ, SOINI, STUBB – hallitus esitti 17.2.2016: Eduskunta hyväksyi uuden avioliittolain muutokset 106 – 42 poissa 51, Presidentti vahvisti 8.4.2016!

  Eduskunta hyväksyi uudistetun avioliittolain edellyttämät lakimuutokset
  https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/avioliittolakimuutokset_17.2.2016.aspx

  ​Eduskunta hyväksyi täysistunnon toisessa käsittelyssä keskiviikkona 17. helmikuuta avioliittolain muutoksen edellyttämät lakimuutokset äänin 106-42, poissa 51. Muutokset ovat seurausta jo vahvistetusta lainmuutoksesta, jolla avioliiton säännökset muutettiin sukupuolineutraaliin muotoon.

  Muutokset koskevat avioliittolakia, rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia, transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia, uskonnonvapauslakia ja hedelmöityshoidoista annettua lakia. Lakimuutokset tulevat voimaan samanaikaisesti jo vahvistetun avioliittolain muutoksen kanssa 1.3.2017.

  Muutosten voimaan tultua rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa ilmoituksella avioliitoksi ja uusien parisuhteiden rekisteröinnistä luovutaan. Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista puolestaan poistetaan edellytys, jonka mukaan sukupuolen vahvistamista pyytävä henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

  Lakimuutokset eivät koske sosiaaliturvaetuuksia tai sosiaali- ja terveyspalveluita koskevaa lainsäädäntöä. Niihin tarvittavat lainsäädäntömuutokset valmistellaan erikseen siten, että nekin voivat tulla voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.

  Täysistuntokäsittelyn pohjana oli lakivaliokunnan mietintö (LaVM 7/2015). Valiokunta esitti, että eduskunta hyväksyy muuttumattomina hallituksen esityksen kohdat 1. ja 3–6 ja muutoksin esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Valiokunnan mietintöön sisältyy valiokunnan jäsenten Antero Laukkasen (kd.) ja Laura Huhtasaaren (ps.) kannattama vastalause.

 • Paavi Franciscus: Jumala teki sinusta tällaisen ja rakastaa sinua sellaisena kuin olet, enkä minä välitä siitä, paavi Franciscus totesi yksityisessä keskustelussaan homomiehelle nimeltä Juan Carlos Cruz!

  Timo Soini kimpaantui Päivi Räsäsen polii­si­tut­kin­noista, varoittaa kristinuskon sensu­roi­mi­sesta – “Miksi luterilainen kirkko on hiljaa? MIKSI?”
  Soi­ni muis­te­lee saa­neen­sa tu­kea ka­to­li­sel­ta kir­kol­ta taivaan kuningattaren kautta, kun hän jou­tui epä­luot­ta­mus­lau­se­ää­nes­tyk­seen abort­ti­kan­na­no­tois­taan.
  https://www.suomenmaa.fi/uutiset/timo-soini-kimpaantui-paivi-rasasen-poliisitutkinnoista-varoittaa-kristinuskon-sensuroimisesta–34miksi-luterilainen-kirkko-on-hiljaa-miksi34-6.3.584849.ad7a8e1cc4

 • Suoma­lai­suuden päivä ja islamille alistettu Suomen hallitus

  Suoma­lai­suuden päivä ja islamille alistettu Suomen hallitus

  Tänään 12.5 on Suomalaisuuden päivä. Suomalaisuuden päivä tunnetaan myös suomenkielen viralliseen asemaan merkittävästi vaikuttaneen Johan Vilhelm Snellmanin (1806–1881) syntymäpäivänä ja vuodesta 1952 alkaen liputuspäivänä. J.V. Snelmanilla on oma merkittävä osuutensa suomen kielen, kansan ja valtion kehityksessä. Snellmanilla oli merkittävää vaikutusta myös Suomen rahayksikköön markkaan, sekä koulutukseen. Suomalaisuuden päivällä on vakaa ja syvällinen suomalaisuutta kunnioittava merkitys Suomen kansalle. Päivän merkityksellisyydestä kertoo myös se, että se ylipäätään on hyväksytty liputuspäiväksi.

