Tapio Puolimatka

Aktivistien kampanja kenttäpiispan vaientamiseksi

Perhearvojen puolustaminen pyritään määrittelemään vihapuheeksi väittämällä, että ydinperhearvot loukkaavat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä. Lyhyessä ajassa pystytään luomaan laaja mediakampanja, jossa ydinperhettä puolustava henkilö leimataan homofoobikoksi tai transfoobikoksi.

Mediakampanjoissa käytetyt menettelytavat toistuvat samanlaisina maailmanlaajuisesti. Aktivistit eivät analyyttisesti käsittele perhearvojen perusteluja kuten ydinperheen merkitystä lasten ja aikuisten hyvinvoinnille ja yhteiskunnan elinvoimaisuudelle. Sen sijaan huomio kiinnitetään loukkaantuneiden ihmisten tunteenpurkauksiin ja kielteisten tunneleimojen levittämiseen.

Julkisuuskampanjoiden perusvaiheet

Toisinajattelijoiden vaientamiseksi tarkoitetuissa julkisuuskampanjoissa on viisi perusvaihetta.

 1. Etsi loukkaavia kommentteja.

Ensimmäinen askel on löytää jotakin “loukkaavaa”, jota kampanjan kohdehenkilö on sanonut tai kirjoittanut. Aktivistit yrittivät saada kenttäpiispa Pekka Särkiön erotetuksi esittämällä vääristeleviä tulkintoja kirjoituksesta, jossa hän puolusti kristillistä avioliittokäsitystä ja kritisoi seksuaalisiin kokeiluihin ohjaavaa seksuaalikasvatusta (http://archive.is/m2gF4).

 1. Herätä yleistä närkästystä

Julkisuuskampanjat eivät saa alkuaan siitä, että joku aidosti loukkaantuu ja sen pohjalta alkaa toimia. Olisi nimittäin outoa, että ihmiset etsisivät kohdehenkilön tuotannosta jotakin loukkaavaa ja sitten levittäisivät tätä lausumaa julkisuuteen, niin että se loukkaisi vielä useampia ihmisiä. Kyse on vain pitkälle kehitetystä julkisuuspelistä.

Särkiön blogista luotiin julkisuuskohu esittämällä siitä vääristeleviä luonnehdintoja kuten ”omituinen naisvihamielisiä salaliittoteorioita tihkuva blogiteksti” joka edustaa ”ummehtunutta arvomaailmaa ja asenteita” (Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki). Blogin väitettiin perustuvan ”äärimmäisen kapeaan ja vanhentuneeseen käsitykseen ihmisyydestä, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta” ja sen väitettiin loukkaavan perusoikeuksia (Suvi Kouri). Näillä perusteilla Heinimäki ehdotti, että Särkiön voisi erottaa virastaan ja Kourin kutsua viran hoitajaksi.

Todellisuudessa Särkiön puolustama ydinperhemalli suojelee lapsen oikeutta isään ja äitiin ja puolustaa lapsen ihmisoikeuksia. Vahva avioliittokulttuuri on tärkeä yhteiskunnan hyvinvoinnille, kuten McGill yliopiston professori Douglas Farrow toteaa: ”Naisen ja miehen avioliittoinstituution heikentäminen vie yhteiskuntaa kohti yleistä kulttuurista kaaosta– – ja kulttuurista itsemurhaa – – Yksikään tällaisen lähestymistavan omaksunut yhteiskunta ei voi pitkällä tähtäimellä pysyä elinvoimaisena.”

Blogista esitettiin ideologisesti värittyneitä ja vääristeleviä väitteitä erityisesti sen jälkeen, kun se oli poistettu julkaisualustalta eikä ihmisillä ollut mahdollisuutta itse lukea sitä ja itsenäisesti arvioida sen sisältöä.

 1. Kiinnitä huomiota kohdehenkilön asemaan sortohierarkiassa

Aktivistien kampanjat (kuten myös nykyisen hallituksen ohjelma) perustuvat ihmisten luokitteluun niin sanotun ”intersektionaalisen hierarkian” mukaisesti: henkilön asema määräytyy niin sanotuissa ”sorto-olympialaisissa”. Oletuksen mukaan sorretumman luokan näkökulma on yleensä puolueettomampi ja todenmukaisesti. Mitä selkeämmin sorrettuun luokkaan kuuluvaksi henkilö luokitellaan, sitä korkeammalle hän nousee arvohierarkiassa ja sitä suurempi painoarvo hänen näkemyksillään on. Mitä alempana henkilö on sorto-olympialaisissa, sitä helpompi kohde hän on leimaamiskampanjoille.

