Tapio Puolimatka

Hermostuiko Seta uuden kirjani paljastuksista?

Kirjassani Saanko luvan – sanoa? Sananvapaus ja vihapuhe (Perussanoma 2020) kuvaan aktivistien kampanjoita niitä vastaan, jotka puolustavat lasten perustavia ihmisoikeuksia, oikeutta isään ja äitiin ja oikeutta sukupuoliseen ja seksuaaliseen koskemattomuuteen.

Kampanjoissa käytetään kolmiosaista taktiikkaa:

1) Aktivistit leimaavat lasten oikeuksien puolustajat homofobian ja transfobian kaltaisilla tunneilmaisuilla.

2) Aktivistit tuhoavat lasten oikeuksien puolustajien mainetta, vetävät heitä oikeuteen ja pyrkivät saamaan heidät erotetuiksi työpaikoistaan. Kansanedustaja Päivi Räsänen on neljän eri esitutkinnan kohteena. Aito avioliitto -yhdistyksen toiminnanjohtajaan Susanna Koivulaan kohdistettu häirintä kertoo siitä, että aktivistit pyrkivät saamaan jopa kirkon työntekijän erotetuksi virastaan, jos hän uskaltaa julkisesti puolustaa ydinperheen merkitystä.

3) Aggressiivista politiikkaa toteuttaessaan aktivistit uhriutuvat ja kyynelehtien kertovat turvattomuuden tunteistaan, joita he kokevat kohdatessaan ihmisiä, jotka ovat heidän kanssaan eri mieltä.

Setan mainoskampanja Googlessa

Seta on huolissaan kirjastani, koska siinä paljastan ne epärehelliset strategiat, joiden avulla aktivistit pyrkivät tukahduttamaan keskustelua lapsen oikeudesta seksuaaliseen koskemattomuuteen.

Aktivistien ohjelmaan kuuluu heikentää ydinperhettä ja ohjata nuoret seksuaaliseen kokeiluun perustuvaan elämäntapaan välittämättä siitä, että tällainen elämäntapa altistaa nuoret hyväksikäytölle.

Sananvapautta puolustavan kirjani julkaisemisen jälkeen Seta alkoi Googlessa mainostaa Setan valtakunnallisen pääsihteerin Kerttu Tarjamon pari vuotta aikaisemmin kirjoittamaa blogia: ”Puolimatka jatkaa tieteen kaapuun puettujen homofobisten ennakkoluulojen revittelyä.”

Homofobian ja transfobian kaltaiset, vailla selkeää merkitystä olevat tunnesanat synnyttävät välittömän tunnereaktion ihmisissä, vaikka niiden tarkka merkitys jää epäselväksi. Mitä vähemmän perusteluja esitetään, sitä vähemmän ihmisten itsenäinen ajattelu aktivoituu, mikä maksimoi demagogian vaikutusvoiman. Kyse on pitkälle kehitetystä julkisuuspelistä.

Homofoobikoksi leimataan jokainen, joka puolustaa lapsen oikeutta isään ja äitiin. Puhe lapsen oikeudesta vaiennetaan, koska se paljastaa aktivistien tavoitteiden epäoikeudenmukaisuuden ja epäinhimillisyyden. Muuttamalla avioliittokäsitys sukupuolineutraaliksi, heikennetään isä-äiti-lapsi kolmoissidoksen tukena olevia yhteiskuntarakenteita ja terveen yhteiskunnan perustaa.

Aggressiivisten kampanjoiden tarkoituksena on vaientaa kriittinen keskustelu ja luoda yhteiskunta, jossa kukaan ei uskalla kyseenalaistaa aktivistien sukupuoli- ja seksuaali-ideologian iskostamista lapsiin päiväkodeissa ja kouluissa.

Vihapuhelakien avulla aktivistien sukupuoli- ja seksuaali-ideologia suojataan kritiikiltä. Näin luodussa yhteiskunnassa valtio päättää lasten kasvatuksesta. Vanhemmilta viedään oikeus puuttua lapsensa sukupuolisiin valintoihin edes kotikasvatuksessa. Tällainen puuttuminen on jo määritelty perheväkivallaksi Brittiläisen Kolumbian oikeusistuimessa. (A.B. v. C.D. and E.F, 2019BCSC 604, pykälä 21, 72.)

Lasten identiteetin horjuttaminen

Ydinperheen hajotessa lapset menettävät identiteettinsä keskeisen rakennusalustan ja altistuvat suurelle inhimilliselle kärsimykselle. Kuitenkin aktivistit pitävät suurena rikoksena asettaa lapsen perustavat ihmisoikeudet aktivistien seksuaalisia mieltymyksiä tärkeämmiksi.

Tarkoituksena on saada lasten identiteetti horjutettua niin, että he päiväkodista asti kyseenalaistavat oman sukupuolensa ja ohjautuvat seksuaaliseen kokeiluun perustuvaan elämäntapaan. Tällaiseen elämäntapaan tottuneina heidän on vaikeampi luoda eheitä ja vakaita avioliittoja ja perheitä, jotka tarjoaisivat lapsille turvallisen kasvuympäristön.

Professori Douglas Farrow kiteyttää asian ytimen; Kun kehon merkitys mitätöidään ja sen sijaan asetetaan subjektiivinen kokemus, menetämme yhteisöllisen kykymme erottaa toisistaan todellinen ja haluttu, objektiivinen ja subjektiivinen, tosiasiat ja epätotuudet, totuus ja erehdys. Tällainen yhteisö ei pysty enää puolustautumaan mielikuvien ja epätotuuksien avulla toteutettua manipulaatiota vastaan.

Eliitille rajoittamaton seksuaalinen vapaus

Jotkut rikkaimmista ja etuoikeutetuimmista eliitin jäsenistä haluavat luoda yhteiskunnan, jossa ei aseteta mitään rajoituksia heidän mielihalujensa toteuttamiselle. Heidän ohjelmansa ydin on ilmaistu Yogyagartan periaatteissa (YP), jotka Seta pyrkii saattamaan osaksi Suomen lainsäädäntöä.

YP 2f kieltää asettamasta mitään seksuaalista elämäntapaa toista paremmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että seksuaalisuuden ja sukupuoli-ilmaisun alueella ei tulisi olla mitään, mitä yhteiskunnassa pidetään turmeltuneena, perverssinä tai haitallisena.

Professori Farrow’n mukaan tämän periaatteen avulla pyritään poistamaan kaikki esteet siltä, että rikkaat ja vaikutusvaltaiset ihmiset saavat tehdä mitä haluavat. Tässä on Farrow’n mielestä aikamme sukupuoli-ideologian kaikkein vakavin ongelma.

Kirjallisuus

Farrow, Douglas (2015) Desiring a Better Country: Forays in Political Theology. McGill-Queen’s University Press.

Farrow, Douglas (2017b) The Politicization of “gender” – Disfiguring of the West. Youtube 9.7. 2017. https://www.youtube.com/watch?v=K-qVuq6Ux1Y

Farrow, Douglas (2017c) “The Right to Be Yourself? Gender Identity as the Baptism of Autonomy.” First Things, 3.9. 2017.

Farrow, Douglas (2019) “The New Family Violence”. First Things 5.8. 2019.

Farrow, Douglas (2020) “No More Lies: Exposing the Roots of Gender Ideology.” Catholic World Report, 25.4. 2020.

Puolimatka ,Tapio (2020) Saanko luvan – sanoa? Sananvapaus ja vihapuhe. Perussanoma.

https://tapio.blog/kirja-saanko-luvan-sanoa/

Tarjamo, Kerttu (2018) Puolimatka jatkaa tieteen kaapuun puettujen homofobisten ennakkoluulojen revittelyä.

https://seta.fi/2018/08/16/puolimatka-jatkaa-tieteen-kaapuun-puettujen-homofobisten-ennakkoluulojen-revittelya/

The Yogyagarta Principles. https://yogyakartaprinciples.org/principles-en/

 

Kommentit

 • Jape

  Haloo ja nyt hereille siellä Keskisuomalaisen toimituksessa. Tehkää nyt oikeasti jotain Tapio Puolimatkan järjettömien blogikirjoitusten julkaisemiselle. Tämä ei ole enää hyvän journalistisen tavan mukaista.

 • Lahtelainen

  Miksi on järjetön kirjoitus? Voitko perustella, eikä vaan heittää lokaa. Minusta se on kokonaan täyttä asiaa!
  Minun perusteluni ovat kirjoituksen sisällössä ja johdonmukaisuudessa. Puolimatka ei todellakaan edusta marginaalia näissä teemoissa, vaan perinteellisesti ajattelevia suomalaisia ja meitä on paljon tässä maassa.

