Tapio Puolimatka

Itsemäärittelyyn perustuva sukupuolikäsitys luo turvattomuutta

Ideologisesti motivoituneet lobbausryhmät ovat EU:n välityksellä ajaneet niin sanottua sukupuolisen valtavirtaistamisen (gender mainstreaming) toimintaohjelmaa, joka muuttaisi sukupuolikäsityksen subjektiiviseen kokemukseen ja sosiaaliseen rooliin (gender) perustuvaksi ja luopuisi sukupuolen määrittelemisestä objektiivisten biologisten tuntomerkkien perusteella. Suomeenkin ollaan ajamassa lainsäädäntöä, joka antaisi ihmiselle oikeuden määrittää sukupuolensa pelkän ilmoituksensa perusteella (www.translaki2019.fi).

Keskeinen ongelma itsemäärittelyyn perustuvassa sukupuolikäsityksessä on se, ettei viranomaisilla ole tämän muutoksen jälkeen mitään objektiivista tapaa tunnistaa ihmisen aitoa sukupuolta. Jos ihminen voi vahvistaa juridisen sukupuolensa pelkän ilmoituksensa varassa ilman mitään objektiivisesti havaittavia tuntomerkkejä, tulee mahdottomaksi tietää, vastaako esimerkiksi biologisen miehen ilmoitus naissukupuoleen kuulumisesta kyseisen miehen aitoa kokemusta, vai haluaako hän muuttaa juridisen sukupuolensa jostakin muusta syystä, esimerkiksi voidakseen helpommin toteuttaa tyttöihin ja naisiin kohdistuvia rikoksia.

Yksityisyyden suoja

Niin kauan kuin lainsäädännössä ja yhteiskunnan toimintaohjelmissa pitäydytään objektiivisiin biologisiin tuntomerkkeihin perustuvaan määritelmään sukupuolesta, on mahdollista turvata tyttöjen ja naisten yksityisyys ja suoja hyväksikäytöltä. On paljon vaikeampi suojella näitä tyttöjen ja naisten oikeuksia, jos lainsäädäntö määrittelee naiseksi jokaisen, joka subjektiivisesti väittää kokevansa itsensä naiseksi.

Jos lainsäädännössä ja yhteiskunnallisissa toimintaohjelmissa aletaan pitää subjektiivisesti koettua sukupuoli-identiteettiä juridisen sukupuolen määräytymisen perusteena, voi miespuolinen henkilö pelkän ilmoituksensa pohjalta vaatia itselleen naisille kuuluvia oikeuksia, suojaa ja pääsylupia. Sikäli kun ei enää ole olemassa mitään objektiivisesti havaittaviin tuntomerkkeihin perustuvaa naisen käsitettä, ei ole mahdollista luoda naisille erotettuja, turvattuja alueita, joihin ainoastaan biologisilla naisilla olisi pääsy. Tämä heikentää yhteiskunnan mahdollisuuksia turvata naisille sukupuoliperustaista yksityisyyttä ja suojaa.

Biologiset naiset, jotka ovat tulleet miesten pahoinpitelemiksi tai raiskaamiksi, eivät voi enää paeta erityisesti heille varattuihin paikkoihin ja kokea olevansa turvassa biologisilta miehiltä. Tytöt ja naiset voiva joutua biologisten miesten seksuaalisen ahdistelun kohteeksi naisten turvakodeissa ja naisten pukuhuoneissa.

Tunnistamisen ongelmat

Kun ”naisen” ja ”tytön” käsitteet irrotetaan biologisista tosiasioista ja tehdään kokonaan riippuvaisiksi subjektiivisesta itsemäärittelystä, miehille annetaan yhteiskunnallisesti hyväksytty keino päästä tytöille tarkoitetuille alueille esimerkiksi leireillä ja yön yli ulottuvilla retkillä. Tytöiltä viedään oikeus tunnistaa tai nimittää heitä miehiksi.

Kun tytöt kasvatetaan hyväksymään näiden miesten oikeus ylittää tyttöjä suojaavat rajat, tyttöjen on vaikea suojautua hyväksikäyttäjiltä. Tällainen yhteiskunta systemaattisesti valmentaa tyttöjä torjumaan intuitiiviset varoitusmerkkinsä: heitä voidaan syyttää siitä, että he loukkaavat naisiksi identifioituvien biologisten miesten tunteita.