Esimerkiksi heteroseksuaalinen orientaatio kertoo kuulumisesta sortajiin, koska ydinperhe ymmärretään marxilaisuudessa sortojärjestelmäksi. Samasta syystä muunsukupuolisen tai transihmisen näkemykset ovat painoarvoltaan suurempia omaan biologiseen sukupuoleensa identifioituvan henkilön näkemykset.

On huomattava, että tässä ajattelussa ”sorretut ihmisryhmät” luokitellaan ideologisilla perusteilla. Kaikki ydinperhearvoja kyseenalaistavat sukupuoliset ja seksuaaliset vähemmistöt luokitellaan sorretuiksi vähemmistöiksi, jolloin heidän käsitystensä oletetaan lähtökohtaisesti olevan puolueettomampia ja todenmukaisempia.

Ydinperhearvoja puolustava Särkiö on heikossa asemassa, koska hän on heteroseksuaalisessa avioliitossa elävä valkoinen kristitty mies, joka identifioituu omaan biologiseen sukupuoleensa. Hänen käsityksensä ovat intersektionaalisen hierarkian mukaan erityisen epäilyksenalaisia.

 1. Eristä kohdehenkilö

Kohdehenkilön eristämisen kannalta ei riitä, että hän on vastustajien hyökkäysten maalitauluna. Tärkeää on myös saada hänen viiteryhmänsä ottamaan häneen etäisyyttä. Särkiön vastaisessa kampanjassa monet keskeiset kirkolliset vaikuttajat saatiin ottamaan häneen etäisyyttä.

Arkkipiispa korosti kannanotossaan kirkon sitoutuvan tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen (ikään kuin Särkiö ei sitoutuisi). Piispa Kaisamari Hintikka tviittasi, ”Enpä ole pitkään aikaan tuntenut itseäni niin esineellistetyksi kuin tämänpäiväisten kenttäpiispan aatosten äärellä”. Ovatko Hintikan tunteet siis keskeinen arviointiperuste hyväksyttäville kirjoituksille? Särkiön blogin näkökulma on eettinen: hän esittää vetoomuksen asettaa ydinperhearvot ja lasten ihmisoikeudet yhteiskunnallisten ratkaisujen keskeiseksi kriteeriksi.

 1. Juhli voittoa

Jokaista voittoa juhlitaan railakkaasti niin, että muut ydinperheen puolustajat tietävät, mikä kohtalo heitä odottaa, jos he nostavat päänsä liian selvästi näkyviin. Särkiötä ei saatu erotetuksi, mutta hänelle tehtiin tulevaisuudessa vaikeammaksi ottaa kantaa ydinperheen ja perinteisen perhemoraalin puolesta. Näin toisinajattelijat yksi kerrallaan vaiennetaan uhkaamalla heidän toimeentuloaan ja mustaamalla heidän maineensa.

Särkiön blogi on vielä luettavissa Googlen arkistossa: http://archive.is/m2gF4

Kommentit

 • Hika-dur

  Ihan kamalaa millä tiellä ollaan. Terve järki on kadonnut. Ei ole ihme että mielenterveysongelmat ovat räjähtäneet.

 • Arska

  Voimia Tapiolle, teet tärkeää työtä!

 • Hyvä kirjoitus

  Hyvä Tapio, teet tärkeää työtä, jossa puolustat oikeasti tärkeitä arvoja, erityisesti lasten näkökulmasta. Voimia Sinulle jatkossakin.

 • Toni

  Hienoa Tapio, lahjoitit taas rahaa Setalle olemalla Ksml.fi etusivulla. Kiitos avustasi Setan tärkeässä työssä!

