Tapio Puolimatka

Miksi groomausjengien toimintaan ei puututa tehokkaasti?

Britannian hallituksen teettämän tutkimuksen mukaan groomausjengit ovat vuoden 2019 aikana käyttäneet seksuaalisesti hyväksi lähes 19 000 nuorta tyttöä, joista nuorimmat ovat 11-vuotiaita.

Groomauksella tarkoitetaan nuorten systemaattista manipulointia seksuaaliseen hyväksikäyttöön suostuvaisiksi uhreiksi. Ongelma on jatkunut Britanniassa jo 1980-luvulta asti, mutta siihen ei ole puututtu tehokkaasti useista syistä.

Jengit soveltavat terroristijärjestöjen toimintatapoja

Yksi syy siihen, ettei ongelmaan tehokkaasti puututa on jengien väkivaltaisuus. Jengien uhreiksi joutuneet tytöt kertovat, etteivät groomausjengit toimi tavallisten pedofiiliryhmien tavoin enää sen jälkeen, kun ne ovat onnistuneet viettelemään tytön vaikutuspiiriinsä. Groomauksen loppuvaiheessa ne soveltavat ennemminkin terroristijärjestöjen käyttämiä väkivaltaan, kiristykseen ja uhkaamiseen perustuvia toimintatapoja. Siksi niiden piiriin joutuneiden tyttöjen on vaikea saada apua, koska auttajat vaarantavat myös oman turvallisuutensa.

Etniset erot ja intersektionaalinen ajattelu

Toinen ongelma on se, että groomausjengit ja heidän uhrinsa edustavat eri etnisiä ryhmiä. Niinpä hallitus, sosiaaliviranomaiset ja poliisi eivät uskalla tehokkaasti puuttua ongelmaan, jottei heitä syytettäisi rasismista. Pelkona voi olla myös etnisten mellakoiden syntyminen. Niinpä on nähty turvallisemmaksi uhrata groomausjengien uhreiksi joutuvat tytöt kuin vaarantaa hauras yhteiskuntarauha.

Tätä ongelmaa kärjistää se, että syrjinnän ja sorron eri muotojen tunnistamisessa käytetään nykyään monissa länsimaissa intersektionaalista eli moniperustaista näkökulmaa, jonka avulla voidaan ”tarkastella yhteiskunnassa vallitsevia päällekkäisiä ja läpileikkaavia syrjiviä mekanismeja” (Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelma s. 3).

Intersektionaalisuudessa on kyse ihmisten luokittelusta heille luetun uhriaseman mukaan. Ihminen asemoidaan syntymässä saatujen ominaisuuksiensa kuten biologisen sukupuolen, ihonvärin ja etnisen alkuperän perusteella. Mitä enemmän ihminen saa uhripisteitä näiden ominaisuuksien perusteella, sitä korkeammalle hän nousee arvohierarkiassa.

Intersektionaalisuus voi olla osasyy siihen, ettei groomausjengien toimintaan puututa tehokkaasti. Jengien jäsenten etninen ja uskonnollinen tausta määrittää heidät uhriluokkaan, jonka mukaan he ovat enemmän suojelun tarpeessa kuin raiskatut valkoiset tytöt.

Liberaali seksuaaliajattelu

Kolmas syy haluttomuuteen puuttua ongelmaan on se, että sosiaaliviranomaiset ovat saaneet koulutuksensa liberaalin seksuaaliajattelun pohjalta. Sen mukaan ei ole olemassa muita seksuaalisia normeja kuin yhteisen suostumuksen normi, joka edellyttää, että osapuolet ovat tehneet informoidun eli riittävään tietoon ja ymmärrykseen perustuvan valinnan osallistua seksuaalisuhteisiin.

Liberaali ajattelu yleensä torjuu aikuisten ja lasten seksuaalisuhteet vedoten siihen, etteivät lapset pysty tekemään informoitua valintaa seksuaalisuhteista. Monet sosiaaliviranomaiset ovat kuitenkin katsoneet, että esimerkiksi 11-13-vuotiaiden tyttöjen seksuaalisuhteet voivat olla osa heidän kypsymisprosessiaan.

