Tapio Puolimatka

Altistaako uusi translaki mielikuvien avulla toteutetulle manipulaatiolle?

Marinin hallituksen ohjelmana on muuttaa lainsäädännön sukupuolikäsitys itsemääräämisoikeuteen perustuvaksi. Harkinta-ajan jälkeen yksilöllä olisi oikeus itse päättää juridinen sukupuolensa täysin riippumatta hänen objektiivisesti havaittavista biologisista sukupuoliominaisuuksistaan.

Tämän muutoksen jälkeen juridinen sukupuoli ei enää kertoisi mitään henkilön todellisesta sukupuolesta. Näin syntyisi erikoinen tilanne, että virallinen dokumentti voisi antaa henkilöstä informaatiota, joka olisi ristiriidassa tosiasioiden kanssa. Tähän asti on lähdetty siitä, että viranomaismerkintöjen tarkoituksena on kertoa tosiasioista, ei ihmisten käsityksistä tai toiveista.

Tosiasiat vs. subjektiivinen itsemäärittely

Muuttamalla lainsäädännön sukupuolikäsityksen subjektiiviseen itsemäärittelyyn perustuvaksi valtiovalta pakottaisi meidät enenevässä määrin elämään harhatodellisuudessa: joutuisimme kohtelemaan joitakin biologisia miehiä naisina ja joitakin biologisia naisia miehinä. Onko tarkoituksena vähitellen totuttaa meitä elämään yhteiskunnassa, jossa todellisuus ei riipu sen omasta rakenteesta vaan valtion päätöksestä?

Kun nainen ja mies määritellään laissa ruumiittomiksi henkilökohtaisiksi valinnoiksi, kadotetaan kosketus fyysiseen todellisuuteen ja menetetään ne sanat, joita tarvitaan fyysisen todellisuuden kuvaamiseen. Valtio pakottaa yksilön toimimaan sellaisten käsitysten ehdoilla, jotka ovat vastakkaisia hänen havaitsemilleen tosiasioille ja hänen tiedostamilleen eettisille periaatteille.

Altistus mielikuvien avulla toteutetulle manipulaatiolle

Kun kehon merkitys mitätöidään ja sen sijaan asetetaan subjektiivinen kokemus, yhteisö menettää kykynsä erottaa toisistaan todellinen ja haluttu, objektiivinen ja subjektiivinen, tosiasiat ja epätotuudet, totuus ja erehdys. Tällainen yhteisö ei pysty enää puolustautumaan mielikuvien ja epätotuuksien avulla toteutettua manipulaatiota vastaan.

Näin meidät altistetaan hallituksen mielikuvamanipulaatiolle, koska ”hallitus sivuuttaa luonnolliset identiteetit” (Moody 2018), kuten biologisen äitiyden ja isyyden, naiseuden ja mieheyden, ja korvaa ne subjektiiviseen mielentilaan perustuvilla juridisilla identiteeteillä, jotka voivat olla ristiriidassa todellisuuden kanssa.

Naisten oikeudet

Yhtenä sukupuolikäsityksen muutoksen seurauksena on se, että kaikki naisten yksityisyyden turvaksi rakennetut erityisjärjestelyt ja -alueet vähitellen menettävät merkityksensä, koska niihin saavat pääsyn kaikki biologiset miehet, jotka syystä tai toisesta päättävät määritellä itsensä naisiksi. On mahdotonta suojella naisten oikeuksia, jos lainsäädäntö määrittelee naiseksi jokaisen, joka subjektiivisesti väittää kokevansa itsensä naiseksi.

Jos lainsäädännössä ja yhteiskunnallisissa toimintaohjelmissa virheellisesti pidetään sukupuoli-identiteettiä sukupuolen vastineena, miespuolinen henkilö voi milloin tahansa vaatia itselleen naisille kuuluvia oikeuksia, suojaa ja pääsylupia. Tämä riistää automaattisesti naisilta heidän oikeutensa sukupuoliperustaiseen yksityisyyteen ja suojaan. Sukupuolen itsemäräämisoikeuteen perustuva translaki ulottaisi näin miesten etuoikeudet monille sellaisille alueille, jotka oli aikaisemmin varattu pelkästään naisille.