Suurimmassa vaarassa ovat tällöin kaikkein haavoittuvimmat tytöt, kuten yhteiskunnallisten hoitokotien asukit. Miehillä on nyt tapa päästä tytöille tarkoitetuille alueille paikallisten viranomaisten estämättä, joilla ei ole mitään tapaa kyseenalaistaa heidän ”sukupuoli-identiteettiään”.

Naisurheilun ongelmat

Itsemäärittelyyn perustuva sukupuolikäsitys ulottaa miesten etuoikeudet monille sellaisille alueille, jotka oli aikaisemmin varattu pelkästään naisille. Sukupuoli-ideologian hallitsemassa kulttuurissa biologiset pojat pystyvät voittamaan tyttöjen urheilun mestaruuksia vaihtamalla juridista sukupuoltaan.

Onko oikeudenmukaista antaa tytöille varattuja urheilupalkintoja ja yliopistojen tytöille tarkoitettuja urheilijastipendejä pojille, jotka luontaisesti ovat suurempia, vahvempia ja nopeampia?

Naisnäkökulman hämärtyminen

Radikaalin feministisen kritiikin mukaan itsemäärittelyyn perustuva sukupuolikäsitys on pääasiassa miesten luomusta ja sen yhtenä seurauksena on ollut naisten oikeuksien rajoittaminen. Monet miehestä naiseksi -transihmiset siirtyvät naisen rooliin vasta myöhään elämässään, jolloin he ovat jo sisäistäneet miehen näkökulman. Heidän voi olla vaikea sisäistää naisten näkökulmaa, vaikka he käyttävät hormoneja ja läpikäyvät kosmeettisia leikkauksia.

Kun naiseus määritellään sisäiseksi kokemukseksi, joka perustuu kunkin yksilön subjektiiviseen tuntemukseen, miehen kehon omaava yksilö, joka väittää kokevansa itsensä naiseksi, voi julkisessa keskustelussa esiintyä naisten edustajana ja päästä kaikkiin pelkästään naisille tarkoitettuihin kokoontumisiin, konferensseihin ja yhteisöihin.

 

Kommentit (24 kpl)

 • Teipponen

  Hyvä kirjoitus! Kyllä jotain tolkkua pitää yhteiskunnassa olla, muuten kaikki menee ihan hulinax… Ihme touhua kun sivistyneillä ihmisillä hämärtyy näin näkökyky.! Tytöt on tyttöjä ja pojat poikia! Ainahan on ollut vammaisia ym. poikkeusyksilöitä. Heitä pitää arvostaa sellaisina kuin he ovat ja tietysti auttaa tarpeen mukaan , mutta ei enemmistö voi mukautua marginaaliryhmiin!

 • amgine

  Puolimatka kirjoittaa juuri niin kuin asia on. Valitettavasti tämä täysin valheisiin perustuva ideologia on jo niin syvälle juurrutettu, että tuskin mitään on tehtävissä. Aika hoitaa sen todennäköisesti siten, että ihan muualta tulevat, lisääntymiskykyisemmät kulttuurit syrjäyttävät länsimaiset kulttuurit ja tämän ideologian, jota koko läntinen maailma nyt palvoo. Sukupuolten lukumäärästä eivät edes kiihkoilijat itse tunnu olevan selvillä. Esim. Väestöliitosta löytyy lääkäri, jonka mukaan sukupuolia on ”7 miljardia ja risat”. Saman organisaation tutkimusprofessori ilmoittaa, että sukupuolia on kaksi. Siis ei mitään järkeä koko touhussa. Samoin nämä miesten synnyttämiset – täyttä huu-haata.

 • Vieno

  Jokohan tätä raukeakatseista karvanaamaa olisi nähty riittävästi? Jutut eivät ole tältä vuosituhannelta.

 • Maija

  Kiitos Tapio! Olet realisti ja jaksat pitää kaikkein heikompien puolta. Toivon vielä, että Suomessa lasten vanhemmat havahtuisivat todellisuuteen, mitä kouluissa opetetaan heidän lapsilleen. Opetus tuo suurta epävarmuutta lasten ja nuorten oman identiteetin löytymiseen.