  Vaan mitä tekeekään valtioneuvosto eli hallitus suomalaisuuden päivänä. Julkaisee twittersivullaan ”Rauhallista ramadania kaikille” toivotuksen. Mukaan on liitetty video, jossa on imaameja koronaohjeineen. Videolla esiintyy mm Mellunmäen moskeijan imaami Abbas Bahmapur, joka Ylen islam-illassa sanoi suoraan, että seksuaalista aktia harjoittavat homot tulee tappaa. Tämäkö on hallituksemme tapa kunnioittaa suomalaisuuden päivää ja Suomen kansaa ja suomalaisia arvoja. Homojen tappamista puoltava imaami onkin erittäin sopiva suomalaisuudenpäivän puhuja valtioneuvoston toivotukseen ja kuvastaa erittäin hyvin sitä, kunka alas suomalainen yhteiskunta on vajonnut, sen korkeimpien virkaatekevien ”henkilöiden” toimesta. Hallitus joka on hehkuttanut feministisyyttään ja viisikkooaan, naisten arvoa, osaamista ja asemaan yhteiskunnassa ja sen eri asteissa, julkaisee videon sen uskontoryhmän ihmisiltä, joiden uskonto ei edes hyväksy naisen ja miehen tasa-arvoa, ei demokratiaa, eikä seksuualivähemmistöjen oikeuksia. Uskonnon joka loukkaa niitä suomalaisia arvoja joiden saavuttamisen eteen Suomen kansa on tehnyt työtä yli 102:n vuoden ajan.

  Minun on aika vaikea edes kuvitella, että hallitus julkaisisi suomalaisuudenpäivänä tai muunakaan päivänä videon, jossa olisi vaikka Pohjoismaisen vastarintaliikkeen edustaja puhujana tai vaikka Soldiers of Odinin joku tunnettu jäsen, molempia ryhmiä kun on syytetty jopa uhkakuvista suomalaiselle yhteiskunnalle. Mutta homojen tappamista uskontosa nimissä esiin tuova puhuja sopii oikein hyvin suomalaisuuden päivään.

  Onko tämä oikeastaan kuitenkaan mikään yllätys, vaikka moni katsoikin ensin ihmeissään, että onko tämä todellakin valtioneuvoston julkaisema toivotus, vai jokin surkea pila. Olemme näneet jo niin monia tämän nykyisen feministihallituksen tekemiä asioita joissa ei ole järjen häivää ja joissa suljetaan silmät kaikilta realiteeteilta. Suljetaan tottakai, kysehän on suvaitsevaisuudesta, sairaalloiselle asteelle menneestä suvaistevaisuudesta, jossa ei todellisuudessa ole enää mitään tekemistä suvaistevaisuuden, tasa-arvon tai hallituksen itse hokeman jakamattoman ihsmiasrvon kanssa. Ne kun ovat hallituksen romukoppaan heittämiä arvoja kaikki, silloin kun on kyse islamista.

  Ramadan alkoi tänävuonna 23.4 ja loppuu 23.5, joten edes ramadanin alun tai lopun suhteen hyvän ramadanin toivottaminen ei ole ajankohtaista erityisesti juuri tänään. Tämä on hallitukselta selvä ja suora osoitus siitä kuinka vakaan ja vahvan aseman islam on saanut yhteiskunnassamme. Miten islamista on noussut niin merkittävä tekijä suomalaisessa yhteiskunnassa, että sen olemassaoloa halutaan korostaa nimenomaan suomalaisuuden päivänä, sen suomalaisten arvojen vastaisuudesta huolimatta. Tämä on selkeä osoitus siitä miten voimakkaassa islamin otteessa Suomi jo on. Islamin joka kehoittaa alistamaan muut uskonnot alleen ja valloittamaan kaikki muut ihmiset ja alueet islamin alaisuuteen. Islamin jossa ei ole edes uskonnonvapautta.

