Meri Lumela

MAL-sopimuksilla tehdään kaupunkipolitiikkaa

Hallitus solmi vuonna 2016 neljän suuren kaupunkiseudun kanssa merkittävät maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevat strategiset MAL-sopimukset. Valtio on osana hallitusohjelmansa kilpailukykykärkihanketta toteuttanut näihin kumppanuussopimuksiin perustuvaa vahvaa kaupunkipolitiikkaa ja tukenut Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen tavoitteellista kasvua ja kestävää kehitystä.

MAL-sopimusten ulkopuolelle jätetyt kasvavat kaupungit, kuten Jyväskylä, ovat olleet valtion suhteen eriarvoisessa neuvotteluasemassa. Sopimusmenettelyllä on ohjattu rahaa mm. kaavoitukseen, liikennehankkeisiin, joukkoliikenteen kehittämiseen ja kunnallistekniikkaan valtion kumppaneiksi valituille kaupunkiseuduille.  Samat maankäyttöön, asumiseen ja liikenteen järjestämiseen liittyvät haasteet koskettavat myös Jyväskylän kaupunkiseutua. Seuraavalla hallituskaudella on valtion ja kaupunkiseutujen välisiä MAL- sopimuksia jatkettava ja niitä on laajennettava uusille kasvaville kaupunkiseuduille.

Tilastoluvut puoltavat Jyväskylän kaupunkiseudun oikeutta päästä mukaan valtion MAL -sopimusmenettelyyn. Jyväskylän kaupunkiseudun asukasluku on kasvanut 2000-luvulla merkittävästi ja alue on nyt Suomen kuudenneksi suurin seutu. Jyväskylään valmistui vuoden 2018 aikana yli 2000 uutta asuntoa ja maan sisäinen muuttovoitto oli viime vuonna historian korkein. Jyväskylä on haluttu asuinpaikka ja asuntorakentaminen on asukasmäärään suhteutettuna koko maan kärkeä. Jyväskylä on myös koulutuskaupunki, jonka monitieteisessä yliopistossa ja muissa oppilaitoksissa opiskelee yli 42 000 nuorta. Monipuolinen koulutustarjonta vastaa koko maan laajuisesti tulevaisuuden osaajatarpeisiin. Liikenteellisesti Jyväskylä on valtakunnallisesti merkittävä henkilö- ja tavaraliikenteen solmukohta keskellä Suomea.

MAL -sopimusmenettely tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tiivistää Jyväskylän kaupunkiseudun sisäistä yhteistyötä sekä syventää kumppanuutta valtion kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtion harjoittaman kansallisen kaupunkipolitiikan on jatkossa perustuttava kaupunkiseutujen vahvuudet ja erityispiirteet tunnistavaan sopimuksellisuuteen. Eriarvoistavan aluepolitiikan sijaan kasvun edellytysten on tulevaisuudessa jakauduttava tasaisemmin koko maahan.  Koko Suomen elinkeinoelämää ja kilpailukykyä vahvistetaan parhaiten tukemalla kasvavien kaupunkien saavutettavuutta. Jyväskylän kaupunkiseudun tulevalle kehitykselle nopeat liikenneyhteydet ovat kriittisen tärkeitä.

Jyväskylän kaupunginhallitus ja johtavat viranhaltijat ovat jo aloittaneet aktiivisen vaikuttamisen MAL-sopimusmenettelyyn mukaan pääsemiseksi. Samalla kaupunkiseudun kuntien kanssa on jo aloitettu keskustelu tulevan yhteistyön ja toimintamallien kehittämiseksi. On hienoa todeta, että Jyväskylän kaupunkiseudun kunnilla on jo nyt vahva yhteinen tahtotila ja halu sitoutua huolehtimaan yhteisestä kasvusta ja elinvoimasta.

 

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*