Näin luotua harhatodellisuutta ajetaan itsemääräämisoikeuden nimissä, vaikka käytännössä itsemääräämisoikeus radikaalisti rajoittuu: naisella ei enää ole oikeutta estää biologisia miehiä tulemasta naisten pukuhuoneisiin, suihkutiloihin tai turvakoteihin. Hänet pakotetaan kohtelemaan biologisia miehiä naisina. Tätä puolustellaan tasa-arvolla, vaikka naisten ja miesten biologinen voimaepätasapaino merkitsee sitä, että naiset altistuvat kaltoin kohtelulle, mikä oli alun perin syy erityisille naisten suojaksi tarkoitetuille alueille ja järjestelyille.

Alaikäisten itsemääräämisoikeus?

Mielikuvien avulla manipuloitu harhatodellisuus on erityisen ongelmallinen nuorille, joilla puuttuvan elämänkokemuksen takia ei ole vielä riittävää kykyä arvioida tekemiensä ratkaisujen pitkäaikaisvaikutuksia. Lainsäädännön sukupuolikäsityksen muuttaminen subjektiiviseen mielikuvaan perustuvaksi vaikeuttaa nuorten sukupuoli-identiteetin tervettä kehitystä.

Translain uudistamisen yhteydessä on alettu vaatia myös alaikäisille oikeutta määrätä juridinen sukupuolensa. Esimerkiksi sukupuolentutkimuksesta väitellyt FT Nina Järviö väittää, että tällainen nuorille annettu oikeus ei voi tuottaa mitään vahinkoa, koska nuoret voivat halutessaan muuttaa sukupuolensa takaisin alkuperäiseen sukupuoleensa, jos heidän mielensä muuttuu. Tällä tavalla lasten hyvinvointi parantuisi, ”he saisivat olla mitä he kokevat olevansa”. (https://www.radiodei.fi/kuuntele-viikon-debatti-ja-translaki/)

Tämä väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa tieteellisen tutkimuksen valossa. Mitä enemmän lasta tai nuorta tuetaan uskomuksessaan, että hän on itse asiassa vastakkaista sukupuolta, sitä lujemmaksi hänen uskomuksensa tulee ja sitä vaikeampaa hänen on myöhemmin luopua siitä. Juridinen sukupuolenvaihdos tekee nuorelle vaikeammaksi palata alkuperäisen sukupuolensa mukaiseen elämään, vaikka hän murrosiän normaalin kehityksen tuloksena niin haluaisikin tehdä, koska hän joutuisi julkisesti tunnustamaan erehtyneensä.

Tutkimuksen mukaan sosiaalinen sukupuolenvaihdos on kaikkein voimakkain yksittäinen tekijä, joka ennustaa, kuinka monien nuorten sukupuoliahdistus jää pysyväksi (Steensma ym. 2013). Jos sukupuoliahdistuneen pojan annetaan elää tyttönä, hän usein jatkaa tässä sosiaalisessa roolissaan vielä aikuisenakin. Samaa ilmeni vähän heikommassa muodossa myös tytöillä. Tämä ei ole yllättävää, sillä jos sukupuoliahdistuneen lapsen annetaan elää toisen sukupuolen roolissa, siitä tulee osa hänen identiteettiään. Jos taas nuorelle annetaan kasvurauha, ”neljä viidesosaa lapsuudessa vahvaakin sukupuolidysforiaa kokevista tai voimakkaan sukupuoliepätyypillisesti käyttäytyvistä lapsista ei vartu transsukupuolisiksi nuoriksi ja aikuisiksi” (Kaltiala-Heino & Suominen 2017).

Jos nuoret lähtevät juridisen sukupuolenvaihdoksen tielle, heidän voi olla vaikea myöhemmin tunnustaa, että heidän tuntemuksensa ovat muuttuneet ja että he haluaisivatkin elää alkuperäisen sukupuolensa mukaista elämää. Nuorisopsykiatrit Riittakerttu Kaltiala-Heino ja Laura Suomalainen (2017) toteavat: ”Hollantilaisessa tutkimuksessa, jossa haastateltiin lapsuuden sukupuolidysforiasta ja sukupuolen variaatiosta sekä biologisen sukupuolensa suuntaan puberteetissa kasvaneita että lapsuuden identifikaatiossaan vahvistuneita nuoria, havaittiin, että osalle oli ollut ahdistavaa ja häpeällistä kertoa, että kokemus on muuttunut.”

Lainsäädännön ei tule perustua tieteenvastaiseen ideologiaan

Uusi translakiehdotus seuraa maailmanlaajaa muotia sukupuolikäsityksen muuttamiseksi subjektiiviseen mielentilaan perustuvaksi. Tällainen muutos ei palvele niiden etua, joiden oikeuksia sen väitetään puolustavan. Lainsäädännön sukupuolikäsityksen muutoksella on harhaanjohtava opetusvaikutus. Erityisesti nuoret saavat väärän viestin, jonka mukaan he voivat ratkaista ongelmansa ”korjaamalla” sukupuoltaan.