 • Plyyssisukka

  Kiitos, Tapio Puolimatka, erittäin ajankohtaista, ja tärkeää aihetta käsittelevästä blogikirjoituksesta jälleen!

 • Innostunut Sonni

  Eikö ?

  Minun mielestäni tämä taas edustaa älyä ja järkeä, toisin sanoen kriittistä pohdintaa.

  Eikös meillä kaikilla, siis kaikilla ole oikeuksia täällä Suomessa ?

  Minun mielestäni näyttäisi olevan, tosin liiankin kanssa nykyään.

  Mitä taas tulee tähän naisnais ja miesmies pareihin, niin siellähän ei missään nimessä toteudu lapsenhankinta tasa-arvoisuus ja “helppous”

  Miehet ovat suuren pulman äärellä, haaveillessaa lapsesta.
  Mitä mieltä tästä on lesbot, onko se oikein ?

  Rakastakoon kukin ketä, tai geitä rakastaa ja hyvä niin.

  Hyvää kesää

 • Esirukoilija

  Hienoa Tapio että jaksat kirjoittaa ajankohtaisesta aiheesta. Jonkun on todellakin puolustettava lapsia nykyaikana. Sinua tukevat monet, kiitos Tapio.

 • Jouko

  Huh Jape. Mieti vähän mitä kirjoitat. Edustat siis heitä, joiden mielestä on ollut oikein poliittistaa sukupuolen määrittely ja torjua sen jälkeen jokin objektiivisesti ajatelleen yhtä poliittinen mielipide, kuin minkä itse olet valinnut.
  Lähes joka lomakkeelle voi ilmoittaa nykyään menestyksekkään lobbauksen ansioista omavalintaisesti mitä sukupuolta edustaa tai voi merkitä vain että “muu”. Biorealismi ei olisi enää siis ratkaisevaa vaan oma kokemus. Ja tämä meidän kaikkien pitäisi niellä nyt ja tulevaisuudessa.
  Todellakin kaiken periaatteellisesta poliittisuudesta vakuuttuneen mielestä tämä ei tietenkään voi pitää paikkaansa. Jos kokemus on se joka ratkaisee, sinun on hyväksyttävä, että periaatteessa kuka tahansa voi päätyä uudessa normaalissa omanlaisiinsa näkemyksiin myös tässä puheena olevassa asiassa.
  Siinä katsannossa tuntuu mielestäni vähintään “järjettömältä” alkaa ampua alas eri mieltä itsesi kanssa olevia parilla lauseella, jonka pointti on että “en tykkää”.
  On todellakin järkevää myös uskoa ja hyväksyä toisten ajattelevan, että sukupuolia on kaksi eikä ihmiskunta historiassaan olekaan ollut väärässä, vaikka juuri sinä uskot, että sukupuolen voi valita tai “korjata”, ihan kuin se uusi ratkaisu ei kenties vähän ajan päästä voisi myöskin tuntua väärältä. Luotuisuus on tai sinun mielestäsi taas ei ole. Tässä jännitteessä meidän on nyt elettävä. Eikö niin?

 • AZ

  Mielenkiintoinen kirjoitus tärkeästä asiasta. Sananvapaus on perustuslain takaama oikeus, joka kuuluu myös Tapio Puolimatkalle. Kiitos Keskisuomalaiselle jutun julkaisemisesta.

 • Sirutse

  Loistava kirjoitus Tapio Puolimatkalta. Uskaltaa puolustaa lasten oikeuksia aikuisten nykyään sairaassa maailmassa.

 • Samassa joukossa

  Kiitos! Todella hyvin argumentoitu ja selkeä kirjoitus tärkeästä asiasta. Kiitos vielä. Ja siunausta!

 • Sara

  Japelle: “Tehkää jotain”?

  Miksi Tapio Puolimatkalle ja hänen kirjoituksilleen pitäisi tehdä jotain? Jos hän on väärässä, kirjoita oma kannanottosi perusteluineen, tai pyydä tarkennusta ja todisteita. Vaatimus vaieta ja vaientaa kertoo vain siitä että ei kestä sitä kun joku sanoo totuuden.

 • AK

  Totta!

 • Jape

  Tässä Puolimatkan blogien otsikoit viimeisen 12 kk ajalta.

  Hermostuiko Seta uuden kirjani paljastuksista?

  Professori Airaksisen jäähyväiset uskonnolle

  Päivi Räsäseen kohdistuvat esitutkinnat konkretisoivat vihapuhelakien sisältämää vaaraa

  Voiko mies synnyttää?

  Tuleeko sukupuolesta pelkkä ilmoitusasia?

  Transfobia-syytös “julmaa ja solvaavaa retoriikkaa”?

  Seksuaalinen vapaus poliittisen vallankäytön välineenä

  Setan kunniarotta-antipalkinto ja itävaltalainen rottaruno

  Itsemäärittelyyn perustuva sukupuolikäsitys luo turvattomuutta

  Huomannette, että pyöritään koko ajan saman aiheen ympärillä. Mitä liikkuu ihmisen mielessä, kun koko ajan pitää olla arvostelemassa sitä, mitä joidenkin makuuhuoneessa tapahtuu? Kaikessahan tuntuu olevan takana se, että homoseksuaalisuutta tai trassukupuolisuutta ei pidä hyväksyä. Jos syntymästään saakka homoseksuaalinen on jossain vaiheessa elämäänsä ollut parisuhteessa vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa ja hankkinut lapsen, niin siitäpä tulikin herra Puolimatkalle kauhea ongelma, jonka hän yrittää vääntää koko yhteiskunnan ongelmaksi. Useimmille asianosaisille – lapsille ja heidän vanhemmille – tämä ei ole minkäänlainen ongelma, mutta miksi se on Puolimatkalle, sitä en ymmärrä. Tai oikeastaan ymmärrän: vakaumuksensa mukaisesti hänellä on oikeus arvostella kaikkea, mikä ei mene tarkalleen vakaumuksen oppien mukaisesti. Professorin titteliä käyttäen yritetään oma mielipide saada näyttämään absoluuttiselta totuudelta.

  On suorastaan huvittavaa, että tässä asiayhteydessä on nostettu esiin huoli siitä, ettei lapsella olisi oikeutta isäänsä ja äitiinsä. Jos tämä asia herra professoria huolestuttaa, kannattaisi ryhtyä puolustamaan isän oikeuksien toteutumista eron jälkeisessä tilanteessa. Suomessakin on tuhansia surullisia tarinoita siitä, että lasten lähivanhempana tyypillisesti toimiva äiti tekee katkeruudessaan kaikkensa, ettei lasten biologinen isä pääse koskaan tapaamaan lapsiaan. Jos lasten oikeus molempiin vanhempiinsa yhtään kiinnostaisi, kannattaisi herra professorin nostaa tämä asia tikun nokkaan. Ai niin, siinähän ei ole kristinuskon kannalta mitään väärää, joten taitaa jäädä nostamatta.

 • Sara

  Jape: “Mitä liikkuu ihmisen mielessä, kun koko ajan pitää olla arvostelemassa sitä, mitä joidenkin makuuhuoneessa tapahtuu? Kaikessahan tuntuu olevan takana se, että homoseksuaalisuutta tai trassukupuolisuutta ei pidä hyväksyä.”

  -Tapio Puolimatkan tulkinnat kaikesta tästä ovat ehkä “hieman” laaja-alaisempia ja yhteiskunnallisempia kuin joidenkin makuuhuonepuuhat.
  Jos tämä otetaan lähtöolettamukseksi, niin kaikki näyttää siltä, että puretaan vain jotain epämääräistä “vihaa” ja “ennakkoluuloja” ja halutaan välttämättä “syrjiä” vähemmistöjä.
  Tämä ei juuri edistä asioista puhumista ja niiden käsittelyä. Keskiössä on ihminen joka on yksiselitteisen paha. Tämä juuri on ongelma aiheen, minkä tahansa aiheen, käsittelyssä.

  Ja sikäli kun olen itse lukenut Tapio Puolimatkan tekstejä, kyllä hän näkee muutakin kuin homo- ja transasiaa ja näihin linkittyviä huolenaiheita. Esim siinä miten avioerojen helpottaminen muutti yhteiskuntaa.