Tämän liberaalin asenteen synnyttämä välinpitämättömyys ja puuttumattomuus antaa groomausjengeille suhteellisen vapaat kädet. Jengit ovat onnistuneet groomaamaan monet tytöistä prostituoiduiksi, joiden avulla jengit voivat hankkia itselleen tuloja.

Päättäjien passiivisuus

Ongelma ei ole Suomessa vielä paisunut vastaaviin mittasuhteisiin kuin Britanniassa, mutta ongelma on jo olemassa. Britannian suurimpia virheitä on ollut salata asiaa koskeva informaatio suurelta yleisöltä. Vaikka tätä on perusteltu yhteiskuntarauhan säilyttämisellä, hintana on ollut kymmenien tuhansien nuorten elämän rikkoutuminen.

Päättävissä asemissa olevat ihmiset ovat usein kiinnostuneempia oman valtansa ja etujensa säilyttämisestä kuin puolustuskyvyttömän ihmisryhmän suojaamisesta. Siksi tarvitaan avointa yhteiskunnallista keskustelua, joka ei salli poliitikkojen ja viranomaisten paeta vastuutaan nuorten elämän suojaamisesta.

Kommentit

 • Anna-Liisa Petman

  Erittäin tärkeä juttu tähän ajankohtaan Suomen politiikankin luomasta kuvasta, jossa Suomen hallituksen tasa-arvo ohjelma perustetaan intersektionaalista näkökulmaa julistaen. Kansan pitää saada tietoa mitä nämä salaiset pakotteet alkavat olla.

 • Tähän on kai tultu

  Tämä intersektionaalisuus vasta syrjivää onkin. Siinä laitetaan ihmisiä eriarvoisiin asemiin. Jotkut ovat sen seurauksena rankattu enemmän suojelua tarvitseviksi kuin jotkut toiset. Millähän valtuuksilla näitä tällaisia rankkauksia hoidetaan! Pistelaskennassa ja sen tulkinnassa mennään varmasti pieleen. Hullulta tuntuu.

 • Toni

  Miten sait hyvästäkin aiheesta väännettyä tällaisen totuutta vääristelevän ja syrjivän tekstin? Mutta siinä mielessä kiitos kirjoituksesta, että olet taas tämän myötä ollut mukana lahjoittamassa rahaa hyvään tarkoitukseen lempijärjestöllesi! Tein lahjoituksen tälläkin kertaa puolestasi, ettet joudu kuluttamaan tähän aikaasi.

 • Sinikka Holma-Peets

  Lyhyesti ja selkeästi Tapio Puolimatka kirjoitti juurista, joille yhä lisääntyvät seksuaaliset hyväksikäytöt perustuvat.Vaikeaa on monille hyväksyä intersektionaalisen ajattelun kääntävän rikostutkinnatkin päälaelleen, kun raiskaajasta tuleekin suurempi uhri kuin raiskatusta tai ihmiskaupan uhrista.Maassamme tulee toimia ennalta ehkäisten, rohkeasti touutta puhuen, ettei viranomainen ala pelkäämään olevansa rasisti.YK:n Lasten Oikeuksien sopimuksen 3.artikla edellyttää, että jokainen viranomainen tekee ratkaisunsa ensisijaisesti lasten edun kannalta.Tämä ns.lapsen edun periaate velvoittaa lain tasoisesti kaikkia viranomaisia Suomessa.

 • Suomi Poika

  Kyllä kuten Tapio olet kirjankin kirjoittanut Suomessa edelleen kuuluisi lapsella olevan oikeus isään ja äitiin ,joiden yhteisella rakkaudella lapset saisivat kunnoon eväät elämään . Ja vars nyt kun punaviher vasemmisto vankassa voimassaan ovat jo Setan kautta vallanneet koulut rikkomaan lasten identiteettiä . Haasta Tapio Seta väittelyyn vaikka KSML radiossa —uskaltavatko tulla . ??
  Voimia ja rohkeutta edelleen Tapiolle .

 • Missä on terve järki?