Koko yhteiskunnan kannalta lakiesitys on ongelmallinen, koska sen avulla valtio pakottaa meidät korvaamaan sukupuolen objektiiviset tosiasiat subjektiivisella mielikuvamaailmalla. Demokraattisen yhteiskunnan lainsäädännön ei tule perustua tieteenvastaiseen ideologiaan vaan järkiperusteisiin.

 

Kirjallisuus

Kaltiala-Heino Riittakerttu ja Suomalainen Laura (2017): ”Kommenttipuheenvuoro nuorisopsykiatrian näkökulmasta.” Lapsen itsemääräämisoikeus sukupuoleen. Pyöreän pöydän keskustelu Säätytalolla 13. marraskuuta 2017.

McLaughlin, Alan (2019) ”Word War, World War”, Public Discourse 15.9. 2019. https://www.thepublicdiscourse.com/2019/09/56717/

Newgent, Scott (2021) We Need Balance When It Comes to Gender Dysphoric Kids. I Would Know. Newsweek 9.2.2021.  https://www.newsweek.com/we-need-balance-when-it-comes-gender-dysphoric-kids-i-would-know-opinion-1567277

Puolimatka, Tapio (2021) Laittomuuden salainen vaikutus. Perussanoma. https://perussanoma.fi/p/790-laittomuuden-salainen-vaikutus/

Steensma Thomas D., McGuire Jenifer K., Kreukels Baudenwijntje P. C., Beckman Anneke J. & Cohen-Kettenis Peggy (2013): ”Factors Associated with Desistence and Persistence of Childhoold Gender Dysphoria – A Quantative Follow-up Study.” Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2013, 52 (6), s. 582-590.

Kommentit (20 kpl)

 • Reijo Blommendahl

  Kiitos Tapio tästäkin blogista.

 • Marja-Leena Manninen

  kiitos tästä tiedosta, kumpa koko kansa saisi tilaisuuden lukea tämä.

 • Entinen sukupuolidysforikko

  Erinomainen kirjoitus, kiitos Tapio

 • Arja

  Kiitos infosta. Kuka voi pysäyttää tämän hullutuksen, mihin yhteiskuntaa ollaan viemässä?)

 • Paula Pennanen-Aitta

  Miten tämän hallituksen saisi järkiinsä tässä asiassa? Ei varmaan mitenkään, koska heidän silmänsä ja mielensä ovat sokaistuneet. Parasta olisi kun tämä hallitus kaatuisi. Siellä on liian monta sinisilmäistä ja vääränlaista tasa-arvointoilijaa. Järkipuhe ei heihin auta – valitettavasti. Onhan tämän hallituksen ohjelmakin sen sorttista. En ole sitä lukenut, mutta lehdistä ja keskusteluista olen saanut sen kuvan. Kiitos Tapio Puolimatkalle jälleen perusteellisesta kirjoituksesta!

 • KatjaH

  Kiitos todella paljon tästä kirjoituksesta, jossa on viisautta ja paljon hyviä perusteluja.

 • Loogikko

  Ilahduttavaa että moni suomalainen on kuitenkin vielä järjissään. Kiitos Tapsa.
  Nuoret ihmiset on aivan sekaisin seksuaalisuuden ja sukupuolen kanssa. ”Kiitos” kuuluu medialle. Tätä kaikkea viedään jopa kouluihin. Ei hyvä.

 • werner

  Kyllä hallituksen täytyy saada eduskunnan hyväksyntä esityksilleen. Onko nyt niin että eduskunta on täysin median lobattavissa joten edustajat eivät pysty käsittelemään mitään asiaa muutoin kuin muodin mukaisesti?

 • Maarit

  Kìitos Tapio Puolimatka rohkeudestasi tuoda totuutta esiin.

 • Joku v jonne

  Jos trans-ihmiset niin haluavat sukupuolensa näkyvän papereissa niin voisivathan tehdä kompromissin, että siinä lukee biolooginen suku puoli ja sitten sulkujen sisällä prononimit esim. Mies (she/her) tai nainen (they/them). Se olisi mielestäni paras vaihtoehto, sillä siinä hyväksyttäisiin trans-identiteetit, ilman tieteen kieltämistä.

