Petri Neittaanmäki

Keski-Suomi maakunnallisen eheyden ja kehityksen uralle

Keski-Suomella on hyvät tulevaisuuden edellytykset. Meillä on runsaat luonnonvarat, hyvä perusrakenne, korkeatasoinen koululaitos sekä erinomainen yliopisto ja ammattikorkeakoulu.

 

Näiden edellytysten hyödyntäminen edellyttää, että poliittiset päättäjät omaavat sekä kykyä että tahtoa kehittää maakuntaamme ja sen asukkaiden elinoloja.

 

Keski-Suomi tarvitsee vetovoimaisen ja vahvan maakuntakeskuksen, mutta vastaavasti Jyväskylä tarvitsee elinvoimaista ja kehittyvää maakuntaa.

 

Usein sanotaan, että Jyväskylä on Keski-Suomen veturi. Samalla kannattaa muistaa, ettei veturilla ole mitään käyttöä ilman vaunuja. Pidemmällä aikavälillä Jyväskylä kehittyy vain, jos Keski-Suomen eri seutukuntien ja laajemmin koko maaseudun kehitykseen saadaan uusi suunta.

 

On tärkeää huomata, että kaupungin ja maaseudun edut eivät ole vastakkaisia. Tämän päivän keskisuomalaiset oivaltavat tämän hyvin yleisesti. Kaupunkilaiset arvostavat maaseudulla tehtävää työtä. Kotimaista elintarviketuotantoa ja biotaloutta pidetään tärkeänä. Vastaavasti maaseudun ihmiset ymmärtävät entistä paremmin kaupunkilaisten elämää.

 

On monia hankkeita, joissa maakunta tukee Jyväskylää. Esimerkiksi yliopiston kehittämisessä on koko Keski-Suomi mukana. Jyväskylän pitäisi vastaavasti tukea seutukuntakeskusten hankkeita.

 

Maaseutukunnilla on paljon mahdollisuuksia erityisesti pienen ja keskisuuren teollisen yritystoiminnan sektorilla. Keski-Suomen vahvuus on vankka metalli- ja puunjalostusteollisuus. Jyväskylän, Äänekosken ja Jämsänjokilaakson teollisuuden merkitystä koko maakunnalle ei voida yliarvioida. Erityisesti maakunnan metalliteollisuus käyttää pieniä yrityksiä alihankkijoina.

 

Vielä nyt huomattava osa hankinnoista tehdään muualta kuin Keski-Suomesta. Nyt on aika vahvistaa Keski-Suomen teollisuutta. Se on mahdollista vain koko maakunnan yhteistyöllä.

 

Yksi aikamme kipupisteistä on viime vuosina tapahtuneesta myönteisestä kehityksestä huolimatta työttömyys. Erityisen huolestunut olen nuorisotyöttömyydestä. Se on asia, josta maksetaan kallis lasku tulevaisuudessa, jos mitään ei tehdä. Nuorten palkkaaminen tulisi tehdä yrityksille nykyistä houkuttelevammaksi.

 

Alueiden välisten kehityserojen lisääntyminen on kestävää talouskehitystä jarruttava tekijä. Keskittämistä edistävä politiikka on tullut tiensä päähän.

 

Nyt on kansallisen aluepolitiikan aika ja toimenpiteillä on kiire. Kehitys edellyttää alkuvaiheessa yhteiskunnan tuntuvaa tukea. Tämä panostus maksaa itsensä myöhemmin moninkertaisesti takaisin.

 

Elämää, työtä ja toimeentuloa sykkivän maaseudun ja vireiden kaupunkien maakunta, yhteistyön Keski-Suomi, on se yhteiskunnallinen tavoite, jonka puolesta haluan toimia ja tehdä työtä.

 

PETRI NEITTAANMÄKI

varapuhemiehen erityisavustaja, maakuntahallituksen jäsen,

YTM, kansanedustajaehdokas (kesk.)

Jyväskylä

Kommentit (1 kpl)

  • Lauri Jokinen

    En jätä, kun se ei kuitenkaan tule perille, kuten ei tullut Anne Kalmarin koluninkaan kommentointi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*