  Siinä on Suomessa kaksi hyvän asian puolestapuhujaa ja terveen järjen herättelijää, Puolimatka ja Räsänen. On ihan turha puolustaa näitä lopulta keveästi perusteltuja, terveitä arvoja rikkovia käytäntöjä, joilla vain horjutetaan lasten ja nuorten ehjää kasvamista. Historiassa on nähty, mitä tällaiset oudot pyrkimykset saavat aikaan.

 • Maan Matonen

  Asiallinen kirjoitus. Surullista vain, että asiaan “puututaan” Suomessa, eikä tekopaikalla. Mm. Tommy Robinson yritti UK:ssa mutta julistettiin pannaan ja pantiin linnaan lusimaan eristyksessä Moskeijana toimivan tilan viereen, jonka ohi “hartaudenharjoittajat” kulkivat ohi ja sylkivät ja heittelivät Tommya mm. ulosteillaan.
  UK is lost in spite of Brexit.

 • Jape

  Ilahduttavaa, että Puolimatkan blogikirjoitukissa tapahtuu kehitystä. Lähes saman sisältöinen kirjoitus julkaistiin n. 2 vuotta sitten, mutta siinä groomauksen suurimmaksi syylliseksi väitettiin homoseksuaaleja, mikä tietysti oli täysin järjetön väite. Asia on toki vakava, lasten seksuaalinen ja muukin väkivalta on aina tuomittavaa. Sekin on totta, että näihin järkyttäviin tekoihin syyllistyvät myös maahanmuuttajataustaiset henkilöt, mutta he eivät ole ainoita, kuten kirjoituksesta voisi päätellä. Tavoilleen uskollisena Puolimatka on myös maininnut ”väärän” uskonnollisen vakaumuksen osatekijäksi. Paskapuhetta! Jokainen väkivallantekijä on aina itse vastuussa teoistaan, eikä uskonnoilla ole siinä mitään tekemistä.

  No, kun kerran Puolimatka sotkee uskonnon mukaan joka asiaan, niin mikäpä siinä, jatketaan samalla teemalla. Täällä Suomen lintukodossa kauhistellaan katolisten pappien hirmutekoja, jossa uhrien määrät lasketaan varovaisten arvioidenkin mukaan kymmenissä tuhansissa, mutta ei kai meillä sentään tämmöistä, eihän… Suomessa kuplaa ei olla vielä puhkaistu jostain käsittämättömästä syystä ja ihmettelenkin, kuka näitä suojelee. Tutkijan Johanna Hurtig on tehnyt aiheesta tieteellistä tutkimusta ja julkaissut teoksen ”Taivaan taimet – Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta”. Tässä vähän lainausta teoksen julkaisusta kertovasta uutisesta:

  ”Vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä on ollut tapauksia, joissa seksuaalinen hyväksikäyttäjä on jatkanut toimintaansa vuosia tai jopa vuosikymmeniä ennen kuin teot ovat paljastuneet. Tekoihin ovat syyllistyneet myös liikkeen johdossa olleet henkilöt.

  Joissakin tapauksissa hyväksikäytön uhreina ovat voineet olla esimerkiksi ensin omat siskot, myöhemmin tyttöystävän tai vaimon siskot ja sitten ehkä omat lapset ja jopa lastenlapset.

  Valtaosa uhreista on tyttöjä, jotka ovat joutuneet lähipiiriinsä kuuluneiden miesten seksuaalisen väkivallan kohteiksi. Tekijöiden joukossa on yhteisössä näkyvässä asemassa olleita ihmisiä. Näihin lukeutuu lähemmäs 30 puhujaa, muutama liikkeen keskusjärjestön SRK:n johtokuntaan kuulunut ja joitakin rauhanyhdistysten puheenjohtajina toimineita”
  Että semmoista. Ensin raiskataan lapset ja päälle sanotaan ”jumalan terve”. Ja Puolimatka vaikenee.

 • Sergio

  Yllättävän tarkkaan Puolimatka tietää gruumauksesta.

 • huhhuh

  Japelle:

  Johanna Hurtig on paitsi yhteiskuntatieteiden tohtori, myös pappi.

