Kansanedustaja Touko Aalto

Työrauhaa korkeakouluille

Olen keskustellut useiden yliopistojen rehtorien kanssa. Heidän viestinsä on ollut kaikkina kertoina yksi ja sama.

Olemme tehneet valtavia muutoksia ja uudistuksia, profiloituneet ja vastanneet kaikkiin annettuihin tavoitteisiin. Antakaa meille nyt työrauha. Sama viesti on kuulunut myös ammattikorkeakouluista. Sama viesti koskee opettajia, opiskelijoita ja tutkijoita.

Lyhyen tähtäimen taloudelliset tai poliittiset intressit eivät saa ohjata yliopistojen perustehtävää. Jatkuvasti tiukentuva lyhytjänteinen rahoituskilpailu heikentää koko korkeakoulukentän autonomiaa ja edellytyksiä keskittyä pitkäjänteiseen tieteelliseen työhön.

Tämä johtaa myös kasvavaan aivovuotoon sekä siihen, että parhaita osaajia on yhä vaikeampi houkutella. Huippuosaaminen keskittyy huippuosaamisen luo. Suomella ei ole varaa menettää yhtään siivua siitä, mikä kannattelee meitä kansankuntana.

Sen vuoksi seuraavan hallituksen on vahvistettava merkittävällä tavalla yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta tekemällä siihen tasokorotus ja sitomalla tuo rahoitus indeksiin.

Korkeakoulujen autonomiaa puolestaan tuetaan sillä, että luodaan vakaan ja vastikkeettoman perusrahoituksen elementti, joka kattaisi merkittävän osan kokonaisrahoituksesta.

Samalla tulee siirtää tutkimusrahoituksen painopistettä erittäin kilpaillusta ja lyhytjänteisestä pätkärahoituksesta pitkäaikaisempaan rahoitukseen tohtoriohjelmille, väitöskirjantekijöille, post doc –tutkijoille ja tutkimusryhmille. Vapauttamalla aikaa hankehallinnosta, sitä jää enemmän itse tutkimukseen.

Seuraavan hallituksen tulee myös luoda tiekartta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksen nostamisesta 4 prosenttiin seuraavien vaalikausien aikana, jotta emme jää jälkeen OECD-maiden kehityksestä.

Kun puhutaan korkeakouluista, tulee puhua myös opiskelijoista ja henkilökunnasta. Opintorahaa on leikattu, tukikuukausia on vähennetty ja ehtoja entisestään tiukennettu. Samalla opiskelijoiden jaksaminen ja luottamus tulevaan on horjunut ja mielenterveysongelmat lisääntyneet.

Jokaisella opiskelijalla tulee olla oikeus ja mahdollisuus täysipäiväiseen opiskeluun, riittävään tukeen ja opintososiaalisiin palveluihin. Opiskelun riittävä taloudellinen tuki mahdollistaa opinnot myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta rahoittaa opintojaan työtuloilla, lainalla tai vanhempien tuella Kaikkien opiskelijoiden opintorahaa tulisi korottaa kolmanneksella ja opintotuen kaksiportaisuudesta luopua.

Opettajille ja tutkijoille tulee taata rauha keskittyä opettamiseen ja tutkimukseen sen sijaan, että iso osa ajasta menee hanke-, rahoitus-, raportointi- ja sisäisen kehittämistyön tekemiseen. Tieteellinen tutkimustyö vaatii aikaa ja työrauhaa, joka turvataan pitkäjänteisellä perusrahoituksella.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*