  Oletko siis etukäteen päättänyt että mikään muu ei Puolimatkaa kiinnosta, koska hän nyt vain on “homo”- ja “transfobinen”? Kommenttisi sisältää lähes yksinomaan sen “tietämistä” mitä toinen ajattelee ja oikeasti haluaa.
  Eikö ole tullut mieleen kysyä, käydä dialogia, väittää vastaan, argumentoida, perustella toinen kanta asiaan? Sen sijaan että selostat mitä toinen haluaa ja mihin hän “oikeasti” pyrkii?

 • Sara

  Lapsen oikeudesta isään ja äitiin on syytä puhua. Voisiko toisen ihmisen haukkumisen ja motiivien analysoinnin sijaan puhua itse asiasta?

  Ydinkysymys on: onko lapselle oletusarvoisesti merkityksellistä vai merkityksetöntä että hän tuntee isänsä ja äitinsä ja saa kasvaa näiden molempien hoidossa.

  Tässsä näkökannat eroavat juuri lähtöoletuksen osalta. On tuotu esiin sitä näkemystä, että lähtökohtaisesti lapsi ei tarvitse isää (tai äitiä). Ja jos tämä on lapselle, tai aikuiselle myöhemmin, kipeä ja vaikea asia, se on “vain yhden ihmisen kokemus”.

  Eli nähdäänkö tämä kokemus luonnollisena vain poikkeuksellisena?

  Sanotaan että “tärkeintä on että lasta rakastetaan”. Niin onkin. Mutta voiko sanoa, olettaa, pitää itsestäänselvänä ja täysin luonnollisena, että “isä ei ole lapselle tärkeä”?

  Olen itse tehnyt lapsi- ja perhetyötä 14 vuotta, ja huomannut ettei tosiaan ole yhdentekevää onko esim iltapäiväkerhotoiminnassa miestyöntekijöitä vai ei. Ja sillä on ollut merkitystä sekä tytöille että pojille.

  Samoin neuvoloissa on puhuttu ilmiöstä nimeltä “miehen nälkä”, isättömien pikkulasten kohdalla.

  Lapsi pyrkii täyttämään isättömyyden jättämän aukon, ja siihen voi eri elämänvaiheissa kelvata kuka hyvänsä miespuolinen, turvallinen ihminen.

  Mutta saako isän ikävästä puhua? Kun on julkisessa keskustelussa, ja yhteiskunnallisessa viestinnässä todettu, että tällainen ikävä ei ole luonnollista eikä normaalia, vaan “poikkeus”?

 • H.S

  Tutkikaapa vähän historiaa. Mitkä syyt ajoivat aikanaan Rooman valtakunnan rappiolle.

  Tapio Puolimatka on ainoita järjen ääniä tässä yhteiskunnassa.

 • JukkaSakari

  Kiitos artikkelin julkaisusta! Vielä toistaiseksi on medioita, joissa järjen ja moraalin ääni voi kuulua!
  Kuten edellä todettiin “Tapio Puolimatka on ainoita järjen ääniä tässä yhteiskunnassa.”
  Ja niitä harvoja rohkeita.

 • väinötapani

  täyttä asiaa. huomioikaa vain kritiikit joissa petusteltu argumentti. tuosta tarpeettomasta lokaamisestahan tapio kirjoittaa!

 • Korppi

  Ihmettelen tätä Japen ajatusmaailmaa. Kirjoituksen kanssa voi olla eri mieltä monessakin kohtaa. Se silti voi tuoda uusia näkökulmia, joiden pohjalta voi kehittää omaa näkökantaansa. Jos taas ei kiinnosta, niin ei ole pakko lukea. Tämä kuitenkaan ei Japen kaltaisille riitä, vaan pitää pyrkiä estämään muitakin lukemasta niitä. Ihan kuin tietäisi, ettei oma kanta kestä kritiikkiä.

  Tässä on menty pitkälle petipuuhien ulkopuolelle. Tätä transasiaa tyrkytetään lapsille koulussa. Jopa perheen sisälle pyritään tunkeutumaan. Naisurheilua ollaan tuhoamassa sallimalla miesten osallistuminen. Ihmisiä suljetaan pois sosisaalisesta mediasta väärien mielipideiden takia. Maailmalla jopa potkuja saa tämän takia.

 • Kiitos Tapio

  Kiitos Tapio Puolimatka. Tästä ideologiasta tulee kallis lasku maksettavaksi ja sen laskun maksavat lapset eli tuleva sukupolvi. Nyt on aika herätä!

 • Sami

  Nostan kyllä hattua Keskisuomalaiselle, että suo moniäänisyyden toteutua yhteiskunnassa. Sen sijaan, että lyödään lokaa blogikirjoituksen ylle, voisivat eri mieltä olevat vastata siihen yhtä analyyttisesti.

 • Yks Jukka

  Perin kummallista, jos ei ymmärrä biologiaa sen vertaa, että
  tarvitaan nainen ja mies parina tekemään lapsia.
  Jos muuta väittää tai paheksuu biologiaa, on todellakin outo tapaus.

  Räsänen puhuu asiaa ja Puolimatka puolustaa Räsästä.

 • Hede

  Erinomainen kirjoitus, Todellakin keskustelu halutaan tukahduttaa kaikin tavoin.
  maailmasta halutaan muokata sairas yhteiskunta. Mutta ehkä ympyrän on sulkeuduttava, mentävä takaisin eläimelliselle tasolle.
  Naiset ja lapset eivät siinä taistossa ole vahvoilla.

 • Marja

  Kiitos Keskisuomalaiselle Puolimatkan kirjoitusten julkaisusta. Ja kiitos Puolimatkalle tästä(kin) kirjoituksesta. On rohkaisevaa huomata että joku osaa ja uskaltaa pitää totuutta esillä. Siunausta edelleen.

 • MMN

  Tapion kirja on vessapaperiakin arvottomampi ja paperin ja musteen tuhlausta. Tapion kirja on täynnä vääristelyä ja lapsenomaista asioiden ylösalaisin kääntämistä ja huvittavinta on Tapion uhriutuminen.

 • MMN

  On myös kiinnostavaa se että Puolimatka ja AitoAvioliittolaiset eivät näytä olevan huolestuneita lasten asemasta muuten kuin jos on kyse homoseksuaalisista ihmisistä ja heidän perheistään.

 • Tuija

  Hyvä Tapio. Kirjoitat tärkeästä asiasta. Vanhempien pitäisi valveutua ja tarkastaa lastensa oppikirjojen sisältö ja kaikki koulussa tapahtuva. Seta pakkosyöttää aivopesuaan kaikkiin koulu-aineisiin.

 • Rami

  Hyvä kirjoitus! Nykyään tuntuu marginaalivähemmistöjen asioiden julkituominen olevan valtamedialle tärkeintä vaikka 95% kansasta olisi eri mieltä. Halutaan näyttää että meidänkin media on ajan tasalla. Sitten tätä 95% syyllistetään kaiken maailman fobioista. Hienoa että saadaan valtaväestönkin ääni kuuluville. Ei ketään kiinnosta eikä haittaa mitä ihmiset makuuhuoneissaan tekevät mutta näiden vähemmistöjen asioiden rummuttamine n on jo kääntynyt näitä asioita vastaan kun niistä koitetaan tehdä uutta normaalia. Mielestäni lapsen etu on ehjä ydinperhe äiteine ja isineen.

 • PHP

  Kiitos Tapio Puolimatkalle tästä ja aiemmista kirjoituksista ja Keskisuomalaiselle sananvapauden ylläpitämisestä käytännössä (eikä vain mainospuheissa kuten pääkaupunkiseudun paikallislehtemme).

 • Hyvää pohdintaa

  Kiitos, kun julkaisitte, tämä on mielenkiintoista pohdintaa ja hyvä lukea jotain tällaistakin, mitä noista suurimmista lehdistä ei oikein löydy hakemallakaan, ne on niin yksisilmäisiä.

 • Jape

  Suora kysymys Puolimatkalle ja kaikille hänen mielipiteitään kompanneille: mitä pitäisi tehdä? Pitäisikö palata reilun 50 v taakse, jolloin homoseksuaalit laitettiin vankilaan ja transsukupuoliset mielisairaaloihin? Kummastakaan aiheesta ei saanut puhua varsinkaan lapsille mitään ja jos semmoinen käveli tiellä vastaan, vaihdettiin puolta. Heitä kohtaan oli mitä vakavinta väkivaltaa, fyysistäkin, mutta erityisesti henkistä. Kirkonmiehet saarnasivat, että siinä teille hurskaille esimerkki sielunvihollisen aikaansaannoksista ja varoituksena kaikille, jotka eivät ole uskossaan vahvoja, heille voi käydä samalla tavalla. Jumala ei jätä rankaisematta – tiedättehän.

