Kansanedustaja Aila Paloniemi

Tulevaisuutta pitää rakentaa itse

Maailman muuttuessa me suomalaiset voimme joko rakentaa itse tulevaisuuttamme tai ajelehtia muutoksen mukana.

Keskustan eduskuntaryhmä valitsee ensimmäisen vaihtoehdon. Selviytyminen työn, työelämän ja työmarkkinoiden murroksesta edellyttää meiltä suomalaisilta rohkeutta uudistua, taitoa sopia ja kykyä tehdä yhteistyötä.

Sen sijaan kaiken vastustaminen, vastakkainasettelun lietsominen ja ihmisten pelottelu ei vie tätä maata eteenpäin.

Koulutuksen tasa-arvoinen saatavuus on vahvuus

Suomen vahvuus on ollut ja on tasa-arvoinen koulutus.

Myös tulevaisuudessa jokaisella lapsella ja nuorella on oltava lompakon paksuudesta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua niin pitkälle, kuin itsellä on halua ja voimia. Keskustan eduskuntaryhmä tähdentää, että eriasteista koulutusta on oltava saatavilla koko maassa.

Nuoria työttömiä on vihdoin aiempaa vähemmän, mutta tutkimusten mukaan etenkin moni poika on vaarassa syrjäytyä.

Eduskuntaryhmämme mielestä ketään ei saa jättää yksin. Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on autettava ennen muuta täsmätoimin. Nuorille on rakennettava nykyistä joustavampia polkuja opinnoista työelämään ja koulutuksen on pysyttävä muuttuvien työtehtävien mukana. Mielenterveyspalveluja tarvitaan kaikilla kouluasteilla.

Myös työ on tasa-arvokysymys

Myös tulevaisuudessa jokaisella suomalaisella on oltava mahdollisuus työntekoon ja yrittämiseen. Keskustan eduskuntaryhmän tavoitteena on, että seuraavalla vaalikaudella vähintään 100 000 työtä vailla olevaa työllistyy.

Työstä on myös saatava sellainen toimeentulo, että se on aina kannattavampaa kuin työelämästä sivussa oleminen. Lisäksi työelämässä on voitava jaksaa ja kokea mielekkyyttä, yhdistää paremmin työtä ja muuta elämää sekä päästä terveenä eläkkeelle.

Tulevaisuudessa yhä useampi suomalainen työllistää itse itsensä. Moni tekee työtä välillä palkansaajana, välillä yrittäjänä tai kumpaakin vuorotellen. Esimerkiksi luovien alojen ammattilaiset ovat jo pitkään olleet tässä tilanteessa.

Eri työnteon muodoille on luotava nykyistä paremmat edellytykset. Ansiotuloja ja sosiaaliturvaa on voitava yhdistää joustavammin. Keskustan eduskuntaryhmä on valmis kokeiluihin ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhdistämisestä. Samalla sosiaaliturvan kokonaisuudesta on luotava kannustavampi ja yksinkertaisempi. Tulorekisterin käyttöönotto edistää näitä tavoitteita.

Myös sopimusyhteiskunnan on uudistuttava maailman muuttuessa. Työpaikoille on annettava aito sopimisen vapaus purkamalla paikallisen sopimisen esteitä. Samalla on huolehdittava työntekijöiden turvasta ja mahdollistettava ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin sopivat valinnat. Esimerkiksi muutosturvaa ja koulutusta on kehitettävä, jotta siirtyminen työstä toiseen helpottuisi.

Suomen tulevaisuutta on kaikkien voitava rakentaa

Keskustan eduskuntaryhmän tavoite on edistää myös osatyökykyisten työllistymistä.

Panostamalla tehokkaaseen ammatilliseen kuntoutukseen moni nyt työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi palata työelämään. Tarvitaan myös asennemuutosta työpaikoilla ja laajemmin yhteiskunnassa. Osatyökykyisillä, kuntoutujilla, pitkäaikaistyöttömillä, vammaisilla, maahanmuuttajilla ja muilla vaikeammin työllistyvillä on oltava mahdollisuus rakentaa 100-vuotiaan Suomen tulevaisuutta omalla panoksellaan.

Robotit ja digitalisaatio muuttavat maailmaa mutta teknologia myös luo uutta työtä. Esimerkiksi Uudenkaupungin autotehdas on yksi maamme robotisoituneimmista tehtaista ja silti sinne palkataan koko ajan lisää työntekijöitä.

Olkoon tuo menestystarina rohkaisuna sille, että pidämme Suomen muutoksen etulinjassa. Tulevaisuus on omissa käsissämme.

Aila Paloniemi, kansanedustaja (kesk.)

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*