  “Ihmiset erehtyvät, ovat heikkoja ja tekevät virheitä, Hurtig toteaa.

  – Silloin omatunto kertoo, että tuo ei ollut totta, tuo teko oli väärä. On kannettava vastuu, tehtävä parannus. Oli jotenkin hirveän surullista katsoa niin pitkään sitä, miten totuus, valo, myötätunto ja rehellisyys katosivat ja kätkeytyivät tutkimassani yhteisössä jonnekin piiloon.

  Hurtig irtautui vanhoillislestadiolaisuudesta ja lähentyi “kirkon uskoa”

  Tutkimuksen jälkeen suru syveni. Hurtigin mukaan se herätti jonkinlaisen kaipauksen, vastavoiman odotuksen.

  – Kaipasin hyvyyttä, rakkautta ja rehellisyyttä. Koin, ettei mikään muu ole tarpeeksi vahva vastavoima kohtaamalleni pimeydelle kuin Jumala.

  Hurtig kertoo lähentyneensä “kirkon uskoa”. Hän kävi messussa ja ryhtyi luottamushenkilöksi kotiseurakunnassaan. Vanhoillislestadiolaisesta liikkeestä hän oli irtautunut jo aiemmin.

  – Arvostan tietoa ja tutkimusta, mutta nyt iloitsen siitä, että pappina saan palvella Jumalaa, kertoa hänen ihmeistään, rakkaudestaan ja hyvyydestään. Vain Hänellä on valta muuttaa paha hyväksi ja pimeys valoksi.”
  https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/hyvaksikayttoa-lestadiolaisuudessa-tutkinut-johanna-hurtig-vihittiin-papiksi-oli-surullista-katso/

 • Juhani Starczewski

  Tämä sama taktikka on myös Suomessa. Raiskaamalla tuhotaan paikallinen kulttuuri ja näin saadaan valta pikku hiljaa!
  https://ibnmatti.blogspot.com/2012/08/onko-groomaus-jo-suomessa.html

  Britannian grooming-jengien kiinniotetut jäsenent ovat olleet lehdistön mukaan aasialaisia, mikä on hieman epätarkka määre. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että he ovat olleet aasialaisia muslimeja.

  Islamilaisessa kulttuurissa raiskaus on aina naisen oma vika. Sharia-lain mukaan naisella on oltava neljä miespuolista todistajaa sille, että on tapahtunut raiskaus. Pakistanissa suuri osa vankiloissa olevista naisista on siellä siksi, että heidät on raiskattu, he ovat ilmoittaneet raiskauksen poliisille ja oikeus on todennut, että näyttö ei riitä raiskaajan tuomitsemiseen. Sen jälkeen oikeus on todennut, että nainen on syyllistynyt avioliiton ulkopuoliseen seksiin, joka on islamin mukaan naisilta täysin kielletty, ja heidät on laitettu vankilaan.

 • Keuhko

  Miettiiköhän Tapio muuta, kuin seksiin liittyviä asioita?

  Uskonnollisten yhteisöjen lapsien hyväksikäytöstä voisi myös kirjoitella.

 • huhhuh

  Keuhko ja Jape: Puolimatkan blogissa mainittiin, että pelkästään Britanniassa groomausjengit ovat käyttäneet hyväksi n.19 000 tyttöä, yhden vuoden 2019 aikana. Uskonnollisissa yhteisöissä esiintyneitä tapauksia vähättelemättä puhutaan nyt kuitenkin hieman eri mittasuhteista, ja tästä päivästä, eikä vuosien takaisista tapahtumista.

 • Jape

  Lestadiodaisilla homma menee niin, että kun kirkon mies ”hoitaa asian” jonkun nuoren kanssa, niin tuomioistuin syyttää nuorta viettelystä ja hänet pakotetaan pyytämään satusedältä anteeksi ja sitten sovitaan että tästä ei puhuta ikinä kenellekään. Raiskatuksi tulemisen lisäksi raati laittaa vielä syyn tapahtuneesta uhrin niskaan, jotta vanhurskaan hengenmiehen maine saadaan puhdistettua. Fyysisen väkivallan lisäksi pahoinpidellään myös henkisesti. Todellista tapausten määrää ei siis tiedä kukaan, eli ei tässä todellakaan mistään yksittäisistä tapauksista puhuta.