  Yksikään homoseksuaali tai transsukupulinen ei ole esteenä kenellekään, joka haluaa mennä parisuhteeseen vastakkaisen sukuolen henkilön kanssa ja hankkia lapsia. Tasa-arvoinen avioliittolaki ei myöskään estä yhdenkään mies-naisparin avioliittoa, joten mikä tässä on ongelma?

 • PV

  Kiitos hyvästä kirjoituksesta Tapio ja kiitos Keskisuomalaista joka uskalsi julkaista kirjoituksen. Nykyisin jokainen joka.puolustaa kristillisiä arvoja joutuu syyttäjän ja setan silmätikuksi.
  Asiaa.

 • Herran Siunausta

  Kiitos Professori Puolimatkalle tästä tieteellisestä tutkielmasta, miten Seta on ostanut Googlen hakukoneeseen mainostilaa synnilliselle brobagandalleen. Missään muussa ingernetin kirjoituksessa en ole nähnyt tieteellistä lähde luetteloa, joten Puolimatkan mielipiteet perustuvat tieteelle ja ovat siis tiedettä joka ei riitele Raamatun totuuksien kanssa.
  Myös Setan kulttuuri Marxilaisten sanaliittojen paljastus on vuoden tieteellinen teko. On hienoa, että Professori Pulimatkalla riittää aikaa ja tarmoa Setan juonien paljastuksiin. Mutta palkkiota hän ei sanan kylvöstään saa vaan osakseen ainoastaan jumalattomien pilkkaa.

 • Mauno Voutilainen

  Perinteisesti ja kunnollisesti ajatteleva, tolkun ukko on Tapio, nimi on suomalaiskansallista perinnettä parhaimmillaan edustava, perinteinen, metsän henki.

 • Jape

  Juu, herran siunauksella ne satuihin uskovat tänne kirjoittelevat.

 • Ileh

  Puolimatkan tekstistä paistaa läpi ajatus, että ydinperhe on aina ja joka tapauksessa onnistunut ja hyvä.
  Niin vain ei ole. On hyviä perheitä, mutta on myös perhehelvettejä. Seksuaalinen suuntautuminen ei merkitse siinä suhteessa yhtään mitään.
  Tässä maassa on reilut 20 000 huostaanotettua lasta. He ovat syntyneet näille lapsista unelmoiville miehille – ja naisille. He jo olemassaolonsa kautta todistavat, että ydinperhe (=n. 100 vuotta vanha keksintö) ei ole automaattisesti hyvä eikä ihanteellinen. Mutta sitä ei saa sanoa ääneen, eikä tunnustaa. Itseään julkisesti kristityiksi kutsuvat ovat nykyisin supistaneet katsantokantansa homovihaan. Se on heidän kristinuskonsa ydin ja lähde. Siis viha. Säälittävää, sanoisin.

 • Tosi Asia

  Mikään vakavasti otettava tieteellinen tutkimus ei tue Puolimatkan näkemyksiä – tai siis ihan oikeasti aivopieruja.
  Onko Keskisuomalaisen toimituksessa todellakin joku uskonveli- tai sisko joka näitä kirjoituksia läpipäästää?
  Voisi ottaa selvää vaikka Puolimatkan seurakunnassa vaikuttaista Koivistosta ja Jalovaarasta. Riittävän varoittavia esimerkkejä.
  Keskisuomalaista on vaikea ottaa tosissaan luotettavana mediana.

 • Asko

  Ongelman ydin on siinä, että jape ym. Pyrkivät estämään Tapiota sanomasta asiaansa. Vaikka olisitte asioiden suhteen oikeassa, se ei tarkoita, että muilta pitää viedä puheoikeus. Se juuri on meiltä muilta pois ja se on iso asia.
  Asko

 • Tosi Asia

  Ota pää pois pensaasta Asko. Epätieteellistä valheellista tietoa ja fanaattista probagantaa tässä yritetään torjua. Puolimatkan tekeleillä ei ole mitään tekemistä tieteellisen tiedon kanssa. Puhdasta aivopierua. Julistakoon niitä kirkossaan. Sitähän tekivät Jalovaara ja Koivistokin. Toinen rullasi uskonnon varjolla rahaa hyväuskoisilta, toinen yritti jopa herättää kuolleita henkiin ruumishuoneella. Jälkimmäinen oli myös aktiivinen homoseksuaalien vastustaja, mutta ei muistanut elävänsä itse kaapissa.

 • Lasten arvostuksen puolesta

  Kiitos Tapiolle, hyvä kirjoitus taas.

 • Ammemi

  Lasteni Lontoossa asuvat serkut mieheni puolelta ovat yllättävän liberaaleja ja ajattelevat ettei oo väliä sukupuoliton/ tyttö ja poika. Tosin heidän perheen toinen huoltaja on kristitty Skandinavi ja toinen ateisti Britti.
  Hirveä ero omiin lapsiini verrattuna, jotka olemme kasvattaneet kristillisin arvoin. Omille lapsillemme, joista osa jo aikuisia on väliä ollaanko sukupuolettomia vaiko tyttöjä/poikia varsinkin sen jälkeen, kun eräs miespuoleinen erään uimahallin pukutiloissa kävi iholle. Tästä tehtiin rikosilmoitus.
  Kyllä sillä on väliä ollaanko tyttöjä vai poikia, mutta tytöt voi leikkiä autoilla ja pojat nukeilla.

 • Äiti

  Tärkeää ja täyttä asiaa. Kiitos. On suuri huoli koululaisista, jotka joutuvat setan ja sekspon lobbaamien opettajien aivopesuun. Opettajatkin ovat puun ja kuoren välissä, eivät kaikki niele aivopesua, mutta paine on kova. Seuraavasta sukupolvesta on kysymys. Jonkun täytyy puhua tästä vaikka kuraa tulee tietysti naamaan.

 • Tosi Asia

  Äiti voisi tutustua opetussuunnitelmiin, opettajankoulutuskseen, oppimateriaaleihin ja koulujen arkeen. Opettajia yrittävät lobata lähinnä hihhuliuskovaiset.

  Täytyy kyllä hämmästellä, että onko tämä “kirjailija” todellakin töissä yliopistossa. Jos on, niin mistä hänelle maksetaan palkkaa? Ei kai professorin tehtävä ole suoltaa täyttä epätieteellistä aivopierua täysipäiväisesti? Jos Puolimatka tekee tätä omien “kirjojen” kirjoittamista työajallaan niin hänen kohdallaan on syytä aloittaa samanlainen prosessi kuin ministeri Kulmunin kohdalla. Veronmaksajien rahoja ei ole tällaiseen tarkoitettu.

  Myös Keskisuomalaisen toimintaa täytyy ihmetellä. Miten tällaiselle epätieteelliselle fundamentalistiselle roskalle tarjotaan kerta toisensa jälkee ilmaista mainostilaa? Luultavasti lähden sisäpiirissä on hänen uskonveljiä tai -siskoja.

  Omalta osaltani Keskisuomalaisen tilaaminen ei jatku.

 • Valoja päälle

  Tosi Asia voisi varmaan kertoa, että miksi koronatilastoissa näkyy vain miehet ja naiset? Eivätkö nämä 47 muuta sukupuolta saa tartuntaa ollenkaan, vai onko heidät laskettu epähuomiossa miehiksi ja naisiksi? Miksei aktivistit vaadi tilastoijien erottamista, kun ovat päästäneet tuollaisen epätieteellisen aivopierun maailmanlaajuisiin tilastoihin?

 • Jape

  Nm. ”Äiti” kirjoittaa täyttä soopaa. Sexpo ei lobbaa opettajia. Jos kouluissa avoimesti kerrotaan seksuaalivähemmistöistä, niin eikös se ole vain hyvä asia yleissivistyksen kannalta. Yhden pahan vian löydän koulujärjestelmästä: uskonnonopetus. On täysin väärin, että koulujärjestelmä laittaa ekaluokkalaiste opettajat kirkon ylivallan välikappaleiksi. Kertoessaan luomiskertomuksesta ja evoluutioteorian vastaista asioista opettaja syyllistyy valehteluun ja sitä ei koulussa todellakaan saisi tehdä. Lisäksi on aiheellista kysyä, miksi koulun niukkenevia opetusresursseja käytetään uskonnollisten väärien tietojen levittämiseen. Ainoa järkevä tapa tällä hetkellä on erota kirkosta, niin välttyy tuolta koulun typerimmältä oppiaineelta.