  Seuraavaksi odotamme Valtioneuvoston toivotukset myös kaikille buddhalaisuuden, taolaisuuden, Jehovantodistajien, kungfutselaisuuden, hindulaisuuden ja muiden uskontoryhmien juhlapäiville.

  Ab absurdo

 • Imaami esitti homojen tappamista – demarikansanedustaja puhkesi nauramaan! Itku pitkästä ilosta!

  Imaami esitti homojen tappamista –demarikansanedustaja puhkesi nauramaan

  Mellunmäen imaamina toimiva Abbas Bahmanpour totesi Ylen Islam-illassa suorasanaisesti, että homoseksuaalisuus on kielletty, ja että siitä seuraa shariassa kuolemanrangaistus. Ohjelmaan keskustelijana osallistunut työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana toimiva kansanedustaja Tarja Filatov (sdp.) ei nähtävästi pitänyt asiaa kummoisena pulmana, koska hän puhkesi nauramaan asiaa käsiteltäessä.

  – Islam suhtautuu homoseksuaalisuuteen moraalisena paheena.

  Ohjelman juontajat pyysivät täsmennystä siihen, mikä on sharia-lain mukainen rangaistus homoseksuaalisesta teosta.

  – Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.

  Islamin opettaja Ahmad Fadil on sitä mieltä, että Suomessa pitäisi ottaa käyttöön sharialaki:

  – Kyllä kyllä, totta kai. Meille sopisi sharia-laki, Fadil kommentoi.

  Mitä ajatteli ulkoministeri Haavisto, kun Bahmanpour puhui Valtioneuvoston videolla

  Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.

  Suomen valtio syyttää/ahdistaa Päivi Räsästä monien kuulustelujen kautta!

  Imaami Bahmanpour saa kertoa homojen tappamisesta suorassa lähetyksessä ja puhua suomalaisuuden päivänä Valtioneuvoston videolla!

  VALTIONSYYTTÄJÄ EI TEE MITÄÄN!
  https://syyttajalaitos.fi/valtakunnansyyttajan-toimisto-yhteystiedot

 • SETA JA SUOMEN VALTIO RISTIRIIDASSA! SETA EI VAIKENE ENÄÄ ISLAMIN UHKASTA!

  Valtakunnansyyttäjälle lisää työtä takautuvasti!

  Tämä mies puhuu jälleen 12.5.2020 Valtioneuvoston suomalaisuuden videolla!
  Tämä sharialaki on aivan sama nyt kuin aikaisemminkin, se ei ole muuttunut, eikä muutu!
  Me homoseksuaalit pelkäämme tuota lakia ja sen edustajia!

  Mellunmäen imaamina toimiva Abbas Bahmanpour totesi Ylen Islam-illassa suorasanaisesti, että homoseksuaalisuus on kielletty, ja että siitä seuraa shariassa kuolemanrangaistus. Ohjelmaan keskustelijana osallistunut työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana toimiva kansanedustaja Tarja Filatov (sdp.) ei nähtävästi pitänyt asiaa kummoisena pulmana, koska hän puhkesi nauramaan asiaa käsiteltäessä.

  – Islam suhtautuu homoseksuaalisuuteen moraalisena paheena.

  Ohjelman juontajat pyysivät täsmennystä siihen, mikä on sharia-lain mukainen rangaistus homoseksuaalisesta teosta.

  – Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.

  Islamin opettaja Ahmad Fadil on sitä mieltä, että Suomessa pitäisi ottaa käyttöön sharialaki:

  – Kyllä kyllä, totta kai. Meille sopisi sharia-laki, Fadil kommentoi.

  Mitä ajatteli ulkoministeri Haavisto, kun Bahmanpour puhui Valtioneuvoston videolla

  Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.

  Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiihotus_kansanryhm%C3%A4%C3%A4_vastaan

  on puhetta tai kirjoitusta, jonka tarkoitus on halventaa tai PELOTELLA kansanryhmää tai LIETSOA VÄKIVALTAISTA TAI SYRJIVÄÄ TOIMINTAA kansanryhmää kohtaan. Yleensä kansanryhmällä tässä yhteydessä tarkoitetaan rodun, etnisen taustan, kansallisuuden, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden määrittämää kansanryhmää.

  Kansanryhmää vastaan kiihottamisen juridinen asema vaihtelee maittain, sillä sen nähdään usein olevan eri kannalla sananvapauden kanssa. Toisaalta kunnianloukkauskin ohittaa sananvapautta määrittelevät lait useimmissa maissa.

 • Kummallista ja järjetöntä touhua!

  Ensin säädetään homolaki ja sitten nostetaan samojen päättäjien toimesta valtion uskonnoksi islam, joka ei hyväksy tuollaisia lakeja!

 • PELASTUS VAI KUOLEMANTUOMIO!?

  Räsänen yrittää pelastaa kertomalla JEESUKSESTA näIle synnin ja häpeän alaisille ja muille syntisille.

  Islam sanoo: KUOLEMANTUOMIO!

 • Imaami Anas Hajjar: Virret eivät kuulu suomalaiseen kulttuuriin.

  ”Kunnia Jumalalle on eri asia kuin kunnia Jumalan pojalle. Muslimit uskovat, että Jumalalla ei ole poikaa.”
  ”Jos yhdessä laulettaviin virsiin otettaisiin vain ne osat, jotka ovat yhteisiä, puhuttaisiin Jumalan ylistämisestä eikä sanottaisi mitään Jumalan pojasta, silloin virressä ei olisi mitään, mikä on vastoin meidän uskontoamme. Kun Jumalaa ylistetään, se on hyvä. Mekin ylistämme Jumalaa. Silloin viittaus Jumalan poikaan loukkaisi.”

 • Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.

  Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.
  Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.
  Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.
  Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

 • Siniristilippu -> .., sitten pridelippu ja sen jälkeen islamin lippu! Muslimisaarnaaja: ”Islamin lippu liehuu vielä eduskuntatalon salossa!” Milloin?

  ”Piispat hukkasivat henkisen johtajuuden!”

  JEESUS: Jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.

  Nyt kun kirkko on hylännyt Jumalan Pojan ja Hänen Sanansa, on mielenkiintoista nähdä, miten Suomen valtion uusi uskonto, joka nostettiin esiin suomalaisuuden päivänä 12.5.2020, ottaa haltuunsa piispojen menettämän johtajuuden!?

  Kun homolaki astui voimaan 1.3.2017, niin kaikki odottivat, että Suomi ensimmäisenä maana poistaa Siniristilipun ja korvaa sen pridelipulla. Ristihän kertoo synnistä ja sen sovituksesta ristillä.

  Nythän tilanne Päivi Räsäsen kohdalla on kohdistunut koko länsimaailman suunnalla tulevaan tuomioon, jolloin Raamattu ja Jumalan Poika, Jeesus Kristus, lopullisesti tuomitaan ja kriminalisoidaan!

  Mutta on erikoista, että esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen nosti Riihimäellä Suomen suurimman pridelipun salkoon. Maanantai 24.6.2019 Pellolla, Merkos-kauppakeskuksen ja Helsinki-Tampere moottoritien välissä on lipputanko, joka pitkään oli Suomen korkein. Nyt lipputanko on kakkossijalla, mutta maanantai-iltana 24.6.2019 klo 18 juhlallisesti salkoon nostettava pride-lippu on Suomen suurin. Juhlatilaisuuden puhuja on sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen, riihimäkeläinen ministeri ja kansanedustaja.

