Omalla nimellä, suoralla tiellä

Lastenpsykiatrian osasto Jyväskylään

Aloitettuani Suomen lapsiasiavaltuutettuna vuonna 2014 tulin pyydetyksi Haukkalan säätiön hallitukseen. Haukkalan säätiö perustettiin vuonna 2013, kun Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry:n toiminta päätettiin lakkauttaa tehtävien siirryttyä Keski-Suomen sairaanhoitopiirille.

Näissä tehtävissä olen saanut perehtyä Keski-Suomen lasten hyvinvoinnin tilaan ja tarpeisiin. Viime vuosina kouluvierailuilla Keski-Suomen kouluissa olen käynyt monet keskustelut opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa lasten tarpeista. Keski-Suomen kodeista on kantautunut sama viesti. Huoli psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen huonosta tilasta on suuri.

Tällä viikolla vierailin Jyväskylässä lastensuojeluyksikössä, joka on erikoistunut psyykkisesti oireilevien 14–17-vuotiaiden nuorten kuntouttavaan lastensuojelutoimintaan. Yksikössä paikat ovat koko ajan täynnä.

Opettajat kertovat voimattomuudesta, kun osalla lapsista ei ole riittävää koulukuntoisuutta. Samaan aikaan koulu voi olla ainoa arkinen paikka, jossa lapsi käy. Jyväskylässäkin pohditaan psykiatristen sairaanhoitajien palkkaamista kouluihin. Ymmärrän tarpeen, mutta pohtisin vielä enemmän juurisyitä.

Depressiolääkkeistä korvausta saaneiden lasten eli alle 18-vuotiaiden osuus on kasvanut Keski-Suomessa vuodesta 2010 vuoteen 2017 0,6 prosentista 0,9 prosenttiin. Luvut vastaavat valtakunnallista kehitystä. Samaan aikaan mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 18–24-vuotiaiden osuus on Keski-Suomessa kasvanut tuhatta vastaavanikäistä kohden noin 15 nuoresta 22 nuoreen, koko maassa 18 nuoreen.

Lastenpsykiatrian tila on Keski-Suomessa heikko. Osastohoitoa on saatavissa vain Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta, mikä vaikeuttaa sekä lapsen että perheiden arkea. Lapset, perheet ja ammattilaiset jäävät yksin.

Maakunnan yhteisenä tavoitteena on oltava alueen väestötarpeita palvelevan lastenpsykiatrian osaston perustaminen Keski-Suomen keskussairaalaan. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön pitkäjänteinen tuki asialle on välttämätön.

Keski-Suomeen olisi kehitettävissä uudenlainen osastokokonaisuus, johon yhdistyisi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja sijaishuollon palveluiden tuki. Meillä on vahvuuksia. Yksi tällainen on Niilo Mäki instituutin ja Jyväskylän kaupungin kehittämä Lastentutkimusklinikka, joka tarjoaa maakunnan lapsille tukea oppimisvaikeuksiin ja neuropsykiatrisiin ongelmiin.

Tähän kokonaisuuteen tulisi kytkeä lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutus. Keski-Suomella voisi olla tarjottavanaan poikkeuksellinen kehittämisympäristö, jossa yhdistyy laaja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tutkimusosaaminen ja menetelmien kehittäminen. Keski-Suomi voisi kehittyä koko Suomen johtavaksi lastenpsykiatrian kehittäjäksi. Kun tähän kierteeseen pääsemme, osaamistarpeet täyttyvät. Tällä hetkellä lääkärivirkojen täytössä on ongelmia.

Lastenpsykiatrian uudenlaisen laaja-alaisen osaston perustaminen Keski-Suomeen on oltava koko maakunnan keskeisiä lähivuosien tavoitteita. Se on koko Suomen etu.

Kommentit (2 kpl)

  • Miisa

    Asiakastyytyväisyyskysely psykiatrisen hoidon tarpeesta, sinne pääsystä ja avunsaannin hitaudesta avaisi silmiä ihan maanlaajuisestikin.

  • Mari

    Miten on Kurttila, yrititkö saada tähän tilanteeseen korjausta virassa ollessasi? Miksi nostat kaikenlaisia ongelmia esille vasta ollessasi demarien eduskuntavaali ehdokkaana?

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*