 • Valoja päälle

  Japella on yksi hyvä pointti. Nimittäin tuo kirkosta eroaminen. Mielestäni jokaisen ei-uskovan tulisi erota kirkosta ja jättää kirkko vain heille, jotka uskovat Raamatun Jeesukseen. Liittykööt sitten takaisin, mikäli joskus tulevat uskoon. Päivi Räsänen on jo ansiokkaasti puhdistanut kirkkoa pakanoista, mutta työtä on vielä jäljellä. Jape ei puolestaan ymmärrä sitä, että ev.lut. kirkon papit Suomessa eivät opeta luomiskertomusta kirjaimellisena totuutena. He lukevat sen kyllä kirjaimellisesti (valitettavasti pääosa vuoden 1992 käännöstä), mutta he kilpailevat keskenään, että kuka onnistuu vääristelemään sen sanomaa kaikkein räikeimmin. Joten huolesi tuon suhteen on täysin turha.

 • Tosi Asia

  Valoja päälle voisi laittaa myös hissin kulkemaan yläkertaan asti. Peruskoulun terveystiedossa – jota Puolimatka pelkää – opetetaan erilaiset määritelmät seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Myös siitä miten se rekisteröidään. Tämä tieto auttaa välttämää aivopieruja.

  Kannatan Japen tapaan sitä, että tunnustuksellinen uskonto oppiaineena poistetaan koulusta. Tämä koskemaan kaikkia uskontoja.

 • Jape

  Opetushallituksen sivulla kerrotaan uskonnonopetuksesta näin:

  ”Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetuksessa perehdytään omaan uskontoon, tutustutaan monipuolisesti uskontojen maailmaan ja pohditaan hyvää elämää. Uskonnon oppiaineessa on useita eri oppimääriä, joilla on yhteinen tehtävä, tavoitteet ja sisältöalueet. Opetuksen yksityiskohtaiset sisällöt vaihtelevat oppimäärän mukaan. Oppilasmäärältään suurimpia oppimääriä ovat evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto ja islam.”

  Kaunis ajatus, mutta totuus on toisin: siinä on vahva kristinuskon lobbaaminen mukana Raamatulla paukutetaan oppilaita päähän koko peruskoulu ekaluokasta ysiluokkaan saakka, eli siihen käytetään hirvittävästi opetusresursseja, joille varmasti olisi hyödyllisempääkin käyttöä. Oma kokemukseni on muutaman vuosikymmenen takaa, silloin oli alaluokilla oppiaineena kansalasitaito ja 9-luokalla oli yhteiskuntaoppi, joka jäi kyllä pelkäksi pintaraapaisuksi jokaiselle tärkeistä asioista, mutta uskontoa tuli kyllä joka vuosi ja varmasti riittävästi. Tuo opetushallituksen määritelmä tulisi varmasti täytettyä 5%:lla nykyisestä uskontotuntien määrästä, eli loppu 95% on kristinuskon käännytystyötä.

  Kysymys: miksi Suomen valtion pitää järjestää ja maksaa kristinuskon käännytystyöstä?

 • lare

  Hyvä KSML. Sananvapauden asialla olette nyt. Myös Puolimatkalla oikeus blogikirjoitteluun. YLEn ja monen muun viherpunamedian politisoituminen ja uutisoinnin fokus seksuaalivähemmistöpropagandaan ja punavihreään viha- ja leimapopulismiin nakertaa kansakuntaa kuin syöpä.

 • Qvist

  On vaikea ottaa vakavasti sellaisen tohtorismiehen kirjoituksia, joka pitää oikeudenmukaisena Jumalaan, joka on nähnyt hyväksi luoda ihmiskunnan, jonka enemmistö tulee aikanaan kärsimään loputtomiin sietämättömiä tuskia tekemistään “synneistä”, joiden määrä, kesto ja vaikutusala on ollut rajallinen.
  Jos ihmisen moraalin ytimessä on edellä mainitun kaltainen käsitys maailmankaikkeuden Luojasta, häneen ja hänen filosofointiinsa kannattanee suhtautua yhtä vakavasti kuin jonkin Isis-filosofin.

 • Valoja päälle

  Helvetti on oikeudenmukainen. Jokainen, jolla vähänkään on todellista moraalitajua tämän kyllä ymmärtää. Tämä kyllä vaatii Pyhän Hengen työtä ihmisessä, että sen tajuaa. Synnin sumentama mieli vain kieltää tämän totuuden loppuun asti. Jos haluaa vapaaksi tuosta sokeudesta, synnin tuomasta sokeudesta, on käännyttävä Raamatun Jeesuksen puoleen. Japella taas on täysin tahallaan vääristelevä käsitys koulun uskonnon opetuksesta. Jos minä olisin niellyt sen opin mitä koulussa sain, olisin tänä päivänä liberaaliteologi.

 • Jape

  Nm. ”Valoja päälle”, harmiksesi totean, ettei helvettiä ole olemassa, joten sinne joutumisella on turha ketään ajattelevaa olentoa pelotella. Kristinuskon määrittelemää syntiäkään ei ole olemassa, se on keksitty vain uskonnon valta-aseman pönkittämiseksi ja hämmästyttävän hyvin sekin asia on ihmisiin uponnut. Ymmärrys voittaa ja ihmiset huomaavat, miten paljon paremman elämänlaadun saa, kun ei murehdi olemattomia. Uskonnonopetuksesta minulla on omakohtainen kokemus, ei tosin ihan tuore, mutta käsittääkseni se ei ole oleellisesti muuttunut. Riippuu tietysti aika paljon opettajasta, eli jos käy huono tuuri ja saa vakaumuksen omaavan opettajan, niin kyllä tiettyä uskontoa markkinoidaan aika raivokkaasti, mm. helvetillä pelottelemalla.

 • Perinteet

  Hyvä kirjoitus Tapio kiitos siitä. SETAn toiminta on rappiollista ja luonnottomuutta korostavaa.

 • Toni

  Tehdäänpäs Tapio niin, että vanhakantaisista mielipiteistäsi ahdistumisen johdosta lahjoitan Setalle euron joka kerta kun luen ksml.fi ja näen naamasi siellä etusivulla missä se nytkin oleilee. Voit Tapio laskea itsesi siis tästä lähtien Setan rahoittajaksi, olet kerännyt jo nyt 10 euroa pottiin, onnea!

 • Hohoijaa

  Hyvä! et toit koulumaailman esiin. Viimevuona tyttöjen piti pukeutua pojiksi ja pojat tytöiksi. Yhdenpäivän ajaksi.

 • Oskari

  Tapiolla on ongelmia seksuaalisuuden kanssa. Ainakin toisten seksielämä tuntuu kiinnostavan erittäin kovasti.

  Lasten oikeuksilla ei näiden höpinöiden kanssa ole mitään tekemistä. Se on vain syy päästellä toisenlaisista ihmisistä negatiivista juttua.

  Nämä höpinät voisi laittaa jonnekin uskonnollisten höpinöiden foorumille.

 • Paavo

  Tapion julkaisut noudattavat järjestään hyvän tieteellisen julkaisun periaatteita. Valitettavasti vasta-argumenteista ei useinkaan voi todeta samaa. Täällä olevista kommenteista voin todeta vain Q.E.D.

 • Jape

  Tapion julkaisuista tieteellisestä näkökulmasta voi sanoa, että hänen perusasiasta on pudonnut pohja pois, koska jumalan olemassaolosta ei ole minkäänlaista tieteellistä näyttöä. Raamattu ei sitä ole, koska se on ihmisten kirjoittama satukirja, johon on siteeksi kirjoitettu jotain, mitä on oikeasta voinutkin tapahtua, mutta ei se muuta sitä totuuteen perustuvaksi teokseksi. Tapion julkaisut ovat siis pelkkää P.A.S.K.A.A. kuten nm. ”Paavon” puolustuspuhekin.

 • Ulla

  Mä rupeen nyt Keskarin boikottiin ja pyrin saamaan kaikki tuttavani ja ystäväni myös mukaan.

