Omalla nimellä, suoralla tiellä

Joka toinen viikko lapsen itsemurha

Kansalainen soitti huolestuneena. Perheen lapsi ei saa tukea. Hän ei ole riittävän huonossa kunnossa saadakseen hoitoa, vaikka itsemurhaa oli yrittänyt. Tämä nuori ihminen palautettiin sairaalasta alle vuorokauden jälkeen kotiin vahvasti lääkittynä. Perhe koki, ettei todellista apua tilanteeseen tullut.

Tosiasioihin on katsottava. Myös opettajat kertovat voimattomuudesta, kun osalla lapsista ei ole riittävää koulukuntoisuutta. Samaan aikaan koulu voi olla ainoa arkinen paikka, jossa lapsi käy. Monessa kaupungissa pohditaan psykiatristen sairaanhoitajien palkkaamista kouluihin. Ymmärrän tarpeen, mutta pohtisin vielä enemmän juurisyitä. Onko koulu sairaala?

Depressiolääkkeistä korvausta saaneiden lasten eli alle 18-vuotiaiden osuus on kasvanut esimerkiksi Keski-Suomessa vuodesta 2010 vuoteen 2017 0,6 prosentista 0,9 prosenttiin. Luvut vastaavat valtakunnallista kehitystä. Samaan aikaan mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 18–24-vuotiaiden osuus on Keski-Suomessa kasvanut tuhatta vastaavanikäistä kohden noin 15 nuoresta 22 nuoreen, koko maassa 18 nuoreen. Meillä on kasvava joukko lapsia ja nuoria, joilla on yhä suurempia hyvinvoinnin ongelmia. Pienenevässä väestössä kasvavat ongelmat.

Lääkärikunnasta taas kuulen, ettei lasten ja nuorten psykiatrinen hoito vastaa Suomessa siihen kohdistuvaan tarpeeseen. Lastenpsykiatrian tila on Keski-Suomessa erityisen heikko. Osastohoitoa on saatavissa vain Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta, mikä vaikeuttaa sekä lapsen, perheiden että koulun arkea. Lapset, perheet ja ammattilaiset jäävät yksin.

Maakunnan yhteisenä tavoitteena on oltava alueen väestötarpeita palvelevan lasten ja nuorten psykiatrisen osaston perustaminen Keski-Suomen keskussairaalaan. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön pitkäjänteinen tuki asialle on välttämätön.

Tosiasiat on tunnistettava ja tunnustettava. Vuonna 2017 noin joka toinen viikko alle 18-vuotias teki Suomessa itsemurhan. Vuoden 2017 luku on korkein koko 2000-luvun tarkastelujaksolla.

Tilannetta ei helpota, että verkkomaailmassa on sivustoja, joissa lapsia ja nuoria kannustetaan itsemurhiin. Osalle sivustoista on mahdollisuus jättää itsemurhaviesti. Tässä maailmassa lapsia ja perheitä ei saa jättää yksin.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*