 • Punaisessa yliopistossakin -luvulla opiskellut

  Minusta Särkiö maalasi seinälle menneen maailman poliittisia piruja, joista nykyisin ei ole oikein näyttöä, Hän myös todella törkeällä tavalla Veikko Huovis-lainauksella määritteli naiset lähinnä piiaksi hellan ja nyrkin väliin, synnytyskoneiksi ja ”karvakanteeksi” . Haluaiskomblogin kirjoittaja, että hänen vaimonsa, mahdolliset tyttärensä ja tyttölapset elämässään vain olisivat tätä, muun muassa soittopelinä näiden karvakanteleiden soittajille? Taimomat naisopiskelijansa. Mihin hänen opetuksiaan näihin hommiin sitten tarvitaan?

 • Teukka

  Hyvä Tapio!

  Tähän pelon lietsontaan ja ääriaineksen terroriin on saatava loppu. Ihmiset voivat jo nyt pahoin ja tulevaisuus näyttää yhä paemmalta.

 • Timo Holappa

  Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherra Kimmo Reinikainen kommentoi kirjoituksessaan Hämeen Sanomissa 28.6.2020 kenttäpiispa Särkiön kolumnia. Hän toteaa: “Siksi epäonnistuneista teksteistä [tarkoittiko “mielipiteistä” ?] on sanoduttava irti. En ole samaa mieltä Särkiön kirjoituksen kanssa.”.

  Itse taas olen täysin samaa mieltä Särkiön esittämien kannanottojen kanssa. Siksi en ymmärrä miksi Särkiö itse puhalsi sammuksiin Jumalalta saamansa lamppu valon? Sitä hänen ei olisi pitänyt tehdä. Joillekin meille uhkaus “synagoogasta” erottamisesta on liian pelottava asia. Onneksi meillä on Päivi Räsänen, Tapio Puolimatka, Pekka Reinikainen, Matti Leisola ja muita Jumalan totuudessa rohkeita ihmisiä.

 • Tuija Ruotsalainen

  Asiaa ja täyttä totta. Jonkun lauseen olisi Särkiö voinut jättää pois….

 • Mummo maalta

  Historiallisesti virkakirkkolaitos on aina etääntynyt ja vieraantunut kannattajistaan politisoitumalla ja valitsemalla eliitin näkökulman oman asemansa pönkittämiseksi.

 • TASARVOAKO ETTÄ SUKUPUOLI HÄVITETÄÄN

  Kiitos Tapio analyyttisesta kirjoituksestasi.
  Suunta on seuraava: Translaki halutaan muuttaa niin, että suvunjatkamiskyky säilyisi. Sellainen henkilö ei olisi enää mies eikä nainen. Eli sukupuoleton.
  Hallituksen intersektionaaklisen feminismin tasa-arvo-ohjelmassa “Sukupuolten moninaisuuden lisäksi tasa-arvo-ohjelman lähtökohtana on perheiden monimuotoisuus.”

  Onko tässä hallituksen TASO-luonnokseksi sanotussa tasa-arvo-ohjelmassa vaikuttamassa osaltaan Valtioneuvostoon perustetun epävirallisen sateenkaariyhteistyöverkoston vaikutusta ja kädenjälkeä?

 • Tosi Asia

  Onhan tämä hommaa. Jopa some-jätti twitter asettaa varoitusmerkkejä presidentti Trumpin totuudenvastaisille viesteille. Keskisuomalainen antaa suoltaa ja julkaisee epätieteellistä ja täyttä suolensisäistä torttua ilman mitään kontrollia.

  Kristilliset ja Perussuomalaiset ovat omaksuneet saman politiikan. Mielipiteenvapautta on kirjoittaa epätieteellistä roskaa, täydellisiä valheita ja loukata erilaisten vähemmistöjen ihmisoikeuksia. Jatkuvasti jankutettu valhe muuttuu näille typeryksille totuudeksi. Näille ihmisille ei totuus ja ihmisoikeus ole mikään arvo. Valitettavasti mukana on myös muutama julkisuudenkipeä Kokoomuslainen ja Keskustalainen. Foliohattusakkia, jollaiseksi osa on jo sellaiseksi virallisesti todettukin.

 • Jape

  Kenttäpiispa kehotti panemaan karvakanteleen soimaan. Ensinnäkin: vain idiootti varastaa arvostetun kirjailijan sutkautuksen omaan ala-arvoiseen sepustukseen. Toiseksi: täydellinen vellihousu poistaa oman kirjoituksensa ja lausuu julkisesti, ettei ollutkaan sitä mieltä, mitä hetki sitten kirjoitti. Kolmanneksi: vain täysi typerys ryhtyy puolustamaan alkuperäistä sairasta mielipidettä.