 • RH

  Keskari menee boikottiin täälläkin. On eri asia vaalia moniäänisyyttä kuin järjestelmällisesti haeskella klikkauksia julkaisemalla jatkuvasti kritiikittä yhden marginaalisen vihaajan tekstejä ja tarjoamalla oman blogialustansa tämän käyttöön. Päätoimittajalla on mahdollisuus olla antamatta omassa lehdessään näin paljon palstatilaa vihaideologialle ja näennäistieteelle. Aika kantaa vastuuta, Mervola.

 • Yksi sinulta puuttuu

  RH ajattelee, että tietyn perustellun mielipiteen julkinen esittäminen on “vihaamista”(?) Olisiko oikein estää Puolimatkaa esittämästä? Ja olla vain muodissa olevan virtauksen “pauloissa”. Asioissa on puolensa, eikä virtauksessa mukana oleva niitä huomaa, ellei joku tuo toisenlaisia näkökantoja esiin. Lasten oikeudet ja tasa-arvo ovat tässä tärkeitä, etten sanoisi ensisijaisia. Aikuisten toissijaisia.

 • Yksi sinulta puuttuu

  Jape on jatkuvasti kiinnostunut Jumalan “olemattomuudesta”. Kun vielä kampanjoit, Hän varmaan on sitten entistä “olemattomampi”.
  Me voimme kaikki ottaa kaksi asennetta:
  a. kerromme, miten asia on. Tai
  b. selvitämme, miten asia on.
  a. on hiukan itseä ja omaa tietämystä korottava asenne.
  b-asenteella saatamme päästä paremmin selville, myös “itseään kätkevistä” asioista, jos “alennumme” noudattamaan annettuja ohjeita. Sittenpähän se selviää kun “menemme asiaan sitään”, emmekä rikkiviisaina kerro asiasta ulkopuolella (varsinkin kun Asianomainen on varta vasten ilmoittanut, ettei antaudu ihmisviisauden tutkittavaksi). Suurella portilla kukaan tämän maailman viisas ja oppinut ei ole sinua sisään päästämässä. Kun luet eri uskontojen “pyhiä” kirjoja, selviää aika nopeasti, mikä on ihmisviisaudesta ja mikä jostain muusta peräisin. Joutukaa sielut, on aikanne kallis.

 • Kristitty

  Erittäin hyvä kirjoitus. Liian hiljaa ollaan perinteisten arvojen puolesta. Eikä avioliitto miehen ja naisen välillä ole pelkästään perinne. Se on Jumalan säätämä.

 • Jape

  Avioliittoko jonkun satuolennon säätämä, ja höpön löpön. Avioliitto määritellään Suomen laissa, eikä siinä mainita mitään jumalista tai menninkäisistä. Lue tästä, niin saatat oppia jotain: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234

 • Henri Tapani Heinonen

  Moi!

  Toivon minäkin, että olisi vähemmän vihaamista. Toimituksen olisi myös syytä pohtia tätä asiaa.

  Terveisin, Henri.

 • Sofia

  Hyvä, Tapio!! Ja Päivi ja muut, jotka vielä rohkeasti puhuvat silkkaa totuutta, siunausta ja voimia teille.
  Kaikki tämä, niin vallitseva moraalittomuus kuin tämä kritiikkikin ynnä muu on profetoitu Raamatussa 2000 vuotta sitten. Jos kyseessä on satukirja, miten sen selitätte? Ai niin, eihän kukaan kritisoija ole Raamattua koskaan lukenutkaan. Paljastatte puheillanne itse oman tietämättömyytenne. “Sanoessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet.”
  Mutta kuten Raamattu ilmoittaa, Pyhä Henki on myös totuuden henki. Jos sinulla ei sitä ole, et voi tätä ymmärtää. Tämä aika on paha, sen voi jokainen myöntää, ja hullummaksi kaikki menee. Niinpä kehoitan kaikkia kääntymään Jumalan puoleen, rukoilemaan ja vahvistumaan hengessä. Ja lukekaa ihmiset Raamattua, ottakaa itse selvää asioista. Oman itsenne takia. Kadotus on todellinen, samoin taivas, ja jokainen saa itse päättää kumpaan menee. Jumala ei pakota ketään, mutta samalla Hän haluaa nähdä mahdollisimman monta pelastunutta luonaan. Älä tahallasi hankkiudu tilanteeseen, jossa seisot Kaikkivaltiaan edessä ja sinut tuomitaan ikuiseen kadotukseen. Se ei ole mikään Jumalan toivomus! Ota Jeesus vastaan, Hän kolkuttaa ovellasi ja haluaa pelastaa sinut. Olet hänelle rakas kaikesta syntisyydestä huolimatta, mutta huomaa: “Hädän päivänä huuda minua avuksesi niin minä tahdon auttaa sinua ja (HUOM) sinun tulee kunnioittaman minua.” Reilua, eikö?

 • Handels

  En usko satukirjoihin ja ymmärrän sukupuolen moninaisuuden. Itseäni häiritsee, että antamalla kriitiikittä Puolimatkan kirjoituksille palstatilaa Keskisuomalainen hyväksyy osaltaan hänen väitteensä, jotka ovat hänen vakaumuksensa värittämiä ja selkeästi tehty ahdistamaan ihmisiä, jotka eivät maailmaa samoin näe. Jos twitterkin laittaa faktantarkistuksia tms. huomioita Trumpin teksteihin voisi Ksml toimia Puolimatkan osalta samoin. Esimerkiksi: HUOMIO: Puolimatkan tekstit eivät edusta KSMLn kantaa ja niihin liittyy vahvan ristiriitaisia kantoja, joita esim. avattu kommenteissa tms. Tällöin ei ainakaan jäisi epäselväksi tukeeko Ksml näitä kirjoituksia. Mielipiteen vapauden nimissä Puolimatka kirjoittakoon mitä lystää lain suomissa puitteissa. KSMLn tarjoaman alustan kannalta olisi sen intressissä, että se irtisanoutuu selkeästi Puolimatkan teksteistä esimerkiksi ehdottamallani tavalla.

 • Jape

  Nm. ”Sofia” on juuri näitä helvetillä pelottelijoita, joiden takia ihmiset ei pitkällä tikullakaan koske uskontoon. Onneksi hänen kaltaiset ovat jäämässä vähemmistöön ja myös kristillisten yhteisöjen valta vähenee: v. 2020 yli 10 000 ihmistä on eronnut kristillisistä yhteisöistä ja tuhannet yhteisöihin vielä kuuluvat vanhemmat jättävät lapsensa kastamatta. 10 v kuluttua todennäköisesti alle puolet suomalaista tunnustaa kristillistä uskontoa ja heistäkin suuri osa on tapakristittyjä. Muuten tämmöinen uskonasioilla pelottelu on lähinnä säälittävää, mutta Puolimatkan rajut hyökkäykset seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä kohtaan ovat minusta vihapuhetta.

 • Jape

  Luin, en pitänyt.

 • Tosi Asia

  Persujen Hankamäki menee tutkintaan veronmaksajien rahoilla tuotetun naisvihaa lietsovan roskan levittämisestä. Rahoja peritään puolueelata mahdollisesti ja aiheellisesti takaisin. Yliopiston kohdalla pitäisi ryhtyä samaan tarkasteluun jos tämä ‘professori’ tuottaa näitä seksuaaliaivopieruja työaikanaan veronmaksajien rahoilla.

 • J-Veikko

  Tämä blogikirjoitus oli hyvin perusteltu kirjoitus vakavaan haasteeseen ajassamme. Jos kukaan ei rohkene puolustaaa sananvapautta, joudumme totalitääriseen yhteiskuntaan, joista on meillä on jo liiaksikin esimerkkejä. Suurkiitos Tapio Puolimatkalle.
  Kiitos myös Keskisuomalaiselle, että antaa palstatilaa sananvapauden puolustajalle. Tärkeä osa lehdistön tehtävää on tuoda asioita päivänvaloon. Jos menetämme sananvapauden, menetämme myös vapaan lehdistön.

