Petri Neittaanmäki

Terveisiä vaalikentiltä!

Vaalikampanjani on käynnistynyt tällä viikolla täydellä teholla, kun eduskuntatyö saatiin tämän vaalikauden osalta päätökseen.

Kierrän Keski-Suomea viiden-kuuden tilaisuuden päivävauhtia. Tällä viikolla tulen käyneeksi kaikkien Keski-Suomen kuntien ja lähes kaikkien entisten kuntien alueella. Olen saanut tavata kymmeniä ja taas kymmeniä keskisuomalaisia ja kuunnella heidän mielipiteitään ajankohtaisista asioista. Arvostan saamaani palautetta ja lupaan tehdä parhaani epäkohtien korjaamiseksi, jos tulen valituksi kansanedustajaksi.

Viime viikkojen politiikan käänteet ovat olleet nopeita, jopa dramaattisia. Kun kävi ilmi, että maakunta- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus (makusote) ei tule voimaan tälläkään vaalikaudella, pääministeri Juha Sipilä päätti jättää hallituksensa eronpyynnön, jonka tasavallan presidentti hyväksyi. Hallitus muuttui toimitusministeriöksi muutaman viikon etuajassa ja se voi hoitaa enää vain juoksevia asioita.

Kaatuneen mallin suurin ongelma oli tapa, jolla yksityiset yritykset otettiin mukaan, eli ns. markkinamalli. Sen ongelmana ei niinkään ollut yksityisen kapasiteetin hyödyntäminen tai valinnanvapaus, vaan valittu malli olennaisesti vaikeutti integraatiota, toi huomattavan byrokratian ja myös perustuslaillisia ongelmia.

Tällä logiikalla tulevan sote-mallin pohjan voisi muodostaa jo pitkälle valmisteltu esitys ilman tätä ”markkinamallia”. Eli maakunta olisi palvelujen järjestäjänä ja myös suoraan vastuussa tuotannosta – hyödyntäen toki tarpeen mukaan niin yksityisiä kuin järjestöjen palveluja alihankinnoilla ja palveluseteleillä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen olisi tällöin suoraan julkisella pohjalla, mitä valtaosa suomalaisista haluaa. Malli merkitsisi myös sitä, että suppeiden sote-keskusten sijasta väestölle voitaisiin taas tarjota terveyskeskusten tapaan suoraan laajempia peruspalveluja.

Vaalikierrokseni aikana käsitykseni siitä on vahvistunut, miten tärkeää on, että politiikkaa tehdään oikeudenmukaisuuden periaatetta noudattaen ja köyhän asia mielessä pitäen. Yhteiskunta voi säilyttää eheyden ja poliittinen toiminta kansalaisten luottamuksen vain sitä kautta, että tehtävillä päätöksillä on legitimiteetti, oikeutus. Näin ei ole menneinä vuosina aina ollut.

Monet ihmiset elävät köyhyysrajalla. Leikkaukset ja etuisuuksien indeksien jäädytykset ovat koskettaneet monia suomalaisia kipeästi ja se on näkynyt myös viime aikoina Keskustan gallup-kannatuksessa. Koulutukseen suunnatut leikkaukset näkyvät myös maakunnassamme monin eri tavoin. Alueellinen keskittyminen on vauhdittunut. Monet ovat joutuneet jättämään kotiseutunsa. Keski-Suomessa kasvu on painottunut lähinnä Jyväskylään ja sen ympäristökuntiin.

Tulevalla vaalikaudella on keskityttävä niihin asioihin, joilla Suomen talouskasvu ja sitä kautta työllisyys ja ihmisten hyvinvointi voidaan parhaiten turvata. Panostaminen koulutukseen, uuteen teknologiaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen on aivan olennaista uuden kasvun luomisessa.

Hyvät liikenneyhteydet, elinvoimainen maaseutu, tasapainoinen aluekehitys, yritysten toimintaedellytysten parantaminen, lapsiperheiden aseman helpottaminen ja vakauden säilyttäminen ulkopolitiikassa ovat minulle tärkeitä teemoja. Myös maakuntien ja niiden avainalojen tulevaisuus on turvattava, sillä niissä Suomen luonnonvarat ovat ja pääosa Suomen kasvusta tuotetaan. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vaatimiin resursseihin ja ikääntyvän väestön palvelutarpeiden kasvuun tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Politiikassa tärkeintä on vaikuttaa asioihin niiden valmisteluvaiheessa. Valmiisiin esityksiin tehdään harvoin enää suuria muutoksia. Oleellista on siis tuntea keskeisiä virkamiehiä ja poliitikkoja. Tällaisten verkostojen rakentaminen edellyttää pitkäaikaista, jopa vuosikymmeniä kestävää, yhteistyötä.

Keski-Suomen on saatava eduskuntavaalien kautta vahva edustus niihin pöytiin, joissa meitä koskevia päätöksiä tehdään. Olen käytettävissä tähän tehtävään.

PETRI NEITTAANMÄKI
Eduskunnan I varapuhemiehen erityisavustaja, YTM
Maakuntahallituksen jäsen (kesk.)
Jyväskylä

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*