  Kysymys: jos mies ehdottaa naiselle, että pannaanko karvakannel soimaan, niin kysyn naisten mielipidettä: Alkoiko panettamaan?

 • Isä, neljä lasta.

  Onhan se täysin älyllistä ja omatunnollista epärehellisyyttä, jos lähdetään tälle sukupuolettomuuden ja sukupuolten häivyttämisen tielle. Se on sitä foliohattu touhua. Meidän kotona opetetaan lapset selkeään sukupuoli jakoon ja hyvillä tuloksilla, oppivat suhtautumaan kriittisesti ilman ideologista pakkoa kaikkeen nykyaikaiseen opetukseen “moninaisuudesta.”

 • Tosi Asia

  Missä vaiheessa Isä laittaa lapsensa opettelemaan karvakanteleen soittoa?

  Sukupuolijako on muuten yhdyssana. Toivottavasti lapsesi saavat sentään käydä koulua ja opiskella myös opetussuunitelman mukaista terveystietoa. Asiallinen tieto auttaa heitä tulevaisuudessa – ei tarvitse turvautua hihhuleiden valheisiin.

 • Pietari

  Erinomaista, Tapio Puolimatka! Tervettä ja viisasta ajattelua.

 • Isä, neljä lasta.

  Onneksi emme tarvitse kaltaisiesi suunsoittoa ja lasten seksualisointia millään tasolla, pysymme vakaalla pohjalla kasvatuksessamme, mihin yhteiskunnan pystyssä pysyminen on aina perustunut.

 • Tosi Asia

  Ei tässä enää sanat riitä. Pietarin mukaan Tapio Puolimatka edustaa tervettä ja viisasta ajattelua. Jutun otsikoinnin mukaan aktivisteilla on käynnissä kampanja kenttäpiispan vaientamiseksi. Kenttäpiispan vaiensi hänen työnantajansa – Suomen Puolustusvoimat.

  Aktivistit, eli Puolustusvoimien johto koostuu siis Puolimatkan mukaanhenkilöistä, joiden mielestä heteroseksuaalinen orientaatio kertoo kuulumisesta sortajiin, koska ydinperhe ymmärretään marxilaisuudessa sortojärjestelmäksi.

  Tässä ajatuksenjuoksussa ei enää foliohattu ole tarpeeksi, ei edes kokovartalopaketti. Edustaako tämä tyyppi todella Jyväskylän yliopiston näkemyksiä tasa-arvosta? Miten typerä pitää ihmisen olla, että tähän uskoo?

 • Tosi Asia

  Jos tämän Papin profetia pitää paikkansa, niin eipä ole taivaassa paljon tilaa tarjolla katolilaisille papeille eikä suomalaisille hihhulilikkeiden (lesd, hellu. etc.) jäsenille. Siis miehille, uskonnollisten liikkeiden sortamat naiset ja lapset ovat syyttömiä.

  Uskonnollista taivasta ei ole olemassa ja avaruus on ääretön.

 • Jape

  Hyi sinua Pappi, lausuit ruman sanan, kai tiedät mihin joudut.

 • Tosi Asia

  Minne se Pappi teksteineen tästä ketjusta katosi tai poistettiin? Katosiko usko korkeimpaan vai tuliko tajunta omien kirjoitusten typeryyteen? Onko pappi peräti Keskisuomalisen toimituksesta? Ehkäpä itse sylttytehdas?

 • Jape

  Pieru Saharaan on nykyään ”hävisi kun pappi Keskisuomalaisesta”. Toisaalta järjen valo voi koska tahansa voittaa uskonharhat, ehkä se hetki oli juuri äsken.

 • Mies- myös

  Onko kaksi sukupuolta nykyaikaiselle maailman syleilijälle se uskon asia, kun tähän asti se on ollut selvä juttu, lukuunottamatta harvoja synnynnäisiä poikkeuksia. Uskon asia on sielujen pelastuminen, ei kaksi erilaista sukupuolta.

