Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo

Varhaiskasvatusmaksujen alennus on parasta tasa-arvo- ja tulevaisuuspolitiikkaa

Nyt viimeiselle toimintavuodelle starttaavan hallituksen tärkein tavoite on paremman tulevaisuuden rakentaminen suomalaisille. Olennainen osa tässä työssä on nykyisen hyvinvointiyhteiskunnan ja sen palveluiden säilyttäminen tuleville sukupolville. Se puolestaan edellyttää sitä, että aiempaa useampi suomalainen on mukana sitä rakentamassa. Siksi hallituksen politiikassa ovat korostuneet uudistukset, joilla on pyritty vahvistamaan talouskasvun ja työllistymisen edellytyksiä.

Kuluvan vuoden alussa voimaan tuli monia tällaisia uudistuksia. Niistä merkittävin on ollut päätös alentaa lasten varhaiskasvatusmaksuja. Vastedes melihenkinen perhe maksaa varhaiskasvatuksesta vuodessa jopa 1200 euroa vähemmän. Se on iso säästö perheille verrattuna esimerkiksi lomarahaleikkauksiin, jotka hallitus kompensoi veronkevennyksillä. Lisäksi sisaralennus nousee 50 prosenttiin ja 6700 pienituloista perhettä pääsi kokonaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Muutos on suuri ja helpottaa lapsiperheiden elämää tuntuvasti.

Eniten muutoksesta hyötyvät luonnollisesti lapset, joista yhä useampi pääsee mukaan varhaiskasvatukseen. Tutkimusten mukaan panostaminen lapsen varhaisiin vuosiin lisää tasa-arvoa yhteiskunnassa. Kun lapsi osallistuu laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, perhetaustan ja vanhempien taloustilanteen merkitys lapsen tulevaisuuteen ja kouluttautumiseen vähenee. Maksuja alentamalla hallitus halusi parantaa lasten mahdollisuuksia ja pienentää syrjäytymisriskiä.

Varhaiskasvatusmaksujen alennus on suuren mittakaavan tasa-arvouudistus ja parasta tulevaisuuspolitiikkaa. Pedagoginen ohjaus päiväkodeissa takaa paremmat mahdollisuudet myös niille lapsille, joiden tulevaisuudennäkymä ei välttämättä ole valoisin mahdollinen. Varhaiskasvatukseen panostaminen ja yhä useamman lapsen saaminen sen piiriin on kokoomukselle tärkeä tavoite. Vain lasten tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja hyvinvointiin panostamalla voimme turvata menestyksemme myös tulevaisuudessa.

Maksujen alentamisesta hyötyvät luonnollisesti myös vanhemmat. Varhaiskasvatus pienentää kannustinloukkuvaikutusta ja uudistuksen seurauksena jopa 4200 ihmisen arvioidaan työllistyvän. Pienten lasten äitien työllisyys on Suomessa muita Pohjoismaita selvästi alemmalla tasolla. Esteitä äitien työllistymisen tieltä pitääkin tietoisesti purkaa ja työelämän tasa-arvoa lisätä.

Näiden työelämän tasa-arvoa lisäävien uudistusten sarjaa jatkaa myös valmisteilla oleva perhevapaauudistus. Kokoomuksen tavoitteena on taata kaikille lapsille mahdollisuus varhaiskasvatukseen ja kaikille vanhemmille mahdollisuudet työllistyä ja edetä elämässä

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*