Bella Forsgren

Ammatillinen koulutus haasteiden edessä

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistus eli reformi astui voimaan 1.1.2018. Reformi on koulutusjärjestelmämme suurin uudistus peruskoulu-uudistuksen jälkeen. Sen keskeisiä elementtejä ovat aikuisten ja nuorten ammatillisen koulutuksen yhdistyminen sekä lainsäädännössä että käytännön arjessa, työelämässä tapahtuvan oppimisen lisääminen sekä osaamisperusteisuus.

Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ja samanaikainen ammatillisen koulutuksen reformi ovat johtaneet kestämättömiin tilanteisiin. Jo vuosia tehdyt leikkaukset taloudellisiin resursseihin uhkaavat jättää nuoret heitteille.

Pelkona on myös, että ammatillisista oppilaitoksista valmistuvat eivät saa riittäviä valmiuksia työelämään tai jatko-opintoihin. Opintojen keskeyttäminen on liian yleistä, eikä koulutuksen järjestäjillä ole nykyresursseilla realistisia mahdollisuuksia korjata tilannetta.

On suuri vaara, että opetuksen ammattilaisten työ on jatkossa pelkkää organisointia, metatyötä, eikä opetussuunnitelman mukaisten tarpeellisten tietojen ja taitojen opettamista. Paine mahdollisimman nopeaan valmistumiseen kasvaa koko ajan.

Tästä seuraa monien opintojen teettäminen verkossa tai muilla itsenäisillä tavoilla. Aika, jonka opiskelija on henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa opettajan kanssa saattaa olla hyvinkin lyhyt.

ERITYISEKSI HAASTEEKSI tilanne on jo nyt muodostunut erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden parissa. Vaarana on, että suomalaisen koulutusjärjestelmän kivijalkana toiminut opettajien korkea koulutustaso ja pedagoginen asiantuntemus jää hyödyntämättä.

Kaikilla koulutusasteilla vallitseva kiire heikentää myös opiskelijan mahdollisuutta harjaantua taidoissaan ja syventää niitä. Opiskelijoiden lisäksi tästä kärsii työelämä.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääntyy koko ajan, reformin hengessä. Tämä saattaa asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, millaisiin työpaikkoihin hän pääsee. Alueelliset erot ovat isot sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti.

Yksi opiskelija saattaa päästä yritykseen, jossa saa tehdä monipuolisia työtehtäviä hyvässä opastuksessa, toinen taas tekee yksipuolista työtä eikä työntekijöillä ole aikaa ohjata häntä. Ammatillisten valmiuksien kehittyminen on näin ollen hyvin epätasa-arvoista.

Tässä vaiheessa on vaikea arvioida reformin lopullisia tuloksia, mutta opiskelijoilta ja opettajilta tulleiden viestien mukaan tilanne ammatillisessa koulutuksessa on reformin myötä vähintäänkin sekava. Tulevan hallituksen on seurattava tiiviisti, millaisia muutoksia ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön tarvitaan sekä lisätä konkreettisesti resursseja, jotta oppilaitokset pystyvät suorittamaan työnsä hyvin.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

*