Kansanedustaja Anne Kalmari

Turvapaikanhakijoista

Turvapaikan hakijoiden aiheuttamista ongelmista vaikenevat useimmat puolueet. Raiskaajat ja rikolliset maahantulijat eivät ansaitse turvapaikkaa. Tämä on aivan selvää. Yhtä selvää on, ettemme voi hyväksyä esimerkiksi seksuaalista hyväksikäyttöä tai väkivaltaa Suomen kansalaisiltakaan.

En kannata populistista huutelua maahanmuutosta. Minusta on vastuutonta usuttaa kansaamme kaikkia maahantulijoita vastaan. Kannatan hallittua ja realistista maahanmuuttopolitiikkaa. Hädänalaisia ihmisiä autetaan inhimillisesti, mutta meillä on nollatoleranssi järjestelmän väärinkäytölle ja rikollisuudelle. Kannatan sitä, että Suomeen tullaan rakentamaan tätä yhteiskuntaa, töihin ja opiskelemaan. Maassa maan tavalla.

Vastuun sälyttäminen ongelmista muille ei ole reilua perussuomalaisilta. Syyrian kriisin puhjettua ei turvapaikanhakijoiden tulvaa heti pystytty taittamaan, vaikka meillä kuinka oli perussuomalainen puolustus- ja ulkoministeri. Nyt tulijoita ei enää ole paljoakaan ja kustannukset ovat puolittuneet perussuomalaisten hallitusajoista. Koska asioista pelottaa puhua, kansalaiset eivät tiedä toimista, joita on tehty.

Hallitus poisti suomalaisesta lainsäädännöstä vetovoimatekijöitä, jolla estetään turvapaikanhakijoiden liikkuminen maasta toiseen parempien etujen perässä. Perheenyhdistämisen kriteerejä on tarkennettu muiden EU-maiden tasolle. Kansainvälisen suojelun perusteella myönnettävien oleskelulupien edellytyksiä on yhdenmukaistettu. Palautussopimuksia neuvotellaan ja palautuksia tehdään Irakiin ja Somaliaan. Vuonna 2016 poliisi palautti henkilöitä yli 100 maahan.  Hakijoiden iänmääritykset myös toimivat niin, että kolmekymppinen kaveri ei voi enää väittää olevansa alaikäinen.

Hallitus vaati, että muuttoliikkeen perimmäisiin syihin on puututtava tehokkaammin ja että EU:n ulkorajojen pitää pysäyttää tulijat leireihin, joista todelliset hädänalaiset valittaisiin jokaiselle maalle kiintiöittäin. Tämäkin asia etenee.

Kansainvälistä suojelua hakevalle ulkomaalaiselle Suomessa voidaan määrätä velvollisuus asua nimetyssä vastaanottokeskuksessa ja ilmoittautua siellä, jos se on välttämätöntä maahantulon tai maassa oleskelun edellytysten selvittämiseksi tai maasta poistamisen varmistamiseksi.

Turvapaikkapäätöksiin liittyviä menettelyjä hallintotuomioistuimissa on nopeutettu ja valitusaikoja on lyhennetty. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet eivät voi jatkossa enää tehdä uusintahakemusta perusteella, joka oli jo olemassa ensimmäistä hakemusta tehtäessä.

Karkottamispäätösten täytäntöönpanoa nopeutettiin. Matkustaminen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten ja tällaisen matkustamisen rahoittaminen on tehty rikoslaissa rangaistavaksi teoksi. Siviilitiedustelulaki parantaa Suojelupoliisin tiedonhankintaa poliisin tehtäviin liittyvistä vakavista kansainvälisistä uhista. Poliisin mahdollisuuksia käyttää saatuja tietoja henkilötietoja rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi on parannettu.  Vakaviin rikoksiin tuomittu menettää Suomen kansalaisuuden.

Viranomaisilla on mahdollisuus poistaa Suomesta ilman oleskelulupaa olevat henkilöt, vakaviin rikoksiin syyllistyneet, ne jotka ovat vaaraksi muiden turvallisuudelle tai ne, joiden epäillään suunnittelevan terroritekoja. Heidät pitää pystyä poistamaan ilman kenenkään väliintuloa.

Ihmettelen, miksi vihreitä ei ole pistetty vastaamaan lainsäädäntösihteeri Aino Pennasen kapinasta poliisia vastaan lentokoneessa turvapaikan hakijan palautustilanteessa. Virkamiehet tekevät työtänsä virkavastuulla ja me kansalaiset emme voi tietää, vaikka palautettava olisi terrorismista epäilty ihminen.

Yhtä tärkeää kuin poistaa laittomasti maahan tulleet, on kotouttaa tänne hyväksytyt tulijat. Kyyjärvi on loistava esimerkki siitä, miten homma hoidetaan ottamalla tulijat mukaan yhteisöön. Ystäväperheet auttavat ja maahantulijat auttavat puolestaan muita. Käydään töissä ja suunnitellaan jopa kodin hankintaa. Maaseudulla kun se ei maksa niin paljon!

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*