 • Joku seisemäntoista V Jonne

  Näyttävöisin numerot ei näy nimimerkeissä

 • Suomi Poika

  KIITOS TAPIO . ILOLLA KATSOIN YOU TUBESTA MYÖS :IDENTITEETTIPOLITIIKKA JA TAPAUS PÄIVI RÄSÄNEN SIINÄKIN FAKTISESTI JA ROHKEASTI AVAAT MEIDÄN SILMIÄ NÄKEMÄÄN TÄMÄN LAITTOMUUDEN AJAN ANTIKRISTILLISEN HENGEN…JUMALA SUOMEA VARJELKOON –

 • Arja

  Kiitokset tästä erinomaisesta ”puheenvuorosta”! Mieltä lämmittää. Tämä tiedoksi koko eduskunnalle!!

 • Aila

  Kiitos tästä kirjoituksestasi. Eilen luin päivän mediasta tuosta translain sisällöstä. Tuli niin epätoivoinen olo koko Suomen puolesta, että en saanut nukuttua. Kaiken tuon translain päälle korvissa kuuluu vielä ihan äskettäin julkisuuteen tulleen äidin tuore hehkutus, miten helppo ja huojentunut ja vapaa olo oli tullut abortin jälkeen. Äiti koki tärkeäksi oikeudeksi määrätä itse omasta kehostaan. Kysyn vaan, mihin unohtui anbortoidun lapsen oikeus. Hyvä Jumala, armahda Suomen kansaa, puhdista meidät vääryydestä, anna päättäjille näkökykyä, anna heille mielenmuutos.

 • JTC

  Täyttä asiaa joka sana.

  Niin ikävää kuin se onkin, tässä tehdään keisarille uusia vaatteita. Keisari on se transsukupuolinen, joka näyttää sukupuoliselta, mutta ympärillä olevien ihmisten pitäisi tukea hänen sukupuolikokemustaan. Muuten mitätöimme sen ja olemme pahoja, pahoja transfoobikoita.

  Siinä tulee vastaan pienimuotoinen ristiriita. Jos transnainen on todella nainen ja transmies on todella mies, miten ulkopuolinen voi sen mitätöidä? Entä miksi synnynnäiset naiset ja miehet eivät valita sukupuolensa mitätöinnistä, jos mitään eroa transmiehiin ja transnaisiin ei ole?

  Huvittava juttuhan on se, että mikään tässä ei edistä mitenkään tasa-arvoa. Itse asiassa koko sukupuolen vaihtamisen käsite on ikään kuin tunnustus, että miesten ja naisten välisiä tarpeettomiakaan sosiaalisia rajoja on mahdoton rikkoa.

  Luin erään ’transnaisen’ tarinan tässä taannoin. Hän pohti poikana, onko tyttö, koska tyttöjen seura kiinnosti enemmän ja koska tytöille tarkoitetut asiat kiinnostivat enemmän. Vanhemmille se ei käynyt. Huvittavasti tämä henkilö ei koskaan tullut kaapista, mutta sanoo olevansa salaa tyttö miehen ruumiissa.

  Sanotaan, että transsukupuolisia on ollut maailman sivu. No… esitänpä tässä tämmöisen epätieteellisen väittämän, että noilla mainituilla miesten ja naisten välisillä rajoilla – joista osa on tänäkin päivänä tarpeettomia – on jotain tekemistä asian kanssa. Ne ovat olleet joskus paljon tiukempia. Tosin elämme siten omituisessa ilmapiirissä, että on transfobiaa ja ihmisoikeuksia loukkaavaa yleensäkään pohtia, mistä transsukupuolisuus sekä sukupuoli- ja kehodysforiat johtuvat ja miten niitä voisi ehkäistä.

  Tämä homma ei tule toimimaan pitemmän päälle. Onneksi ihmiset alkavat hiljalleen heräämään tästä hegemoniasta.

 • Emmi

  Kiitos Tapio tekemästäsi valistustyöstä selkosuomeksi ja kuitenkin syvällisesti asiaa taustoittaen. Olet lahja maallemme, genderideologian vastaliike kaipaa kaltaisiasi pelottomia sanallistajia (ja Sanallistajia), ja toivottavasti niin blogitekstisi kuin kirjasikin avaavat yhä useamman silmiä ymmärtämään, missä nyt mennään ja millaista rohkeutta jokaiselta kristilliseen ihmiskuvaan uskovalta vaaditaan asettua ilmiselvää valhetta vastaan.