  Entäs maailmanlaajuisesti tarkasteltuna, ei sekään ihan pientä ole: https://yle.fi/uutiset/3-10633135. No, Puolimatka ja nm. ”huhhuh” vaikenevat tästä.

 • Sergio

  Jape puhuu asiaa. Uskovaiset vaan saavat nämä syntinsä aina anteeksi ripittäytymällä.

 • Tosi Asia

  Miksi uskonnollisten hihhuliikkeiden aktiivit eivät puutu omassa piirissään vuosikymmeniä jatkuneeseen lasten hyväksikäyttöön ja naisten alistamiseen? Miksi katolinen kirkko, helluntailaiset, lestadilaiset ja muut vaikenevat? Miksi esimerkiksi helluntalaiset vaikenevat oman kirkkonsa homoseksuaaleista ja heikossa asemassa olevien ihmisten taloudellisista hyväksikäyttäjistä?

  Minkälainen pervo on ihminen, joka ei jaksa olla kiinnotunut muusta kuin muiden seksielämästä? Purkaa ilmeisesti omia pelkojaan ja patoutumiaan. Tai muistelee omia viimeisiä kokemuksiaan suurin piirtein Kekkosen ajoilta..

 • huhhuh

  Jape ja muut aktiivit: Oletteko kuulleet koskaan sanontaa: “Se koira älähtää, mihin kalikka kalahtaa.” Teitä en ole koskaan tavannut, mutta vaikuttaa siltä, että kalikka on kalahtanut kovasti. Miksi ette ole yhtä aktiivisia kommentoimaan muita blogeja? Keskisuomalaisessa on paljon muitakin hyviä blogisteja. Tapio Puolimatkan sen sijaan olen tavannut, ja todennut erittäin vaatimattomaksi ja miellyttäväksi ihmiseksi, oppiarvoistaan ja Luojan hänelle suomasta viisaudestaan huolimatta.

 • Keuhko

  Miksi Keskisuomalainen antaa etusivullaan tilaa tällaisille huuhaa – tyypeille, kuin mitä Tapio on?

 • Jape

  Nm. ”huhhuh”, ei täällä mikään kalikka ole kalahtanut, mutta nämä Puolimatkan jorinat ovat niin typeriä, että on pakko vähän välillä avautua. Puolimatka esittää täällä vain kysymyksiä, mutta ei ratkaisuja, vaikka on pyrkimässä kaupunginvaltuutetuksi. Ei sinne kaivata kyselijöitä vaan jämäköitä oman kantansa ilmaisijoita ja kyvykkäitä päätöksentekijöitä. Yksi Puolimatkan järjettömistä blogikirjoituksista oli otsikoitu: ”Onko käynnissä kampanja pedofilian laillistamiseksi” joka oli sisällöltään niin luokatonta paskaa, että pitää ihmetellä, eikö Keskisuomalaisella ole minkäänlaista ennakkotarkastusta sivuillaan julkaistuun sisältöön. Sen jälkeen noita Puolimatkan pään sisäisiä kampanjoita on ollut milloin mistäkin aiheesta. Jos Puolimatka haluaisi oikeasti puuttua groomausjengeihin, niin sanoisi suoraan, mitä pitää tehdä, eikä kirjoittelisi tyhjänpäiväisiä lätinöitä. Kaikesta Puolimatkan kirjoituksista paistaa läpi, että hän ammentaa totuutensa ja elämänarvonsa ”suuresta satukirjasta” eikä äärimmäisen kapeakatseisena mitään muuta päähän mahdukaan. Miellyttävä persoona?? Olen vahvasti eri mieltä. Tänne KSML:n blogiin on näköjään helppo kirjoitella mistä tahansa, vaikkei mitään sanottavaa olisikaan, kunhan vaan nimi ja naama pysyvät näkyvissä kunnallisvaaleihin saakka – ja lehden tilaajat maksavat hänen vaalimainonnan. Kuka muuten olisi se ”muu hyvä blogisti”? Sinuhe Wallinheimoko, joka oppositiossa katkeroituneena itkee tasaisin väliajoin hallituspuolueiden tekemisiä ja tekijöitä. Säälittävää! Huuhaa tyyppejä molemmat, kuten nm. ”Keuhko” Puolimatkasta totesi.