 • luksan kalle

  Onko tämän naaman pakko olla kestokuvana masentamassa lehden lukijoita tuolla tylsällä katseellaan ja näillä pitkillä esseillään, joita kukaan ei edes viitsi eikö jaksa lukea monestakaan syystä. Tuollainen yhden ajatuksen mies.

 • Jape

  Minkääpä bloggaaja kuvalleen mahtaa, vaikka siinä olisi se paljon puhuttu karvakannel näkyvissä. Mutta tämä tekstin täysin järjetön sisältö! Pari vuotta sitten sama apea karvanaama mussutti varmana tietona kampanjasta pedofilian laillistamiseksi. Paskaa puhui silloinkin, kuten nytkin. Tämä on ihan normaali käytäntö, kun joku päästelee työroolistaan täysin järjettömiä aivopeiruja, kuten tämä kenttäpiispa teki, niin työnantaja puuttuu peliin. Se ei ole sananvapauden riistämistä. On vanha sanonta: sen lauluja laulat, kenen leipää syöt. Jos ei kelpaa, saa ihan vapaasti mennä muualle syömään. Saman pitäisi koskea Puolimatkankin järjettömiä ulostuloja. Mielenkiinnolla odotan, kauanko yliopisto sietää tätä.

 • Maker

  Kiitos Jape. Minä äänestän sinua

 • Mies- myös

  Jape, kommenttiesi perusteella on tullut osuma ja uppoama. Missä olisimme ilman Tapiota, joka harvojen tavalla uskaltaa olla järjen ja ryhdin ääni tässä yhä hullummassa maailmassamme.

  Kiitos Tapio, kiitos vielä kerran. Voimia ja siunausta.

 • Jape

  No kappas, siellä joku kuvittelee olevansa oikein Mies, vaikka jutut on kuin hiirellä. Laivanupotuspelin termit ovat minullekin tuttuja, mutta olet nyt pahasti erehtynyt asiayhteydestä. Oletko tarkistanut omat osumasi? Viestisi lopusta päätelleen sinua on jossain vaiheessa lytöty raamatulla päähän sen verran kovaa, että on jäänyt pysyvää haittaa. Voi voi, tuohon vaivaan ei taida edes lääkettä vielä olla.

 • Vesa Höijer

  Ihmettelen joidenkin hinkua vaientaa toisinajattelijat. Pitäisi antaa potkut kenttäpiispalle ja professorille ja ties kelle muulle.

  Antakaa heidän kirjoittaa mitä haluavat ja nitistäkää heidät sitten vastaväitteilä. Se on helppoa.

 • Jape

  Vesa Höjer: toisinajattelustahan tässä todellakin on kyse, tarkemmin sanottuna erilaisuuden hyväksymisestä. Keskuudessamme on aina ollut homoja ja transsukupuolisia, mutta Puolimatka ja Särkiö eivät heitä hyväksy. Jos homoilta kielletään oikeus solmia avioliitto, kuka siitä hyötyy? Ja toisaalta, miten homojen avioliitto voi olla uhka heteroiden avioliitolle? Ei mitenkään, vaikka em. kaksi henkilöä niin koittavat ilman perusteita väittää. Vastaväitteet ovat hyviä vain silloin, kun niissä esitetään asianmukainen esim. tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa faktaa. Vetoaminen johonkin kuvitteellisen olentoon ei sitä ole.

 • Mies- myös

  Tieteellinen ja aina voimassa ollut tulos on, että vain mies ja nainen voi saada lapsia. Valeuutiset kertoo, että mieskin voi synnyttää, hah, ei yksikään alkuperäinen mies synnytä.

  Valehtelu on uhka kaikille.

 • Jape

  No tämä nyt ei ollut mikään uutinen. Asia kääntäen: homoparit eivät voi saada biologisia lapsia, mutta tuskin se heille suuri ongelma ole, mutta sinulle tuntuu olevan.

 • advena

  Mutta kyllä moni samansukupuolisista (rakkaus-) pareista haluaisivat adoptoida lapsen/lapsia…

  Muuten, leikkasin sinun edelisistä vastauksista valittuja paloja, esm.:
  …..’vain idiootti’, ‘vellihousu’, ‘vain täysi typerys’….
  ….’kai tiedät mihin joudut’……
  ….. ”hävisi kun pappi Keskisuomalaisesta”…..
  ….. ‘Paskaa puhui’…..’järjettömiä ulostuloja’….
  ……’ei taida edes lääkettä vielä olla’….
  …..’kuvitteellisen olentoon’….

