Kansanedustaja Touko Aalto

Kuullaan opettajien viesti

Olen keskustellut paljon opettajien kanssa ja opettajien antaman palautteen perustella tietyt ongelmakohdat koulutuksessa korostuvat toistuvasti. Koulutuksen ammattilaisten näkemys arjen opetustilanteista antaa vankan pohjan koulutuksen kehittämiselle.

Kiteyttäen voi sanoa, että opetusryhmiä tulee pienentää, opettajien täydennyskoulutusta lisätä, opetustyön tueksi tarvitaan lisää auttavia käsiä, kuten koulunkäyntiavustajia ja jokaiseen kouluun tarvitaan aikaa ja tarpeita vastaavat opetusmateriaalit ja välineet.

Suuret ryhmäkoot kuorimittavat opettajia ja heikentävät lasten mahdollisuutta saada yksilöllisempää opetusta. Riittävän pienet ryhmä- ja luokkakoot mahdollistavat aikuisen läsnäolon ja etenkin erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioimisen.

Kun lapselle voidaan antaa kaikki hänen tarvitsema tuki ja ohjaus, oppimistulokset paranevat ja luokan oppimisrauha turvataan. Näin myös opettajien kuormitus vähenee ja heillä on parempi mahdollisuus tehdä työtään parhaalla mahdollisella tavalla.

Leikkaukset koulutuksesta tarkoittavat liian usein liian suuria esi- ja perusopetuksen ryhmäkokoja ja silloin kysymys ei ole säästöistä vaan kustannusten vyöryttämisestä ongelmien kautta kaikkialle yhteiskuntaan. Aitoja säästöjä saadaan, kun pidetään huolta opettajien jaksamisesta ja lasten oikeudesta saada hyvää ja yksilöllistä opetusta.

Opettajien työn kannalta on olennaisen tärkeää, että opettajilla on mahdollisuus riittävään täydennyskoulutukseen. Sen tarve korostuu jatkuvasti, kun yhteiskunnan kehitys ottaa huimia loikkia jatkuvasti eteenpäin. Koulujen säästöpaineet näkyvät myös siinä, että tarvittavia resursseja opettajille ei löydy vaikka halua oman osaamisen kehittämiselle olisi paljon.

Asia ei oikene sillä, että järjestetään vain virkaehtosopimusten mukaisia koulutuksia (massa-VESOja) vaan täydennyskoulutuksen tarve lähtee opettajien tarpeista. Jotta opettajilla olisi tieto ja taito hyödyntää ajantasaista opetusteknologiaa ja erilaisia opetisvälineitä, he tarvitsevat tähän tukea. Täydennyskoulutuksen resurssien lisäämisen ohella olennaista on tiivistää sidosta täydennyskoulutuksen ja opettajankoulutusta antavien yliopistojen välillä.

Hyvä kouluarki ja sujuva oppiminen tarvitsee opettajien lisäksi muita auttavia käsiä, kuten koulukuraattoreita, koulupsykologeja sekä koulunkäyntiavustajia. Yhdessä tämä tukiverkosto muodostaa tiimejä, joilla voidaan helpottaa aikuisten jaksamista sekä tukea lasten oppimista ja kehitystä. Opettajan silmä ja korva eivät havaitse kaikkea kouluissa tapahtuvaa elämää ja etenkin koulunkäyntiavustajien avulla voidaan puuttua riittävän ajoissa kiusaamiseen ja häiriökäyttäymiseen.

Koulujen välillä on isoja eroja siinä, minkälaisia opetusmateriaaleja ja teknologiaa opettajilla on käytössä. Jotta opettajilla on mahdollisuus käyttää muun muassa saatua tietoteknistä osaamistaan ja tehdä työtään, tarvitaan kaikkiin kouluihin laadukkaat sekä ajantaiset oppimisvälineet.

Digitaaliset oppimisympäristöt, verkko-opetus sekä jatkuvasti kehittyvä opetusteknologia on oltava kaikkien saatavilla. Tämä auttaa kehittämään myös opettaja-oppilas –suhdetta niin, että oppilas saa entistä aktiivisemman roolin ja opettajan tehtävä on tuka, ohjata ja innostaa tässä.

Kaikki tämä yllä kuvattu edellyttää koulutuksen kunnianpalautusta koulutuslupauksen pettämisen sijaan. Vaihtoehtoja on olemassa ja olen ollut niitä itse valmistelemassa muun muassa vihreiden tulevaisuusbudjettien kautta. Budjetin sisällä jokainen euro on arvovalinta ja vihreiden arvovalinta on ollut ja tulee olemaan koulutuksessa.

Kommentit (1 kpl)

 • Kiusaajien maa

  Niin kaikkea hyvää Touko Aallolle ja jaksamista.

  Porukassa tahallista yhden potkimista harrastetaan Suomessa paljon verrattuna muihin maihin. Siihen ei ryhmäkokojen pienentäminen auta, koska kiusaaja on aina teeskentelijä, joka etsii sitä hetkeä että opettajan silmä on muualla ja silloin voi rytkyä ja riekkua porukassa, jolloin opettajan puuttumisyritykset voi kieltää ja kotona kertoa, jos opettajalta jäi jonkun oppilaan häiriköinti vahingossa huomiotta, että sekin häiritsi, eikä tullut mitään.

  Lisäksi kiusaaja on aina teeskentelijä, joka manipuloi ihmisiä selän takana tekemään tahallista pahaa.

  Tyttöjen uupumiseen ja masennukseen ja itsetuhoisuuteen ehdottaisin jotain ryhmäytymistä toisten kanssa, jotka kasvatettu huomioimaan muut ja ottamaan muut huomioon. Ja huutamaan ja karjumaan jonnekin. Minusta näyttää, että ne ihmiset, jotka tuottavat melua ja saastetta, voivat erityisen hyvin. He nauttivat kun saavat tahallisesti esimerkiksi karjua mahdollisimman lähellä, jos tietävät jonkun kärsivän.

  Esim päivittäisn sisälle kuuluva karjuminen 10 vuoden ajan lähes koko ajan, karjujat vain vaihtuvat. ”Koska oma tupa ja oma lupa, ja minun lapsilla on oikeus ulkona huutaa”.

  Välttämättä se ei olekaan urheilu ja pelaaminen, joka tuo hyötya, vaan toisten dominointi melulla.

  Suomi on harvinaisen väkivaltainen maa naisille. joka kolmas kärsii parisuhdeväkivaltaa. Toki uskon, että suurin osa haluaa toisille hyvää ja ottaa muut huomioon eikä tahallisesti aiheuta kärsimystä tai piisaa ketään, vaikka tietäisi muidenkin kiusaava nsamaa henkilöä, jolloin kiusaamisella ei ole seuraamuksia, koska aina voi sanoa, että hänessä on vikaa, koska muutkin.

  mobbing
  järjestäytynyt vaino
  flying monkey
  noise harassment
  Small town terrorism

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*