Meri Lumela

Tasa-arvolla on väliä

Sukupuolten välistä tasa-arvoa pidetään usein itsestään selvyytenä ja asiana, joka on Suomessa hyvällä tolalla. Tosiasiassa tasa-arvo on ottanut Suomessa takapakkiaJoulukuussa 2018 julkistetun Maailman talousfoorumin (WEF) tasa-arvoindeksin sijoituksissa Suomi on pudonnut kärkisijoilta neljänneksi, Tanskaa lukuun ottamatta muiden Pohjoismaiden; Islannin, Norjan ja Ruotsin taakse. Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE:n mukaan Suomi on yksi harvoista EU-maista, joissa taloudellisen ja yhteiskunnallisen vallan tasa-arvo on taantunut.

Työtä ja petrattavaa tasa-arvon lisäämiseksi riittää. Työmarkkinat ovat edelleen jakautuneet naisvaltaisiin ja miesvaltaisiin aloihin ja palkkaerot sukupuolten välillä ovat yhä suuria. Vuodesta 2017 naisten ja miesten välinen palkkaero on kaventunut puoli prosenttia ja on nyt 16.1 % naisten tappioksi.

Uuden hallituksen onkin otettava tavoitteekseen kuroa määrätietoisesti ja pikaisesti  palkkaeroa umpeen. Tasa-arvoisen yhteiskunnan lähtökohta on, että perusteettomat palkkaerot poistetaan. Sukupuolten eriarvoisen kohtelun ja syrjinnän tunnistamiseen ja tilanteen muuttamiseen vaikutetaan  mm. lisäämällä palkkauksen läpinäkyvyyttä. Palkkatasa-arvo on keskeinen tavoite, jonka toteutuminen edistäisi myös miesten hakeutumista naisvaltaisille aloille.

Naisten aseman parantaminen ja vahvistaminen vaatii vahvaa yhteistä tahtotilaa ja sen myötä konkreettisia toimenpiteitä. Perhevapaajärjestelmän kokonaisuudistus, työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vahvistavista periaatteista sopiminen, palkkatasa-arvo ja erityisesti pienituloisten eläkeläisten toimeentulon parantaminen ovat keskeisiä tavoitteita, kun teemme työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus kaikilla elämän osa-alueilla ovat edellytys yhteiskunnan myönteiselle kehitykselle. Tasa-arvolla on väliä.

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*