  Jos otetaan pois se ripaus(?) sarkasmia/ironiaa niin jää vain asiasta kiinostunut mutta katkera Jape?

 • Tavallinen

  Tapio puhuu oikein. Se ei ole helppoa tässä ihan pimeässä ja sairaassa ajassa. Tämän ketjun kirjoitukset jo osoittaa tuon pimeyden ja saastan määrän. On kunnioitettavaa suoraselkäisyyttä puolustaa puhtaita ihmis- ja perhearvoja, vaikka tietää etukäteen, millaista kuraa saa päälleen. Tapion kirjoitukset rohkaisevat jatkamaan, vaikka tuntuu että tämä kansa menee syvälle pimeyteen ja luonnottomuuteen. Kiitos Tapiolle ja muille, jotka pidätte hyviä arvoja esillä! (Kuvassa on rehellisen miehen avoin katse)

 • Jape

  Nm ”advena”: en ole katkera, vaan turhautunut, kun muutos oikeaan suuntaan etenee hitaasti. Homoilla ja transihmisillähän ei ollut mitään oikeuksia vielä 50 v sitten, vaan heidät luokiteltiin sairaiksi ja rikollisiksi. Kaikkihan pohjautui raamatun tulkintaan ja siihen, kun uskonto päästettiin sekoittamaan yhteiskuntajärjestystä. Olipa 50 v sitten semmoinenkin raamattuun perustuva kummajainen, että eronnut ei päässyt uudelleen naimisiin, jos pappia ei huvittanut vihkiä. Sairasta. No, pikkuhiljaa kaikki uskontoon perustuvat yhteiskunnalliset käsitykset poistuvat. Ehkä 10 v kuluttua, kun kirkkoon kuuluu alle 50 v Suomen väestöstä.

  Nm. ”Tavallinen”: jos nykyhetki on mielestäsi pimeää, niin sysimustaa se oli silloin, kun kirkko päätti ihan kaikesta. Mielestäsi siis ainoa oikea perhe on se, missä on äiti ja isä sekä x kpl lapsia, jossa mies on perheen pää ja nainen ikään kuin alamainen. Keskuudessamme on aina elänyt homoja ja transihmisiä, eivätkä he koskaan ole olleet esteenä sinun ihanneperheesi perustamiselle, ei ole nytkään. Miten on mahdollista, että kansa menee vielä syvemmälle pimeyteen ja luonnottomuuteen? Eikö se Puolimatkan ja Särkiön (ja kentien sinunkin) kaikkivaltias pysty edes tämmöistä kehitystä estämään? Taitaa uskonto olla kokonaisuudessaan valhetta ja kansan kusettamista. Tapion kuvasta vielä, jos tuo on avoin katse, en ehkä halua nähdä samaa naamaa peruslukemilla.

  Tässä vähän esimerkkiä siitä, miten asiat ovat uskonnollissävytteisessä vahvasti perinteisiä perhearvoja kunnioittavassa yhteisössä:

  http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/548462/Tutkija+Lestadiolaisten+johto+syyllistyi+seksuaaliseen+hyvaksikayttoon

 • Tavallinen

  Jape. En ole samaa mieltä kanssasi enkä kirjoita nyt sinulle! Kiitän Tapioa hyvästä kirjoituksesta ja arvostan häntä viisaana ja ajattelevana ihmisenä. Kuljen “toista tietä” vaikka maailma huutaisi yhteen ääneen ylpeyttään. Kiitos Tapio!

 • Tolkuton Tapsa

  Kenttävajakille kenkää ja jumalien palvominen roskakoriin.

 • Jape

  Tavallinen. Kirjoitan yhtälailla sinulle kun muillekin lukijoille. Halveksin Särkiötä typerästä kirjoituksesta ja halveksin Puolimatkaa tästä sekä hänen aikaisemmista kirjoituksistaan. Jos hän olisi oikea tiedemies, hänen kirjoituksensa perustuisivat johonkin muuhun kuin tuhansia vuosia sitten kirjoitettuun fiktiiviseen sepustukseen. Kuten aiemmin sanoin, uskonnon valta loppuu useimmissa länsimaissa, ml. Suomessa, joten ilkoikaa te vanhurskaat vielä hetki, mutta kohta pidätte suunne kiinni.