 • Luksan Kalle

  Voisikohan arvon professori viimeinkin tarttua tässä asiassa varsinaiseen subjetiin ja tarjota oikea vihtoehto sukupuolineutraalille polkupyörälle. Sitä ei tettävästi vielä ole määritelty. Samoin pyykkipojalle, joka sekin loukkaa tasa-arvoa näissä sukupuoliasioissa, millä nimikkeellä tätä kapinetta voitaisi numittää?
  Tästäkö Sinulle makasetaan professorin tai tohtorin tai minkä hyvänsä akateemisen viaran palkkaa. Voi herraisä.!! Ei muuta voi sanoa. Ei ihme, jos kestävyysvajetta ei voida taltuttaa, kun tällaisille toimijoille maksetaan kolminkertainen palkka vanhustenohoitajien palkkaan vrrattuna.

 • Suomi Poika

  Tapion Rohkeus ja asiantuntemus on ihailtavaa . Totuus tekee vapaaksi sanojan ja lukijan jos vaan ottaa sen vastaan . Tapion uusin kirja joka juuri ilmestynyt on syvällisyydessään enemmän kuin suositeltava kelle vaan joilla sydän auki ottamaan vastaan .Sukupuolisuus nyt yritetään hämärtää ja sekoittaa lasten psyyke . Hanki Tapion uusin kirja . Päivä oy

 • Suomi Poika

  Sukupuoli Muutoksessa Tapion uusin kirja aivan häkellytti minut syvällisellä tiedollaan ja toi elooni vapautta kun joku uskaltaa prof arvovallalla kirjoittaa TOTUUTTA . Jos joku haluaa ko kirjan lahjaksi niin laita osoitteesi tälle palstalle niin 5:lle ekalle postitan ko kirjan lahjaksi pika pika .

 • Huolestunut äiti

  Lasten psyyke on jo sekoitettu. Siitä kielii nuorten psyykkisten häiriöiden jatkuva lisääntyminen. Eikä vähimpänä sekoittajana varmaankaan ole yläkouluikäisten opetusmateriaali seksuaalisuudesta.

 • Viola Linnea

  Mielestäni vessat, pukuhuoneet, saunat ja muut sellaiset alueet voisivat olla jaoteltuina XX – ja XY-merkein. Ja tämä tarkoittaisi dna:ta, joka ei muutu, vaikka mieli muuttuisikin, moneenkin kertaan.

 • Ullis

  Kiitos, Tapio Puolimatka! Asiaa. Arvostan. Lisää tätä.

  Järki käteen kaikille ja herätys viimeisillekin kuvittelijoille, jotka luulevat, että sukupuolijaon hämärtäminen ja translakimuutokset on hyvä juttu.

 • Mihin hulluuteen meitä viedään

  Se on unohdettu, että Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ihminen voi tietenkin leikkiä olevansa jotain muuta, mitä on. Sehän on selvä, ettei ihmisen sulupuoli muutu, vaikka esittää vastakkaista sukupuolta. Tällaisillä typerillä laeilla, että sukupuoli on ilmoitusasia, on vain huonoja seurauksia. Puolimatkoja tarvitaan, joilla on usko, viisaus ja järki tallella.

 • päkäpää

  Puolimatkaa parhaimmillaan, valitettavasti Tapion ihmisyys yltää vain raamatulla päähän-tasoiseen pelotteluun siinä, missä ihmisistä, identiteeteistä ja seksuaalisuudesta pitäisi pystyä puhumaan asiallisesti. Sitten tämä jeppe vielä moittii yliopistoa indoktrinaatiosta tarkoittaen ilmeisesti sitä, että siellä todella on tutkijoita, jotka pyrkivät edistämään tiedon karttumista ja tieteellistä ajattelua. Samalla jeppe itse opettaa omaa perusteetonta fundametalistista uskoaan tieteenä.

 • Karimas

  Haluaisin ostaa Puolimatkan kirjan

 • Man

  Miten mahdollista, että tuollaisia mielipiteitä vielä julkituodaan? Ihan kun Puolimatka eläisi jossain keskiajalla noitavainojen aikaa.