 • Krysostomos

  Puolimatka taitaa ulkonäön perusteella olla ns puuttuva lenkki. Lähisukulaisillahan on Nykäsen Matin sanoin parittelu aina mielessä. Uskovaisiin on lie geneettisesti insesti jäänyt dominoivana ominaisuutena.

 • Mape

  Japella hermo pinnassa?Näitä ”japeja”tuntuu riittävän ”viisauksineen”Jätetään omaan ”arvoonsa”.

 • Jape

  Nm. “Mape”, jos ei ole tuon painavampaa sanottavaa, niin kannattaisiko jättää keskustelu muille? Silulla taitaa olla argumentit hyvin vähissä, mutta kannustan silti haastamaan alkuperäisen blogikirjoituksen/kirjoittajan kuten kommentoijatkin.

 • Mara

  Taas älähti se kuuluisa koira kalahduksen jälkeen

 • Jape

  Mara/Mape, onko sinulla käynnissä kampanja järjen valon sammuttamiseksi?

 • Juupajuusanopaspartu

  Jape ja muut arvostelijat. Tässä tekstissä ei näy kirjoittajan vakaumus oikeastaan missään mielessä, ellei tietenkin tiedä sitä ja toiseksi voisi miettiä asiasisältöä, eikä niinkään kirjoittajan uskonnollista näkemystä. Asiasisältö on varmasti painavampaa, mutta Puolimatkan vakaumus on minusta toinen asia. Jos tä’män olisi kirjoittanut vaikka Li Anderson, niin voisi olla aika eriäviä kommentteja, kuin nyt, kun kyseessä on ihminen joka on saattanut sanoa myös uskontoväritteisiä argumentteja aihepiireille. Itse katson asiasisältöön, en niinkään siihen kuka sanoo ja myös lähdetekstit ovat tärkeitä arvostellesamme kirjoituksia. Jos asialliseen kommentointiin ei pysty niin kannattaa jättää kommentit kirjoittamatta. Itse en katso ihmiseen vaan asiaan, sillä jos ihmistä tuijotetaan niin ohitetaan aika usein se tärkeä pointti mistä ihminen puhuu tai yrittää puhua teksteissään. Kukaan ei ole läpensä paha taikka hyvä, sen on historia todistanut moneen otteeseen. Joten ihmiset, pyydän, älkää heittäkö lasta pesuveden mukana, vaan tutkikaa asiaa ja sen jälkeen kommentoikaa, muuten tämä menee lastentarhatason, lällättelyksi.

 • Jape

  Kyllä se vakaumus rivien välistä paljastuu, mutta olet nm. ”Juupaj….” oikeassa siinä, että asiasisältö on tärkein. Mikä se on Puolimatkan kirjoituksessa? Se, että Suomeen tulee väkeä ulkomailta ja Suomeen muodostuu etnisiä vähemmistöjä. Puolimatkan voivottelut eivät poista pakolaisongelmaa, joten hänen esittämä ratkaisu lienee se, että käännytetään rajalta kaikki, vai pitäisikö kokeilla Puolimatkan kovasti komppaavan Räsäsen ideaa, että vain kristityt päästetään läpi ja muut käännytetään. Entäpä sitten kun ulkomailta on jo muuttanut väkeä tänne, niin pitäisikö heitä kieltää tapaamasta toisiaan, koska siitähän syntyy groomausjengi? Suomen lakiin muutos, että joitakin ihmisiä kielletään tapaamasta muita ihmisiä? Sitten tuo Puolimatkan väite sosiaaliviranomaisten toiminnasta: ” Monet sosiaaliviranomaiset ovat kuitenkin katsoneet, että esimerkiksi 11-13-vuotiaiden tyttöjen seksuaalisuhteet voivat olla osa heidän kypsymisprosessiaan.” Suomen lain mukaan seksisuhteet ovat laittomia alle 16 vuotiailla, joten jos Puolimatka tietää yhdenkin sosiaaliviranomaisen pitäneen 11-13 vuotiaiden seksisuhteita hyvänä asiana, hän voisi ilmoittaa asiasta poliisille, eikä voivotella asiaa lehtien palstoilla. Epäilen tuon väitteen paikkansa pitävyyttä. Tässä on kyse Puolimatkan vaalikampanjasta, jossa lietsomalla asioita saadaan nimi ja naama esiin vähän joka paikassa. Kunpa joku joskus esittäisi hänelle kysymyksen: ”mitä konkreettista sinä asialle tekisit, jos saisit päättää”.

