Omalla nimellä, suoralla tiellä

Keski-Suomesta biotalouden voimatekijä!

Vierailin eilen Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa  ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutissa. Tämä kokonaisuus muodostaa Biotalouskampuksen. Avaamassani ympäristöseminaarissa pohdimme biotalouden tulevaisuutta ja mahdollisuuksia.

Meillä Keski-Suomessa on mahdollisuus ratkaista ihmiskunnan ja maapallon kestävän kehityksen haasteet. Meillä on kaikki edellytykset nousta alueena maailman johtavaksi biotalouden kehittäjäksi. Sen on oltava kirkas tavoite.

Biotalous on käsitteenä laaja, mutta mistään uudesta asiasta ei ole kyse. Bioenergiaa syntyi, kun ihminen onnistui tekemään tulen ja sai puun syttymään. Biotalous käsittää uusiutuvien luonnonvarojen tuottamisen, käyttämisen ja jalostamisen. Keskeisenä tämän päivän tavoitteena biotaloudessa on ympäristöä kuormittavien aineiden, kuten muovien ja kivihiilen, käytön vähentäminen.

Biotalouskampuksella Saarijärven Tarvaalassa on annettu opetusta vuodesta 1867. Tällaiselle pohjalle on hyvä rakentaa. Samalla on tunnistettava voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ilmastomuutoksen etenemisestä Suomen maaseudun murrokseen. Vuonna 1995 Keski-Suomessa oli 5477 maatilaa, vuonna 2016 maatiloja oli 2845. Keski­-Suomessa oli tammikuun lopussa 15 009 työtöntä työnhakijaa, maakuntien vertailussa luku on kolmanneksi korkein.

Meidän on pystyttävä yhdistämään Keski-Suomen kehittämisessä kestävän kehityksen edistäminen, maaseudun voimakkaan murroksen vieminen osaamisen ja kasvun mahdollisuuksien tunnistamiseen ja luomiseen sekä työllisyyskehityksen parantaminen. Yhdistäväksi tekijäksi nousee biotalous, joka avaa suoraan markkinat maailmalle sekä luo nuoren sukupolven näkökulmasta merkityksellistä työtä ja osaamisen kehittämisen ympäristön. Biotalouskampus korkeakoulukaupunki Saarijärvellä toimii tämän hahmotuksen pääkaupunkina.

Käyn tässä seuraavaksi toimenpiteisiin, joissa on sekä lyhyen aikavälin että pidemmän aikavälin toimenpiteitä. Kaikki nämä kuitenkin ajoittuvat lähimmälle neljälle vuodelle:

  1. Käynnistetään hallitusohjelmakirjauksin Suomen biotalousstrategian uudistaminen. Biotalousstrategia on hyväksytty vuonna 2014. Luodaan alueittain kohdennetut toimenpiteet.
  2. Vahvistetaan Keski-Suomen Biotalouskampuksen sisäänottoa sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista ja maisteriohjelmien käynnistämistä. Saarijärvestä on tehtävissä Keski-Suomen toinen todellinen korkeakoulukaupunki ja Euroopan johtava Biotalouskampus.
  3. Käynnistetään yritys- ja tuotantotuki luonnonkasveista ja niiden ainesosista tuotteita tuottaville yrityksille.
  4. Tuetaan hiiliviljelyä Biotalouskampuksella annettavalla koulutuksella ja hiiliviljelystä tehtävällä tutkimuksella. Käynnistetään Keski-Suomen maatilojen kehittäminen hiiliviljelyä toteuttaviksi tiloiksi.
  5. Haetaan kokeilulupaa kestävän kehityksen -oppiaineen käynnistämiselle Keski-Suomen peruskouluihin.

Meillä on kaikki edellytykset nostaa Suomi ja Keski-Suomi kestävän kehityksen voimatekijäksi. Se on ihmiskunnan ja Keski-Suomen etu.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*