  Nyt sama ministeri nostaa islamin suomalaisuuden päivänä valtiomme uskonnoksi. Ristiriita syntyy, kun tietää, että islamia loukkaa näiden kuolemaantuomittujen pridelippu. Myöskin Suomen nykyinen lippu loukkaa islamia, koska se kertoo Jeesuksen, Jumalan Pojan, rististä ja islam ei sitä voi millään tavoin hyväksyä, se on heidän mielestään jumalan pilkkaa! Tähän samaan yhteyteen liittyy se, että muslimi ei voi koskaan tunnustaa Jeesusta ihmiseksi tulleeksi Jumalaksi. Nämä molemmat taas ovat kristityille aivan luovuttamattomia lähtökohtia. Ei ole kristinuskoa ilman Jeesuksen jumaluutta — ja ihmisyyttä. Tämä on juuri kuitenkin se suuri kauhistus, joka islamissa tuomitaan. Tästä seuraa, että Jeesuksen merkitys islamissa on hyvin erilainen kuin kristinuskossa.

  Muslimisaarnaaja: ”Islamin lippu liehuu vielä eduskuntatalon salossa”

  Helsingissä vieraillut muslimisaarnaaja Anjem Chourdary kehotti kuulijoitaan nousemaan kapinaan.

  Helsingissä järjestettiin torstaina salaisessa paikassa tapahtuma, jossa puhujina oli radikaaleja muslimeja.

  Tilaisuuden yksi puhujista oli radikaali muslimisaarnaaja Anjem Chourdary. Hänen johtamansa Islam4UK-järjestö on kielletty Britanniassa terrorismilain perusteella. Chourdary kohautti Britanniaa vähän aikaa sitten lausumalla, että pääministeri David Cameronin pitäisi kuolla. Vain pari päivää kohun jälkeen Chourdary suuntasi kotoaan Lontoosta Suomeen.

  Brittilehti The Sun kertoo, että Choudary puhui Helsingissä 60 ihmiselle. Lehden mukaan Choudary kehotti kuulijoita nousemaan kapinaan ja ennusti, että islamin lippu liehuu vielä jonain päivänä Suomen eduskuntatalon salossa.

  – Eurooppalaisilla on puutetta asunnoista, köyhyyttä, alkoholiongelmia ja huumeita. Heillä ei ole kunnianhimoa. Britanniassa tulosi eivät vastaa elinkustannuksia, vanhusten on pakko valita sähkön ja ruoan väliltä.

  Sun-lehden mukaan Choudary vaati myös ”viattomien panttivankien” kuten muslimisaarnaaja Abu Hamzan ja Abu Qatadan vapauttamista. Hamza tuomittiin seitsemäksi vuodeksi vankeuteen murhaan kiihottamisesta. Myös Qatada on ollut säännöllisesti vangittuna Britanniassa, sillä hänet katsotaan uhaksi maan turvallisuudelle.

  – Pitäisi olla ylpeä siitä, että he kutsuvat terroristiksi. Jos sanotaan radikaaliksi, se tarkoittaa sitä, että et tee kompromisseja. Kun he kutsuvat ääriryhmään kuuluvaksi, se tarkoittaa sitä, että seuraat sanomaa.

  Lähde: The Sun

 • Suomen lipun korotus ja maahan syökseminen!

  Daavid vastasi: “Suomen kansa menestyy monissa asioissa ja saa tietyn ajan osakseen suurta kunniaa kansojen joukossa. Se on kuitenkin rikkonut synneillään paljon JEESUSTA vastaan, eikä ole ymmärtänyt käyttää oikein etsikkoaikaansa. Siksi se tulee katoamaan kansojen luvusta.”

  https://yakov-2015.blogspot.com/2017/06/tamako-on-suomen-lipun-kohtalo.html?fbclid=IwAR0_ddF3jZX-qReuudglUuc7WujWhvYYgoWGy9K5PM9_vRsrbDHxziY2NUs

 • Ilkka Vuori

  Nyt on uskovien säilytettävä uskonsa ja oltava vahvasti yhtä ja luotettava Jumalan voimaan.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*