 • Jaze

  Näköjään ainakin puolet kommentoijista olisi puuttumatta muslimitaustaisen groomingjengin toimintaan, jos olisivat lastensuojelussa, poliisissa tai kuntapäättäjinä. Sen verran ärhkäkästi ammutaan sanansaattajaa, syytellään vääristelystä ja siirrellään keskustelua toisaalle.

  Aivan kuten kyseiset tahot Briteissäkin olivat puuttumatta.

  Virkavastuulla toimivat ja lastensuojelun mokanneet tulisi myös tuomita, eikä pelkästään nämä lastenraiskaajat ja -murhaajat. Jep, useita uhreja ja heidän läheisiäänkin on murhattu hiljentämään syytökset ja todistajat. Kyse on todellakin terroristisesta toiminnasta tai järjestäytyneestä rikollisuudesta eikä enää “pelkästä” lasten seksiorjuuttamisesta.

 • Augustus

  Nyky-Suomen ajatuspoliisit ovat luoneet sellaisen yhteiskunnan ideologisesti motivoituine viharikoslakeineen, ettei edes lasten hyväksikäyttöön uskalleta puuttua.

  Koska kaikki arvot ovat Suomessa relatiivisia dogmaattisesti, punnitaan kunkin yksilön mielihalujen ja -hyvän kautta ja uhriutuminen (=koska pahoitin mieleni, mielipiteen esittäjän täytyy olla väärässä) on voimissaan, ei ole muuta tietä kuin tie turmelukseen. Ikävä vain, että liberaalien unelman toteutuessa ja valtion muuttuessa yhä totalitaarisemmaksi kärsijöiksi joutuvat lapset.

 • Vieno

  Jokohan tätä karvanaamaa olisi taas saatu katsella riittävästi?

 • huhhuh

  Vienon viiltävän älykkäät kommentit tästä vielä puuttuivatkin (sarkasmia, jos et ymmärtänyt, Vieno)

 • Vieno

  Hei “huhhuh”, auta nyt edes vähän, mitä se sellainen sarkasmi oikein on, jotakin syötävääkö?

 • Jumalan vasara

  Jeesus on syntynyt uudelleen.
  Halleluja!

 • Jape

  Oliko isä mukana synnytyksessä ja tiedätkö milloin pääsee synnäriltä kotiin?

 • Tosi Asia

  Oliko Maria varmasti neitsyt synnyttäessään? Ja kävikö kuitenkin vanhanaikaisesti, että ehkäisy unohtui tai kumi puhkesi?

 • Aleksander

  Kyllä sä Jape taidat olla trolli, Tapio tuo oikeasti koko yhteiskuntaa koskevia ajankohtaisia tärkeitä tietoja, kuten groomustouhusta,se oli vähintään 19000 tuhatta nuorta, joiden elämä tuhottiin ja sä kehtaat tuoda esille joidenkin uskonnollisten ryhmien yksittäisiä tekemiä seksuaalisia rikoksia,jotka ovat tietenkin täysin tuomittavia, mutta liikutaan täysin eri ulottuvuudessa,pelkästään uhrien määrän suhteen ja monen muun asian suhteen. Ja yleensä pitääkö meidän siis vaijeta groomaus rikollisten tekemisistä,koska Suomessa on esiintynyt hyväksikäyttötapauksia, esim. joidenkin lestadiolaisten taholta? !

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*