 • Word

  Laitan Keskisuomalaisen tilaukseen ihan vain siksi että, sillä on kanttia julkaista myös toisinajattelevan mielipiteitä. Harvinaista. Tämä nyt oli jopa lähdeviitteillä tuettu mielipide, joten jos ja kun olen eri mieltä joistain kohdista niin täytyy tässä tutustua sekä Tapion, että eri kantaa edustavien lähteisiin ja niistä muodostettuihin väitteisiin. Vasta sitten voi sanoa jotakin, jolla on jotain painoarvoa. Asiatonta ja kypsymätöntä sen sijaan on vetää esille fobiakorttit, uhkailla, rääkyä ja yrittää vaientaa tai kyseenalaistaa kirjoittajan luetettavuus vedoten kirjoittajan vakaumukseen. Meillä kaikilla on jokin maailmankuva ja arvot, jonka läpi tarkastelemme asioita. Mikään ei ole vain neutraalia, arvovapaata ja objektiivista vaikka, joku saattaa erehtyä niin luulemaan. Suurista maailman uskonnoista kaikki suhtautuvat kielteisesti / varauksella niihin, jotka toimivat luonnon vastaisesti, ovat jotakin muuta kuin heteroja. Ei kristinusko ole tässä poikkeava. Tapion kanssa eri mieltä olevat kirjoittakoon vastineen, joka osoittaa tieteellisesti ettei lapselle sittenkään paras kasvualusta ole naisen ja miehen muodostama ehyt ydinperhe vaan jokin muu. Ei se ole kenenkään syyllistämistä tai fobiaa vaan ihan tutkittu fakta. Ehyen ydinperheen merkityksestä ja ylivoipaisuudesta löytyi vertaisarvioituja psykologian ja sosiologian julkaisuja googlettamallakin melko helposti. On ihan absurdia argumentoida ja tässä yhteydessä verraten puhua niistä ydinperheistä, joissa lapset on otettu huostaan ja heitä on laiminlyöty tms. Ei ne tietenkään ole se paras mahdollinen ydinperhe, jota yhteiskunnan pitäisi toimillaan tukea! Totta kai on siinä tapauksessa parempi kasvaa vanhemmuuteen kykenevän yksinhuoltajan tai vanhemmuuteen kykenevän miesparin kanssa, mutta sehän ei ole Tapion pointti ensinkään vaan halu etsiä sitä, mikä olisi lapselle aina se paras mahdollinen kasvualusta. Se, että emme aikuisina aina onnistu sitä tarjoamaan, ei suinkaan tarkoita etteikö sellaista olisi tai etteikö siihen pitäisi yhteiskuntana ensisijaisesti pyrkiä.

 • Jape

  Ennen kun nm ”word” rupeat sen enempää hehkuttamaan Puolimatkan sepustuksia, kannattaa palauttaa mieliin parin vuoden takaa tämä, jossa hän esittää sujuvasti pedofilian olevan tasa-arvoisen avioliittolain jatkumo. Tästähän yliopisto johto sitten sanoutuu selvästi irti vakuuttaen, että Puolimatka mielipiteellään ei edusta yliopiston arvomaailmaa. Tässä tämä ”vääränmadian” juttu: https://www.oikeamedia.com/o1-75907

 • Jape

  Kysymys nimimerkille “word”: Haluat siis, että Keskisuomalaisen blogissa on sijaa ihan kainenlaisille mielipiteille, siis ilman mitään rajoituksia. Sallisitko myös uusnatsien kirjoittelevan tänne näkemyksistään, esim. aluksi kerran viikossa ja myöhemmin infopläjäys vaikka parin päivän välein?

 • Jeps...

  Japelle: Argmrntum AD hominem, kaksinaismoralismia ja lähinnä uskonnollista saarnaa! Hyökkää Puolimatkan väitteitä kohtaan, älä ihmistä vastaan. Sanat riitelevät, eibät ihmiset! Valitat, että muut saarnaavat, mutta saarnaat itse helvettiä ei ole -doktriinia ties millä uskonnollisia perusteilla! Tiede on muka todistanut, ettei Jumalaa ole! Väite on metafysiikkaa, eikä metafysiikka ei ole fysiikkaa, vaan jotain, joka on fysiikan ja luonnontieteiden tuolla puolen. Luonnontieteet tutkivat luontoa, ei yliluonnollisia ilmiöitä, sehän lukee jo sen nimessä. Yliluonnontiede olisi asia erikseen. Tiede lähtee siitä, että tutkittavaa ilmiötä täytyy pystyä kontrolloimaan. Esimerkiksi olisi sangen typerää tutkia veden kiehumista, jos ei voisi tietää ja kontrolloida veden lämpötilaa. Mitä mieltä siis olisi tutkia itse Jumalaa, jonka määritelmään kuuluu kontrolloimattomuus, eli kaikkivaltius?

 • Jape

  Nm ”Jeps”. Ei tiede ole suoraan todistanut, ettei jumalaa ole, mutta eihän sen niin kuulukaan mennä, vaan pitää todistaa, etttä joku on olemassa, jos niin väittää. Minähän voisin tarjota sinulle puolen kilon timanttia, tässä se on kämmenelläni, eikö olekin hieno, osta pois miljoonalla eurolla. Et sinä sitä näe, etkä voi koskettaa, mutta usko nyt kun sanon, on se siinä, etkä mistään saa näin halvalla. Timantti sinun reppuun ja milli minun taskuun ja molemmat ovat tyytyväisiä.

 • Word

  Jape,
  Jos joku uusnatsi viitsisi sokean vihaamisen, ja vähemmistöihin kohdistuvan fyysisen väkivallan sijasta kirjoittaakin tänne vain blogia, jossa hän vertaisarvioitujen julkaisujen ja tutkimusten valossa kirjoittaisi perustellun, vertailevan tekstin valkoihoisten ylivoipaisuudestamusta toisiin nähden niin toki lukisin sen, pohtisin ja kävisin vielä läpi hänen lähteensäkin. No en nyt ehkä kuitenkaan parin päivän välein :)…
  En minä Puolimatkaa hehkuta. Siedän erilaisuutta ja eriäviä mielipiteitä etenkin, jos ne on perusteltuja. Ne haastavat ajattelemaan ja muodostamaan oman kantani asioihin. Sen sijaan toisten nimitteleminen ja tyhmäksi julistaminen eriävän mielipiteen vuoksi on mielestäni kypsymätöntä.
  Täytyypä lukaista tuo jakamasi linkki. Sinä olet selvästikin hyvin perillä Puolimatkan kirjoituksista muissakin medioissa, minä en häntä seuraa. Kirjoita sinä hänelle vastine!!

 • Kohmelopää

  Puolimatkan jutuissa on sellainen kiusallinen piirre, että vaikka konservatiivisena kristittynä olen periaatteessa jokseenkin samaa mieltä monista asioista, yhä enemmän hänen ajatteluunsa on tullut klassisen salaliittoteorian piirteitä, kuten uhriutuminen, suuryritysten median manipulointi hänen kirjansa julkistamisen estämiseksi, yhteiskunnallisen eliitin juonet ja uuden maailmanjärjestyksen luominen.

  Tosiaan kuten jo joku kommentoikin, miksei esim. uusnatsi voisi kirjoittaa täsmälleen vastaavan vastineen, jossa jokainen joka herättää tervettä poliittista vuoropuhelua jossa mainitaan kansallissosialistista ajattelua leimataan natsiksi, suuryritykset sensuroivat ideologiaan liittyvää aineistoa (kuten itse asiassa tekevätkin, ja se on ihan oikein) ja yhteiskunnallinen eliitti pyrkii raivaamaan maailmanvaltaisen kommunismin tieltä mm. kansallissosialismin pois tekemällä kaikista isänmaallisista järjestöistä laittomia ja ottaa heidän lapsensa huostaan vanhempien vakaumuksen takia. Ja sitten 50 Vastarintaliikkeen tyyppiä lähettää näitä onelinereitä että kerrankin järjen valo ja joku uskaltaa lausua totuuden.

 • Faktojen kannattaja

  Jape (5.6.2020 klo 16:40), kyllä se näyttää olevan edelleen kovasti tarpeellista, että sinullekin kerrotaan vielä monta, monta kertaa näitä yksinkertaisia asioita, koska kerrot ymmärtäneesi, että kaikki luettelemasi otsikot liittyvät makuuhuoneeseen. Lienee sinun päämielikuviesi miljöö? Puolimatka kirjoittaa niistä lasten ongelmista, jotka on hyvin selkeästi ja lukemattomissa tieteellisissä tutkimuksissa todettu. Siksi ne ovat yhteiskunnan ongelma, joista pitää argumentoidusti keskustella.
  Oikeus esittää kriittisiä kommentteja ja analysoida yhteiskunnassa esiintyviä ilmiötä ei nouse vakaumuksesta vaan mm. Suomen perustuslaista. Se on demokraattisen vapaan valtion ominaisuus ja kansalaisten oikeus, jonka genderistit systemaattisesti haluavat itsenäisesti ajattelevilta kansalaisilta kieltää. Itsenäinen looginen ajatteluhan on uhka kaikille totalitaristisille aatteille. Tiesithän muuten, että mikäli homoseksuaalisuus olisi synnynnäistä, identtisistä kaksosista molemmat olisivat aina joko heteroita tai homoja. Näin ei elävässä elämässä ole, sanoo tieteellinen tutkimus.
  On aina virkistävää lukea Puolimatkan kirjoituksia, jotka perustuvat todellisuuteen ja siitä tehtyihin loogisiin johtopäätöksiin. Lisää tällaista!

