Kansanedustaja Aila Paloniemi

Perhehoidosta varteenotettava vaihtoehto Keski-Suomessa

Maakunnallisella vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon pilotilla on saatu lisättyä perhehoidon määrää ja hoitovuorokausia Keski-Suomessa. Tavoitteena on perustaa STM:n kärkihankkeen mukainen maakunnallinen omais- ja perhehoitokeskus Keski-Suomeen.

Perhehoidolla tarkoitetaan kehitysvammaisen tai ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä tehtävään valmennetun perhehoitajan kodissa tai hoidettavan kodissa. Perhehoidossa oleva henkilö saa tarpeidensa mukaisen tuen, hoivan ja huolenpidon perheenjäsenenä. Kehitysvammaisten perhehoitoa on Keski-Suomessa järjestetty jo pitkään, ikäihmisten perhehoitoa on käynnistelty kunnissa vasta pilotin myötä.

Jyväskylässä ikäihmisten perhehoitoa on järjestetty vasta vuodesta 2013. Toiminta lähti liikkeelle pienimuotoisesti. Tällä hetkellä lyhytaikaista perhehoitoa ja hoidettavan kotiin annettavaa perhehoitoa on jo saatavilla erittäin hyvin.

Lyhytaikainen perhehoito on oivallinen tapa järjestää omaishoitajien lomitusta, joka muuten jäisi monesti haaveeksi. Esimerkiksi muistisairasta omaista ei haluta viedä laitokseen vapaapäivien ajaksi, koska se saattaa sekoittaa heidän elämänsä viikoiksi.

Pitkäaikaiselle perhehoidolle on edelleen kysyntää paljon enemmän kuin sitä on tarjolla. Tietoa perhehoidosta ja sen edellytyksistä ja vaihtoehdoista onkin jaettava maakunnassa entistä vahvemmin.

Perhehoidosta on saatu erinomaisia tuloksia. Ikäihmisten turvattomuus häviää, kun saa olla keskellä perheen elämää ja arkea tutuksi tulleiden ihmisten kanssa. Lääkkeitä on voitu vähentää ja jopa laitoksista perhehoitoon siirtyneet ovat saaneet elämänilonsa ja virkeytensä takaisin.

Pilotissa ovat mukana Keski-Suomen kaikki kunnat Jämsää lukuun ottamatta. Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki. Pilotin koordinaattori, Merja Korpela kuvaa onnistumisen avainasiaksi tiivistä yhteistyötä kuntien perhehoidosta vastaavien työntekijöiden ja perhehoitajien kesken.

Perhehoidon hoitovuorokaudet ovat Jyväskylässä lisääntyneet maakunnallisen pilotin aikana huomattavasti. Myös Saarikassa perhehoidon määrä on pilotin aikana lisääntynyt tasaisesti vuosittain. Perhehoitoa osataankin Saarikassa jo pyytää ja toivoa. Lähes koko maakunnassa on kääritty hihat inhimillisen hoivamuodon, perhehoidon lisäämiseksi. Perhehoitajan tehtävästä kiinnostuneita halutaan löytää mahdollisimman laajasti.

Aila Paloniemi, kansanedustaja (kesk.), Perhehoitoliiton pj

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*