  Tulevaisuutta rakennetaan juuri näillä valinnoilla. Passiivinen mukautuminen ei voi olla vakaumuksellisen kristityn vaihtoehto.

 • tasa-arvon.kannattaja

  Olipa taas taattua Tapsaa eli taantumusta Tapsan tyyliin.
  Yksi kehuja, usealla nikillään ja yksi naureskelija, minä, siinä yleisönsä.
  Näkee, että pieni porukka on jäänyt asemalle ajatuksineen, mutta he eivät huomaa, että se viimeinen juna lähti jo ajat sitten.

 • Empatiakyvyn ja tutkitun tiedon perään kuuluttaen

  Muutama juttu tuli mieleen näin aiheeseen paljon tutustuneena ihmisenä

  1. Olisipa Tapio sinun kaltaisesi miehet yhtä huolestuneita naisten oikeuksista silloinkin kun puhutaan oikeasti seksuaalisesta ahdistelusta julkisilla paikoilla, eikä transihmisistä.
  2. Nuoren ahdistus ja häpeä identiteetin etsiskelystä johtuu yleensä ympäröivän yhteiskunnan reaktioista. ”Kasvurauha” nähdäkseni tarkoittaa että nuori saa nimenomaan pohtia sukupuoli-identiteettiään turvallisessa ympäristössä ja hänelle tarjotaan helpotusta esimerkiksi sukupuoliahdistukseen, ilman että pysyviä muutoksia kehoon tarvitsee vielä tehdä. Ahdistus tulee siitä kun sinun kaltaisesi aikuiset pilkkaavat transihmisiä ja puhuvat todellisuuden manipulaatiosta ja ties mistä omista ahdistuksista kumpuavista termeistä.
  3. Olisi kiinnostavaa kuulla enemmän ”tieteenvastaisuudesta”. Nythän et tarjoa yhtäkään tieteellistä lähdettä tälle pohjaksi. Länsimainen tiede on itseasiassa tiennyt transihmisten olemassaolosta jo 1800-luvulta lähtien. Biologinen sukupuoli ei myöskään ole yksiselitteisen kaksinapainen, eikä sitä voi todeta mainitsemistasi ”objektiivisesti havaittavista biologisista sukupuoliominaisuuksistaan”. Yksinkertainen todiste transihmisyyden todellisuudesta ilmiönä on esimerkiksi se, että kansainvälisesti lääketieteellisesti hyväksytty ja yleisesti käytössä oleva ICD-10 luokitus tunnustaa transsukupuolisuuden.

  Sitten tunteisiin vetoava argumentti:
  Mieti omalle kohdalle, jos lapsesi olisi transsukupuolinen, hänellä on vakava sukupuoliahdistus, joka aiheuttaa masennusta ja toivottomuutta. Etkö sallisi hänelle asioita, jotka helpottavat hänen oloaan? Riskeeraisitko, että oma lapsesi päätyisi tekemään itsemurhan, koska ei saanut tarvitsemaansa apua ajoissa? Transihmisten kohonnut itsemurhariskihän tilastollisesti todistettu asia.

  Jotenkin nämä argumentit naisten ja lasten oikeuksista jää kovin ohuiksi kun katsotaan tilastoja ja tutkittua tietoa.

 • Huolestunut ohikulkija

  Wau… komppaan edellistä vahvasti, ja ihanaa että joku jaksaa selkeästi avaten ja älykkäästi argumentoiden vastustaa Tapsankaltaisten ihmisten retoriikkaan verhottuja, ennakkoluuloisia vihapuheita. Asia on mielestäni hyvin yksiselitteinen: transhenkilöiden oikeudet ovat ihmisoikeuksia (eivätkä esim. mielipidekysymyksiä). Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat tässä yhteiskunnassamme sekä globaalisti sorretussa vähemmistöasemassa olevia ihmisiä, toisen luokan kansalaisia. Jos asetut vastustamaan heidän yhdenveroista kohteluaan, olet kirjaimellisesti fasisti. Asia verhoaminen huoleen cisnaisista ja (imeisesti vain cis)lapsista on äärimmäisen puistattavaa keppihevostelua.

 • Antti Kivimäki

  Kiitos tästä artikkelista. Ikävä kyllä laki meni läpi. Mutta lakeja voidaan toki myöhemmin aina muuttaa ja poistaa. Nähtäväksi jää, miten paljon uusi translaki saa pahaa aikaan meidän kaikkien ihmisten elämässä.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*