 • Faktojen kannattaja

  Pari kommenttia Japelle (7.6.2020 klo 23:44)
  – yliopistolaitos on syntynyt kirkon piirissä
  – vuosiluku, joka lukee jokaisessa todistuksessasi ja jokaisessa sanomalehdessä, on laskettu Jeesus Nasaretilaisen syntymästä (pieni laskuvirhe ei muuta laskemisen motiivia)
  – suomalaisen kansakoulun isäksi kutsuttu henkilö oli koulutukseltaan pappi. Siksi Suomessa on aina otettu kouluun sekä tytöt että pojat – eikä niin kuin monissa muissa maissa vain toisen sukupuolen edustajat.
  – harvan blogin perässä on lähdeluetteloa. Puolimatkan kirjoissa lähteitä on sivutolkulla. Et ole, Jape, tuonut esiin yhtäkään tutkimusta, joka tukisi kommenttejasi.
  – kalenterissa on sellaisia palkallisia vapaapäiviä kuin jouluaatto, joulupäivä, Tapaninpäivä, pyhäinpäivä, pitkäperjantai, 2. pääsiäispäivä, helatorstai. Kaikki kristillisiä juhlia. Uskonnon tunneilla lapsille kerrotaan, miksi meillä on tällaisia vapaapäiviä. Aika erikoista kieltää kertomasta faktoja.
  Ileh (6.6.2020 klo 15:28), lukutaitoisena varmaan huomaat, että Puolimatka ei väitä kaikkien ydinperheiden olevan mainioita. Älä siis suotta suggeroi itseäsi. Tilastollisesti, kun tutkitaan isoja ihmismääriä, se nyt vaan sattuu olemaan paras vaihtoehto. Ydinperhe on hieman vanhempi kuin 100 vuotta :D Kautta ihmiskunnan historian jokaisella lapsella on ollut yksi äiti ja yksi isä. Sinunkin soluistasi saadaan selville vanhempasi, heidän vanhempansa… jne. Lapsenoikeuksien sopimuksen 7 artiklan mukaan lapsella on oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan. Sen ohella asua voi tietenkin koko suvun tai ystäväperheiden kanssa, ei muuta itse ydinasiaa.

 • Faktojen kannattaja

  Handels (11.6.2020 klo 04:52), ”Kielitoimiston sanakirjan mukaan BLOGI tarkoittaa verkkosivustoa, johon tehdyt aikajärjestyksessä olevat merkinnät ovat päiväkirjamaisia t. käsittelevät asiaa kirjoittajan t. kirjoittajien näkökulmasta, verkkopäiväkirja, nettipäiväkirja.” Siis kirjoittajan. Ei lehden. Kommunistisissa valtioissa nämä edustavat aina samoja mielipiteitä. Sivistysvaltioissa blogit ovat keskustelualusta, jossa noudatetaan käytöstapoja (tosin kaikki ei kykene kuten tältä sivulta huomaa), muttei sensuuria.

 • Jape

  Nm ”Faktojen kannattajan” soisi käyttäytyvän nimimerkkinsä mukaisesti. Ihan aluksi voisit selvittää kirkollisten juhlapäivien alkuperäiset merkitykset. Aika outoa muuten että pitkäperjantain väitetään olevan jeesuksen ristiinnaulitsemispäivä ja silti ajankohta vaihtelee useilla viikoilla. Mieti sitä.

 • Yhteiskuntatieteilijä

  Faktojen kannattaja. Suomessa hallinto on alunperin pitkälti perustunut tänne pakolla tuodun kristillisen uskonnon perusteella jaettuihin alueisiin. Usein ainoat virkamiehet ja samalla luku- ja kirjoitustaitoiset (koulutetut) ovat olleetkirkonpalvelijoita. Maallinen hallinto on antanut ohjeita, lakeja ja määräyksiä kirkon välityksellä, niitä on luettu saarnastuolista kuninkaallisina asetuksina ym.
  Sittemmin hallinto on kehittynyt vähitellen nykyiseen muotoon ja kirkolle on jäänyt uskonnollinen tehtävä.
  Kirjoitustaidon, lukutaidon ja koululaitoksen tausta on myös samanlainen. Suomalaisen lukutaidon motiivina oli pitkään vaatimus lukutaidosta naimisiin pääsemiseksi.
  Se että meillä on pääsiäiset ja joulut ym. kirkolliset juhlapäivät, johtuu juuri kristillisestä kirkosta, kun muita uskomuksia ei sallittu. Näitä samoja juhlapäiviä on myös muissa kristillisissä maissa ja niitä on myös sijoitettu vanhojen pakanallisten juhlien paikoille samoin kuin kirkkoja pakanalliselle palvontapaikoille.
  Esimerkiksi buddhalaisissa maissa vastaavat juhla-ja vapaapäivät perustuvat buddhalaisuuteen, hindulaisuuteen ja mahdollisiin historiallisiin tai kuninkaallisiin tapahtumiin.
  Yhdysvalloissa on on Kolumbuksen päivää ym. sen historiaan liittyviä juhlapäiviä.
  Monissa ei kristityissä maissa on myös voimakkaasti kaupallinen joulu, jonka alkuperäistä.tarkoitusta ei kukaan tiedä. Lahjat ovat se juttu, ei mikään muu.
  Avioliitto on kuten eräs toinen kirjoittaja sanoo, juridinen ja taloudellinen sopimus, jota erilaiset lait säätelevät.
  On selvää, että lapsuus ehjässä ja harmonisessa perheessä on ihanne. Mutta todellisuus on tarua karumpi. On ahdistavaa asua riitaisessa ja väkivaltaisessa kodissa jopa,henkensä kaupalla. Siksi minusta on todella tärkeää, että avioero,on nykyisin helpompi saada.
  Kun uskovaiset koko ajan julistavat, että jumalaloi ihmisen omaksi kuvakseen, niin kenen kuvia muut kuin heteroseksuaalit miehet ja naiset sitten ovat?
  Ihminen ei ole valinnut sukupuoltaan eikä Seta tai muutkaan sitä keneltäkään voi muuttaa. Erityisesti erilaisissa kiristillisissä yhteisöissä on vuosien mittaan tuhansia ja taas tuhansia kertoja yritetty”eheyttää” siinä onnistumatta.
  Kaikkia sukupuolia ja seksuaalisia taipumuksia on ollut jo ennen kristinuskoa ja sen jälkeen.
  Poikaporukassahan Jeesuskin liikkui koko,ajan. Vielä vuoteen 1979 asti se joukko olisi voitu Suomessa silloisen irtolaislain perusteella pidättää ja sulkeatyölaitokseenn niiden kanssa, jotka siellä suorittivat lapsenruokkojaan.

 • Aurelius

  Olen iloinen siitä, että joku vielä uskaltaa kritisoida Setan ja sukupuolineutraaliuden ideologiaa, joka on romuttamassa yhteiskuntamme arvoja ja perheinstituutiota. Perhe on yhteiskunnan tukipilari ja perusjalka; sen varassa yhteiskunta joko kaatuu tai kukoistaa.

  Setan mielestä ei saa kritisoida hulluimpiakaan ideologisia väittämiä, kuten että mies voisi synnyttää. Subjektiivinen kokemus asetetaan kaiken objektiivisen tiedon edelle. Ihmismieli on jopa niin kaikkivoipa, että biologiakaan ei ole esteenä uudelle uljaalle maailmalle. Pelottavinta on, että kritisoida ei saa, perusteluita ei saa pyytää. Sananvapaus uhkaa kaveta sellaiseksi, että saa sanoa vain sen, minkä muoti-ideologioiden sensorit sallivat.

  Sananvapaus on vakavasti uhattuna, ja valtiovalta antaa tälle siunauksensa, koska ajan muoti-ideologioiden vastustaminen takaa parhaan menestyksen poliittisella uralla. Hyve ja yhteiskunnan paras eivät ole hyväss huudossa. Individualistisen ihmisen oikeus oikkuihinsa ja mielitekoihinsa ajaa kaiken muun ohi. O tempora, o mores!

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*