 • Innostunut Sonni

  Ota jape vähän iltapalaa ja painu maate.
  Homot, lesbot ja muut “friikit” voitte vatkata ihan niin paljon keskenänne kun jouset kestää.
  Ei meitä hetero-jormia kiinnosta se hevon ….ua !

 • Rauno Kulmala Luutnantti evp

  Raunopappa Luutnantti res
  Olen pahoillani että Facebook ei ole poistanut muutamia evlut-kirkon vastaisia kommentteja,Kannatan ja Kiitän Tapio Puolimatkan Akateemista kirjoitusta ja olen hänen kannallaan ja Kenttäpiispan oikeaoppista toimintaa tärkeässä ja arvostetussa tehtävässä Isänmaamme nuorison suorittaessa asevelvollisuuttaan puolustusvoimissa.

 • Jape

  Olet Sonni ihan oikeassa, jokainen saa jormillaan vatkata siten kun tahtoo, kunhan lakeja noudatetaan, eikä loukata ketään asianosaisia. Asia ei todellakaan kuulu ulkopuolisille. Vielä kun saataisi Puolimatka ja muutamat samanmieliset ymmärtämään.

 • J-Veikko

  Kiitos Tapio. Se oli jälleen hyvin perusteltu kirjoitus. Hienoa, että jaksat puolustaa tervettä perhekäsitystä. Hyvä, että avasit myös mediakampanjoiden menettelytapoja.
  On varsin luonnollista, että ihmiset pelästyvät, kun joutuvat parjauskampanjan kohteeksi. Miten me itsekukin olisimme toimineet Pekka Särkiön asemassa. Tapion kirjoitus antoi meille uutta rohkeutta.

 • Vieno

  Eikö tästä typerästä takkupäästä päästä koskaan eroon?

 • hanne

  Jumalan sana ei pala tulessakaan, vaikkei siitä setalaiset tykkääkään.

 • Jape

  Niin, ei paska pala tulessakaan. Raamatun fiktiivisillä harhaopeilla on mäiskitty seksuaalisten vähemmistöjen edustajia vuosikaudet, mutta nyt se onneksi vähenemään päin, kun otetaan avuksi Suomen laki. Se mikä uskonnon vaikutuksesta oli ennen ihan yleistä, ei sitä enää ole. Hyvän käytöksen mukaista se ei ole olut koskaan. Kyse on medialukutaidosta, jossa opetellaan erottamaan totuus fiktiosta, jossa toki vielä riittää tekemistä, kun särkiöiden ja puolimatkojen kaltaiset pellet saavat palstatilaa ja joku nenästä vedetty heitä vielä puolustaa. Jotkut hannetkin täällä vaan ilakoi, kun setalaisia on vuosikaudet solvattu, eikä Hanne osaa edes hävetä, myötätunnosta puhumattakaan. Valitettavan usein käy niin, kun jumalan sana ottaa vallan, ihmisestä samalla poistuu jotain oleellista.

 • Pauli Kivelä

  Onneksi tuo sateenkaarirotu häviää sukupuuttoon, koska Luoja ei ole mahdollistanut lisääntymistä heille. Vain mies ja nainen yhdessä voivat saada lapsia. Muut eivät. Tämä on tosiasia, niin kuin sekin, vaikka säädettäisiin laki, että aurinko paistaa yöllä, niin se ei koskaan toteudu. Kenttäpiispa Särkiö on oikeassa monessa kohdin, vaikka se ei Jumalasta luopuneiden mielestä olisi.

 • Jape

  No jopa on Pauli Kivelällä logiikka! Homoseksuaaleja on aina syntynyt ja syntyy jatkossakin heteroseksin tuloksena, joten eivät he tästä maailmasta lopu. Näin se teidän luojanne on asian järjestänyt. Mahtaa uskovaisia nyt harmittaa.

 • Pauli Kivelä

  Loppu on hyvin todellinen jos kukaan ei synnytä uusia ihmisiä. Homot eivät synnytä, niin kuin edellä mainitsinm, mm. aurinko vertauksellakin.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*