 • Sejuo

  Vielä on Suomessa vähän sananvapautta. Onneksi. Translain vastustaminen on kaukana keskiaikaisesta noitavainosta. Tapion ja hänen kanssaan samat ajatukset jakavien vastustus alkaa muistuttaa noitavainoja. Hirveä haloo nousee, kun kristilliset arvot tuodaan esiin. Kuitenkin kristillisistä arvoista suurin on rakkaus. Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan ja sen rakkauden välittäminen kanssaihmisiin.

 • E Heikkinen

  Kiitos ja Tsemppiä Tapio!
  Nämä asiat joista kirjoitat , ei tietenkään ole mitään sellaista mikä ei olisi jokaiselle tervejärkiselle ihmiselle itsestäänselvyyksiä.
  On kuitenkin hämmästyttävän paljon ihmisiä, jotka elävät harhaisessa kuplassaan , ja vielä hämmästyttävämpää on, että monet heistä on päättäjiä, jotka ohjaavat harhaisesta kuplatodellisuudesta peräisin olevilla käsityksillään yhteiskunnan eri sektoreita .
  Yksi tärkeimmistä sektoreista on lapsten ja nuorten kasvatus!
  Siksi on erittäin tärkeää, että tuolla sektorilla toimii myös arkirealistisia totuuden puolustajia ja aidosti lasten oikeuksia puolustavia ja lapsien ja nuorten suojelua peräänkuuluttavia professoreita yms tervejärkisiä ihmisiä joilla on myös sydän oikealla paikallaan. Sinä Tapio olet yksi heistä ja hyvin merkittävä henkilö. Tällä alalla tosin sitä ei lasketa pokaalien , kunniamerkkien, arvotitteleiden, yms lukumäärällä vaan perusteettomien uhkailujen haukkujen mitätöimisyritysten vähättelyn yms määrällä joka huokuu tuosta harhaisesta kuplasta , joka asiattomuudessaan , terveen järjen puutteestaan tai järjen käytön haluttomuudessaan edustaa . Mitä enemmän sieltä tätä törkyä tulee, se osoittaa sen että nuoli on sattunut maaliinsa.

 • Minna-Maaria Lax

  Fantasiakirjailijaksi Puolimatkassa on ainesta vaikka kuinka, mutta vakavasti otettavana tieteentekijänä hän on lähinnä naurettavuus. Valtiolla kummiskin näyttää suojatyöpaikkoja riittävän.

 • Tutkijan toveri

  Sukupuolensa itsemäärittelyn jännittävimpiä piirteitä voisi sukupuolisseikkailijalle olla sellainen mahdollisuus, että miten lyhyeksi aikaa voi itse määritellä sukupuolensa. Voisiko määritellä aamusta päiväksi, että on nainen, illasta yöksi että on mies. Iltapäivisin olisi sitten sukupuoleton joka toinen päivä. Tai viikoittain eri sukupuolta. Tai joka toinen tunti?
  Toki se onnistuu nytkin siten, että miten tuntee sukupuolisuutensa, toki ilman sukupuolensa virallista muuttamista.

 • yksi uskovainen

  Aivopesun tuotettahan tämä gender-touhu on.
  Monelta ihmiseltä on sen seurauksena mennyt terve järkikin päästä. Harmillista että itse eivät sitä huomaa, vaan teilaavat Tapio Puolimatkan viisaat ja rohkeat ajatukset ja kirjoitukset.
  Kyse on myös siitä että usko Jumalaan kielletään. Vaikka kaikki olemme saman Luojan luomia ihmisiä, sitäkään ei tämän ajan idologioilla aivopesty ihminen ymmärrä eikä käsitä. Surullisen surullista!
  Jumala itkee tätä kaikkea katsellessaan, mutta yhä on pelastuksen päivä sinullekin! Raamatussa puhuu itse elävä Jumala- sinulle.

 • Belsebub

  Todellisen ”tiedemiehen” kirjoitus. Ei puutu muuta kuin järki ja aineistoon perustuvat faktat. Säälittävää.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*